Nakupujte rychlostí budoucnosti Do formy s Housefit

Pravidla volejbalu

Zobrazit katalog

Článek

Aktualizováno

Volejbal je velmi oblíbený sport napříč generaci, který ani v současné době neztrácí na atraktivitě. A není se čemu divit, tato dynamická míčová hra je akční, má spád a utužuje týmovou spolupráci. Také je skvělým fyzickým tréninkem, neboť při ní aktivně zapojujete svaly nohou, hýždí a celkově posilujte a zpevňujete střed těla. Pokud se chystáte vrhnout naplno do volejbalového sportu, bylo by dobré si na úvod projít, jaká má volejbal pravidla, jak uzpůsobit rozměry volejbalového hřiště nebo jaká je oficiální výška volejbalové sítě.

Pravidla volejbalu

Pravidla volejbalu – OBSAH

 1. Stručná charakteristika hry
 2. Hrací plocha
 3. Volejbalová síť a sloupky
 4. Míč na volejbal
 5. Základní pravidla volejbalu
 6. Styl hry a taktizování
 7. Systém bodování volejbalu a jak řeší volejbal podání

Stručná charakteristika hry

Míčovou hru volejbal hrají dvě družstva na volejbalovém hřišti, které je rozděleno sítí. Cílem hry je zahrát míč přes síť tak, aby skončil v soupeřově poli na zemi a zároveň bránit soupeřově snaze o totéž. Jak udávají volejbalová pravidla, každé družstvo má právo odbít míč třikrát před jeho odesláním soupeři. Každá hra začíná tzv. podáním míče, tedy udeřením míče podávajícím hráčem, který jej posílá na soupeřovu stranu. Následuje rozehra, která trvá do doby, než se volejbalový míč dotkne hřiště, spadne mimo vyznačené hrací pole nebo jej družstvo neodehraje způsobem, který popisují základní pravidla volejbalu. Družstvo, které vyhraje rozehru, získává bod a má právo začínat hru podáním. Hráči při podání postupují ve směru hodinových ručiček o jedno místo.

Pravidla volejbalu ve zkratce
Pro začátek hry je dobré znát alespoň základní pravidla volejbalu.

Hrací plocha

Volejbalová pravidla považují za hrací plochu volejbalové hřiště a volnou zónu, která má být symetrická a pravoúhlá.

Rozměry volejbalového hřiště

Rozměry hřiště na volejbal obdélníkového tvaru jsou udávány 18 × 9 m, k volejbalovému hřišti náleží volná zóna, jejíž šířka má být minimálně 3 metry na všech stranách. Volejbalová pravidla dále vytyčují tzv. volný hrací prostor nad hrací plochou, který neobsahuje žádné překážky a jehož výška dosahuje minimálně 7 metrů od hrací plochy.

Povrch volejbalového hřiště

Celou velikost volejbalového hřiště tvoří vodorovný, plochý a jednolitý povrch, který minimalizuje veškerá možná nebezpečí či úrazy v průběhu hry. Volejbalová pravidla zakazují hru na kluzkém či hrubém povrchu.

Čáry na hřišti

Čáry určující hrací plochu a rozměry hřiště na volejbal mají šířku 5 centimetrů a jsou zakresleny světlou barvou. Musí být jasné a zřetelně rozeznatelné od hrací plochy i ostatních čar. 

 • Rozměry volejbalového hřiště vymezují dvě postranní a dvě koncové čáry. 
 • Střední čára rozděluje hřiště, je vedena pod sítí a spojuje postranní čáry. Celá její šíře náleží oběma hracím polím.
 • V každém poli se nachází útočná čára označující přední zónu. Její zadní okraj je zakreslen od osy středové čáry 3 metry.
Rozměry volejbalového hřiště
Volejbalová pravidla jasně udávají, jaké mají být rozměry volejbalového hřiště.

Hrací zóny

Volejbalová pravidla rozdělují volejbalové pole na několik zón, ve kterých se odehrávají jednotlivé rozehry.

 • Přední zóna je prostor mezi osou střední čáry a zadním okrajem čáry útočné. Nachází se nejen v hracím poli, ale zasahuje až ke konci volné zóny. 
 • Zóna podání o šířce 9 metrů je plocha nacházející se za oběma koncovými čarami. Po stranách ji vymezují dvě krátké čáry dlouhé 15 centimetrů, které jsou vyznačené 20 centimetrů za koncovou čarou a navazují jako prodloužení postranních čar.
 • Zónu střídání vymezují prodloužené útočné čáry.
 • Zóna výměny se nachází v části volné zóny na straně lavičky jednotlivých družstev, vymezují ji prodloužené útočné čáry, které dosahují čáry koncové. 

Volejbalová síť a sloupky

Rozměry volejbalové sítě udávají volejbalová pravidla následovně: šířka 1,00 metr, délka 9,50 až 10,00 metrů, přičemž postranní pásky jsou vzdáleny 25 až 50 centimetrů od každého okraje sítě. Síť na volejbal tvoří černá čtvercová oka o straně 10 centimetrů. Volejbalová síť je připevněna na sloupcích ve vzdálenosti 0,5 -1,0 metru na vnější straně od postranních čar svisle nad středovou čárou. Přednostně nastavitelné sloupky dosahují výšky 2,55 metru. Výška sítě volejbal rozlišuje na hru pro mužské a ženské týmy.

Výška volejbalové sítě muži

Výška volejbalové sítě pro muže je dle pravidel 2,43 metru. Tato výška volejbalové sítě je měřena ve středu hřiště a dosahuje horního okraje sítě. 

Výška volejbalové sítě ženy

Výška volejbalové sítě pro ženy je dle pravidel 2,24 metru. Tato výška volejbalové sítě je měřena ve středu hřiště a dosahuje horního okraje sítě. 

Míč na volejbal

Povrchová vrstva míče na volejbal je zhotovena z měkké kůže, případně z kůže syntetické. Vnitřek míče na volejbal tvoří duše z gumy. Barva volejbalového míče není specifikována, může být jednobarevný, nebo barevně kombinovaný. Dle parametrů FIVB je jeho váha stanovena 260 - 280 gramů, jeho obvod pak 65 - 67 centimetrů.

Základní pravidla volejbalu
Míč na volejbal může být i vícebarevný.

Základní pravidla volejbalu

Pokusíme se vám vysvětlit pravidla volejbalu ve zkratce: Dvě mužstva sestavená z šesti hráčů rozestaví své hráče tak, že tři stojí vpředu u sítě a tři v zadní části hracího pole. Kapitáni mužstev si před začátkem hry vylosují možnost prvního podání, nebo volby strany hřiště. Následuje zahájení hry prvním podáním. Podává vždy hráč stojící na hřišti vpravo vzadu tak, že se postaví za koncovou čáru a úderem ruky pošle nadhozený míč přes síť tak, aby dopadl na stranu soupeřova hřiště. 

Míč se tak dostává do hry a protější mužstvo se snaží zabránit míči v dotyku se zemí a odehrává jej zpět přes síť svému soupeři. Každému mužstvu jsou povoleny tři dotyky míče, nikdo z hráčů se nesmí dotknout míče dvakrát po sobě. Pokud mužstvo odehraje míč bez chyby přes síť, soupeř se následně snaží o totéž. Rozehra končí ve chvíli, kdy se míč dotkne země nebo hráči učiní jinou chybu, kterou popisují volejbalová pravidla. Mužstvo, které se naposledy dotklo míče, rozehru prohrává.  

Volejbalové chyby

 • Dotyk míče se zemí či jiným předmětem mimo hřiště. Volejbalová pravidla udávají, že tato chyba se týká i dotyku vnější části sítě, antének, i provazu a sloupků držících síť.
 • Míč proletí pod volejbalovou sítí.
 • Přelet míče přes síť mimo anténkami vyhrazený prostor. Nepočítá se za chybu, pokud některý z hráčů odehraje míč stejným způsobem (mimo prostor přeletu) svým spoluhráčům, kteří ho odehrají soupeři platným způsobem.
 • Hráči se v jedné rozehře před odehráním soupeři dotknou počtvrté míče. (*)
 • Stejný hráč se dvakrát po sobě dotkne míče.(*)
 • Hráč chytí míč.
 • Hráč hodí míč.
 • Hráč drží míč příliš dlouho.
 • Hráč se při hraní míče dotkne jakoukoliv částí těla sítě.
 • Hráč provede přešlap pod sítí do soupeřova pole a překáží mu tak ve hře, případně zasahuje do pole tak, že se ani nedotýká středové čáry.
 • Dotyk míče s hrací plochou.
 • Dotyk míče nad soupeřovým hřištěm.(*)
 • Smeč hráče ze zadní řady. Je povoleno smečovat zpoza útočné čáry.
 • Pokus o blok hráče ze zadní řady.
 • Bránící hráč, tzv. libero, smečuje do soupeřova pole. Úloha libera je hrát pouze v zadní řadě. Neúčastní se podání. Nesmí ani přihrávat na smeč v přední zóně.
iBody označené (*) nezahrnují blokování míče. Při blokování nejsou dotyky míče počítány do tří povolených úderů. Stejný hráč se může vícekrát po sobě dotknout míče, pokud blokování zahrnovalo jeho první dotyky míče. V případě, že soupeř provedl útočný úder, který je zblokován, lze se při blokování dotknout míče nad soupeřovým hracím polem.

Styl hry a taktizování

Hra je obvykle zaměřena na podání, útok prováděný smečováním s bloky a na obrannou hru. Při podání musí být hráči rozestavěni dle určeného pořadí. Volejbalová pravidla umožňují určit jednoho speciálního hráče zvaného libero, který může kdykoliv při přerušení hry vystřídat jakéhokoliv hráče ze zadní řady. Liberova činnost je omezena pouze na obranu a od ostatních hráčů je barevně odlišen.

Střídání hráčů

Volejbalová pravidla povolují střídání hráčů. V jednom setu může každé z družstev provést střídání maximálně šestkrát, střídáním však nemůže být změněno pořadí hráčů na hřišti ani na podání. Hráči se tak vždy vyměňují s hráčem, se kterým se původně střídali. Využití libera při přerušení hry na počet střídání nemá vliv. Při rekreačním volejbalu s větším počet hráčů využívá volejbal pravidla jednodušší. Jedná se například o tzv. točení přes střídačku, kdy se pravý přední hráč místo na podání přesune na střídačku a podávat jde místo něho hráč, který je na střídačce nejdéle.

Pravidla volejbalu ve zkratce
Střídání hráčů na hřišti také upravují volejbalová pravidla.

Povolené dotyky míče

Základní pravidla volejbalu povolují tři dotyky míče v rámci rozehry jednoho mužstva. První dotyk bývá nejčastěji obranný a jeho podstatou je zachytit soupeřův úder a udržet míč ve hře. K tomu slouží úder zvaný bagr. Odehrává se spodem, pomocí spojených paží, míč je odbíjen plochou předloktí. Druhý dotyk provádí vrchním odbitím většinou nahrávač, který se snaží nahrát spoluhráči na útočný úder. Při vrchním odbití se míče dotýkají obě ruce s mírně pokrčenými prsty. Třetím úderem je útok, nejčastěji prováděný smečováním některého z předních hráčů. Jde o silný úder nataženou paží, při kterém útočník vyskakuje u sítě a cílenou ranou se snaží znemožnit soupeři vybrání míče. Protihráči se snaží tento útok odvrátit pomocí bloků, kdy dva až tři přední hráči vyskakují s nataženýma rukama a zabraňují soupeři umístit míč do jejich pole.

Volejbal a podání
Při podání se hráči pravidelně střídají.

Systém bodování volejbalu a jak řeší volejbal podání

Mužstvo, které se při rozehře nedopustí chyby, si připisuje jeden bod. Pokud jej získá mužstvo, které zahajovalo rozehru podáním, jde podávat stejný hráč. Pokud podávající mužstvo nezíská bod, ztrácí tak možnost podání a podává soupeř, který před podáním přesouvá svůj tým dle směru hodinových ručiček. Na podání jde poté hráč z původně přední pravé pozice.

Družstvo vítězí při dosažení 25 bodů v případě, že soupeřův tým dosáhl nejméně o dva body nižšího bodového skóre. V situaci, kdy oba týmy dosáhnou 24 bodů, hra pokračuje tak dlouho, dokud se jednomu týmu nepodaří získat dvoubodový náskok. Následující set zahajuje podáním tým, který v předchozí hře s podáním nezačínal. Volejbalový zápas počítá se třemi vítěznými sety. Pokud dojde k tomu, že čtvrtý set není rozhodující a stav hry je 2:2 na sety, rozhoduje pátý set, který se však hraje pouze do 15 bodů. I v tomto případě je však vyžadován minimálně dvoubodový náskok jednoho z družstev.

Nyní už máte představu, jaká vyžaduje volejbal pravidla, a proto neváhejte a vyrazte s partou za sportovním zážitkem v podobě volejbalového turnaje!

Salming Eagle Shoe Women White
Sálovky dámské, určené na florbal, fotbal, házená, squash a volejbal, hmotnost 266 g

-10% 1 249,-
1 129,- bez DPH 933,-
Detail
Skladem dle varianty
Objednací kód: SPTsal652nad
Spophy Compression and Recovery Socks
Podkolenky skvělý masážní přípravek pro urychlení regenerace, sportovní masážní olej vyvinutý ve spolupráci s profesionálními sportovci a terapeuty, perfektní kluznost

549,- bez DPH 454,-
Detail
Skladem dle varianty
Objednací kód: SPTreha015nad
Wilson Castaway Mini Deflated
Volejbalový míč velikost Mini, rekreační, šitý, materiál: syntetická kůže, hmotnost 180 - 200 g

od 407,- bez DPH 337,-
Koupit
Můžete mít zítra od 8:00
Skladem > 10 ks
Objednací kód: SPTwil097
Mikasa VLS 300
Beachvolejbalový míč velikost 5, soutěžní, šitý, materiál: syntetická kůže, homologovaný FIVB, hmotnost 260 - 280 g

-2% 1 609,-
1 569,- bez DPH 1 297,-
Koupit
Můžete mít ihned na 8 prodejnách
Skladem > 5 ks
Objednací kód: SPT174
Gala Pro Line BV 5591 S
Volejbalový míč velikost 5, soutěžní, lepený, materiál: syntetická kůže, homologovaný FIVB, hmotnost 260 - 280 g

1 159,- bez DPH 958,-
Koupit
Můžete mít ihned na 2 prodejnách
Skladem > 5 ks
Objednací kód: SPT002
Mikasa VXL 20
Beachvolejbalový míč velikost 5, soutěžní, šitý, materiál: syntetická kůže, homologovaný FIVB, hmotnost 260 - 280 g

-29% 909,-
649,- bez DPH 536,-
Koupit
Akční cena
Můžete mít zítra od 8:15
Skladem > 5 ks
Objednací kód: SPTmik014
Gala Vybíjená BV 4061 S
Volejbalový míč velikost 4, lepený, materiál: kůže, hmotnost 200 - 220 g

449,- bez DPH 371,-
Koupit
Akční cena
Můžete mít zítra od 9:15
Skladem > 10 ks
Objednací kód: SPTga002
Wilson Castaway
Volejbalový míč velikost 5, rekreační, šitý, materiál: syntetická kůže, hmotnost 260 - 280 g

419,- bez DPH 346,-
Koupit
Můžete mít ihned na 8 prodejnách
Skladem > 10 ks
Objednací kód: SPT10501
Salming Spark Shoe Kid Black/White
Sálovky dětské, určené na florbal, házená, squash a volejbal, hmotnost 212 g

-27% 1 299,-
949,- bez DPH 784,-
Detail
Skladem dle varianty
Objednací kód: SPTsal674nad
Mikasa V200W
Volejbalový míč velikost 5, soutěžní, lepený, materiál: syntetická kůže, homologovaný FIVB, hmotnost 260 - 280 g

-2% 2 039,-
1 999,- bez DPH 1 652,-
Koupit
Můžete mít zítra od 8:15
Skladem > 5 ks
Objednací kód: SPTmik02
Mikasa MVA 200
Volejbalový míč velikost 5, soutěžní, lepený, materiál: syntetická kůže, homologovaný FIVB, hmotnost 260 - 280 g

1 889,- bez DPH 1 561,-
Koupit
Akční cena
Můžete mít zítra od 8:15
Skladem > 5 ks
Objednací kód: SPT168
Mikasa V350W
Volejbalový míč velikost 5, tréninkový, šitý, materiál: syntetická kůže, homologovaný FIVB, hmotnost 260 - 280 g

-7% 589,-
549,- bez DPH 454,-
Koupit
Můžete mít zítra od 9:15
Skladem > 10 ks
Objednací kód: SPTmik010
Salming Eagle Shoe Men White
Sálovky pánské, určené na florbal, házená, squash a volejbal, hmotnost 346 g

-3% 1 849,-
1 799,- bez DPH 1 487,-
Detail
Skladem dle varianty
Objednací kód: SPTsal663nad
0
Vytisknout
Zkuste nové Alza Premium Moje Alza Přihlásit Pro organizace Jak nakoupit
P-DC1-WEB14
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi