VIP BOOST LEGO Alza days prosinec

Co dělat, jestliže pračka hlásí chybový kód

Zobrazit katalog

Článek

Aktualizováno

Možná jste se již ocitli v situaci, kdy se na displeji vaší pračky objevily neznámé symboly písmen a číslic, které vás zvukovou signalizací upozorňovaly na to, že s vaší pračkou asi není vše v pořádku. Leckdo v takové situaci zpanikaří a má tendenci se ihned obrátit na odborníka, aby možný problém odstranil a spotřebič opět zprovoznil. Ono to však někdy nebývá vůbec tak dramatické, jak se na první pohled zdá. Stačí se jen vyznat v symbolice tzv. chybových kódů a hned budete vědět, že vás například pračka upozorňuje jen na nadměrnou hmotnost vloženého prádla, nebo že jste špatně dovřeli dvířka pračky a prací proces tak nemůže započít. Jak se vyznat v jednotlivých chybových kódech a s jakými problémy si hravě poradíte sami i bez opraváře, se dozvíte z našeho přehledu chybových kódů.

Pračky a jejich chybové kódy

Přehled chybových kódů praček dle značky:

Každý výrobce má pro svoji značku praček specifické kódování, které označuje možné nestandardní situace či poruchy při provozu pračky.

Chybové kódy praček Electrolux a AEG:

Chybový kód Význam chybového kódu Nutnost odborné pomoci Možnosti řešení
E10, E11 Pračka nenapouští vodu NE Pračku znovu zapněte stisknutím tlačítka Start/Pauza.
E20, E21 Pračka nevypouští vodu NE Proveďte kontrolu odtokového filtru a vypouštěcího čerpadla. V případě zanesení je vyčistěte.
E40, E41 Otevřená či špatně dovřená dvířka pračky NE Dovřete dvířka pračky se slyšitelným zacvaknutím a ujistěte se, že do nich není nic přivřeno.
EHO Nestabilní napájení ze sítě NE Vyčkejte pár minut.
E91 Chybná komunikace mezi elektronickými prvky spotřebiče NE Pračku vypněte a opětovně zapněte.
EFO, EF3 Došlo k aktivaci systému proti vyplavení ANO Nejprve odpojte spotřebič a uzavřete přívod vody, poté kontaktujte příslušný servis.
EH1 Frekvence napájení je mimo rozsah ANO Kontaktujte příslušný servis.
EH2 Příliš vysoké napájecí napětí ANO Kontaktujte příslušný servis.
EH3 Příliš nízké napájecí napětí ANO Kontaktujte příslušný servis.

Chybové kódy praček Whirlpool a Indesit:

Chybový kód Význam chybového kódu Nutnost odborné pomoci Možnosti řešení
FdL, F29 Nelze odemknout dveře pračky NE/ANO Vypojte pračku ze zásuvky a vyčkejte několik minut. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte příslušný servis.
F02 Zastavení průtoku vody NE/ANO Vypojte pračku ze zásuvky a vyčkejte několik minut. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte příslušný servis.
F24, F09 Nadměrné množství prádla nebo vody NE/ANO Vyzkoušejte odlehčit náplni pračky. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte příslušný servis.
F04-F99 Závada na elektrické součástce ANO Kontaktujte příslušný servis.
F0E4 Nepřiměřená teplota vody NE/ANO Zkontrolujte nastavení teploty pracího cyklu, případně kontaktujte příslušný servis.
F0E5 Nevyváženost náplně pračky NE Zkuste prádlo rovnoměrně rozložit po pračce.
F1E4 Chyba hlavního relé ANO Kontaktujte příslušný servis.
F3E1, F3E2 Problém tlakového snímače ANO Kontaktujte příslušný servis.
F3E4 Chyba snímače ADS ANO Kontaktujte příslušný servis.
F5E1, F5E2, F5E3 Problém se zámkem dvířek pračky, nezamykání, neodemykání pračky ANO/NE Zkontrolujte, zda ve dvířkách není přivřený kus oblečení. Jestliže se chyba objeví v průběhu pracího cyklu, vypojte pračku ze zásuvky a vyčkejte několik minut. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte příslušný servis.
F6E1 Selhání komunikace mezi elektronikou a pračkou ANO Vypněte a zapněte pračku.
F8E1, F8E3, F9E1 Neregistrován průtok vody při plnění pračky, detekováno přetečení vody, prodleva při vypouštění vody NE Restartujte prací program.
Chybové kódy praček
Chybový kód na pračce vás nemusí hned vyděsit. Nejčastěji jde o nějakou banalitu.

Chybové kódy praček LG:

Chybový kód Význam chybového kódu Nutnost odborné pomoci Možnosti řešení
0E Zanesený odtokový filtr či odtoková hadice NE/ANO Pokuste se vyčistit odtokový filtr či odtokovou hadici. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte příslušný servis.
AE Vytékající voda ANO Kontaktujte příslušný servis.
CE Přetížení motoru ANO Nejprve odpojte spotřebič a uzavřete přívod vody, poté kontaktujte příslušný servis.
dE, dE1, dE2 Problém se zámkem dvířek pračky, nezamykání, neodemykání pračky NE/ANO Zkontrolujte, zda ve dvířkách není přivřený kus oblečení. Jestliže se chyba objeví v průběhu pracího cyklu, vypojte pračku ze zásuvky a vyčkejte několik minut. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte příslušný servis.
dE4 Závada senzoru dvířek NE/ANO Zkontrolujte, zda ve dvířkách není přivřený kus oblečení. Jestliže se chyba objeví v průběhu pracího cyklu, vypojte pračku ze zásuvky a vyčkejte několik minut. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte příslušný servis.
dHE Funkce sušení nefunguje ANO Nejprve odpojte spotřebič a uzavřete přívod vody, poté kontaktujte příslušný servis.
FE Vadný vodní ventil způsobil přeplnění pračky vodou NE/ANO Podle úrovně vody kontaktujte buď ihned servis, nebo vyzkoušejte pračku vypojit a opětovně zapnout.
IE Nedostatečný tlak vody NE Zkontrolujte, zda máte zapnutý přívod vody, pročistěte filtr a přívodní hadici.
LE Chyba zámku pračky NE Pračku vypojte ze zásuvky a podržte 5 sekund tlačítko Start/Pauza. Poté ji znovu připojte a restartujte.
PE Vadný senzor kontrolující množství vody ANO/NE Zkuste pračku vypojit ze zásuvky a opětovně zapnout. Pokud potíže přetrvávají, vypojte pračku a kontaktujte příslušný servis.
PF Chyba napájení NE Proveďte restart pračky stisknutím tlačítka Start/Pauza.
tE, TE1, TE2, TE3, TE4 Chyba ohřevu vody NE Odpojte síťový kabel a počkejte několik vteřin. Po připojení vyberte možnost Bez odstředění, abyste vypustili vodu z pračku. Následně proveďte restart pracího cyklu.
UE Nedostatečná či nevyvážená náplň pračky NE Prádlo v bubnu přerovnejte, případně několik kusů oblečení odstraňte.

Chybové kódy praček Gorenje:

Chybový kód Význam chybového kódu Nutnost odborné pomoci Možnosti řešení
0E Chybné nastavení NE Restartujte prací program.
E1 Chyba teplotního čidla – příliš studená voda NE Restartujte prací program.
E2 Chyba dveřního zámku NE Vypojte a znovu zapojte přívodní kabel, pračku znovu zapněte.
E3 Chyba plnění vodou NE Zkontrolujte, zda je otevřený ventil pro přívod vody, zda je čistý filtr a přívodní hadice není nijak zdeformovaná. Následně stiskněte tlačítko start/pauza/stop, aby program pokračoval.
E6 Chyba ohřívání vody NE Restartujte prací program.
E7 Chyba vypouštění vody NE Zkontrolujte, zda není zanesen filtr, přívodní hadice nebo odpad a zda je přívodní hadice umístěna ve správné výšce. Následně znovu stiskněte tlačítko start/pauza/stop.
E9 Ve spodní části pračky se nachází voda NE Pračku vypněte a zase zapněte.
E10 Chyba čidla kontrolujícího hladinu vody NE Vypojte a znovu zapojte přívodní kabel, pračku znovu zapněte.
E11 Voda přetéká NE Po přerušení pracího programu a automatickém odčerpání vody restartujte prací program.
E12 Chyba motoru pračky NE Restartujte prací program.
E22 Chyba dveří při zamykání NE Dvířka pračky jsou zavřená, nejdou však uzamknout. Vypněte a zapněte pračku, následně restartujte prací program.
E23 Chyba dveří při odemykání NE Pomůže vypnutí a zapnutí pračky.
E36 Chybná elektronická komunikace v pračce NE Pomůže vypnutí a zapnutí pračky.

Chybové kódy praček Samsung:

Chybový kód Význam chybového kódu Nutnost odborné pomoci Možnosti řešení
1E Chyba čidla kontrolujícího hladinu vody ANO Kontaktujte příslušný servis.
4E Chyba přívodu vody ANO/NE Možnost ucpaného přívodního ventilu. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte příslušný servis.
5E Chyba při vypouštění vody ANO/NE Možnost zablokovaného čerpadla. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte příslušný servis.
AE Chybná komunikace ANO/NE Zkontrolujte připojení kabelů. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte příslušný servis.
bE1, bE2, bE3 Chyba hlavního relé ANO/NE Zkontrolujte připojení. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte příslušný servis.
CE Chyba chlazení ANO/NE Překontrolujte teplotu vody. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte příslušný servis.
dE Chybné zavírání dveří ANO/NE Zkontrolujte dveřní spínač. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte příslušný servis.
HE, HE1, HE2, HE3 Chyba ohřívače vody ANO/NE Překontrolujte odpojené kabely ohřívače i ohřívač páry. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte příslušný servis.
LE Únik vody ANO/NE Odstraňte možné nečistoty z výpustí, případně utěsněte rozvolněné spoje. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte příslušný servis.
OE Chyba přetečení vody ANO/NE Možnost prasklé hadice. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte příslušný servis.
tE1, tE2, tE3 Chybný snímač teploty ANO/NE Zkontrolujte, zda je konektor snímače správně připojen. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte příslušný servis.
UE Nevyváženost pračky NE Snižte množství prádla v pračce, případně je rozrovnejte.

Chybové kódy praček Bosch a Siemens:

Chybový kód Význam chybového kódu Nutnost odborné pomoci Možnosti řešení
E16, F16 Nedovřená dvířka NE Zavřete pevně dvířka pračky.
E17, F17 Doba pro napouštění vody překročena NE Otevřete kohoutek.
E18, F18 Doba pro čerpání vody překročena NE Vypnutím a zapnutím restartujte pračku.
E25, F25 Chyba senzoru zakalenosti ANO Kontaktujte příslušný servis.
E26, F26 Chybný analogový tlakový senzor ANO Kontaktujte příslušný servis.
F27 Chybný tlakový senzor ANO Kontaktujte příslušný servis.
E28, F28 Chybný průtokový senzor ANO Kontaktujte příslušný servis.
E23, F23 Aktivace funkce Aquastop NE Oznámení o aktivaci funkce
i Mohlo by vás zajímat

Nezalekněte se neznámých kódů a hlášení na vaší pračce. Díky našemu přehledu máte vše pod kontrolou a víte, jak pohotově zareagovat.

Vytisknout
P-DC1-WEB04
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací