NEO (VŠE, CO CHCETE VĚDĚT) – Platforma zaměřená na chytré kontrakty

Zobrazit katalog

Článek

Aktualizováno

NEO je projekt, který je pro mnohé uživatele zastřen mlhou a nejasnostmi. Důvodem je komplikovaná historie projektu i jeho celkový vývoj. V následujícím článku se podíváme na základní aspekty NEA. To znamená jeho stručnou historii, vývoj, myšlenku, ale také porovnání s jeho konkurencí – projektem Ethereum.

i Změna organizační struktury uvnitř NEO! Vzniká NEO Foundation. – 23.05.2018 Během včerejška se na oficiálním webu NEO objevila zpráva informující o zásadní reorganizaci vnitřní struktury společnosti – přehlednou infografiku na toto téma najdete například zde. Především se pak jedná o změnu oficiálního názvu z NEO Council na NEO Foundation, přičemž došlo také k přeskupení sil v nejvyšším vedení společnosti, kde budou nyní rozhodující pravomoci společně sdílet Da Hongfei a Erik Zhang. Nová NEO Foundation prostřednictvím tohoto oznámení rovněž poodhalila část svých krátkodobých plánů, kdy hodlá sponzorovat samostatnou neziskovou organizaci (Open Blockchain Foundation) zaměřenou na akademický výzkum v oblasti nejmodernějších blockchainových technologií. Další NEO aktuality naleznete v kapitole NEO aktuality – co se událo ve světě nejpopulárnější virtuální měny.

NEO, logo

Co se v článku o projektu NEO dočtete? (OBSAH)

 1. Počátky NEO platformy
 2. NEO blockchain
 3. NEO vs. Ethereum. Jaké jsou rozdíly?
 4. NEO aktuality – co se událo ve světě populární platformy?
 5. Další vlastnosti NEA – NeoX, NeoFS a NeoQS
 6. Role projektu OnChain
 7. NEO tokeny
 8. Kde nakoupit a kde uložit NEO a GAS?
 9. NEO a CZK – jaký je aktuální kurz a cena NEA?
 10. Jak NEO napomáhá dalším projektům?
 11. Budoucnost platformy NEO

Počátky NEO platformy

Projekt založili Da Hongfei a Erik Zhang v roce 2014 v Číně pod názvem Antshares. Zde se stal prvním blockchainovým projektem. Současný název NEO dostal až v polovině roku 2017. Oba zakladatelé se snažili vytvořit něco, co by se zamlouvalo jak soukromým společnostem, tak i státu. Z důvodu poptávky založili v roce 2016 ještě projekt – OnChain. Tento projekt se zaměřuje spíše na finanční služby a popíšeme si jej později. Samotní tvůrci NEA velmi dobře vědí, že v Číně je to podnikání na tenkém ledě, proto otevřeně mluví i o spolupráci se státem.

i Oficiálním cílem projektu NEO je: „využít blockchain technologii a digitální identitu k digitalizaci aktiv, automatizovat správu digitálních aktiv za použití inteligentních smluv a vytvořit inteligentní ekonomiku na bázi distribuované sítě.“

NEO blockchain

Blockchain NEA je velmi podobný blockchainu kryptoměny Ethereum. A to proto, že oba projekty se zaměřují na tzv. inteligentní smlouvy (smart kontrakty). Zjednodušeně řečeno, u inteligentních smluv nepotřebujete třetí stranu, která by případné problémy vymáhala. Přesto se NEO od Etherea odlišuje. V následující části si popíšeme, čím a zároveň si tak představíme základní vlastnosti a výhody NEA.

NEO vs. Ethereum. Jaké jsou rozdíly?

Rozdílů oproti Ethereu je několik. Prvním je mechanismus konsenzu, který se nazývá Delegated Byzantine Fault Tolerance (dBFT). V podstatě se jedná o upravený protokol Proof of Stake, který je podobný parlamentní demokracii. Uživatelé a držitelé NEA si volí své delegáty, tzv. bookkeepers. Zástupce musí odhalit svou identitu a v principu zastupují uživatele NEA, aby v rozhodování nebyl přílišný nepořádek. Na druhou stranu je to samozřejmě na úkor decentralizace. To by se od roku 2018 mělo postupně měnit, jelikož většinu bookkeepers má samotný tým NEO. V průběhu prvního čtvrtletí 2018 by jich měl tým držet méně než 2/3 a postupem času by se množství mělo dále snižovat.

NEO, jak funguje
Přestože prozatím vznikají nové ethereum mince klasickou těžbou, vývojářský tým usilovně pracuje na řešení, které by populární měně taktéž umožnilo přejít na protokol Proof of Stake.

Druhým rozdílem oproti kryptoměně Ethereum je počet transakcí za sekundu. Zde je třeba zdůraznit, že Ethereum zatím běží na Proof of Work, zatímco NEO na Proof of Stake. Teoreticky může NEO dosáhnout rychlosti až 10 000 transakcí za vteřinu, zatímco Ethereum pouze 30. Prakticky dosahuje NEO 1 000 transakcí za vteřinu, zatímco Ethereum 15. Teoretické rychlosti mohou oba projekty dosáhnout vyladěním protokolu. Samozřejmě v případě NEA je to na úkor decentralizace kvůli výše zmíněnému upravenému Proof of Stake. Na druhou stranu zmínění bookkeepers musí dosáhnout 66% konsenzu při validaci, zatímco při Proof of Work je to 51% většina.

Platforma NEO Ethereum
Reálný počet transakcí 1 000 t/s 15 t/s
Teoretický počet transakcí 10 000 t/s 30 t/s
Počet programovacích jazyků Pět (včetně Javascript a C++) Jeden (Solidity)
Systém odměňování Pro všechny vlastníky NEA Pouze pro těžaře
Protokol Modifikovaný Proof of Stake Proof of Work

Třetím rozdílem je digitální identita. NEO se vůbec netají tím, že digitální identitu propojí s reálným světem, tedy že digitální identita nebude anonymní. NEO chce naopak vyhovět regulátorům a chápe, že stát a většina společností nebude anonymní digitální identitu používat.

Čtvrtým rozdílem je jednoduchost programování na platformě NEO. Ethereum má svůj vlastní programovací jazyk a smart kotrakty musí být naprogramované v tzv. Solidity. NEO má oproti tomu 5 programovacích jazyků, které jsou běžně dostupné a nejsou nijak speciální. Do budoucna se plánuje dalších 5 programovacích jazyků.

i Proof of Work vs. Proof of Stake

Proof of Work protokol vystihuje klasickou těžbu většiny současných kryptoměn (bitcoin, ethereum, litecoin). Mineři využívají výpočetní výkon svých strojů k řešení složitého matematického problému, jehož úspěšným vyřešením přispějí k validaci transakcí, které v síti kryptměny proběhly. Následně jsou za tento proces a vynaložené prostředky odměněni jednotkami těžené kryptoměny. V poslední době je systém Proof of Work zásluhou vysoké energetické náročnosti (obrovská spotřeba elektřiny) často kritizován.

Proof of Stake plní v sítích kryptoměn naprosto stejnou funkci jako výše zmíněný Proof of Work, avšak zcela odlišným způsobem. Jeho hlavní výhodou je fakt, že na rozdíl od protokolu Proof of Work je mnohem méně energeticky náročný. Mince se netěží pomocí výkonných zařízení, ale jsou takzvaně premined – všechny vznikají se vznikem sítě a jejich počet v oběhu je tak fixní. Odměňováni jsou pak na základě pseudonáhodného algoritmu všichni uživatelé, kteří zadržují alespoň určitý (předem stanovený) počet mincí. Proof of Stake protokol reprezentují například kryptoměny StealthCoin a NEO.

NEO aktuality – co se událo ve světě populární platformy?

V dnešní době je prostředí kryptoměn velice lákavé a dynamické místo, kde mohou běžní uživatelé snadno ztratit orientaci. Jelikož je NEO poměrně mladou a velice nadějnou platformou, která si svou základnu teprve buduje, informace o jejím vývoji nemusí být vždy snadno dostupné. My pro vás z toho důvodu přinášíme přehledný souhrn těch nejpodstatnějších událostí a změn z jejího prostředí – naleznete je v roletce pod odstavcem.

NEO novinky a aktuality

NEO zavítá do Brazílie. Čeká nás workshop v Rio de Janeiru! – 09.05.2018

Minulý týden v pátek se na twiterru NEO News objevila zpráva o nadcházejícím workshopu na brazilské půdě v Rio de Janeiru. O čem celý workshop bude? Během události se zájemci mohou těšit nejen na ukázky, ale i na praktická řešení problematiky aplikací pracujících s blockchainem. Mezi prezentujícími najdeme také developerský tým NEOResearch, jehož členové zde budou podrobně představovat aktuální ekosystém NEO blockchainu spolu se svou prací zaměřenou na jeho debuggování a optimalizaci. Celá akce by měla trvat přes pět hodin a bude pořádána v prostorách až pro 60 lidí.

Společnost NEO vrací finanční příspěvky! – 23.04.2018

Společnost NEO se během aplikace své rozšiřující strategie rozhodla, že se stane první open source kryptoměnou, která poskytne svým sponzorům zpětnou vazbu ve formě plného navrácení sponzorského příspěvků. O své příspěvky si mohou sponzoři požádat do 31. května, kdy bude k těmto účelům připraven speciální komunikační kanál. Po uzavření kanálu budou všechny nenavrácené příspěvky jménem společnosti NEO darovány různým akademickým institucím. NEO se tak po svém úspěchu a dosažení finanční nezávislosti snaží touto nesobeckou formou poděkovat všem dosavadním sponzorům za jejich účast na financování projektu. Kompletní zprávu si můžete přečíst na oficiálním webu společnosti.

Vůbec první soutěž NEO developerů skončila. Co dobrého přinesla? – 03.04.2018

Do téměř tři měsíce trvající soutěže pořádané společností NEO se v průběhu listopadu až března zapojilo přes 500 vývojářů a vývojářských týmů ze všech možných koutů světa. První místo obsadil skupina vývojářů se svou multiplayerovou tahovou hrou, která ke svému fungování využívá systém chytrých kontraktů platformy NEO. Mezi dalšími výherci byl také tým pracující na automatizaci logistických procesů či vývojáři, kteří do systému NEO implementovali nový věrnostní program. Ze strany společnosti je toto bezpochyby velice chytrý způsob, jak celou platformu více zpropagovat a přitáhnout co možná nejvíce nových developerů – jen během samotné soutěže bylo vyvinuto několik plnohodnotných aplikací, které může NEO využít ke svému dalšímu rozvoji.

i Užitečné odkazy
1.
Bitperia. Mějte přehled o světě kryptoměn. Aplikace je zdarma dostupná pro vaše Android či iOS zařízení.
2. NEO (kryptoměna). Článek na Wikipedia o kryptoměně NEO.
3. NEO White Paper – oficiální dokument popisující NEO platformu.

Další vlastnosti NEA – NeoX, NeoFS a NeoQS

NEO pracuje v rámci projektu i na vývoji jiných vlastností nebo systémů. Například NeoX, které by mělo umožnit transakce mezi blockchainy a samozřejmě vytváření inteligentních smluv na blockchainech. NeoFS je další vlastností NEA, na níž se pracuje. Bude sloužit k rozdělení souborů na menší části, které budou rozeslány napříč sítí. Uživatelé si budou moci definovat velikost souborů, to znamená, že také jejich bezpečnost. Od toho se zároveň bude odvíjet i cena takto rozdělených a uložených souborů. Poslední vlastností NEA je tzv. NeoQS, které by mělo udělat z NEA Quantum Safe, což znamená, že by mělo být v budoucnosti odolné vůči kvantovým počítačům.

NEO, smart economy
Podle představitelů projektu NEO by chytrá ekonomika měla být postavena na digitálních aktivech, digitální identitě a inteligentních smlouvách.

Role projektu OnChain

Cílem projektu OnChain, známého také jako DNA (Decentralized Network Architecture), je spolupráce s čínským obchodem a vládou. DNA poskytuje vývoj soukromých a veřejných blockchain projektů, které spojuje a propojuje s platformou NEO, aby tvořily decentralizovanou ekonomiku. OnChain byl například prvním čínským projektem zapojeným do Hyperledgeru. Stejně tak spolupracuje na několika projektech s Microsoft China, s japonským Ministerstvem hospodářství a také s čínskou Alibabou. V principu je odrazovým můstkem pro další spolupráci s projektem NEO.

NEO tokeny

Projekt NEO má dva tokeny, které jsou obchodovatelné, ovšem jejich úloha v systému je odlišná. Samotný NEO token figuruje v systému jako cenný papír. Jeho vlastnictvím participujete na platformě NEO. Jako jeho držitelé můžete volit zmiňované bookkeepers. V případě posílání NEA funguje jako hnací síla druhý token, tzv. Gas. Gas je distribuovaný za platby všem držitelům NEA na základě vzorce, ovšem NEO musí mít uložené v peněžence, například NEON. Bookkeepers mohou měnit transakční poplatek v síti, z něhož získávají i oni. I přes silnou motivaci zvedat poplatky tak nečiní, a to proto, že zvýšením poplatků by jen odradili potenciální uživatele od registrace aktiv na blockchain.

i V čem se liší jedny z nejpopulárnějších kryptoměn současnosti? Dozvíte se v našich článcích, kde jsme si posvítili na Bitcoin, Litecoin a Ethereum.

Celkový počet je 100 miliónů tokenů NEA, avšak 65 miliónů je v současnosti v oběhu. Důvodem je to, že zbytek ještě stále drží vývojáři na podporu projektu. Celkový oběh Gas tokenu je také 100 miliónů, avšak tento token se uvolňuje postupně po 8 tokenech po každém bloku. Rychlost vydávání se snižuje po 2 miliónech bloků o jeden token. Poslední Gas token by měl být emitován někdy v roce 2039. V současnosti je v oběhu skoro 10 miliónů tokenů.

Kde nakoupit a kde uložit NEO a GAS?

Nejjednodušším způsobem, jak se dostat k NEU nebo GAS, jsou prozatím centralizované burzy. Několik jich má NEO a GAS zalistované. V případě NEA patří Binance, Bitfinex a Upbit mezi nejlikvidnější, v případě GAS je to Huobi a Binance. Ostatní burzy již mají na objemu obchodů v rámci NEA menší podíl, jsou tedy i méně likvidní.

NEO, wallet, peněženka
Neon Wallet je open-source desktopová peněženka podporující NEO. Dostupná je pro operační systémy Windows, Mac OS a Linux.

Samotné uložení NEA funguje stejně jako u jiných kryptoměn. Svůj obnos si můžete nechat na burze, což je ten horší případ. Stejně tak si můžete vytvořit tzv. „paper wallet“, což je při důsledném převedení a vytvoření peněženky nejbezpečnější úložiště. Kompromisem a asi nejčastějším způsobem ukládání je software wallet, přesněji Neon Wallet, kam si pouze přepošlete prostředky. Je důležité upozornit, že hardware wallet Ledger poskytuje možnost uložení NEA, a to právě prostřednictvím Neon wallet klienta.

i Jak na nákup kryptoměn na Alza.cz? Zavítejte na kteroukoliv naši pobočku a nakupte bitcoin či litecoin skrze jeden z našich 72 payboxů!

NEO a CZK – jaký je aktuální kurz a cena NEA?

Hodnota původního Antshares se dlouho pohybovala na úrovni desítek dolarových centů. Prakticky až v květnu roku 2017 se vyšplhala hodnota na paritu s dolarem, to znamená 1 : 1. Po tom, co se Antshares v červnu 2017 přejmenoval na NEO, hodnota se dostala nad 10 dolarů. Dosud byla nejvyšší hodnota NEA na úrovni více než 160 dolarů. Aktuální kurz (CZK) naleznete v přehledné tabulce pod odstavcem.

i Na webu BTCtip.cz najdete kromě spousty informací o kryptoměnách také pravidelné analýzy trhu bitcoinu.

Jak NEO napomáhá dalším projektům?

Kromě jmenovaných případů spolupráce, které platforma OnChain navázala a které jsou nepřímo spojeny s platformou NEO, existuje několik tokenů vytvořených na blockchainu NEA. V současnosti je zalistováno 9 tokenů, které pravděpodobně vznikly přes ICO. Projektem s největší kapitalizací je například Red Pulse. Jedná se o platformu, která se zaměřuje na čínské finanční trhy a měla by poskytovat informace pro obchodníky.

i Mohlo by vás zajímat
1. Kryptoměny v účetnictví a daních. Jak na ně?
2. Hardware peněženky. Nezapomínejte updatovat!
3. Jak platit bitcoinem na Alze? Je to opravdu hračka.
4. Dash (DASH). Kryptoměna umožňující zcela zachovat anonymitu.
5. Vertcoin (VTC). ASIC rezistentní kryptoměna!
6. Monero (XMR). Anonymní alternativa k bitcoinu.
7. CoinMarketCap. Jak se na stránkách lépe orientovat?
8. Kryptoměny (NOVINKY A ZPRÁVY) Co důležitého se událo?
9. Kryptoměny (KURZY). Ty nejznámější a nejdůležitější kryptoměny!

V principu poskytuje platformu pro ty, kdo chtějí dělat relevantní analýzy finančních trhů. Systém poskytuje i tzv. „machine learning“ na zpracování základních dat z finančních trhů. ICO Red Pulse byl zároveň prvním ICO na NEO blockchainu a stejně tak ICO orientované na čínský trh, avšak bez čínských obchodníků. Důvodem je, že v té době Čína v zemi zakázala ICO. Výsledkem bylo, že domácí si token nemohli nakoupit a investovat.

Budoucnost platformy NEO

Dopátrat se roadmapy NEA, tedy dalších plánů vývojářů, je obecně problematické. Celkově jsou v rozhovorech na slovo skoupí a důraz je kladen spíše na vývoj aplikací na NEU, a tedy i další projekty/tokeny, které vzniknou na smart kontraktech NEA. Existuje několik projektů, ty budou v konečném důsledku pouze doplňovat obraz vývojářů, a tedy i Smart Economy. Mezi projekty patří například Neonexchange (Nex), což je decentralizovaná burza. Dále je to APEX, kde by měl fungovat decentralizovaný B2C obchod. Prostřednictvím platformy by se měl zlepšit marketing, ale i data mezi podnikateli a spotřebiteli. Na základě takovýchto projektů by měla být vystavěna celá Smart Economy, tedy prostřednictvím plateb, správy dat, smart kontraktů ve firmách apod.

V konečném důsledku se může NEO stát podobně jako Ethereum platformou pro ICO. V současnosti je to ale nepravděpodobné, právě i kvůli zákazu ICO v Číně. Cestou je spíše budoucí platforma pro decentralizované aplikace a směřování tam, kam si to projekt namířil na začátku. Tedy se záměrem vytvořit platformu pro veřejný i soukromý sektor, a to na blockchainu, nebo i více blockchainech, které budou vzájemně propojeny a nad nimiž bude možné vytvořit smart kontrakty.

Martin Lindák

Martin Lindák

O kryptoměnách píše pravidelně více než dva roky pro ekonomické deníky a weby. V současné době pracuje jako analytik IAD investments.

4,5 144×
CyberPower BU650E-FR
Záložní zdroj - klasická UPS, skutečný a zdánlivý výkon 360 W / 650 VA, line interactive, 3×FR, AVR, rozměry 158 × 94,5 × 240 mm (V׊×H), hmotnost 3,8 kg
1 099,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: NZ991a
4,6 10×
EATON Ellipse PRO 1600 FR USB
Záložní zdroj - klasická UPS, záložní doba při 100% zátěži 1 min, záložní doba při 50% zátěži 9 min, skutečný a zdánlivý výkon 1000 W / 1600 VA, line interactive, 8×FR, ochrana datové sítě RJ-45 a USB, rozměry 275 × 82 × 390 mm (V׊×H), hmotnost 11,3 kg
Zlevněno -18 %
9 749,- 12 009,-
Skladem 2 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: NZE106r7
Vytisknout
P-DC1-WEB07
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací