Ethereum (VŠE, CO CHCETE VĚDĚT)

Zobrazit katalog

Článek

Aktualizováno

Po bitcoinu je druhou aktuálně nejpopulárnější kryptoměnou ethereum. Této kryptoměně se již od jejího vzniku v roce 2015 prorokuje zářná budoucnost. Ethereum je totiž mnohem více než jen prostředek směny, a to hlavně díky odlišné technologii, než je ta, kterou využívá jeho předchůdce Bitcoin. Co je Ethereum? Může sesadit Bitcoin z trůnu? Jak jej koupit a držet na krypto peněžence? V našem článku se dozvíte vše, co chcete o Ethereu vědět!

Ethereum (VŠE, CO CHCETE VĚDĚT) – OBSAH

 1. Co je Ethereum?
 2. Jak Ethereum vzniklo?
 3. Ethereum není přímým konkurentem Bitcoinu
 4. Jak funguje Ethereum a co je to ether?
 5. Významné Ethereum upgrady
 6. Ethereum a jeho využití
 7. Ethereum a jeho rivalové
 8. Jak koupit ethereum?
 9. Jak vybrat nejlepší ethereum peněženku?
 10. Aktuální kurz a cena ETH
 11. Jak těžit ethereum?
 12. Na co si v ethereové síti dávat pozor?

Co je Ethereum?

Ethereum je, podobně jako Bitcoin, digitální síť založená na decentralizované databázi, která uchovává a chrání neustále se zvyšující počet záznamů. V informatice je tento speciální druh databáze označován anglickým slovem blockchain. Zároveň se však jedná o decentralizovaný virtuální stroj pro běh takzvaných „smart contractů” (chytrých smluv).

i „Blockchain je pro Bitcoin to stejné, co je internet pro e-mail – velký elektronický systém, nad kterým můžete budovat aplikace. Měna je jen jednou z těchto aplikací.” Sally Davies
Ethereum – symbol
Symbol Etherea navržený designérem Richardem Stottem.

Jak Ethereum vzniklo?

Vznik Etherea je často vnímán jako pokus o vytvoření vylepšeného soupeře Bitcoinu, což ovšem úplně neodpovídá skutečnosti. Za projektem stojí rusko-kanadský programátor a vývojář Vitalik Buterin, který se mimo jiné podílel i na vývoji samotného Bitcoinu a byl součástí jádra bitcoinové komunity přibližně od roku 2011. S postupem času, jak pronikal hlouběji do tajů technologie blockchainu, došel k názoru, že by měl mít Bitcoin širší možnosti programovatelnosti, aby jej šlo lépe integrovat do dnešního složitého finančního světa a světa technologií celkově. Tyto návrhy se však nelíbily většině ostatních z jádra bitcoinové vývojářské komunity. Zaznívaly argumenty, že základní bitcoinový protokol musí zůstat jednoduchý a robustní, protože jen tak může dobře sloužit k zabezpečení a fungování sítě, která má pro společnost představovat nové nezávislé, necenzurovatelné peníze. Buterinovi tedy nezbylo nic jiného než začít v soukromí pracovat na novém projektu podle svých vlastních představ.

Vitalik Buterin na titulce časopisu Time.

Spíše než o vytvoření nových a lepších digitálních peněz šlo ale o to, aby vznikla sdílená výpočetní platforma umožňující využít blockchain k provozu decentralizovaných aplikací. Celý vývoj byl financován formou crowdfundingu a vybralo se necelých 450 miliónů korun. Síť Etherea byla následně spuštěna 30. července 2015, zhruba po dvou letech od popsání celého konceptu (v tzv. whitepaperu).

i Víte, že Vitalik Buterin v roce 2011 spoluzaložil dnes už slavný Bitcoin Magazine a stal se jeho hlavním autorem?

Ethereum není přímým konkurentem Bitcoinu

Vzhledem k realitě vzniku Etherea se tedy sluší poznamenat, že není přímým konkurentem Bitcoinu, i když to tak může občas vypadat z vyjádření zástupců komunit obou projektů. Bitcoin představuje digitální peníze, novodobý peer to peer prostředek směny nezávislý na centrálních autoritách, s prvky anonymity apod. Ethereum je pak v podstatě částečným rozšířením jeho vlastností stavějících na decentralizaci, necenzurovatelnosti či anonymitě, i když v mnoha ohledech těmto principům nedostojí tak suverénně jako právě Bitcoin. Ethereum klade důraz spíše na snahu o to být jakýmsi světovým superpočítačem, na kterém v budoucnu poběží všechno možné od finančních služeb až po například aplikace sociálních sítí.

Ethereum vs. Bitcoin
Bitcoin vs. Ethereum – neexistující souboj.

Stěžejní rozdíly Ethereum vs. Bitcoin

Ethereum a Bitcoin se v mnoha ohledech podobají, jedná se o sítě založené na veřejné a do různé míry decentralizované blockchainové databázi a obě sítě jsou také například zabezpečovány systémem proof-of-work. Jak už ale bylo řečeno, výrazně se liší primárním účelem, schopnostmi a existují mezi nimi i významné technické či ekonomické rozdíly.

Tak zaprvé, Ethereum pracuje s dlouhodobě inflačním ekonomickým modelem, u kterého nenajdete pevně stanovený maximální počet mincí. Rychlost vzniku nových mincí je sice zastropována maximálním ročním nárustem jejich počtu a díky nejnovějším aktualizacím rovněž redukována jejich částečným „pálením“ (vyřazováním z oběhu), nic jako definitivní maximální počet jednotek v oběhu u Etherea ovšem neexistuje. U Bitcoinu je jasně stanoven na 21 miliónů.

Nekonečně inflační Ethereum
Kolik bude v budoucnu etherů v oběhu, nikdo neví.

Druhým významným rozdílem je škálovatelnost neboli rychlost základní vrstvy sítě. Blockchain Etherea zvládá za sekundu zpracovat o dost větší množství dat než ten bitcoinový. Nutno ovšem podotknout, že oba blockchainy se na transakční úrovni potýkají s problémy okolo nedostatečné škálovatelnosti a využívají tak řešení druhých vrstev.

Třetím výrazným rozdílem je pak průběh vývoje a s ním spojená pružnost sítě. Zatímco Bitcoin je už od svých začátků silně decentralizovaný a prosazování jakýchkoliv změn u něj zabere dlouhou dobu a zpravidla se jedná o pouze opatrné úpravy, Ethereum leží mnohem více v rukou svého vývojářského týmu a jádra komunity projektu a změny na něm probíhají radikálněji. To by mělo síti umožňovat efektivněji rozšiřovat její možnosti a postupně zdokonalovat své základní parametry, například decentralizaci. Tato strategie vývoje je však spojena také s párem nepopulárních událostí projektu, o kterých si ještě povíme později v textu.

i Užitečné odkazy
1.
Bitperia – Objevte svět kryptoměn.
2. Ethereum (ETH) podle Wikipedie.
3. Ethereum.org – oficiální web kryptoměny.
4. Kryptoměny (NOVINKY A ZPRÁVY) Co důležitého se událo? Čtěte v našem krypto měsíčníku.
5. Kryptoměny (KURZY). TOP nejznámější kryptoměny a jejich aktuální cenový vývoj!

Jak tedy funguje Ethereum a co je to ether?

Primární funkcí Etherea je tedy zdokonalení chytrých smluv a jejich rozšíření do široké praxe, kde by například mohly nahradit a svým způsobem decentralizovat všechny klasické smlouvy a dohody. Ale jak je to vlastně možné?

i Z definice je za chytrou smlouvu označován jakýkoliv protokol či software, jenž zajišťuje, ověřuje anebo vynucuje vyjednání nebo provedení kontraktu (smlouvy). Zatímco standardní smlouva popisuje podmínky vztahu (obvykle vynutitelné zákonem), chytré kontrakty prosazují tyto podmínky pomocí kryptografického kódu.

Bitcoin byl první technologií, která podporovala základní chytré kontrakty například v tom smyslu, že síť dokáže převést hodnotu z jedné osoby na druhou. Celá síť uzlů potvrdí a schválí transakci pouze v tom případě, že jsou splněny všechny určené podmínky. Bitcoin je však víceméně omezen hlavně na případ prostředku směny, dokonce i všechny další možné smart contract akce jsou v něm předem nadefinované. Naproti tomu u Etherea se mluví o tzv. blockchainovém Turingově stroji, který zde představuje EVM (Ethereum Virtual Machine). Za turingovsky kompletní je označován každý systém, který umožňuje vytvoření programu k vyřešení jakéhokoliv výpočetního problému.

Ethereum chytré kontrakty

Chytré kontrakty v ethereové síti jsou vlastně programy, které provádějí přesně to, co nastaví jejich tvůrci. Pomohou vám transparentním a nekonfliktním procesem směňovat hodnotu mezi jednotlivci, ale navíc zvládnou i velmi pokročilé finanční operace s tokenizovanými aktivy apod. To vše bez zásahů třetích stran (právník, notář).

Nick Szabo poprvé mluvil o chytrých smlouvách už v roce 1994.

Programovací jazyk Ethereum smart kontraktů

Ethereum nahradilo velice ohraničený skriptovací jazyk Bitcoinu (obsahuje pouze zhruba 100 skriptů) Turingovsky kompletním systémem programovacích jazyků, který umožnuje vytvářet programy s širokými možnostmi. Hlavním jazykem, který se používá pro psaní ethereových chytrých kontraktů, je Solidity. Lze jej přirovnat například k Javascriptu, který je snadno použitelný pro vývojáře.

Kód chytrých smluv však nelze spustit přímo z vysokoúrovňových jazyků, jako je Solidity, ale místo toho je třeba jej transformovat do tzv. opkódů, což jsou vlastně nízkoúrovňové strojové instrukce. Právě sady těchto instrukcí v EVM umožňují, aby Ethereum bylo turingovsky kompletní.

Twitterové vlákno o turingovské úplnosti, EVM a Solidity.

Zabezpečení sítě a interní měna ether

Fungování chytrých smluv je pro chod celé sítě naprosto zásadní a na aktivitě jejich využívání v podstatě stojí její použitelnost. Zabezpečení blockchainu Etherea totiž obstarává proof-of-work systém, v rámci nějž jsou těžaři a validátoři závislí na správně nastavených ekonomických incentivech celého ekosystému.

Každá akce v Ethereum síti stojí určité množství „paliva“, které je určeno potřebným výpočetním výkonem a délkou běhu akce. Namísto toho, aby ether fungoval jako klasická virtuální měna, je využíván právě jako digitální palivo celé sítě.

Ether jako palivo
Ether slouží jako palivo ethereové sítě.

Těžaři v rámci systému proof-of-work na popud správce chytrého kontraktu vyvolají část programu (změna, smazání, úprava) a zprocesováním dat těženého bloku se snaží vyřešit jednoduchou výpočetní operaci. Pokud se jim to povede, přidají nově vytěžený blok do ethereového blockchainu a nechají jeho data schválit validačními uzly. Jakmile je blok schválen a definitivně zapsán na poslední pozici v blockchainové databázi, jsou těžaři odměněni v etherech. Odměna se skládá z celkové pevné odměny za vytěžený blok (čímž protokol vytváří nové ethery), a navíc do ní připadnou i všechny poplatky zaplacené za transakce v rámci daného bloku. Proto běžná transakce například stojí 50 jednotek paliva (gwei), toto číslo se následně přepočte na ethery a výsledná částka funguje jako transakční poplatek.

Ether převody jednotek
Jak je to s převody jednotek u etheru? Takto...

Velikost poplatku (gwei) může navýšit větší zatížení sítě, vyšší složitost transakce nebo poptávka na rychlejší zpracování transakce. Čím vyšší poplatek uživatel u transakce nastaví, tím pravděpodobněji jím prováděnou operaci zpracují těžaři prioritně, jelikož je motivuje vyšší odměna.

Ether poplatky
Na portálu etherchain.org můžete sledovat výši poplatků dle rychlosti transakce.

Při přeposílání etheru a dalších tokenizovaných aktiv či interakcích se smart kontrakty v rámci ethereové sítě je třeba počítat s tím, že musíte mít vždy dostatek etheru na provedení všech transakcí. Je proto dobré sledovat zatížení sítě a s ním spojenou výši aktuálních poplatků, ta totiž může být při vysokém zatížení sítě opravdu astronomická. Obecně bývá výhodnější transakce provádět přes víkend nebo v nočních hodinách, kdy se aktivita na síti snižuje. Pokud chcete mít dobrý přehled o aktuální výši poplatků, sledujte aktuální hodnoty gwei na webech jako etherchain.org, ethgasstation.info nebo etherscan.io.

i Období v letech 2021 až 2023 znamená pro Ethereum velké změny, ať už se jedná o dílčí upgrady původní povahy systému, nebo zásadní přeměnu charakteru „starého Etherea“ v podobě přechodu na proof-of-stake.

Významné Ethereum upgrady

Ethereum si za dobu své existence prošlo několika významnými upgrady a ten největší jej stále ještě čeká. S technickými změnami a inovacemi na síti přišly do krypto světa rovněž některé zajímavé fenomény. Vývoj ale nebyl vždy jen procházka růžovým sadem, vlastně to bylo spíše naopak. Pojďte se podívat, jak probíhaly a co přinesly největší upgrady a co velkého projekt čeká v budoucnosti nebo jakými největšími otřesy si Ethereum prošlo.

Ethereum London hard fork – stabilnější poplatky a mírnější inflace

S posledním velkým upgradem Ethereum sítě byly nasazeny změny navržené v rámci EIP-1559 (Ethereum Improvement Protocol), které mají stabilizovat poplatky na síti a zmírnit navyšování zásoby etherů. Zásadní novinkou bylo zavedení tzv. „base fee“. To řeší aukční boj o místo v nejbližším bloku a rychlé zpracování transakce, který se projevoval neúměrným nadstřelováním poplatků. Base fee funguje tak, že dle zatížení sítě upravuje a signalizuje optimální poplatek, za který by se měl uživatel s transakcí dostat do nejbližšího bloku. Zároveň mají uživatelé přehled o realitě na síti a nejsou neúměrným nadsazováním poplatků falešně uváděni do představy, že takto vysoké poplatky jsou v pořádku. Base fee je ovšem stále možné doplnit o tzv. „tip“ (spropitné), kterým můžete pojistit rychlé zpracování například u důležité transakce. Base fee je dále nástroj, který přímo pomáhá redukovat inflaci Etherea. Místo přerozdělení mezi těžaře a validátory se totiž tyto části poplatků nově „pálí“ posíláním na mrtvé adresy, čímž jsou ethery vyřazeny z oběhu. Těžařům pak zůstává jen pevná odměna za vytěžení bloku + složka poplatků, která byla zadána jako zmíněné spropitné.

Další úpravou pro urychlení transakcí a stabilizaci poplatků je zdvojnásobení prostoru v bloku, respektive navýšení maximálního počtu transakcí v bloku o 100 %.

S EIP-1559 už pracují i krypto peněženky a navazují na něj zpřehledněním uživatelské zkušenosti při práci s poplatky.

I když aukční boj o zahrnutí transakce do nejbližšího bloku nebyl zcela eliminován kvůli zachování možnosti nadsazování poplatku pomocí spropitného, vylepšení v rámci EIP-1559 minimálně vnesla do celého systému poplatků lepší přehlednost pro uživatele.

Ethereum 2.0 (Merge) – velkolepý přechod na proof-of-stake

Eth1, Eth2, Ethereum 2.0, Ethereum, Merge, Docking – to vše zaznívá, když se mluví o dlouho očekávaném přechodu sítě ze stystému proof-of-work na proof-of-stake. Ethereum se tímto upgradem snaží vypořádat především s omezenými možnostmi škálování na základní vrstvě, které jej trápily v posledních letech a mohly by být do budoucna zničující.

V praxi to má vypadat tak, že dojde ke sloučení současného Ethereum Mainnetu (Eth1) s předvojovým proof-of-stake systémem Etherea, Beacon Chainem (Eth2), a vznikne jakési nové Ethereum (ano, prostě Ethereum). Tato nová podoba blockchainu ve své síti zabezpečovatelů vůbec nepočítá s těžaři. Transakce a bloky budou nově procesovat validátoři, kteří mají za poctivé ověřování záznamů v blockchainu ručit vlastními ethery. Tento nový systém je založen na proof-of-stake konsenzu, který se dnes často staví do role konkurenta konsenzu proof-of-work, známého především z bitcoinového blockchainu.

Nové Ethereum bude uvedeno ve třech hlavních fázích:

 • Fáze 0 (spuštění Beacon Chainu) odstartovala v prosinci 2020, jejím hlavním cílem je položení základu pro samotný upgrade a uvedení systému proof-of-stake.
 • Fáze 1 (Docking mainnetu) má představovat samotné sloučení Ethereum Mainnetu s Beacon Chainem a plný přechod na proof-of-stake konsenzus.
 • Fáze 2 (Shard chains) má být samostatným pokročilým upgradem nového Etherea, který s pomocí shardingu dosáhne vylepšení škálovatelnosti sítě. Původní ethereový blockchain se v úvodu této fáze stane shardem sebe sama na novém Ethereu (2.0).
Ethereum Merge časová osa
Časová osa s upgrady vedoucími k Ethereum Merge.

Celý Ethereum Merge je v krypto světě docela sledovanou událostí, která ale vzbuzuje i dost nejistoty. Důvodem je technická obtížnost, nesouhlas s celou změnou konceptu ethereového blockchainu, ale i neustálé posouvání finálního deadlinu.

V rámci příprav na samotný Merge, spustili vývojáři první „shadow fork” mainnetu (zkušební fork). Jeho účelem je věrohodná simulace a zátěžové testování procesu transformace hlavní sítě za použití testovacích sítí (testnety).

Od přechodu Etherea na proof-of-stake se tedy očekává hlavně zlepšení škálovatelnosti, navýšení rychlosti zpracovávání transakcí, zredukování energetické náročnosti při ověřování i zabezpečování sítě a postupem času s dalšími upgrady rovněž zdokonalení interoperability s dalšími vrstvami nebo jinými blockchainy. Často se diskutuje také o vyšší bezpečnosti oproti proof-of-work, ale v tomto případě jsou na místě pochyby.

Někteří skeptici proof-of-stake systému na Ethereu nesouhlasí nejen s tvrzeními o vylepšení zabezpečení sítě...

Zajímavostí k otázce úrovně zabezpečení proof-of-work (PoW) vs. proof-of-stake (PoS) systémů jsou samotné taktiky potenciálních útoků. U obou systémů je pro úspěšný útok potřeba ovládnout více než 50 % sítě. U PoW však taková operace vyžaduje nahromadění obrovské výpočetní síly, spotřebování velkého množství elektrické energie a pro udržení vlády nad sítí je nutné kontinuální pokračování v její uzurpaci. Naproti tomu u PoS stačí „pouze“ získat kontrolu nad více než 50 % stakovaných mincí a síť je možné definitivně ovládnout navždy bez potřeby dalšího pokračování útoku. Velkou nevýhodou je u PoS princip zabezpečení zcela oddělený od zdrojů fyzického světa a možnost dokonalého maskování útoku, kdy může jeden aktér nebo koordinovaná skupina aktérů rozdělit své stakované mince na mnoho validačních účtů. Útočný plán tedy může být v procesu v podstatě od spuštění proof-of-stake systému a nikdo nemusí nic tušit.

Shard chains – škálovatelnější Ethereum

Shard chains je vícefázový upgrade, ve kterém dojde k horizontálnímu rozdělení databáze. To by mělo výrazně přispět ke zlepšení škálovatelnosti základní vrstvy, zvýšení maximálního počtu transakcí zpracovaných za sekundu a zamezit tak budoucímu přetěžování sítě.

V detailu se jedná o rozdělení celé sítě Etherea na více částí zvaných „shardy“ (střepy). Každý shard bude obsahovat vlastní nezávislý stav blockchainu, což znamená jedinečnou sadu chytrých kontraktů a zůstatků na účtech. Díky shardům nebudou všechny validační uzly zodpovědné za zpracování každé transakce v ethereové síti a nebudou muset pracovat s celým blockchainem o budoucí velikostí v řádech terabajtů.

Proč je sharding skvělý podle Vitalika Buterina a něco málo o trilema škálovatelnosti.

V rámci shardů jsou pak náhodně vybíráni validátoři, kteří pravidelně hlasují o platnosti bloků. Tyto hlasy jsou pak ověřeny validátory v hlavním řetězci Etherea a sloučeny prostřednictvím tzv. sharding manager kontraktu. Všechny shardy jsou kryptograficky propojeny s hlavním řetězcem a dohromady s ním tvoří jeden validní blockchain.

i Upgrade Shard chains byl původně naplánován na období před samotným Mergem. Díky zlepšení škálování pomocí efektivních řešení na druhé vrstvě byl však nakonec odložen.

Rollupy – řešení druhé ethereové vrstvy

Problémy se škálováním, rychlostí a cenou transakcí měl původně vyřešit především sharding, a proto byl považován za prioritní upgrade, který byl naplánovaný ještě na období před samotným Mergem. To se ale změnilo, jelikož se v poslední době objevila účinná řešení na druhé vrstvě – tzv. „rollupy“. Ty kombinují nejlepší vlastnosti z jiných řešení druhé vrstvy, jako jsou state channels nebo sidechainy, a nabízí tak plné zabezpečení blockchainem Etherea i plnou kompatibilitu s EVM a schopnost škálovat decentralizované aplikace pro nejrůznější účely.

Rollupy odbavují transakce mimo hlavní řetězec (offchain) a poté seskupují data transakcí, komprimují je a odesílají k vypořádání do hlavního řetězce. Tím se snižuje zatížení hlavní sítě Etherea, čímž klesají poplatky a zvyšuje se rychlost zpracování transakcí. Celý princip lze v základu přirovnat k Lightning Networku na Bitcoinu, záměr je v podstatě totožný.

i Mezi nejpopulárnější rollup řešení pro druhou vrstvu Etherea patří Optimism, Arbitrum, Loopring nebo zkSync.

Ethereum aktuality a upgrady, jak šel čas

Nejdůležitější upgrady a aktuality Etherea, z nichž jsou některé dnes jen hořkou vzpomínkou, některé oživí pocity naděje a jiné nasazují brouka do hlavy pro budoucnost.

Ethereum upgrady a novinky

Ethereum rozjíždí Beacon Chain – 12/2020

Do staking kontraktu byl vložen dostatek etheru pro bezpečné spuštění Beacon Chainu, koordinačního mechanismu nové proof-of-stake sítě Etherea. Ten začal produkovat nové bloky a stal se základním kamenem pro budoucí vznik Ethereum 2.0.

Ethereum spouští deposity pro staking – 10/2020

Ethereum dělá první větší krok vstříc přechodu na proof-of-stake. V rámci nového upgradu umožnilo uživatelům zasílat prostředky na vkladový kontrakt pro staking, který by měl v budoucnu sloužit jako nová zabezpečovací a ověřovací metoda blockchainu Etherea.

Palm: nový projekt Etherea umožňující tokenizaci herních předmětů – 05/2018

Projekt Palm umožnuje za pomoci nástrojů Unreal Enginu strukturalizovat herní předměty po vzoru ERC-712 tokenů, které se tak následně mohou zapojit do chytrých kontraktů ehtereum sítě. Možnost užití takových tokenů (herních předmětů) bude zcela volitelná a pouze na hráčích – představte si například, že byste si svůj poctivě „vygrinděný“ legendární předmět mohli během mrknutí oka přenést z jedné hry do druhé (podmínkou je samozřejmě kompatibilní systém herních předmětů v obou hrách). Co se ale vývojářům Etherea líbilo natolik, že bez váhání tento projekt zasahující do herního průmyslu schválili? Odpověď nám poskytnul sám tvůrce Palm, Timothy Clancy. Dle jeho slov je projekt zajímavý svou schopností zaujmout malá indie herní studia, kterým dokáže díky svému blockchainovému základu poskytnout silnou transakční ochranu. K tomu všemu se navíc jedná o originální projekt okatě vybočující z řady dosavadních business modelů.

EEA přichází s novou specifikací pro svůj systém. Co přinese? – 05/2018

Minulý týden se na oficiálním webu EEA (Enterprise Ethereum Aliance) objevila ke stažení nová specifikace pro klienta s označením Enterprise Ethereum Client Specification (CS) 1.0. Ve zkratce se jedná o multiplatformní blockchain systém pro správu smart kontraktů v ethereum síti, jehož základy jsou postavené na nedávno vyvinutém architektonickém balíčku (EEAS). Dle oficiálního oznámení by měla tato nová specifikace pomoci efektivně nahradit drahé a často zcela nevyhovující síťové protokoly a tím umožnit jednotlivým firmám v alianci budování vlastních systémů, které budou vyhovovat jejich specifickým potřebám. Enterprise Ethereum Client Specification (CS) 1.0 je samozřejmě open-source a stáhnout ji může každý zcela zdarma.

Boj proti ASIC minerům aneb hrozí ethereu centralizace těžby? – 04/2018

Jeden z předních ethereum developerů, Piper Merriam, před časem předložil komunitě další ze zlepšovacích návrhů (#958) pro Ethereum platformu. Obsahem je modifikace těžby cílená proti extrémně výkonným ASIC minerům, u kterých hrozí, že se stanou dominantní silou při těžbě etherů. Jedná se tak o reakci na nedávný postup čínské společnosti Bitmain, která se rozhodla uvést na trh nový Antminer E3 pracující s algoritmem Etash. Dle mnoha uživatelů zde proto hrozí vysoké riziko centralizace těžby, a tedy i podrytí decentralizovaného a svobodného systému kryptoměny ethereum. Avšak sám Vitalik Buterin vyzývá ke klidu s tím, že přesně proti takovéto centralizaci je ether již dnes dostatečně chráněn. Piperův návrh byl o několik dní později po téměř hodinové diskuzi vývojářů nepřijat, ačkoliv podle hlasování na sociální síti Twitter by si většinová část komunity přála, aby tomu tak nebylo.

Kryptokoťátka pobláznila svět – 12/2017

CryptoKitties je jedna z první blockchainových her vůbec. Hráči si mohou za ethery (ETH) koupit virtuální koťátko (CryptoKitty), přičemž každé kotě je naprosto jedinečné svým vzhledem nebo vlastnostmi. Tato koťátka mohou vlastníci také chovat a tím vytvářet nové unikátní společníky, které následně prodávají. Hra si získala neuvěřitelnou popularitu napříč celým internetem – podle statistik ze serveru ETH Gas Station tvoří platby spojené s CryptoKitties aktuálně největší část transakcí v celé Ethereum síti.

Byzantium upgrade snižuje odměny těžařům a řeší škálovatelnost – 10/2017

V rámci Byzantium upgradu došlo poprvé ke snížení odměn těžařům za vytěžený blok z 5 na 3 ETH. Dále byly mimo jiné přidány nové kryptografické metody umožňující řešit škálování na druhé vrstvě, čímž Ethereum bojuje se zahlcenou sítí a vysokými transakčními poplatky.

Ethereum po DAO hacku 10–11/2016

Po reakci na tzv. DAO hack v podobě rollbacku řeší vývojáři Etherea lepší zabezpečení a nastavení sítě, aby byla do budoucna proti podobným útokům odolnější. Těsně po sobě tak přichází hned dva upgrady – Tangerine whistle a Spurious Dragon, v rámci kterých byla přidána i ochrana proti replay útokům.

Za dobu vývoje projektu zůstalo ve skříni pár kostlivců

Nejen Bitcoin si prošel rozdělením na dvě větve i Ethereum si zažilo kritický hard fork. Zlomový okamžik přišel v roce 2016, kdy vznikla organizace DAO (Distributed Autonomous Organization). Cílem DAO bylo za pomoci chytrých kontraktů na ethereové síti poskytnout decentralizovaný obchodní model komerčním, ale také neziskovým společnostem. Během necelého měsíce se na tento ambiciózní projekt vybrala částka ve výši 150 miliónů dolarů. Problém nastal o další měsíc později, kdy došlo k hackerskému útoku na organizaci, při němž anonymní skupina odcizila 50 miliónů dolarů v etherech.

i Narážka na rozvětvení Bitcoinu odkazuje na hard fork, který proběhl 1. srpna 2017. Jak to celé probíhalo, to se dozvíte v našem článku Bitcoin vs. Bitcoin Cash.

Událost vyvolala v celé komunitě značné pozdvižení a nakonec vedla až k jejímu rozdělení. Jedna část podporovala navrácení peněz zpět k investorům, což by však vyžadovalo provést velké změny a rozvětvit celou Ethereum síť, zatímco druhá část komunity podporovala pokračování v současné síti bez větších změn. Nakonec zvítězila radikálnější varianta rozdělení sítě neboli „hard fork“, a celá blockchain databáze se tak rozdělila do dvou odlišných větví – na Ethereum (o kterém je článek) a Ethereum Classic.

Buterin vysvětluje komunitě, že rollback nebyl rollbackem.

Nově vzniklé Ethereum při rozdělení pomocí tzv. „rollbacku“ změnilo stav své účetní knihy a DAO hack byl prakticky vymazán. Dodnes je tato událost velmi kritizována. Rozhodujícího hlasování o změnách v ethereovém blockchainu se zúčastnilo prachbídných 860 uživatelů a zároveň byl celý průběh tohoto hard forku opakovaně pod útokem hackerů.

i Podobně kontroverzní událostí bylo také samotné spuštění projektu. Tomu totiž předcházel tzv. „premine“ (předtěžení), v rámci kterého bylo vytvořeno a nabídnuto k prodeji okolo 70 miliónů etherů, aby se vybraly finance na dokončení vývoje. Velkou část těchto předtěžených mincí však shrábli vývojáři a další insideři a v následujících letech je ve velkém prodávali. Tato taktika spouštění projektu dnes už není typická jen pro Ethereum a říká se jí ICO (Initial Coin Offering).

Ethereum a jeho využití

Platforma chytrých kontraktů Etherea umožňuje vydávání nejrůznějších tokenizovaných aktiv, provoz decentralizovaných aplikací různých podob, nabízí široké možnosti pro decentralizované finanční nástroje (DeFi) a dále na ní běží mnohé decentralizované organizace, blockchainové hry a mintují se zde NFTs.

Existují projekty věnující se vývoji decentralizovaných aplikací sociálních sítí, streamovacích služeb či směnáren digitálních aktiv a interakce s etherem už podporují i některé webové prohlížeče. Umění a sběratelské digitální předměty můžete vyměňovat a obchodovat hned na několika NFT tržištích. Pokud fandíte gamingu, ethery budete moci hraním získávat nejen v jednoduchých strategických karetních hrách, ale i v pokročilých adventurách, například při prozkoumávání vesmíru. Získané ethery pak lze utrácet třeba za virtuální pozemky v metaverse světech.

Uniswap
Takto jednoduché a přehledné je prostředí oblíbené decentralizované směnárny Uniswap.

Zdaleka nejrozvinutějším sektorem je však již zmíněné DeFi, které přináší alternativu k tradičním finančním produktům, bankovním službám apod. Svět decentralizovaných financí nabídne kromě směnáren digitálních aktiv také půjčky, pojištění, nebankovní platformy pro platby a správu financí, ale i peer-to-peer pákový trading nebo kurzové sázení na sporty a loterii. V ekosystému Etherea funguje hned několik tzv. stablecoinů, což jsou digitální tokeny kopírující cenu dolaru, které ulehčují uživatelům a investorům práci s vlastními digitálními prostředky.

Ethereum statistiky na Defipulse
Na webu defipulse.com najdete nejrůznější data o sektoru decentralizovaných financí, například dolarové vyjádření množství uzamčených etherů v chytrých kontraktech pro půjčky.

Ethereum a jeho rivalové

Ethereum není přímým konkurentem Bitcoinu, ale v krypto světě má konkurenci širokou. Zanedlouho po vzniku Etherea se začaly objevovat další platformy pro smart kontrakty a na některých z nich už dnes fungují decentralizované aplikace nebo alternativní finanční produkty podobně jako na ethereové síti. Mezi nejpopulárnější patří Polkadot, Cardano, Solana, Avalanche nebo Binance Smart Chain.

i Věděli jste, že platforma pro smart kontrakty vzniká také na Bitcoinu jako řešení 3. vrstvy? Přečtěte si o nadějném projektu RGB.

Jak koupit ethereum?

Ethereum můžete koupit třemi způsoby:

 1. Na ethereum burze nebo směnárněBitfinex, Coinbase, Binance nebo českém Anycoinu.
 2. V ETH automatech – v automatu v Paralelní Polis nakoupíte ethery i za naše koruny.
 3. Dojednat nákup osobně – facebookové skupiny či internetová diskuzní fóra.

Na internetových burzách a ve směnárnách můžete ethereum směnit za většinu světových měn (EUR, USD, GBP), ale také za bitcoiny a další kryptoměny. Podmínkou pro nákup je aktivní ethereum peněženka a registrace s ověřením identity, kdy je nutno doložit kopii občanského průkazu a dokumentu s vaší adresou (například výpis z účtu). Přehled těch nejlepších ethereum směnáren naleznete na stránkách hongkiat.

i Jak na nákup kryptoměn na Alza.cz? Ve všech našich platebních terminálech můžete nyní nakoupit dvě dominantní kryptoměny – Bitcoin (BTC) a Litecoin (LTC)! Časem se však dočkáme také dalších altcoinů.

Jak koupit ethereum na burze Coinbase – NÁVOD

Nejjednodušší a zároveň i nejbezpečnější způsob, jak koupit ethereum, je skrze bitcoinovou burzu, která ethereum podporuje.

Zde je návod, jak koupit ethereum skrze konkrétní burzu Coinbase v několika krocích:

 1. Zaregistrujte se, a vytvořte si tak účet na stránkách Coinbase.
 2. Přidejte svůj preferovaný způsob platby (kreditní karta, debetní karta, bankovní účet).
 3. Po ověření platební metody začněte ihned nakupovat ethereum v kategorii „Buy/Sell“.
 4. Zvolte požadovanou částku v etherech.
 5. Potvrďte nákup kliknutím na „Buy Ethereum“.

Jak koupit ethereum?; coinbase

Nyní jsou vaše ethery bezpečně uchovány a propojeny s vaším účtem na Coinbase. V případě potřeby si můžete stáhnout i elektronickou peněženku Coinbase, kde budete mít ethery stále k dispozici, a to pro platformu Android nebo iOS.

i Mějte na paměti, že při nákupu na kryptoměnových burzách je nutné projít tzv. KYC ověřením, při němž centralizovaná platforma získá všechny vaše osobní údaje a později je spojí s vašimi kryptoměnovými nákupy a prodeji. Jakmile má některé kryptoměnové transakce spojené s vaší identitou burza, kdykoliv se o nich mohou dozvědět i úřady. Zjistěte, jak bojovat o své soukromí v našem článku KYC: poznej svého zákazníka, pravil regulátor.

Jak vybrat nejlepší ethereum peněženku?

Pro koncového uživatele, který ethereum pouze vlastní nebo vlastnit chce, je nejdůležitější mít ethery kde ukládat. Stejně jako v případě bitcoinů, nejjednodušším řešením je založení ethereum peněženky. Těchto elektronických peněženek existuje několik druhů – vybírat můžete z klasických desktopových peněženek pro váš počítač, mobilních peněženek v podobě aplikací do chytrých telefonů nebo čistě online peněženek dostupných pouze přes prohlížeč ve vašem zařízení. Přehled těch nejlepších ethereum peněženek naleznete na stránkách coinstura.

Ethereum pěněženka Metamask
Oblíbenou Ethereum peněženku Metamask si stáhnete jako mobilní aplikaci nebo rozšíření do desktopového prohlížeče.

V historii se však už několikrát stalo, že nejen peněženky přišly kvůli útokům hackerů o velké množství uložených kryptoměn. Nejbezpečnějším řešením, jak ethereum ukládat, jsou proto hardwarové peněženky. Ty fungují obdobným způsobem jako softwarové peněženky, avšak všechny uchovávané soukromé klíče uživatele se nacházejí v bezpečném hardwarovém zařízení, a jsou tak imunní vůči počítačovým virům a útokům hackerů. Taktéž potvrzení transakcí probíhá mimo PC s několikanásobným ověřením a pouze jednosměrnou cestou.

Aktuální kurz a cena ETH

Pokud byste hledali jednu společnou vlastnost většiny současných kryptoměn, pak se bezpochyby jedná o extrémní volatilitu. Ethereum není výjimkou – jedná se o vysoce rizikovou investici. Na druhou stranu z hlediska celkové tržní kapitalizace se Ethereum již dlouhodobě drží v závěsu za vedoucím Bitcoinem a představuje tak jednu z nejstabilnějších součástí kryptosvěta. Aktuální kurz (CZK) spolu s grafem reflektujícím vývoj ceny najdete pod tímto odstavcem.

i Na webu BTCtip.cz najdete pravidelné analýzy bitcoinového trhu a také velké množství užitečných informací ze světa kryptoměn.

Jak těžit ethereum?

S trochou nápovědy a správným mining vybavením má těžba etherů stále vysoký potenciál a může být výnosná i v případě sólo-miningu. Ethereum se nejlépe těží pomocí GPU (grafických karet), které můžete efektivně poskládat do tzv. mining rigu, a vytvořit si tak sestavu speciálně určenou k těžbě kryptoměn. Následně lze efektivitu těžby zvýšit tím, že se zapojíte do některého sdružení těžařů (mining pool), kteří se na Ethereum zaměřují, vybrat si můžete například na stránkách cryptocompare.

i Jak složit PC pro těžbu?
K maximalizaci zisku z těžby kryptoměn je potřeba najít ideální rovnováhu mezi výkonem a spotřebou elektrické energie každé jednotlivé komponenty počítače. Nejdůležitějším prvkem klasické těžby je výkonná grafická karta, zároveň základní deska musí pojmout co nejvíce těchto grafických jednotek. U zdroje je vyžadován nadprůměrný výkon, naopak u procesoru je žádoucí hlavně úspora energie.

Pokud stále váháte, zda pro vás může být těžba výhodná, pomůže vám speciální kalkulačka, která vypočítá čistý zisk z těžby na základě vaší výpočetní síly a ceny za elektřinu. Skvělý způsob, jak začít kryptoměny těžit, odhalíte v našem jednoduchém, ale podrobném návodu – Jak na těžbu kryptoměn se Simplemining.net nebo článku Domácí těžba Etherea – jak nastavit grafickou kartu.

Ethereum mining rigy
Mining rigy ve velkém.

Konec těžby etherea s přechodem na proof-of-stake

S přechodem Etherea na proof-of-stake těžba opravdu skončí po spuštění tzv. „difficulty bomb“, která zvýší obtížnost na takovou úroveň, že se těžba nadále nevyplatí a těžaři budou nuceni ji ukončit a začít získávat odměny účastí na stakingu. Mnoho z nich ale zatím věří, že přechod na proof-of-stake přijde s ještě větším zpožděním, a tak stále rozšiřují své těžební kapacity.

Na co si v ethereové síti dávat pozor?

Ethereová síť může být se svými chytrými kontrakty a složitými protokoly dost nebezpečná zejména pro začátečníky. Mějte na paměti, že v prostředí decentralizovaných aplikací nesete za své finance zodpovědnost pouze vy, a pokud uděláte chybu při zadávání transakce nebo interakci s chytrým kontraktem, nikdo už to nezvrátí (pravděpodobně ani Vitalik Buterin). Pokud si dále neumíte ověřit nezávadnost chytrých kontraktů sami, spoléhejte ideálně pouze na ty, které jsou hojně používané, zavedené a zkontrolované množstvím jiných znalců oboru. Doporučujeme do ekosystému Etherea vkládat pouze takovou částku, jejíž případná ztráta pro vás nebude likvidační.

Ethereum si za dobu své existence získalo mnoho fanoušků i aktivních uživatelů a zatím to vypadá, že mu právem patří druhá příčka na žebříčku nejpopulárnějších kryptoměn. Zda jej ale potřebuje a zvládne pochopit i zbytek světa, to ukáže až čas. Ethereum má před sebou velké změny a do budoucna bude muset čelit také svým konkurentům. Tak co myslíte vy? Má Ethereum šanci?


4,9 13×
Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti
Kniha - autor Dominik Stroukal; Jan Skalický, 294 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá
Super cena
296,- Ušetříte 21,-
Skladem > 10 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: FKP0357527
4,9 13×
Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti
Elektronická kniha - Od začátku koronavirové krize vzniká rekordní množství peněz. Dolarů i korun. Lidé tak čím dál více zkoumají možné alternativy. Může se takovou alternativou stát Bitcoin? Třetí rozšířené vydání o historii, ekonomii a technologii kryptoměn. - autor Dominik Stroukal, 296 stran, česky
322,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK38007
4,9 13×
Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti
Audiokniha MP3 - Historie, ekonomie a technologie kryptoměn. - autor Dominik Stroukal a Jan Skalický, čte Petr Neskusil , 12hod. 3min.
349,-
Ihned ke stažení a poslechu
Objednací kód: AK1D009
4,8 18×
YubiKey 5 NFC
Autentizační token - univerzální bezpečnostní token s USB-A rozhraním a NFC čipem, podporou protokolů FIDO2 (bezheslové ověřování), OTP, PIV (Smart Card) a OpenPGP, pomocí kterého maximálně zabezpečíte váš e-mail, sociální sítě, kryptoburzu, přístup do počítače, pouhým dotykem prstu zcela eliminujete hrozbu phishingu. Mechanická odolnost, voděodolnost a bezbateriový provoz, ideální na svazek klíčů.
1 849,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: YUBIK002a1
4,7 17×
YubiKey 5C NFC
Autentizační token - univerzální bezpečnostní token s USB-C rozhraním a NFC čipem, podporou protokolů FIDO2 (bezheslové ověřování), OTP, PIV (Smart Card) a OpenPGP, pomocí kterého maximálně zabezpečíte váš e-mail, sociální sítě, kryptoburzu nebo přístup do počítače, pouhým dotykem prstu zcela eliminujete hrozbu phishingu.
1 899,-
Skladem 1 ks
Objednací kód: YUBIK002a5
Jak pochopit Bitcoin
Elektronická kniha - autor Ing. Michael Merta, 68 stran, česky
179,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK36772
4,8
Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti
Elektronická kniha - autor Dominik Stroukal, 200 stran
195,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK25934
4,7
Bitcoin: Peníze budoucnosti
Elektronická kniha - autor Dominik Stroukal a Jan Skalický, 170 stran
99,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK22762
4,3
YubiKey 5C
Autentizační token - kompaktní bezpečnostní token s USB-C rozhraním, podporou protokolů FIDO2 (bezheslové ověřování), OTP, PIV (Smart Card) a OpenPGP, pomocí kterého maximálně zabezpečíte váš e-mail, sociální sítě, kryptoburzu nebo přístup do počítače, pouhým dotykem prstu zcela eliminujete hrozbu phishingu. Mechanická odolnost, voděodolnost a bezbateriový provoz, ideální na svazek klíčů.
1 849,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: YUBIK002a3
5,0
Cryptosteel Capsule Solo
Peněženka na hesla offline - zabezpečení z nerezové oceli. Nastavitelné oddělovače s kapacitou 133 znaků. Skořepina z AISI 303. Jádro, oddělovače, spojovací prvky a dlaždice postav z AISI 304. V balení: 1 x nádoba na kapsle, 1 x sada dlaždic (> 800).
2 299,-
Skladem > 5 ks
Objednací kód: CSTEEL001a1
4,0
YubiKey 5C Nano
Autentizační token - miniaturní bezpečnostní token s USB-C rozhraním a podporou protokolů FIDO2 (bezheslové ověřování), OTP, PIV (Smart Card) a OpenPGP, pomocí kterého maximálně zabezpečíte váš e-mail, sociální sítě, kryptoburzu nebo přístup do počítače, pouhým dotykem prstu zcela eliminujete hrozbu phishingu. Lze trvale ponechat v USB portu počítače.
2 179,-
Na objednávku – termín upřesníme > 5 ks
Očekáváme 07.07.2024
Objednací kód: YUBIK002a4
2,2
Cryptosteel Cassette Solo
Peněženka na hesla offline - AISI 304. Dodáváne s více než 250 dopisními dlaždicemi z nerezové oceli. V balení: 1 x kryptostelová kazetová jednotka, 1 x sada písmen (cca 800 dlaždic).
2 499,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: CSTEEL001a3
1,0
YubiKey Bio FIDO Edition
Autentizační token - biometrický bezpečnostní token s USB-A rozhraním a podporou passwordless protokolu FIDO2 (bezheslové ověřování), pomocí kterého maximálně zabezpečíte e-mail, sociální sítě či kryptoburzu podporující FIDO2, a to pouhým otiskem prstu. Mechanická odolnost, voděodolnost a bezbateriový provoz.
3 159,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: YUBIK002a7
3,0
YubiKey 5 Nano
Autentizační token - miniaturní bezpečnostní token s USB-A rozhraním, podporou protokolů FIDO2 (bezheslové ověřování), OTP, PIV (Smart Card) a OpenPGP, pomocí kterého maximálně zabezpečíte váš e-mail, sociální sítě, kryptoburzu nebo přístup do počítače, pouhým dotykem prstu zcela eliminujete hrozbu phishingu. Lze trvale ponechat v USB portu počítače.
1 969,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: YUBIK002a2
5,0
YubiKey 5Ci
Autentizační token - bezpečnostní token s USB-C a Lightning konektorem, podporou protokolů FIDO2 (bezheslové ověřování), OTP, PIV (Smart Card) a OpenPGP, pomocí kterého maximálně zabezpečíte váš e-mail, sociální sítě, kryptoburzu nebo přístup do počítače, pouhým dotykem prstu zcela eliminujete hrozbu phishingu. Mechanická odolnost, voděodolnost a bezbateriový provoz, ideální na svazek klíčů.
Zlevněno -1 %
2 229,- 2 259,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: YUBIK002a6
4,5
Recovery Seed Standart
Peněženka na hesla - offline hardwarová peněženka, jedna destička s gravírovací tužkou slouží pro snadný, rychlý a trvalý záznam Vašeho seedu
1 099,-
Skladem 2 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: RCV004a
5,0
Recovery Seed Double
Peněženka na hesla - offline hardwarová peněženka, dvě ocelové destičky s gravírovací tužkou slouží pro snadný, rychlý a trvalý záznam dvou Vašich seedu
1 699,-
Skladem 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: RCV003a
5,0
Recovery Seed Shamir Backup edice
Peněženka na hesla - offline hardwarová peněženka, 4x ocelové destičky s gravírovacím tužkou pro zápis shamir backupu od společnosti Trezor
2 799,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: RCV001a
YubiKey C Bio FIDO Edition
Autentizační token - biometrický bezpečnostní token s USB-C rozhraním a podporou passwordless protokolu FIDO2 (bezheslové ověřování), pomocí kterého maximálně zabezpečíte e-mail, sociální sítě či kryptoburzu podporující FIDO2, a to pouhým otiskem prstu. Mechanická odolnost, voděodolnost a bezbateriový provoz.
2 859,-
Skladem 3 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: YUBIK002a8
Recovery Seed One
Peněženka na hesla - offline hardwarová peněženka, jedna ocelovová destička pro rožšíření shamir backupu
999,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: RCV005a
Cryptosteel Capsule Quintet
Peněženka na hesla offline - zabezpečení z nerezové oceli. Nastavitelné oddělovače s kapacitou 133 znaků. Skořepina z AISI 303. Jádro, oddělovače, spojovací prvky a dlaždice postav z AISI 304. V balení: 5x nádoba na kapsle, 3 x sada dlaždic (> 3600).
7 599,-
Skladem > 5 ks
Objednací kód: BUNCSTEEL01a15
Cryptosteel Capsule Trio
Peněženka na hesla offline - zabezpečení z nerezové oceli. Nastavitelné oddělovače s kapacitou 133 znaků. Skořepina z AISI 303. Jádro, oddělovače, spojovací prvky a dlaždice postav z AISI 304. V balení: 3x nádoba na kapsle, 2 x sada dlaždic (> 2200).
4 799,-
Skladem > 5 ks
Objednací kód: BUNCSTEEL01a13
4,8 482×
Trezor Model One Black
Hardware peněženka - podpora 600 kryptoměn (Bitcoin, Litecoin, Ethereum…), Password manager, U2F a další funkce pro správu digitální identity, OLED displej 128x64, snadné použítí na Windows, OS X, Linux, USB
1 499,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: TREZBIT1
4,8 482×
Trezor Model One White
Hardware peněženka - podpora 600 kryptoměn (Bitcoin, Litecoin, Ethereum…), Password manager, U2F a další funkce pro správu digitální identity, OLED displej 128x64, snadné použítí na Windows, OS X, Linux, USB
1 499,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: TREZBIT
4,8 97×
TREZOR Model T
Hardware peněženka šifrovací, podporuje více než 500 měn, USB-C, microSD, Password Manager
4 399,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: TREZBIT1d
Vytisknout
P-DC1-WEB14
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací