Topení dřevem: vyplatí se? A jaké dřevo je nejvhodnější?

Zobrazit katalog

Článek

Aktualizováno • Autor: Jan Landecký

Topení dřevem je ekologické a díky moderním metodám spalování i pohodlné a velmi levné. Ať už topíte v kamnech, kotli, nebo krbu, jistě se vám budou hodit tipy k dosažení optimální výhřevnosti při zajištění maximálního uživatelského komfortu. V následujícím článku rozebereme finanční výhodnost topení dřevem, jaké jsou výhody tvrdého a měkkého dřeva, jak dřevo správně skladovat a hlavně jak topit.

Krb na dřevo

Topení dřevem – OBSAH

 1. Topení dřevem a ekonomická výhodnost
 2. Nákup dřeva na topení – tvrdost, jednotky a množství
 3. Jak správně uskladnit dřevo
 4. Topení dřevem není žádná věda
 5. Kam s ním? – využití popela ze spáleného dřeva

Topení dřevem a ekonomická výhodnost

Mnohé domácnosti vyměnily kotle a krby na tuhá paliva za plynovou či elektrickou alternativu a od té doby jim krby sloužily hlavně jako dekorace v místnosti. V současné době, kdy ceny elektřiny a plynu trhají rekordy, se lidé k topení dřevem zase vrací a opět s ním počítají jako s hlavním zdrojem tepla. Má to totiž své opodstatnění.

Topení dřevem má ekonomickou i ekologickou výhodu. V tabulce níže jsou porovnány náklady na vytápění ukázkového domu s celkovým dodaným teplem na vytápění 9 395 kWh/rok. Jako palivo slouží zemní plyn, elektřina pohánějící tepelné čerpadlo a přímotop a pevná paliva v podobě dřevních briket a palivového dřeva.

Oproti mnohým předpokladům není nejnákladnějším způsobem vytápění plyn, ale elektřina přeměněná odporem na teplo. Následuje plyn a v závěsu se umístily brikety spolu s tepelným čerpadlem. Nejvýhodnějším způsobem vytápění je palivové dřevo, jehož celkové náklady na vytopení domu jsou oproti elektrickému přímotopu téměř šestinové!

Palivo Zdroj tepla Cena paliva Potřeba paliva Odhadované náklady na vytápění Náklady oproti vytápění dřevem
Zemní plyn kondenzační kotel 4,7 Kč/kWh 10 319 kWh (978 m3) 48 500 Kč 356 %
Tepelné čerpadlo vzduch/voda 9,8 Kč/kWh 2 847 kWh 27 901 Kč 205 %
Elektřina přímotop podlahové rohože a fólie 9,8 Kč/kWh 8 066 kWh 79 047 Kč 580 %
Dřevní pelety kotel na pelety 14 Kč/kg 2 162 kg 30 268 Kč 222 %
Palivové dřevo krbová kamna 1 250 Kč/PRM 10,9 PRM (3 316 kg) 13 625 Kč 100 %

*Ukázkový příklad domu se 7kW tepelnou ztrátou, s průměrnou venkovní teplotou −15 °C, 248 dny topení a celkovým nutným množstvím tepla na vytápění 9 395 kWh/rok.

Nákladová stránka je vysvětlena, nyní na řadu přichází ekologický faktor. V prvé řadě je nutné si říct, že se dřevo v lesích netěží primárně pro energetické účely, ale pro dřevozpracující průmysl (např. výroba nábytku, stavebních prvků, papíru). Pouze 10 % veškerého vykáceného dřeva se používá k produkci tepla. Navíc se jedná o dřevo, které nedosahuje potřebné kvality pro další zpracování, tudíž by nenašlo žádné další využití a spalováním alespoň využijeme tuto část dřevin.

Dřevo dále patří mezi obnovitelné zdroje, což znamená, že pokácené stromy lze nahradit vysázením nových sazenic. Jelikož se jedná o stále se opakující cyklus, dřevo, zejména to určené k topení, nám nikdy nedojde.

Vycházející dým z komína domu
Při spalování dřeva by kouř neměl být téměř vidět a měl by jen lehce zapáchat. Jestliže tomu tak není, buď se teprve roztápí v kotli, nebo se spaluje nekvalitní dřevo.

Výraznější ekologický problém nastává při spalování dřeva. Vinou lokálních topenišť, ve kterých nelze dosahovat vysokých teplot hoření, dochází k nedokonalému prohoření celého obsahu paliva a zvýšené tvorbě pevných částic.

V roce 2021 byla publikována studie britských a řeckých vědců, kteří v ní uvádějí, že se lokální topeniště zvýšenou měrou podílejí na vzniku rakoviny u lidí právě tím, že produkují velké množství pevných částic. Z tohoto důvodu doporučují co nejdříve zakázat spalování jakékoli biomasy. Této zprávy se chytila média, která začala uvádět, že se blíží konec spalování uhlí a topení dřevem. Jedná se o nepravdivou informaci, která není ničím podložená, a pro upřesnění, žádné takové nařízení o zákazu spalování dřeva se nechystá.[1]

i

Jestliže topíte v kotli na pevná paliva a plánujete jej vyměnit, nezapomeňte využít dotace na nákup nového zařízení. Za určitých podmínek máte nárok na dotaci ve výši až 95 %. Více informací naleznete na webu Státního fondu životního prostředí ČR.

Nákup dřeva na topení – tvrdost, jednotky a množství

Abyste mohli celou zimu efektivně topit, musíte se předzásobit dostatečným množstvím dřeva určité kvality. Zejména je nutné myslet na tvrdost dřeva, dále na obvyklé jednotky, ve kterých se dřevo prodává, a pak na celkové množství, jež vám bude stačit na celou topnou sezonu.

Měkké vs. tvrdé dřevo

Pro energetické využití se dřevo dělí na měkké a tvrdé. Výhřevnost dřeva měkkého i tvrdého se příliš neliší, proto se dá říct, že se z 1 kg dřeva získá asi 4,3 kWh = 15,5 MJ/kg. Rozdíl mezi oběma typy se objeví v ceně a délce hoření. O co víc je měkké dřevo levnější, o to kratší dobu vydrží hořet. Tvrdé dřevo hoří pomaleji a poskytuje stabilní a dlouhodobý žár, jenže je také dražší.

Následující tabulka zobrazuje zařazení jednotlivých příkladů dřevin do stanoveného rozsahu tvrdosti.

Tvrdost dřeva Tvrdost dřeva v kg/cm² Příklady dřevin
Velmi měkké ≤350 borovice, jedle, limba, lípa, smrk, topol, vrba
Měkké 351–500 bříza, douglaska, jalovec, jíva, kleč, modřín, olše, střemcha, teak
Středně tvrdé 501–650 jilmy, kaštan jedlý, líska, platan
Tvrdé 651–1 000 akát, buk, dub, habr, hrušeň, jabloň, jasan, javor, ořešák, švestka, třešeň
Velmi tvrdé 1 001–1 500 dub pýřitý, dřín, ptačí zob, svída, zimostráz
Neobyčejně tvrdé >1 501 exotické dřeviny

Které dřevo je nejvhodnější na topení

Obecně se dá říct, že k vytápění domácností jsou nejvhodnější tvrdé typy dřevin. Jedná se o dub, buk či habr. Ovocné stromy, které také patří mezi tvrdé dřeviny, se k topení hodí též, ale doba schnutí až 4 roky a vysoká cena předurčují toto dřevo spíš k jinému využití než k topení.

K rozhoření ohniště se hodí měkké dřevo, např. smrk, topol nebo o něco tvrdší bříza. Do měkkých dřevin se řadí i borovice nebo modřín, nicméně ty nejsou na topení příliš vhodné z toho důvodu, že produkují velké množství mastných sazí, které zanášejí komín. Ideální je tak kombinace tvrdého a měkkého dřeva, například v poměru 3 : 1.

Tvrdé a měkké dřevo na topení
Oheň nejlépe rozhoříte měkkým dřevem, pak již přikládejte tvrdé dřevo pro dlouhodobý a rovnoměrný žár.

Topné dřevo a prodejní jednotky

Dřevo můžete nakoupit v každé hobby prodejně, často se prodává v balení na kg. Přímo u prodejců dřeva se ale můžete setkat s následujícími odlišnými jednotkami.

  Prostorový metr rovnaný:

  • označení pro krychli 1 × 1 × 1 m vyplněnou rovnaným dřevem;
  • obsahuje 70–80 % dřevní hmoty;
  • zkratky: PMR, PRM, PRMR, RM;
  • pro orientaci: bukové dřevo váží asi 750 kg.

  Prostorový metr sypaný:

  • označení pro krychli 1 × 1 × 1 m vyplněnou sypaným dřevem;
  • obsahuje 50 % dřevní hmoty;
  • zkratky: PRMS, SM;
  • pro orientaci: bukové dřevo váží asi 500 kg.

  Pokud budete mít na výběr, volte nákup v PRM, jelikož takto získáte více dřeva a prodejce vás nemůže jednoduše ošidit na množství.

  Vyschlé dřevo na topení
  Volte raději nákup rovnaného než sypaného dřeva. Ačkoli vedle sebe můžou obě hromady vypadat velikostně podobně, sypaná hromada obsahuje méně dříví.

  Kolik dřeva potřebuji na topnou sezonu?

  Před samotným nákupem je nutné nejdřív zjistit, jaké množství dřeva se má pořídit. Neexistuje univerzální způsob, jak se dopracovat k potřebnému číslu, neboť velmi záleží na způsobu vytápění, délce topné sezóny, venkovních teplotách, ale i na izolačních vlastnostech domu. Z toho důvodu je vhodné nakoupit před zimou spíše více dřeva a přebytek použít na následující topnou sezónu než v těch největších mrazech doma mrznout.

  Orientačně se udává, že spotřebujete při:

  • přitápění 5 až 10 PRM,
  • vytápění domácnosti 10 až 20 PRM,
  • vytápění i ohřevu teplé a užitkové vody až 30 PRM.

  Mám raději koupit polena, nebo štípané dřevo?

  Celá polena se hodí pouze do velkých kotlů a topenišť s velkým výkonem. Jejich výhodou bude i nižší cena. Pokud ale topíte v krbu, volte raději rovnou naštípané dřevo, protože špalky jenom vyskládáte na vhodné místo a máte hotovo. Celá polena byste ještě museli pracně štípat na menší kusy. Výhodněji také nakoupíte čerstvě nařezané dřevo, s ním ale budete moct topit až za rok kvůli vysoké vlhkosti. A tím se dostáváme ke vhodnému uskladnění dřeva.

  Špalky vs. štípané dřevo
  Kupovat celá polena vyjde sice levněji než koupě štípaného dříví, počítejte ale s dalším časem věnovaným štípání dřeva.

  Jak správně uskladnit dřevo

  Základním aspektem skladování dřeva je dobrá ventilace. Hlavně nikdy neskladujte čerstvě nařezané dřevo v uzavřených místnostech, protože by ztratilo možnost vyschnutí. Zbytečně by vám pak hnilo a znehodnocovalo se. To stejné platí pro velké kusy dřeva. Před uskladněním je pomocí motorové pily a štípače dříví zkraťte na takové kusy, s jakými pak budete topit. Opět vám tímto způsobem dřevo nebude hnít a lépe proschne.

  Vyberte na svém pozemku takový prostor, který je dobře větraný, dostatečně slunný a blízko místa, kde budete topit. Pamatujte na to, že nosit dřevo ve sněhu domů není vůbec jednoduché. Ideální je na zvoleném místě postavit dřevník, ve kterém vám bude dřevo krásně vysychat.

  Skládání naštípaného dřeva do dřevníku
  Dřevník jednoduše a efektivně vyřeší vaše starosti s uskladněním dřeva.

  Pokud se chystáte vyskládat dřevo na volném prostranství, nepřekrývejte jej igelitem, který by zbytečně udržoval dřevo vlhké. Spodní patro dřeva ideálně podložte paletami, aby nebylo přímo v kontaktu se zemí a opět nevstřebávalo vlhkost.

  Pokud máte čerstvé dřevo z vlastního zdroje, budete jej muset nechat minimálně jeden rok vysychat, tvrdé dřevo i čtyři roky. Je to nutné z toho důvodu, aby vnitřní vlhkost dosáhla přibližně 20 %. Pokud byste skladovali dřevo déle, může vnitřní vlhkost klesnout na maximálně 12 %. Čili delší skladování dřevu nevadí, ale riskujete znehodnocení dřevokazným hmyzem.

  Sledujte vlhkost dřeva na topení

  Jak už bylo nastíněno, sledovaným parametrem u dřeva je energetická vlhkost, která zásadním způsobem ovlivňuje výhřevnost dřeva. Čím více vody dřevo obsahuje, tím hůře hoří, jelikož voda svým výparem ochlazuje spalovací komoru. Čerstvé dřevo se skládá z až 50 % vody. Správným uskladněním se tato hodnota sníží na minimální doporučovanou vlhkost pro topení – 20 %. Pokud si koupíte dřevo, můžete se vlhkoměrem jednoduše přesvědčit o tom, jestli prodejce opravdu splňuje deklarovanou vlhkost u dřeva.

  Ale pozor! Vlhkoměr měří tzv. dřevařskou vlhkost, která se od energetické, sledované u palivového dřeva, mírně liší. Proto je pro vás níže připravena tabulka s převodními procenty. Pokud bychom naměřili vlhkoměrem 25 %, energetická vlhkost bude 20 %, tudíž můžeme dřevem bez problémů přiložit do kamen.

  Energetická vlhkost 13 % 15 % 17 % 18 % 19 % 20 % 25 % 30 % 40 % 50 %
  Dřevařská vlhkost 15 % 18 % 20 % 22 % 23 % 25 % 33 % 43 % 67 % 100 %

  Topení dřevem není žádná věda

  Abyste mohli efektivně vytápět dům, musíte spáleniště nejdříve dobře rozhořet. K tomu vám pomohou třísky vytvořené z měkkého dřeva, případně drobné suché větvičky, suché hobliny nebo piliny. Krb roztopíte tak, že na horní stranu měkkého dřeva položíte tuhý podpalovač, okolo vyskládáte třísky do tvaru pyramidy a zaklopíte pár kusy měkké dřeviny.

  Kamna roztopíte následovně. Dospod vložte podpalovač, na něj položte třísky a piliny a na to kusy měkkého dřeva.

  Jakmile se oheň rozhoří, přikládejte měkké kusy dřeva, aby se uvnitř spalovací komory dosáhlo dostatečné teploty. Po roztopení již přikládejte kusy z tvrdého dřeva, pro rozhoření můžete občas přiložit měkké dřevo.

  Vyschlé dřevo na topení
  Netopte příliš vlhkým dřevem! Zbytečně snižujete efektivitu vytápění a zanášíte si komín sazemi.

  Rady pro efektivní vytápění

  Pokud skladujete dřevo venku, před přidáním polínek do krbu je nechte nějakou dobu ohřát v místnosti, ve které topíte. Jestliže byste do ohně přikládali studené dřevo, někdy až zmrzlé dřevo, jednak by teplota uvnitř spalovacího prostoru mírně klesla, jednak by trvalo delší dobu, než by poleno chytilo, což by bylo doprovázeno zvýšeným množstvím dýmu.

  Nesnažte se překračovat maximální kapacitu topného tělesa. Vkládejte pouze takové množství, jaké se do daného prostoru skutečně vejde. Překračováním vnitřní kapacity nedosáhnete maximální efektivity spalování, protože část tepla odejde komínem, navíc hrozí zvýšené riziko požáru od komína.

  Nezapomeňte na regulaci vzduchu na topidle. K roztopení ohně je nutné nechat maximální přísun vzduchu, ale se zvyšující se intenzitou hoření vždy trochu vzduchu uberte. Zároveň ale zcela nezavírejte regulační otvor, protože by docházelo k nedokonalému spalování dřeva, postupně by i oheň uhasínal. Ve vytápěné místnosti zajistěte dostatek čerstvého vzduchu a pravidelně větrejte.

  Topení dřevem
  Snažte se v ohništi udržovat vrstvu uhlíků a dřevo postupně přikládejte.

  V ohništi udržujte přiměřené množství dřeva ve formě uhlíků, nenechávejte jej zcela vyhořet. Udržováním teploty ve spalovací komoře dosáhnete jak nejlepšího tepelného komfortu v místnosti, tak nejvyšší efektivity spalování dřeva.

  Nikdy se nesnažte topit čerstvým nebo vlhkým dřevem. Důvodů je k tomu několik. Jednak tím snížíte teplotu v ohništi, protože voda v polenu musí přijmout energii na to, aby se mohla vypařit. Dále má snížení teploty v krbu či kamnech za následek větší tvorbu nespálených částic. Samotné vlhké dřevo produkuje více dýmu, čili si s ním rychleji zanesete komín sazemi.

  Kam s ním? – využití popela ze spáleného dřeva

  Doma již máte pěkně teplo, bohužel dřevo se nespaluje úplně dokonale a zanechává za sebou zbytky v podobě popela. I když z původního objemu dřeva vám zbude pouhé 1 % popela a jedná se o odpad, hned zapomeňte na to, že popel bez jakéhokoli využití vyhodíte do popelnice.

  Popel slouží v prvé řadě jako výborné hnojivo, protože obsahuje vysoké množství vápníku a draslíku, doplněné rostlinami lehce využitelným fosforem a hořčíkem. Tyto prvky ocení hlavně plodové zeleniny, cibuloviny či jahody, maliny, rybíz a angrešt. Popelem se ale nehnojí kyselomilné rostliny, těm by naopak uškodil.

  Hnojení dřevným popelem
  Dřevný popel slouží jako výborné hnojivo. Z vlastní zkušenosti potvrzuji, že rybíz po pohnojení popelem plodí mnohem víc.

  Dále popel oceníte v zimě jako posyp na namrzlé schody a chodníky. Ušetříte za pořízení posypové soli nebo drobného štěrku, navíc na jaře už nebudete vědět, že jste chodníky něčím sypali, protože se popel jednoduše vstřebá do půdy.

  i

  V AlzaMagazínu pro vás máme i další články:

  Topení dřevem nabízí benefity v podobě výborné ekonomiky provozu a nízké zátěže pro životní prostředí. Aby bylo vytápění co nejefektivnější, je důležité pořídit tvrdé i měkké dřevo o správné vlhkosti. Ideální energetická vlhkost dřeva na topení se udává mezi 12–20 %. Dřevo na otop je důležité uskladnit tak, aby mohlo vyschnout a nehnilo. Na topení se používá suché dřevo, které schlo minimálně 1 rok. Popel ze spáleného dřeva lze využít jako hnojivo nebo posyp cest.

  HAAS+SOHN, SKARNES - Krbová kamna Doručení na
  prodejnu zdarma
  2,0
  HAAS+SOHN, SKARNES
  Krbová kamna - na dřevo, na piliny a na pelety, plechová, topný výkon 8300 W, s regulátorem výkonu, zadní a horní vývod s průměrem kouřovodu 150 mm, vhodné do domu a na chatu, k umístění na podlahu, vytopí místnost až o 149 m³, rozměry 90 × 59,5 × 41,2 cm (V׊×H), maximální délka polen 50 cm, černá barva
  24 999,-
  Skladem 1 ks
  Objednací kód: PTACkam008
  HAAS+SOHN, VAASA Plus III
  Krbová kamna - na dřevo, na piliny a na pelety, plechová, topný výkon 6000 W, s regulátorem výkonu, horní vývod s průměrem kouřovodu 150 mm, vhodné do domu a na chatu, k umístění na podlahu, vytopí místnost až o 129 m³, rozměry 109,5 × 56 × 37,8 cm (V׊×H), maximální délka polen 33 cm, antracitová a stříbrná barva
  17 999,-
  Skladem 1 ks
  Objednací kód: PTACkam009
  3,0
  Kreator KRT807201
  Pila rámová, pilový plátek 760mm, zesílená ocelová konstrukce, ergonomické měkčené ochranné držadlo,
  279,-
  Skladem > 10 ks u dodavatele
  Objednací kód: KRT7a46
  4,4
  ROJAPLAST Dřevník, borovice 60 x 130 x 168 cm
  Dřevník - venkovní, dřevěný, rozměry 168 × 130 × 60 cm (V׊×H), hmotnost 45 kg, hnědá barva
  3 190,-
  Skladem 4 ks
  Objednací kód: ROJ33b1
  HAAS+SOHN, ARKTIC 12 s plotýnkou - Krbová kamna Doručení na
  prodejnu zdarma
  4,5
  HAAS+SOHN, ARKTIC 12 s plotýnkou
  Krbová kamna - na dřevo, na piliny a na pelety, plechová, topný výkon 12300 W, s regulátorem výkonu, zadní vývod s průměrem kouřovodu 150 mm, vhodné do domu a na chatu, k umístění na podlahu, vytopí místnost až o 221 m³, rozměry 82,7 × 64,9 × 57,4 cm (V׊×H), maximální délka polen 50 cm, černá barva
  25 999,-
  Skladem 1 ks
  Objednací kód: PTACkam002
  THORMA BORGHOLM Černá/Tmavohnědá - Krbová kamna Doručení na
  prodejnu zdarma
  4,8
  THORMA BORGHOLM Černá/Tmavohnědá
  Krbová kamna - na dřevo, na piliny a na pelety, kachlová, topný výkon 7000 W, s regulátorem výkonu, horní vývod s průměrem kouřovodu 150 mm, vhodné do domu a na chatu, k umístění na podlahu, vytopí místnost až o 165 m³, rozměry 97 × 73 × 34 cm (V׊×H), černá barva
  24 599,-
  Momentálně nedostupné
  Objednací kód: MTG206a1
  SHUMEE Dřevník, pozinkovaná ocel, šedý 163 x 83 x 154 cm
  Dřevník - venkovní, pro 2 m³ dřeva, kovový, rozměry 154 × 83 × 163 cm (V׊×H), hmotnost 16,2 kg, šedá barva
  2 809,-
  Skladem > 5 ks u dodavatele
  Objednací kód: SCob1393
  VEGA LV1410PRO VARIO - Štípač dřeva Doručení na
  prodejnu zdarma
  4,5
  VEGA LV1410PRO VARIO
  Štípač dřeva vertikální, 3500 W, max. štípací tlak 14 t, max. délka polen 1040 mm, max. průměr polen 300 mm, hmotnost 185 kg
  25 980,-
  Skladem 5 ks
  Objednací kód: VGAZD563
  4,0
  ROJAPLAST Dřevník Wood WA-C, antracit 190 x 302 x 119 cm
  Dřevník - venkovní, kovový, rozměry 190 × 302 × 119 cm (V׊×H), hmotnost 36,6 kg, černá a šedá barva
  6 899,-
  Skladem > 5 ks
  Objednací kód: ROJ33u1
  5,0
  VeGA TCS2600
  Motorová pila - benzínová, výkon 0,9 kW, výkon motoru 0,9 kW, 25 cm dlouhá lišta, rozteč 3/8, hmotnost 3,2 kg
  3 990,-
  Momentálně nedostupné
  Objednací kód: VGA040c
  4,4 15×
  FIELDMANN FZP 2005-E
  Motorová pila - elektrická, výkon 2 kW, 40,5 cm dlouhá lišta, řetěz s 56 články, rozteč 3/8", šířka drážky vodící lišty 1,3 mm, hmotnost 5,5 kg
  1 679,-
  Skladem > 5 ks
  Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
  Info
  Objednací kód: BOJ121o
  5,0
  Kärcher CNS 18-30 Battery 18V (bez aku)
  Motorová pila - akumulátorová, 30 cm dlouhá lišta, řetěz s 45 články, rozteč 3/8", šířka drážky vodící lišty 0,043 ", hmotnost 3,2 kg
  5 689,-
  Skladem 1 ks
  Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
  Info
  Objednací kód: KASK012k3
  4,4
  M.A.T. FIBERGLASS 600g
  Sekera - univerzální, o délce 38 cm, hmotnost 960 g, protiskluzové topůrko
  149,-
  Momentálně nedostupné
  Objednací kód: MTG175
  4,3
  Kreator KRT801003
  Zahradní pilka - délka listu 50 cm
  169,-
  Skladem > 10 ks
  Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
  Info
  Objednací kód: KRT7a60
  Vytisknout
  P-DC1-WEB02
  Zavoláme Vám a odborně poradíme
  +420 225 340 111
  Dotaz na objednávku
  Dotaz na zboží
  Prosím zadejte svůj telefon:
  Zavolejte mi
  Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
  Více informací Méně informací