Vyberte prvek na stránce, kterého se chyba týká

Naše pobočky jsou otevřeny pro výdej zboží. Při jejich návštěvě dbejte pokynů obsluhy.

Vyzkoušejte bezpečné doručení zboží do jednoho z našich 451 AlzaBoxů.

Služby reklamace a vrácení zboží fungují beze změny.

Velkolepý výprodej Čistá a zdravá domácnost bez virů

Bitcoinová cirkulární ekonomika, aneb proč s ním platit

Zobrazit katalog

Článek

Aktualizováno

Bitcoin je používán převážně jako uchovatel hodnoty, na čemž není nic špatného - jedná se o tvrdé peníze konkurující inflačním státním penězům. Neopomínejme však vlastnosti, které z něj činí také skvělý prostředek směny!

Bitcoinová cirkulární ekonomika, aneb proč s ním platit – OBSAH

 1. Co je cirkulární ekonomika?
 2. Bitcoin a tři funkce peněz
 3. Bitcoin jako kvalitní prostředek směny
 4. Bitcoinová cirkulární ekonomika z pohledu utrácejícího
 5. Bitcoinová cirkulární ekonomika z pohledu přijímajícího
 6. Závěrem: na Bitcoin s rozumem

Co je cirkulární ekonomika?

Předně je zapotřebí si vyjasnit, co přesně myslíme cirkulární ekonomikou v kontextu Bitcoinu. “Cirkulární ekonomikou” totiž bývá zpravidla myšleno trošku něco jiného, než jak je tento termín používán bitcoinisty.

V běžném pojetí je cirkulární ekonomika chápána jako uzavřený systém, kde jsou veškeré odpady recyklovány a nedochází ke znečišťování a plýtvání zdroji. Propagátoři cirkulární ekonomiky, mezi které patří například institut Ellen McArthur Foundation, usilují o rozšíření tohoto pojetí ekonomiky v zájmu ochrany zdrojů a udržitelnosti. Mimochodem jedním ze zvažovaných návrhů zastánců tohoto směru je eliminace soukromého vlastnictví spotřebičů a jeho nahrazení sdílením a pronajímáním. Jedná se bohužel o směr, který do značné míry ignoruje poznatky ekonomů jako Julian Simon, jenž environmentalistické obavy o vyčerpání přírodních zdrojů solidně vyvrátil již v roce 1981 v knize The Ultimate Resource (jádrem argumentu je ekonomický poznatek, že při růstu ceny zdroje vlivem vyčerpávání dojde k jeho efektivnějšímu využívání či nahrazení jiným zdrojem).

V kontextu Bitcoinu je pak cirkulární ekonomika chápána jako manifestace všech peněžních atributů: uchovatel hodnoty, zprostředkovatel směny, a pro některé dokonce i účetní jednotka. V praxi to znamená, že bitcoin nepoužíváme pouze k ochraně kupní síly formou stackování a hodlování (tj. průběžných nákupů a dlouhodobé držby), ale zároveň jej používáme i k běžným nákupům.

Někteří proponenti bitcoinové cirkulární ekonomiky převzali část terminologie z běžného pojetí, a mluví o “snížení dolarové stopy“ - v tom smyslu, že fiat peníze představují finanční znečištění našich životů a ekonomik. Na první dojem to může znít úsměvně, ale při hlubším zamyšlení to dává smysl - Bitcoin má totiž vlastnosti, které z něj činí kvalitní prostředek směny, v některých případech dokonce mnohem lepší, než fiat.

Bitcoin a tři funkce peněz

Peníze bývají definovány s pomocí tří funkcí, které by měly splňovat:

 • Uchovatel hodnoty. Potřebujeme nástroj umožňující konzervaci produkce do budoucna. Většinu našich potřeb totiž nemůžeme uspokojit okamžitě, jelikož jsou různě rozděleny v čase. Vzhledem k nejisté povaze světa a života také potřebujeme možnost budovat si úspory (jejich výše se odvíjí od našich časových preferencí). Peníze s vlastností uchovatele hodnoty jsou takové, u kterých můžeme dlouhodobě očekávat stejnou či vyšší kupní sílu, a to následkem prostého odložení těchto peněz “pod polštář” (tj. prostým budováním úspor bez rizika - nikoli investicemi, které jsou vždy rizikové).
 • Prostředek směny. Aby vůbec existovala nějaká ekonomika a dělba práce, musíme mít možnost si produkci vzájemně směňovat. Ideální prostředek směny je takový, který je univerzálně (v rámci dané komunity) okamžitě rozpoznatelný, ověřitelný, dostatečně dělitelný a nepodléhá zkáze. Zlaťáky, stříbrňáky, fiatové mince a bankovky, či fiatové elektronické peníze jsou po většinu historie dobrým prostředkem směny.
 • Účetní jednotka. Tato vlastnost je do určité míry implicitním předpokladem dvou předchozích - pokud chceme používat určitý nástroj jako uchovatele hodnoty a prostředek směny, musíme být schopni v něm počítat a oceňovat směňované statky. Většinou bývá tato vlastnost vysvětlována s důrazem na praxi v dané ekonomice: účetní jednotka je taková, ve které obchodníci stanovují ceny a vedou v ní účetnictví (tj. KČ v Česku, USD ve Spojených státech apod.).

Kritici Bitcoinu často poukazují na to, že Bitcoin sice možná funguje jako uchovatel hodnoty, neplní však dobře funkci prostředku směny a už vůbec ne účetní jednotky. Pomiňme nyní skutečnost, že to není historicky tak docela pravda - v letech 2011-2013 byl Bitcoin využíván hlavně v rámci tržiště Silk Road, kde jako prostředek směny a účetní jednotka fungoval velmi dobře. Pojďme si spíše vyjasnit, jaká je hierarchie peněžních vlastností. Měli bychom snad nejprve přiřadit určitému instrumentu vlastnost účetní jednotky, než v něm budeme uchovávat hodnotu? Anebo v něm snad nejprve směňovat? Ani jedna varianta nedává příliš smysl: instrument musí mít nejprve nějakou hodnotu a tu uspokojivě uchovat v delším období, než začne být využíván pro směnu či dokonce jako běžná účetní jednotka. Ostatně obdobným procesem prošlo i zlato: než se stalo penězi ve formě standardizovaných mincí, plnilo roli ornamentu, reputace a statusu - neboli uchovatele hodnoty (proto také byli faraóni a jiní vládci pohřbíváni se zlatými poklady - aby si své bohatství odnesli do dalšího světa).

Hierarchie peněžních vlastností.

Dominantní role bitcoinu coby uchovatele hodnoty dává smysl zejména tehdy, uvážíme-li Greshamův zákon aplikovaný na bitcoin a fiat. Pro lepší zapamatovatelnost jej nazvěme Nakamoto-Greshamův zákon:

Fiat jsou peníze, u kterých lze očekávat dlouhodobý pokles kupní síly. Proto je racionální používat fiat ke krátkodobým útratám - jako prostředek směny.

Bitcoin jsou peníze, u kterých lze očekávat dlouhodobý růst kupní síly. Proto je racionální používat bitcoin k dlouhodobým úsporám - jako uchovatele hodnoty.

Tím nicméně nechci tvrdit, že bychom bitcoin měli pouze hodlovat a nikdy si za něj nic nekupovat! Zaprvé: takto pojatý bitcoin jsou zkrátka naše úspory - a do úspor je někdy zapotřebí sáhnout, s účelem spotřeby v budoucnosti si úspory koneckonců budujeme. Zadruhé: při “spend and replace” - útratě a okamžité náhradě utracených sats - můžeme těžit z vlastností Bitcoinu, které z něj dělají lepší prostředek směny, nežli fiat.

i

Bitcoinová univerzita

Bitcoin je fascinující svou multidisciplinaritou: můžeme jej analyzovat ze stránky kryptografie, těžby, ekonomie či z hlediska praktických návodů. Na Alza pravidelně přinášíme texty, kterými posouváme naše i vaše poznání Bitcoinu na novou úroveň. Z poslední doby doporučujeme zejména tyto články:

Bitcoin: Odluka peněz od státu

Sedm mýtů o Bitcoinu, a proč jim nevěřit

Schnorrovy podpisy a Taproot: dlouho očekávané upgrady Bitcoinu se blíží!

Co je těžba bitcoinu a způsobuje opravdu ekologickou katastrofu?

Vynález jménem Bitcoin (Recenze)

Umbrel – Bitcoin full node s Lightningem i pro úplné amatéry (NÁVOD)

Bitcoin jako kvalitní prostředek směny

Postupný příklon uživatelů Bitcoinu k jeho roli coby uchovatele hodnoty mnohé zmátla a stala se zárodkem kritik, hádek a v roce 2017 dokonce k odštěpení altcoinu Bcash (který v roli prostředku směny následně selhal). Satoshi přeci ve White paperu mluvil o elektronické hotovosti! To je sice pravda, nicméně ani Satoshi nebyl neomylný a nemohl do detailu předvídat, jakým způsobem budou s jeho vynálezem lidé v průběhu let pracovat. Adopce Bitcoinu coby uchovatele hodnoty je ve zpětném pohledu logická - dopředu byla nicméně těžko předvídatelná.

Pojďme se ale podívat na Satoshiho argumenty ve prospěch Bitcoinu coby prostředku směny - jsou totiž dodnes platné:

Satoshi Nakamoto o Bitcoinu coby prostředku směny. Zdroj: Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.

Satoshim popsané benefity platí dodnes. Jedná se zejména o:

 • Platby bez prostředníka
 • Mikroplatby
 • Transakce bez nutnosti zjišťování identity
 • Minimální riziko chargebacku (dle čekání na konfirmaci)

A k těmto přednostem přidejme ještě dvě další:

 • Možnost přijímat/odesílat transakce kdykoli a kdekoli na světě
 • Suverénní držba prostředků bez rizika zadržení správcem (např. bankou)

Z uvedeného začíná být patrné, v jakých případech je Bitcoin kvalitním prostředkem směny. Je jím zejména tehdy, když prostředníci způsobují více problémů, než jich řeší. Příkladem jsou odvětví jako “dospělá zábava” či legální marihuana - mimochodem vznik aplikace Strike (umožňující bezbariérové platby mezi fiatem a Lightning network) bylo motivováno právě ostrakizací obchodníků s legální marihuanou ve Spojených státech. Taková ostrakizace probíhá buďto formou vysokých poplatků, nebo přímo odmítáním obchodníků. Bitcoin může v takových odvětvích pomoci buďto formou přímé platby (zákazník platí v bitcoinu a obchodník přijímá bitcoin), anebo formou inverzní platební brány (zákazník platí fiatem, obchodník přijímá bitcoin - např. s pomocí služeb Strike, Open Node).

Další zajímavou oblastí jsou mikroplatby umožněné Lightning network. Od prvních “reckless” plateb z roku 2018 ušel Lightning obří kus cesty a projekty jako Blue Wallet, Bleskomat, či Breez velmi přiblížily instantní platby v řádech satoshi i netechnickým uživatelům. A startupy jako Zebedee usilují o prosazení instantních mikroplateb v herním odvětví.

Bitcoin coby platební nástroj přijde samozřejmě vhod při mezinárodních platbách, zejména mezi zeměmi, kde je platební styk regulacemi ztížen (např. když je země cílem sankcí, nemá přístup ke SWIFTu a podobně). Se zpřísňujícími se mezinárodními opatřeními proti praní špinavých peněz (AML), ověření klienta (KYC) a sankcemi se totiž paradoxně posouváme do světa, kde fiat peníze ztrácejí svou funkci mezinárodního prostředku směny, a firmy či celé státy musejí hledat nestátní alternativu - zajímavým příkladem tohoto trendu jsou importéři v Nigérii či Íránská centrální banka.

Znamená to tedy, že by byl Bitcoin coby platební prostředek využitelný pouze v těchto specifických případech? Zdaleka ne! Bitcoin je především platební systém bez identity. A tato vlastnost je cenná vždy, ať už platíme menší či větší částku, do zahraničí či v tuzemsku. Při platbách Bitcoinem se nemusíme nikoho doprošovat, nemusíme se obávat zastavení transakce třetí stranou, či zmražení prostředků po jejich obdržení. Samozřejmě je nutné pamatovat na to, že Bitcoin je plně transparentní a pseudonymní - pro zachování transakčního soukromí je tak nutné dodržovat transakční hygienu a seznámit se s nástroji, jako jsou burzy bez KYC (Bisq) a peněženky umožňující CoinJoin (Samourai).

Bitcoinová cirkulární ekonomika z pohledu utrácejícího

Z pohledu uživatele Bitcoinu lze identifikovat tři hlavní důvody, proč by mohl chtít utrácet své cenné satoshi:

 1. Obchodník nepřijímá fiat měny: případ podniků jako je Paralelní Polis či e-shopů jako Nodl či nově nejznámější stránky s videoobsahem pro dospělé
 2. Bitcoin nabízí lepší vlastnosti pro směnu, než fiat: jak jsme popsali výše, Bitcoin vykazuje v mnoha případech lepší transakční vlastnosti, než fiat
 3. Morální důvody: jak uvádí (nejen) Brian Harrington ve videu výše, bitcoinisté by měli usilovat o postupný přechod do bitcoinové ekonomiky z morálních důvodů - Bitcoin jsou zkrátka férovější, poctivější peníze a je prospěšné je šířit mezi ostatní, například formou časté útraty

Ať už je ale důvod pro utrácení sats jakýkoli, platí jedno základní pravidlo: utratit a nahradit. Či lépe řečeno: spíše než o pravidlo by se mělo jednat o přirozený reflex - zkrátka vždy když utratím sats, měl bych instinktivně usilovat o jejich co nejrychlejší doplnění. V opačném případě si člověk zadělává na budoucí stres a lítost. Greshamův zákon je totiž neúprosný: bitcoiny, které dnes utratíte, vám za pár let vypálí díru ve svědomí. Možná, že v Nakamoto-Greshamův zákon až tak nevěříte; ale popravdě, co můžete nahrazováním utracených sats ztratit? Při nahrazování využíváte Bitcoin coby užitečný prostředek směny, přičemž nevsázíte proti jeho vlastnosti uchovatele hodnoty - což se již mnohým šeredně nevyplatilo. Při nahrazování utracených sats můžete přijít o kupní sílu utraceného fiatu; získat ale můžete násobně tolik.

Harold nenahrazoval, Harold skrývá svou bolest.

Jakým způsobem máme sats nahrazovat? Máme dvě možnosti: nákup a výdělek.

Nakupovat bychom měli ideálně bez zbytečného vyzrazování vlastní identity: s pomocí P2P burz jako je Bisq, v některém z bitcoinových automatů (do určitého limitu), či osobně (což je nicméně nejrizikovější varianta z hlediska osobního bezpečí a možného podvodu).

i

Daňové aspekty

Při aktivnějším užívání Bitcoinu při platbách je dobré pamatovat na případné daňové aspekty.

Doporučujeme náš článek Kryptoměny v účetnictví a v daních a starší publikaci Zdanění kryptoměn.

Abychom se však udrželi vskutku v bitcoinové cirkulární ekonomice, je zapotřebí, aby člověk bitcoiny i vydělával - poté dojde k uzavření transakčního kruhu.

Bitcoinová cirkulární ekonomika z pohledu přijímajícího

Ragnar Lifthrasir sepsal praktické poznatky z jednoho rizikovějšího odvětví, které stojí a padá na bitcoinu coby platebním prostředku.

Z pohledu příjemce - obchodníka, freelancera apod. - je akceptace bitcoinu jednodušší, než kdy dříve. Stále se nicméně jedná o pokročilejší práci s Bitcoinem, zvláště pak má-li příjemce dělat věci pořádně.

V prvé řadě je ale zapotřebí vyjasnit si, co příjem bitcoinu není: používáme-li bitcoin → fiat platební bránu a na našem účtě končí pouze fiat měna, pak bitcoin nepřijímáme. Bitcoin přijímáme pouze tehdy, jsou-li na konci transakce satoshi na naší adrese. Tj. nasazení platební brány jako je BitPay, která po cestě smění bitcoin za fiat, není přijímání bitcoinu.

Legendární moment založení BTCPay Server.

Jedním z nejlepších přístupů je být svým vlastním platebním procesorem, a to s pomocí nástroje BTCPay Server. Proč je tento přístup jeden z nejlepších? Protože s BTCPay Server používáme Bitcoin s nejvyšší mírou suverenity. Citujeme z našeho návodu:

“Bitcoin byl vytvořen jako peer-to-peer měna bez potřeby důvěryhodné třetí strany. K přijímání bitcoinu za své zboží a služby nikoho nepotřebujete. Ba naopak, pokud do toho někoho zapojíte, říkáte si tak akorát o problémy. Služby třetích stran jsou lákavé svou jednoduchostí, ale je důležité uvědomit si, co obětujete – plnou kontrolu nad svými platbami. Chcete-li Bitcoin doopravdy používat a těžit z fundamentů, které nabízí, musíte si vystačit sami. Nikomu nevěřte, nikoho nežádejte o svolení provést transakci, nespoléhejte se na cizí systém a před nikým neskákejte tak, jak píská. Zkrátka, používejte BTCPay Server – a my vám poradíme jak.”

Čtěte více v BTCPay Server – Jak správně přijímat bitcoin (PODROBNÝ NÁVOD).

Možná se ptáte, proč jít na věc tak složitě: nestačilo by prostě vyvěsit na web či pult svou bitcoinovou adresu? V žádném případě! Tímto způsobem byste totiž všem zákazníkům, konkurentům, i potenciálním zlodějům ukazovali všechny své bitcoinové tržby - a to určitě nechcete. BTCPay generuje na každou platbu novou adresu (z vašeho xpubu) a tím zachovává vaše soukromí i umožňuje orientaci v proběhlých platbách, včetně jejich spárování s konkrétními zakázkami.

BTCPay si můžete hostovat zcela sami na vlastním serveru, případně využít služeb třetích stran.

Pokud by se vám z nějakého důvodu nechtělo do BTCPay Server, existuje ještě řešení OpenNode, kde však již část suverenity obětujete - bitcoiny zde drží třetí strana, která vám je na požádání může zaslat či směnit do fiatu.

Jak BTCPay Server, tak i OpenNode podporují populární e-shopová řešení jako PrestaShop či WooCommerce. Obě řešení také umožňují procesovat platby s pomocí Lightning Network.

Jakmile budete bitcoin skutečně a správně přijímat, budete asi řešit, co s ním. Protože totiž přijímáte skutečně bitcoin (a ne fiat směněný platební bránou), budete jej následně i držet. Nabízí se tři možnosti, co s bitcoinem dále můžete dělat:

 1. Platba dodavatelům, neboli další rozvíjení bitcoinové cirkulární ekonomiky. To může být velmi vhodné zejména v situacích, kdy vám i protistraně bitcoin poskytne některé z vlastností, které fiat nemá (zahraniční převody bez obstrukcí, rychlé vypořádání transakcí apod).
 2. Držba v pokladně a sázka na jeho dlouhodobou funkci uchovatele hodnoty. Přidáte se tak k rostoucímu počtu firem, jejichž vedení se rozhodlo alokovat část firemních prostředků do bitcoinu, protože fiat měnám již dlouhodobě nevěří. O jaké firmy se jedná? Ty nejvýznamnější (veřejně obchodované) naleznete na stránce BitcoinTreasuries.org.
 3. Průběžný odprodej do fiatu, což může být nutné zvlášť v situaci, kdy bitcoin představuje vyšší procento tržeb, než jste ochotni dlouhodobě držet (a z jakéhokoli důvodu pro vás není možné s ním přímo platit dodavatelům).

Jakkoli se rozhodnete, vždy je zapotřebí pamatovat na volatilitu bitcoinu - pokud je vaše podnikání citlivé na cashflow, může vás přijímání bitcoinu a jeho byť jen krátká držba nadměrně stresovat. Chcete-li tedy přijímat bitcoin, přijměte jej se vším všudy - to znamená i s jeho volatilitou.

Závěrem: na Bitcoin s rozumem

Bitcoin představuje mocný nástroj a pro jeho plnohodnotné užívání coby kvalitního prostředku směny nemusíme čekat až na vzdálenou budoucnost. Vzhledem k platnosti Nakamoto-Greshamova zákona je nicméně zapotřebí k Bitcoinu přistupovat s rozumem. To v praxi znamená, že na straně plátce pečlivě nahrazujeme utracené satoshi, a na straně příjemce si alespoň drobnou část ponecháváme do budoucna (nikdy však tak vysoký podíl na tržbách, aby nás ohrozil krátkodobý pokles ceny).

Bitcoinová cirkulární ekonomika hraje roli pouze krátkodobě - dokud Bitcoin konkuruje fiat penězům. V dlouhém období - až bude Bitcoin držet roli dominantních peněz - se bude jednat zkrátka o ekonomiku, ve které bude příjem a útrata satoshi všední záležitostí.

Josef Tětek

Josef Tětek

Josef je ekonom a analytik, vycházející z rakouské školy ekonomie. Pracuje jako analytik v TopMonks a je spolupracovníkem Liberálního institutu. Autor knihy Bitcoin: Odluka peněz od státu. @SatsJoseph na Twitteru.


TREZOR Model T
Hardware peněženka šifrovací, podporuje více než 500 měn, USB-C, microSD, Password Manager

4 690,- bez DPH 3 876,-
Koupit
Akční cena
Na cestě > 5 ks
Očekáváme 04.02.2021
Objednací kód: TREZBIT1d
Elektronický poukaz na nákup kryptoměn v hodnotě 25 000 Kč
Voucher na nákup kryptoměn podporovaných HD Crypto s.r.o.

25 000,- bez DPH 25 000,-
Koupit
Ihned ke stažení
Objednací kód: XXhdc103c
Elektronický poukaz na nákup kryptoměn v hodnotě 5000 Kč
Voucher na nákup kryptoměn podporovaných HD Crypto s.r.o.

5 000,- bez DPH 5 000,-
Koupit
Ihned ke stažení
Objednací kód: XXhdc102c
Dárkový poukaz na nákup kryptoměn v hodnotě 5000 Kč
Voucher (přenositelný) k výběru kryptoměny, uplatnit lze na více měn podporovaných HD Crypto s.r.o.

5 000,- bez DPH 5 000,-
Koupit
Skladem > 5 ks
Můžete mít dnes od 8:00
Objednací kód: XXhdc002
Dárkový poukaz na nákup kryptoměn v hodnotě 1000 Kč
Voucher (přenositelný) k výběru kryptoměny, uplatnit lze na více měn podporovaných HD Crypto s.r.o.

1 000,- bez DPH 1 000,-
Koupit
Skladem > 5 ks
Můžete mít dnes do 4:05
Objednací kód: XXhdc001
Elektronický poukaz na nákup kryptoměn v hodnotě 1000 Kč
Voucher na nákup kryptoměn podporovaných HD Crypto s.r.o.

1 000,- bez DPH 1 000,-
Koupit
Ihned ke stažení
Objednací kód: XXhdc101c
Bitcoin a ti druzí: Nepostradatelný průvodce světem kryptoměn - Kniha
-24%
Bitcoin a ti druzí: Nepostradatelný průvodce světem kryptoměn
Kniha - autor Boris Kaliský, 136 stran, česky, Pevná s přebalem matná

-24% 299,-
228,- bez DPH 208,-
Koupit
Na cestě > 5 ks
Očekáváme 01.02.2021
Objednací kód: FKP0282142
Bitcoin: Peníze budoucnosti
Elektronická kniha - autor Dominik Stroukal a Jan Skalický, 170 stran

99,-
Koupit
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK22762
Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti
Elektronická kniha - autor Dominik Stroukal, 200 stran

115,-
Koupit
Akční cena
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK25934
Pokrok bez povolení: Jak sdílená ekonomika, crowfunding a kryptoměny změnily svět - Kniha
-17%
Pokrok bez povolení: Jak sdílená ekonomika, crowfunding a kryptoměny změnily svět
Kniha - autor Róbert Chovanculiak, 272 stran, česky, Pevná bez přebalu lesklá

-17% 389,-
324,- bez DPH 295,-
Koupit
Skladem > 10 ks
Můžete mít zítra
Objednací kód: FKP0328744
Začínáme na burze - rozšířené vydání
Elektronická kniha - Jak uspět při obchodování na finančních trzích. Akcie, komodity, forex i kryptoměny. - autor Ondřej Hartman, 272 stran

199,-
Koupit
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK27937
Corsair RM750i
Počítačový zdroj 750W, ATX, 80 PLUS Gold, účinnost 92%, 4 ks PCIe (8-pin / 6+2-pin), 8 × SATA, odpojitelné kabely, aktivní PFC, tepelná regulace otáček a síťový vypínač, 135 mm ventilátor, plně modulární, hloubka 180 mm

-5% 4 159,-
3 959,- bez DPH 3 272,-
Koupit
Skladem > 5 ks
Můžete mít dnes do 4:05
Objednací kód: UY006s4b
Corsair TX750M - Počítačový zdroj
Více než98%spolehlivost
Corsair TX750M
Počítačový zdroj 750W, ATX, 80 PLUS Gold, 4 ks PCIe (8-pin / 6+2-pin), 8 × SATA, odpojitelné kabely, aktivní PFC a síťový vypínač, 120 mm ventilátor, semi modulární, hloubka 140 mm

-4% 2 690,-
2 590,- bez DPH 2 140,-
Koupit
Skladem > 5 ks
Můžete mít dnes do 4:05
Objednací kód: UY006t5b
Seasonic Core GC 500W Gold - Počítačový zdroj
-10%
Více než98%spolehlivost
Seasonic Core GC 500W Gold
Počítačový zdroj 500W, ATX, 80 PLUS Gold, účinnost 90%, 2 ks PCIe (8-pin / 6+2-pin), 4 × SATA, aktivní PFC, tepelná regulace otáček a síťový vypínač, 120 mm ventilátor, hloubka 140 mm

-10% 1 879,-
1 699,- bez DPH 1 404,-
Koupit
Skladem > 5 ks
Můžete mít dnes do 4:05
Objednací kód: UE312l2c
Seasonic Focus GX 550 Gold - Počítačový zdroj
Více než98%spolehlivost
Seasonic Focus GX 550 Gold
Počítačový zdroj 550W, ATX, 80 PLUS Gold, účinnost 88%, 2 ks PCIe (8-pin / 6+2-pin), 4 × SATA, odpojitelné kabely, aktivní PFC, tepelná regulace otáček, síťový vypínač a zero RPM mód, 120 mm ventilátor, plně modulární, hloubka 140 mm

2 399,- bez DPH 1 983,-
Koupit
Skladem > 5 ks
Můžete mít dnes od 8:00
Objednací kód: UE314gx55
Seasonic Core GM 500 Gold - Počítačový zdroj
Více než98%spolehlivost
Seasonic Core GM 500 Gold
Počítačový zdroj 500W, ATX, 80 PLUS Gold, účinnost 90%, 2 ks PCIe (8-pin / 6+2-pin), 6 × SATA, odpojitelné kabely, aktivní PFC, tepelná regulace otáček a síťový vypínač, 120 mm ventilátor, semi modulární, hloubka 140 mm

-5% 2 099,-
1 999,- bez DPH 1 652,-
Koupit
Skladem > 5 ks
Můžete mít dnes od 9:30
Objednací kód: UE313s1c
CyberPower BRICs LCD Series BR1000ELCD - Záložní zdroj
Více než99%spolehlivost
CyberPower BRICs LCD Series BR1000ELCD
Záložní zdroj - 1000 VA / 600 W, Line interactive, 8×FR, Ochrana datové sítě RJ-45, Ochrana telefonní sítě RJ-11, USB a Ethernet

-2% 3 049,-
2 999,- bez DPH 2 479,-
Koupit
Skladem > 5 ks
Můžete mít dnes do 4:05
Objednací kód: NZ991x2
APC Back-UPS BX 700 eurozásuvky - Záložní zdroj
Více než99%spolehlivost
APC Back-UPS BX 700 eurozásuvky
Záložní zdroj - 700 VA / 390 W, Line interactive, 3×FR, USB

-1% 2 459,-
2 429,- bez DPH 2 007,-
Koupit
Akční cena
Skladem > 5 ks
Můžete mít dnes do 4:05
Objednací kód: NZ126e
APC Back-UPS BX 1400 eurozásuvky - Záložní zdroj
Více než99%spolehlivost
APC Back-UPS BX 1400 eurozásuvky
Záložní zdroj - 1400 VA / 700 W, Line interactive, 4×FR, Ochrana telefonní sítě RJ-11 a USB

4 595,- bez DPH 3 798,-
Koupit
Skladem > 5 ks
Můžete mít dnes do 4:05
Objednací kód: NZ126l
0
Vytisknout
Zkuste nové Alza Premium Moje Alza Přihlásit Pro organizace Jak nakoupit
P-DC1-WEB22
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi