Nastavení rodičovské kontroly na konzolích PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S a Nintendo Switch

Zobrazit katalog

• Autor: Filip Němec

Jak docílit toho, aby vaše děti netrávily veškerý volný čas hraním her a raději šly třeba sportovat? To netušíme. Ukážeme vám však pro mnohé stále „tajnou“ zbraň rodičovské kontroly dnešních konzolí a poradíme, jak ji efektivně nastavit a používat. S naším návodem budete schopni na konzolích PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S a Nintendo Switch nastavit například jaké hry mohou vaše děti hrát, jak dlouho, nebo v jakou denní dobu.

Rodičovská kontrola; screenshot: rodina

Nastavení rodičovské kontroly (PlayStation 4)

V návodu pracujeme s českou verzí systému PlayStation 4. Pokud máte prostředí konzole anglicky, můžete na češtinu přepnout v Settings -> Language -> System language -> čeština. Ne všechny nabídky jsou však přeloženy.

 1. Vytvoření rodiny
 2. Omezení délky hraní
 3. Jak zabránit dětem, aby změnily nastavení rodičovské kontroly

Vytvoření rodiny


Konzole PlayStation 4 nenabízí tolik možností, jako například Xbox One, nastavování je však díky tomu jednoduší, přičemž žádná z důležitých funkcí nechybí.

Prvním krokem je vytvoření rodiny. Přihlaste se na svůj účet a v hlavní nabídce konzole zvolte položku Nastavení (ikonka kufříku) a poté Rodičovská kontrola / správa rodiny. Vyberte v pořadí druhou položku Správa rodiny a otevřete ji. Systém bude vyžadovat heslo od vašeho účtu, což je zároveň ochrana před tím, aby žádné z dětí nemohlo z vašeho účtu změnit rodičovská omezení.

Rodičovská kontrola PlayStation 4; screenshot: nastavení Rodičovská kontrola PlayStation 4; screenshot: nastavení Rodičovská kontrola PlayStation 4; screenshot: správa rodiny
Obrázek 1: Nastavení najdete v horní liště hlavní nabídky po kliknutí na ikonku kufříku. Obrázek 2: Poté zvolte možnost Rodičovská kontrola / správa rodiny. Obrázek 3: Na další obrazovce zvolte druhou položku Správa rodiny.

Po otevření záložky Správa rodiny uvidíte seznam účtů na vaší konzoli, ze kterých můžete vybírat. Tato nabídka bohužel není přeložena do češtiny, proto následující kroky budeme popisovat s anglickými názvy. V případě, že ještě vaše dítě nemá svůj účet, můžete ho vytvořit přímo zde pomocí záložky Create User. Pokud máte více dětí, doporučujeme každému z nich vytvořit účet vlastní, budete tak moci každému z nich nastavit omezení na míru, což se hodí zejména v případě, že jsou jiného věku. Zároveň tím zamezíte dohadům o to, čí jsou jaké trofeje a kdo jakou hru dohrál.

Rodičovská kontrola PlayStation 4; screenshot: profily
Ze seznamu účtů na vaší konzoli vyberete účet vašeho dítěte.

Po vybrání účtu, který chcete nastavit jako účet dítěte, budete vyzvání k zadání jména dítěte a jeho data narození. Datum je potřeba zadat pravdivě, protože z něj bude konzole vypočítávat věk dítěte. Ten je důležitý ke stanovení her a aplikací, které dítě může spustit. Na dalším kroku je třeba přijmout uživatelskou smlouvu týkající se dětského účtu.

Rodičovská kontrola PlayStation 4; screenshot: jméno a věk Rodičovská kontrola PlayStation 4; screenshot: podmínky
Obrázek 1: V dalším kroku nastavíte jméno a datum narození. Obrázek 2: Poté je třeba odsouhlasit podmínky dětského účtu. Ty jsou přeloženy do češtiny.

Po odsouhlasení smlouvy budete vyzvání k úvodnímu nastavení dětského účtu. První položka Age Level for Games slouží k nastavení věkové přístupnosti her. Zde se používá evropské hodnocení PEGI, které můžete znát z přebalů her. V této nabídce nastavíte, jaké hry může vaše dítě spustit. Pokud je například vašemu potomkovi 12 let, můžete zde nastavit, že spustí pouze hry s ratingem PEGI 12, tedy takové tituly, které jsou ohodnoceny jako vhodné pro děti starší dvanácti let. Na další záložce se tatáž stupnice používá pro filmy. Třetí záložka umožnuje zakázat hraní VR her s headsetem PlayStation VR či používání internetového prohlížeče.

Rodičovská kontrola PlayStation 4; screenshot: základní nastavení Rodičovská kontrola PlayStation 4; screenshot: pegi
Obrázek 1: Před vytvořením účtu je třeba nastavit, jaký obsah může dítě spouštět. Veškeré nastavení však jde později změnit. Obrázek 2: Vhodnost her hodnotí evropská asociace PEGI, která hry rozlišuje podle věku dítěte. Barevné ikonky s číslovkou znamenající doporučený minimální věk dítěte můžete znát z přebalů her.

V dalším kroku je potřeba pouze nastavit časové pásmo státu, ve kterém se nacházíte (v případě České republiky UTC +01:00 Prague). Konzole potřebuje správně určovat čas v případě, že nastavíte od kdy do kdy může vaše dítě hrát, což si ukážeme v dalších krocích. Po stisknutí tlačítka Confirm dojde k založení dětského účtu.

Rodičovská kontrola PlayStation 4; screenshot: časové pásmo
Nastavení časového pásma je poslední krok v procesu vytváření dětského účtu.

Omezení délky hraní


Když je nyní účet vašeho dítěte vytvořen, můžeme přistoupit k nastavení herní doby. Po vytvoření dětského účtu se nacházíte v záložce Správa rodiny (Nastavení -> Rodičovská kontrola / správa rodiny -> Správa rodiny). Vyberete dětský účet, který chcete nastavovat, a po jeho otevření se vám zobrazí nabídka Family Management. Nás bude zajímat především záložka Play Time Settings, jež nabízí několik možností.

Rodičovská kontrola PlayStation 4; screenshot: family management
Veškeré nastavování týkající se délky hraní a dalších časových omezení, kdy například dítě nemá dovoleno hrát pozdě večer, probíhá v záložce Play Time Settings.

U první záložky Play Time Restrictions ponechte volbu Restrict, pokud chcete mít možnost nastavovat délku hraní. Volba When Play Time Ends umožňuje nastavit, co se stane, když dítěti vyprší nastavený limit. V případě Notify Only bude dítě upozorněno, že čas vypršel, ale bude moci hrát dál. Druhou možností je Log Out of PS4, při kterém se ihned po skončení limitu dítěti účet sám odhlásí a už nebude moci pokračovat v hraní.

Rodičovská kontrola PlayStation 4; screenshot: konec hraní
Nejsme sice rodičovská poradna, ale po možnosti okamžitého odhlášení při vypršení herní doby bychom sáhli jen v krajních případech. Hraní má být o zábavě, a když se vám těsně před koncem těžkého závodu nebo uprostřed hry s přáteli náhle vypne konzole, rozhodně to naštve.

Zde nás zajímá především sekce Duration and Playable Hours. V té nastavíte, jak dlouho bude moci vaše dítě hrát. Pokud nezatrhnete možnost By Days of the Week, bude zvolený čas pro každý den v týdnu stejný. V opačném případě můžete nastavit pro každý den v týdnu jiná pravidla – ve všední dny můžete nastavit herní čas kratší a omezit ho třeba devátou hodinou večerní, protože jde druhý den dítě do školy, zatímco pravidla pro víkend mohou být volnější. My jsme v rámci ukázky zvolili jednodušší možnost a nastavili pro každý den pravidlo stejné, v obou případech ale probíhá celý proces stejně, jen nastavujete každý den jednotlivě.

Rodičovská kontrola PlayStation 4; screenshot: nastavení délky hraní
Pokud zaškrtnete možnost By Days of the Week, zobrazí se vám namísto Every Day sedm samostatných kolonek.

Najeďte na název dne, popřípadě nápis Every Day, pokud jako my necháte nastavení pro každý den stejné. Klikněte na políčko a zobrazí se vám nabídka, ve které v prvním okénku nastavíte v rolovací nabídce, kolik hodin denně může dítě strávit hraním: my jsme zvolili 1 hodinu. V dalších dvou políčkách pak rovněž z rolovacích nabídek volíte od kdy do kdy může dítě hrát. V našem případě jsme nastavili pouze „večerku“, kdy čas na hraní skončí devátou hodinou večerní. Volba Do Not Specify u Start Time znamená, že dítě může začít hrát kdykoli, klidně ráno či v poledne. Stisknutím kolečka se vrátíte zpět a kliknutím na tlačítko Save nastavení uložíte.

Pokud máte více dětí, opakujte proces pro každý profil jednotlivě.

Rodičovská kontrola PlayStation 4; screenshot: herní doba
V první kolonce vlevo nastavujete, jak dlouho může dítě daný den hrát. V dalších dvou pak konec a začátek časového rozmezí, kdy zvolený čas bude moci využít.

Jak zabránit dětem, aby změnily nastavení rodičovské kontroly


Pokud chcete mít nad vším naprostou kontrolu, důležité bude vypnout možnost vytvořit nový účet a přihlášení na účet pro hosty. To jde jednoduše – přihlaste se na svůj rodičovský účet, přejděte do Nastavení a postupujte následovně: Rodičovská kontrola / Správa rodiny -> PS4 System Restrictions. Zde je potřeba zadat čtyřmístný přístupový kód. Protože jste v této nabídce poprvé, je nastaven na 0000 (čtyři nuly). Vyberte možnost Vytvoření nového uživatele a přihlášení hosta a zvolte Není povoleno. Poté ještě zvolte možnost Change System Restriction Passcode a zadejte nové heslo, které zabrání ostatním účtům měnit toto nastavení.

Další informace v češtině najdete na oficiálních PlayStation stránkách.

Nastavení rodičovské kontroly (PlayStation 5)

V návodu pracujeme s českou verzí systému PlayStation 5. Pokud máte prostředí konzole anglicky, můžete na češtinu přepnout v Settings -> Systém -> Language -> Console language -> čeština

 1. Vytvoření dětského účtu
 2. Nastavení rodičovské kontroly
 3. Nastavení herní doby a věkového omezení
 4. Jak zabránit dětem, aby změnily nastavení rodičovské kontroly

Vytvoření dětského účtu


Před samotným procesem nastavování rodičovské kontroly je potřeba mít vytvořený účet pro vás coby správce rodiny a také dětský účet. Na rozdíl od konzole PlayStation 4 není možné na PS5 vytvářet účty přímo v nabídce rodičovské kontroly. Dětský účet vytvoříte stejným způsobem jako jakýkoliv jiný účet, systém sám pozná podle zadaného data narození, že je uživatel účtu mladší osmnácti let a účet automaticky nastaví jako dětský.

Pokud ještě účet dítěte nemáte vytvořený, můžete tak učinit na úvodní obrazovce, která se vám objeví po zapnutí konzole PlayStation 5, nebo v nabídce Nastavení -> Uživatelé a účty -> Uživatelé -> Přidat uživatele. Celý proces je velmi jednoduchý a díky navigaci v českém jazyce ho zvládne každý. Založit účet lze také pomocí internetového prohlížeče na této stránce, zde je však celý proces v angličtině. Pokud ještě dětský účet nemáte, už při jeho zakládání bude možné nastavit prvky rodičovské kontroly, které si popíšeme v následující kapitole. Kdykoli se k nim můžete posléze dostat pomocí návodu níže.

Pokud máte dětí více, doporučujeme každému z nich vytvořit vlastní účet. Budete díky tomu moci upravit každému potomkovi omezení na míru. Současně tím zlepšíte i jejich herní zážitek – každé dítě bude mít svůj postup v jednotlivých hrách uložený a nebudou se dohadovat o tom, kdo jakou hru hrál a čí je která trofej. Všechny účty musí mít ověřenou emailovou adresu, jinak nebude možné otevřít nabídku nastavení rodičovské kontroly.

Nastavení rodičovské kontroly


Pro nastavování rodičovské kontroly musíte být přihlášení ke svému účtu. V hlavním menu konzole zvolte položku Nastavení (vpravo nahoře ikonka ozubeného kola) a poté přejděte do nabídky Rodina a rodičovská kontrola, kde zvolte možnost Správa rodiny. Zde budete vyzvání k zadání hesla k vašemu účtu, aby systém poznal, že jste osobou oprávněnou nastavovat dětské účty.

Pokud se vám po zadání hesla zobrazí obrazovka s QR kódem, znamená to, že nemáte vytvořený žádný dětský účet. QR kód vás zavede na internetové stránky, kde je možné účet vytvořit, ale celý proces je v angličtině, doporučujeme tedy postup popsaný v předchozí kapitole. V případě, že je vše správně, uvidíte jednoduchou nabídku o dvou položkách, pod nimiž najdete v sekci Příslušní uživatelé v tomto systému PS5 název dětského účtu nebo účtů. Klikněte na druhou položku Správa rodiny.

Rodičovská kontrola PS5; screenshot: nastavení Rodičovská kontrola PS5; screenshot: rodina a rodičovská kontrola Rodičovská kontrola PS5; screenshot: správa rodiny

zdroj: vlastní

Obrázek 1: Nastavení najdete vpravo nahoře v hlavním menu po kliknutí na ikonku ozubeného kola. Obrázek 2: Poté zvolte možnost Rodina a rodičovská kontrola. Obrázek 3: Na další obrazovce zvolte druhou položku Správa rodiny.

V záložce Správa rodiny uvidíte členy rodiny, tedy svůj účet správce rodiny a další účty (dětské, ale i dalších dospělých hráčů). Najeďte na účet vašeho dítěte a křížkem potvrďte volbu. Nyní jste v hlavní nabídce rodičovské kontroly dětského účtu. Její jednotlivé položky si vysvětlíme níže.

Rodičovská kontrola PS5; screenshot: účet dítěte Rodičovská kontrola PS5; screenshot: nastavení omezení

zdroj: vlastní

Obrázek 1: Vyberte účet dítěte, na kterém chcete upravit omezení. Obrázek 2: Dostanete se do hlavní nabídky rodičovské kontroly účtu dítěte.

Nastavení herní doby a věkového omezení


První nabídka Změnit dobu hraní na dnešek vás bude zajímat pouze v případě, že na dětském účtu máte nastavené omezení herní doby (což si ukážeme hned v dalším odstavci). Například pokud je nastavená herní doba na 2 hodiny denně, můžete zde pro aktuální den herní dobu zkrátit či prodloužit. Důležitější je ale až druhá položka Nastavení herní doby.

Pokud chcete omezit, jak dlouho může vaše dítě každá den hrát, povolte možnost Omezit dobu hraní. Zároveň zde můžete nastavit, co se má stát po uplynutí nastavené herní doby – odhlášení a vypnutí konzole nebo nechat dítě hrát, ale každých 5 minut bude upozorněno na překročení herní doby. Nastavit můžete herní dobu pro každý den v týdnu stejnou, či ji například pro víkendové dny prodloužit. Omezit lze také od kdy do kdy lze hrát, pokud například nechcete, aby dítě hrálo pozdě do noci.

Rodičovská kontrola PS5; screenshot: herní doba

zdroj: vlastní

V našem případě jsme nastavili, že dítě může hrát dvě hodiny každý den. Začít může hrát kdykoliv, ale skončit musí nejpozději ve 21:00.

Třetí položkou v nabídce Správa rodiny je Časové pásmo, kde je potřeba nastavit pásmo, ve kterém se nacházíte. Obyvatelé České a Slovenské republiky vyberou možnost UTC +01:00 Bratislava (Praha v nabídce není, což však nevadí, obě města se nachází ve stejném časovém pásmu +01:00). Toto nastavení stačí provést jednou a je důležité proto, aby konzole správně vyhodnocovala, kdy může dítě konzoli používat. Zaškrtněte také volbu Automaticky upravit letní a zimní čas.

Rodičovská kontrola PS5; screenshot: časové pásmo

zdroj: vlastní

Nastavit časové pásmo stačí pouze jednou, do této nabídky se již nemusíte nikdy vracet.

Nás bude nejvíce zajímat v pořadí čtvrtá položka s názvem Rodičovská kontrola. V nabídce Úroveň omezení budete mít dvě možnosti: Pro dítě a Přizpůsobit. Volba Pro dítě automaticky nastaví parametry omezení podle evropského hodnocení PEGI, které můžete znát z přebalů her. Pokud je tak například vašemu dítěti 12 let, což konzole pozná podle nastaveného data narození, půjdou mu spustit pouze hry s ratingem PEGI 12 a nižším. Totéž věkové omezení bude nastaveno také pro filmy. Současně bude například omezena možnost chatovat s neznámými hráči, prohlížet nevhodný obsah na internetu či nakupovat v obchodě PlayStation Store, současně však bude povoleno hraní VR her, protože to je doporučeno právě od dvanácti let.

Pochopitelně ale můžete všechny tyto položky upravovat pomocí volby Přizpůsobit. Můžete se tak stát přísnějším nebo naopak benevolentnějším rodičem. Pokud se však v herním světě příliš nepohybujete a nejste obeznámeni s obsahem her či teoretickým nebezpečím, které přináší online hraní, držte se raději doporučeného nastavení.

Rodičovská kontrola PS5; screenshot: PEGI hodnocení

zdroj: vlastní

V nabídce lze nastavit věkové omezení také pro konzole PS4 a PS3, pokud je však nevlastníte, můžete tuto volbu klidně přeskočit.

Tlačítkem Potvrdit poté uložíte změny a nastavení dětského účtu je tímto dokončeno. Po uložení změn se vrátíte zpět do nabídky Správa rodiny, kde můžete dále také povolit nebo zakazovat jednotlivé hry či resetovat heslo k dětskému účtu. Pokud máte více dětí, opakujte proces pro každý profil jednotlivě.

Jak zabránit dětem, aby změnily nastavení rodičovské kontroly


Nebuďte překvapeni, pokud si vaše děti budou s konzolí rozumět lépe než vy. Pokud tak chcete být v nastavení rodičovské kontroly důslední, doporučujeme ještě vypnout možnost vytvořit nový účet a přihlášení na účet pro hosty, čímž jde rodičovská kontrola obejít, protože dítě může hrát z jiného účtu. Řešení je však velmi jednoduché: vraťte se zpět do nabídky Rodina a rodičovská kontrola, kam jsme se dostali z Nastavení, a zvolte první možnost Omezení konzole PS5. Zde je potřeba zadat čtyřmístný přístupový kód. Pokud jste v této nabídce poprvé, je nastaven na 0000 (čtyři nuly).

V první nabídce Vytvoření uživatele a přihlášení hosta zvolte Nepovolit a poté v poslední nabídce „Změňte svůj přístupový kód pro omezení konzole“ si zvolte jiný kód, čímž zabráníte ostatním účtům měnit toto nastavení.

Další informace v češtině najdete na oficiálních PlayStation stránkách.

Nastavení rodičovské kontroly (Xbox Series X/S a Xbox One)

V návodu pracujeme s českou verzí systému konzolí Xbox. Pokud máte prostředí konzole anglicky, můžete na češtinu přepnout v Settings -> System -> Language and location -> čeština.

Návod je platný pro konzoli Xbox One i Xbox Series X/S.

 1. Vytvoření rodiny
 2. Základní nastavení
 3. Omezení délky hraní
 4. Jak zabránit dětem, aby změnily nastavení rodičovské kontroly

Vytvoření rodiny


Konzole Xbox One a Xbox Series X/S jsou ze všech současných herních konzolí ve smyslu rodičovské kontroly nejdůmyslnější. Nabízí velké množství nastavení, které lze provádět jak přímo prostřednictvím konzole, tak i webových stránek Microsoftu.

Základním krokem je vytvoření rodiny, což znamená, že váš účet jakožto rodiče bude propojen s účtem vašeho potomka, popřípadě více účty, pokud na vaší konzoli bude hrát více dětí. Pokud máte více potomků, zejména odlišného věku, je vhodné vytvořit každému z nich vlastní účet. Budete tak moci každému navolit jiná omezení a zároveň tím předejdete hádkám o nahrané gamertag skóre. Pokud jste tak ještě neučinili, vytvořte sobě a dětem uživatelský účet. Stiskem tlačítka Home na ovladači (vypadá jako logo Xboxu) vyvoláte nabídku. Najeďte na záložku Profil a Systém, zvolte Přidat nebo přepnout a vyberte možnost + Přidat nový účet. Dále se řiďte pokyny na obrazovce. Microsoft účet lze rovněž vytvořit na internetových stránkách Microsoftu.

Jakmile budou mít všichni členové domácnosti, kteří mají přístup ke konzoli, vlastní účet, můžeme přejít k nastavení jednotlivých účtů. To lze provést rovněž přes webové rozhraní nebo přímo v konzoli Xbox, což si podrobně ukážeme. Přihlaste se na svůj účet a stiskněte tlačítko Home na ovladači. Najeďte na záložku Profil a systém s ikonkou vašeho profilu (poslední vpravo) a otevřete nabídku Nastavení. Hned v první kategorii Obecné zvolte Bezpečnost online a rodina. Poté zvolte druhou položku Rodinná nastavení.

Rodičovská kontrola Xbox; screenshot: nastavení Rodičovská kontrola Xbox; screenshot: nastavení konzole Rodičovská kontrola Xbox; screenshot: rodinné nastavení
Obrázek 1: Nastavení se nachází v poslední záložce vpravo. Obrázek 2: Vše budeme nastavovat pouze v nabídce Bezpečnost online a rodina Obrázek 3: Dále zvolte Rodinná nastavení.

V nabídce Rodinná nastavení nás zajímá především druhá položka Správa členů rodiny. Zde můžete tlačítkem Přidat do rodiny jednoduše vybírat z již vytvořených účtů na konzoli nebo pomocí emailové adresy doplnit účty zcela nové a ty pak přidat do svého rodinného účtu. Jakmile máte účty dětí přidány, v této záložce je uvidíte a po kliknutí na příslušný účet se otevře nabídka umožňující nastavovat tři základní oblasti, které si rozebereme níže.

Rodičovská kontrola Xbox; screenshot: nastavení rodiny Rodičovská kontrola Xbox; screenshot: přidání člena rodiny Rodičovská kontrola Xbox; screenshot: nastavení účtu
Obrázek 1: Zde klikněte na záložku Správa členů rodiny. Obrázek 2: Tady uvidíte všechny přidané rodinné účty. Pokud zde ještě žádný nevidíte, přidáte jej kliknutím na Přidat do rodiny. Obrázek 3: Po kliknutí na zvolený účet se dostanete k základnímu nastavení.

Základní nastavení


Ochrana soukromí a bezpečnost online – tady probíhá nastavení veškeré online interakce. Lze tak zakázat nakupování a stahování her, možnost sledovat profily ostatních či si je přidávat do přátel. Zároveň tu můžete omezit využívání některých aplikací, jako je mikrofon nebo kamera, pokud máte připojený senzor Kinect. V neposlední řadě pak také můžete omezit možnost chatovat s přáteli, kterou lze kompletně vypnout nebo nastavit nejrůznější filtry.

Přístup k obsahu – rozhodně nejdůležitější nabídka, které byste měli věnovat největší pozornost. Zde si lze z rolovací nabídky vybrat, jaký obsah (hry, filmy, hudba nebo aplikace) bude na daném účtu spustitelný. K tomu slouží stupnice hodnocení PEGI, jež můžete znát z přebalů her. Pokud je například vašemu dítěti 12, zde můžete nastavit, že spustí pouze hry s hodnocením PEGI 12, tedy takové hry, které jsou ohodnoceny jako vhodné pro děti od dvanácti let.

Rodičovská kontrola Xbox; screenshot: pegi hodnocení
Pokud nejste ve vybírání vhodných her nijak zběhlí, na hodnocení PEGI se můžete většinou spolehnout. Jednoduše zvolte nastavení podle věku vašeho dítěte.

Filtrování webů – zde lze volit ze tří stupňů rodičovského filtru pro internetový prohlížeč, který jde kompletně zakázat, povolit běžné weby včetně sociálních sítí s výjimkou obsahu pro dospělé nebo nechat prohlížení webu bez restrikcí.

Omezení délky hraní


Po nastavení přístupnosti obsahu podle PEGI hodnocení je nejpoužívanějším nástrojem omezení délky hraní, respektive kolik času může dítě strávit denně hraním. Toto nastavení bohužel není přístupné přímo z konzole Xbox, ale z webového rozhraní vašeho Microsoft účtu, přesněji ze záložky Vaše rodina, kde uvidíte všechny účty vašich dětí, které jste přidali přes konzoli Xbox.

Přihlaste se k účtu Microsoft a na stránce Vaše rodina klikněte na profil dítěte, u kterého chcete nastavit délku hraní. Dále vyberte nabídku Doba strávená před obrazovkou. Zde uvidíte všechna Microsoft zařízení používající váš účet, tedy kromě Xboxu One nebo Xboxu Series X/S také i váš počítač se systémem Windows. Pokud chcete používat stejný plán pro všechna zařízení, nastavte možnost Použít jeden rozvrh na všech zařízeních na Zapnuto.

Pokud chcete nastavit samostatné rozvrhy pro každé zařízení, přepínač nastavte na Vypnuto. Poté se vám zobrazí jednotlivá zařízení a po kliknutí na tlačítko Zapnout limity můžete nastavit časové omezení pro každé zařízení zvlášť. V rozvrhu lze nastavit nejen, kolik času může dítě strávit hraním, ale také v jakém časovém rozmezí.

Rodičovská kontrola Xbox One; screenshot: vaše rodina Rodičovská kontrola Xbox One; screenshot: herní doba
Obrázek 1: Na stránce Vaše rodina klikněte na profil dítěte a poté vyberte nabídku Doba strávená před obrazovkou. Obrázek 2: Délku hraní lze nastavit pro každý den individuálně, stejně jako rozmezí, kdy lze hrát. To se hodí zejména pro rozlišení běžných dnů, kdy děti chodí do školy, a víkendů.

Jak zabránit dětem, aby změnily nastavení rodičovské kontroly


Není neobvyklé, že děti zvládají práci s konzolí lépe než rodiče a často přijdou na možnost, jak rodičovský zámek obejít. Skulinka v případě konzolí Xbox je takzvaný guest účet. Pokud se dítěti například nepodaří spustit hru s nepovoleným PEGI hodnocením, může přepnout na účet pro hosty, který je v základním nastavení bez omezení. Pokud tedy chcete mít vše pod palcem, vraťte se zpět do základní nabídky Rodinná nastavení a v poslední záložce Omezení přístupu vytvořte účet pro hosty. Tomu lze přiřadit heslo, díky čemuž se k k němu nepůjde jednoduše přihlásit.

Vše výše zmíněné navíc bude spolehlivě fungovat pouze v případě, že máte svůj rodičovský účet zaheslovaný a nelze se k němu přihlásit bez znalosti hesla či jiného ověření. Pokud si tímto nejste jisti, vše zjistíte rovněž v nabídce Rodinná nastavení, kde hned v první záložce Moje přihlášení, zabezpečení a klíč lze nastavit veškerá zabezpečení.

Další informace v češtině najdete na oficiálních stránkách společnosti Microsoft v sekci Rodina a bezpečnost online.

Nastavení rodičovské kontroly (Nintendo Switch)

 1. Nastavení rodičovské kontroly
 2. Nastavení aplikace Switch Parental Control
 3. Omezení délky hraní a věkové dostupnosti
 4. Nastavení pravidel online komunikace
 5. Mějte přehled o tom, co vaše děti hrají

Nastavení rodičovské kontroly


Na konzoli Nintendo Switch funguje systém rodičovské kontroly jinak, než na PlayStationu 4 nebo Xboxu One. Veškeré nastavení totiž probíhá skrze mobilní aplikace. Její propojení s konzolí a následné nastavení si ukážeme níže.

Zásadní rozdíl je také v tom, že aplikace neumí rozlišovat jednotlivé profily na konzoli. Pokud tedy nastavíte omezení herní doby, toto omezení bude platit na všechny profily včetně vašeho. Rodičovskou kontrolu však jde kdykoli vypnout pomocí ikonky jež uvidíte přímo v hlavní nabídce. Druhým specifikem a také velkým nedostatkem je současně to, že pokud máte více dětí, nelze jim individuálně nastavit pravidla, což se týká zejména doby, kterou budou moci hraním strávit a také nastavení věkové hranice stanovující jaký obsah mohou spouštět.

Rodičovská kontrola Nintendo Switch; screenshot: sólo
Informace o zapnutí nebo vypnutí rodičovské kontroly a případném zbývajícím čase uvidíte vždy ve středu horní části domácí obrazovky. Kliknutím na ikonku lze po zadání kódu rodičovskou kontrolu dočasně vypnout.

Aplikace však umožňuje přidat více konzolí Nintendo Switch, takže pokud máte více dětí a každé má svou konzoli, pak je individuální nastavení pro každého potomka možné. Přepínat mezi jednotlivými konzolemi můžete jednoduše přímo v horní části aplikace.

Nastavení aplikace Switch Parental Control


Nintendo nabízí aplikaci ve verzích pro Android i iOS. Při prvním zapnutí aplikace budete vyzváni k přihlášení k vašemu Nintendo účtu. Jde o stejný účet, který používáte na konzoli Nintendo Switch. Pokud ještě účet nemáte, můžete ho vytvořit přímo na konzoli nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Po přihlášení k účtu prostřednictvím mobilní aplikace budete vyzváni k propojení aplikace s vaší konzolí pomocí šestimístného kódu, který se vám po přihlášení zobrazí v mobilní aplikaci. Kód zadáte na konzoli Nintendo Switch v nabídce Parental Controls. Do té se dostanete srze nabídku Nastavení, jež najdete v hlavní nabídce konzole pod ikonkou ozubeného kolečka (druhé zprava). Poté v nabídce Parental Controls klikněte na Parental Controls Settings.

Rodičovská kontrola Nintendo Switch; screenshot: nastavení Rodičovská kontrola Nintendo Switch; screenshot: Parental Controls Rodičovská kontrola Nintendo Switch; screenshot: triple
Obrázek 1: Nastavení najdete v dolním menu. Obrázek 2: Dále zvolte Parental Controls. Obrázek 3: A klikněte na Parental Controls Settings.

Na další obrazovce klikněte na If You've Already Downloaded the App a poté na Enter Registration Code. Na další obrazovce zadáte šestimístný kód a stiskněte tlačítko Link, čímž dojde k propojení konzole a mobilní aplikace.

Rodičovská kontrola Nintendo Switch; screenshot: rodičovská kontrola Rodičovská kontrola Nintendo Switch; screenshot: zadat kód Rodičovská kontrola Nintendo Switch; screenshot: propojení aplikace
Obrázek 1: Klikněte na If You've Already Downloaded the App. Obrázek 2: Klikněte na Enter Registration Code a zadejte šestimístný kód z aplikace. Obrázek 3: Kliknutím na tlačítko Link dojde ke spárování aplikace a konzole.

Omezení délky hraní a věkové dostupnosti


Od této chvíle bude veškeré nastavení probíhat skrze mobilní aplikaci. V horní části aplikace vidíte tři záložky: Time Played, Monthly Summary a Settings. Klikněte na nabídku Settings, kde uvidíte tři základní nabídky:

Play Time Limit – v této záložce kliknutím na Play Time Limit přejdete do nabídky, kde lze nastavit kolik hodin denně může vaše dítě strávit hraním a také do kolika hodin může nejdéle hrát. Obojí lze nastavit na každý den v týdnu stejně, nebo po zatržení Set Days Individually můžete nastavit každý den jinak. Na obrázcích níže můžete vidět, že my jsme nastavili pro dny, kdy chodí dítě do školy, denní limit hodinu a půl denně s tím, že nebude moci hrát po dvacáté hodině, zatímco v sobotu může hrát dvě hodiny a to až do 21:00. V neděli pak je „večerka“ opět nastavená na 20:00 protože jde dítě druhý den do školy, ale herní doba není nijak omezená.

Rodičovská kontrola Nintendo Switch; screenshot: nabídka Rodičovská kontrola Nintendo Switch; screenshot: časový limit
Obrázek 1: Do nastavení se dostanete kliknutím na ikonu Settings v horním pravém rohu. Obrázek 2: Po kliknutí na Play Time Limit můžete nastavit časový limit pevně daný pro všechny dny v týdnu nebo jako v našem případě nastavit herní dobu individuálně pro jednotlivé dny.

Restriction Level – druhou nejdůležitější nabídkou je nastavení věkové hranice. Aplikace nabízí možnosti Teen (teenager), Child (dítě), Young Child (menší dítě) a Custom (vlastní). Jednotlivé možnosti se řídí hodnocením PEGI, které můžete znát z přebalů her jako číslovku v barevném rámečku umístěném většinou v pravém dolním rohu. Teen je pro děti starší sedmnácti let, Child třináct a více let a Young Child osm a více let. Po zvolení možnosti Custom lze nastavit věkovou hranici od 3+ až po 18+ odstupňovanou vždy po jednom roce.

PIN – poslední částí záložky Settings je možnost nastavit PIN. Ten slouží k vypnutí a opětovnému zapnutí rodičovské kontroly přímo v hlavní nabídce konzole. Tuto funkci budete potřebovat zejména v momentě, kdy se ke hraní budete chystat vy a omezení ve smyslu časového limitu či věkové hranice budete chtít vypnout.

Nastavení pravidel online komunikace


Součástí hraní je mnohdy také komunikace s ostatními hráči prostřednictvím chatu. Také zde nenabízí Nintendo tolik možností jako konkurence. Komunikaci v rámci her lze buďto povolit, nebo kompletně vypnout, popřípadě nastavit výjimky pro vybrané tituly. V základu se toto nastavení orientuje podle věkové hranice, kterou nastavíte v nabídce Restriction Level, kdy na věkových úrovních Child a Young Child je online komunikace zakázána. Pokud ji chcete povolit, zvolte možnost Custom a nastavte si jednotlivé parametry ručně. Zakázat nakupování v Nintendo eShopu bohužel aplikace neumožňuje.

Mějte přehled o tom, co vaše děti hrají


Byť aplikace neumožnuje nastavit pravidla pro jednotlivé účty, umí sledovat jejich aktivitu. Na hlavní obrazovce aplikace zvolte nabídku Time Played, kde uvidíte, kdo z vašich potomků hrál jakou hru a jak dlouho. Ještě zajímavější statistiku pak uvidíte v záložce Monthly Summary, kde vám po skončení každého měsíce vyskočí statistika za celý měsíc.

Další informace o rodičovské kontrole na konzoli Nintendo Switch najdete v anglickém jazyce na oficiálních stránkách Nintenda.

• Zdroje: nintendo.com, xbox.com, playstation.com

i Mohlo by vás zajímat
4,3 273×
Xbox Game Pass Ultimate - 3 měsíční předplatné
Dobíjecí karta - na PC (Win 10), mobilní telefon / tablet (Android), Xbox 360, Xbox One S / Xbox One X, Xbox Series X, Xbox Series S, licence ke stažení, klíč pro Xbox Live, Microsoft Store a Xbox Mobile app, doba členství 3 měsíce - 333 Kč/měsíc
999,-
Ihned ke stažení
Objednací kód: MX029gu2
4,3 273×
Xbox Game Pass Ultimate - 1 měsíční předplatné
Dobíjecí karta - na PC (Win 10), mobilní telefon / tablet (Android), Xbox 360, Xbox One S / Xbox One X, Xbox Series X, Xbox Series S, licence ke stažení, klíč pro Xbox Live, Microsoft Store a Xbox Mobile app, doba členství 1 měsíc
389,-
Ihned ke stažení
Objednací kód: MX029gu1
4,6 614×
Xbox Game Pass Core - 12 měsíční členství
Dobíjecí karta - na Xbox 360, Xbox One S / Xbox One X, Xbox Series X, Xbox Series S, licence ke stažení, klíč pro Xbox Live, doba členství 12 měsíců - 124,92 Kč/měsíc
1 499,-
Ihned ke stažení
Objednací kód: MX029el8
4,3 69×
Xbox Game Pass - 6 měsíční předplatné
Dobíjecí karta - na Xbox One S / Xbox One X, Xbox Series X, Xbox Series S, licence ke stažení, klíč pro Xbox Live, doba členství 6 měsíců - 249,83 Kč/měsíc
1 499,-
Ihned ke stažení
Objednací kód: MX029gp2
4,3 69×
Xbox Game Pass - 3 měsíční předplatné
Dobíjecí karta - na Xbox One S / Xbox One X, Xbox Series X, Xbox Series S, licence ke stažení, klíč pro Xbox Live, doba členství 3 měsíce - 249,67 Kč/měsíc
749,-
Ihned ke stažení
Objednací kód: MX029gp3
4,6 614×
Xbox Game Pass Core - 6 měsíční členství
Dobíjecí karta - na Xbox 360, Xbox One S / Xbox One X, Xbox Series X, Xbox Series S, licence ke stažení, klíč pro Xbox Live, doba členství 6 měsíců - 124,83 Kč/měsíc
749,-
Ihned ke stažení
Objednací kód: MX029el80
4,6 614×
Xbox Game Pass Core - 3 měsíční členství
Dobíjecí karta - na Xbox 360, Xbox One S / Xbox One X, Xbox Series X, Xbox Series S, licence ke stažení, klíč pro Xbox Live, doba členství 3 měsíce - 166,33 Kč/měsíc
499,-
Ihned ke stažení
Objednací kód: MX029el9
4,0 10×
PC Game Pass - 3 měsíční předplatné (pro PC s Windows 10)
Dobíjecí karta - na PC (Win 10), licence ke stažení, klíč pro Microsoft Store, doba členství 3 měsíce - 249,67 Kč/měsíc
749,-
Ihned ke stažení
Objednací kód: MX029gpc1
Vytisknout
P-DC1-WEB04
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací