Bitcoin a ekologie (NÁZOR): Na co aktivisté zapomínají

Zobrazit katalog

Článek

Aktualizováno

Ekologičtí aktivisté se nás pomocí masových médií snaží přesvědčit o tom, že Bitcoin je katalyzátorem globálního oteplování, případně jiné environmentální katastrofy. Je tomu opravdu tak? Bude provoz Bitcoinové sítě s narůstajícím počtem uživatelů dlouhodobě neudržitelný? Vyrovná se těžba Bitcoinu těžbě ropy? Je Bitcoin zastaralý? Bude nahrazen měnou, která ke svému fungování bude potřebovat zlomek energie, dnes spotřebované těžbou Bitcoinu?

Čtyři body na které zapomínají ekologičtí aktivisté v souvisloti s Bitcoinem – OBSAH

  1. Ani globální adopce Bitcoinu nezpůsobí ekologickou katastrofu
  2. Mezi těžbu ropy a těžbou Bitcoinu nepatří rovnítko
  3. Nepotřebujeme vytvořit kryptoměnu, která nespotřebuje tolik energie
  4. Neporovnatelnost s aktuální finanční infrastrukturou

Ani globální adopce Bitcoinu nezpůsobí ekologickou katastrofu

Spotřeba energie při těžení Bitcoinu přímo nezávisí na velikosti transakcí ani jejich počtu. To znamená, že spotřeba energie se nemusí změnit, ani pokud se počet uživatelů Bitcoinu libovolně znásobí. Není podstatné, jestli posílám 0.001 nebo 100 bitcoinů, energii to spotřebuje stejně. Spotřeba energie totiž závisí na počtu těžařů v síti.

„Madam,mám obavy o průběh vašeho těhotenství, při současném tempu růstu bude mít Vaše břicho velikost této budovy za pouhých 5 let.“ Andreas Antonopoulos reaguje na nesmyslné predikce dopadů těžby Bitcoinu některých médií.

Počet uživatelů bitcoinu roste exponencionálně, počet těžařů však roste mnohem pomaleji, a tento trend se pravděpodobně z ekonomických důvodů nezmění. Dnes je těžba Bitcoinu profesionálním odvětvím, protože nelze těžit na osobních počítačích, ale přímo k tomu určených specializovaných hardwarových zařízeních. 

i

Těžaři provozují svoji aktivitu za účelem zisku, to je přirozeně nutí ke snižování nákladů a tedy co největší efektivitě, což je vede jednat ekologicky.

Mezi těžbu ropy a těžbou Bitcoinu nepatří rovnítko

Při výpočtech dopadů těžby Bitcoinu ekologičtí aktivisté často neberou v potaz zdroje energie. Pro továrny a obchody je značně nevýhodné sídlit ve vylidněných oblastech za cenu nízkých nákladů na elektřinu, a proto je pro ně často výhodné sáhnout po dražší a často ne té nejekologičtější variantě, protože náklady na dopravu zaměstnanců a neatraktivně dlouhého cestování za prací by měli negativnější dopad, než dražší elektřina. Výpočetní technika na těžbu Bitcoinu však na rozdíl od pásů v továrně nepotřebuje několik stovek až tisíců lidí k obsluze. Datová centra se proto staví v blízkosti nejen ekonomických, ale i ekologických zdrojů.

i

Nakupte kryptoměny na Alza.cz! Na našich platebních terminálech můžete rychle a bezpečně nakoupit kryptoměny bitcoin (BTC) a litecoin (LTC).

Příkladem jsou sluneční, geotermální a vodní energie. Obzvláště vodní zdroje produkují nadbytek elektřiny v nočních hodinách, takže je cena za energii, která by byla tak jako tak vytvořena, buď velmi nízká, nebo je dokonce zdarma. Pokud takové centrum navíc stojí v krajině s chladným podnebím, ubývají náklady spotřebované elektřiny na chlazení těžebních zařízení (zde spíše než ekologický altruismus ze strany těžařů hledejme důvody ryze ekonomické, resp. snahu o minimalizaci nákladů).

S každoročně se zvyšující produkcí zemního plynu rose také odpadní energie vzniklá na při jeho těžbě. Pro těžaře je velmi výhodné tuto odpadní energii využít. A již se tak děje, společnost Upstream Data se věnuje efektivnímu využití odpadní energie, a buduje datová centra přímo na místě těžby zemního plynu po celém světě. Je nesmyslné, neekonomické i neekologické v každé lokaci, ve které probíhá těžba, stavět továrny nebo domy k využití odpadního tepla. Vystavět v těchto místech datová centra nenáročná na lidský faktor jsou proto ideálním řešením. 

těžba u těžby těžba u těžby těžba u těžby těžba u těžby
Datová centra Upsteamdata.

i

V České Republice je těžba Bitcoinu silně spjata se zemědělstvím. Především s využitím biomasy.

Ale co Čína?

V Číně je na těžbu využívaná neekologická uhelná energie. Aktuálně je nejlevnější, protože ji Čínská vláda dotuje, to se však po nárůstu počtu datových center nutně změní. Čínská vláda nemá motivaci přispívat na těžbu Bitcoinu. Na rozdíl od soukromníků, poskytujících vodní elektřinu za velmi nízké ceny v nočních hodinách, protože se jim to ekonomicky vyplatí. Tento problém je tedy dočasný a způsobený státními intervencemi. 

Avšak již dnes je i v Číně hojně využívaná vodní energie. V provincii Sichuan je aktuálně 30 vodních elektráren a několik desítek dalších ve výstavbě a nachází se zde většina Čínských těžařů. 

Využití odpadního tepla přímo z těžby Bitcoinu se věnuje například společnost Crypton.  Využití odpadního tepla k ohřevu vody v domácnosti zde.

i

Těžba Bitcoinu

Bitcoin je měna existující na blockchainu. Blockchain je spojový seznam bloků fungující jako decentralizovaná účetní kniha. Nahrazuje funkci centrálních i komerčních bank. Tedy emisi měny a uskutečnění transakcí mezi uživateli. Bitcoinový těžaři ověřují transakce mezi uživateli na základě předešlých informací uvedených v blockchainu. Nově vytvořené bloky nemohou být v rozporu s informacemi uvedenými v předešlých blocích. Těžaři hledají náhodné číslo, přičemž náročnost jeho hledání se obměňuje na základě počtu těžařů. Tím se udržuje pravidelný časový rozestup ověření jednoho bloku. Těžař, který najde náhodné číslo má právo přidat blok s transakcemi do blockchainu a tím transakce validovat.

Za to je těžař odměněn dvěma způsoby. Za validaci bloku dostává 12,5 bitcoinů. Tato odměna se každé čtyři roky (210 000 bloků) snižuje na polovinu. V roce 2009 při spuštění Bitcoinu byla odměna 50 bitcoinů za ověřený blok, mezi lety 2013-2016 byla odměna 12,5 bitcoinů, v roce 2020 se bude odměna znovu půlit na 6,25 bitcoinů. Protože je Bitcoinů omezené množství, tedy 21 milionů mincí, probíhá u Bitcoinu jev zvaný deterministická inflace. Víme tedy, kdy se dotěží poslední bitcoin. To se stane v roce 2140 (většina bitcoinů však bude vytěžena do roku 2033), do té doby se budou odměny za vytěžený blok neustále zmenšovat. Protože těžaři musí být k těžbě ekonomicky motivováni i po vytěžení všech bitcoinů, dostávají odměny i v podobě transakčních poplatků.

Nepotřebujeme vytvořit kryptoměnu, která nespotřebuje tolik energie

Naopak! Objem spotřebované energie na těžbu Bitcoinu za jeden rok se dnes pohybuje asi jako objem spotřebované energie na Slovensku za jeden rok. Díky tomu máte jistotu, že vaše prostředky jsou v bezpečí, není totiž nikdo, kdo by si mohl dovolit uvolnit tolik energie, aby Bitcoin napadl.

V případě, že by měl Bitcoin zlomek výpočetní síly kterou má dnes, bylo by při vynaložení dostatečné výpočetní síly možné provést double spending, případně 51% útok. Když byl Bitcoin 3. 1. 2009 spuštěn, běžela těžba pouze na osobním počítači Satoshi Nakamota. I dnes by mohl transakce ověřovat jeden počítač, ale právě vysoká výpočetní síla je jedna z věcí, který dělá Bitcoin zajímavou. S rostoucí výpočetní silou Bitcoinové sítě se zvyšuje její bezpečnost a ztěžuje možnost napadení

i

Double spending a 51% útok

51% útok může nastat v případě, že těžař nebo těžební pool dosáhnout 51% výpočetní kapacity sítě. Potom sice nemohou disponovat s vašimi účty, ale mohou cenzurovat platby, provádět double spendy (dvojí útraty jedné mince) nebo měnit historii sítě. To má za následek ztrátu důvěry v danou síť. Jak náročné je nejen u Bitcoinu, ale i ostatních kryptoměn provést 51% útok se můžete podívat zde.

Neporovnatelnost s aktuální finanční infrastrukturou

Stále častěji vznikají studie porovnávající spotřebu energie na těžbu Bitcoinu a provoz aktuální infrastruktury nutné k fungování finančního systémů.  Tyto systémy jsou však neporovnatelné.

Bitcoin zastává veškeré funkce bankovního systému bez potřeby obrovské infrastruktury a přebujelé byrokracie. Bitcoinová peněženka nám dává možnost vlastnit první skutečně privátní peníze, tedy peníze, které mi nemůže žádný stát konfiskovat nebo snížit jejich hodnotu prostřednictvím expanzivní měnové politiky (třeba nadměrná emise peněz) Například ve Venezuele, Kypru a Zimbabwe. Nemusíme žádat bankovního úředníka o provedení transakce s našimi penězi ani čekat dva dny, než se naše žádost uskuteční. Nemusíme také nikomu vysvětlovat, proč jsme na svůj účet přijali či poslali sumu větší než xxx (částka se v různých zemích světa liší). 

ekologicka-tezba-bitcoinu
K těžbě Bitcoinu je ekonomické využívat ekologické zdroje energie.

Jednotlivé služby zajišťující chod aktuálního finančního systému se specializují na konkrétní odvětví; Centrální banka, komerční banky, PayPal, Visa, Western Union. Tyto systémy jsou tedy neporovnatelné pro své vlastnosti.

Vlastnosti Bitcoinu jsou umožněny především díky decentralizaci, která je vždy nákladnější, než centralizované služby. Aktuální služby ve finančnictví jsou však časově neefektivní, plné nepotřebné byrokracie, neuvěřitelného počtu lidí, nákladné marketingově, těžba mědi a niklu, jejich přeprava po celém světě a následná ražba mincí, tisk bankovek, softwary, databáze, hardwarová zařízení (obrovské a honosné budovy centrálních a komerčních bank i reklamy ve všech variantách) samozřejmě platí v různých podobách zákazník. A nejsou zajištěny jednou službou – jako Bitcoin.

Není tedy možné porovnávat energii spotřebovanou na Bitcoin a energii spotřebovanou na služby PayPalu, ale energii spotřebovanou na Bitcoin a energii spotřebovanou na všechny centrální banky, komerční banky, PayPal a ostatní služby tvořící aktuální finanční systém. V tomhle ohledu je Bitcoin mnohem efektivnější než aktuální finanční systém.

?

Jaké dopady měl a má finanční systém řízený státy?

Přes inflaci financované války (první i druhá světová válka byly financovány přes inflaci, druhá světová válka skončila až po nedostatku kapitálu v Německu, pokud by nebyl finanční systém v rukou států, mohli jsme těmto konfliktům předejít) a chudobu v kdysi bohatých státech.


i Mohlo by vás zajímat
1. Maker DAO. Decentralizovaná banka na blockchainu.
2. Těžba kryptoměn. Jak začít těžit kryptoměny?
3. PIVX (PIVX). Rychlá, anonymní kryptoměna.
4. Stellar (XLM). Finanční služby pro všechny.
5. Dogecoin (DOGE). Kryptoměna s nádechem recese!
6. Proč vůbec potřebujeme kryptoměny? Dává to smysl!
7. Kryptoměny (KURZY). Ty nejznámější a nejdůležitější kryptoměny!
7. Historie a budoucnost Bitcoinu. Trnitá cesta za svobodou!

V posledních několika letech bylo napsáno mnoho článků a vydáno několik studií, které předpovídali globální ekologické katastrofy způsobené těžbou Bitcoinu. Neuvěřitelná čísla předpovídaného zvyšování teploty a scénáře připomínající sci-fi filmy však plynou z nevědomosti, jakým způsobem Bitcoin funguje.


Lucie Komárková

Lucie Komárková

Lucie Komárková; anarchokapitalistka a kryptoanarchistka je členkou Students for Liberty a spolupracuje se Svobodným přístavem. Věnuje se rakouské ekonomii a dosažení svobody především díky exponencionálním technologiím v čele s Bitcoinem.

Vytisknout
P-DC1-WEB11
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací