Reklamace či vrácení? MPLA277980

Složení kola v malé krabici

Zobrazit katalog
Složení kola v malé krabici

Na tomto místě si popíšeme postup pro složení jízdního kola doručeného v malé krabici (bez služby VYBAL A JEĎ). Prvním krokem je přebrání zásilky od dopravce, následuje vybalení kola z přepravního obalu, jeho složení a seřízení. Tento rádce ukazuje postup na nejběžnějším modelovém příkladu, dle výrobce kola a použitých komponentů se mohou některé body lišit. Jedná se o základní servisní kroky nutné k bezpečnému a spokojenému užívání jízdního kola. V případě využití služby VYBAL A JEĎ je tento postup doplněn o další odborné úkony zajišťující funkčnost všech komponentů, včetně testovací jízdy seřízeného jízdního kola.

1. Obal a jeho správné doručení

Obal jízdního kola nesmí být při doručení otevřený, poškozený a musí být dodán ve správné poloze (šipkami vytištěnými na kartonu směrem nahoru). V opačném případě je možné, že při přepravě došlo k poškození jízdního kola nebo jeho částí.

Návod na složení kola v malé krabici Návod na složení kola v malé krabici

2. Vyjmutí jízdního kola z přepravního obalu

Jízdní kolo vyjmeme vrchní částí obalu. Krabici otevíráme opatrně, aby nedošlo k poranění o kovové spony zajištující víko. Pro odstranění ochranných prvků na kole použijeme vhodný nástroj, kterým nepoškodíme rám nebo komponenty. Jízdní kolo má demontované přední kolo, řídítka, pedály, sedlo. V příbalu se zpravidla nachází dokumentace ke kolu, pedály, rychloupínák osy předního kola a ostatní příslušenství dodávané výrobcem (u elektrokola také nabíječka, klíček akumulátoru a v některých případech display). Celý tento obsah z příbalu vyjmeme.

Návod na složení kola v malé krabici Návod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabici

3. Usazení kol do patek vidlice/rámu

Nejprve namažeme osu rychloupínáku vazelínou, nastrčíme do osy předního kola a na několik závitů našroubujeme matici na osu rychloupínáku. V případě kotoučové brzdy odstraníme zajišťovací prvek mezi brzdovými destičkami. Následně přední kolo správně usadíme do patek vidlice. Pokud je kolo vybavené kotoučovou brzdou, osazujeme stranu kola s kotoučem ke straně třmene brzdy upevněného na vidlici. V případě V-brzdy se řídíme směrovostí pláště (podle vyznačené šipky otáčení na plášti).

Táhlo rychloupínáku dotáhneme takovou silou, aby ho bylo možné rukou i povolit, ale aby nedocházelo k samovolnému povolování za jízdy! K tomu použijeme matici na opačné straně osy. Otáčením matice (povolováním / dotahováním) ovlivňujeme chování táhla rychloupínáku a sílu nutnou k jeho zajištění. Správné usazení do patek a nastavení rychloupínáku zkontrolujeme také na ose zadního kola.

Návod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabici

V případě použití pevné osy je postup pro správné osazení předního kola do patek vidlice stejný. Osu však vkládáme až po usazení předního kola do patek a šroubujeme do závitu, který je součástí vidlice. Táhlo rychloupínáku nakonec zajistíme proti povolení. Stejný postup je u osy zadního kola.

Návod na složení kola v malé krabici Návod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabici

4. Nastavení polohy řídítek a ovladačů

Pomocí dvou nebo čtyř šoubů přimontujeme řídítka k představci (pozor na správnou polohu bowdenů). Řídítka nastavíme do přirozené jízdní polohy. Šrouby dotahujeme rovnoměrně, nejlépe pomocí momentového klíče na předepsaný moment, nebo silou (aby nedošlo k protočení řídítek za jízdy) ale s citem (aby nedošlo k poškození závitu v představci). Nastavíme polohu brzdových pák (mírně dolů), řazení a ostatních ovladačů do snadno dosažitelné polohy.

Návod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabici

Následuje dotažení hlavového složení a zajištění polohy řídítek v rovině kolmé na přední kolo.

Hlavové složení A HEAD

Dotažením/povolením šroubu na horní misce představce (boční šrouby představce máme v tuto chvíli povolené) docílíme volného otáčení řídítek a zároveň eliminujeme vůli v ložiscích hlavového složení. Dalším krokem je nastavení polohy řídítek kolmo na přední kolo. V této poloze zajistíme celé nastavení hlavového složení a polohy řídítek dotažením dvou bočních šroubů (do této chvíle povolené). Dotahujeme opět momentovým klíčem na předepsaný moment nebo silou, ale s citem.

Návod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabici


Závitové hlavové složení

Kónusovým klíčem odpovídajícího rozměru (30,32,36) povolíme horní pojistnou matku hlavového složení. Následně povolením/dotažením horní misky hlavového složení docílíme volného otáčení řídítek a zároveň eliminujeme vůli v ložiscích hlavového složení. Následně dotáhneme horní pojistnou matku "na kontra" k horní misce hlavového složení a tím zajistíme její pozici.

Posledním krokem je nastavení výšky a polohy řídítek kolmo na přední kolo. Horní upevňující šroub představce mírně povolíme. Zvolíme výšku řídítek vysunutím trubky představce z vidlice (vždy max. po vyznačenou hranici) a nastavíme řídítka do polohy kolmo na přední kolo. Horní šroub představce opět silou, ale s citem dotáhneme. Pokud je představec stavitelný, povolíme zajišťovací šroub (v některých případech se nachází na spodní straně představce), zvolíme úhel sklonu (opět v max. daném rozmezí) a šroub znovu pečlivě dotáhneme.

Návod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabici

5. Montáž pedálů

Pedály jsou rozděleny podle závitu na pravý a levý. Do levé kliky montujeme levý pedál a do pravé kliky pravý pedál. Levá a pravá strana je myšlena z pohledu cyklisty v sedle jízdního kola. Toto je vždy nutné dodržet, jinak hrozí poškození závitu kliky, případně pedálu. Na pedálu je vždy v blízkosti závitu vyznačeno o jaký typ pedálu se jedná (L – levý, R – pravý). Závit pedálu nejprve namažeme vazelínou, následně namontujeme do kliky a utáhneme, vždy ve směru šlapání.

Návod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabici

6. Seřízení přední/zadní brzdy

Kotoučová brzda

Základem pro úspěšné seřízení kotoučové brzdy je vyrovnání brzdového kotouče. Nejprve zkontrolujeme dotažení kotouče k náboji kola (systém 6 šroubů nebo "Centerlock"). Následným roztočením kola a sledováním kotouče pod vhodným úhlem v průchodu mezi brzdovými destičkami postupně najdeme přesné místo jeho prohnutí. Kolo v tomto místě zastavíme a následně pootočíme, abychom dostali místo prohnutí kotouče mimo brzdové destičky. V místě vyhnutí kotouče působíme silou (podle velikosti vyhnutí, případně několikrát opakujeme) proti tomuto vyhnutí. Úkon provádíme nejlépe přípravkem na to určeným. V opačném případě může dojít k znečištění kotouče nebo jeho poškození případnými ostrými hranami apod.

Následuje vyrovnání třmene brzdy do roviny s brzdovým kotoučem. Mírným povolením dvou šroubů upevňujících třmen ve vidlici/rámu docílíme možnosti pohybu třmene. Máme tak možnost nastavení jeho přesné pozice. Nastavíme polohu třmene (resp. brzdových destiček) rovnoběžně s brzdovým kotoučem a současně do polohy kdy mají brzdové destičky na obou stranách od kotouče stejný odstup. Šrouby rovnoměrně utáhneme. V tuto chvíli je nutné třmen ve zvolené pozici přidržovat.

Polohu třmene a vyrovnání brzdového kotouče znovu zkontrolujeme po roztočení kola. Pokud brzdový kotouč při točení nepřichází do kontaktu s brzdovými destičkami ani s třmenem brzdy, je jeho poloha nastavena. V závislosti na typu brzdy lze doladit polohu a místo záběru brzdové páčky stavitelným šroubem v místě brzdové páčky.

Nezbývá než stiskem brzdové páky ověřit plnou funkčnost brzdy. Je-li systém brzdy řádně naplněný a odvzdušněný, pak se páčka po silném stisknutí nepropadá k řídítkům a jde "do tvrda". Kontrolou celé délky brzdové hadičky také ověříme těsnost systému zejména v jejím napojení na brzdovou páčku a třmen brzdy. V případě nutnosti navštivte odborný servis, který je vybaven sadou pro servis brzd.

Návod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabici

V - brzda

Zkladem pro úspěšné seřízení V-brzdy je správně vycentrovaný a dotažený výplet. Pokud jsou na výpletu větší odchylky, navštivte odborný servis, který je vybaven nářadím na centrování kol. Pokud je výplet v pořádku, zkontrolujeme, zda je vedení brzdového lanka ve všech místech řádně uchyceno a otáčením napínacího šroubu lanka na brzdové páčce ho nastavíme do základní pozice. S takto připraveným vedením lanka povolíme vždy brzdový špalek na jedné brzdové čelisti, nastavíme do roviny s ráfkem. Brzdový špalek také nesmí horní hranou zasahovat do pláště a spodní hranou mimo ráfek.

Při nastavování brzdového špalku máme brzdovou páku mírně stisknutou, aby byl špalek tlačen k ráfku, ale mi s ním mohli stále pohybovat. Po nastavení polohy špalku silně stiskneme brzdovou páku a brzdový špalek silou ale s citem dotáhneme. Shodný postup provedeme s brzdovým špalkem na opačné čelisti V-brzdy. Rovnoměrný pohyb o odstup obou čelistí od ráfku zajistíme dotažením/povolením šroubu ovládajícího předpětí pružiny na každé čelisti.

Délku kroku brzdové páčky nastavíme v uchycení lanka na jedné z čelistí V- brzdy. Povolíme šroub zajištující brzdové lanko a napnutí/uvolněním lanka nastavíme délku chodu. Šroub opět dotáhneme. Toto můžeme několikrát opakovat tak, aby se kolo volně otáčelo, ale brzdová páky byla stále účinná a při stisku dostatečně vzdálená od řídítek. Pro jemné doladění chodu i při běžném provozu lankové V- brzdy (postupné vytahování lanka, sjíždění špalků) můžeme použít napínací šroub lanka na brzdové páčce. 

Návod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabici

TIP! U přední brzdy je vhodné při časté demontáži předního kola např. z důvodu transportu autem nastavit před seřízením brzdy napínací matici cca o 5 otoček předepnutou. Po jejím povolení do základní pozice je tak možné V-brzdu snadno a bez nářadí rozpojit, následně pak vyjmout přední kolo. Rozpojení čelistí přední brzdy provádíme právě povolením lanka, sevřením čelistí brzd k ráfku a vypojení lanka v uchycení na čelistích. Pro následné nasazení kola a zapojení čelistí brzdy pak použijeme opačný postup.

Návod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabici

7. Seřízení přesmykače

Pro správné seřízení přesmykače je důležitá jeho poloha vůči převodníkům. Možnost nastavení polohy přesmykače docílíme mírným povolením šroubu objímky přesmykače a pohybem objímky po sedlové trubce v horizontálním a vertikálním směru. Nastavení výšky přesmykače provádíme při zařazeném prostředním (trojpřevodník) nebo nejmenším (dvoupřevodník) stupní. Při pohledu z boku je pak spodní hrana přesmykače vzdálená od horní hrany ozubení převodníku 13 mm. Nastavení podélné roviny provedeme při pohledu shora. Ve správné poloze přesmykače jeho objímku opět dotáhneme. Následně při otáčení klik nastavíme přesmykač na polohu nejmenšího převodníku a přehazovačku na největší pastorek.

Stavěcím šroubem na přesmykači (označeným L) nastavíme polohu přesmykače na spodním dorazu tak, aby řetěz neškrtal o přesmykač a zároveň nemohl propadnout k rámu. Při otočení klik přeřadíme na nevětší převodník a nejmenší pastorek. Stavěcím šroubem na přesmykači (označeným H) nastavíme polohu přesmykače na horním dorazu tak, aby řetěz neškrtal o přesmykač a zároveň nemohl z převodníku přepadnout.

Drobné úpravy napětí lanka provádíme stavěcí maticí na řazení přesmykače, v případě nutnosti většího napětí/povolení lanka toto provádíme v místě uchycení lanka na přesmykači. Povolíme šroub, dle potřeby napneme/povolíme lanko a šroub znovu dotáhneme. Polohu přesmykače na prostředním převodníku určuje pouze napětí lanka.

Návod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabici

8. Seřízení přehazovačky

Pro správné seřízení přehazovačky je důležitá její poloha vůči rámu/zadnímu kolu. Toto zajišťuje patka (spojovací můstek mezi rámem a přehazovačkou). Základní posouzení roviny provedeme pohledem od pláště zadního kola směrem k přehazovačce (viz obrázek). Pokud je patka ohnutá, navštivte odborný servis, který je vybaven nářadím pro přesné vyrovnání. Je-li poloha správná, nastavíme na přehazovačce polohu nejmenšího pastorku.

Při otáčení klik nastavíme polohu spodního dorazu otáčením stavěcího šroubu (označeným H), tak aby řetěz nabíhal na pastorek bez hluku. Případné cvakání je znamení, že je doraz příliš vysoko/nízko a řetěz se snaží přeskočit některým směrem. Doporučujeme příslušným stavitelným šroubem nejprve otáčet do obou směrů pro posouzení těchto zvuků. Po správném nastavení následně otáčením klik zařadíme největší pastorek. Stavěcím šroubem (označený L) nastavíme horní doraz přehazovačky tak aby bylo možné největší pastorek lehce zařadit, ale aby řetěz nemohl za tento pastorek přepadnout.

Dalším krokem je nastavení vzdálenosti přehazovačky od pastorku. Při zařazeném největším pastorku by tato vzdálenost měla být co nejmenší, ale zároveň nesmí docházet ke kolizi těchto dvou částí ani při řazení. Naopak při zbytečně velké vzdálenosti těchto dvou komponentů je chod řazení na nejmenších pastorcích nepřesný. Toto se nastavuje otáčení neoznačeného šroubu na přehazovačce (viz obrázek). Následně provedeme drobné úpravy chodu přehazovačky napětím lanka na stavěcím šroubu u řazení přehazovačky (v některých případech je tento šroub také přímo na přehazovačce).

V případě nutnosti většího napětí/povolení lanka toto provádíme v místě jeho uchycení na přehazovačce. Napětí lanka zvyšujeme, řadí-li přehazovačka špatně na větší pastorek a naopak povolujeme, řadí-li přehazovačka špatně na menší pastorek.

Návod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabici

9. Nastavení tlaku v pneumatikách

Pro komfortní a bezpečnou jízdu je důležité nastavení tlaku v pneumatikách. Na každé pneumatice je výrobcem vyznačeno rozmezí minimálního a maximálního tlaku v pneumatikách a šipkou je vyznačená také směrovost otáčení pláště. Pro optimální jízdní vlastnosti nutné toto dodržet. Hodnoty tlaku se uvádí v jednotkách Bar nebo Psi. Je proto vhodné nastavení provádět pumpou vybavenou tlakoměrem (nebo po nahuštění tlakoměrem hodnotu ověřit). Rozlišujeme tři základní typy ventilků – autoventilek, galuskový a velo. Pro každý typ ventilku je vždy odpovídající koncovka na hlavě pumpy.

Návod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabici Návod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabici

10. Nastavení odpružení

Pokud je Vaše kolo vybaveno odpruženou vidlicí, nebo je celoodpružené, je pro jízdní komfort důležité vhodné nastavení. Pružiny rozlišujeme vzduchovou a vinutou ocelovou. Nastavení tvrdosti ocelové vinuté pružiny je dáno již výrobcem, uživatelsky je možné její vlastnosti měnit jen omezeně ovladačem PRELOAD zpravidla na levé straně korunky vidlice. Otáčením ve směru +/- měníte její předpětí a tím tvrdost vidle. Na pravé straně korunky vidlice je umístěn ovladač zamykání pružení vidlice.

Návod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabici Návod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabici

Nastavení tvrdosti vzduchové pružiny je možné měnit ve velkém rozsahu podle váhy a jízdních preferencí uživatele (vždy podle min. a max. hodnot daných výrobcem). Pro nastavení potřebujeme speciální pumpu určenou pro vidlice a tlumiče, která je schopná dávat malý objem vzduchu pod vysokým tlakem. Po odšroubování krytu ventilku zpravidla na levé straně korunky vidlice, našroubujeme na ventilek k tomu určenou pumpu. Jako základní tlak nastavíme hodnotu udanou výrobcem pro naší váhu (je uvedeno přímo na vidlici, nebo v manuálu). Vyšroubujeme pumpu z ventilku.

Po nasednutí na kolo do neutrální jezdecké polohy (bez zbytečného propružení vidlice) by mělo zanoření vnitřních nohou vidlice, označované jako SAG, činit obecně 20- 30% z celkového zdvihu (např. pro zdvih 100mm je doporučené zanoření 20-30mm). Pokud je zanoření vyšší tlak vzduchu pumpou zvýšíme, naopak pokud je zanoření menší vzduch přes vypouštěcí ovladač pumpy snížíme. Zanoření nám ukazuje gumový kroužek na jedné z vnitřních nohou vidlice. Po nastavení tlaku našroubujeme zpět kryt ventilku.

Nastavení tvrdosti vidlice je vždy individuální, podle váhy a jízdních preferencí uživatele. Na pravé straně korunky vidlice je umístěn ovladač zamykání pružení vidlice.

Návod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabiciNávod na složení kola v malé krabici

Odpružená vidlice vybavená tlumící olejovou patronou s možností seřízení odskoku (rychlost jakou se vidlice vrací po nárazu zpět do vysunutého stavu) nabízí možnost nastavení tohoto parametru. Ovladač nalezneme ve spodní části pravé spodní nohy vidlice. Otáčením ve směru označení + snižuje rychlost návratu, naopak - zvyšuje rychlost návratu. Někdy je toto označeno odlišnými srozumitelnými symboly. 

Návod na složení kola v malé krabici

11. Nastavení sedla

Sedlovku nejprve namažeme vazelínou a zasuneme do sedlové trubky rámu. Sedlo obecně nastavujeme do vodorovné polohy, případně jeho špičkou mírně dolů. Záleží na tvarování sedla, určení jízdního kola a jízdních preferencích uživatele. Povolíme upínací šroub/šrouby sedla, nastavíme požadovanou polohu (vodorovně) a polohu sedla v ližinách (dopředu/dozadu), následně šroub/šrouby opět dotáhneme. Výšku posedu nastavujeme zpravidla pomocí rychloupínacího mechanismu na rámu kola. Táhlo rychloupínáku povolíme, pohybem sedlovky nahoru/dolu nastavíme výšku sedla. Vždy je nutné dodržet minimální zasunutí vyznačené na sedlovce, jinak by mohlo dojít k poškození rámu, sedlovky nebo úrazu.

Výška sedla by měla být taková, že při nasednutí do sedla by noha položená kloubem palce na ose pedálu měla být ve své spodní úvrati mírně pokrčená (při položení nohy patou na pedál je noha téměř propnutá). Nastavíme také špičku sedla přesně do roviny s rámem. Rychloupínák opět dotáhneme. Nastavení síly dotažení rychloupínáku provádíme otáčením matice na jeho opačném konci.

Návod na složení kola v malé krabici Návod na složení kola v malé krabici Návod na složení kola v malé krabici Návod na složení kola v malé krabici

Vytisknout
P-DC1-WEB19
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací