LEGO boost duben AD schízovačka

Soutěžte s Alza.cz na pobočce Praha 4 - Chodov

1.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.     Obchodní společnost Alza.cz a.s., IČ 27082440, DIČ CZ27082440, sídlem Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 17000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573, (dále jen „Vyhlašovatel“) organizuje v termínu od 00:00 hodin dne 27. 8. 2012 do 23:59 hodin dne 14. 9. 2012 (dále jen „Lhůta trvání“) v České republice veřejnou soutěž zvanou „Soutěžte s Alza.cz na pobočce Praha - Chodov“ (dále jen „Soutěž“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou k dispozici na pobočce Alza.cz Praha 4 - Chodov akce  provozované Vyhlašovatelem a jsou platné a účinné na území České republiky.

2.      PŘEDMĚT SOUTĚŽE                   

2.1.      Předmětem Soutěže je nakoupit zboží v daném termínu minimální hodnoty tři tisíce korun českých (3000) Kč bez DPH s vyzvednutím na pobočce Alza.cz Praha 4 - Chodov, vyplnit dotazník na pobočce a odevzdat jej obchodníkovi.
2.2.      Smyslem Soutěže je reagovat na potřeby zákazníků Vyhlašovatele a zlepšovat standard služeb poskytovaných Vyhlašovatelem na pobočkách. 

3.      ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

3.1.      Každá fyzická osoba starší 18-ti let (dále jen „Soutěžící“), která splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech, se může účastnit Soutěže, předně:
a.         Má plnou způsobilost k právním úkonům;
b.         Není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Vyhlašovateli, jakož i k osobám s Vyhlašovatelem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.
3.2.      Ze Soutěže budou vyloučeni ti, kteří:
a.         Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
b.         Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy;
c.         Uvedou nepravdivé nebo neúplné informace.
3.3.      Soutěžící na základě účasti v Soutěži poskytuje Vyhlašovateli oprávnění k užití  načerpaných informací. 

4.      PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI

4.1.      Každý Soutěžící spolu s uvedením svého jména, čísla faktury uvede i rok narození, telefonní číslo a email.
4.2.      Na pozdě odevzdaný dotazník, tedy po uplynutí Lhůty trvání, nebude brán zřetel.
4.3.      Soutěžící nemají právo na náhradu vynaložených nákladů na účast v Soutěži.
4.4.      Soutěžící bude vyloučen ze slosování v případě, že odstoupí od kupní smlouvy do 14 dnů nebo hodnota faktury po odečtení dobropisu klesne pod 3000,- Kč slovy tři tisíce korun českých. 

5.      CENA V SOUTĚŽI A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

5.1.     - Nejúspěšnějšímu soutěžícímu bude udělen poukaz na vyhlídkový let letadlem.
           - 2. a 3. místu bude udělen poukaz do 3D kina Cinestar pro dvě osoby
           - 4. až 6. místu bude udělen poukaz do kina Cinestar pro dvě osoby
5.2.     Vyhlašovatel Soutěže vylosuje dne 28. 9. 2012 v 19:30 za možné účasti veřejnosti na pobočce Praha 4 - Chodov, odevzdané dotazníky a prověří, že příslušný Účastník splnil podmínky v těchto pravidlech. V tomto termínu se zavazuje Vyhlašovatel výherce Soutěže vyhlásit a to minimálně na pobočce Alza.cz Praha 4 - Chodov.
5.3.      Výhercem Soutěže se stává Soutěžící, který splnil podmínky v těchto pravidlech a který bude vylosován veřejně minimálně dvoučlennou komisí.
5.4.      Vyhlašovatel bude výherce kontaktovat osobně a/nebo emailem na email výherce, uvedený v dotazníku při nákupu, a to nejpozději ve lhůtě tří (3) pracovních dnů po vyhodnocení Soutěže.
5.5.      Nepřevzatá výhra, či výhra Soutěžícího, který nereaguje na zprávu Vyhlašovatele o výhře, propadají Vyhlašovateli po uplynutí lhůty třiceti (30) dnů od vyhlášení výsledků Soutěže.
5.6.      Cena bude výherci Soutěže předána v místě odevzdání dotazníku, nebude-li dohodnuto jinak.
5.7.      Proti rozhodnutí Vyhlašovateli se nelze odvolat a jeho rozhodnutí o výherci Soutěže je tak konečné, nepřezkoumatelné a nelze jej ani podrobit soudnímu přezkumu. 

6.      OSOBNÍ ÚDAJE

6.1.     Odevzdáním Dotazníku na pobočce Alza.cz Praha 4 - Chodov –  dává Soutěžící Vyhlašovateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa, tel. číslo a rok narození za účelem prověření jeho účasti v Soutěži, předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Vyhlašovateli a má za následek vyloučení Soutěžícího z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Soutěžící má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.
6.2.    Účastí v Soutěži dává Soutěžící souhlas tím, že jeho jméno, příjmení, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Vyhlašovatele a Vyhlašovatele může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Soutěžícího, které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to na období pěti (5) let od počátku Soutěže. 

7.      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1.      Tato soutěž je vyhlášena ve smyslu ust. § 847 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
7.2.      Vyhlašovatel si vyhrazuje Soutěž odvolat ze závažných důvodů. Dojde-li však k odvolání Soutěže, Vyhlašovatel je povinen poskytnout   přiměřené odškodnění Soutěžícím, kteří před odvoláním Soutěže její podmínky převážně nebo zčásti již splnili.
7.3.      Vyhlašovatel prohlašuje, že není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
7.4.      Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit podmínky Soutěže v nepodstatných bodech a nahradit cenu v Soutěži za cenu podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě.
7.5.      Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Soutěžící odevzdáním dotazníku na pobočce Vyhlašovatele vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.
7.6.      Veškeré případné spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně Vyhlašovatel dle svého uvážení.
 
V Praze dne 23. 8. 2012
Vytisknout

P-DC1-WEB14
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací