Emise pro AP+ v app - všechny segmenty Motorola

Pravidla veřejné soutěže "Píšeme pro Alza.cz"

1. Úvodní ustanovení


1.1. Obchodní společnost Alza.cz a.s., IČ 27082440, DIČ CZ27082440, sídlem Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573, (dále jen „Alza“) organizuje v termínu od 00:00 hodin dne 8. 10. 2012 do 23:59 hodin dne 31. 10. 2012 veřejnou soutěž zvanou „Píšeme pro Alza.cz“ (dále jen „Soutěž“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou k dispozici na internetové stránce www.alza.cz provozované Alzou.

2. Předmět Soutěže


2.1. Předmětem Soutěže je napsat autorské literární dílo, které nebylo nikdy dříve publikováno, o rozsahu 5 – 10 normovaných stran, pro Alzu (dále jen „Dílo“).

2.2. Smyslem Soutěže je zvýšit kvalitu poskytovaných služeb Alzou tak, že registrovaní zákazníci Alzy získanou právo seznámit se s vybranými Díly a o těchto Dílech hlasovat.

2.3. Dílo s ohledem na jeho případné využití musí být jedinečné, nezaměnitelné a jednoznačně rozlišitelné od jiných děl.

3. Základní podmínky účasti v Soutěži


3.1. Každá fyzická osoba starší 18-ti let (dále jen „Účastník“), která splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech, se může účastnit Soutěže, zejména nikoliv však výlučně:

a. Je plně způsobilá k právním úkonům;

b. Přihlásí se do Soutěže zasláním svého Díla na emailovou adresu [email protected] nejpozději do 31. 10. 2012.
c. je autorem Díla a zároveň vlastníkem autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.
d. Není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Alze, jakož i k osobám s Alzou personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.
 

3.2. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebude poskytnuta výhra, ti, kteří:

a. Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
b. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží;
c. Uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace.


3.3. Soutěžící na základě účasti v Soutěži poskytuje Vyhlašovateli oprávnění k užití Díla (dále jen „Licence“), a to na dobu dvou let od skončení Soutěže a bez územního omezení. Soutěžící Licenci poskytuje jako výhradní a není oprávněn Dílo užívat a poskytnout licenci jiné osobě kromě Vyhlašovatele. Soutěžící tak poskytuje Vyhlašovateli oprávnění k užití Díla všemi zákonem povolenými způsoby, včetně veškerých úprav Díla. Vyhlašovatel je oprávněn poskytnout Dílo nebo jeho libovolnou část třetí osobě. Soutěžící se zavazuje zajistit Vyhlašovateli nerušený výkon práv vyplývajících z poskytnuté Licence a bez zbytečného odkladu učinit veškeré právní kroky k odstranění omezení ve výkonu těchto práv. Vyhlašovatel není povinen Licenci k Dílu využít. Na poskytnutí Licence nemá vliv případné rozhodnutí Soutěžícího, že Soutěž nedokončí.

4. Pravidla Soutěže


4.1. Soutěž je dvoukolová.

4.2. V prvním kole trojčlenná odborná porota v čele s patronem soutěže MgA. Reném Nekudou vybere v termínu do 14.11.2012 ze všech zaslaných Děl, které splní podmínky Soutěže, tři texty na základě jejich originality tématu a zpracování, kvality gramatické a stylistické úrovně textu a kvality úpravy (dále jen „Vybraná Díla“).

4.3. Vybraná Díla postoupí do druhého kola Soutěže.

4.4. Vybraná Díla z prvního kola budou následně převedena do elektronické podoby a zdarma poskytnuta registrovaným uživatelům na stránkách provozovaných Alzou. Na základě nejlepšího hodnocení registrovaných uživatelů a návštěvníků stránek provozovaných Alzou v období od 15.11.2012 do 30.11.2012, kterou provedou v detailech Vybraných Děl bude vybráno Dílo, jehož autor získá první cenu.

4.5. Na pozdě zaslaná Díla, tedy po uplynutí Lhůty trvání, nebude brán zřetel.

4.6. Soutěžící nemají právo na náhradu vynaložených nákladů na účast v Soutěži.

5. Ceny v soutěži


5.1. Nejúspěšnějšímu Soutěžícímu bude poskytnut/a:

a) čtečka PocketBook 622 Touch černý;
b) poukaz na víkendový kurz tvůrčího psaní.
 

5.2. Alza vyhodnotí dne 1. 12. 2012 ve svém sídle došlé hodnocení u Vybraných Děl a prověří, že příslušný Účastník splnil podmínky v těchto pravidlech.

5.3. Výhercem Soutěže se stává Účastník Soutěže, který splnil podmínky v těchto pravidlech a je autorem nejlepšího Díla. V případě shody dvou či více hodnocení soutěžních Děl, bude mít přednost to Dílo, které bylo hodnoceno vícero registrovanými uživateli a návštěvníky stránek provozovaných Alzou.

5.4. Alza bude považovat za správné hodnocení údaj získaný z informačního systému Alzy.

5.5. Alza bude výherce kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů, které Účastník přiložil k přihlášenému soutěžnímu Dílu.

5.6. Nepřevzaté výhry, či výhry účastníků, kteří nereagují na zprávu Alzy o výhře, propadají po uplynutí lhůty třiceti (30) dnů od vyhlášení výsledků Soutěže Alze.

5.7. Cena bude výherci předána Alzou po vzájemné dohodě Účastníka a Alzy.

5.8. Proti rozhodnutí Alzy se nelze odvolat a jeho rozhodnutí o výherci Soutěže je tak konečné, nepřezkoumatelné a nelze jej ani podrobit soudnímu přezkumu.

6. Osobní údaje

6.1. Zasláním Díla do Soutěže dává Účastník Alze ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa za účelem prověření jeho účasti v Soutěži a předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Alze a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.

6.2. Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie, slovní projevy a přihlášený soutěžní text mohou být použity pro účely propagace Alzy a Alza může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to na období pěti (5) let od počátku Soutěže.

7. Závěrečná ustanovení


7.1. Ve smyslu ust. § 847 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů nelze výhru ze Soutěže vymáhat.

7.2. Alza si vyhrazuje Soutěž odvolat ze závažných důvodů. Dojde-li však k odvolání Soutěže, Vyhlašovatel je povinen poskytnout přiměřené odškodnění Soutěžícím, kteří před odvoláním Soutěže její podmínky převážně nebo zčásti již splnili.

7.3. Alza prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

7.4. Alza si vyhrazuje právo změnit podmínky Soutěže a nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě.

7.5. Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník zasláním Díla Alza vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.

7.6. Veškeré případné spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně Alza dle svého uvážení.

V Praze dne 8. 10. 2012

Vytisknout

P-DC1-WEB13
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací