Rychlé dárky do obálky

Jeroným Pražský

Catalogue
Jeroným Pražský - Jiří Krutina
New
Please listen to a short example

Jeroným Pražský

Audiobook
0
Audiobook to download
Author: Jiří Krutina
Czech, 5hrs.49min., 484 MB
Read: Jiří Krutina
Available for download and listening
Available for e-book readers Available on the internet Available on iOS Available on Android Available on Windows Phone
incl. VAT 230,-
Add to Cart Hassle-free One-click buying using preset Shipping and Payment options.
Add to list
Recommend and receive 12 Alzaks
Code:  AK1C622
Jeroným Pražský 230,- Available for download and listening
Buy

Parameters and specifications

Compare
Délka
05:49:13 Done!
Autor
Jiří Krutina Done!
Interpret
Jiří Krutina Done!
Rok vydání
2,021 Done!
Size 128 kbps
484 MB Done!

Délka
05:49:13 Done!

Autor
Jiří Krutina Done!
Interpret
Jiří Krutina Done!

Rok vydání
2,021 Done!
Size 128 kbps
484 MB Done!
Kategorie
Audiobooks, Česká literatura, History, Memoirs and biography Done!
Jazyk
Czech Done!
More Specifications

Chapters:
 • U´vod
 • Prˇedmluva
 • Širší kontext
 • Kde zacˇíná filozofie?
 • Část I. – Duševneˇ-kulturní klima strˇedoveˇku
 • Víra nadrˇazená rozumu
 • Otázka „víry“
 • Napeˇtí strˇedoveˇkého rámce myšlení
 • Nominalismus
 • Realismus
 • Spor polarit nebo jejich prˇesažení v pnutí bytí?
 • Rozpad strˇedoveˇkého rámce myšlení
 • Dozvuky strˇedoveˇkého sporu v soucˇasnosti
 • Část II. – Život evropského vzdeˇlance a prvního cˇeského vlastence
 • Pu°vod
 • Cesta do Oxfordu
 • Cesty do Jeruzaléma a Palestiny
 • Turné po evropských univerzitách
 • Pobyt na Sorbonneˇ
 • Úteˇk do Kolína nad Rýnem a Heidelbergu
 • Spásný úteˇk do Prahy
 • Hledání spojencu°
 • Vystoupení na kvodlibetu Mateˇje z Knína
 • K otázce „pravdy“
 • Ve víru mocenské politiky
 • Reformní konspirace a Dekret kutnohorský
 • Text Dekretu kutnohorského
 • Promluva prˇed králem Zikmundem
 • Vídenˇský proces
 • Situace v Praze v letech 1410–1412
 • Strˇet krále s arcibiskupem
 • Odpustky
 • K otázce „odpustku°“
 • Diplomatická mise v Polsku a v Litveˇ
 • Kritika modloslužebnictví a pocˇátek obrazoborectví
 • Proces s Janem Husem
 • Kostnické drama
 • Nezdarˇený úteˇk
 • V jámeˇ lvové
 • Poslední šance: „prˇesveˇdcˇivé odvolání“
 • Ukoncˇení procesu
 • Arcikacírˇ
 • Bezmocná poprava
 • Poslední zpeˇv duše
 • Záveˇrecˇná rozjímání
 • Stěžejní myšlenky Jeronýma Pražského
 • Filozofický realismus
 • Trojúhelníkový „štít víry“
 • Formální obvineˇní v politickém procesu Jeronýma
 • Druhý život
 • Prˇíloha A: Obsazení dramatu aneb „kdo byl kdo?“
 • Prˇíloha B: Malý rejstrˇík pojmu°
Show more chapters

Online chat

Dear customer, your question you can send us a message via the contact form here, respectively. you can solve your query online using chat. If you want to use the chat log , please.

You could like

Help others choose the best products...
Write a review

Link to Manufacturer's Website: Enter link to the external review

Note (link, Part number etc.):

Try new Alza Premium My Alza Log In For organizations About Shopping
P-DC1-WEB02
We will call you and advise you professionally
+420 225 340 120
Order inquiry
Question about the product
Please enter your telephone:
Call me