Všechny dárky jako na dlani Výhodné nákupy pro živnostníky
Zobrazit katalog

TVŮRČÍ SOUTĚŽ
„NATOČ VIDEO GOPRO KAMEROU“

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Obchodní společnost Alza.cz a.s., IČ 27082440, sídlem Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, ČR, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573, (dále jen „Alza“) organizuje v termínu od 00:01 hodin dne 15. 11. 2015 do 23:59 hodin dne 1. 2. 2016 (dále jen „Doba konání“) tvůrčí soutěž zvanou „NATOČ VIDEO GOPRO KAMEROU“ (dále jen „Soutěž“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou k dispozici na internetové stránce www.alza.cz/gopro-soutez-pravidla-art15781.htm.
  2. Předmětem Soutěže je vytvoření audiovizuálního díla v Době konání, na níž bude zachycen showroom Alzy v Praze 7 Holešovicích (dále jen „Dílo“), jehož zveřejnění zajistí účastník Soutěže v Době konání na serveru www.youtube.com.
  3. Smyslem Soutěže je podpořit tvůrčí činnost účastníků Soutěže a zvýšit dovednosti při práci s GoPro kamerou a sdílením dat prostřednictvím sítě internet.
  4. Dílo jako takové musí být jedinečné, nezaměnitelné a jednoznačně rozlišitelné od jiných děl, která jsou zejména nikoliv však výlučně využívána soutěžiteli Alzy.
 2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
  1. Každý člověk z České republiky se může přihlásit do Soutěže (dále jen „Účastník“), pokud splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech, zejména nikoliv však výlučně:
   1. Je plně svéprávný a je autorem Díla;
   2. Bude mít kompletně a pravdivě vyplněnou registraci na Alze (jí provozovaném eshopu), tj. sdělí Alze své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, datum narození, adresu včetně země, email a mobilní telefon;
   3. Není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Alze, jakož i k osobám s Alzou personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.
  2. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, ti, kteří:
   1. Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
   2. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží;
   3. Uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace.
  3. Účastník prohlašuje a potvrzuje tím, že se zúčastní této Soutěže, že:
   1. Dílo obsahuje znázornění showroomu Alzy v Praze 7 Holešovicích;
   2. Dílo je slušné, neporušuje dobré mravy a je v souladu s nejvyššími etickými standardy;
   3. Dílo nesnižuje důstojnost žádných osob a jejich vážnost ve společnosti a neobsahuje prvky nekalé soutěže ani jakékoliv zobrazení a odkazy na jiné soutěžitele Alzy;
   4. Dílo nenavádí a ani nemůže navádět k porušování obecně závazných právních předpisů a/nebo nemůže budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí;
   5. je autorem Díla, na Dílu neváznou žádné právní vady, žádná práva třetích osob, která by se mohla dotknout účasti Účastníka v Soutěži;
   6. Dílo bylo pořízeno se souhlasem případných fyzických osob na/v ní zobrazených, přičemž tyto osoby zároveň vyslovily souhlas se zveřejněním Díla, přičemž Účastník nese odpovědnost za obsah Díla i za jeho zveřejnění.
   7. se účastní Soutěže na základě svobodné a vážné, určité a srozumitelné vůle bez nátlaku a útisku a jeho účast je dobrovolná;
  4. Účastník jako autor Díla neposkytuje Alze oprávnění k užití Díla, a proto je autor Díla jedinou odpovědnou osobou za toto Dílo.
 3. PRAVIDLA ÚČASTI V KAMPANI
  1. Každý Účastník splňující podmínky a pravidla této Soutěže nahraje Dílo v elektronickém formátu na server www.youtube.com (dále jen „Server“) v Době konání s tím, že u Díla uvede i své jméno a příjmení jako autora Díla.
  2. Na pozdě nahraná Díla, tedy po uplynutí Doby konání, nebude brán zřetel.
  3. Po nahrání Díla na Server Účastník zašle Alze email na gopro@alza.cz s odkazem na své zveřejněné Dílo na Serveru elektronicky spolu se svým jménem a příjmením v souladu se svou registrací na Alze, nejpozději však v Době konání.
  4. Soutěžící nemají právo na náhradu vynaložených nákladů na účast v Soutěži a mají právo pouze na jednu (1) cenu s jedním Dílem.
 4. CENY V SOUTĚŽI
  1. Výherci soutěže mohou získat tyto ceny:
   • 1. cena - 1x GOPRO HERO4 Black Edition v hodnotě 13 490 Kč včetně DPH;
   • 2. cena - 1x GOPRO HERO4 Session v hodnotě 8 990 Kč včetně DPH
   • 3. cena – jedinečná a kreativní spolupráce s Alzou.
  2. Výhercem 1. ceny se stává Účastník, který splnil podmínky v těchto pravidlech a stal se tvůrcem nejoblíbenějšího Díla, tj. díla, které získalo nejvíce označení „To se mi líbí“ na Serveru v Době konání, za rozhodující se bere stav tzv. lajků při konci Doby konání, tj. v 23:59 dne 1. 2. 2016.
  3. Výhercem 2. ceny se stává Účastník, jehož Dílo bylo odbornou porotou Alzy vybráno jako nejlepší a nejkreativnější.
  4. Každý Účastník, který nevyhrál, bere na vědomí, že v Soutěži neuspěl, a souhlasí s tím, že mu Alza nemusí zasílat speciální informaci o tom, že nevyhrál.
  5. Alza vyhlásí výherce Soutěže do pěti (5) pracovních dnů po od uplynutí Doby konání.
  6. Alza bude výherce Soutěže kontaktovat telefonicky do tří (3) pracovních dnů od vyhlášení výherce Soutěže, a to na telefon, který má uvedený v registraci na Alze.
  7. Podmínkou předání první ceny je osobní vyzvednutí na pobočce Alzy s tím, že Účastník se nechá vyfotit pro marketingové účely Alzy.
  8. Podmínkou poskytnutí druhé ceny je dohoda Alzy a Účastníka na parametrech jedinečné a kreativní spolupráce, přičemž spolupráce může začít po uzavření písemné dohody.
  9. Nepřevzatá výhra, či výhra Účastníka, který nereaguje na zprávu Alzy o výhře, propadá Alze po uplynutí lhůty třiceti (30) dnů od vyhlášení konkrétní výhry.
  10. Alza neposkytuje na první cenu žádnou záruku, nicméně v případě poškození předmětné kamery přímo z výroby provede její výměnu.
 5. OSOBNÍ ÚDAJE
  1. Zasláním odpovědi na Otázku dává Účastník Alze ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v Soutěži a předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Alze a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.
  2. Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Alzy včetně zasílání obchodních sdělení a Alza může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to na období tří (3) let od počátku Soutěže.
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tato Soutěž je vyhlášena ve smyslu ust. § 1772 a násl. zákona České republiky č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  2. Alza prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
  3. Alza si vyhrazuje právo měnit podmínky Soutěže a nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě, případně Soutěž zrušit.
  4. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Soutěži.
  5. Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník zasláním emailu na gopro@alza.cz s odkazem na své zveřejněné Dílo na Serveru vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.

V Praze, dne 16. 10. 2015

Zkuste nové Alza Premium Moje Alza Přihlásit Pro organizace Jak nakoupit
P-DC1-WEB03
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi