Pravidla zaměstnanecké fotosoutěže - Blejskni Alzáka, vyhraj kávovar

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obchodní společnost Alza.cz a.s., IČ 27082440, DIČ CZ27082440, sídlem Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 17000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573, (dále jen „Vyhlašovatel“) organizuje v termínu od 00:00 hodin dne 8. 8. 2013 do 23:59 hodin dne 1. 9. 2013 (dále jen „Lhůta trvání“) zaměstnaneckou soutěž zvanou „Blejskni Alzáka, vyhraj kávovar“ (dále jen „Soutěž“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou k dispozici na internetové stránce akce provozované Vyhlašovatelem a jsou platné a účinné pro registrované zákazníky Vyhlašovatele.

2. PŘEDMĚT SOUTĚŽE

2.1. Předmětem Soutěže je vyfotografovat maskota Vyhlašovatele Alzáka (dále jen „Foto Alzáka“) a nahrát toto Foto Alzáka v elektronickém formátu jpeg do systému Vyhlašovatele přes webové rozhraní na internetové stránce provozované Vyhlašovatelem, a to: https://www.alza.cz/zamestnanecka-fotosoutez/vlozit.htm.

2.2. Smyslem Soutěže je propagovat reklamního maskota Vyhlašovatele Alzáka a obchodní činnost Vyhlašovatele.

2.3. Foto Alzáka s ohledem na jeho případnou aplikaci musí být jedinečné, nezaměnitelné a jednoznačně rozlišitelné od jiných děl, která jsou zejména nikoliv však výlučně využívána soutěžiteli Vyhlašovatele.

3. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

3.1. Každá fyzická osoba starší 18 let (dále jen „Soutěžící“), která splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech, se může účastnit Soutěže, předně:

 • Má plnou způsobilost k právním úkonům a nejedná v duševní poruše, která ji činí k tomuto právnímu úkonu neschopnou;
 • Je registrovaným zákazníkem Vyhlašovatele, má tedy platnou registraci koncového zákazníka, která obsahuje pravdivé, skutečné a úplné kontaktní údaje Soutěžícího;
 • Není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Vyhlašovateli, jakož i k osobám s Vyhlašovatelem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.

3.2. Ze Soutěže budou vyloučeni ti, kteří:

 • Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
 • Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy;
 • Uvedou nepravdivé nebo neúplné informace.

3.3. Soutěžitel prohlašuje následující:

 • Foto Alzáka obsahuje vyobrazení maskota Vyhlašovatele Alzáka v jakékoliv podobě a je slušné, čestné a pravdivé a neporušuje dobré mravy a nejvyšší etické standardy;
 • klíčovým motivem Fota Alzáka je letní prázdninová atmosféra;
 • Foto Alzáka nesnižuje důstojnost fyzických osob a její vážnost ve společnosti a neobsahuje prvky nekalé soutěže ani jakékoliv zobrazení a odkazy na jiné soutěžitele Vyhlašovatele;
 • Foto Alzáka nenavádí a ani nemůže navádět k porušování obecně závazných právních předpisů a/nebo nemůže budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí;
 • neváznou na Fotu Alzáka žádné právní vady, žádná práva třetích osob, která by se mohla dotknout účasti Soutěžícího v Soutěži a která by byla na překážku vzniku Licence dle níže uvedeného;
 • V případě, že Foto Alzáka obsahuje i jiné fyzické osoby, jsou jejich obrazové snímky týkající se této fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy pořízeny a použity jen s jejím svolením, které mohu na požádání kdykoliv bez zbytečného odkladu písemně prokázat;
 • Se účastní Soutěže na základě svobodné a vážné, určité a srozumitelné vůle bez nátlaku a útisku;

3.4. Soutěžící na základě účasti v Soutěži poskytuje Vyhlašovateli oprávnění k užití Fota Alzáka (dále jen „Licence“), a to na dobu neomezenou a bez územního omezení. Soutěžící Licenci poskytuje jako výhradní a není oprávněn Foto Alzáka užívat a poskytnout licenci jiné osobě kromě Vyhlašovatele. Soutěžící tak poskytuje Vyhlašovateli oprávnění k užití Fota Alzáka všemi zákonem povolenými způsoby, včetně veškerých úprav Fota Alzáka. Vyhlašovatel je oprávněn poskytnout Fota Alzáka nebo jeho libovolnou část třetí osobě. Soutěžící se zavazuje zajistit Vyhlašovateli nerušený výkon práv vyplývajících z poskytnuté Licence a bez zbytečného odkladu učinit veškeré právní kroky k odstranění omezení ve výkonu těchto práv. Vyhlašovatel není povinen Licenci k Fotu Alzáka využít. Na poskytnutí Licence nemá vliv případné rozhodnutí Soutěžícího, že Soutěž nedokončí.

4. PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI

4.1. Každý Soutěžící splňující podmínky a pravidla této Soutěže nahraje Foto Alzáka v elektronickém formátu  jpeg do systému Vyhlašovatele přes webové rozhraní na internetové stránce provozované Vyhlašovatelem, a to: https://www.alza.cz/zamestnanecka-fotosoutez/vlozit.htm ve Lhůtě trvání.

4.2. Na pozdě nahraná Fota Alzáka do systému Vyhlašovatele, tedy po uplynutí Lhůty trvání, nebude brán zřetel.

4.3. Soutěžící nemají právo na náhradu vynaložených nákladů na účast v Soutěži a mají právo pouze na jednu (1) cenu.

5. CENA V SOUTĚŽI A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

5.1. Nejúspěšnějším Soutěžícím budou uděleny následující ceny:

 • 1. Krups KP5000E2 Dolce Gusto Circolo

5.2. Vyhlašovatel Soutěže vyhodnotí dne 4. 9. 2013 ve svém sídle předložená Díla a prověří, že příslušný Účastník splnil podmínky v těchto pravidlech, a v tomto termínu se zavazuje Vyhlašovatel výherce Soutěže vyhlásit a to minimálně na svých webových stránkách https://www.alza.cz.

5.3. Výhercem Soutěže se stává Soutěžící, který splnil podmínky v těchto pravidlech a který je tvůrcem nejlepšího Díla dle vyhodnocení provedeného Vyhlašovatelem Soutěže, který obdrží první cenu dle výše uvedeného.

5.4. Vyhlašovatel bude výherce kontaktovat emailem na email výherce, který má uveden Soutěžící v registraci sebe jakožto registrovaného zákazníka Vyhlašovatele, a to nejpozději ve lhůtě tří (3) pracovních dnů po vyhodnocení Soutěže.

5.5. Nepřevzatá výhra, či výhra Soutěžícího, který nereaguje na zprávu Vyhlašovatele o výhře, propadají Vyhlašovateli po uplynutí lhůty třiceti (30) dnů od vyhlášení výsledků Soutěže.

5.6. Cena bude výherci Soutěže předána v sídle Vyhlašovatele Soutěže, nebude-li dohodnuto jinak.

5.7. Proti rozhodnutí Vyhlašovateli se nelze odvolat a jeho rozhodnutí o výherci Soutěže je tak konečné, nepřezkoumatelné a nelze jej ani podrobit soudnímu přezkumu.

6. OSOBNÍ ÚDAJE

6.1. Nahráním Fota Alzáka do systému Vyhlašovatele dle shora uvedeného dává Soutěžící Vyhlašovateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa, tel. číslo za účelem prověření jeho účasti v Soutěži, předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Vyhlašovateli a má za následek vyloučení Soutěžícího z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Soutěžící má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.

6.2. Účastí v Soutěži dává Soutěžící souhlas tím, že jeho jméno, příjmení, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Vyhlašovatele a Vyhlašovatele může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Soutěžícího, které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to na období pěti (5) let od počátku Soutěže.

7. OSOBNÍ ÚDAJE

7.1. Tato soutěž je vyhlášena ve smyslu ust. § 847 a násl. zákona České republiky č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Vyhlašovatel si vyhrazuje Soutěž odvolat ze závažných důvodů. Dojde-li však k odvolání Soutěže, Vyhlašovatel je povinen poskytnout přiměřené odškodnění Soutěžícím, kteří před odvoláním Soutěže její podmínky převážně nebo zčásti již splnili.

7.3. Vyhlašovatel prohlašuje, že není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

7.4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit podmínky Soutěže v nepodstatných bodech a nahradit cenu v Soutěži za cenu podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě.

7.5. Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Soutěžící nahráním Fota Alzáka do systému Vyhlašovatele dle shora uvedeného vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.

7.6. Veškeré případné spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně Vyhlašovatel dle svého uvážení.

V Praze dne 8. 8. 2013
Vytisknout

P-DC1-WEB11
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací