Maker DAO (VŠE, CO CHCETE VĚDĚT) – Decentralizovaná banka na blockchainu

Zobrazit katalog

Článek

Aktualizováno

Maker DAO je jeden z nejzajímavějších finančních projektů v prostředí kryptoměn, protože skvěle reprezentuje rozsáhlou využitelnost smart kontraktů a ukazuje nové možnosti decentralizovaného bankovnictví v praxi. Funkce a možnosti, které Maker DAO přináší do světa kryptoměn, jsou velmi zásadní pro celkovou budoucí adopci kryptoměn obyčejnými lidmi. V dnešním článku si představíme systém Maker DAO jako celek a zároveň si podrobně vysvětlíme i jeho nejdůležitější součásti – stable coin DAI a Collateralized debt position (CDP).

Decentralizovaný finanční systém Maker DAO – OBSAH ČLÁNKU

 1. Co je to Maker DAO?
 2. Stable coin DAI – základní pilíř systému Maker DAO
 3. Collateralized debt position (CDP) a Ethereum (ETH)
 4. Shrnutí – CDP je dobrý sluha, ale špatný pán
 5. Governance coin MKR – správa systému Maker DAO
 6. Závěr – Maker DAO nabízí možnosti, které tady ještě nikdy předtím nebyly

Co je to Maker DAO?

Maker DAO je decentralizovaná autonomní organizace, která vytváří decentralizovaný bankovní ekosystém založený na blockchainu a Ethereu. Celý ekosystém Maker DAO je tvořen pomocí stable coinu Dai, MKR coinu a systému Collateralized Debt Position. Všechny funkční prvky celého ekosystému jsou nakódované ve smart kontraktech na Ethereu.

Maker DAO; grafika; CDP; DAI

Decentralizovaná autonomní organizace (DAO)

DAO je nový způsob, jak může fungovat organizace určité skupiny nebo společnosti. Skupina nebo firma má všechna pravidla definována programovacím kódem (smart kontraktem), kde nikdo nemůže nic změnit nebo smazat bez souhlasu ostatních účastníků skupiny, kteří mají rozhodovací práva. Rozhodovací práva jsou většinou přímo úměrná tomu, kolik daný člověk drží coinů daného DAO.

i Co je to smart kontrakt?
Je to určitá funkce nebo podmínka v programovacím kódu, uložená na blockchainu. Po tom, co je smart kontrakt nahraný do sítě, nemůže už být nikým vymazán nebo editován. Smart kontrakty mohou být jednoduché funkce, jako např. pravidelné zasílání určitých částek z adresy A na adresu B, nebo složité kódy, které tvoří složité aplikace.

Financování projektu Maker DAO

Celý projekt je vývoji už od roku 2014 a veškerá činnost je financovaná soukromými investičními fondy (vybráno 12 mil. USD). Maker DAO je tedy jedním z mála projektů, který nedělal ICO pro získání ještě více peněz.

Maker DAO; grafika; laptop; financování DAO
Maker DAO není na blockchainovém poli žádným nováčkem – vznikat totiž začal (podobně jako například platforma Ethereum) již v roce 2014!

Jeden z hlavních investorů je například Andreessen Horowitz s fondem a16z crypto. První investiční kolo proběhlo v prosinci 2017 v čele s Fondem a16z Crypto a dalšími 7 fondy jako Polychain Capital a další. Druhé investiční kolo proběhlo 24. září 2018, kdy Andreessen Horowitz s fondem a16z crypto odkoupil 6 % všech MKR coinů za 15 milionů.

Stable coin DAI – základní pilíř systému Maker DAO

K naplnění celého potenciálu kryptoměn je nutné do ekosystému přidat takovou kryptoměnu, která bude držet pevnou hodnotu vůči tradičním fiat měnám jako EUR nebo USD. To následně umožní provádět v prostředí kryptoměn operace, které vyžadují finanční stabilitu při převodu prostředků (různé smlouvy, prodeje).

Maker DAO; grafika; stable coin DAI
Dai jako takový lze směnit na veškeré kryptoměny na různých burzách. V budoucnu by měla být zajištěna i přímá směna na Fiat peníze, např. Dai/USD, Dai/EUR.

Jednoduše řečeno, nikdo si přece nechce kupovat kafe takovou měnou, jež může mít zítra o 30 % větší nebo menší hodnotu. Aby mohl celý systém Maker DAO fungovat a zároveň byla zachována decentralizace, bylo nutné vytvořit stable coin Dai, který drží hodnotu vůči USD a jeho řízení je kompletně postavené na smart kontraktech.

Jak Dai dokáže držet hodnotu vůči USD?

Dai funguje tak, že ve svém smart kontraktu má naprogramovanou funkci, jež snižuje nebo zvyšuje celkovou zásobu Dai na základě aktuální tržní situace. Pokud je cena Dai nad 1 USD, například 1,1 USD, systém automaticky zvýší celkovou zásobu Dai, a tím sníží cenu na požadovanou hodnotu 1 USD.

Toto krátké video vám objasní, jakým způsobem si DAI udržuje hodnotu vůči americkému dolaru (USD).

Dai vždy jemně osciluje kolem hodnoty 1 USD, protože systém neustále aktivně vyrovnává celkovou zásobu Dai tak, aby hodnota vždy byla co nejblíže 1 USD.

Decentralizace skrze smart kontrakty stable coinu Dai

Decentralizace je tu zajištěna skrze smart kontrakty, kde jsou definované veškeré funkce a možné scénáře, aby systém mohl reagovat na rychle se měnící situaci na trzích a držet hodnotu vůči USD. Tyto funkce jsou uloženy ve smart kontraktech a popsány v oficiálním whitepaperu Maker Dao.

Čím je hodnota stable coinu Dai podložená?

Dai je tedy decentralizovaný stable coin, který pevně drží hodnotu vůči USD. Dai je typově tzv. crypto-collateralized stable coin, což znamená, že jeho hodnota je podložena kryptoměnou ve formě dluhu v sytému Collateralized debt position.

i Více o stable coinech se můžete dočíst v našem článku Stable coins (VŠE, CO CHCETE VĚDĚT) – Svatý grál kryptoměn?

Každý Dai je podložený kryptoměnou Ethereum. ETH jsou uchovávány v zabezpečeném smart kontraktu Maker DAO platformy. Kdokoliv z nás může zamknout své ETH do smart kontraktu Maker DAO a vytvořit tzv. Collateralized Debt Position, díky čemuž může uživatel získat decentralizovanou půjčku ve formě stable coinů Dai a zároveň takto podporuje celý ekosystém Maker DAO, protože uzamyká svoje ETH do systému a upevňuje stabilitu.

Collateralized debt position (CDP) a Ethereum (ETH)

Stable coin Dai je podložený kryptoměnou Ethereum. Kde je ale Ethereum, které reprezentuje podkladové aktivum, uloženo? Celý tento systém je udržován skrze uživatele, kteří vkládají (uzamykají) své ETH do Collateralized debt position (CDP).

Maker DAO; grafika; CDP; sejf
Uživatelé v systému Maker DAO uzamykají své ETH do pomyslného sejfu.

Každému uživateli se vygeneruje 66 % Dai (USD) vůči aktuální vložené hodnotě ETH. Kdyby ale uživatel vybral celých 66 %, jeho dluh by vstoupil do procesu likvidace a byl by penalizován ponížením o 13 % ze svých uzamčených ETH, ale nepřijde tak o všechny své ETH.

Ukázkový příklad mého CDP – cena ETH 400 USD při vytvoření CDP:

 • Zamkl jsem 10 ETH do CDP Maker DAO. V době uzamčení byla cena ETH 400 USD. Zamkl jsem tedy ETH v hodnotě 4 000 USD.
 • Systém mi uvolnil 66 % z uzamčené hodnoty ve stable coinu Dai, tedy 2 640 Dai.
 • Rozhodl jsem se z CDP vybrat 1 210 Dai a nakoupit další kryptoměny, zároveň ale nechávám zbytek 1 430 Dai uložený v CDP, abych zachoval zdraví dluhu.
 • Následně mi stačí kdykoliv doplatit 1 210 Dai a dostanu se tak ke svým 10 uzamčeným ETH. Při uzavření CDP je nutné zaplatit stability fee ve formě MKR coinu (2,5 % za rok).
 • Ideální situace by byla, kdyby cena ETH byla vyšší než v době uzavření do CDP. Kdyby například byla cena ETH 1 300 USD, dostal bych se tak k ETH v hodnotě 13 000 USD.
i CDP Vám poskytne volné peníze, ale zároveň držíte stále své ETH
A tady je hlavní kouzlo celého konceptu CDP a důvod, proč mají uživatelé motivaci CDP využívat. Můžete dnes utrácet peníze poskytnuté ze CDO, ale zároveň stále držíte ETH, které v budoucnu mohou mít daleko vyšší hodnotu.

Jak je to v případě, když cena ETH začne klesat?

Každé CDP má tzv. Liquidation Ratio (musí být nad 150 %) a Liquidation Price (cena ETH, kde CDP vstupuje do procesu likvidace). Každý uživatel CDP musí tedy být připraven na situaci, kdy cena ETH začne klesat, a jakmile se jeho CDP Liquidation Ratio blíží 150 %, musí uzamknout další ETH do CDP, aby zvýšil zdravý CDP (Liquidation Ratio).

Maker DAO; tabulka; CDP; ETH

Maker DAO; grafika; CDP; dashboard; liquidation price
Ukázka reálného CDP z Maker DAO Dashboardu – uzamčeno 10 ETH, vybráno 1 210 Dai. CDP otevřeno na ceně ETH 400 ±5 USD. Screen byl pořízen v době, kdy cena ETH byla 380–390 USD. (zdroj crypviz.io)

V mém CDP byla Liquidation Price nastavena na 181 USD. Pokud se tedy ETH začne blížit této hodnotě, musím být připraven vložit do CDP další ETH, abych tak zvýšil zdraví svého dluhu a snížil Liquidation price.

Jaká je má strategie ohledně správy CDP?

Osobně mi dává největší smysl využít CDP k nákupu dalších kryptoměn. Je to takové decentralizované obchodování na páku. Svých 1 210 Dai jsem tedy použil na nákup kryptoměny Basic Attention Token a následné další obchodování vůči ETH. Díky CDP tak můžu zvýšit efektivitu svého celkového kapitálu a vydělat nějaké peníze navíc. Ovšem je třeba myslet především na bezpečnost při pádu ceny ETH. Uživatel CDP by měl mít vždy připraven dostatečný počet ETH k dalšímu zamčení do CDP.

Ideální situace je tedy otevřít CDP na nízkých cenách ETH a celé CDP uzavřít na vyšších cenách ETH. Říkal jsem si: „CDP mi může vydělat nějaké menší peníze navíc, tak buď toho využiju, nebo ne.” Jsou ale i uživatelé, kteří použili peníze ze CDP na nákup auta, zaplacení hypotéky nebo rozjezd podnikání.

Jak je na tom mé CDP teď?

CDP jsem otevíral na ceně cca 400 USD za ETH 29. dubna 2018. Můj cíl byl CDP uzavřít na maximech cen ETH, tedy někde na 1 400 USD. ETH krásně vystoupalo až na 820 USD v květnu, bohužel nás potkal tvrdý pád ceny až na 170 USD. Jako krizový scénář jsem měl nastavený price alert na ceně 230 USD za ETH, abych měl dostatečný prostor vložit své další ETH, než by byla zasažena má Liquidation Price 181 USD.

Maker DAO; tabulka; CDP; ETH
Můj plán s CDP je, že jakmile cena ETH bude někde mezi 1 000–1 400 USD, CDP uzavřu a inkasuji zisk.

Můj price alert 230 USD byl zasažen uprostřed noci, takže jsem někdy kolem 3. hodiny ráno musel vkládat se zalepenýma očima své ETH do CDP, opravdu skvělý zážitek… Ale mé CDP je zase alespoň zdravé a mám posunutou Liquidation Price na 94 USD. Zamykal jsem 8 ETH.

Shrnutí – CDP je dobrý sluha, ale špatný pán

CDP je tedy systém, který vytváří reálné podkladové aktivum pro stable coin DAI skrze systém, kdy si každý uživatel může otevřít své CDP a může ho využívat například jako půjčku na cokoliv (auto, dovolená), decentralizovanou páku (nákup dalších kryptoměn) nebo hedgování proti vysoké volatilitě na krypto trzích (držím USD ve formě Dai, ale peníze neopouští krypto ekonomiku).

Ukázka Maker DAO dashboardu a založení CDP.

Také je nutné mít na paměti, že se může objevit nějaká zásadní chyba v kódu smart kontraktu CDP nebo se celý systém Maker DAO může nějakým způsobem zhroutit. Zatím ale systém přežil ty nejdrsnější pády ETH 1 400 USD až na aktuální hodnoty přesně dle svých nastavených pravidel.

i Systém CDP je pouze pro zodpovědné a chytré lidi, kteří chtějí zvýšit efektivitu svého investovaného kapitálu v kryptoměnách nebo si chtějí vzít půjčku mimo bankovní systém. V tomto systému není žádný prostor pro gambling nebo riskování. Uživatelé, kteří riskují až moc, budou dříve nebo později tvrdě potrestáni trhem.

Správa CDP je čistě odpovědností každého uživatele, aby měl k dispozici dostatečné prostředky na udržení zdraví svého CDP. Osobně mi dává smysl zamknout pouze 10–30 % svého celkového kapitálu, abyste při případných propadech měli dostatečný polštář pro další zamykání ETH.

Governance coin MKR – správa systému Maker DAO

MKR coin si oproti stable coinu Dai nedrží svoji hodnotu vůči USD, ale je určována klasicky trhem. MKR coin slouží primárně ke třem účelům – více si o nich povíme v následujících kapitolách.

Placení poplatků CDPs v Maker DAO systému

Uživatelé, kteří si otevřou CDP, musí při uzavření své pozice zaplatit poplatek (2,5 % za rok). Tento poplatek lze zaplatit pouze ve formě coinu MKR. CDPs jsou zodpovědné za generování Dai, a tím udržování stability systému (Dai drží hodnotu vůči USD).

Rozhodovací pravomoc v Maker DAO systému

Držitelé coinu MKR (holdeři) mají právo hlasovat o risk managementu a celkově businessových záležitostech uvnitř systému Maker DAO. Tímto je zajištěna decentralizace tak, že projekt neovládá centrální subjekt nebo tým, ale nezávislí držitelé MKR. Hlasování probíhá na vote.makerdao.com.

Maker DAO; grafika; CDP; DAI; laptop
Systém Maker DAO je formou nezávislého hlasování (držitelé coinů MKR) chráněn před unáhlenými či nežádoucími změnami. 

Konkrétně hlasování probíhá skrze tzv. průběžné schválené hlasování, které opravňuje každého holdera MKR hlasovat svými MKR v jakémkoliv návrhu, který je vyvolán komunitou Maker DAO. Je zde také bezpečnostní zpoždění před implementací každé změny, aby se komunita mohla dostatečně vyjádřit k nové změně. Toto má zajistit prevenci případného poškození systému špatnými a unáhlenými změnami, které nejsou dostatečně prověřeny.

Poslední záchrana celého systému Maker DAO

V každém nastaveném systému pro skupinu lidí mohou nastat chyby, ať už je náš aktuální kapitalismus (recese), nebo novodobé decentralizované bankovnictví od Maker DAO (chyby v kódu, krach systému). Proto má Maker DAO ve svém systému pojistku poslední záchrany, která by měla udržet celý systém stabilní.

i Mohlo by vás zajímat
1. #HCPP18: Hackers Congress Paralelní Polis 2018 Prague (REPORTÁŽ)
2. Jak na těžbu kryptoměn s HiveOS (NÁVOD)
3. Basic Attention Token. Kryptoměna slibující revoluci na trhu reklamy!
4. Dogecoin (DOGE). Kryptoměna s nádechem recese!
5. Ethereum Classic (ETC). Matka i otec slavného Etherea.
6. Coinmarketcap. Mějte přehled o kryptoměnách!
7. Kryptoměny (KURZY). TOP 15 nejznámějších kryptoměn!

Pokud systém funguje správně a většina CDPs zůstává overcollateralized, není zde žádné nebezpečí nestability systému. Ovšem pokud začnou být CDPs ve velkém likvidní (jsou nebezpečné), je zde riziko pádu celého systému Maker DAO a stable coinu Dai.

Pro tento scénář je zde funkce tzv. automatické rekapitalizace prostřednictvím nuceného zředění coinů MKR. To znamená, že Maker smart kontrakt automaticky vytvoří nové MKR coiny, které se ihned začnou prodávat na trhu. Tímto se zajistí okamžité získání peněz k zachování stability Maker DAO systému (Dai drží hodnotu vůči USD a je podložený ETH).

Závěr – Maker DAO nabízí možnosti, které tady ještě nikdy předtím nebyly

Maker DAO vytvořil ekosystém, který skvěle reprezentuje využitelnost smart kontraktů v praxi skrze stable coin Dai, systém CDP a MKR governance systém. Všechno toto je možné díky smart kontraktům na Ethereu. Aktuálně nemá žádná další kryptoměna tak technologicky pokročilé smart kontrakty, jež by umožňovaly vytvořit stejný systém jako Maker DAO. V budoucnu ale určitě budou přibývat další kryptoměny, které nabídnou podobné řešení smart kontraktů jako Ethereum. Aktuálně k tomu má nejblíže Tezos, EOS nebo Dfinity.


Michal Rybka

Petr Sanetrník

Jsem zakladatelem digitální agentury webfusion.cz zaměřenou na tvorbu webových stránek a online marketing. Dále jsem také spoluzakladatelem vreducation.cz, kde digitalizujeme firemní vzdělávání. Aktivně také vzděláváme firmy v rámci kmatrade.cz a natáčíme videa na míru v projektu vrmotion.cz

4,8
Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti
Elektronická kniha - autor Dominik Stroukal, 200 stran
195,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK25934
4,7
Bitcoin: Peníze budoucnosti
Elektronická kniha - autor Dominik Stroukal a Jan Skalický, 170 stran
99,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK22762
Vytisknout
P-DC1-WEB16
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací