Home Office přináší výhody, i rizika

Home office vyžaduje plánování a sebekázeň

Pokud se rozhodnete pro home office, bylo by dobré si pevně stanovit dobu, kdy se budete práci věnovat, a vyhrazený pracovní čas striktně dodržovat. Pracovní den si naplánujte už od rána, a pokud se rozhodnete, že vstanete v sedm hodin, tak opravdu vstaňte a pusťte se do práce.

Vhodné pracovní místo

Při home office se bez vlastního pracovního místa neobejdete. Pokud bydlíte v rodinném domě a máte k dispozici dostatek prostoru, jako ideální je zařídit si vlastní pracovnu. Pokud však bydlíte v bytě, vytvořte si pracovní koutek, kam umístíte vše potřebné pro práci.

Zařídit kancelář

Příjemný vzhled

Někteří lidé pracující z domu začnou postupem času zanedbávat péči o svůj vzhled. Přijde jim zbytečné se na doma líčit, upravovat si vlasy nebo se holit. Nemusíte samozřejmě sedět doma v kostýmku nebo v obleku, avšak příjemná a upravená vizáž by měla být vaší vizitkou.

Zkrášlit se

Komunikace s lidmi

Izolace v domácím prostředí někdy vede k potížím s neverbální komunikací. Mimopracovní čas proto věnujte přátelům, nezanedbávejte sociální vazby, zajímejte se, co je ve společnosti nového, domluvte se občas s někým na společném obědě nebo odpolední kávě.

Silné a slabé stránky “Home Officu”

Výhody Home Officu

 • Vlastní organizace pracovní doby
 • Úspora času při cestě do zaměstnání a zpět domů
 • Úspora výdajů za cestování do zaměstnání
 • Možnost skloubit pracovní a rodinný život
 • Možnost práce odkudkoliv = možnost cestovat
 • Práci lze vykonávat i v případě mírnějšího onemocnění
 • Není třeba řešit hlídání dětí v případě nemoci či prázdnin

Nevýhody Home Officu

 • Nutnost vybavení vlastního pracovního místa
 • Potřeba organizace rodinného života
 • Ztráta osobních kontaktů
 • Nutnost dodržet stanovený harmonogram práce
 • Sklony k odbíhání k jiným činnostem (úklid, televize, ...)
 • Odpadá možnost okamžité konzultace s kolegy na pracovišti