AP+ nový vizuál Dvouletá záruka pro firmy

Preeklampsie – nemoc ohrožující matku i plod

Zobrazit katalog

Článek

Aktualizováno

Slyšeli jste už o onemocnění zvaném preeklampsie, které se týká výhradně těhotných žen a které téměř vždy způsobuje předčasný porod? Jde o jednu z častých těhotenských komplikací ohrožující život a zdraví jak budoucí maminky, tak nenarozeného miminka. V rámci našeho článku se dozvíte, koho se preeklampsie nejčastěji týká, jaké jsou hlavní příznaky preeklampsie, jak může ohrozit matku i dítě i jak ji včas diagnostikovat a předejít tak zdravotním komplikacím i předčasnému porodu.

Preeklampsie

Preeklampsie – OBSAH

 1. Co je preeklampsie
 2. Jak preeklampsie ohrožuje matku i plod
 3. Jak lze včas diagnostikovat preeklampsii
 4. Eklampsie a preeklampsie 
 5. Léčba preeklampsie
 6. Předčasný porod a preeklampsie 
 7. Preeklampsie po porodu
 8. 22. květen – Světový den Preeklampsie
 9. Také Alza pomáhá předčasně narozeným dětem

Co je preeklampsie

Preeklampsie je velice vážné onemocnění, které se týká výhradně těhotných žen. O preeklampsii hovoříme v případě, že u těhotné ženy nedochází ke správné činnosti placenty, která není schopna zásobovat vyvíjející se plod kyslíkem a živinami z krve matky. Postihuje nejčastěji prvorodičky (10-14 %), může se však objevit i u žen, které již rodily (5-7 %). V 70 % se preeklampsie projevuje v druhé polovině těhotenství, avšak až ve 30 % může dojít k výskytu preeklampsie po porodu. 

Jak preeklampsie vzniká

Za vznikem preeklampsie stojí vadná činnost placenty, u níž nedojde v průběhu těhotenství ke správnému propojení s cévami dělohy. Placenta tak není schopna zajistit plodu dostatečný přísun živin a kyslíku z mateřské krve a plod začíná sám produkovat látky na zvýšení krevního tlaku matky a doslova bojuje o holý život. Látky, které však mají zajistit dostatečný průtok krve přes placentu, způsobují vážné změny v těle matky a zasahují životně důležité orgány, hlavně pak játra, ledviny nebo mozek.

Jaké jsou hlavní příznaky preeklampsie

Preeklampsie se  projevuje vysokým krevním tlakem, ke kterému se postupně přidávají bolesti hlavy doprovázené častými nevolnostmi a viditelné otoky nohou. To jsou příznaky, podle kterých většinou poznáte začínající preeklampsii. V pozdějším stadiu preeklampsie mohou nastat poruchy vidění. Laboratorní vyšetření preeklampsie vykazuje přítomnost bílkoviny v moči a zvýšená je také hladina kyseliny močové, jelikož ji ledviny hůře vylučují. Nejhorší na preeklampsii je, že její příznaky bývají často zaměnitelné za běžné těhotenské obtíže souvisejícím s vyšším stádiem těhotenství, což v konečném důsledku může mít fatální následky pro matku i plod.

Preeklampsie a předčasný porod
Každý den, který dokáže oddálit předčasný porod, se počítá a je velmi cenný pro zdravý vývoj miminka.

Jaké jsou rizikové faktory vedoucí ke vzniku preeklampsie

I když preeklampsie může postihnout i ženy zcela zdravé, existují některé faktory, které s výskytem preeklampsie úzce souvisí. Jsou jimi především:

 • Zaznamenaná preeklampsie v rodině
 • Vysoký či velmi nízký věk matky
 • Obezita
 • Vysoký krevní tlak
 • Cukrovka

i

Tématu preeklampsie se věnuje také jeden z našich článků v BABY magazínu: Jaké zdravotní potíže vás mohou v těhotenství zaskočit?

Jak preeklampsie ohrožuje matku i plod

Preeklampsie může mít značný vliv na vývoj samotného plodu a projevuje se hlavně stagnací jeho růstu. Pro matku pak představuje nejznámější komplikaci tzv. HELLP syndrom, při kterém dochází k rozpadu červených krvinek, zvýšení jaterních testů a k nízké hladině krevních destiček. Úplně v nejhorším případě může vést preeklampsie až k samotné eklampsii, při níž je přímo ohrožen život ženy a plodu. Jde o nejzávažnější komplikaci, kdy se vlivem látek uvolněných z placenty křečovitě stahují mozkové cévy. Postižená žena trpí křečovitými záškuby celého těla, až nakonec upadne do bezvědomí.

i

22. květen byl vyhlášen jako Světový den Preeklampsie. Jeho úkolem je upozornit širokou veřejnost na toto závažné onemocnění, které má za následek až 20 % předčasných porodů a představuje vážné riziko pro matku i dítě.

V čem spočívá hlavní nebezpečí preeklampsie

Preeklampsie je nebezpečná právě proto, že může být snadno zaměnitelná s klasickými těhotenskými obtížemi. Vždyť které ženě, zvláště ve vyšším stupni těhotenství, neotékají nohy, nemotá se jí hlava nebo nemá vyšší tlak oproti normálu? Jediným možným řešením, jak zjistit, zda se preeklampsie může týkat i vás, je včasná diagnostika, která odhalí preeklampsii ještě předtím, než se objeví její příznaky.

Preeklampsie
22. květen upozorňuje na problém preeklampsie. (Zdroj: www.predcasnenarozenedeti.cz)

Jak lze včas diagnostikovat preeklampsii

I když nesplňujete žádný z rizikových faktorů, ani u vás není genetická zátěž preeklampsie, nikde není psáno, že vás toto onemocnění nemůže postihnout. Pokud máte strach z preeklampsie nebo sebemenší podezření na preeklampsii, je dobré podstoupit screeningové vyšetření mezi 11. a 14. týdnem těhotenství, které tuto nemoc odhalí, ještě než se u vás objeví jakékoliv znaky preeklampsie. Lékaři tak mají šanci vše zavčas podchytit příznaky preeklampsie na začátku těhotenství a sledovat váš zdravotní stav, aby nenastal vlivem preeklampsie předčasný porod. Pokud dojde k zanedbání nemoci nebo nejsou včas podchyceny její příznaky, většinou je nutno pro záchranu života ženy i plodu přistoupit k akutnímu císařskému a ukončit těhotenství předčasně.

i

Pravidelné kontroly, které absolvujete v rámci těhotenské poradny, sice preeklampsii nezabrání, často ji ale pomohou odhalit včas a dají tak lékařům možnost vás více sledovat a soustředit na konkrétní diagnózu. Těhotenské prohlídky proto nezanedbávejte a vašeho lékaře navštěvujte pravidelně, i když žádné těhotenské obtíže nepociťujete.

Jak probíhá screening preeklampsie v I. trimestru

Screeningové vyšetření se provádí na specializovaném pracovišti a se skládá z několika částí, které se pak souhrnně vyhodnocují pomocí speciálního programu. Zahrnuje test krevního tlaku, ultrazvukové vyšetření jak plodu, tak krevní průtok děložními tepnami matky, následně je dotyčné ženě odebrán vzorek krve a zhodnocena její osobní anamnéza. Toto vyšetření je v případě zdravotní indikace hrazeno pojišťovnou, případně o něj může těhotná žena nespadající do rizikové skupiny požádat jako samoplátce. V takovém případě vyjde tento screening na preeklampsii od 1000 do 1500 Kč.

Eklampsie a preeklampsie

Pokud není včas zahájeno sledování a léčba preeklampsie, může u těhotné ženy nastat život ohrožující stav zvaný eklampsie. Jde o situaci srovnatelnou s epileptickým záchvatem, v průběhu které dochází ke křečovitým záchvatům se ztrátou vědomí pacientky, které může vyústit až v kóma. V případě eklampsie je lékařský tým nucen přistoupit k okamžitému ukončení těhotenství císařským řezem, a to i když plod není ještě k porodu zralý. Dále se lékaři snaží ženě ve stavu eklampsie potlačit křeče a snížit krevní tlak, často jsou také nuceni přejít k resuscitaci a podpoře základních životních funkcí.

Co předchází eklampsii

Není podmínkou, že eklampsie vždy přichází v návaznosti na preeklampsii, někdy se může rozvinout i bez předchozích příznaků preeklampsie, děje se tak však jen ojediněle. Nejčastěji je eklampsie odstartována stavem zvaným těžká preeklampsie, který se projevuje bolestmi hlavy, zvracením, bolestmi břicha nebo poruchami vidění. Jestliže těhotné ženě není poskytnuta lékařské péče, může se těžká preeklampsie rozvinout v eklampsii. Jasné je, že v tomto případě je při preeklampsii hospitalizace nezbytná.

<

Léčba preeklampsie

Bohužel, preeklampsie se v těhotenství příliš léčit nedá a onemocnění tak ukončuje až samotný porod, ve většině případů zakončený císařským řezem. Lékaři přesto preventivně podávají těhotným ženám se zvýšeným rizikem preeklampsie až do 34. týdne těhotenství v nízkých dávkách aspirin obsahující kyselinu acetylsalicylovou. Ta může snižovat riziko, že se mírná preeklampsie změní na těžkou preeklampsii, při které hrozí předčasný porod.

Předčasný porod a preeklampsie

Předčasný porod a preeklampsie spolu úzce souvisí, jelikož porod dítěte je jediným řešením, jak se z preeklampsie či eklampsie vyléčit. I když se lékaři snaží udělat maximum pro udržení těhotenství a žena s preeklampsií bývá hospitalizována a monitorována, preeklampsie předčasný porod ve většině případů vyžaduje. Přistupuje se k němu, jakmile dojde ke zhoršení stavu dítěte či matky, které hrozí rozvinutí preeklampsie v eklampsii. Nejčastěji je těhotenství ukončeno císařským řezem.

Preeklampsie po porodu

Jak již bylo psáno, předčasný porod většinou preeklampsii zastaví a následky preeklampsie postupně odezní, v některých případech však preeklampsie přetrvá i po porodu. Mluvíme o tzv. poporodní preeklampsii. Je zajímavé, že se preeklampsie po porodu může vyvinout i žen, které v době těhotenství tímto onemocněním netrpěly, nejčastěji to bývá do 48 hodin od porodu. Projevy preeklampsie po porodu bývají obdobné jako u preeklampsie v těhotenství, mluvíme hlavně o zvýšeném tlaku, bílkovině v moči, bolesti hlavy, rozmazaném vidění nebo přecitlivělost na světlo, otocích, o bolestech břicha a nevolnostech. Léčba preeklampsie po porodu se většinou řeší podáním léčiv a sledováním zdravotního stavu pacientky.

22. květen – Světový den Preeklampsie

Díky vysoké úrovni zdravotní péče u nás nemívá preeklampsie fatální následky, avšak celosvětově je řazena mezi hlavní příčiny kojeneckých a mateřských úmrtí. Také proto byl 22. květen zvolen jako Světový den preeklampsie, který má přinést celosvětovou osvětu a informovat širokou veřejnost o tomto onemocnění, které komplikuje průběh těhotenství a způsobuje předčasný porod.

Preeklampsie
Včasná diagnostika pomáhá zvládnout preeklampsii lépe a dokáže oddálit předčasný porod. (Zdroj: www.predcasnenarozenedeti.cz)

i

Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny je organizace, jejímž cílem je zvyšování povědomí o předčasném porodu i poskytování podpory i pomoci rodinám po předčasném porodu. Z toho důvodu upozorňuje na problém preeklampsie jako na jednu z častých příčin předčasných porodů u nás.

Také Alza pomáhá předčasně narozeným dětem

Společnost Alza.cz také podporuje Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny. Před Vánocemi darovala 1 milion korun na pomoc potřebným rodinám, které nemají dostatek financí na výdaje spojené s těžkou životní situací, jakou je předčasný porod.

Preeklampsie
Společnost ALZA.CZ nadělila předčasně narozeným dětem 1 milión korun.

„Osudy potřebných nám nejsou lhostejné. Velice se nám líbí způsob, jakým Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny pomáhá. Jsme obzvlášť rádi, že pomoc je adresná a celorepubliková a že veškeré finanční prostředky pomáhají konkrétním rodinám a malým bojovníkům. Pro rodiny je to extrémně náročné období. A finanční dar od fondu jim umožňuje soustředit se na to podstatné, což je společný čas,“ vysvětluje Aleš Zavoral, zakladatel společnosti a předseda představenstva Alza.cz.


Předčasný porod znamená mnoho komplikací a stresu pro dítě i matku a každý den navíc, kdy lze porod oddálit, se počítá. Čím více žen se o preeklampsii dozví, tím větší je šance, že se toto onemocnění podchytí včas. Podpořte i vy 22. května Světový den preeklampsie, ať se o riziku tohoto onemocnění dozví co nejvíce žen.

Vytisknout
P-DC1-WEB01
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací