Dvouletá záruka pro firmy Aplikace

BlueWallet – Bitcoinová peněženka pro všechno

Zobrazit katalog

Článek

Aktualizováno

Noví uživatelé bitcoinu se na internetu často ptají, jakou bitcoinovou peněženku mají použít. Při výběru vhodné bitcoinové peněženky je třeba mít na paměti zejména podporované platformy, podporované funkce a lehkost užití – a právě v těchto aspektech BlueWallet jednoznačně vyniká.

defi-decentralizovane-finance

BlueWallet – OBSAH

  1. BlueWallet: Žádné složitosti, hlavně použitelnost
  2. Několik peněženek současně a přehledně
  3. Naimportujte cokoliv, BlueWallet si poradí
  4. Utrácení i přijímání bitcoinu chytře a jednoduše
  5. Bezpečnost je pro BlueWallet základ
  6. Lightning Network bez starostí
  7. Závěrem: BlueWallet je skvělé řešení pro začátečníky i náročnější uživatele

BlueWallet: Žádné složitosti, hlavně použitelnost

Autoři BlueWallet si na začátku dali jasné cíle: Chceme vytvořit mobilní peněženku, která bude dostupná na obou platformách, bude podporovat všechny standardní vlastnosti a bude mít skvělé grafické rozhraní pro co nejlepší použitelnost. A je třeba říci, že se jim to povedlo – BlueWallet je tak pravděpodobně nejvíc funkcemi nabušená mobilní peněženka.

BlueWallet je multiplatformní peněženka, funguje tedy jak na iOS, tak i na Android zařízeních. Díky sdílenému zdrojovému kódu jsou funkce i uživatelské rozhraní v obou verzích totožné a nové funkce jsou přidávány do obou verzí současně. Pro uživatele Androidu, jež nechtějí stahovat aplikaci z oficiálního Play Store, existuje i možnost instalovat přímo z hotového APK souboru.

Hned zkraje patří mezi jasné výhody pro české uživatele to, že BlueWallet má podporu českého jazyka a obsahuje možnost zobrazovat částky v českých korunách. Mimo to obsahuje podporu dalších cca 20 jazyků a národních měn – BlueWallet tedy můžete s klidem doporučit i svým zahraničním kamarádům.

bluewallet bluewallet

Minimalistické rozhraní BlueWallet je jasně srozumitelné a přímočaré.

BlueWallet zaujme hlavně díky svému minimalistickému, avšak příjemnému, uživatelskému rozhraní. Navigace mezi peněženkami, přijímání i odesílání bitcoinu, nastavování poplatku – to vše je velmi intuitivní i pro nové uživatele.

Několik peněženek současně a přehledně

BlueWallet má oproti jiným velmi zásadní vlastnost, a to tu, že umí pracovat s několika peněženkami různých druhů zároveň. Lze vytvořit jak HD (hierarchically deterministic) peněženku s nativním Segwitem podle standardu BIP 84, tak i jednorázovou peněženku s jednou adresou. Peněženek může mít uživatel prakticky neomezeně a všechny tyto peněženky jsou vzájemně oddělené.

bluewallet

Vytvoření nové peněženky je jednoduché - stačí jen zvolit typ a popis.

BlueWallet podporuje několik standardních druhů bitcoinových peněženek a typů adres: jmenovitě tedy BIP 44 (již zastaralý formát), BIP 49 (Segwit kompatibilní) a nakonec BIP 84 (nativní Segwit).

Z HD peněženek lze následně zálohovat tzv. XPUB (rozšířený veřejný klíč), nebo mnemonic seed (záloha pro obnovení peněženky). V případě jednorázové peněženky lze vyexportovat soukromý klíč.

bluewallet

U peněženky lze exportovat XPUB, mnemonic seed, změnit popis nebo nakoupit Bitcoiny přes externí službu.

Lze vytvářet i tzv. watch-only peněženky, které slouží pro sledování zůstatku a generování adres bez možnosti z takové peněženky utrácet – uživatel například může naimportovat XPUB ze své hardwarové peněženky a pomocí BlueWallet na ni přijímat platby.

Každý druh peněženky je barevně odlišen, aby se dalo jednoduše orientovat v tom, kterou peněženku uživatel zrovna používá. K tomu lze navíc peněženky libovolně pojmenovávat. V detailu dané peněženky lze kliknutím na zůstatek změnit, v jaké měně se bude zůstatek zobrazovat – zda to bude národní měna zvolená v nastavení, BTC, nebo satoshis.

Naimportujte cokoliv, BlueWallet si poradí

Měli jste někdy problém, že jste přecházeli z jedné peněženky na jinou, ale do té nové nebylo možné importovat váš mnemonic seed, protože obsahoval 24 slov, ale nová aplikace podporovala jen 12slovné seedy? BlueWallet si dalo za cíl, že import peněženky by měl být pro uživatele co nejjednodušší – na způsob „dej mi co máš a já se pokusím uhodnout, co to je za peněženku”.

bluewallet

Import peněženky skrz jedno textové pole - už to nemůže být jednodušší.

Do prostého textového pole stačí vložit cokoliv, co má uživatel jako zálohu – XPUB, soukromý klíč, nebo jakýkoliv mnemonic seed a BlueWallet se to pokusí rozpoznat. Pokud jde jen o XPUB nebo adresu, BlueWallet naimportuje peněženku ve watch-only režimu. V případě mnemonic seedu se BlueWallet pokusí uhodnout, o jaký formát se jedná, zda BIP 44, BIP 49, nebo BIP 84 podle toho, zda je na adresách nějaký zůstatek nebo transakční historie. No a v případě soukromého klíče naimportuje peněženku jako jednorázovou.

BlueWallet umí naimportovat i peněženku používající BIP 32 formát, mezi něž patří například BreadWallet.

i

BIP neboli Bitcoin Improvement Proposal je jedním ze základních pojmů, bavíme-li se o technickém vylepšování Bitcoinu. Je to dokument, kterým se navrhují funkce, změny nebo omezení, které by měly být zavedeny do protokolu nebo kódu Bitcoinu. BIPům a jejich významu se blíže věnujeme ve článku BIP – Technologická vylepšení Bitcoinu.

Utrácení i přijímání bitcoinu chytře a jednoduše

Přijímání bitcoinových plateb pomocí BlueWallet je velmi přímočaré. Stačí zvolit peněženku, kliknout na tlačítko „Přijmout” a peněženka vygeneruje novou adresu pro příjem, pokud jde o HD peněženku, či zobrazí adresu, pokud jde o jednorázovou peněženku.

BlueWallet zobrazí QR kód pro načtení fotoaparátem a adresu, kterou lze jedním kliknutím zkopírovat. Pro ulehčení práce uživatelům při sdílení lze i kliknout na tlačítko „Sdílet” a uživateli se zobrazí standardní dialog pro sdílení s různými aplikacemi.

bluewallet bluewallet bluewallet

Vlevo: Běžné zobrazení adresy pro příjem.

Uprostřed: Zadání přijímané částky a popisu.

Vpravo: Adresa s vyplněnou částkou a popisem.

Při kliknutí na „Přijmout částku” lze dokonce navolit, jakou částku chce uživatel přijmout a může nastavit i popis transakce, který se zobrazí odesílajícímu, až tento QR kód načte. Pro referenci je zde zobrazena i částka v národní měně.

Odesílání je taktéž jednoduchou záležitostí. Opět je třeba zvolit peněženku, ze které chce uživatel utrácet a následně stisknout tlačítko „Poslat”. Cílovou adresu lze buďto zadat ručně, tedy vložením zkopírované adresy, nebo načíst QR kód. Pokud načtený QR kód obsahuje i informace o dané částce a popis, náležitě se předvyplní, nicméně uživatel je vždy může změnit a vyplnit sám.

Dalším krokem je zvolení příslušného poplatku za platbu. Předvybraná možnost je většinou ta, která zajistí co nejrychlejší potvrzení v bitcoinovém blockchainu, uživatel ale může pomocí posuvníku zvolit i nižší částku.

bluewallet bluewallet bluewallet

BlueWallet umožňuje nastavit vhodný poplatek a přidávat další příjemce platby.

Vedle těchto standardních kroků peněženka nabízí pomocí menu v pravém horním rohu při odesílání zapnutí/vypnutí možnosti zvýšení poplatku za transakci i poté, co už je transakce odeslána, neboli tzv. replace-by-fee. Na tomtéž místě lze najít i tzv. batch-spend funkci, což znamená, že v jedné transakci lze odesílat více příjemcům.

Po následném potvrzení je uživatel dotázán, zda chce transakci rovnou odeslat do bitcoinové sítě ke zpracování, nebo zda ji chce zkopírovat do schránky. Takovou transakci pak lze odeslat například z jiného zařízení.

i Alternativa: Cenově dostupné HW peněženky

Bezpečnost je pro BlueWallet základ

BlueWallet nebere bezpečnost na lehkou váhu a snaží se svým uživatelům nabídnout možnosti, jak co nejlépe uchránit své bitcoiny i transakční soukromí.

Prvotní vlastností je to, že BlueWallet je software s otevřeným zdrojovým kódem (open-source software), což znamená, že každý si může zdrojový kód prohlédnout a případně jej s požehnáním autorů vylepšit. Tento fakt vytváří důvěru v to, že peněženka neobsahuje škodlivý kód (který by například mohl ukrást bitcoiny) a pro obzvláště paranoidní uživatele přináší možnost si aplikaci zkompilovat (sestavit) sám.

bluewallet

BlueWallet má v rukávu několik schopností, jak se nechat zabezpečit.

BlueWallet umožňuje zapnutí použití biometrických údajů (otisk prstu) jako další vrstvu zabezpečení. V případě, že je tato možnost zapnutá, nelze některé funkce, jako například export mnemonic seedu či posílání transakcí, používat bez potvrzení otiskem prstu.

Další skvělou vlastností je možnost celou peněženku zaheslovat. Uživatel může vytvořit libovolné heslo, které bude požadováno při startu aplikace, aby nikdo jiný nemohl s peněženkou manipulovat. Tímto heslem je navíc celá peněženka zašifrovaná, což chrání soukromé klíče před útokem pomocí malwaru nebo vytažením dat z telefonu. Nastavit si heslo je tedy více než doporučeno.

bluewallet bluewallet

BlueWallet indikuje, pokud uživatel nezahesloval peněženku. Po úspěšném zaheslování lze nastavit i Plausible Deniability.

Pro případ, že by vás někdo násilím nutil dát přístup do své peněženky, má BlueWallet integrovanou funkci Plausible Deniability, což lze volně přeložit jako „věrohodné zapření”. V podstatě jde o vytvoření další peněženky pod jiným heslem, než je to hlavní. Na této druhé peněžence je vhodné držet menší obnos bitcoinů a drobnou transakční historii.

V případě, že by útočník vyžadoval přístup do peněženky, tak se po zadání tohoto sekundárního hesla odemkne „záložní” peněženka, a nikoliv ta hlavní. Útočník si v ten moment nemůže být jist, zda dostal přístup do pravé nebo „záložní” peněženky.

bluewallet

Nastavení funkce Plausible Deniability je jednoduché - jde jen o vytvoření dalšího hesla.

Pokud uživatel stojí o více transakčního soukromí a nechce se spoléhat na servery BlueWallet, není problém peněženku napojit na vlastní či jiný důvěryhodný Electrum server. Všechna komunikace s bitcoinovou sítí pak povede přes tento server a server BlueWallet nemůže vědět o zůstatcích a adresách uživatele.

bluewallet

BlueWallet lze napojit na vlastní Electrum server, což umožňuje uchovat si transakční soukromí.

Jako poslední stupeň zabezpečení peněženka neumožňuje dělat screenshoty. Nehrozí tedy, že by uživatel omylem udělal screenshot svého mnemonic seedu, který by se mohl nahrát do cloudu či zůstat mezi obrázky v telefonu, odkud by jej případný útočník mohl stáhnout.

Lightning Network bez starostí

Jednou z hlavních killer features je zabudovaná podpora Lightning Network, tedy okamžitých plateb v rámci Bitcoinu. BlueWallet toto umožňuje díky svému vlastnímu řešení s názvem LNDHub, které má komunikaci s Lightning Network na starosti.

Výhodou tohoto řešení je to, že uživateli stačí jednoduše vytvořit LN „peněženku” a může ihned přijímat a posílat platby pomocí Lightning Network bez jakýchkoliv starostí či správy kanálů a zůstatků v kanálech, které se s tím běžně pojí. Nevýhodou je, že toto řešení je tzv. custodial, tedy že bitcoiny v rámci této Lightning Network peněženky reálně vlastní BlueWallet.

bluewallet bluewallet

LN peněženka je stejně přímočará, ne-li více, než běžná bitcoinová peněženka.

Naštěstí autoři mysleli i na uživatele, kteří by mohli přijít o přístup k telefonu či aplikaci, a tak lze LN peněženku zálohovat a následně obnovit. Tento způsob samozřejmě není možné uplatnit pro převod mezi jiným poskytovatelem/peněženkou, ale alespoň lze získat zpět přístup k LN peněžence, která je v držení BlueWallet.

bluewallet

BlueWallet je transparentní v tom, jak jejich infrastruktura funguje.

BlueWallet naštěstí otevřelo toto řešení veřejnosti – kdokoliv s dostatečnými znalostmi si tak může spustit vlastní LNDHub a nespoléhat se na třetí stranu, kterou je BlueWallet. S tím se samozřejmě pojí všechny nevýhody jako například správa kanálu. LNDHub je možné aktivovat jedním kliknutím v rámci řešení MyNode, jak jsme si popsali zde.

i

Custodial vs. non-custodial peněženky

Vždy, když se objeví nová peněženka nebo služba, přijde na přetřes diskuse o tom, zda je tato novinka custodial či ne – to znamená, zda soukromé klíče jsou plně a jen v držení uživatele, nebo zda je za uživatele drží daná služba. Výhodou custodial peněženek je, že služba může mnoho funkcí učinit uživatelsky přívětivějšími a ulehčit tak zejména nováčkům seznamujícím se s ekosystémem Bitcoinu.

Jak se ale říká: not your keys, not your bitcoins – pokud nevlastníte soukromé klíče vy, nejsou bitcoiny ve skutečnosti vaše a poskytovatel služby s nimi nakládá za vás. Uživatelé by se měli custodial službám pokud možno vyhýbat, aby se vyhnuli riziku, že o své bitcoiny přijdou, jak už se stalo několikrát v případě hacknutých kryptoměnových burz.

Co se týče samotné LN peněženky, její použití je tak jednoduché, jak jen může být. Při kliknutí na „Spravovat zůstatek” je možné do LN peněženky nahrát bitcoiny z jakéhokoliv účtu BlueWallet, nebo z externí peněženky. A je zde i možnost jít opačnou cestou a převést bitcoiny z LN peněženky na běžnou BTC peněženku, avšak v tomto případě je potřeba použít službu Zigzag.io, která dokáže převádět bitcoiny mezi Lightning Network a Bitcoinem a zpět.

bluewallet bluewallet

Přijímání plateb přes Lightning Network jen na pár kliknutí - stačí zadat částku a popisek.

Přijímaní i odesílání je stejně intuitivní jako se standardní bitcoinovou peněženkou, tedy že v případě příjmu stačí nastavit částku a případně popis, v případě odesílání jde jen o naskenování QR kódu či vložení zkopírovaného požadavku na LN platbu. Vše je velmi přímočaré.

Další z vlastností LN peněženky je integrovaný marketplace – seznam služeb a aplikací, které podporují přijímání plateb přes Lightning Network. V marketplace lze přímo vybrat danou službu, například Bitrefill nebo ZigZag.io, při vyzvání k platbě pak peněženka tuto platbu dokáže automaticky zpracovat.

bluewallet bluewallet bluewallet

Vlevo: Aplikace a služby v marketplace.

Uprostřed: Potvrzení, zda chce uživatel provést platbu.

Vpravo: Potvrzení automaticky vyplněné platby.

BlueWallet LN peněženka dokonce podporuje tzv. zero-value payment requests, což jsou platební požadavky, u kterých může uživatel sám stanovit poslanou částku. Tato možnost je velmi vítána, pokud například dáváte někomu příspěvek na Tippin.me a chcete sami určit, kolik pošlete.

Závěrem: BlueWallet je skvělé řešení pro začátečníky i náročnější uživatele

BlueWallet je velmi chytrá a dobře zpracovaná intuitivní mobilní peněženka, která se snaží co nejvíce nepříjemných věcí řešit za uživatele, čímž je velmi vhodná pro nováčky v bitcoinovém světě.

Současně s tím se autoři snaží uspokojit uživatele, kteří prahnou po nezávislosti a transakčním soukromí, a umožňují nezávislost na serverech BlueWallet. Zároveň dbají na bezpečnost a nabízí možnosti, jak zabezpečit peněženku v různých směrech.

i Mohlo by vás zajímat
1. Bitcoin (VŠE, CO CHCETE VĚDĚT). Nejdůležitější kryptoměna v kostce.
2.Co to je Bitcoin full node? (ZÁKLADY BITCOINU). Proč je tak důležité provozovat vlastní full node?
3. Lightning Network (VŠE, CO CHCETE VĚDĚT). Blesková nadstavba Bitcoinu od A do Z.
4. Cryptopay.cz. První služba v ČR propojující kryptoměny a bankovnictví!
5. Hardwarové peněženky. Jak bezpečně uchovávat bitcoin a další kryptoměny?

Obecně lze říci, že BlueWallet je nejjednodušší řešení pro kohokoliv, kdo chce přijímat a posílat Lightning Network platby bez starostí, když se spokojí s tím, že jeho bitcoiny jsou reálně v držení BlueWallet. To v případě malých částek může být přiměřený trade-off.


Pavel Ševčík

Pavel Ševčík

Jsem programátor a bitcoinový maximalista. Přednáším o Bitcoinu, zejména jeho technických aspektech a dopadech na svobodu jednotlivce. Mimo to přispívám do open-source projektů spojených s Bitcoinem, jako je například Blue Wallet, BTCPay Server a další. Byl jsem členem think-tanku Paralelní Polis, kde jsem měl na starost osvětu, organizaci Bitcoinových meetupů a vytváření nástrojů pro lepší chod budovy.


4,8 448×
TREZOR One Black
Hardware peněženka - podpora 600 kryptoměn (Bitcoin, Litecoin, Ethereum…), Password manager, U2F a další funkce pro správu digitální identity, OLED displej 128x64, snadné použítí na Windows, OS X, Linux, USB
1 499,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: TREZBIT1
4,8 448×
TREZOR One White
Hardware peněženka - podpora 600 kryptoměn (Bitcoin, Litecoin, Ethereum…), Password manager, U2F a další funkce pro správu digitální identity, OLED displej 128x64, snadné použítí na Windows, OS X, Linux, USB
1 499,-
Na objednávku – termín upřesníme > 5 ks
Očekáváme 26.02.2024
Objednací kód: TREZBIT
4,8 90×
TREZOR Model T
Hardware peněženka šifrovací, podporuje více než 500 měn, USB-C, microSD, Password Manager
4 390,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: TREZBIT1d
3,4 23×
Elektronický poukaz na nákup Bitcoinu a dalších kryptoměn v hodnotě 25 000 Kč
Voucher na nákup kryptoměn podporovaných HD Crypto s.r.o.
25 000,-
Ihned ke stažení
Objednací kód: XXhdc103c
3,4 23×
Elektronický poukaz na nákup Bitcoinu a dalších kryptoměn v hodnotě 1000 Kč
Voucher na nákup kryptoměn podporovaných HD Crypto s.r.o.
1 000,-
Ihned ke stažení
Objednací kód: XXhdc101c
3,4 23×
Elektronický poukaz na nákup Bitcoinu a dalších kryptoměn v hodnotě 5000 Kč
Voucher na nákup kryptoměn podporovaných HD Crypto s.r.o.
5 000,-
Ihned ke stažení
Objednací kód: XXhdc102c
5,0
Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti
Elektronická kniha - autor Dominik Stroukal, 200 stran
195,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK25934
4,7
Bitcoin: Peníze budoucnosti
Elektronická kniha - autor Dominik Stroukal a Jan Skalický, 170 stran
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK22762
Vytisknout
P-DC1-WEB13
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací