MS hokej Marshall_CZ_Novinka

Klasické, ostrovní a hybridní: Solární elektrárny v kostce

Zobrazit katalog

Článek

Aktualizováno

Solární elektrárny hrají ve světě obnovitelné energie jednu z nejvýznamnějších rolí. Jsou to výkonné výrobny čisté energie a investice do nich se vrací relativně rychle. Navíc je jejich pořízení dotované státem a oproti letům minulým dnes nevyžaduje žádné byrokratické natahování. Pořízením solárních panelů může zahájit výrobu elektřiny pro vlastní potřebu každý, a to velmi snadno. Co byste měli o fotovoltaice vědět, vám řekne tento článek.

Domácí fotovoltaika - solární elektrárny

Domácí fotovoltaika – OBSAH

 1. Co je fotovoltaická elektrárna?
 2. Návratnost domácího fotovoltaického systému
 3. Fotovoltaika: Dotace a legislativa
 4. Parametry a součásti domácích solárních elektráren
 5. Jak domácí fotovoltaickou elektrárnu pořídit

Co je fotovoltaická elektrárna?

Fotovoltaická elektrárna (FVE) je systém, který získává elektrickou energii ze slunečního záření. Jejími hlavními prvky jsou solární panely doplněné o další zařízení domácí elektrické sítě. Fotovoltaické (solární) elektrárny jsou využívány komerčně, ale i pro vlastní potřebu. Tento článek se zabývá druhým zmíněným využitím. Přesná terminologie dělí fotovoltaické systémy pro rodinné domy následovně.

Co je domácí fotovoltaická elekrarna
Fotovoltaickou elektrárnu je možné instalovat i na starší domy a snížit tím výdaje za elektřinu.

Fotovoltaická elektrárna

Pojem „fotovoltaická elektrárna“ označuje solární systém připojený na elektrickou distribuční síť. Každý fotovoltaický systém by měl být správně optimalizován, což znamená, že by měl vyrobit přesně tolik energie, kolik domácnost spotřebuje. Všechny typy systémů by měly být schopny předat případné přebytky produkce fotovoltaiky ohřevu vody (pitné, užitkové i topné) či je jiným způsobem využít. Připojení na distribuční síť umožňuje i prodej přebytků dodavateli energie.

i

Elektrovoltaika?
Slovo „fotovoltaika“ spojuje výrazy „foto“ (vyjadřující spojitost se světlem) a „voltaika“ (odvozeno od jednotky pro elektrické napětí a jména významného fyzika A. Volty), zcela polopatě by ho bylo možné přeložit jako „světloelektřina“. Výrazy jako „elektrovoltaika“ jsou proto ze své podstaty chybné.

Ostrovní systém (autonomní solární elektrárna)

V případě fotovoltaických zdrojů, které jsou připojeny k domácnosti, nikoliv však k elektrické distribuční síti, hovoříme o takzvaných „ostrovních systémech“. Domácnost napájená ostrovním systémem nepotřebuje energii od dodavatelů, protože ve chvílích, kdy nemůže fotovoltaika pracovat, čerpá z akumulátorů, k jejichž dobíjení dochází ve výkonnostní špičce solárních panelů. Noční provoz, kdy nemůže elektrárna získávat elektřinu ze slunce, není pro ostrovní systémy obvykle žádný problém. V podmínkách ČR je to ale celoročně velmi komplikované až téměř nemožné bez dalšího pojistného zdroje .

× Na ostrovní systém nelze získat dotaci, podmínkou jejího získání je totiž připojení na distribuční síť.

Hybridní systém (hybridní solární elektrárna)

Oba výše zmíněné typy fotovoltaických systémů kombinuje hybridní solární elektrárna. „Hybridní elektrárna“ je jak vybavena akumulátory, tak i připojena do vnější elektrické sítě. Nabízí nejširší výběr možností při rozhodování, co s přebytečnou energií, jíž lze nabít akumulátory, ohřát vodu či ji využít jiným způsobem, nebo ji prodat do sítě distributora. Stejně tak lze z distribuční sítě energii v případě potřeby libovolně odebírat.

Hlavní motivací při pořizování fotovoltaického zdroje alternativní energie je ekologičnost, energetická nezávislost a hlavně finanční úspornost. Samozřejmě nelze počítat s tím, že samotný nákup některého z těchto systémů se okamžitě projeví jako úleva pro peněženku. Jedná se o investici, úspory se proto dostaví až zpětně.

Solární elektrárna návratnost
Fotovoltaika pro rodinné domy je nejen výhodná finanční investice, ale také krok k čistšímu životnímu prostředí.

Při pořízení správně optimalizovaného fotovoltaického systému lze počítat s nulovým odběrem energie z elektrické sítě, každou neodebranou kWh proto můžete nejprve počítat jako platbu za fotovoltaický systém, po dovršení návratnosti pak jako peníze, které vám tento systém uspořil.

Časová návratnost optimálně dimenzované fotovoltaické elektrárny (bez akumulátorů) je zhruba 6 až 10 let, u systému s bateriemi, jehož pořizovací cena je vyšší, je to o něco více, 10 až 15 let. Vždy je samozřejmě třeba zohlednit lokální ceny elektřiny, ty ale mají dlouhodobě rostoucí tendenci, takže návratnost se může s postupem času zrychlovat.

i kWh (kilowatthodina): ve fotovoltaice teoretický výkon panelu (či elektrárny). V elektrotechnice obecně se jedná o jednotku elektrické práce měřitelnou elektroměrem. S její pomocí se počítá i odběr z distribuční sítě.
kWp (kilowatt-peak): skutečný výkon panelu (nebo celé elektrárny) v testovacích podmínkách. Výkon domácích elektráren se většinou udává v jednotkách kWp/rok. Příklad vztahu ke kWh: 1 kWp = cca 1 MWh (spíše 980 kWh).

Domácí elektrárna vám sníží, nebo zcela odpustí platby za elektřinu na následujících 20 až 30 let. Náklady na údržbu jsou minimální a jedná se o bezrizikovou investici. Pokud se domácí elektrárna „zaplatí“ za 10 let a platby za elektřinu omezí na 30 let, finanční úsporu lze vypočítat celkem snadno. Zjednodušeně to znamená, že dalších dvacet let budete mít elektřinu téměř zdarma.

Solární systémy pro rodinné domy: Dotace a legislativa

Kromě samotné návratnosti investice hraje ve prospěch domácích elektráren také výrazná státní podpora. Jaké jsou aktuální možnosti?

 1. Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Program je určen pro podnikatele. Příjem žádostí běží od 1. prosince 2021 do 31. května 2022. Podpořeny budou projekty od 1 kW do 1 MW. Podpořeny budou fotovoltaické elektrárny, včetně akumulace elektrické energie. Více informací na stránkách OP TAK (2021-2027).
 2. Nová zelená úsporám. Program je určen pro vlastníky rodinných a bytových domů. Podporovány jsou (mimo jiné) i fotovoltaické systémy. Získat lze až 200 tisíc Kč. Příjem žádostí běží od 12. 10. 2021 do 30. 6. 2025 (nebo do vyčerpání alokace). Více informací na webu Nová zelená úsporám.
Baterie pro fotovoltaickou elektrárnu
Baterie solárních elektráren mohou vypadat stylově.

Vlastnictví domácí fotovoltaické elektrárny vychází vstříc i legislativa, která vlastníky zbavuje povinnosti registrace u Energetického regulačního úřadu v případě, že je výkon pořizovaného fotovoltaického systému maximálně 10 kWp. Na domácí poměry je takováto hodnota celkem vysoká a pro domácnosti tedy nijak výrazně limitující.

i Fotovoltaické panely na chatu si pořídit můžete, dotaci na ně ale nedostanete, je totiž určena jen pro solární panely na střechy rodinných domů, nikoliv na rekreační objekty¨.Podmínkou získání dotace je (kromě max. výkonu do 10 kWp), že 70 % veškeré vyrobené energie z FVE musí být spotřebováno v rámci dané domácnosti. I proto sem nespadají chalupy a chaty, kde toto není většinou splněno, protože se používají jen občas (i když jsou většinou kolaudovávány jako objekty k trvalému bydlení).

Parametry a součásti domácích solárních elektráren

Parametry fotovoltaických systémů je vhodné znát, abyste mohli předběžně odhadnout, jaký systém budete potřebovat. Důležité je vědět, že výkon domácí elektrárny by měl být optimalizován tak, aby nevznikaly zbytečné přebytky, nebo naopak nebyly nutné větší odběry z distribuční sítě. Na co dalšího si kromě výkonu dát pozor? Rozebereme dále v článku.

Domácí fotovoltaická elektrárna - nabíjení elektromobilu
Domácí fotovoltaickou elektrárnou můžete dobíjet i elektromobil.

Fotovoltaické (solární) panely

I u solárních panelů, základních prvků solárních elektráren, na nichž stojí celý fotovoltaický princip funkčnosti tohoto typu energie z obnovitelných zdrojů, rozlišujeme důležité parametry:

 • Výkon panelu – samozřejmě i fotovoltaické panely mají určitý výkon. Ten se obvykle pohybuje v rozmezí hodnot 240–360 Wp. Výkonnější panely jsou dražší, pro generování 1 Wp jich ale budete potřebovat méně než panelů slabších. Při přepočítání na 1 kWp může navíc vyjít sestavení elektrárny z moderních výkonných panelů dokonce levněji než z těch méně výkonných.
 • Účinnost – špičkové panely mají účinnost až 20 % a většinou disponují 30letou zárukou na 80% výkon.

Solární panely využívají fotovoltaického jevu a pro dosažení maximální výkonnosti solární elektrárny je nutné, aby byly správně orientovány a vystaveny tak během dne slunečnímu svitu po co nejdelší dobu. Jako optimální sklon se udává 35°, přijatelné jsou ale i hodnoty od 20° do 50°, na plochých střechách min. 15°. Mimo ně ztrácí panely na účinnosti. Optimální světovou stranou, k níž by měly být solární panely otočeny, je jih, potažmo od jihovýchodu k jihozápadu.

i Sice se nejedná o plnohodnotnou domácí výrobu elektřiny, ale mini solární panely najdete v kategorii solární nabíjení. Podobně u nás zakoupíte i solární stavebnice, například solárního robota 6 v 1.
Solární panely domácí elektrárny
Solární panely, stejně jako další části domácí elektrárny, musí instalovat specializovaná firma.

Podle světelných podmínek by měla být adekvátně nasazena správná technologie fotovoltaických článků:

 • Monokrystalické fotovoltaické články mají vysoký výkon i účinnost, jsou ale větší a potřebují dobré světelné podmínky.
 • Polykrystalické fotovoltaické články mají kratší životnost a nejsou tak účinné jako monokrystalické. Protože ale dodávají rovnoměrnější výkon, hodí se tam, kde jsou světelné podmínky horší.
 • Amorfní fotovoltaické články mají taktéž zkrácenou životnost a jsou nejméně účinné, musí proto pokrývat největší plochu. Na druhou stranu se ale hodí i na domy jejichž orientace na příznivé světové strany není ideální.
Fotovoltaická elektrárna - schéma domácí elektrárny
Orientační plánek domácí solární elektrárny.
i Někdy se lze setkat i s tenkovrstvými solárními panely, které mohou být flexibilní, přezdívá se jim proto fólie. Takováto fotovoltaická fólie je levnější na výrobu a i možnosti využití jsou široké, problémem je ale její účinnost, která je mnohem nižší.

Měniče fotovoltaických systémů

Měnič (také střídač či invertor) je srdcem celé solární elektrárny. Použití správného modelu má stěžejní vliv na efektivitu celého systému a může zamezit ztrátám. Základní typy měničů máme dva – měniče síťové, určené pro systémy připojené k síti, a měniče ostrovní, které jsou uzpůsobeny samostatnému fungování a spotřebování veškeré vyrobené energie. V případě dostatku energie mohou být ostrovní měniče od distribuční sítě zcela odpojeny, pokud je to ale nutné, umožňují i odběr elektřiny od dodavatele.

Měnič pro domácí solární elektrárnu
Měnič pro domácí fotovoltaickou elektrárnu Fronius Symo.

Baterie pro FVE

Baterie („solární akumulátory“) nejsou nutnou součástí klasických fotovoltaických elektráren, ostrovní a hybridní solární elektrárny je ale ke své funkčnosti potřebují, umožňují totiž akumulaci energie ve špičkách a její následné využívání v době neaktivity panelů. Hrubě je dělíme následovně:

 • Na bázi olova – nemají dlouhou životnost, jsou rozměrnější a těžší, nejsou ale tolik náchylné a bez obtíží snesou i vyšší odběry energie. Dnes jsou již považovány za přežitek.
 • Na bázi lithia (Li-ion a LiFePO4) – mají dlouhou životnost, jsou menší a lehčí. Pro domácí elektrárny jsou častější volbou. Obvykle se využívají i v elektromobilech.

Jak pořídit domácí fotovoltaickou elektrárnu

Aby bylo možné žádat o dotaci, musí solární elektrárnu realizovat specializovaná firma, a to pouze z nových schválených součástí. Elektrárna tedy musí být „na klíč“. V ceně takového řešení by měl být nejen fyzický produkt, ale také služby jako montáž, zajištění veškeré dokumentace a vyřízení potřebných úkonů na příslušných úřadech.

Při energetickém posudku se upřesní představy i finální cena a ověří se podmínky pro poskytnutí dotace. Může být vyžadována menší vratná záloha. Po něm dojde na další kroky, které trvají jeden až tři měsíce a končí funkční domácí fotovoltaickou elektrárnou.

i V AlzaMagazínu pro vás máme i další články:

Nezapomeňte sledovat AlzaMagazín, s tematikou domácích elektráren vám přineseme i další články.

4,8
VICTRON ENERGY solární panel polykrystalický, 12V/30W
Solární panel určený k montáži na střechu, polykrystalický, s výkonem 30 W, vážící 2,8 kg a s rozměry 665×350×25 mm. Disponuje výstupy pro MC4
996,-
Skladem 3 ks u dodavatele
Objednací kód: AUPR257846
3,0
AlzaPower MAX-E 100W černá
Solární panel pro mobilní telefony, notebooky, nabíjecí stanice a jiné, výkon 100W, skládací, výstupy 1x DC 18V/5,56A, 1x USB 2,1A, funkce pro nabíjení autobaterie, články Sunpower, monokrystalické, efektivita 23,5%, LED indikace nabíjení, rozměry 540x540x10mm (složené), 1230x540x5mm (rozložené)
+Dárek Služba AlzaPlus+ roční členství jako dárek v hodnotě 299,-
Super cena
7 990,-
Skladem > 5 ks
Objednací kód: APWSC530
4,5
EcoFlow solární panel 160W (Repasované)
Solární panel , s výkonem 160 W, vážící 8 kg a s rozměry 157×68×2,5 mm. Disponuje výstupy pro MC4
Cenová bomba
6 490,- Ušetříte 1 500,-
Skladem > 5 ks
Objednací kód: EF02S05
4,0
EcoFlow solární panel 160W
Solární panel vhodný pro napájení nabíjecí stanice i drobnější elektroniku, s výkonem 160 W, účinností 22 %, vážící 7 kg a s rozměry 158×68×2,5 cm. Disponuje výstupy pro MC4
7 990,-
Skladem > 5 ks
Objednací kód: EF02S04
4,5
EcoFlow solární panel 110W
Solární panel - vysoce efektivní monokrystalické křemíkové články, výkon 110 W, voděodolné, skladné a polohovatelné
6 779,-
Skladem > 5 ks
Objednací kód: EF02S03
5,0
Jackery SolarSaga 100W
Solární panel , dva USB-A výstupy, kompaktní rozměry, hmotnost 4 kg, monokrystalické panely
7 899,-
Momentálně nedostupné
Objednací kód: ILICa01
4,1 47×
ChoeTech Foldable Solar Charger 22W Black
Solární panel pro mobilní telefony, powerbanky, bluetooth reproduktory a jinou drobnou elektroniku, monokrystalický, s výkonem 22 W, účinností 25 %, vážící 830 g a s rozměry 820×245×30 mm. Disponuje výstupy pro USB-A
1 990,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: CHOTEc2
4,1 47×
ChoeTech 100W Foldable Solar Charger Black
Solární panel vhodný pro napájení nabíjecí stanice i drobnější elektroniku, monokrystalický, s výkonem 100 W, účinností 23,5 %, vážící 4,15 kg a s rozměry 1700×505×4,7 mm. Disponuje výstupy pro DC Jack, USB-A a USB-C
7 990,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: CHOTEc1a
4,1 47×
ChoeTech 80W Foldable Solar Charger Black
Solární panel vhodný pro napájení nabíjecí stanice i drobnější elektroniku, monokrystalický, s výkonem 80 W, účinností 23 %, vážící 3,552 kg a s rozměry 1580×410×4,6 mm. Disponuje výstupy pro USB-A a USB-C
4 499,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: CHOTEc1
Vytisknout
P-DC1-WEB09
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací