Vyberte prvek na stránce, kterého se chyba týká

Využij dopravu zdarma! Vlož do košíku kód PLATIMONLINE při objednávce nad 1 000 Kč vč. DPH. Více informací zde

Pravidla pro létání s drony (LEGISLATIVA)

Zobrazit katalog

Článek

Aktualizováno

Létání s drony, nejčastěji v podobě kompaktní kvadrokoptéry s kamerou, se těší čím dál větší oblibě v rekreační i profesionální sféře. Ačkoliv svůj stroj ovládají bezchybně, mnozí piloti neznají platná pravidla, a tudíž svým létáním porušují legislativu. Drony a jejich piloti se musí řídit předpisy Úřadu pro civilní letectví. Jak s dronem létat, abyste žádná pravidla neporušili a zároveň ochránili sebe, ostatní i vlastní majetek?

Pravidla pro drony (legislativa)

Pravidla pro létání s drony (legislativa) – OBSAH

 1. Drony: Velký potenciál, ale i rizika
 2. Jak nahlíží na drony zákon?
 3. Kdy potřebujete licenci na dron?
 4. Úřad pro civilní letectví drony příliš neomezuje, všude ale létat nemůžete
 5. Základním pravidlem pro drony je létání na dohled
 6. Pro létání kolem osob potřebuje dron povolení (jejich souhlas)
 7. Pilotní průkaz dron nevyžaduje, výš než 300 m ale nelétejte
 8. Rušička dronů vás může dostat do problémů
 9. Evropská unie chystá pro drony SPZ

Drony: Velký potenciál, ale i rizika

S rostoucím počtem uživatelů a modelů dronů vzrůstá i množství jejich aplikací. Pokud mluvíme o rekreační a civilně výdělečné činnosti, nejčastěji myslíme využívání dronů k pořizování videozáznamů a fotografií. Není divu, drony nabízejí přístup do míst, do nichž se člověk běžně nedostane, a s dovedností pořizovat obrazové záznamy se naskýtá spousta možností jako například pořizování výškových panoramat v místech bez rozhleden nebo kopců, a navíc z mnohem větší výšky.

Drony legislativa - využití
Musíte s drony legislativu dodržovat, i když natáčíte pro soukromé účely na vlastním pozemku? Ano, samozřejmě.

Drony se navíc v posledních letech dostávají i do výbavy mnoha týmů záchranných složek. Zatímco hasiči je můžou používat k vyhledávání ohnisek požárů a policisté k monitorování demonstrací či fotbalových zápasů, jiné týmy, jako třeba záchranná nebo horská služba, jimi mohou hledat osoby v těžko dostupných místech, například ty, které zavalila lavina.

Vše má ale svou odvrácenou stránku. S tím, jak se drony stávají čím dál rozšířenějšími a dostávají se i do rukou amatérů, vzrůstají i rizika. Jediný dron dokáže paralyzovat provoz celého letiště. V takovém případě jsou škody v řádech desítek milionů – například chaos vzniklý na londýnském letišti Gatwick způsobil dle BBC zrušení 400 letů, dotkl se 82 tisíců cestujících a jen aerolinkám EasyJet způsobil škodu 15 milionů liber. Legislativa regulující drony tak nabývá na důležitosti a je vymáhána ze strany státu s čím dál větším důrazem.

Jak nahlíží na drony zákon?

V zákoně, přesněji v předpisech Úřadu pro civilní letectví, se nic jako slovo „dron“ neobjevuje. Pro nás důležitý doplněk X předpisu L 2 zná jiné čtyři relevantní termíny: „autonomní letadlo“, „bezpilotní letadlo“, „bezpilotní systém (UAS)“ a „model letadla“. Zatímco „autonomní letadlo“ nás nezajímá téměř vůbec a „bezpilotní letadlo“ zahrnuje všechna bezpilotní letadla vyjma modelů nepřesahujících hmotnost 25 kg, termíny „bezpilotní systém (UAS)“ a „model letadla“ nás zajímají velmi.

Pravidla pro drony legislativa - zákony
Zákonem daná pravidla pro drony pro vás v tomto článku shrneme.

Mezi těmito dvěma relevantními pojmy zákon rozlišuje na základě několika parametrů. Ani jeden typ letadla nesmí být schopen nést člověka. Modelem letadla se potom chápe zařízení používané pro rekreační, sportovní nebo soutěžní účely. Pro takové bezpilotní letadlo nepotřebujete žádné povolení ani registraci v případě, že je jeho vzletová hmotnost nižší než 25 kg. Platí to ale jen za situace, kdy dron využíváte pro rekreační účely – viz následující kapitola.

Autonomní letadlo

„Bezpilotní letadlo, které neumožňuje zásah pilota do řízení letu.“

Bezpilotní letadlo (UA)

„Letadlo určené k provozu bez pilota na palubě.“

„Poznámka: V mezinárodním kontextu se jedná o nadřazenou kategorii dálkově řízených letadel, autonomních letadel i modelů letadel; pro účely tohoto doplňku se bezpilotním letadlem rozumí všechna bezpilotní letadla kromě modelů letadel s maximální vzletovou hmotností nepřesahující 25 kg.“

Bezpilotní systém (UAS)

„Systém skládající se z bezpilotního letadla, řídicí stanice a jakéhokoliv dalšího prvku nezbytného k umožnění letu, jako například komunikačního spojení a zařízení pro vypuštění a návrat. Bezpilotních letadel, řídicích stanic nebo zařízení pro vypuštění a návrat může být v rámci bezpilotního systému více.“

Model letadla

„Letadlo, které není schopné nést člověka na palubě, je používané pro soutěžní, sportovní nebo rekreační účely, není vybaveno žádným zařízením umožňujícím automatický let na zvolené místo, a které, v případě volného modelu, není dálkově řízeno jinak než za účelem ukončení letu nebo které, v případě dálkově řízeného modelu, je po celou dobu letu pomocí vysílače přímo řízené pilotem v jeho vizuálním dohledu.“

Kdy potřebujete licenci na dron?

Na co ale registraci dronu a povolení Úřadu pro civilní letectví potřebujete, je létání za účelem výdělečným, experimentálním nebo výzkumným. A to i v případě, kdy se jedná o dron do 25 kg. V praxi to tedy znamená, že pokud s dronem například něco natočíte nebo vyfotíte a následně to prodáte či jinak použijete k výdělku, musíte být registrováni u ÚCL, provádíte totiž letecké práce dronem. Pokud pořízené materiály uchováte pro vlastní potřebu, případně je budete distribuovat volně, žádné úřady o tom informovat nemusíte.

i Mírně nejasné jsou situace, kdy vám pořízené materiály dopomůžou k výdělku nepřímo, například při publikaci na web, kde máte nasazenou reklamu. Takováto forma publikace bez kontakování ÚCL by vás podle nás neměla dostat do problémů.

Pokud chcete přesně vědět, kdy musíte Úřad pro civilní letectví informovat, kdy si musíte vyžádat povolení, kdy skládat zkoušky, mít na dron licenci apod., prozkoumejte následující tabulku z doplňku X, poví vám vše:

Pravidla pro drony legislativa - tabulka z doplňku X
V tabulce z doplňku X najdete přehledně zapsány povinnosti licence či registrace dronu apod.

Úřad pro civilní letectví drony příliš neomezuje, všude ale létat nemůžete

Jestliže věříte, že můžete s dronem letět, kam se vám zachce, a zákon vám do toho nebude mluvit, zřejmě vás vyvedeme z omylu. Ovládáním dronu se stáváte účastníkem letového provozu, a musíte tedy počítat s tím, že po vás Úřad pro civilní letectví bude vyžadovat dodržování některých pravidel.

Pravidla pro drony - zákaz létání kolem letišť.
Legislativa dronům a jejich pilotům přísně zakazuje let v blízkosti letišť, v zónách ATZ a CTR.

Tím pravidlem, jehož porušení by vás mohlo přivést do největších problémů, je absolutní zákaz létání v některých oblastech. S dronem nemůžete narušit bezletové zóny v okolí letišť, vojenských základen, elektráren, některých památek nebo center měst a také národních parků. Například létání blízko ruzyňského letiště Václava Havla nebo Pražského hradu by vás mohlo přijít velmi draho.

i Pokud chcete vědět, zda v oblasti, kterou se chystáte navštívit, náhodou neplatí zákaz létání, pomůže vám webová aplikace DronView provozovaná Řízením letového provozu ČR.

Kolem letišť rozlišujeme dva druhy zón, které jsou pro nás relevantní – ATZ (letištní provozní zóna) a CTR (řízený okrsek).

 • ATZ zónu najdeme v okolí letišť bez služby řízení letového provozu a musíme od nich s drony udržovat odstup 5,5 km.
 •  CTR zóna obklopují řízená letiště. Jejich horizontální rozloha je individuální a najdeme ji právě v mapě DronView. 
Pravidla pro drony legislativa - DronView
Když se podíváte v aplikaci DronView na Prahu, zjistíte, že je téměř celá pokryta řízenými okrsky letišť Ruzyně (Václava Havla Praha), Vodochody a Kbely.

Jestli se vám nyní zatemnilo a máte pocit, že s dronem nemůžete létat téměř nikde, určitě vás potěší, že zákon zase tak přísný není. Doplněk X nahlíží zvláštním způsobem na drony do 0,91 kg – s nimi můžete létat i uvnitř této zóny až do výšky 100 m vyjma bezprostředního okolí přistávacích a vzletových koridorů letišť. Menší drony se do tohoto hmotnostního limitu bez problémů vejdou, u DJI až po model Mavic 2 Pro.

Zóna ATZ

„Letištní provozní zóna ATZ (Aerodrome traffic zone) je zřízena na letištích, kde není poskytována služba řízení letového provozu. Je vymezena horizontálně kružnicí (nebo její částí) o poloměru 3 NM (5,5 km) od vztažného bodu letiště a vertikálně zemským povrchem a nadmořskou výškou 4 000 ft (1 200 m), pokud ÚCL nestanoví jinak. Zasahuje-li vertikálně nebo horizontálně do takto vymezeného prostoru vzdušný prostor třídy C nebo D nebo zakázaný prostor, tvoří hranice ATZ hranice těchto prostorů. Do výšky 300 m AGL je ATZ vzdušný prostor třídy G, nad tuto výšku se jedná o třídu E.

ATZ jsou vyznačeny v letecké mapě ICAO, nikoliv však v mapové aplikaci AisView. Lze využít seznam všech letišť v ČR, okolo nichž se ATZ nachází a který je uveden ve VFR příručce (dostupné k nahlédnutí na webových stránkách http://lis.rlp.cz/vfrmanual/).

Provoz bezpilotních letadel a/nebo modelů letadel v ATZ lze provádět na základě splnění podmínek provozovatele letiště a je zapotřebí jej koordinovat s letištní letovou informační službou (AFIS) či stanovištěm poskytování informací známému provozu nebo provozovatelem letiště (není-li služba AFIS nebo poskytování informací známému provozu zajištěno). Bližší informace k podmínkám provozu v ATZ viz ust. 7.1 b), Doplněk X, Předpis L 2 – Pravidla létání.“

Zóna CTR

„Řízený okrsek CTR (Control zone) je řízený vzdušný prostor sahající od povrchu země do nadmořské výšky 1 500 m. V CTR je poskytována služba řízení letového provozu a jedná se o vzdušný prostor třídy D.

Horizontální hranice CTR jsou vyznačeny v letecké mapě ICAO nebo v aplikaci AisView. Bližší informace k podmínkám provozu v CTR viz ust. 7.1 c), Doplněk X, Předpis L 2 – Pravidla létání.“

Základním pravidlem pro drony je létání na dohled

Mnohé láká létání s dronem čistě podle přístrojů, přesněji řečeno výhradně podle obrazového přenosu z připevněné kamery. Rázem si připadáte jako ve vrtulníku a otevírá se vám spousta průzkumnických možností. Kdo by nechtěl letět někam, kam zrovna nemůže dojít pěšky, případně tam, kam se pěšky nedostane téměř nikdo?

Drony legislativa - létání na dohled
V ČR můžete létat s dronem jen na dohled.

V ČR máte smůlu, s drony totiž můžete létat jen na dohled vlastních očí, a to bez jakýchkoliv vizuálních pomůcek vyjma lékařem předepsaných brýlí a čoček. Znamená to tedy, že s dronem nesmíte letět tak daleko, abyste s ním ztratili zřetelný vizuální kontakt a ani mezi něj a sebe nesmíte postavit žádnou překážku, která by vám ve výhledu bránila (stromy, budovu, kopec). Z toho pochopitelně vyplývá i zákaz létání v noci.

Pro létání kolem osob potřebuje dron povolení (jejich souhlas)

I když to tak z některých videí na internetu nepůsobí, se svým dronem skutečně nesmíte létat v bezprostřední blízkosti budov a osob. Důvodem těchto opatření je zejména bezpečnost, a to nejen ve smyslu ochrany zdraví, ale také jako opatření pro zachování soukromí.

Dron zákon - létání v zástavbě
Pravidla pro drony praví, že v husté městské zástavbě si zalétáte málokde na světě.

Plošně platí zákaz létání nad osobami bez jejich souhlasu, pokud byste tedy chtěli pořídit výškové záběry na koncertě plném lidí a vystoupali nad jejich hlavy, kdokoliv z davu si může stěžovat na policii, která by v takovém případě s největší pravděpodobností zasáhla a učinila kroky potřebné pro zahájení správního řízení s Úřadem pro civilní letectví. To by zřejmě skončilo značnou finanční penalizací. I bez přihlédnutí k zákonu není létání nad lidmi zodpovědné. Ať chceme, nebo ne, technika může selhat a někoho vážně zranit.

! S dronem nesmíte létat ani nad pozemními komunikacemi, při souhře náhod byste mohli ohrozit účastníky provozu.

Při letu s dronem jste ze zákona povinni dodržovat předepsané vzdálenosti pro vzlet a přistání, od osob a staveb a od osídlených oblastí. Specifikuje je výše přiložená tabulka z doplňku X předpisu L 2. V tomto případě je v ní hraniční vzletová hmotnost dronu 7 kg. Pod ní musíte dodržovat vzdálenost „bezpečnou“, nad ní již specifikované hodnoty. V tomto případě tabulka neřeší, zda je dron využíván k leteckým pracím – pravidla jsou stejná.

Vzdálenost: Drony do 7 kg Drony nad 7 kg
při vzletu a přistání bezpečná bezpečná, ale minimálně 50 m
od osob a budov bezpečná bezpečná, ale minimálně 100 m
od osídlených prostorů bezpečná bezpečná, ale minimálně 150 m
i 7 kg je na běžný dron hodně. Orientačně: modely z rodiny DJI Mavic mají méně než 1 kg, DJI Phantom kilogramovou hranici překonává jen o několik set gramů a maximální vzletová hmotnost profesionálního dronu DJI Inspire 2 je 4 kg.

Vzdálenost označovaná jako „bezpečná“ není v doplňku X dále specifikovaná a je tedy na vás, abyste ji určili. Pamatujte, že sami nesete za dron zodpovědnost a je i ve vašem zájmu, aby nikoho neohrozil. V dalších materiálech příslušných úřadů je bezpečná horizontální vzdálenost popsána jako dvojnásobek výšky. I my doporučujeme se tímto řídit.

Pilotní průkaz dron nevyžaduje, výš než 300 m ale nelétejte

Protože jste při létání s dronem účastníkem letového provozu bez pilotního průkazu a nijak o něm neinformujete řízení letového provozu, musíte se pohybovat ve vertikálních limitech určených pro váš typ letounu. S dronem se můžete legálně pohybovat výhradně v pásmu G, které sahá do výšky 300 m nad zemský povrch, i to má ale podmínky.

Dron zákon - létání v noci
Zákon pro drony o přímé viditelnosti zakazuje i létání v noci, proto když se stmívá, je čas dron uklidit.

Hlavní z nich je již zmíněný 100m výškový limit v oblastech ATZ a CTR, ze kterého vás může dostat maximálně speciální povolení. Mimo tyto oblasti můžete i výše, a to až do již zmíněné výšky 300 m. Do 150 m se budete o vzdušný prostor dělit jen s ostatními „dronisty“ a piloty modelů letadel, výše, až do 300m limitu, pak už můžete potkat i menší letadla.

i Pokud jste pilot dronu – začátečník, určitě se vyšším polohám vyhněte. Nejenže byste v nich mohli z nedostatku pozornosti způsobit leteckou nehodu, ale tamní povětrnostní podmínky vyžadují i vysokou dovednost ovládání dronu.

Rušička dronů vás může dostat do problémů

Pro majitele dronů je určitě dobrá zpráva, že jim v ČR nikdo dron sestřelit nesmí, a to ani na soukromém pozemku. To ale neocení nikdo z těch, komu neslušný pilot dronu naruší soukromí neoprávněným náhledem do zahrady. V případě, že se tak stane, nemáte prakticky příliš mnoho možností, jak se ihned bránit. Na internetu určitě najdete návody na sestrojení zachytávací sítě do podvěsu pod vlastní dron nebo články o speciálních zbraních, které dron šetrně uzemní, že by ale byl někdo ochotný tato finančně nákladná řešení využít v domácích podmínkách, spíše pochybujeme.

Licence na dron - letecké práce dronem
Licenci na dron musíte mít v případě, že vykonáváte letecké práce dronem, ze kterých profitujete.

Co ale v případě, kdy dron narušuje vaše soukromí, udělat můžete, je pořídit vlastní fotografie dronu a zavolat Policii ČR. Pilot by měl být na dohled od dronu, můžete se po něm podívat a pokusit se ho identifikovat. Můžete ho i vyfotit, jeho fotografii však nesmíte nikde zveřejnit, pouze ji proto předejte policii. Pokud není pilot v přímém vizuálním kontaktu s dronem, porušuje další předpis Úřadu pro civilní letectví.

i Drony komunikují se svými ovladači ve dvou režimech. Zatímco v EU schválený EC mód má výkon 25 mW, v ostatních zemích můžete používat (pokud to tamní zákony nezakazují) FCC mód s výkonem 100 mW a tudíž vyšším dosahem.

A nyní ke zmíněným rušičkám: drony lze vyrušit i speciálním vysílačem – rušičkou dronů – který můžete buď zakoupit, nebo i vyrobit. Jejich používání je ale nelegální. Mnoho dronů používá ke komunikaci s ovládacími prvky síť WiFi, kterou takováto zařízení zcela zahltí. Takovéto rušení je ilegální, stejně jako rušení dalších sítí včetně GSM. Zakazuje to zákon č. 127/2005 Sb. v § 100.

Odstavec 1 a 2 § 100 zákona č. 127/2005 Sb.

„Provozovatelé strojů, přístrojů a zařízení (dále jen „zařízení“), jejichž provozováním vzniká vysokofrekvenční energie, jsou povinni zajistit, aby vysokofrekvenční energie těchto zařízení nezpůsobovala rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí, popřípadě rušení poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních služeb, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.“

„Rušením provozu se rozumí elektromagnetické rušení, které zhoršuje, znemožňuje nebo opakovaně přerušuje provoz elektronického komunikačního zařízení, sítě elektronických komunikací, popřípadě poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních služeb.“

Evropská unie chystá pro drony SPZ

Dnes musí drony registrovat a zkoušky skládat jen piloti, kteří využívají bezpilotní systémy ke komerčním účelům. To by se ale mohlo změnit s již schváleným návrhem Evropského parlamentu, který by měl platit napříč EU v roce 2021. Jeho cílem je podle EU zavedení bezpečnostních opatření pro drony, jejichž počet každým dnem roste, a tudíž by mohly být čím dál větším rizikem v případě, že by nedošlo k vymezení jasných pravidel.

Pravidla pro drony - dron spz
Dron nyní nemusí mít SPZ ani nic podobného, EU však vytváří nový systém registrací dronů, který by mohl poznávací štítky zavést.

Nejdříve si řekněme, co zásadního EU oproti dnešním českým zákonům neomezí. Neomezí oblasti, kde je možné s drony létat. Součástí nové unijní legislativy pro drony je sice řada omezení letových oblastí, všechna ale už v ČR platí. Pro nás to tedy znamená jen sjednocení pravidel, jako například zákaz létání kolem cest nebo mimo dohled, pro celou EU.

Nová evropská pravidla ale přece jen pocítíme. Asi tím nejdůležitějším je zavedení povinné registrace všech provozovatelů dronů s dopadovou kinetickou energií větší než 80 J. Tato hodnota je spojena s množstvím kinetické energie potřebné pro vážné zranění člověka. Drony, které ji jsou schopny při dopadu vyvinout, jsou potenciálně nebezpečné a budou muset být registrovány.

Pravidla pro drony - dron spz
Můžete pořídit úchvatné záběry, pravidla pro drony ale říkají, že byste neměli létat nad hlavami osob bez jejich souhlasu a etika by vám neměla dovolit narušovat jejich soukromí. To je dokonce protizákonné.

A právě nyní přichází na řadu zmíněná SPZ pro drony. Na rozdíl od současných pravidel, po uvedení nové legislativy budou muset být registrovány prakticky všechny drony, vyjma těch nejmenších modelů, i se svými piloty, ať jsou to amatéři, nebo profesionálové. Pro registraci bude nutné splnit online test a viditelně dron vybavit přidělenou registrační značkou. Pravidla pro drony tedy nakonec nevypadají tak přísně a vše byste měli po jejich zavedení zvládnout z pohodlí domova.

i V AlzaMagazínu pro vás máme i další články:

Abyste létali dronem s jistotou, že neporušujete žádná pravidla ani nařízení, musíte mít něco načteno, není toho však moc. Věříme, že všechno podstatné komplexně shrnul tento článek, pročtení doplňku X ale určitě také není na škodu. Článek pro vás budeme pravidelně aktualizovat, abyste byli informováni v případě jakékoliv změny pravidel.

Co jsme o pravidlech pro drony napsali dříve?

Důležitou otázkou je, kdy je dron hračka a kdy jde o bezpilotní letoun, na který je potřeba pilotní průkaz. Případně můžeme tuto otázku formulovat jinak: Kdy můžeme používat kvadrokoptéru bez jakéhokoliv povolení? V případě, že budeme řídit „model letadla“, tak ne. „Model letadla“ je v rámci leteckých předpisů letadlo, které je se používá pouze pro rekreační účely, má hmotnost pod 20 kg a během řízení musí pilot udržovat vizuální kontakt s řízeným letadlem.

Létání s velkým "L"

Pokud kvadrokoptéru nebudete používat ke komerčním či jakýmkoliv výdělečným účelům a ovládat ji manuálně ve vašem dohledu, nepotřebujete pilotní průkaz. Video či snímky si můžete natáčet pro osobní potřebu. Problém může nastat, pokud byste například používali dron k natáčení videa, které byste chtěli zpeněžit – v takovém případě by šlo o leteckou práci bez povolení.

I když na létání s modely letadel nepotřebujete povolení, musíte se řídit jistými pravidly. K většině pravidel je potřeba jen selský rozum. Létáním s modelem letadla či dronem se stáváme účastníky leteckého provozu ve stejném smyslu, jako je chodec účastník provozu silničního. I když je model malý a lehký, je třeba myslet na to, že při pádu může někomu ublížit a nebo způsobit škodu, za kterou bude jeho majitel zodpovědný.

Parrot AR.Drone 2.0

Létání s drony je zábavné

Létání je třeba provozovat v bezpečné vzdáleností od lidí (doporučeno minimálně 50 m), od budov (150 m) a od hustě obydlených oblastí (150 m). Je velmi důležité, abychom se s našimi létajícími miláčky vyhnuli leteckému provozu. To znamená nelétat v blízkosti letišť (ve vzdálenosti menší než 5500 m) a to jak v blízkosti velkých mezinárodních, malých sportovních, tak i heliportů. Stejně tak se musíme vyhnout leteckému provozu i mimo letiště a tím, že nebudeme létat výše než 100 metrů nad zemí.

Dále bychom se měli vyhýbat zakázaným leteckým prostorům neboli bezletovým zónám. Na území České republiky jsou místa, kde jednoduše nesmí létat nic. Každého určitě napadnou jaderné elektrárny v Dukovanech a u Temelína, ovšem takových prostorů je v České Republice více. Pro jejich kompletní přehled je zapotřebí zakoupit leteckou mapu, nebo jít na stránky Řízení letového provozu.

Řízení letového provozu

Co ale dělat, když by se vám létání s drony natolik zalíbilo, že byste si chtěli udělat letecký průkaz? V tom případě si detailně nastudujte pravidla pro lety bezpilotních letounů na stránkách (doporučujeme k přečtení i rekreačním uživatelům) a kontaktujte Úřad civilního letectví.

DJI Mavic Air Onyx Alpine White
Smart drone - 4K kamera s 3-osou stabilizací a čipem 1/2 3", dosah až 4km (FCC), výdrž přibližně 21min, max. rychlost 68km/hod, GPS, 8GB + microSD (max.64GB), USB-C, WiFi, detekce překážek, ActiveTrack, FlightAutonomy 2.0, ovládání gesty...

DJI Mavic Air Onyx Alpine White - Smart drone
21 990,-
Koupit
Skladem 5 ks
Můžete mít ihned na prodejně Praha - Holešovice
Objednací kód: CVI516a3
DJI Phantom 4 Pro Obsidian Edition
Smart drone - 4K kamera s 3-osou stabilizací 1" snímačem, dosah až 7km, výdrž přibližně 29min, max. rychlost 20m/s, hmotnost 1388g, GPS, microSD (max.128GB), magnesiový skelet, antikolizní čidla, funkce Tapfly a ActiveTrack

39 990,-
Koupit
Skladem 3 ks
Můžete mít dnes
Objednací kód: CVI515e
DJI Mavic Pro Fly More Combo + DJI Goggles
Smart drone - 4K kamera s 3-osou stabilizací, dosah až 7km, výdrž přibližně 27min, max. rychlost 65km/hod, hmotnost 734g, GPS, microSD (max.64GB), detekce překážek, funkce Tapfly a ActiveTrack, 3x akumulátor, přepravní batoh, nabíječ s autoredukcí, brýle DJI Goggles

39 790,-
Koupit
Skladem poslední kus
Můžete mít dnes
Objednací kód: CVI516a0
DJI Spark Fly More Combo - Sky Blue
Smart drone - Full HD kamera s 2-osou stabilizací, dosah až 2km, výdrž přibližně 16min, max. rychlost 50km/hod, hmotnost 300g, GPS, microSD (max.64GB), vysílač, 2x aku, batoh, chrániče vrtulí, nabíječ pro 3 akumulátory

16 990,-
Koupit
Skladem > 5 ks
Můžete mít dnes
Objednací kód: CVI516q1
DJI Phantom 4 Pro+ Obsidian Edition
Smart drone - 4K kamera s 3-osou stabilizací 1" snímačem, dosah až 7km, výdrž přibližně 29min, max. rychlost 20m/s, hmotnost 1388g, GPS, microSD (max.128GB), magnesiový skelet, antikolizní čidla, funkce Tapfly a ActiveTrack, dálkové ovládání s displejem

45 990,-
Koupit
Skladem 4 ks
Můžete mít dnes
Objednací kód: CVI515f
Xiaomi Mi Drone Mini
Smart drone s pokročilými funkcemi, Headless Mode, G-senzor, HD kamera, gyroskop, akcelerometr, optické snímače, funkce Altitude Hold, infračervený režim bitvy, dosah až 50m, délka letu 7-10 minut, spárování s aplikací v telefonu.

1 999,-
Koupit
Skladem > 5 ks
Můžete mít ihned na prodejně Praha - Holešovice
Objednací kód: CVI582
RYZE Tello
Smart drone - HD kamera, dosah až 100m, výdrž přibližně 13min

2 990,-
Koupit
Skladem > 5 ks
Můžete mít ihned na 3 prodejnách
Objednací kód: CVI516r
Drone n Base 2.0
Smart drone herní, 172x170x42.3mm, Li-Pol 550mAh, Bluetooth 4.0, dosah 30m, infračervená technologie pro soupeření, podpora iOS a Android, součástí je základna

Drone n Base 2.0 - Smart drone
-22%
-22% 4 990,-
3 890,-
Koupit
Skladem > 5 ks
Můžete mít dnes
Objednací kód: DRBa01
Forever PIXEL
Dron rozměry 90x90x33 mm, integrovaná kamera, baterie 150mAh, režim akrobacie

Forever PIXEL - Dron
-5%
-5% 1 299,-
1 229,-
Koupit
Skladem > 5 ks
Můžete mít ihned na 2 prodejnách
Objednací kód: FRVDR04
DJI Mavic Air Fly More Combo Arctic White
Smart drone - 4K kamera s 3-osou stabilizací, dosah až 4km (FCC), výdrž přibližně 21min, max. rychlost 68km/hod, hmotnost 430g, GPS, 32MPx panorama foto, HDR foto, 8GB + microSD (max.128GB), USB-C, WiFi, detekce překážek, ActiveTrack, FlightAutonomy 2.0, ovládání gesty, 3x akumulátor, 12x vrtule, batoh, nabíjecí HUB, Power Bank adaptér

26 990,-
Koupit
Skladem > 5 ks
Můžete mít ihned na prodejně Praha - Holešovice
Objednací kód: CVI516a5
RYZE Tello Boost Combo - kvadrokoptéra RC Drone combo
Smart drone - micro selfie dron, vybaven vestavěnou HD kamerou s rozlišením videa 720/30p a fotky 5Mpx,, váha 80g, přenos na vzdálenost 100m, varianta v Combo Boost balení

4 190,-
Koupit
Skladem > 5 ks
Můžete mít dnes
Objednací kód: CVI516q45
DJI Mavic Air Onyx Black
Smart drone - 4K kamera s 3-osou stabilizací, dosah až 4km (FCC), výdrž přibližně 21min, max. rychlost 68km/hod, hmotnost 430g, GPS, 32MPx panorama foto, HDR foto, 8GB + microSD (max.128GB), USB-C, WiFi, detekce překážek, ActiveTrack, FlightAutonomy 2.0, ovládání gesty

21 990,-
Koupit
Skladem > 5 ks
Můžete mít dnes
Objednací kód: CVI516a2
DJI Mavic 2 Zoom
Smart drone - 4K kamera s 3-osou stabilizací, objektiv 24-48mm , dosah až 8km, výdrž přibližně 31min, max. rychlost 72km/hod, 8GB vnitřní paměť, senzory pro detekci překážek, přistávací světlo, Activetrack

32 490,-
Koupit
Skladem > 5 ks
Můžete mít dnes
Objednací kód: CVI516a9
DJI Mavic 2 Pro
Smart drone - 4K kamera Hasselblad s 3-osou stabilizací, snímač 1", 2x optický zoom, dosah až 8km, výdrž přibližně 31min, max. rychlost 72km/hod, 8GB vnitřní paměť, senzory pro detekci překážek, přistávací světlo, Activetrack

38 990,-
Koupit
Skladem > 5 ks
Můžete mít ihned na prodejně Praha - Holešovice
Objednací kód: CVI516a90
DJI Mavic Air Fly More Combo Onyx Black
Smart drone - 4K kamera s 3-osou stabilizací, dosah až 4km (FCC), výdrž přibližně 21min, max. rychlost 68km/hod, hmotnost 430g, GPS, 32MPx panorama foto, HDR foto, 8GB + microSD (max.128GB), USB-C, WiFi, detekce překážek, ActiveTrack, FlightAutonomy 2.0, ovládání gesty, 3x akumulátor, 12x vrtule, batoh, nabíjecí HUB, Power Bank adaptér

26 990,-
Koupit
Skladem > 5 ks
Můžete mít ihned na 2 prodejnách
Objednací kód: CVI516a6
DJI Mavic Air Flame Red
Smart drone - 4K kamera s 3-osou stabilizací a čipem 1/2 3", dosah až 4km (FCC), výdrž přibližně 21min, max. rychlost 68km/hod, GPS, 8GB + microSD (max.64GB), USB-C, WiFi, detekce překážek, ActiveTrack, FlightAutonomy 2.0, ovládání gesty

21 990,-
Koupit
Skladem > 5 ks
Můžete mít ihned na prodejně Praha - Holešovice
Objednací kód: CVI516a4
DJI Spark - Alpine White + vysílač
Smart drone - Full HD kamera s 2-osou stabilizací, dosah až 2km, výdrž přibližně 16min, max. rychlost 50km/hod, hmotnost 300g, GPS, microSD (max.64GB)

12 990,-
Koupit
Skladem > 5 ks
Můžete mít ihned na 2 prodejnách
Objednací kód: CVI516p90
RYZE Tello Boost Combo - kvadrokoptéra RC Drone combo + GameSir T1d
Smart drone - micro selfie dron, vybaven vestavěnou HD kamerou s rozlišením videa 720/30p, 80g, přenos na vzdálenost 100m, varianta v Combo Boost balení + navíc ovladač GameSir T1d

4 990,-
Koupit
Skladem > 5 ks
Můžete mít dnes
Objednací kód: CVI516q46
DJI Mavic 2 Pro + DJI Goggles Racing Edition
Smart drone - 4K kamera Hasselblad s 3-osou stabilizací, snímač 1", 2x optický zoom, dosah až 8km, výdrž přibližně 31min, max. rychlost 72km/hod, 8GB vnitřní paměť, senzory pro detekci překážek, přistávací světlo, Activetrack, brýle DJI Goggles Racing Edition

51 990,-
Koupit
Skladem 2 ks
Můžete mít dnes
Objednací kód: CVI516a91
Revell Kvadrokoptéra 23872 - Spot VR
Dron - na dálkové ovládání, velikost 14,4cm

-3% 1 689,-
1 639,-
Koupit
Skladem 3 ks
Můžete mít dnes
Objednací kód: HRAdn00140
df-models SkyWatcher Race XL PRO
Dron velikost XXL, dvouosý gimbal kamery s autostabilizací , wifi kamera s přenosem na smartphone, doba letu 15 minut, barometr, kompas, autostart, autopřistání

df-models SkyWatcher Race XL PRO - Dron
-24%
-24% 5 189,-
3 929,-
Koupit
Zboží na Třetinku
Skladem 1 ks
Můžete mít dnes
Objednací kód: HRAif11001
Forever VORTEX DR-300
Dron HD kamera, baterie 1200 mAh, automatický návrat, držení výšky, režim akrobacie

Forever VORTEX DR-300 - Dron
-17%
-17% 2 990,-
2 490,-
Koupit
Skladem 3 ks
Můžete mít ihned na prodejně Praha - Holešovice
Objednací kód: FRVDR03
JJR/C D3 červená
Dron - světlo pro noční let, funkce automatického přistání při ztrátě signálu

1 034,-
Koupit
Akční cena
Skladem > 5 ks
Můžete mít dnes
Objednací kód: HRAif5146
DJI Spark Fly More Combo - Alpine White
Smart drone - Full HD kamera s 2-osou stabilizací, dosah až 2km, výdrž přibližně 16min, max. rychlost 50km/hod, hmotnost 300g, GPS, microSD (max.64GB), vysílač, 2x aku, batoh, chrániče vrtulí, nabíječ pro 3 akumulátory

DJI Spark Fly More Combo - Alpine White - Smart drone
16 990,-
Koupit
Skladem > 5 ks
Můžete mít ihned na prodejně Praha - Holešovice
Objednací kód: CVI516q
DJI Mavic Pro Fly More Combo Platinum
Smart drone - 4K kamera s 3-osou stabilizací, dosah až 7km, výdrž přibližně 30min, max. rychlost 65km/hod, hmotnost 734g, GPS, microSD (max.64GB), detekce překážek, funkce Tapfly a ActiveTrack, 3x akumulátor, přepravní batoh, nabíječ s autoredukcí, tišší chod

33 990,-
Koupit
Skladem 3 ks
Můžete mít dnes
Objednací kód: CVI5161
DJI Mavic Pro
Smart drone - 4K kamera s 3osou stabilizací, dosah až 7km, výdrž přibližně 27min, max. rychlost 65km/hod, hmotnost 734g, GPS, microSD (max.64GB), detekce překážek, funkce Tapfly a ActiveTrack

DJI Mavic Pro - Smart drone
22 990,-
Koupit
Skladem > 5 ks
Můžete mít ihned na 5 prodejnách
Objednací kód: CVI516
DJI Mavic Pro Platinum
Smart drone - 4K kamera s 3osou stabilizací, dosah až 7km, výdrž přibližně 30min, max. rychlost 65km/hod, hmotnost 734g, GPS, microSD (max.64GB), detekce překážek, funkce Tapfly a ActiveTrack, tišší chod

25 990,-
Koupit
Skladem 3 ks
Můžete mít dnes
Objednací kód: CVI5160
DJI CrystalSky 5.5
Náhradní díl 5.5", rozlišení 1920x1080, ROM 16GB, RAM 4GB, HDMI, microSD, micro USB, USB-C, WiFi, GPS/ Glonass, Android

14 990,-
Koupit
Na objednávku do 7 dnů
Objednací kód: CVI525z11
Lowepro ProTactic BP 350 AW II černý
Fotobatoh pro fotoaparát a příslušenství k fotoaparátu, jednokomorový, multifunkční, rozměry 30 x 18 x 47 cm

5 490,-
Koupit
Zboží na Třetinku
Skladem 2 ks
Můžete mít dnes
Objednací kód: LW631d1
DJI Spark - batoh
Batoh pro DJI Spark

1 890,-
Koupit
Skladem 1 ks
Můžete mít dnes
Objednací kód: CVI533p5
Lowepro FreeLine BP 350 AW černý
Fotobatoh pro fotoaparát a příslušenství k fotoaparátu, rozměry 29.3 x 20.8 x 48.7 cm

5 999,-
Koupit
Zboží na Třetinku
Skladem 1 ks
Můžete mít dnes
Objednací kód: LW631c1
0
Vytisknout
Pomohla vám tato informace?
Tento formulář slouží pouze k hodnocení informací na stránce.
Pokud máte dotaz, či požadavek, využijte zákaznické podpory.
Chybí Vám něco? Je něco uvedeno špatně?
Zkuste nové Alza Premium Moje Alza Přihlásit Jak nakoupit
WEB22
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi