MS hokej Philips Alza dny Boost

Pravidla pro létání s drony 2023 (LEGISLATIVA)

Zobrazit katalog

Článek

Aktualizováno • Autor: redakce

Létání s drony, nejčastěji v podobě kompaktní kvadrokoptéry s kamerou, se těší čím dál větší oblibě v rekreační i profesionální sféře. Ačkoliv svůj stroj ovládají bezchybně, mnozí piloti dlouho neznali platná pravidla, a tudíž svým létáním porušovali legislativu. Drony a jejich piloti se musí řídit zákonnými předpisy, což se od 31. 12. 2020 ověřuje on-line testem, který je spojen s povinnou registrací. Co potřebujete o pravidlech pro drony vědět, se dozvíte v tomto článku.

i

Nová pravidla pro drony – pojištění odpovědnosti a konec přechodného období

Nová pravidla pro drony vycházející z evropské legislativy začala platit 1. 1. 2023. Nově je nutné pro většinu kategorií mít sjednané pojištění odpovědnosti, kluby modelářů si musí podat žádost k Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) o oprávnění k provozu, jinak piloti budou létat dle pravidel otevřené kategorie.

Od 1. 1. 2024 skončí platnost přechodných pravidel, což znamená úpravu maximální vzletové hmotnosti pro jednotlivé kategorie, každý dron bude muset být zařazen v rámci otevřené kategorie do jedné ze tříd a vybaven identifikačním štítkem (pokud se neprodal před rokem 2024). Drony třídy C5 a C6 budou moct využívat standardního scénáře a provoz pouze nahlašovat na ÚCL a všechny drony budou muset být od výrobce označeny certifikátem bezpečnosti CE.

Tento článek je plně aktualizovaný a reflektuje pravidla tak, jak platí od začátku roku 2023.

Pravidla pro drony (legislativa)

Pravidla pro létání s drony (legislativa) – OBSAH

 1. Změny stručně: jaké hlavní body evropská legislativa přináší?
 2. Drony: velký potenciál, ale i rizika
 3. Jak nahlíží na drony zákon?
 4. Kdo potřebuje „licenci na dron“? Od roku 2021 téměř každý
 5. Otevřená kategorie (Open): podkategorie, omezení a minimální parametry pro registraci
 6. Kategorie Specific a Certified: komu jsou určené?
 7. Přechodné období do roku 2023: štítky, provoz starých dronů apod.
 8. Jak probíhají testy a registrace?
 9. Kde a jak registrovat dron (POSTUP)
 10. Nové drony musí mít štítky
 11. Provoz dronů a jejich pojištění
 12. Kde (ne)lze létat s dronem: pozor hlavně na letiště
 13. Základním pravidlem pro drony je létání na dohled
 14. Létání kolem osob a budov: potřebuje dron povolení (souhlas)?
 15. Rušička dronů vás může dostat do problémů

Změny stručně: jaké hlavní body evropská legislativa přináší?

Začátkem roku 2021 začala platit nová pravidla pro drony, která přinesla oproti těm starým několik změn. Ty si nejdříve představíme ve stručném souhrnu a níže je pak vysvětlíme i s detaily.

Hlavní body, které se mění:

 1. Dělení dronů do kategorií Open, Specific a Certified.
 2. Další dělení dronů v kategorii Open do tříd C0–C4. Tyto třídy dronů mají různé požadavky na pilota, které jsou určeny souvisejícími podkategoriemi provozních omezení A1–A3.
 3. Na základě třídy (C0–C4) musí být drony od výrobce označeny odpovídajícím štítkem.
 4. Provozovatel dronu má povinnost registrovat se na Úřadu pro civilní letectví – tím získá 12místné osobní identifikační číslo.
 5. Osobním identifikačním číslem musí provozovatel označit všechny své drony.
 6. Minimální věk pilota dronu pro samostatný let bez dozoru je nově stanoven na 16 let.
 7. Maximální výška letu s dronem mimo provozní zóny a řízené okrsky letišť je snížena na 120 metrů nad zemí.
 8. Mírně upravená pravidla pro létání v blízkosti osob. Drony odpovídající třídě C0 mohou létat nad nezúčastněnými osobami i bez jejich souhlasu (kromě shromáždění), drony kategorie C1 nad osobami s jejich souhlasem a drony C2 v horizontální vzdálenosti nejméně 30 m od nezúčastněných osob.
 9. Sjednocení pravidel pro horizontální vzdálenost letu od obytných, obchodních, rekreačních a průmyslových oblastí na minimálně 150 metrů pro třídy C3 a C4.
 10. Komerční provoz dronů, pro nějž nestačí provozní pravidla kategorie Open, se bude řídit pravidly pro kategorie Specific nebo Certified.
 11. Povinnost mít sjednané povinné ručení na určité kategorie dronů.

Drony: velký potenciál, ale i rizika

S rostoucím počtem uživatelů a typů dronů vzrůstá i množství jejich aplikací. Pokud mluvíme o rekreační a civilně výdělečné činnosti, nejčastěji myslíme využívání dronů k pořizování videozáznamů a fotografií. Není divu, drony nabízejí přístup do míst, do nichž se člověk běžně nedostane, a s dovedností pořizovat obrazové záznamy se naskýtá spousta možností jako například pořizování výškových panoramat v místech bez rozhleden nebo kopců, a navíc z mnohem větší výšky.

Drony legislativa - využití
Musíte s drony legislativu dodržovat, i když natáčíte pro soukromé účely na vlastním pozemku? Ano, samozřejmě.

Drony se navíc v posledních letech dostávají i do výbavy mnoha týmů záchranných složek. Zatímco hasiči je můžou používat k vyhledávání ohnisek požárů a policisté k monitorování demonstrací či fotbalových zápasů, jiné týmy, jako třeba záchranná nebo horská služba, jimi mohou hledat osoby v těžko dostupných místech, například ty, které zavalila lavina.

Vše má ale svou odvrácenou stránku. S tím, jak se drony stávají čím dál rozšířenějšími a dostávají se i do rukou amatérů, vzrůstají i rizika. Jediný dron dokáže paralyzovat provoz celého letiště. V takovém případě jsou škody v řádech desítek milionů – například chaos vzniklý na londýnském letišti Gatwick způsobil dle BBC zrušení 400 letů, dotkl se 82 tisíců cestujících a jen aerolinkám EasyJet způsobil škodu 15 milionů liber. A to musíme připomenout, že v tomto případě ani nebyla skutečná přítomnost dronů prokázána. Je zřejmé, že legislativa regulující drony nabývá na důležitosti a ze strany států je vymáhána s čím dál větším důrazem, o čemž svědčí i nové povinnosti, které provozovatelé a piloti dronů mají.

Jak nahlíží na drony zákon?

Do konce roku 2020 se s drony létalo podle doplňku X předpisu L 2 Úřadu pro civilní letectví. Dnes je tomu ale jinak, neboť 31. 12. 2020 začala v ČR platit nová pravidla vycházející z legislativy Evropské unie. Stejně jako v doplňku X, ani v nové úpravě se nedočtete přímo o „dronech“, nýbrž o „bezpilotních letadlech“ neboli UA a o „bezpilotních systémech“ neboli UAS (Unmanned Aircraft Systems). Rozdíl UA vs. UAS je následující:

 • Bezpilotní letadlo (UA) = samotný dron či model, tedy samotný stroj, který je dálkově pilotován.
 • Bezpilotní systém (UAS) = celý systém nutný pro provoz bezpilotního letadla. Kromě UA jde tedy také o ovladač a o technologii, pomocí které obě zařízení komunikují.
Pravidla pro drony legislativa - zákony
Zákonem daná pravidla pro drony pro vás v tomto článku shrneme.

V příslušných pravidlech se výrazně častěji vyskytuje pojem „bezpilotní systém“, což je pochopitelné, jelikož se vztahuje nejen k hlavní části systému (k samotnému dronu), nýbrž k jejímu provozování se všemi technickými souvislostmi. Naopak termíny „autonomní letadlo“ a „letecký model“, které známe z doplňku X, se v nových pravidlech prakticky nevyskytují, i když tyto typy systémů v daném dokumentu samozřejmě také upravovány.

Kdo potřebuje „licenci na dron“? Od roku 2021 téměř každý

Nová legislativa nabrala ve srovnání s tou předchozí úplně jiný směr. Do konce roku 2020 jste pro běžné létání s dronem žádnou licenci nepotřebovali – ty byly vyhrazeny pouze pro létání za účelem výdělečným, experimentálním nebo výzkumným. To se se začátkem platnosti nové legislativy úplně změnilo a jakýsi „řidičák na dron“ potřebuje už téměř každý, kdo s dronem létá. Téměř každý se proto musí registrovat (níže se dočtete jak), nějaké výjimky ale existují.

Pravidla pro drony - dron spz
Nová pravidla pro drony nahrazují doplněk X leteckého předpisu L 2, kterým se provoz dronu řídil do konce roku 2020.

Vaše registrace bude platit ve všech zemích Evropské unie, a tato jednotná legislativa slibuje také snazší studium předpisů při cestě do zahraničí. Zda bude nějaké takové zjednodušení v praxi skutečně znatelné, nemůžeme v tuto chvíli ověřit. Podstatné ale je, že jako provozovatel dronu registrovaný v ČR můžete dron provozovat i v ostatních zemích EU.

Pro provoz dronů byly zavedeny nové kategorie:

 • Open – sem spadá běžný provoz prakticky všech dronů dostupných na Alza.cz, včetně nejpopulárnějších modelů od DJI.
 • Specific – kategorie určená především pro profesionální provoz dronů, která klade na provozovatele výrazně vyšší nároky.
 • Certified – certifikovaná kategorie hledí do budoucnosti a počítá např. se zařazením dronů určených k nákladní či osobní dopravě.

Popis, bližší specifika, konkrétní modely dronů, a také podrobné rozdělení a vysvětlení nejdůležitější kategorie Open, najdete níže v článku.

Otevřená kategorie (Open): podkategorie, omezení a minimální parametry pro registraci

Tato část článku je pro majitele běžných dronů naprosto zásadní, neboť do provozní kategorie Open spadá provoz prakticky všech modelů od RYZE Tello přes DJI Mavic Mini až po řadu DJI Mavic – mimochodem k provozu všech těchto zmíněných modelů je třeba mít v roce 2023 registraci. Jisté výjimky ale existují, a těmi jsou drony, které spadají do třídy C0, pro jejichž provoz se není třeba registrovat. Rovněž se není třeba registrovat, pokud dron splňuje všechny z následujících podmínek:

 • maximální vzletová hmotnost dronu nepřesahuje 250 g,
 • dron není při dopadu schopen vyvinout vyšší kinetickou energii než 80 joulů,
 • dron není vybaven kamerou ani jiným snímačem schopným zachytit osobní údaje (v případě hračky je přítomnost kamery přípustná).

Je tedy zřejmé, že dronů, které registraci provozovatele nevyžadují, je jen velmi málo. I ty modely, jejichž parametry jinak odpovídají třídě C0, musí provozovat registrovaný majitel, mají-li kameru (a ta je mnohdy neoddělitelnou součástí i těch nejlevnějších dronů).

V případě, že spadá provozovaný dron do jiné třídy než C0, je vyžadováno, aby se provozovatel registroval u Úřadu pro civilní letectví, a pokud je i pilotem, také splnil on-line test. O povinnostech spojených s registrací a značením dronu se dočtete v jedné z následujících kapitol.

Pozor však na to, že zmínkou třídy C0 jsme jen hovořili o výjimkách z registrace. Provozní omezení otevřené kategorie (viz dále podkategorie A1-A3) však platí na všechny drony!

i

Typy kategorií a tříd: provozní omezení (A) vs. fyzické vlastnosti dronu (C)

Následující část může být matoucí, neboť obsahuje dva druhy třídění. Zatímco kategorie typu A specifikují provozní omezení, třídy typu C se týkají fyzických vlastností dronů. Kategorie provozních omezení (A) jsou přímo vázány na třídy bezpilotních letadel (C). To znamená, že provoz každé třídy dronů (C) je regulován jednou či více kategoriemi provozního omezení (A).

Provozní omezení podkategorie A1: pravidla letu, požadavky na pilota a zařazené drony

Platí pro bezpilotní systémy tříd: C0 (do 250 g), C1 (do 900 g), v přechodném období i ostatní do 0,5 kg
Podmínky letu
 • Pilot bezpilotního letadla třídy C1, a v přech. období i ostatních dronů 250–500 g, nepřelétává nad shromážděními osob a důvodně předpokládá, že nepřeletí nad žádnou nezapojenou osobou.
 • Piloti bezpilotního letadla třídy C0, a v přech. období i ostatních dronů do 250 g, mohou přelétávat nad nezapojenými osobami, nikoli však nad shromážděními osob.
Nároky na pilota
 • Pro bezpilotní letadla třídy C1: obeznámení s uživatelskou příručkou a absolvování on-line zkoušky (průkaz pro A1/A3).
 • Pro piloty bezpilotního letadla třídy C0: obeznámení s uživatelskou příručkou dronu.
Příklady dronů hmotnostně odpovídajících této třídě* C0: DJI Mini 2, 3 (PRO), 4 (PRO)
C1: DJI Air 3, DJI Mavic 3, Cine v2.0

Provozní omezení podkategorie A2: pravidla letu, požadavky na pilota a zařazené drony

Platí pro bezpilotní systémy tříd: C2 (do 4 kg), v přech. obd. i ostatní do 2 kg
Podmínky letu
 • Bezpilotní letadlo nepřelétává nad nezapojenými osobami a udržuje od nich bezpečnou vzdálenost minimálně 30 m, se stejnou hodnotou max. výšky letu.
 • Při provozování bezpilotního letadla v nízkorychlostním režimu (low speed mode) a po vyhodnocení situace lze minimální vzdálenost od nezapojených osob zkrátit na 5 m, se stejnou hodnotou max. výšky letu.
Nároky na pilota
 • Obeznámení s uživatelskou příručkou.
 • Absolvování on-line zkoušky.
 • Podání prohlášení o praktickém výcviku a složení další zkoušky z teorie (průkaz pro A2).
Příklady dronů hmotnostně odpovídajících této třídě* DJI Phantom 4 Pro+ V2.0, Mavic 2 Pro & Mavic 2 Zoom

Provozní omezení podkategorie A3: pravidla letu, požadavky na pilota a zařazené drony

Platí pro bezpilotní systémy tříd: C2 (do 4 kg), C3 (do 25 kg), C4 (do 25 kg), v přech. obd. i ostatní 0,5-25 kg
Podmínky letu
 • Provoz pouze v prostoru, kde pilot důvodně očekává, že nebudou ohroženy žádné nezapojené osoby, a to po celou dobu provozu bezpilotního letadla.
 • Let je prováděn v bezpečné vodorovné vzdálenosti nejméně 150 m od obytných, obchodních, průmyslových nebo rekreačních prostor.
Nároky na pilota
 • Složení on-line zkoušky z teoretických znalostí (průkaz pro A1/A3).
Příklady dronů hmotnostně odpovídajících této třídě* DJI Matrice 200 V2, Matrice 600 Pro apod.

*Příklady dronů uvedené v tabulce do dané kategorie přímo nespadají, a to, protože se jedná o modely, které nedisponují štítkem s označením třídy C0–C4. Jde o modely, které by byly do dané kategorie zařazeny na základě hmotnosti v případě, že by byly zároveň vyrobeny a vybaveny funkcemi v souladu s novou legislativou. Provozování těchto dronů bez štítku třídy se řídí pravidly pro přechodné období.

i

Jaké třídy se týkají běžných uživatelů dronů?

Drony třídy C1 a C2 (resp. podkategorie provozu A1, A2 i A3).

Běžných uživatelů se týkají podkategorie provozních omezení A1 (v případě menších dronů – DJI Mavic Air 2, Mavic Mini) nebo A2/A3 (v případě větších dronů – DJI Phantom 4 Pro+ V2.0, Mavic 2 Pro).

Nároky na pilota jsou v případě podkategorií A1 a A3 totožné: obeznámení s uživatelskou příručkou a absolvování on-line testu. Rozdíly jsou v podmínkách letu. Podkategorie provozních omezení A2 klade na piloty vyšší nároky. Proč?

A2 vs. A3: kterou kategorií se řídit?

V tabulkách vysvětlujících pravidla podkategorií A1–A3 jste si možná všimli, že pokud vlastníte dron z třídy C2 (jde už například o modely DJI Mavic 2), není hned jasné, kterou kategorií provozních omezení se máte řídit. Drony třídy C2 mohou být provozovány jak v podkategorii A2, tak A3. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Povšimněte si, že provozní omezení A2 kladou nejpřísnější podmínky co se povinností pilota týče. Kromě základní on-line zkoušky musíte absolvovat také praktický výcvik, a hlavně navazující zkoušku z teorie přímo na Úřadě pro civilní letectví (ÚCL), abyste získali průkaz způsobilosti A2. Nasnadě je tedy otázka: „Pokud vlastním model typově podobný např. modelu Mavic 2 Pro, musím toto vše absolvovat?“

Odpověď zní: Nemusíte, ale pak jste při letu povinováni se řídit kategorií omezení A3 jinak určenou pro větší stroje o hmotnosti 4 až 25 kg, a je tedy třeba se s dronem držet 150 m od obytných, obchodních, průmyslových nebo rekreačních prostor a létat pouze v místech, kde důvodně očekáváte, že nebudou ohroženy nezapojené osoby. O létání na loukách, kde jsou nějací další lidé, si tak můžete nechat jen zdát. Nebo si udělat průkaz pro A2.

Pokud máte dron třídy C2, s průkazem způsobilosti A2 můžete létat dle provozních pravidel pro A2, což znamená, že se nemusíte držet 150 m od všech výše zmíněných prostor a k nezapojeným osobám se můžete přiblížit až na vzdálenost 30 m, nebo dokonce jen 5 m v případě, že budete dron provozovat v nízkorychlostním režimu. Jen je třeba upozornit, že dron musí být specificky označen štítkem třídy C2 a s klesající horizontální vzdáleností od osob klesá i maximální možná výška letu v poměru 1:1. Pokud dron štítkem označen není a jeho hmotnost nepřesahuje 2 kg, je nutné ho provozovat dle pravidel pro přechodné období, což s sebou nese přísnější letová pravidla (zejména vzdálenost od osob vždy alespoň 50 m).

Důvodem, proč mají tyto drony nejvyšší nároky na výcvik pilota, je jejich vysoká rizikovost. Jsou již poměrně velké, a pro člověka tedy představují potenciální nebezpečí v případě střetu. Zároveň je ale třeba (narozdíl např. od modelů C3), aby bylo majitelům umožněno tyto drony provozovat v relativní blízkosti nezapojených osob. To také mohou, ale jak bylo zmíněno výše – pouze s průkazem způsobilosti pro A2.

V současné době ovlivňuje rozřazení do jednotlivých kategorií také přechodné období, které trvá do konce roku 2023. Pokud vás zajímá, jestli a jak můžete dron provozovat do té doby, a jak tomu bude od roku 2023, určitě si přečtěte i jednu z následujících kapitol, která o tomto pojednává.

Třídy C0–C4 a jejich vymezení

Do jakých tříd drony pro provoz v kategorii Open dle specifikací řadíme, určují parametry obsažené v následující tabulce.

Třídy bezpilotních systémů v otevřené kategorii C0 C1 C2 C3 C4 (modely)
Provozní omezení A1 A1 A2, A3 A3 A3
Max. vzletová hmotnost < 250 g < 900 g nebo < 80 J (dopadová energie) < 4 kg < 25 kg a 3 m < 25 kg
Max. provozní rychlost < 19 m/s < 19 m/s nastavitelné < 3 m/s (kromě letounů)
Max. výška letu nad zemí < 120 m AGL < 120 m AGL < 120 m AGL < 120 m AGL
Omezení pohonu elektro < 24 V elektro < 24 V elektro < 48 V elektro < 48 V
Follow-me režim < 50 m < 50 m
Failsafe systém (kromě upoutaných) (kromě upoutaných) jen přednastavená poloha, zákaz automatického letu
Upoutaný provoz lanko < 50 m lanko < 50 m
Zabezpečený řídicí a kontrolní spoj (kromě upoutaných) (kromě upoutaných)
Limitovaná hlučnost < 85 dB (kromě letounů) < 97 dB dle MTOM (kromě letounů) , jen povinný štítek (kromě letounů)
Sériové číslo
Identifikace za letu (kromě upoutaných)* (kromě upoutaných)*
Geo-awereness ** ** **
Indikace nízkého stavu baterie
Světla pro řiditelnost a odlišení
Uživatelská příručka
Informační leták EASA

Zdroj: letejtezodpovedne.cz

*Sériové číslo, registrační číslo provozovatele, poloha, výška, traťový úhel, rychlost a poloha pilota nebo místa vzletu

**Upozornění pilota na omezené prostory

Kategorie Specific a Certified: komu jsou určené?

Jak již bylo několikrát zmíněno výše, naprosté většiny majitelů běžných dronů s kamerou se týká pouze tzv. otevřená kategorie provozních omezení (Open). Připomínáme, že v kategorii Open lze provozovat drony i komerčně, resp. profesionálně, pokud dodržíte její požadavky. O dalších kategoriích provozu tedy jen stručně:

Specifická kategorie (Specific)

Bezpilotní systémy v této kategorii nejsou výhradně děleny dle parametrů a provozních vlastností (jen drony třídy C5 a C6), nýbrž na základě typu provozování. Drony do ní spadají, pokud se podmínky jejich provozu nevejdou do podmínek kategorie otevřené. Jedná se o profesionální drony využívané především ke specifické činnosti a jejich provozovatel bude muset vypracovat tzv. posouzení provozních rizik, které buďto jen oznámí ÚCL nebo v případě složitějšího provozu je na ÚCL zašle ke zhodnocení a vyčká na vydání oprávnění k provozu.

Max. velikost dronu Typ letu Letová omezení:
1 m VLOS nelze létat nad shromážděními osob
3 m VLOS lze létat jen nad plochou, kde se nacházejí pouze zapojené osoby; nelze létat nad shromážděními osob
1 m BVLOS lze létat nad řídce osídlenými oblastmi, s využitím pozorovatele
3 m BVLOS lze létat jen nad plochou, kde se nacházejí pouze zapojené osoby

VLOS (Visual Line of Sight): přímý vizuální dohled pilota.
BVLOS (Beyond Visual Line of Sight): bez přímého vizuálního dohledu pilota.

Certifikovaná kategorie (Certified)

Tato kategorie provozních omezení se zřejmě netýká současných provozovatelů dronů ani v rámci profesionální činnosti. Místo toho počítá s budoucností, v níž nám budou nad hlavami létat velké bezpilotní systémy převážející osoby a všelijaký náklad. A právě ty budou v rámci této kategorie regulovány. Proto se na certifikovanou kategorii podíváme jen zběžně.

Hlavním ukazatelem pro dělení mezi specifickou a certifikovanou kategorií je míra rizika, jakou provoz dronu představuje v případě nehody. Pravidla provozu bezpilotních systémů v certifikované kategorii budou do jisté míry srovnatelná s pravidly, jakými se již dnes řídí provoz letadel. Náročnou certifikací budou muset projít samotné bezpilotní stroje, ale i piloti a provozovatel. O zařazení do certifikované kategorie bude třeba usilovat v případě, že platí alespoň jedna z následujících podmínek:

 • provoz má probíhat i nad shromážděním osob,
 • je provozován bezpilotní systém s rozměry nad 3 m,
 • provoz zahrnuje přepravu osob,
 • provoz zahrnuje přepravu nebezpečného zboží, které v případě nehody představuje vysoké riziko pro třetí strany.

Přechodné období do roku 2023: štítky, provoz starých dronů apod.

Drony v kategorii Open se budou dělit do tříd C0–C4, do kterých spadají na základě určitých parametrů, a podle kterých budou od 31. 12. 2022 už z výroby povinně označeny štítkem. Do té doby platí také pravidla pro přechodné období, která upravují i to, jakým způsobem mají být provozovány drony, které nejsou jasně rozřazeny do nových tříd. Do jaké podkategorie tedy zařadit dron, který žádný štítek nemá?

Drony prodané do konce roku 2023 a neoznačené štítkem C0–C4:

Vedle dvou výše zmíněných přechodných kategorií (do 0,5 kg a 0,5-25 kg) byla určena i třetí přechodná kategorie, která je do jisté míry ekvivalentní s novou kategorií A2. Do ní mohou spadat drony o hmotnosti 0,5-2 kg v případě, že jejich pilot splní přísnější požadavky na výcvik podobně jako v podkategorii provozních omezení A2. Pravidla však s kategorií A2 shodná nejsou.

Pravidla pro drony - zákaz létání kolem letišť.
Legislativa dronům a jejich pilotům přísně reguluje let dronů v blízkosti letišť.

Zaprvé je zde rozdíl v hmotnosti – drony kategorie C2 vyrobené dle nové legislativy mohou mít hmotnost až 4 kg. Tato přechodná kategorie ale zahrnuje jen drony do 2 kg. Majitelé starších dronů v hmotnostním rozmezí 2-4 kg se tedy musí řídit podkategorií provozních omezení A3. To by však nemělo příliš vadit, jelikož většina nejpopulárnějších modelů je lehčí než 2 kg.

Zadruhé se liší minimální vzdálenost od nezapojených osob. S drony se štítkem třídy C2 bude možné na základě provozních omezení A2 létat až do blízkosti 30 m od nezapojených osob, či dokonce 5 m v případě nízkorychlostního režimu. Se staršími drony je tomu ale jinak. V této přechodné kategorii je možné létat s dronem od nezapojených osob pouze ve vzdálenosti větší než 50 m. Vždy ale platí, že vzdálenost musí být bezpečná, jedná se tedy o naprostá minima, a dále výška letu nesmí přesáhnout hodnotu horizontální vzdálenosti od osob, tedy poměr 1 : 1.

Jak probíhají testy a registrace?

V případě většiny dronů platí od 31. 12. 2020 pro jejich provozovatele povinnost registrace na Úřadu pro civilní letectví (ÚCL), pro pilota pak také on-line zkouška. Teprve ta umožňuje zákonné provozování bezpilotních systémů nejen v ČR, ale také v ostatních zemích EU. Zkoušku musí splnit prakticky každý pilot. Skládá se ze 40 otázek, přičemž pro splnění je třeba mít alespoň 30 správně. Odpovědi jsou zaškrtávací podle vzoru ABCD a na test máte neomezený počet pokusů. Po úspěšném složení zkoušky dostane pilot elektronicky průkaz pro provoz dle A1/A3. Oficiální studijní materiály najdete na webových stránkách Úřadu pro civilní letectví.

Po úspěšné registraci provozovatele získáte 12místné identifikační číslo, kterým označíte všechny své bezpilotní systémy. Dron lze přitom koupit i bez registrace, provozovat ho ale může pouze registrovaný provozovatel (s registračním číslem) a pilotovat pouze registrovaný pilot (s průkazem).

Pravidla pro drony - dron spz
Výhodou nových pravidel pro drony je celounijní platnost registrace.

Registrace: Provozovatel vs. pilot (+ minimální věk)

Z textu výše je zřejmé, že nová pravidla počítají s provozovateli dronů a s jejich piloty. Zatímco provozovatel dronu je fyzická či právnická osoba, která dron vlastní (nebo ho má pronajatý), pilot je fyzická osoba, která dron během letu ovládá. Jak provozovatelé, tak piloti se musí registrovat. Typický majitel dronu, který dron vlastní, a zároveň s ním sám létá, je tedy současně provozovatelem i pilotem. V takovém případě se musí registrovat dvakrát – jednou jako provozovatel, jednou jako pilot.

Provozovatelem dronu se může stát jen osoba starší 18 let, tedy vždy alespoň zákonný zástupce. Minimální věk pilota dronu je 16 let. Mladší pilot může létat pod dozorem a na odpovědnost jiného pilota s průkazem. To platí pro kategorie C0 a vyšší. Žádný minimální věk není určen pouze u dronů pro děti, které jsou fakticky hračkami. Důležité je, že provozovatel musí pro každý jednotlivý let určit pilota, jinými slovy musí vědět, kdo s dronem létá.

i

Kde a jak registrovat dron (POSTUP)

 1. Navštivte web úřadu pro civilní letectví
 2. Na hlavní stránce se vám zobrazí rozcestník „Portál provozovatele bezpilotního systému“ a „Portál pilota“. Nejdříve zvolte „Portál provozovatele bezpilotního systému“.

 3. Registrace provozovatele bezpilotního systému
 4. Začnete registrací Portál provozovatele bezpilotního systému. Pro registraci je nutné přihlášení pomocí e-identity. Po úspěšném vyplnění všech údajů dostanete poznávací značku pro drony.

 5. Registrace pilota a online test
 6. Nejprve se budete muset přihlásit přes vaší e-identitu. Poté následuje vyplnění testu. Po úspěšném složení testu dostanete identifikační číslo pilota dronu a doklad o absolvování testu. Při neúspěšném složení testu se nic neděje, online test můžete vyplnit jednoduše znovu.

Nové drony musí mít štítky

Každý dron vyrobený dle nové legislativy bude muset být již z výroby označen štítkem určujícím jeho třídu (pro otevřenou kategorii provozu připadají v úvahu drony třídy C0 – C6). K tomuto štítku označujícímu třídu dronu pak každý provozovatel na tělo dronu přilepí ještě vlastní identifikační číslo. Neregistrují se tedy přímo drony, nýbrž provozovatelé – provozovatel označí všechny své drony jedním číslem, které získá při registraci.

V současné době (druhá polovina roku 2023) drony z výroby označeny sice již jsou, ale u prodejců se ještě můžete setkat s výrobky bez štítku, u kterých neexistuje záruka, že všemi náležitostmi skutečně splňují požadavky pro podkategorie Open, do níž by měly spadat mj. dle své hmotnosti. Tyto drony bude možné provozovat i po konci přechodného období, které trvá do konce roku 2023, má to ale také jistá pravidla, viz kapitola Přechodné období do roku 2023.

Pravidla pro drony - stitky
Takto vypadají štítky, jimiž budou muset být opatřeny všechny drony vyrobené pro kategorii Open (C0 – C6) od roku 2024.

Provoz dronů a jejich pojištění

Létáte-li s dronem po České republice, vyplatí se mít sjednané pojištění. Podobně jako u pojištění aut se rozlišují dva typy – pojištění odpovědnosti a havarijní pojištění dronu.

Začněme tím druhým způsobem. Havarijní pojištění pokrývá škody na samotném dronu v případě havárie, poruchy, krádeže nebo ztráty. Je to jakási doplňková věc a záleží pouze na vlastníkovi dronu, jestli se mu vyplatí podobný typ pojištění sjednat či ne.

Naproti tomu pojištění odpovědnosti je od roku 2023 povinné, vyjma dronů kategorie A1, pro všechny typy dronů (proto se připodobňuje k povinnému ručení). Toto pojištění slouží k zajištění proplacení náhrady za případné škody způsobené provozem dronu, ať už se jedná o náklady spojené s opravou nebo náhradou poškozeného majetku, léčebnými náklady, odškodněním za způsobené zranění nebo náhradou za škody na životním prostředí. O povinnosti pojištění pro jednotlivé kategorie se píše v §54d Zákoně č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a výše limitů pojistného plnění je uvedena v §16n Vyhlášce č. 108/1997 Sb. V následující tabulce uvádíme přehledně jaké limity platí pro jednotlivé kategorie.

Kategorie provozu Otevřená Specifická
Provozní omezení A1 A2 A3 Specifická
Povinné pojištění odpovědnosti pokud MTOW je větší než 4 kg
Možnost hromadného pojištění
Výše limitu pojistného plnění 1 mil. Kč/událost MTOW od 4 kg do 20 kg vč. – 1 mil. Kč/událost 
MTOW nad 20 kg – přes 20 mil Kč/událost
MTOW do 0,91 kg včetně – 2 mil. Kč/událost  
MTOW od 0,91 kg do 7 kg včetně – 5 mil. Kč/událost  
MTOW od 7 kg do 20 kg včetně – 10 mil. Kč/událost  
MTOW od 20 kg – přes 20 mil. Kč/událost

MTOW = maximální vzletová hmotnost, * do 20 kg neplatí pro spolky, které si toto určují samy. Od 20 Kg se řídí platnými normami EU.

Kde (ne)lze létat s dronem: pozor hlavně na letiště

S dronem nemůžete létat všude. Na rozdíl od RC modelů aut, které se nesmí provozovat v silničním provozu, ovládáním jakéhokoliv dronu se mimo vnitřních prostor budov a podzemí stáváte kdekoliv a kdykoliv účastníkem letového provozu, a musíte tedy počítat s tím, že po vás Úřad pro civilní letectví bude vyžadovat dodržování některých pravidel. Dříve upravoval zóny, v nichž byl provoz omezený či zakázaný, doplněk X leteckého předpisu L 2. Po zavedení nových pravidel na začátku roku 2021 jsou obdobná omezení vyhlášena v každé zemi EU systémem zeměpisných oblastí, tzv. geo-zón. Co z toho tedy platí a jak se ujistit, že při létání s dronem neporušujeme zákon?

Pravidla pro drony - zákaz létání kolem letišť.
Na obrázku vidíte přehledně, kde můžete s jakým dronem a které kategorie létat. Zdroj: Letejtezodpovedne.cz

Porušení pravidel a let v zakázaných oblastech vás může přijít draho. S dronem nemůžete narušit bezletové zóny v okolí letišť, vojenských základen, elektráren, některých památek nebo center měst a také národních parků. Například létání blízko ruzyňského letiště Václava Havla nebo Pražského hradu by vás mohlo přijít velmi draho.

Kolem letišť rozlišujeme dva druhy zón, které jsou pro nás relevantní – ATZ (letištní provozní zóna) a CTR (řízený okrsek).

 • ATZ zónu najdeme v okolí letišť bez služby řízení letového provozu, od kterých musíme s drony udržovat odstup 5,5 km.
 • CTR zóny obklopují řízená letiště. Jejich horizontální rozloha je individuální a najdeme ji právě v mapě DronView.
 • Malé plochy pro ultralehká letadla (SLZ) pak jsou chráněny bez specifické vzdálenosti, stejně jako heliporty. Vše opět viditelné v mapě DronView.
DronView
Pro koordinaci se službou na letišti lze využít kontaktních údajů v DronView, pod odkazem WEB, VFR.

Zóna ATZ

„Letištní provozní zóna ATZ (Aerodrome traffic zone) je zřízena na letištích, kde není poskytována služba řízení letového provozu. Je vymezena horizontálně kružnicí (nebo její částí) o poloměru 3 NM (5,5 km) od vztažného bodu letiště a vertikálně zemským povrchem a nadmořskou výškou 4 000 ft (1 200 m), pokud ÚCL nestanoví jinak. Zasahuje-li vertikálně nebo horizontálně do takto vymezeného prostoru vzdušný prostor třídy C nebo D nebo zakázaný prostor, tvoří hranice ATZ hranice těchto prostorů. Do výšky 300 m AGL je ATZ vzdušný prostor třídy G, nad tuto výšku se jedná o třídu E.

ATZ jsou vyznačeny v mapové aplikaci DronView, včetně odkazů na detaily z VFR příručky.

Provoz bezpilotních letadel a/nebo modelů letadel v ATZ lze provádět na základě splnění podmínek provozovatele letiště a je zapotřebí jej koordinovat s letištní letovou informační službou (AFIS) či stanovištěm poskytování informací známému provozu nebo provozovatelem letiště (není-li služba AFIS nebo poskytování informací známému provozu zajištěno).

Zóna CTR

Řízený okrsek CTR (Control zone) je řízený vzdušný prostor sahající od povrchu země do nadmořské výšky 600 až 1 500 m. V CTR je poskytována služba řízení letového provozu a jedná se o vzdušný prostor třídy D.

Hranice CTR jsou vyznačeny v mapové aplikaci DronView, stejně jako bližší informace k podmínkám provozu v CTR.

Geo-zóny

Společně s novými pravidly byly na konci roku 2020 zavedeny tzv. geo-zóny. Jde o oblasti, do nichž je vlet buď zakázaný, nebo pohyb v nich omezený. Zejména upozorňujeme na ochranná pásma kolem silnic a železnic. Z hlediska zeměpisného umístění se však tyto geo-zóny prakticky nijak neliší od oblastí, které platily dříve. Jejich výhodou je budoucí digitalizace, která umožní nahrát polohy geo-zón přímo do navigačního systému dronu a dron vás na kraji takovýchto zón na jejich přítomnost upozorní, případně i automaticky zastaví. Digitalizace by měla být hotová do konce roku 2021, zmíněné schopnosti dronů (tzv. geo-awareness funkce) pak budou zaručeně funkční až u nových modelů se štítkem třídy C1 – C3, i když i některé stávající toto mohou umět.

GRIDy

Pro zjednodušení rozhodnutí pilotů, jestli je možné v dané oblasti vzlétnout s povolením, nebo bez povolení ŘLP, se navrhlo grafické znázornění mapové vrstvy GRID. GRIDy jsou v předem definované oblasti určeny jako síť čtverců. Vyhodnocení zobrazené hodnoty maximální možné výšky letu probíhá formou porovnání digitálních dat reliéfu terénu a ochranných pásem letiště s výškovým omezením staveb v daném obdélníku. Zaokrouhlený rozdíl těchto dvou hodnot poté definuje maximální výšku letu nad zemí v daném obdélníku, při jejímž dodržení nedojde k narušení ochranných pásem.

i

Hodnoty GRIDů naleznete v aplikaci DronView po přiblížení na danou hodnocenou oblast. Na této stránce naleznete mj. zda v oblasti, kterou se chystáte navštívit, náhodou neplatí zákaz létání z pohledu vzdušného prostoru, existují omezení pro létání s drony a jiné užitečné informace pro piloty. Webovou aplikaci provozuje Řízení letového provozu ČR.

Pravidla pro drony - zákaz létání kolem letišť. Pravidla pro drony - zákaz létání kolem letišť.
Při létání s dronem je nezbytné dodržovat maximální letové hladiny a určitou vzdálenost od letiště. Zdroj: Letejtezodpovedne.cz

Jestli se vám nyní zatemnilo a máte pocit, že s dronem nemůžete létat téměř nikde, určitě vás potěší, že zákon zase tak přísný není. Stejně jako dříve doplněk X, také nová legislativa vám umožňuje za určitých přísnějších podmínek létat i v zónách CTR, ATZ, apod. Jak je zřejmé z mapy DronView, ty pokrývají například téměř celou Prahu.

Pravidla pro drony legislativa - DronView
Když se podíváte v aplikaci DronView na Prahu, zjistíte, že je téměř celá pokryta řízenými okrsky letišť Ruzyně (Václava Havla Praha), Vodochody a Kbely.

Pravidla omezující maximální výšku pro zóny CTR a ATZ jsou následující:

 • CTR: Ve vzdálenosti větší než 5,5 km od řízeného letiště (celá červená zóna mimo červené kruhy) je možné létat se všemi drony, avšak do snížené výšky 100 m nad zemí.
 • CTR: Ve vzdálenosti menší než 5,5 km od řízeného letiště (uvnitř červených kruhů) lze létat
  1. bez koordinace s příslušným letištěm, jestliže má dron hmotnost nižší než 0,91 kg, nebo
  2. pouze na základě koordinace s příslušným letištěm, jestliže je hmotnost dronu vyšší než 0,91 kg. Maximální výška letu je v obou případech omezena ochrannými pásmy zvedajícími se od země (u letiště), nikdy však nesmí být vyšší, než 100 m nad zemí.
 • ATZ: V zónách neřízených letišť (uvnitř oranžových kruhů) lze létat taktéž pouze do výšky 100 m nad zemí, a to buď
  1. bez koordinace s dronem lehčím než 0,91 kg, nebo
  2. na základě koordinace se službou AFIS a při splnění podmínek daného letiště s dronem přesahujícím 0,91 kg.

!

Výšková omezení v nejbližším okolí letišť

Výšku letu v okolí letišť musíte přizpůsobit nejen 100m omezení, ale především ochranným pásmům s výškovým omezením staveb, která klesají směrem k letišti až na zem. Již v roce 2021 došlo k publikaci mapy, v níž byly tyto zóny jasně zaneseny s konkrétními maximálními výškami. Nyní lze tuto přísnou podmínku splnit tak, že budete létat maximálně do takové výšky, do které sahají nedaleké budovy či jiné překážky.

Kompletní pravidla najdete popsaná v opatření obecné povahy vydaném 30. 12. 2020.

Všude mimo zóny letišť a další zvláštní oblasti lze létat maximálně 120 m nad zemí. Za dob starých pravidel to bylo 300 metrů, to už ale neplatí.

Základním pravidlem pro drony je létání na dohled

Mnohé láká létání s dronem čistě podle přístrojů, přesněji řečeno výhradně podle obrazového přenosu z připevněné kamery. Rázem si připadáte jako ve vrtulníku a otevírá se vám spousta průzkumnických možností. Kdo by nechtěl letět někam, kam zrovna nemůže dojít pěšky, případně tam, kam se pěšky nedostane téměř nikdo?

V EU totiž můžete s drony v otevřené kategorii provozu létat jen na dohled očí vlastních nebo vašeho pozorovatele, který stojí těsně při vás, a to bez jakýchkoliv vizuálních pomůcek vyjma lékařem předepsaných brýlí a čoček. Znamená to tedy, že s dronem nesmíte letět tak daleko, abyste s ním vy nebo váš pozorovatel ztratili zřetelný vizuální kontakt a ani mezi dron a sebe nesmíte nechat vstoupit žádnou překážku, která by vám ve výhledu bránila (stromy, budovu, kopec).

Drony legislativa - létání na dohled
V otevřené kategorii provozu můžete létat s dronem jen na dohled.

Létání kolem osob a budov: potřebuje dron povolení (souhlas)?

I když to tak z některých videí na internetu nepůsobí, se svým dronem skutečně nesmíte létat v bezprostřední blízkosti budov a osob. Důvodem těchto opatření je zejména bezpečnost, a to nejen ve smyslu ochrany zdraví, ale také jako opatření pro zachování soukromí.

Plošně platí zákaz létání nad osobami bez jejich souhlasu, pokud byste tedy chtěli pořídit výškové záběry na koncertě plném lidí a vystoupali nad jejich hlavy, kdokoliv z davu si může stěžovat na policii, která by v takovém případě s největší pravděpodobností zasáhla a učinila kroky potřebné pro zahájení správního řízení s Úřadem pro civilní letectví. To by zřejmě skončilo značnou finanční penalizací.

Úprava vzdálenosti od nezapojených osob se liší v závislosti na provozní podkategorii dronu a na jeho třídě:

 • Nejlehčí drony kategorie C0, ale i ty bez štítku C0, pokud neváží více než 250 g, mají jistou výjimku a mohou přelétávat nad nezapojenými jednotlivci, ovšem nad shromážděními osob už ne.
 • Pilot ostatních dronů z podkategorie provozních omezení A1, tedy dronů se štítkem třídy C1, nebo bez něj do 500 g, důvodně předpokládá, že nepřeletí nad žádnou nezapojenou osobou, při náhodném přeletu se musí co nejrychleji vzdálit.
 • V rámci podkategorie provozních omezení A3 je provoz dronu povolen pouze v prostoru „kde pilot důvodně očekává, že nebudou ohroženy žádné nezapojené osoby“, navíc platí minimální vzdálenost 150 m od obytných, rekreačních, obchodních a průmyslových oblastí.
 • Podkategorie provozních omezení A2, která v rámci otevřené kategorie klade nejvyšší nároky na výcvik pilota, taktéž zakazuje přelet nad nezapojenými osobami, umožňuje však přiblížení na bezpečnou horizontální vzdálenost, která může být až 30 metrů či dokonce 5 metrů v případě nízkorychlostního režimu dronu (s omezením výšky v poměru 1 : 1).
 • Pro ostatní kategorie není minimální horizontální vzdálenost jasně určená, zůstává na pilotovi, aby ji individuálně stanovil jako bezpečnou. Tyto osoby se však nesmí nacházet v prostoru, kde je dron provozován.
 • Starší drony neoznačené žádným štítkem třídy C0 – C4 se řídí podmínkami, jaké popisujeme v kapitole Přechodné období do roku 2023: Štítky, provoz starých dronů apod.
Dron zákon - létání v zástavbě
Pravidla pro drony praví, že v husté městské zástavbě si zalétáte málokde na světě.

Rušička dronů vás může dostat do problémů

Pro majitele dronů je určitě dobrá zpráva, že jim v ČR nikdo kromě příslušníka Policie ČR a ozbrojených sil ČR dron sestřelit nesmí, a to ani na cizím soukromém pozemku. To ale neocení nikdo z těch, komu neslušný pilot dronu naruší soukromí neoprávněným náhledem do zahrady. V případě, že se tak stane, nemáte prakticky příliš mnoho možností, jak se ihned bránit. Na internetu určitě najdete návody na sestrojení zachytávací sítě do podvěsu pod vlastní dron nebo články o speciálních zbraních, které dron šetrně uzemní, že by ale byl někdo ochotný tato finančně nákladná řešení využít v domácích podmínkách, spíše pochybujeme.

Co ale v případě, kdy dron narušuje vaše soukromí, udělat můžete, je pořídit vlastní fotografie dronu a zavolat Policii ČR. Pilot by měl být na dohled od dronu, můžete se po něm podívat a pokusit se ho identifikovat. Můžete ho i vyfotit, jeho fotografii však nesmíte nikde zveřejnit, pouze ji proto předejte policii. Pokud není pilot v přímém vizuálním kontaktu s dronem, opět porušuje legislativu.

i

Drony komunikují se svými ovladači ve dvou režimech. Zatímco v EU schválený CE mód má výkon 25 mW, v ostatních zemích můžete používat (pokud to tamní zákony nezakazují) FCC mód s výkonem 100 mW, a tudíž vyšším dosahem.

Nová pravidla identifikaci neslušných pilotů do jisté míry usnadňují kvůli osobnímu registračnímu číslu, které musí být na každém dronu nalepeno. Jeho přečtení je ale uvažováno jen po přistání, navíc může být i skryto pod baterií. Nové drony však dle EU legislativy budou automaticky vysílat registrační číslo pilota i jeho polohu a toto budete moci zjistit až na vzdálenost 1 km s klasickým mobilem s aplikací.

A nyní ke zmíněným rušičkám: drony lze vyrušit i speciálním vysílačem – rušičkou dronů – který můžete buď zakoupit, nebo i vyrobit. Jejich používání je ale nelegální. Mnoho dronů používá ke komunikaci s ovládacími prvky síť WiFi, kterou takováto zařízení zcela zahltí. Takovéto rušení je ilegální, stejně jako rušení dalších sítí včetně GSM. Zakazuje to zákon č. 127/2005 Sb. v § 100.

Odstavec 1 a 2 § 100 zákona č. 127/2005 Sb.

Provozovatelé strojů, přístrojů a zařízení (dále jen „zařízení“), jejichž provozováním vzniká vysokofrekvenční energie, jsou povinni zajistit, aby vysokofrekvenční energie těchto zařízení nezpůsobovala rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí, popřípadě rušení poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních služeb, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

Rušením provozu se rozumí elektromagnetické rušení, které zhoršuje, znemožňuje nebo opakovaně přerušuje provoz elektronického komunikačního zařízení, sítě elektronických komunikací, popřípadě poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních služeb.

i

V AlzaMagazínu pro vás máme i další články:

V současné době platí nová legislativa, která harmonizuje pravidla pro drony napříč EU. Kvůli ní je třeba se pro provoz i registrovat, a pro pilotování je navíc třeba složit on-line zkoušku. Dron si ale můžete koupit kdykoliv i bez registrace, tu si ale zařiďte ještě předtím, než ho poprvé uvedete do provozu. Také na něj nezapomeňte nalepit své registrační číslo. Pokud stále i po přečtení článku tápete, jak je to s provozováním dronů, pak vám zcela jistě pomůže průvodce Dronald, který vám v simulovaném chatu odpoví, jaké podmínky musíte splňovat pro který typ dronu.

1,8
Dron AERIUM L900 GPS 4K černý - 3 baterie
Dron s kamerou - Full HD rozlišení videa, maximální rozlišení fotografií 8 Mpx, online přenos a otáčecí kamera, dosah přenosu 1000 m, doba provozu 28 min, GPS, autopřistání, autostart, autonomní let, udržování nadmořské výšky, funkce návratu domů (RTH) a plánování trasy, skládací konstrukce, rozměry v rozloženém stavu 5,7 × 25 × 30,2 cm (V׊×D), rozměry ve složeném stavu 5,7 × 8,3 × 13 cm (V׊×D), hmotnost 240 g, legislativní podkategorie A1, legislativní třída C0
3 990,-
Skladem > 5 ks u dodavatele
Objednací kód: Aeri22_01
4,0 12×
Potensic Atom SE Full combo (tři baterie, brašna a 60W nabíjecí hub)
Dron s kamerou - 4K rozlišení videa, maximální rozlišení fotografií 12 Mpx, stabilizace obrazu a otáčecí kamera, maximální velikost SD karty 256 GB, dosah přenosu 4000 m, max. rychlost 58 km/h, doba provozu 31 min, GPS, autonomní let, funkce návratu domů (RTH) a sportovní mód, skládací konstrukce, rozměry v rozloženém stavu 5 × 30 × 24 cm (V׊×D), hmotnost 249 g, legislativní podkategorie A1
Koupit s kódem ALZADNY15 8 067,-
9 490,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: Potensic002
4,9 57×
DJI Mini 3 (DJI RC) (GL)
Dron s kamerou - Ultra HD rozlišení videa, maximální rozlišení fotografií 12 Mpx, 4× digitální zoom, stabilizace obrazu a režim HDR, panorama, maximální velikost SD karty 256 GB, dosah přenosu 10000 m, maximální výška letu 500 m, max. rychlost 57,6 km/h, doba provozu 38 min, GPS a autopřistání, skládací konstrukce, rozměry v rozloženém stavu 7,2 × 36,2 × 25,1 cm (V׊×D), rozměry ve složeném stavu 6,2 × 9 × 14,8 cm (V׊×D), hmotnost 249 g, legislativní podkategorie A1, legislativní třída C0
Zlevněno -20 %
12 799,- 15 990,-
Na objednávku – termín upřesníme
Objednací kód: DJI22_76
3,6 13×
Wowitec Vesmírný dobyvatel
Dron s kamerou - HD rozlišení videa, online přenos, dosah přenosu 250 m, doba provozu 18 min, GPS, autopřistání, autostart, udržování nadmořské výšky a sledování objektů, pevná konstrukce, rozměry 6 × 37 × 37 cm (V׊×D), hmotnost 174 g
2 999,-
Momentálně nedostupné
Objednací kód: HRAMHd603
DJI Mavic 3 Classic (DJI RC) - Dron Doručení na
prodejnu zdarma
4,9
DJI Mavic 3 Classic (DJI RC)
Dron s kamerou - rozlišení videa 5,1K (5120 × 2700), maximální rozlišení fotografií 20 Mpx, 3× digitální zoom, stabilizace obrazu a online přenos, 8 GB vnitřní paměť, maximální velikost SD karty 256 GB, dosah přenosu 15000 m, maximální výška letu 500 m, max. rychlost 68 km/h, doba provozu 46 min, GPS, detekce překážek, autostart, udržování nadmořské výšky a sledování objektů, skládací konstrukce, rozměry v rozloženém stavu 10,77 × 28,3 × 34,75 cm (V׊×D), rozměry ve složeném stavu 9,03 × 9,63 × 22,1 cm (V׊×D), hmotnost 895 g, legislativní podkategorie A1, legislativní třída C1
45 990,-
Na objednávku – termín upřesníme 1 ks
Očekáváme 31.05.2024
Objednací kód: DJI22_67
3,5
Dron AERIUM MAX 108 LASER 4K Dual Camera GPS
Dron s kamerou - rozlišení videa 5,7K (5760 × 2880), maximální rozlišení fotografií 14 Mpx, online přenos a otáčecí kamera, dosah přenosu 800 m, doba provozu 20 min, GPS a detekce překážek, skládací konstrukce, rozměry v rozloženém stavu 5,7 × 25 × 30,2 cm (V׊×D), výška ve složeném stavu 57 cm, hmotnost 250 g, legislativní podkategorie A1, legislativní třída C0
4 990,-
Skladem > 5 ks u dodavatele
Objednací kód: AERd001
4,0
Syma X25 PRO
Dron s kamerou - HD rozlišení videa, online přenos, doba provozu 12 min, GPS, autopřistání, autostart, autonomní let, udržování nadmořské výšky, funkce návratu domů (RTH) a sledování objektů, pevná konstrukce, rozměry 11 × 37,5 × 37,5 cm (V׊×D)
3 290,-
Skladem 1 ks u dodavatele
Objednací kód: HRAif11043
4,0
Jamara Angle 120
Dron s kamerou - HD rozlišení videa, maximální velikost SD karty 4 GB, max. rychlost 40 km/h, doba provozu 10 min, autopřistání a autostart, rozměry v rozloženém stavu 4 × 17,5 × 17,5 cm (V׊×D), hmotnost 60 g, legislativní podkategorie A1
2 919,-
Skladem 1 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: HRAif8862
2,0
Wowitec Lark Pro
Dron s kamerou - HD rozlišení videa, stabilizace obrazu a online přenos, maximální velikost SD karty 32 GB, dosah přenosu 50 m, max. rychlost 36 km/h, doba provozu 8 min, udržování nadmořské výšky, pevná konstrukce, rozměry 4,5 × 18 × 17 cm (V׊×D), hmotnost 101 g, legislativní podkategorie A1
2 059,-
Momentálně nedostupné
Objednací kód: HRAMHd604
1,0
DF models SkyTumbler Pro v ochranné kleci s LED osvětlením, autostart, autopřistání
Dron - maximální velikost SD karty 32 GB, doba provozu 8 min, autopřistání, autostart a udržování nadmořské výšky, pevná konstrukce, rozměry 3 × 10,5 × 9 cm (V׊×D), legislativní podkategorie A1
Koupit s kódem ALZADNY20 934,-
1 168,-
Skladem > 5 ks u dodavatele
Objednací kód: HRAmhrc28
4,8 93×
DJI Mini 2 SE Fly More Combo
Dron s kamerou - 2.7K rozlišení videa, maximální rozlišení fotografií 12 Mpx, 4× digitální zoom, stabilizace obrazu a online přenos, maximální velikost SD karty 128 GB, dosah přenosu 10000 m, maximální výška letu 500 m, max. rychlost 57 km/h, doba provozu 31 min, GPS, autopřistání, autostart a autonomní let, skládací konstrukce, rozměry v rozloženém stavu 5,6 × 28,9 × 24,5 cm (V׊×D), rozměry ve složeném stavu 5,8 × 8,1 × 13,8 cm (V׊×D), hmotnost 249 g, legislativní podkategorie A1, legislativní třída C0
11 290,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: DJI23_2
DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC 2) - Dron Doručení na
prodejnu zdarma
4,8 11×
DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC 2)
Dron s kamerou - 4K rozlišení videa, maximální rozlišení fotografií 48 Mpx, 3× optický zoom, 9× digitální zoom, stabilizace obrazu a online přenos, timelapse a panorama, 8 GB vnitřní paměť, maximální velikost SD karty 512 GB, dosah přenosu 20000 m, maximální výška letu 500 m, max. rychlost 68,4 km/h, doba provozu 46 min, GPS, detekce překážek, autopřistání, autostart, autonomní let a sledování objektů, skládací konstrukce, rozměry v rozloženém stavu 10,58 × 32,6 × 25,88 cm (V׊×D), rozměry ve složeném stavu 9,11 × 10,05 × 20,7 cm (V׊×D), hmotnost 720 g, legislativní třída C1
38 999,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: DJI23_27
DJI Mavic 3 Pro (DJI RC)(EU) - Dron Doručení na
prodejnu zdarma
4,0
DJI Mavic 3 Pro (DJI RC)(EU)
Dron s kamerou - rozlišení videa 5,1K (5120 × 2700), maximální rozlišení fotografií 48 Mpx, 28× digitální zoom, stabilizace obrazu a online přenos, 8 GB vnitřní paměť, maximální velikost SD karty 512 GB, dosah přenosu 15000 m, maximální výška letu 500 m, max. rychlost 75,6 km/h, doba provozu 43 min, detekce překážek, autostart, udržování nadmořské výšky a sledování objektů, skládací konstrukce, rozměry v rozloženém stavu 10,77 × 29,08 × 34,75 cm (V׊×D), rozměry ve složeném stavu 9,54 × 9,8 × 23,11 cm (V׊×D), hmotnost 958 g, legislativní podkategorie A3, legislativní třída C2
53 990,-
Skladem 3 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: DJI23_12
4,8 93×
DJI Mini 2 SE
Dron s kamerou - 2.7K rozlišení videa, maximální rozlišení fotografií 12 Mpx, 4× digitální zoom, stabilizace obrazu a online přenos, maximální velikost SD karty 128 GB, dosah přenosu 10000 m, maximální výška letu 500 m, max. rychlost 57 km/h, doba provozu 31 min, autopřistání, autostart a autonomní let, skládací konstrukce, rozměry v rozloženém stavu 5,6 × 28,9 × 24,5 cm (V׊×D), rozměry ve složeném stavu 5,8 × 8,1 × 13,8 cm (V׊×D), hmotnost 249 g, legislativní podkategorie A1, legislativní třída C0
7 790,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: DJI23_3
DJI Mini 4 Pro (DJI RC 2) - Dron Doručení na
prodejnu zdarma
4,9 35×
DJI Mini 4 Pro (DJI RC 2)
Dron s kamerou - rozlišení videa 3840 × 2160, maximální rozlišení fotografií 48 Mpx, 4× digitální zoom, stabilizace obrazu, online přenos a režim HDR, slowmotion, 2 GB vnitřní paměť, maximální velikost SD karty 256 GB, dosah přenosu 20000 m, maximální výška letu 120 m, max. rychlost 58 km/h, doba provozu 34 min, GPS, detekce překážek, autopřistání, autostart, udržování nadmořské výšky a sledování objektů, skládací konstrukce, rozměry v rozloženém stavu 10,1 × 37,3 × 29,8 cm (V׊×D), rozměry ve složeném stavu 6,4 × 9,4 × 14,8 cm (V׊×D), hmotnost 249 g, legislativní podkategorie A1, legislativní třída C0
Předp. cena
25 490,-
Přijímáme předobjednávky
Objednací kód: DJI23_49
DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo (DJI RC) - Dron Doručení na
prodejnu zdarma
4,0
DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo (DJI RC)
Dron s kamerou - rozlišení videa 5,1K (5120 × 2700), maximální rozlišení fotografií 48 Mpx, 28× digitální zoom, stabilizace obrazu, 8 GB vnitřní paměť, maximální velikost SD karty 512 GB, dosah přenosu 15000 m, maximální výška letu 500 m, max. rychlost 75,6 km/h, doba provozu 43 min, detekce překážek, autopřistání, autostart, autonomní let a udržování nadmořské výšky, skládací konstrukce, rozměry v rozloženém stavu 10,77 × 29,08 × 34,75 cm (V׊×D), rozměry ve složeném stavu 9,54 × 9,8 × 23,11 cm (V׊×D), hmotnost 958 g, legislativní podkategorie A3, legislativní třída C2
71 990,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: DJI23_13
DJI Mini 4 Pro (DJI RC-N2) - Dron Doručení na
prodejnu zdarma
4,9 35×
DJI Mini 4 Pro (DJI RC-N2)
Dron s kamerou - rozlišení videa 3840 × 2160, maximální rozlišení fotografií 48 Mpx, 4× digitální zoom, stabilizace obrazu, online přenos a režim HDR, slowmotion, 2 GB vnitřní paměť, maximální velikost SD karty 256 GB, dosah přenosu 20000 m, maximální výška letu 120 m, max. rychlost 57,6 km/h, doba provozu 34 min, GPS, detekce překážek, autopřistání, autostart, udržování nadmořské výšky, funkce návratu domů (RTH) a sledování objektů, skládací konstrukce, rozměry v rozloženém stavu 10,1 × 37,3 × 29,8 cm (V׊×D), rozměry ve složeném stavu 6,4 × 9,4 × 14,8 cm (V׊×D), hmotnost 249 g, legislativní podkategorie A1, legislativní třída C0
20 490,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: DJI23_48
4,9 57×
DJI Mini 3 (GL)
Dron s kamerou - Ultra HD rozlišení videa, maximální rozlišení fotografií 12 Mpx, 4× digitální zoom, stabilizace obrazu a režim HDR, panorama, maximální velikost SD karty 256 GB, dosah přenosu 10000 m, maximální výška letu 500 m, max. rychlost 57,6 km/h, doba provozu 38 min, GPS a autopřistání, skládací konstrukce, rozměry v rozloženém stavu 7,2 × 36,2 × 25,1 cm (V׊×D), rozměry ve složeném stavu 6,2 × 9 × 14,8 cm (V׊×D), hmotnost 249 g, legislativní podkategorie A1, legislativní třída C0
Zlevněno -20 %
9 999,- 12 490,-
Na objednávku – termín upřesníme 1 ks
Očekáváme 13.06.2024
Objednací kód: DJI22_75
4,9 57×
DJI Mini 3 Fly More Combo (GL)
Dron s kamerou - Ultra HD rozlišení videa, maximální rozlišení fotografií 12 Mpx, 4× digitální zoom, stabilizace obrazu a režim HDR, panorama, maximální velikost SD karty 256 GB, dosah přenosu 10000 m, maximální výška letu 500 m, max. rychlost 57,6 km/h, doba provozu 38 min, GPS a autopřistání, skládací konstrukce, rozměry v rozloženém stavu 7,2 × 36,2 × 25,1 cm (V׊×D), rozměry ve složeném stavu 6,2 × 9 × 14,8 cm (V׊×D), hmotnost 249 g, legislativní podkategorie A1, legislativní třída C0
Zlevněno -20 %
13 999,- 17 490,-
Na objednávku – termín upřesníme > 5 ks
Očekáváme 17.06.2024
Objednací kód: DJI22_77
Vytisknout
P-DC1-WEB18
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací