Nebezpečí v síti – bezpečnost na internetu pro děti

Zobrazit katalog

Článek

Aktualizováno

Děti jsou v současnosti běžnými každodenními uživateli internetu. Nebylo by na tom tolik špatného, pokud by jim z temných zákoutí kyberprostoru nehrozilo nebezpečí v podobě nejrůznějších podvodníků, zlodějů, vyděračů či sexuálních predátorů. Na posledně jmenované se zaměřil dokument V síti. V něm, stejně jako v knize Kdo chytá v síti, jsme konfrontováni s drsnou realitou, kdy obrovské množství sexuálních útočníků pod zdánlivou anonymitou internetu ohrožuje naše děti. Ty však samy nemají tolik zkušeností, aby dokázaly nebezpečné situace kriticky posoudit. Můžeme je vůbec nějak ochránit?

Nebezpečí v síti: dokážete ochránit své děti? – OBSAH

 1. Hrozby internetu pro děti
 2. Co by měly děti vědět při užívání internetu
 3. Bezpečně na internetu – jak s dítětem mluvit?
 4. Dokument a kniha V síti
 5. Rodičovský zámek na telefonu a tabletu
 6. Jak funguje rodičovský zámek na Windows a macOS?
 7. Rodičovská kontrola na WiFi routeru
 8. Rodičovské zámky na chytrých televizích
 9. Rodičovská kontrola na streamovacích službách (HBO GO, Netflix, Skylink Live TV)

Hrozby internetu pro děti

Největší rizika internetu pro děti nespočívají v lovcích a podvodnících na druhé straně počítače. Nejhorší situace nastávají ve chvíli, kdy u internetu sedí nepoučené dítě bez jakýchkoli znalostí nástrah kybersvěta. Útočníky na druhé straně v tu chvíli změnit ani dostihnout nedokážeme, ale pokud zvládneme svým potomkům vysvětlit, s čím se mohou setkat a jaká rizika to může přinést, máme téměř vyhráno.

V síti; dítě; internet; telefon
Na děti číhá ve virtuálním prostoru řada nástrah.

Je to ovšem jediná cesta, jak je ochránit. Omezení použití počítače uhlídáte doma, ale pokud budou děti chtít, na internet se připojí u kamaráda, ve škole či jinde. Nejspolehlivějším způsobem, jak zajistit bezpečí našich dětí na internetu, je vzájemná důvěra.

Co je tedy největším nepřítelem dětí na internetu?

Anonymita – dospělí i děti vstupují do diskusí a situací, do nichž by se v reálném životě nedostali, anonymita jim dodává odvahu, zároveň u případného pachatele snižuje strach z dopadení.

Strach svěřit se – pokud se dítě dostane v souvislosti s komunikací na internetu do potíží, často se bojí svěřit rodiči či jinému dospělému, má pocit, že problém se tím zhorší, případně bude potrestáno.

V síti; dítě; internet
Poučení dítěte o bezpečné komunikaci na internetu je základem pro jeho ochranu před sexuálními útočníky.

Dítě se může kdykoli setkat s některým z mnoha typů internetové kriminality. Pokud bude mít povědomí o jejich existenci, snižuje se pravděpodobnost, že se v této souvislosti dostane do potíží. Mezi nejčastější patří kyberšikana, útoky hackerů, sexuální zneužívání, krádeže identity či podvodné nabídky.

Co by měly děti vědět při užívání internetu

Nepočítejte s tím, že postačí dětem internet zakázat. To může paradoxně celou situaci ještě zhoršit. Pokud bude dítě internet používat tajně a začne se cítit ohroženo, těžko se vám bude svěřovat. Již samo porušení zákazu bude vnímat jako své selhání a ve strachu z trestu mnohdy raději nic neřekne. A to může mít velmi vážné následky.

Je tedy důležité, aby dítě znalo alespoň základní pravidla bezpečného používání internetu:

 • Nesdělovat osobní údaje či přístupová hesla.
 • Pečlivě zvážit sdílení fotografií.
 • Cokoli je jednou zveřejněno, může být dále šířeno a je téměř nemožné tato data zcela odstranit.
 • Nikdy nesdělovat cizím osobám, že dítě je doma samo.
 • I komunikace prostřednictvím živých videopřenosů může být nahrávána a později zneužita.
 • Zpoplatněné služby či finanční nabídky cizích osob by měla vždy posoudit dospělá osoba. Pokud někdo nabízí vysoké částky nebo věcné dary (mobilní telefon, tablet apod.), pravděpodobně za to bude vyžadovat adekvátní „odměnu“ – např. fotografie, osobní informace či další data snadno zneužitelná například k vydírání.
 • Děti; internet; notebook; počítačDěti; internet; notebook; počítač
  Děti dnes využívají internet od velmi nízkého věku. Již tehdy je třeba začít mluvit o nástrahách, na které mohou narazit.
 • Snaha o osobní setkání s dítětem je typická právě pro sexuální lovce nezletilých dívek i chlapců. Při takových pokusech o sjednání schůzky by měly děti vždy informovat dospělou osobu, které důvěřují.
 • Nabídka sexuálních služeb za úplatu není neobvyklá. Pro děti může být velmi lákavý právě vysoký výdělek, proto by měly být poučeny o nebezpečí pedofilie či prostituce prostřednictvím internetu.

Bezpečně na internetu – jak s dítětem mluvit?

Bez vzájemné důvěry to nepůjde. Ano, někdy je to těžké. Děti v pubertě mnohdy chtějí o svém jednání rozhodovat samy a záměrně dělají pravý opak toho, co od nich dospělí vyžadují a očekávají. Zkuste se tedy svým potomkům alespoň lehce přiblížit. Nezakazujte, nepřikazujte, ale vyjádřete svůj zájem o to, co na internetu dělají.

Zahrajte si na hloupé a nechte se od nich poučit, jak fungují sociální sítě, co se na nich dá nalézt, jakým způsobem se jejich prostřednictvím dá komunikovat. Klidně si sociální sítě sami vyzkoušejte, s nadhledem dospělého budete schopni lépe posoudit nebezpečí, které zde dítěti hrozí. Chcete-li být na podobný rozhovor opravdu dobře připraveni, mohl by vám pomoci manuál pro rodiče a učitele, kteří chtějí rozumět digitálnímu světu mladé generace Dítě v síti.

V síti; dítě; internet
Kniha Dítě v síti je manuál pro rodiče a učitele, kteří chtějí rozumět digitálnímu světu mladé generace. 

Svá zjištění pak nepředávejte formou razantního „nesmíš…“, zkuste je spíše vsadit do příběhu, který jste slyšeli od známého, jehož dcera/neteř se stala obětí např. internetového predátora. Vzápětí do něj můžete vložit i vhodné řešení – nemazat škodlivou konverzaci, neblokovat osobu na druhé straně, svěřit se komukoli dospělému (rodiči, příbuznému, učiteli, známému…).

Rozhodně si všímejte chování svého dítěte. Zbystřit byste měli, pokud je často smutné, schovává před vámi telefon nebo maže historii prohlížeče. Odhalíte-li jako rodiče závadnou komunikaci, v první řadě si s dítětem zcela klidně promluvte. Nesnažte se pak dotyčnou osobu jakkoli kontaktovat skrze profil dítěte. Jestliže si nejste jistí, jak v této situaci dále postupovat, kontaktujte Linku bezpečí, Rodičovskou linku nebo Policii ČR. Nikdy nenechávejte celou věc utichnout, včasným řešením situace můžete ochránit i další děti.

Děti; internet; notebook; sociální sítěDěti; internet; notebook; počítač
Vzájemná důvěra mezi dítětem a rodičem je nejúčinnějším prvkem ochrany před internetovou kriminalitou. 

Dítě by ideálně mělo vyrůstat s vědomím, že i když něco provede, vždy se má komu svěřit. A to zejména v situaci, kdy zažívá pocity strachu a ohrožení vlastní osoby či lidí jemu blízkých.

Dokument a kniha V síti

Dokumentární počin Barbory Chalupové a Víta Klusáka se započal v roce 2017 myšlenkou na krátké virální video, jež mělo upozornit na stále častější případy zneužívání dětí v rámci českého internetu. Dokumentaristé založili falešný profil 12leté dívky na serveru lidé.cz. Přišlo šokující zjištění, že dívka, aniž by se o to jakkoli aktivně přičinila, byla během pěti hodin oslovena více než 80 muži, přičemž většina z nich ji vyzvala ke společné masturbaci při videohovoru, jiní jí bez varování zasílali odkazy na pornostránky či vlastní obnažené fotografie.

Autoři se po této zkušenosti rozhodli pro natočení celovečerního filmu a na crowdfundingové platformě Hithit spustili kampaň k získání potřebných financí na jeho realizaci.

i

Téma zneužívání mladistvých na internetu vzbudilo velký zájem veřejnosti. Na Hithitu se podařilo vybrat více než trojnásobnou částku oproti původním požadovaným nákladům. Peníze vybrané nad rámec projektu budou využity k osvětové kampani.

V síti; dítě; internet
Dítě, které má zkušenost s útokem sexuálního predátora, si mnohdy nese následky takového zážitku až do dospělosti.

O čem je dokument V síti

V celovečerním dokumentárním filmu V síti sledujeme trojici 12letých dívek, ve skutečnosti velmi mladistvě vyhlížejících dospělých žen – hereček. Děvčata jsou zasazena do prostředí dětského pokojíčku, odkud pod dohledem psycholožky, sexuoložky a právníka komunikují s muži, kteří je oslovili na základě uměle vytvořených profilů na sociálních sítích. Během 10 dnů to bylo celkem 2 458 mužů.

V síti; dítě; internet
Záběr z natáčení dokumentu V Síti. Na fotografii zleva: Sabina Dlouhá, Tereza Těžká, Anežka Pithartová, Vít Klusák. Zdroj: Českatelevize.cz

Všichni věděli, že se jedná o dvanáctileté děti, přesto se většina z nich nezdráhala vyzvat je ke sdílení sexuálních zážitků přes webkameru, posílala fotky svých penisů, odkazy na pornostránky či si rovnou sjednala osobní setkání. Takto alarmující závěry jistě nikdo nečekal. Doufejme tedy, že dokument dokáže významně rozšířit povědomí veřejnosti o tomto negativním fenoménu, a pomůže tak zabránit dalším případům zneužívání dětí na internetu.

i

Dokument V síti je přístupný mládeži od 15 let, nicméně existuje i zkrácená verze filmu V síti: za školou, jež je vhodná i pro děti od 12 let.

Kniha Kdo chytá v síti

Stejně jako dokument, i kniha Kdo chytá v síti se snaží upozornit na nebezpečí číhající na děti pohybující se denně na internetu. Je psanou formou celovečerního dokumentu, obohacenou o hlubší rozbory jednotlivých postav, které ve filmu vystupují, a obsahuje dokonce rozhovor s jedním z odhalených sexuálních predátorů. Tak jako celovečerní dokument V síti, kniha o zneužívání dětí na internetu Kdo chytá v síti vychází 27. února 2020. 

V síti; dítě; internet
Kniha Kdo chytá v síti obsahuje soubor navazujících rozhovorů, které umožňují hlubší rozbor postav z filmu.  

Autoři knihy se snaží na problém nahlížet také jiným pohledem. Vždyť na druhé straně u monitoru nesedí vždy jen devianti, ale muži, kteří jsou si vědomi svého špatného jednání. Co je tedy vede k tomu, aby dokázali překračovat morální i zákonné hranice?

Co najdete v knize Kdo chytá v síti

 • Tři textové záznamy skypových rozhovorů mezi dívkami a muži, kteří je oslovili. Ti bez okolků přechází k nabídce společných erotických zážitků prostřednictvím webkamery, posílají fotografie svých intimních partií a totéž žádají od dívek, o jejichž nízkém věku dobře vědí. Muži dostali příležitost vyjádřit se ke svému chování, ať už byly důvody jakékoli. Samozřejmě se v naprosté většině zalekli a o rozhovor neměli zájem. V knize si však můžete přečíst vyjádření Jaroslava, který byl jedním z predátorů.
 • i Ukázky z rozhovoru s Jaroslavem: „Ty holky chtějí, abych jim poradil. Pak si řeknou: To je asi dobrý člověk.“ „Přítelkyně se se mnou rozešla, protože jsem si psal s mladými holkami. Dvěma dvanáctiletými a dvěma patnáctiletými.“ „Nevěděl jsem, že je trestné vyměňovat si s nimi nahé fotky.“
 • Rozhovory s dívkami – oběťmi sexuálních predátorů.
 • Rozhovory s odborníky – psycholožkou, odborníkem na kybernetickou kriminalitu.
 • Rozhovor s Martinem Mertlem, dříve skautským vedoucím odsouzeným za zneužívání chlapců.
 • Rozhovor s matkou jednoho ze zneužívaných chlapců.
 • Obsah e-mailů, které mohly autorům knihy anonymně zaslat oběti sexuálního obtěžování na internetu. 

Digitální desatero aneb jak chránit dítě na síti

 1. Nenechme děti mobilům, tabletům, sociálním sítím a hrám napospas. Nenechme je zkrátka v síti o samotě. Jsou pod silným tlakem nejbohatších firem světa, aby byly bez ustání online.
 2. Pouhé zákazy mobilů nic neřeší. Musíme děti v digitální džungli držet za ruku a ukazovat na nebezpečí. To vyžaduje pochopit, co mají na sítích nebo na hrách rády a proč.
 3. Čím méně budou děti na mobilech, tím lépe. Optimální čas online pro různý věk dítěte nicméně nelze stanovit. Záleží více na tom, co dítě na internetu dělá než jak dlouho.
 4. Závislost na mobilech je především známkou toho, že něco nefunguje v rodině. Není-li dítě „připojeno“ láskou svých nejbližších k vlastní rodině, hledá chybějící blízkost na síti.
 5. Buďte s dětmi na síti alespoň občas společně. Hrajte hry, sledujte influencery, prohlížejte fotky a pomáhejte jim pochopit, co z toho je přetvářka, co nevinná zábava, a co může být naopak nebezpečné.
 6. Dbejme na to, aby děti trávily dostatek času offline, ideálně v přírodě. Aby nezapomněly jen tak lelkovat, což je mimořádně zdravé. Aby se „nepřejídaly“ informacemi.
 7. České školství nezvládá digitální revoluci a téměř nic děti o technologiích nenaučí. Rodiče to musí dohnat sami a snažit se o změnu ve škole, kam jejich dítě chodí.
 8. Mobily školákům kradou spánek. Ujistěte se, že mobil nemají u sebe, když usínají, protože mají tendenci jej kontrolovat dlouho do noci. Mají strach, aby o něco nového nepřišli.
 9. Výzkumy o škodlivosti elektromagnetického záření jsou velmi znepokojivé. Vypínejte na noc wifi, učte děti dávat si mobil do režimu letadlo, a hlavně co nejvíce choďte ven do přírody.
 10. Děti se potřebují na síti vyznat. Učme je, jak odlišit podstatné od balastu, jak poznat fake news, jak se bránit proti kyberšikaně, jak pracovat s hesly. A že i ve světě online se musí dodržovat pravidla slušného chování.
 11. *Převzato z knihy Dítě v síti

Rodičovský zámek na telefonu a tabletu

Dnes mají mobil či tablet mnohdy už i malé děti. Pokud chcete mít přehled a možnost usměrňovat, co na svých zařízeních dělají, v následující kapitole vám ukážeme, jak na to. Na zařízeních s Androidem k tomu slouží aplikace Google Family Link, na iPhonech a iPadech funkce Čas u obrazovky. Co všechno jednotlivé služby umí a jak je nastavit? 

Jak ochránit dítě na systému Android

K regulaci aktivit dětí na Androidu slouží aplikace Google Family Link, kterou si stáhnete z Google Play. Je zdarma od května 2018 a funguje i v Česku a na Slovensku. S pomocí aplikace Google Family Link budete moci:

 • Sledovat aktivitu dítěte na zařízení – souhrny a statistiky vám zobrazí, kolik času vaše dítě tráví v jednotlivých aplikacích.
 • Spravovat aplikace – schvalujte nebo blokujte aplikace, které si chce dítě stáhnout do svého telefonu nebo tabletu. 
 • Nastavovat limity aplikací – pomocí časového limitu můžete aplikacím určit, kolik času s nimi dítě smí trávit. 
 • Určit, kdy budou moci zařízení používat – nastavte jim večerku nebo jim určete, že například ve školních hodinách nebudou moci telefon používat.
 • Na dálku uzamknout jeho zařízení – dítěti zamezíte používat telefon či tablet, např. když se jde ven, před večeří nebo před spaním. 
 • Zjišťovat jeho polohu i mimo domov – pokud má dítě své zařízení u sebe, můžete sledovat, kde se nachází. 
Google Family Link
Google Family Link obsahuje řadu funkcí.

Jak nastavit Google Family Link

Na svůj, tedy rodičovský mobil si nainstalujte Google Family Link pro rodiče, což vyžaduje Android 5.0 a novější. Aplikace funguje i na iPhonu a iPadu (s iOS 9 a novějším), vaše dítě však musí mít telefon s Androidem ve verzi 7.0 Nougat nebo novější. 

Pokud nevíte, kterou verzi Androidu vlastně vy či vaše dítě používáte, zjistíte to v Nastavení, kde klepnete na Informace o telefonu nebo Informace o tabletu. 

Poté nainstalujte aplikaci Google Family Link pro děti a teenagery na chytrý telefon svého potomka. Ta aplikaci Google Family Link pro rodiče doplňuje. Po spuštění aplikace se spustí průvodce, který vás procesem vede krok za krokem. Nemusíte se bát složitostí, postup zvládne i naprostý laik.

Prvním krokem je ověření, zda je „dětské“ zařízení s aplikací kompatibilní, tedy běží alespoň na Androidu 7.0 Nougat nebo novějším. Dalším je vyjádření vaší ochoty založit dítěti k tomuto účelu Google účet a poté jej připojit do vaší skupiny. 

Google Family Link
V Google Family Link můžete např. na dálku zamknout zařízení vašeho dítěte.

Následuje samotné založení účtu vašeho potomka (jeho případný stávající účet nelze použít, musí se založit nový), kde postupně zadáte jeho jméno, datum narození, pohlaví, e-mailovou adresu a heslo. Poté vyjádříte souhlas s vytvořením dětského účtu připojením své platební karty a přihlášením na dětský účet pro ověření vaší identity.

Nyní se dostáváme k připojení zařízení vašeho dítěte ke službě Google Family Link dle krátkého obrázkového průvodce. K tomu je potřeba na telefon dítěte přidat aplikaci Family Link Manager, která vám pomůže s nastavením jeho zařízení. Poté telefon svého dítěte pojmenujete a přejdete ke správě aplikací. Aplikace jsou řazeny do různých skupin dle věku dítěte a podle toho, zda jsou pro něj vhodné. Zde je můžete omezovat či rovnou blokovat.

Google Family Link
Google Family Link může zefektivnit používání zařízení u vás i vašich dětí.

Pokud se ponoříte do širokých možností nastavení, kontrolu si můžete podobně upravit k obrazu svému. Je možné si například zvolit, které aplikace si dítě bude moci stahovat vzhledem ke svému věku či omezení přístupu na weby pro dospělé. Pokud chcete mít přehled o tom, kde se nachází, aktivujte si určování jejich polohy. 

Další informace najdete na stránkách služby Google Family Link.

Jak ochránit dítě na systému iOS

Uživatelé operačního systému iOS od Applu mají od září 2018 možnost používat funkci Čas u obrazovky. Nejedná se o aplikaci jako v případě Google Family Link, ale o funkci, k níž se přistupuje z nativní aplikace Nastavení. Nemusíte tedy nic instalovat.

Funkce je dobře propracovaná a umí toho poměrně hodně. V přehledných grafech a statistikách v ní získáte informace o nejpoužívanějších aplikacích, kolikrát jste drželi telefon v ruce, kolik vám přišlo oznámení apod. 

Jak Čas u obrazovky aktivovat?

 • Přejděte do Nastavení a klepněte na Čas u obrazovky.
 • Zvolte Zapnout Čas u obrazovky.
 • Klepněte na Pokračovat.
 • Vyberte „Toto je můj (zařízení)“ nebo „Toto je (zařízení) mého dítěte“.

Následně můžete sledovat, jak své zařízení využíváte. Vše se synchronizuje takřka v reálném čase, takže budete mít vždy aktuální informace.

Čas u obrazovky
V Čase u obrazovky získáte přístup k přehledům využívání zařízení i rozličným nastavením.

Co lze v Čase u obrazovky nastavit?

Přehled o statistikách využívání a limitech získáte v horní části obrazvky. Níže se nachází tato nastavení:

 • Klidový čas – představuje dobu, kdy si od zařízení chcete dát přestávku. V této době, kterou si můžete nastavit dle libosti, se dostanete jen k telefonování a aplikacím, které si předem určíte. 
 • Limity aplikací – zde si nastavíte denní limity pro aplikace nebo kategorie aplikací, tedy jak dlouho je máte vy či třeba vaše dítě používat. Jakmile limit vyprší, funkce vám dá vědět, že už jste jej vyčerpali, nebo pokud budete chtít, aplikaci či aplikace zablokuje.
 • Omezení komunikace – v Omezení komunikace si určíte, s kým mohou vaše děti komunikovat. Funkce se vztahuje na Telefon, FaceTime, Zprávy a kontakty v iCloudu. 
 • Povoleno vždy – k těmto aplikacím budete mít přístup vždy, i když pro ostatní aplikace už limity vypršely. 
 • Omezení obsahu a soukromí – v tomto nastavení můžete blokovat nevhodný obsah, stahování, nákupy a další.

Všechny funkce dobře fungují pro přehled, jak telefon používáte vy, ale i vaše dítě. A kdykoli můžete jejich nastavení změnit. Pro používání Času u obrazovky s rodinou slouží Rodinné sdílení. Pokud už v něm jste, postupujte následovně:

 • Přejděte do Nastavení a klepněte na Čas u obrazovky.
 • Zvolte jméno svého dítěte.

Pokud zde jméno svého dítěte nevidíte, přidejte jej a nastavte si rodinu. Pokud ještě nemáte Rodinné sdílení nastaveno, učiníte tak tímto postupem.

Čas u obrazovky lze používat na iPhonu, iPadu, iPodu, ale i na MacBoocích a stolních iMacích. Na mobilních zařízeních je nutné mít nainstalovaný alespoň iOS 12 a novější či iPadOS 13 a novější, na MacBooku a iMacu alespoň macOS 10.15 a novější. Dobré je, že Čas u obrazovky lze synchronizovat na všech těchto zařízeních, jen je nutné se na nich přihlásit do stejného účtu iCloud a zvolit Sdílet mezi všemi zařízeními. 
Čas u obrazovky
Čas u obrazovky lze používat i na macOS.

Jak funguje rodičovský zámek na Windows a macOS?

Stejně jako na své děti dohlížíte v reálném světě, je naprosto nutné dohlédnout i na virtuální život. Microsoft i společnost Apple již před poměrně dlouhou dobou do svých operačních systémů implementovaly funkci známou jako rodičovský dohled. O co jde? Poměrně jednoduchým způsobem docílíte toho, že děti budou mít nastavený časový limit používání daného zařízení, také lze s ohledem na věk blokovat aplikace, hry a samozřejmě nevhodné webové stránky.

Nastavení rodičovské kontroly na Windows 10 a Xbox One

Základem používání rodičovské kontroly ve Windows 10 je pochopitelně vytvoření uživatelských účtů pro každého člena rodiny. Díky tomu je možné snadno vytvořit rodinnou skupinu, kterou lze spravovat odkudkoli pomocí webových stránek Microsoftu, což je velká výhoda. Jakmile máte rodinnou skupinu hotovou, u dětí nejprve překontrolujete jejich věk. Podle něj jsou totiž automaticky omezovány aplikace nebo webové stránky, což se pak promítá například z Windows 10 na Xbox One. A úplně stejně jednoduše funguje omezení stráveného času. Typicky nebudete chtít, aby dítě po nocích hrálo hry. V přehledném kalendáři přesně určíte časové intervaly a máte klid.

Po vypršení časového limitu je uživatel automaticky odhlášen. Má však možnost vyplnit jednoduchý formulář s požadavkem na prodloužení. Taková notifikace vám pak obratem dorazí na email, kde s ní naložíte dle svého uvážení.

i

Rodičovská kontrola na PlayStation 4

Pokud místo Xboxu One používáte PlayStation 4, i na něm lze jednoduše nastavit rodičovskou kontrolu. Opět si musíte pro děti vytvořit samostatné uživatelské účty (nefunguje provázání jako Windows 10 – Xbox One). Platí, že podle věku dítěte bude systém omezovat spouštění her nebo jejich nákup, pouštění DVD nebo Blu-ray disků a samozřejmě nechybí ani webový filtr.

Rodičovský dohled na macOS

Pokud místo Windows 10 používáte macOS, i v tomto případě máte docela široké možnosti, jak děti ochránit. V první řadě je nutné podotknout, že samotný macOS je citelně bezpečnější a je prakticky vyloučené narazit na vir nebo malware. Už to je samo o sobě dobré, protože bude jen velmi těžko možné například zneužít webovou kameru k vašemu sledování. Ne, na Macbooku Pro opravdu není nutné přelepovat webkameru.

Rodičovský dohled funguje na macOS v podstatě stejně jako na Windows 10. Opět je nutné pro děti vytvořit samostatné účty, které následně jednoduše nastavíte. Například lze přímo zakázat použití webové kamery nebo účtů, na které může dítko poslat e-mail. Samozřejmě lze zablokovat nákupy v iTunes, nastavit časové limity pro používání zařízení nebo omezit přístup k webovým stránkám pro dospělé.

macOS; rodičovský dohled

S příchodem macOS Catalina došlo k přidání funkce Čas u obrazovky, kde lze jednotlivým rodinným účtům nadefinovat chování napříč celou Apple platformou. Dítěti tak jedním nastavením zajistíte bezpečnost na iPhonu i na počítači s macOS.

Rodičovská kontrola na WiFi routeru

K WiFi síti se dnes připojují notebooky, tablety, mobilní telefony či herní konzole, což vyžaduje zvýšenou stabilitu a dostatečnou propustnost, pokud jsou zařízení připojena v jeden okamžik. Navíc můžete WiFi síť použít k ovládání celé chytré domácnosti složené z efektního osvětlení, chytrých termostatů nebo meteostanic. Moderní WiFi router je tak v podstatě počítač, který pečlivě hlídá bránu z internetu do vaší domácnosti. Proto se celá řada výrobců rozhodla, že přidá funkci rodičovské kontroly.

Pro nastavení se stačí přihlásit na webové rozhraní WiFi routeru a vybrat zařízení, které chcete mít pod rodičovskou kontrolou. Na pár kliknutí myší tak jednoduše omezíte přístup k internetu. Ať už z pohledu času, nebo podle obsahu webových stránek. Musíme však sportovně přiznat, že rodičovská kontrola přes WiFi router má výrazně méně funkcí než nastavení přímo v operačním systému. Nicméně jako nouzové řešení bude fungovat.

Rodičovské zámky na chytrých televizích

Chytré televize jsou zpravidla připojeny k internetu, tudíž mají též potenciál být pro děti rizikem. Proto jsou mnohé operační systémy takzvaných smart TV vybaveny rodičovským zámkem či podobnou formou ochrany, která dětem znemožní spuštění některých aplikací či programů. Lze díky tomu snadno kontrolovat, kam má a kam nemá dítě přístup. Obvykle se jedná o nastavení čtyřmístného PIN kódu, jenž je třeba před vstupem do „zamčených“ aplikací použít.

Rodičovská kontrola TV
Jisté nebezpečí čeká na děti i v podobě nevhodných pořadů v televizi a na streamovacích službách.

Tyto zámky ale zpravidla neřeší vše. Aplikace, ke kterým dětem ponecháváme přístup, je třeba dále nastavit tak, aby v jejich rámci nemohly narazit na škodlivý obsah, případně nemohly být kontaktovány cizími lidmi.

i Nejsnazší cestou k nastavení rodičovské ochrany je uživatelský manuál přiložený k televizi, kde najdete postup přesně pro svůj model.

Rodičovská kontrola na streamovacích službách (HBO GO, Netflix, Skylink Live TV)

Nevhodný násilný, vulgární či sexuální obsah ve formě filmů a seriálů mohou děti najít i na streamovacích službách, jako je Netflix a HBO GO nebo tzv. IPTV, kam patří například Skylink Live TV. Abyste je před ním uchránili, můžete i v těchto službách nastavit různá omezení, díky nimž budou mít děti přístup jen k obsahu, který je pro ně nezávadný.

Přístup lze obvykle odstupňovat podle věku, v takovém případě tedy můžete nastavit, aby vaše dítě mělo automatický přístup k filmům a seriálům určeným pro děti od šesti, dvanácti či patnácti let, případně dle jiných věkových hranic.

Rodičovská kontrola HBO GO

Každý pořad zařazený v nabídce HBO GO je zhodnocen z hlediska věkové přístupnosti, má tedy doporučený věk. Na účtu HBO GO je k dispozici rodičovská kontrola, která umožňuje nastavit heslo, jež je nutné zadat při každém spuštění pořadů nevhodných pro děti do věku, který zvolíte.

i Tato nastavení lze změnit jen v prohlížeči počítače nebo mobilního telefonu, pro jejich změnu se proto přihlaste ke svému účtu HBO GO na jednom z těchto zařízení.

Jak nastavit rodičovskou kontrolu na HBO GO:

 1. Přejděte do Nastavení → Rodičovský zámek.
 2. Zde můžete nastavit rodičovské heslo i věkový limit, při jehož překročení bude heslo u pořadů vyžadováno.

Rodičovská kontrola Netflix

Na jednom Netflix účtu můžete mít hned několik profilů. Každé dítě může mít svůj vlastní. A pro tyto profily lze nastavit obecné předvolby omezující zobrazovaný obsah.

i Tato nastavení lze změnit jen v prohlížeči na počítači, automaticky se ale přenesou do vaší aplikace na chytré televizi.

Jak nastavit dětský profil na Netflixu:

 1. Na úvodní straně, kde vybíráte z profilů, klikněte na „Manage Profiles“ („Upravit Profily“). Tato volba je dostupná i v menu nabídky pořadů: Stačí najet myší na ikonu aktuálního profilu (pravý horní roh), načež se rozbalí menší nabídka, v níž zmíněné tlačítko najdete také.
 2. Až uvidíte dlaždice s profily, vytvořte nový nebo upravte stávající (najetím na něj a kliknutím na ikonu tužky).
 3. Zde můžete buď vedle jména zakliknout políčko „Kid?“ („Dítě?“), nebo upravit nabídku označenou „Allowed TV shows and movies“ („Povolené seriály a filmy“). V ní najdete okno, které vám dovolí detailněji nastavit věk dítěte. Můžete se rozhodnout, zda chcete, aby měl dětský profil přístup jen k pořadům pro nejmenší děti, pro větší děti nebo pro teenagery.

Rodičovská kontrola Skylink Live TV

IPTV Skylink Live TV nabízí dle dostupných materiálů jen omezené možnosti rodičovské kontroly. Přístup do sekcí s erotickým obsahem je podmíněn zadáním čtyřmístného PIN kódu, který lze změnit. O dalších spravovatelných nastaveních rodičovské kontroly se však provozovatel nezmiňuje.

Jak změnit PIN rodičovské kontroly Skylink Live TV:

 1. Přejděte do Nastavení → Rodičovský zámek → Změnit výchozí.
 2. Zde můžete změnit PIN rodičovského zámku. Jeho výchozí tvar je 0000.

Nepodceňujte ochranu dětí při komunikaci na sociálních sítích a užívání internetu. Mluvte s nimi již od útlého věku o nebezpečích, se kterými se mohou setkat, a zdůrazněte je zejména ve chvíli, kdy dostanou své vlastní zařízení s přístupem na internet. O nevhodném obsahu či podivné komunikaci by se vám neměly bát říct. Mohou tak kromě sebe ochránit i mnoho dalších dětí.

5,0
Kdo chytá v síti
Kniha - Dokumentární kniha o zneužívání dětí na internetu. Hlubší rozbor postav z filmu, který vyvolal obrovský rozruch. - autor Vít Klusák; Marika Pecháčková, 240 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá
Cenová bomba
262,- Ušetříte 50,-
Skladem > 10 ks u dodavatele
Objednací kód: FKP0322732
5,0
Kdo chytá v síti
Elektronická kniha - Dokumentární kniha o zneužívání dětí na internetu. Hlubší rozbor postav z dokumentárního filmu V síti. - autor Marika Pecháčková, 280 stran, česky
249,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK33270
Vytisknout
P-DC1-WEB02
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací