Proč je dobré filtrovat kohoutkovou vodu a jak vybrat domácí filtraci?

Zobrazit katalog

Voda je základní potřebou člověka a její kvalita je velmi diskutované téma. Ne vždy totiž z vodovodních kohoutků vytéká průzračně čistá voda. Mnohdy není čirá a doprovází ji zápach chlóru. S tímto a s dalším znečištěním pitné vody si dokáží poradit domácí filtry. Víte, proč je dobré filtrovat vodu z kohoutku a jak se zorientovat v domácích filtracích?

Kohoutková voda je upravována chemikáliemi

Voda tvoří až 70 % lidského těla. Mozek je jí tvořen dokonce z 95 %. A aby v těle fungovalo vše tak, jak má, je potřeba denně vypít 2–3 litry vody. Odkud vlastně kohoutková voda, kterou mnozí doplňují svůj pitný režim, pochází? Kohoutková voda je získávána z hlubin země, řek nebo jezer v blízkosti našich domovů. Je shromažďována ve vodárnách a upravována malým množstvím chlóru, který ve vodě ničí viry a bakterie.

Dle studií Světové zdravotnické organizace může dezinfekční proces s využitím chlóru vytvářet vedlejší produkty, které byly identifikovány jako rakovinotvorné. Analýza navíc ve vodě z vodovodů a ve studních prokázala stopy léčiv, antibiotik, hormonů, dusičnanů a železa, které se zde objevují v důsledku průmyslových procesů a zdravotnického odpadu z domácností. Dopady konzumování tohoto moderního chemického koktejlu na naše zdraví nejsou zatím známy. Ale ví se, že tyto látky jsou toxické a mají efekt na náš imunitní systém.

Pitná voda z kohoutku

Balená voda není řešením

Mnozí lidé se snaží vyhnout tomuto nebezpečí nebo chlorované vodě kupováním balených vod. To je nejen drahé, ale zároveň to ovlivňuje životní prostředí a zvětšuje naši uhlíkovou stopu.

Voda z vodovodu není využívána pouze k pití. Také ji používáme k přípravě jídla, mytí ovoce a zeleniny. Tyto nežádoucí prvky ve vodě, jako je chlór, dusičnany nebo fluorid, jsou pak absorbovány potravinami během procesu vaření a končí na našich talířích. Zejména během těhotenství a v prvních letech dětského tělesného a duševního rozvoje je čistá a zdravá voda životně důležitá.

Balená voda

Filtry slouží pro dodatečnou úpravu vody

Abychom si mohli být jistí, že našemu tělu dodáváme tu nejlepší kohoutkovou vodu, můžeme pro dodatečnou úpravu vody použít vodní filtry. Ty rozdělujeme do tří základních skupin.

 • Vodní filtry na vstupu jsou perfektní pro majitele studny

Tyto vodní filtry se umisťují na vstupu do domu a jsou hojně využívány majiteli studní. Jedná se zpravidla o soustavu filtrů s objemy filtračních hmot v desítkách litrů. Často nesou název „domácí vodárna“, jelikož se starají o kompletní úpravu vody ještě před tím, než doteče trubkami do domu. Mají za úkol odstranit z vody mechanické nečistoty jako například písek, ale i vyčistit vodu od organických i anorganických nečistot. Jsou většinou navrhovány a dodávány na základě rozborů vody, které provádí akreditovaná laboratoř.

Rozbor vody stojí zhruba 800 Kč až 1 600 Kč, a na základě jeho výsledku má teprve smysl přemýšlet o tom, jestli studniční vodu jen chemicky ošetřit, nebo na jakém principu čištění postavit vodní filtr. V takovém případě je dobré obrátit se na specializované firmy, které podle výsledků rozboru navrhnou vhodné řešení. Filtrace na vstupu pak zajistí, aby byla voda z každého kohoutku v domě nezávadná a vhodná ke každodennímu použití. 

Vodní filtr na vstupu

 • Vodovodní filtry v místě užití upravují vodu na pití a vaření

Tyto filtry jsou montovány přímo na místo, kde chcete mít filtrovanou vodu, zpravidla pod dřez. Mají také samostatný vývod – odtud nesou označení „zařízení třetího kohoutku“. Případně se také instalují na konec kohoutku – odtud nesou označení „bateriový filtr“. Objem filtračních hmot je v porovnání s vodními filtry na vstupu podstatně menší, do jednoho litru. Údaje o objemu vody, kterou je možné přefiltrovat na jednu filtrační patronu, vždy udává výrobce. Vodní filtry třetího kohoutku nebo bateriové filtry se nejčastěji používají v domácnostech napojených na vodovodní řad, který do domu přivádí pitnou vodu.

i Vzhledem k tomu, že na pití a vaření použijeme jen zhruba 2 % spotřebované vody, nemá smysl upravovat všechnu vodu, která je do domu z řadu přivedena.

Výhodou bateriového filtru je jeho snadná montáž. S trochou šikovnosti zvládnete filtr namontovat sami do 10 minut. U zařízení třetího kohoutku je montáž složitější, jelikož se filtr umisťuje pod dřez, a tím pádem je potřeba dřez, nebo samotnou linku přizpůsobit na další kohoutek. Šikovní domácí kutilové to zvládnou sami. Jinak doporučujeme pomoc odborníka, abyste si zbytečně neponičili linku.  

Bateriový filtr

 • Nádobové vodní filtry známe pod pojmem filtrační konvice

Nádobové vodní filtry jsou zařízení s horní a dolní nádobou o objemu maximálně 2 litry vody. Nejčastěji jsou známy jako filtrační konvice nebo filtrační karafy. Filtr je upevněn pod horní nádobou a voda se filtruje samospádem přes filtrační patronu. Ta v konvici vydrží většinou 3 měsíce, nebo 350 litrů vody. Přesný údaj vždy udává výrobce. Filtrační konvice s filtračními patronami jsou nejlevnějším řešením filtrace vody a jsou vhodné zejména pro lidi, kteří mají rádi chutnou vodu a nechtějí kupovat vodu balenou.

Jeden litr přefiltrované vody z filtrační konvice vychází v průměru na 1,50 Kč. Ve srovnání s cenou balené vody, která má obdobnou kvalitu, tedy výrazně ušetříte. Ať už jste doma, v zaměstnání nebo na chalupě, s filtrační konvicí budete mít filtrovanou vodu vždy po ruce. Také její údržba je velmi jednoduchá. Spočívá pouze ve vymytí konvice a výměně filtru, což zabere jen pár minut měsíčně.

Filtrační konvice - filtrace vody

Princip úpravy vody je u každého filtru jiný

Všechna filtrační zařízení na úpravu vody v domácnosti pracují na různých principech: mechanické filtrace, sorpce na aktivním uhlí a podobných médiích, výměně iontů na iontoměničích, speciální membránové filtrace, katalytické oxidace atd. Většinou jsou ve filtru obsaženy 2–3 způsoby úpravy vody, protože každý z nich působí jen na určitý druh znečištění.

Proto je velmi důležité nechat si před pořízením filtrace udělat rozbor vody, abyste věděli, jaké škodlivé látky a v jakém množství vaše kohoutková voda obsahuje, a na základě toho zvolit vhodnou filtraci. Některé domácnosti v republice se totiž pyšní dokonce kvalitnější vodou, než je balená kojenecká voda, a filtrace by takovou vodu naopak spíše zkazila, než vylepšila.

Podle technologie, která vodu čistí, rozlišujeme filtry:

 • Mechanické filtry

Mechanické filtry jsou určeny pro odfiltrování mechanických nečistot z vody, jako je písek, rez, některé chemikálie a jiné větší částice. Princip mechanického filtru je jednoduchý. Voda protéká přes jemné síto, které zachytává pevné částice z vody nejčastěji o velikosti několika micronů.

Jemnost síta volíme vždy na základě výsledků rozboru vody, které nám objasní, jak velké částečky v naší vodě plavou. Čím jemnější filtr, tím menší částice zachytí. Mechanické filtry se hodí k čištění studené i teplé vody a instalují se na vstup do domu buď samostatně, nebo jako součást soustavy filtrů. Slouží jak pro odfiltrování částeček ze studny, tak i k filtraci vody z řadu.

Mechanický filtr

 • Uhlíkové filtry

Uhlík je nejlepší přírodní pohlcovač velmi širokého spektra organických a anorganických nečistot. Základem filtrace uhlíkového filtru je systém s aktivním uhlím, který odstraňuje nepříjemný zápach, zákal z vody, chlór a jeho sloučeniny, herbicidy, pesticidy, zbytky léků a další nežádoucí látky obsažené ve vodě.

Zároveň zlepšuje chuť vody. Aktivní uhlí ve filtru se hodí na úpravu vody k pití i na vaření. Uhlíkové filtry jsou také velmi nenáročné na svou údržbu. Proto jsou hojně využívány k čištění vody ve filtračních konvicích, lahvích a také na filtraci v zařízeních třetího kohoutku. Navíc neochuzují vodu o důležité minerální látky.

Filtrační patrona filtrační konvice

 • Reverzní osmóza

Filtry na bázi reverzní osmózy jsou velmi účinné, ale zároveň vodu zcela demineralizují, čímž vzniká voda, kterou nemůžeme považovat za náhradu pitné vody. Takovou vodu můžeme přirovnat k destilované, a ta v případě dlouhodobější konzumace může způsobovat zdravotní rizika.

Ani zpětné obohacení vody o minerály z dolomitické patrony, neboli remineralizace, nedokáže z filtrované vody udělat zpětně vodu pitnou, protože má jen symbolický obsah minerálů a neodpovídá normě. Osmotické filtry můžou být použity při úpravě vody s velmi vysokou mineralizací (1 000 mg/l a více). Takových vod je ale u nás méně než 1 %.

Filtr na principu reverzní osmózy

 • Změkčovače vody

„Tvrdou vodu“ má v dnešní době 80 % domácností. V takové vodě je obsaženo velké množství minerálů, zejména vápníku, hořčíku, ale i železa, oxidu křemičitého a manganu, které se usazují v trubkách a domácích spotřebičích ve formě vodního kamene. Ničí vodovodní baterie a sprchy, obalují topná tělesa, a tím výrazně zvyšují spotřebu elektrické energie.

i Tvrdá voda naopak není škodlivá pro tělo, a dokonce se doporučuje ji pít, protože obsahuje velké množství minerálů.

Změkčovače vody takový výskyt minerálů ve vodě eliminují a vodu změkčují. Fungují na dvou principech:

 • na bázi soli - Princip iontové výměny zaručí změkčení vody, nevýhodou systému je však poměrně drahý provoz. Sůl musí být pravidelně vyměňována a změkčovač napájený ze sítě. Navíc odpadní voda z procesu změkčování může být škodlivá pro životní prostředí.
 • bez soli - Povrchové napětí vody převádí minerály způsobující tvrdost vody do krystalků, které se na vodu neváží. Tato metoda dosahuje podobných výsledků jako změkčovače na bázi soli. Zde ale vše probíhá bez soli a bez nutnosti napájení z elektrické sítě. Tím šetří vaše peníze bez negativního vlivu na životní prostředí.

Aby tvrdá voda nepoškozovala elektrická zařízení ve vaší domácnosti a zároveň jste nepřišli o prospěšnou složku potravy, montuje se změkčovač vody jen před zařízení, u kterých potřebujeme změkčit vodu, jako je pračka, bojler apod.

Změkčovač vody - filtrace vody

5 rad pro výběr a používání domácích filtrů

 1. Přefiltrovanou vodu nelze použít na přípravu kojenecké stravy. Kojenecká voda totiž musí mít přesné složení, aby miminku v začátku života neškodila, ale naopak prospívala. Proto jsou limity obsahu určitých látek v kojenecké vodě velmi přísně hlídány a filtrací jich zatím nelze dosáhnout. Věříme, že v budoucnu se kvalitní náhrady za balenou kojeneckou vodu dočkáme právě díky moderním filtračním metodám.
 2. Před nákupem vodního filtru si nechte udělat rozbor studniční vody nebo se informujte o kvalitě vaší kohoutkové vody na příslušných úřadech, stránkách poskytovatele vodovodního řadu či na místní hygienické stanici. Výsledky rozboru vám přesně určí, které látky jsou ve vodě obsažené, v jakém jsou množství, zda je potřeba vodu upravovat, a tím pádem, jaký filtr použít.
 3. I když je vaše voda podle rozboru absolutně neškodná, můžete uhlíkovou filtrací docílit její lepší chuti, barvy a struktury díky odstranění chlóru a jeho sloučenin.
 4. Před pořízením filtračního systému zvažte, zda jste finančně připraveni na jeho provoz. Koupě filtrace totiž není jediný výdaj, který je s filtrovanou vodou spojený. Počítejte s finančně náročnou výměnou filtračních patron, které zajišťují čistotu vody.
 5. Po pořízení filtračního systému dbejte pokynů výrobce. Maximální objem litrů vody, který filtr spolehlivě přefiltruje, je opravdu maximální a nemá rezervy. Po dosažení limitů určených výrobcem je nutné filtrační patronu vyměnit za novou. I další pokyny, jako je pravidelná údržba systému nebo proplachování po delší odstávce filtru, jsou důležité pro správnou funkčnost filtračního systému.
4,7 68×
BRITA MicroDisc Pack 3
Filtrační patrona 1 ks v balení
259,-
Skladem > 10 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: sPTsc1540
Katadyn Hiker Pro
Cestovní filtr na vodu - výkon 1 l/min, životnost až 1150 l
Koupit s kódem ALZADNY10 2 141,-
2 379,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: SPT15773
Vytisknout
P-DC1-WEB12
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací