Znaky, symboly a smajlíci: Jak je psát? (NÁVOD)

Zobrazit katalog

Článek

Aktualizováno

Dnes už je prakticky marné hledat někoho, kdo mezi své každodenní činnosti neřadí psaní na klávesnici. Kromě základních znaků, jakými mohou být písmena nebo číslice, existují též znaky speciální. Ty většinou nepoužíváme tak často, abychom si dobře zapamatovali, kde je najdeme. Přinášíme vám proto článek, který vás se psaním speciálních znaků i populárních smajlíků důkladně seznámí.

Jak psát na klávesnici speciální znaky včetně smajlíků

Jak psát na klávesnici speciální znaky – OBSAH

  1. Pojmy, které se při psaní speciálních znaků hodí znát
  2. Jak psát znaky na klávesnici
  3. Emotikony – jak psát smajlíky
  4. Klávesové zkratky na PC (Windows)
  5. Klávesové zkratky MAC

Tabulka nejpoužívanějších speciálních znaků

Jak se dělá zavináč na počítači? Přehled nejčastěji používaných znaků na PC najdete v tabulce níže. Stačí na libovolný znak kliknout a dostanete se na kapitolu, kde to zjistíte.

, . „“ ,‘ : ; ? !
- _ + - × ÷ / \ ° ()
[] {} <> & $ * @ # :)
§ → ← % ^ Ø ~ ß

Pojmy, které se při psaní speciálních znaků hodí znát

Klávesová zkratka

Pojem klávesová zkratka asi není nijak neznámý, stručné shrnutí toho, co víme, však také ještě nikdy neuškodilo. Klávesová zkratka je kombinace kláves, jejichž současné stisknutí vyvolá akci, která by jinak nebyla s pomocí klávesnice dosažitelná.

Ve spojení se psaním speciálních znaků na klávesnici nás budou zajímat zejména klávesové zkratky tvořené stisknutím kláves Shift, Alt nebo Alt Gr a jedné či více dalších kláves. Klávesových zkratek existuje celá řada, a to jak v celém operačním systému, tak v rámci jednotlivých aplikací. Ty komplexnější dokonce často nabízí možnost definice vlastních zkratek.

Klávesová zkratka
Klávesovou zkratku obvykle tvoří současný stisk dvou či více kláves.

ASCII tabulka

ASCII je zkratka z angličtiny a značí American Standard Code for Information Interchange. Je to standard pro kódování anglických znaků a hodnot, které se využívají v informatice. Znaky jsou kódovány podle tzv. ASCII tabulky, která má 8 řádků a 16 sloupců, a protože desítkové hodnoty 0–7 lze binárně zapsat třemi bity a hodnoty 0–15 čtyřmi bity, je kódované číslo maximálně sedmibitové.

To samozřejmě znamená určité omezení. ASCII tabulka je schopna pojmout jen 128 znaků, což je pro mezinárodní použití žalostně málo. Přistoupilo se proto k určitým řešením, která ASCII tabulku rozšiřují a umožňují kódování v globálním měřítku.

ASCII tabulka
Přehledný výpis prvních 128 znaků ASCII tabulky.

Prvním řešením bylo rozšíření ASCII kódu ze sedmi na osm bitů, což zdvojnásobilo počet dostupných znaků ze 128 na 256. I to však bylo málo na pokrytí potřeb celého světa, proto došlo k rozdělení ASCII tabulky. Zatímco její první polovina (znaky 0–127) je jednotná pro celý svět, druhá (znaky 128–255) je pak upravována dle konkrétních potřeb daného jazyka.

Unicode

Unicode je nejrozšířenějším řešením hlavního problému ASCII – nedostatku znaků pro komunikaci v některých světových jazycích. Ačkoliv rozšíření ASCII tabulky tento problém částečně vyřešilo, její hlavní smysl – unifikace kódování v rámci celého světa – byl potlačen.

Unicode

Unicode sjednocuje mnohonásobně větší množství znaků do jedné tabulky. To znamená, že na jednom místě najdeme znaky anglické, české, ruské, čínské, arabské i mnohé další. V současnosti obsahuje tabulka Unicode více než 120 000 unikátních znaků, které naplňují potřeby 129 různých písem. Díky tomu je Unicode světově nejrozšířenější kódování používané v informatice.

! Přestože je dnes ASCII již zastaralé a jako kódovací standard Unicode zcela převládá, není ASCII tabulka úplně zatracena. Decimální reprezentaci speciálních znaků můžeme využít při jejich zápisu. Jak? Stačí stisknout levý Alt, napsat odpovídající číslo na numerické klávesnici a Alt opět uvolnit. To je příhodné, především když potřebujeme zapsat znak, který se na klávesnici zkrátka nenachází. Například Alt + 0150 je zkratka pro pomlčku (nikoli spojovník).

HTML entity

HTML je značkovací jazyk a pro značkování jsou potřeba značky. Tyto značky musí být označeny určitými specifickými znaky. HTML si stejně jako řada dalších programovacích či kódovacích jazyků „přivlastnilo“ některé speciální znaky z ASCII tabulky. Protože tomu tak už je, nelze na stránce zobrazit určité znaky prostým vepsáním do HTML.

HTML entity
Při kódování je třeba nahrazovat určité znaky HTML entitami.

Proto byly vytvořeny HTML entity. Jsou to náhrady za tyto znaky používané v HTML a mají nezaměnitelný tvar. Obvykle je lze napsat dvěma způsoby: názvem a číslem. Zápis každé entity musí začínat ampersandem a končit středníkem. Například samotný ampersand se zapisuje jednou z těchto možností: „&amp;“ nebo „&38;“. Druhý zápis obsahuje decimální hodnotu, kterou má daný znak v kódovací tabulce Unicode.

Mapa znaků ve Windows

Mapa znaků je aplikace operačního systému Windows, která obsahuje všechny znaky dostupných fontů. Díky tomu je lze snadno vyhledat, zkopírovat a kdekoliv použít. Mapa znaků se kupříkladu hodí ve chvíli, kdy nemáme k dispozici klávesnici s numerickým blokem, tedy třeba klávesnici u notebooku.

Mapa znaků Mapa znaků Mapa znaků

K mapě znaků se dostanete otevřením nabídky Start, vepsáním „Mapa znaků“ do vyhledávacího pole a spuštěním zobrazené aplikace, která se pochopitelně taktéž jmenuje Mapa znaků. Horní část okna skýtá rozbalovací nabídku, ze které můžete vybrat font, jemuž hledaný znak náleží. Potom už jen stačí konkrétní znak vyhledat, kliknout na něj, kliknout na „vybrat“ a potom „kopírovat“. Do textového pole pod seznamem lze postupně nastřádat více znaků a zkopírovat je pak všechny najednou.

Jak psát na klávesnici speciální znaky včetně smajlíků

Jak psát znaky na klávesnici?

Každý určitě ví, jak se na klávesnici píšou znaky, které jsou na ní přímo vyznačeny – třeba písmena. Na některých klávesách jsou ale natištěny až čtyři různé znaky, což může kdekoho zmást. Vytvořili jsme proto schéma klávesnice, které má za úkol zpřehlednit a zjednodušit zápis speciálních znaků úplně všem.

Speciální znaky na klávesnici přehledně
Jak psát speciální znaky na klávesnici s klávesami Shift nebo Alt Gr.

Každá klávesa má dva až tři důležité funkční režimy. Ten první – výchozí – je aktivní, když je klávesa stisknuta zcela samostatně. Druhý se pak aktivuje při současném stisku klávesy Shift a třetí pak při stisku klávesy Alt Gr (pravý Alt).

Jak napsat Apostrof na klávesnici

Apostrof
Zkratka SHIFT + ¨
ASCII ALT + 39
HTML @apos; nebo &#39;
Použití Jako náhrada vypuštěné hlásky, v cizích jazycích k přivlastňování
Příklad V AJ: It's (It is), Peter's (Petrovo)

Jak napsat Čárku na klávesnici ,

Čárka ,
Zkratka ,
ASCII ALT + 44
HTML není entitou
Použití Oddělování vět v souvětí, částí rozvitých větných členů a vložených částí vět
Příklad Mezi nejznámější výrobce telefonů patří Apple, Samsung a Nokia.

Jak napsat Tečku na klávesnici .

Tečka .
Zkratka .
ASCII ALT + 46
HTML není entitou
Použití Ukončuje větu či celé souvětí
Příklad Dnes se cítím dobře.

Jak napsat Dvojité uvozovky na klávesnici „“

Jak napsat horní a dolní uvozovky? Klávesnice nabízí jen jednu klávesu, která uvozovky napíše přímo. Problém je, že výchozí znak, který tato klávesa napíše, jsou rovné horní anglické uvozovky. Různé textové editory mohou při stisku této klávesy automaticky napsat uvozovky české (typicky MS Word). Pokud ale chcete české uvozovky napsat samostatně, nebo v editoru, který samovolný převod nepřevádí, budete se muset spolehnout na ASCII dle tabulky níže.

Dvojité uvozovky „“
Zkratka SHIFT + ů
ASCII Alt + 0132 (dolní) a Alt + 0147 (horní), případně Alt + 34
HTML &#8222; (dolní) a  &#8220; (horní)
Použití Uvození přímé řeči, citace apod.
Příklad Řekl mi na to: „Já ti nějak nevím.”

Jak napsat Jednoduché uvozovky na klávesnici , ‘

Jednoduché uvozovky , ‘
Zkratka SHIFT + ¨
ASCII Alt + 0130 (dolní) a Alt + 0145 (horní), případně Alt + 34
HTML &#8216; (dolní) a  &#8217; (horní)
Použití Uvození textu uvnitř již uvozeného textu
Příklad „Abeceda začíná písmenem ‚a‘ a končí písmenem ‚z‘,” říkala prvňáčkům paní učitelka.

Jak napsat Dvojtečku na klávesnici :

Dvojtečka :
Zkratka SHIFT + .
ASCII Alt + 58
HTML není entitou
Použití Oddělení částí vět jako výčtů, příkladů, údajů či přímé řeči
Příklad Na výlet s sebou: pití, pevnou obuv, svačinu, pláštěnku, pokrývku hlavy.

Jak napsat Středník na klávesnici ;

Středník ;
Zkratka ;
ASCII Alt + 59
HTML není entitou
Použití Stejné jako čárka, avšak k oddělení významově vzdálenějších částí vět. Taktéž v programovacích a kódovacích jazycích na konci řádku.
Příklad margin-bottom: 15px;

Jak napsat Otazník na klávesnici ?

Otazník ?
Zkratka SHIFT + ,
ASCII Alt + 63
HTML není entitou
Použití Ukončení věty tázací
Příklad „Vidíte to?“

Jak napsat Vykřičník na klávesnici !

Vykřičník !
Zkratka SHIFT + §
ASCII Alt + 33
HTML není entitou
Použití Ukončení věty rozkazovací
Příklad „Rexi, k noze!“

Jak napsat Pomlčku na klávesnici

Pomlčka
Zkratka neexistuje
ASCII Alt + 0150 (krátká) nebo ALT + 0151 (dlouhá)
HTML &ndash; (krátká) nebo &ndash; (dlouhá),  případně &#8211; či &#8212;
Použití Nahrazení čárky, vyjádření vztahu, rozsahu či pauzy v řeči. Uvození přímé řeči.
Příklad Otvírací doba poboček je 8–19 h, na showroomu v Holešovicích jsme však nonstop.

Jak napsat Spojovník na klávesnici -

Spojovník -
Zkratka -
ASCII Alt + 45
HTML není entitou
Použití Spojování nejrůznějších výrazů (neplést s pomlčkou)
Příklad Matematicko-fyzikální, kuchař-číšník, Marie Curie-Skłodowska apod.

Jak napsat Podtržítko na klávesnici _

Podtržítko _
Zkratka SHIFT + -
ASCII Alt + 95
HTML není entitou
Použití Náhrada mezery
Příklad foto_k_projektu.jpg

Jak napsat Plus na klávesnici +

Plus +
Zkratka +
ASCII Alt + 43
HTML není entitou
Použití Vyjádření součtu
Příklad 28 + 14

Jak napsat Minus na klávesnici

Minus
Zkratka neexistuje, často se nahrazuje spojovníkem
ASCII neexistuje
HTML &minus; nebo &#8722;
Použití Vyjádření rozdílu
Příklad 28 − 14

Jak napsat Krát na klávesnici ×

Krát ×
Zkratka Alt Gr + )
ASCII Alt + 0215
HTML &times; nebo &#215;
Použití Vyjádření součinu
Příklad 28 × 14

Jak napsat Děleno na klávesnici ÷

Děleno ÷
Zkratka Alt Gr + ú
ASCII Alt + 0247
HTML &divide; nebo &#247;
Použití Vyjádření podílu
Příklad 28 ÷ 14

Jak napsat Lomítko na klávesnici /

Lomítko /
Zkratka Alt Gr + C
ASCII Alt + 38
HTML není entitou
Použití Vyjádření alternativ, oddělení úrovní v adresářích
Příklad Vážený pane / vážená paní; prodavač/ka

Jak napsat Zpětné lomítko na klávesnici \

Zpětné lomítko \
Zkratka Alt Gr + Q
ASCII Alt + 92
HTML není entitou
Použití Alternativa k běžnému lomítku
Příklad C:\Program Files\Windows Defender\cs-CZ

Jak napsat Stupně na klávesnici °

Stupeň °
Zkratka SHIFT + ;
ASCII Alt + 0176
HTML &deg; nebo &#176;
Použití Vyjádření teplotního či úhlového stupně
Příklad Dnes je venku 24 °C.

Jak napsat Kulaté závorky na klávesnici ()

Kulaté závorky ()
Zkratka SHIFT + ) a pouze )
ASCII Alt + 40 a Alt + 41
HTML není entitou
Použití Vložení doplňujícího textu, v matematice, v programování atd.
Příklad Letiště Václava Havla (dříve Letiště Praha Ruzyně) je hlavní mezinárodní letiště ČR.

Jak napsat Hranaté závorky na klávesnici []

Hranaté závorky []
Zkratka AltGr + F a AltGr + G
ASCII Alt + 91 a Alt + 93
HTML není entitou
Použití Ve slovnících, v programování i v matematice
Příklad Computer [kəmˈpyo͞otər] – počítač

Jak napsat Složené závorky na klávesnici {}

Složené závorky {}
Zkratka Alt Gr + B a Alt Gr + N
ASCII Alt + 123 a Alt + 125
HTML není entitou
Použití V programování a kódování (oddělení bloku kódu), v matematice
Příklad div {margin-bottom: 15px;}

Jak napsat Špičaté závorky na klávesnici <>

Špičaté závorky <>
Zkratka Alt Gr + , a Alt Gr + .
ASCII Alt + 60 a Alt + 62
HTML &lt; a &gt; nebo &#60; a &#62;
Použití Označení větších/menších hodnot, v programování a kódování
Příklad 28 > 14

Jak napsat Ampersand na klávesnici &

Ampersand &
Zkratka Alt Gr + C
ASCII Alt + 38
HTML &amp; nebo &#38;
Použití Náhrada spojky „a“
Příklad Bang & Olufsen

Jak napsat Dolar na klávesnici $

Dolar $
Zkratka Alt Gr + ů
ASCII Alt + 36
HTML není entitou
Použití Označení měny
Příklad $25

Jak napsat Euro na klávesnici

Euro
Zkratka Alt Gr + E
ASCII Alt + 0128
HTML &euro; nebo &#8364;
Použití Označení měny
Příklad 25 €

Jak napsat Hvězdičku na klávesnici *

Hvězdička *
Zkratka Alt Gr + - (vlevo od pravé klávesy Shift)
ASCII Alt + 42
HTML není entitou
Použití Matematický symbol (násobení), zástupný znak ve vyhledávání
Příklad 28 * 14

Jak napsat Zavináč na klávesnici @

Zavináč @
Zkratka Alt Gr + V
ASCII Alt + 64
HTML není entitou
Použití Především v emailových adresách
Příklad [email protected]

Jak napsat „Hashtag“ na klávesnici (dvojitý křížek)#

Dvojitý křížek, mřížka nebo někdy nesprávně také hashtag („hashtag“) na klávesnici napsat jde, a to velmi snadno. Klávesovou zkratku i další údaje najdete v tabulce níže.

Dvojitý křížek #
Zkratka Alt Gr + X
ASCII Alt + 35
HTML &#35;
Použití Především v IT a elektronické komunikaci
Příklad #hashtag, &#35; div {color: #FFFFFF};

Proč není označení „hashtag“ správné? Tímto způsobem totiž neoznačujeme samotný znak, nýbrž jeho použití. Dvojitému křížku se totiž anglicky říká pouze „hash“. Hashtag je forma zápisu klíčových slov při „tagování“, dnes typická především pro sociální sítě.

Jak napsat Paragraf na klávesnici §

Paragraf §
Zkratka § (klávesa pro vykřičník, ale bez Shiftu)
ASCII Alt + 0167
HTML &sect; případně &#167;
Použití Značení paragrafů v rámci právních předpisů
Příklad § 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový)

Jak napsat Šipku na klávesnici ↕ ↑ ↓ → ← ↔

Šipky ↕ ↑ ↓ → ← ↔
Zkratka neexistuje
ASCII ALT + 23 (↕) | 24 (↑) | 25 (↓) | 26 (→) | 27 (←) | 29 (↔)
HTML &varr; (↕) | &uarr; (↑) | &darr; (↓) | &rarr; (→) | &larr; (←) | &harr; (↔)
Použití Libovolné vyjádření směru; značení chemických reakcí
Příklad 2H2 + O2 → 2H2O

Jak napsat Procenta na klávesnici %

Procenta %
Zkratka SHIFT + =
ASCII ALT + 37
HTML &percnt; případně &#37;
Použití Vyjádření podílu v setinách celku
Příklad 94% účinnost; 15 % všech respondentů

Jak napsat Odmocninu na klávesnici

Odmocnina
Zkratka neexistuje
ASCII neexistuje (v základní sadě ASCII)
HTML &Sqrt; případně &#8730;
Použití Vyjádření druhé odmocniny
Příklad √25 = 5

Jak napsat Stříšku na klávesnici ^

Stříška ^
Zkratka Alt Gr + š (objeví se až po stisku další klávesy)
ASCII ALT + 94
HTML &Hat; případně &#94;
Použití Především zápis mocnin, ale i jiná specifická využití
Příklad 5^2 = 25

Jak napsat Kříž na klávesnici

Kříž
Zkratka neexistuje
ASCII ALT + 0134
HTML &dagger; případně &#8224;
Použití Nejčastěji označení data či roku úmrtí osoby, někdy také věku, v němž osoba zemřela
Příklad † 18. 4. 1955; někdy také Albert Einstein (†76)

Jak napsat Průměr na klávesnici Ø

Průměr má vlastní specifickou značku, obvykle se ale místo ní používá přeškrtnuté O.

Průměr Ø ø (správně však ⌀)
Zkratka neexistuje
ASCII ALT + 0216 a ALT + 0248 (pouze anglická klávesnice)
HTML &Oslash; a &oslash; (&#8960; pro skutečný znak průměru)
Použití Zápis průměru; samohláska v severských jazycích
Příklad PRIKLAD

Jak napsat Vlnovku na klávesnici ~

Vlnovce říkáme také tilda.

Vlnovka ~
Zkratka Alt Gr + + (klávesa, kterou se píše také číslo 1)
ASCII ALT + 126
HTML &tilde; případně &#732;
Použití Vyjádření přibližné hodnoty; další specifické významy
Příklad Nechte schnout po dobu ~15 minut.

Jak napsat Fajfku na klávesnici

Fajfka
Zkratka neexistuje
ASCII neexistuje (v základní sadě ASCII)
HTML &check; případně &#10003;
Použití Označení platnosti, dokončení apod.
Příklad Podsvícená klávesnice: ✓; Koupit okurky: ✓

Jak napsat Ostré S na klávesnici ß

Ostré S/th> ß
Zkratka Alt Gr + § (klávesa, kterou se píše vykřičník)
ASCII Alt + 0223
HTML &szlig; případně &#223;
Použití Souhláska v německém jazyce
Příklad Kaufingerstraße
i

Jak psát písmena s českou diakritikou (háčkem, čárkou nebo kroužkem)

Pokud chcete napsat české písmeno s diakritikou, nejprve se podívejte do numerické řady v horní části klávesnice, zda ho tam nenajdete. Zde konkrétně jsou vyhrazeny klávesy pro ě, š, č, ř, ž, ý, á, í a é. Potom máme na české klávesnici také klávesy pro ú a ů – najdeme je vpravo od kláves P a L.

Všechny tyto znaky se píšou bez jakékoliv další klávesy. Pokud je chcete napsat ve formě verzálek neboli velkých písmen, musíte před tím zapnout klávesu Caps Lock v levé části klávesnice. Shift totiž u těchto kláves funguje jiným způsobem.

Pokud chcete napsat písmena, jako jsou měkká ď, ť, ň nebo dlouhé ó, na klávesnici pro ně speciální klávesu nenajdete. Musíte nejprve stisknout klávesu pro čárku (vedle Backspace v pravé horní části klávesnice). Žádnou klávesu nedržte a stiskněte znak, který chcete napsat v měkké variantě. Psaní dlouhých písmen je obdobné – rozdíl je pouze v tom, že pří stisku klávesy pro čárku podržíte Shift, čímž se místo čárky napíše háček.

Jak psát přehlasovaná písmena (ä, ö, ü)

Pokud chcete napsat přehlásky, stiskněte klávesu nedaleko Enteru, na které uvidíte kromě znaménka přehlásky talé zpětné lomítko. Potom pouze stiskněte klávesu písmena, které chcete přehláskovat.

Pokud chcete napsat přehlásky, stiskněte klávesu nedaleko Enteru, na které uvidíte kromě znaménka přehlásky talé zpětné lomítko. Potom pouze stiskněte klávesu písmena, které chcete přehláskovat.

Pokud chcete napsat velké písmeno, při stisku druhé klávesy (klávesy pro písmeno) standardně podržte Shift.

Emotikony – jak psát „smajlíky“

Emotikony nejsou speciální znaky v pravém slova smyslu. Jedná se o grafické symboly, které mohou být ze speciálních znaků složené, ale až na výjimky je budete v ASCII tabulce hledat marně. Skládání emotikon neboli smajlíků se provádí standardním zápisem specifických znaků.

Asi ani není potřeba zmiňovat, že hlavní funkcí emotikonů je vyjádření emocí v textu. Zatímco dříve jsme si museli vystačit s tím, že naše emotikony zhruba vypadají jako obličejová gesta, dnes nám většina velkých online služeb nabízí textová pole, která vepsané emotikony automaticky transformují v jediný grafický prvek.

Smajlík Co smajlící znamenají Smajlíci zkratky
Smajlík – základní úsměv Úsměv :) nebo :-)
Smajlík – smutek Smutek :(
Smajlík – smích Smích :D
Smajlík – vypláznutý jazyk Vypláznutý jazyk :P
Smajlík – údiv Údiv :O
Smajlík – mrknutí Mrknutí ;)
Smajlík – pláč Pláč :'(
Smajlík – zklamání Zklamání :/
Smajlík – hněv Hněv >:(
Smajlík – konsternace Konsternace :|
Smajlík – nezájem Nezájem -_-
Smajlík – nevinnost Nevinnost O:)
Smajlík – nenápadný úsměv Nenápadný úsměv =)
Smajlík – frustrace Frustrace >_<
Smajlík – prekvapeni Překvapení O_O
Smajlík – pusa Pusa :*

Klávesové zkratky na PC (Windows)

Při správném používání mohou klávesové zkratky značně urychlit práci v prostředí operačního systému Windows. Seznam nejpoužívanějších zkratek pro internetové prohlížeče, textové editory i samotný systém Windows, najdete níže.

Klávesová zkratka Funkce klávesové zkratky
Ctrl + C Kopírovat
Ctrl + V Vložit
Ctrl + X Vyjmout
Ctrl + Z Vrátit akci zpět
Ctrl + Y Odčinit poslední vrácení akce
Alt + Tab Přepnout mezi spuštěnými aplikacemi
Alt + F4 Ukončit aktivní aplikaci
F2 Přejmenovat
F3 Vyhledat v Průzkumníkovi souborů
F5 Aktualizovat okno
F6 Procházet prvky na obrazovce
F11 Režim celé obrazovky (pro prohlížeče)
Ctrl + šipka vlevo Přesunout kurzor na začátek předchozího slova
Ctrl + šipka vpravo Přesunout kurzor na začátek dalšího slova
Ctrl + šipka dolů Přesunout kurzor na začátek dalšího odstavce
Ctrl + šipka nahoru Přesunout kurzor na začátek předchozího odstavce
Ctrl + N Nový
Ctrl + F Vyhledat
Ctrl + S Uložit
Ctrl + P Tisknout
Ctrl + A Označit vše
Alt + Shift Přepnout jazyk klávesnice
Win + mezerník Změna klávesnice
Shift + Delete Smazat položku bez uložení do koše
Win Otevřít nabídku Start
Win + L Zamknout počítač
Win + D Zobrazit či skrýt plochu
Win + E Otevřít Tento počítač
i Pokud vybíráte novou klávesnici, určitě nepřehlédněte náš článek Jak vybrat klávesnici.
Speciální znaky na klávesnici přehledně
MAC klávesnice má klávesu "Command", kterou na běžné PC klávesnici nenajdete.

Klávesové zkratky MAC

Použití klávesových zkratek na Macu je v zásadě podobné jako na PC. Klíčovým rozdílem je speciální klávesa Command (nebo Cmd), která se na obyčejných PC vůbec nevyskytuje. Pokud však k Macu připojíte klávesnici určenou pro PC s Windows, tak místo klávesy Command používejte klávesu s logem Windows.

V následující tabulce máte k dispozici přehled nejdůležitějších systémových klávesových zkratek, které vám pomohou při každodenní práci.

Klávesová zkratka MAC Funkce klávesové zkratky v MAC
Command + C Kopírovat
Command + V Vložit
Command + X Vyjmout
Command + Z Vrátit akci zpět
Command + H Skryje všechna okna aplikace v popředí
Command + M Minimalizuje okno v popředí do Docku
Command + Tab Přepne na další z naposledy používaných aplikací
Command + W Ukončit aktivní aplikaci
Alt + Command + Esc Nucené ukončení aplikace
Command + mezerník
Zobrazí nebo skryje vyhledávací pole Spotlightu
Control + Command + mezerník Prohlížeč znaků pro snadné vkládání emotikonů a dalších symbolů
Mezerník Zobrazí náhled vybrané položky
Control + Command + F
Režim celé obrazovky
Shift + Command + 5
V macOS Mojave zachytí snímek obrazovky nebo zaznamená video
Shift + Command + N
Vytvoří ve Finderu novou složku
Command + ,
Otevře předvolby aplikace v popředí
Command + O Otevře vybranou položku nebo dialogové okno pro otevření souboru
Command + F Vyhledat
Command + S Uložit
Command + P Tisknout
Command + A Označit vše
Tlačítko napájení Krátké stisknutí zapne nebo probudí ze spánku, delším podržením Mac nuceně vypnete
Control + tlačítko napájení Dialog, zda chcete Mac restartovat, vypnout nebo uspat
Control + Command + tlačítko napájení
Nucený restart bez výzvy k uložení otevřených souborů
Shift + Command + Q
Odhlášení aktuálního uživatelského účtu
Command + R
Spustí aplikaci Zotavení macOS (tlačítka nutno držet ihned po zapnutí Macu)
Shift Spustí Mac v tzv. bezpečném režimu, který pomůže vyřešit problémy se systémem (tlačítko nutno držet ihned po zapnutí Macu)

i

Print screen na Mac (NÁVOD) – Jak udělat screenshot obrazovky

Psaní speciálních znaků na klávesnici není nic složitého. Je třeba si ale pamatovat, že ne každá klávesová zkratka je univerzální pro všechny aplikace. Smajlíky lze pak často vybrat ze seznamů, ke kterým velké služby jako Facebook, Twitter nebo Skype nabízí přístup přímo z textového pole. Věříme, že je náš seznam dostatečně vyčerpávající a že uspokojí potřeby každého, nezávisle na provozované práci s PC.

4,4 168×
C-TECH KB-102 USB slim, černá - CZ/SK
Klávesnice kancelářská, membránová, drátová, klasické (vysokoprofilové) klávesy, česká a slovenská lokalizace kláves, USB, černá
129,-
Skladem > 10 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: MC399c1r2
4,6 55×
CONNECT IT CKB-3058-CS černá - CZ
Klávesnice kancelářská, membránová, drátová, klasické (vysokoprofilové) klávesy, česká lokalizace kláves, USB, černá
189,-
Skladem > 10 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: JD765m3
4,3 12×
Kensington Pro Fit® Washable USB Keyboard - CZ
Klávesnice plně omyvatelná, USB, česká lokalizace kláves, kancelářská, herní, drátová, klasické (vysokoprofilové) klávesy, numerická, membránová, vodotěsná, voděodolná, černá, prodloužená záruka 3 roky
Cenová bomba
569,- Ušetříte 130,-
Skladem 1 ks u dodavatele
Objednací kód: NX901a1
4,3 20×
Rapoo E9100M, černá - CZ/SK
Klávesnice kancelářská, membránová, bezdrátová, nízkoprofilové klávesy, česká a slovenská lokalizace kláves, Bluetooth, na AAA baterie, černá
1 029,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: JV727a9
4,6 10×
Canyon CNS-HKB2-CS - CZ/SK
Klávesnice kancelářská, membránová, drátová, chiclet klávesy, česká a slovenská lokalizace kláves, USB, voděodolná, černá
Cenová bomba
129,- Ušetříte 205,-
Skladem > 10 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: CNwk02
Vytisknout
P-DC1-WEB13
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací