Dvouletá záruka pro firmy Dyson

Stable coins (VŠE, CO CHCETE VĚDĚT) – Svatý grál kryptoměn?

Zobrazit katalog

Článek

Aktualizováno

Kryptoměnám bývá často vyčítána vysoká volatilita, pro kterou nemohou plnit úlohu platební jednotky. Již před lety proto vznikla myšlenka tzv. stable coinu – tokenu s hodnotou navázanou na určité platidlo či koš aktiv. Pojďme prozkoumat jak koncept samotný, tak i nejzajímavější pokusy o vytvoření stable coinu.

Co je to stable coin a jak vlastně funguje? Mrkněte na zhruba pětiminutové video dvou ekonomů původem ze Švédska.

Stable coins (VŠE, CO CHCETE VĚDĚT) – OBSAH

  1. Co je to stable coin?
  2. IOUs – coiny směnitelné za americké dolary
  3. Kolateralizované instrumenty aneb stable coiny vyšší úrovně
  4. Je svatý grál kryptoměn k nalezení?

Co je to stable coin?

Stable coin je blockchainový token vytvářený s cílem minimalizovat cenovou volatilitu v prostředí kryptoměn. Často je vázaný k hodnotě státních měn, jako je americký dolar či euro – token by pak neměl vykazovat o nic vyšší volatilitu než daná měna. Nejznámějším stable coinem dneška je USD Tether; ten má však problémy s důvěryhodností a po světě vznikají další stable coiny. V principu existují dvě kategorie stable coinů lišící se svým přístupem k zajištění stability: IOUs a kolateralizované instrumenty.

stable coins, srovnání
Názorná ukázka toho, jak se může lišit cenová volatilita stable coinů a „klasických" kryptoměn. [crypviz.io]

IOUs – coiny směnitelné za americké dolary

Prvním typem stable coinů jsou tokeny, které slibují směnitelnost za americké dolary (či jiné měny), jež tým drží na svém bankovním účtu. Token tak v zásadě nemá hodnotu sám o sobě; je pouze závazkem týmu, že dodrží svůj slib o plném krytí prostředky na účtu. Jedná se o tzv. IOU (z anglického I Owe You – dlužím Vám) neboli dlužní úpis.

Jedná se o přímočarý a jednoduchý způsob, jak vytvořit stable coin. Nicméně způsob IOU nesplňuje dva základní aspekty kryptoměn: decentralizaci a „trustlessness“ – absenci nutnosti důvěřovat protistraně. IOU stable coiny jsou centrálně vydávány a spravovány týmem zakladatelů, kterým při používání stable coinu musíme věřit, že na svém účtu skutečně drží dostatečné rezervy pro krytí požadavků na vypořádání dluhu. A i kdyby byl tým důvěryhodný, může se dříve či později dostat do problémů s regulátory či s bankou a o okamžitý přístup k rezervám přijít.

USD Tether

Nejznámějším a největším příkladem tohoto typu stable coinu je USD Tether. Tento projekt s veřejně známým týmem spravuje token založený na Omni protokolu (běžící na bitcoinovém blockchainu) a slibuje jednoduchou směnu fiat peněz (dolarů) do stabilních tokenů a zpět.

i Anglické slovo „tether“ znamená doslova „kotevní lano“.

Projekt funguje již od roku 2014 a během let narostl počet tokenů v oběhu, a tím pádem i dolarového závazku na více než 2,5 miliardy dolarů. Svou kapitalizací tudíž patří do kryptoměnové top dvacítky. Denní obchodovaný objem dosahuje více než sta procent kapitalizace – USD Tether je totiž nejčastěji používán pro hedging při obchodování na kryptoměnových burzách. Jelikož jen málokterá kryptoměnová burza nabízí fiat páry (BTC/USD apod.), bývá k „výstupu do fiatu“ využíván právě USD Tether, který v principu plní stejnou roli – zajištění dolarové hodnoty při propadu ceny kryptoměn.

USD Tether
Jak je vidno z grafu, kapitalizace Tetheru prozatím pouze roste.

Skutečný exit do dolaru, který lze vybrat na bankovní účet, pak většinou neprobíhá na burzách samotných, nýbrž ve směnárnách, jako jsou Coinbase, Bitstamp či Coinmate. USD Tether je obchodovaný na většině velkých burz (Binance, Huobi, OKEx, Bitfinex). Panují přitom značné pochybnosti o pravdivosti tvrzení o 100% krytí – tým stojící za USDT zveřejňuje v rámci „transparentnosti“ pouze číselné údaje o údajně držených dolarech; neexistuje však žádný věrohodný audit, který by existenci účtu a dostatečný zůstatek potvrzoval. Společnost spravující USD Tether navíc v prosinci 2017 dostala soudní předvolání k doložení auditu. Ten nicméně dodnes neproběhl.

Podezřelý je také v podstatě konstantní růst množství emitovaných tokenů. Je pozoruhodné, že při velkém propadu cen v první polovině roku 2018 nedocházelo k většímu vypořádání tokenů za skutečné dolary, a tím pádem i poklesu tokenů v oběhu. Naopak můžeme pozorovat čím dál větší nárůst, a to až na dnešní úroveň 2,5 miliardy dolarů.

USD Tether
Stable coin USD Tether nepůsobí zrovna důvěryhodně.

Zmínili jsme již, že CEO společnosti stojící za USD Tether je zároveň CEO burzy s pošramocenou pověstí Bitfinex? Ano, jedná se o pana Jana Ludovicuse van der Velde. Konspirační teoretici kvůli této propojenosti mluví o tom, že Bitfinex se z hacku z léta 2016 vzpamatoval právě s pomocí nekrytých tokenů USD Tether. Okolo projektu USD Tether zkrátka vyvstává spousta otázek, které jsou s rostoucí kapitalizací projektu a rozšířeností tokenu na všech významných burzách stále palčivější.

True USD

V odpovědi na nesrovnalosti s USD Tether vznikl projekt True USD. Ten stejně jako Tether slibuje krytí dolary 1 : 1. Tým stojící za True USD staví na větší transparentnosti, kdy své dolary neposíláte přímo jim, ale zavedeným institucím sloužícím coby opatrovníci; na základě vstupu od těchto opatrovníků jsou v Ethereum smart contractu vytvořeny nové tokeny. Proces je pak opačný, když má klient zájem o vybrání dolarů.

i Mohlo by vás zajímat
1. CoinMarketCap. Mějte přehled o kryptoměnách!
2. Co je to vlastně ten blockchain? Jak funguje a k čemu je nám prospěšný?
3. Kryptoměnové forky. Jak se větví kryptoměny?
4. Krypto bleskovky. Novinky ze světa kryptoměn na jednom místě.
5. NEO. Platforma zaměřená na chytré kontrakty.
6. DASH. Kryptoměna slibující rychlé transakce a anonymitu.
7. Kryptoměny (KURZY). Ty nejznámější a nejdůležitější kryptoměny!

Projekt True USD je prozatím mladý a jeho kapitalizace je o několik řádů nižší (30M USD) než u Tetheru. Přesto je však již obchodován na velkých burzách Binance a Bittrex, které se tímto možná zajišťují pro případ kolapsu USD Tetheru. Nicméně True USD je stále pouhým IOU s centrálním bodem selhání.

Circle USD Coin

Obdobným projektem je i projekt USD Coin, za kterým stojí společnosti Circle, Bitmain a Poloniex. Ačkoli se jedná o silná jména s určitou úrovní důvěry, stále se nejedná o nic jiného než IOU jako v předešlých dvou případech.

Kolateralizované instrumenty aneb stable coiny vyšší úrovně

Mnohem zajímavějším přístupem k vytvoření stable coinu jsou kolateralizované instrumenty – tokeny, jejichž stabilní hodnota se neodvíjí od slibu správce držet dostatečný zůstatek na bankovním účtu, ale od transparentně držených aktiv v rámci smart contractu či na multisig peněžence. Takové instrumenty, budou-li správně navrženy a spravovány, jsou hypoteticky mnohem stabilnější a bezpečnější než prosté IOU. Nevyžadují rovněž centrálního správce, jelikož mohou být s pomocí blockchainu, smart contractů a multisig peněženek spravovány širokou komunitou.

NuBits

Nejstarším příkladem tohoto přístupu jsou NuBits. Tento projekt, spuštěný již v roce 2014, usiluje o vytvoření stable coinu (1 NuBit = 1 USD). NuBits jsou v konečném důsledku kryté kolaterálem v podobě tzv. NuShares – blockchainových akcií decentralizované organizace, která stabilní token spravuje. Stabilizace zde funguje takto:

  • Je-li cena NuBits vyšší než 1 dolar, dochází k emisi nových tokenů a jejich prodeji, čímž je vytvářen tlak na snížení ceny. Výnos z prodeje poté slouží jako rezerva a je částečně umisťován do order booku na burzách k zajištění likvidity.
  • Je-li cena nižší než 1 dolar, dochází k emisi NuShares a jejich prodeji, z výnosů jsou na trhu nakupovány NuBits, tím je vytvářen tlak na zvýšení ceny.
NuBits chart
Když se podíváme na dlouhodobý cenový graf NuBits, zjistíme, že projekt úplně dobře nefunguje. V roce 2016 již jednou došlo ke kolapsu ceny a dochází k němu i v posledních měsících.

Udržovat stabilitu tokenu uvedeným způsobem je asymetricky náročné – zvýšení ceny lze zabránit snadno, jelikož množství nově emitovaných NuBits není nijak omezené. Proti snižování ceny lze však bojovat jen do určité míry: po vyčerpání prostředků v rezervě (které jsou navíc ve volatilní kryptoměně, a při propadu cen tak dochází k rychlému vyčerpání) je trh pro nové NuShares jen velmi omezený. Kdo by koneckonců kupoval akcie organizace, která není schopná plnit svou hlavní funkci?

NuShares meme
Člověk si zkrátka jen tak NuShares nekoupí!

Projekt je nyní již pravděpodobně odsouzen k zániku. Cena se pohybuje pod 0,4 USD a podkladové NuShares jsou obchodovány na jedné obskurní burze s mizivým objemem.

Dai

Dai je stable coin vydávaný blockchainovou organizací MakerDAO. Organizace tento stable coin připravovala od roku 2015 a naostro jej spustila koncem roku 2017. Technicky se jedná o ERC-20 token běžící na Ethereovém blockchainu, jehož stabilita je zajišťována pomocí kolaterálu zamykaného ve smart contractu.

i Bitcoin, Litecoin, Ethereum – to jsou kryptoměny, které hýbou dnešním světem. V případě, že se o nich chcete dozvědět více, mrkněte na sérii našich přehledných článků!

Stable coin Dai je v principu půjčka, kterou dlužník kryje poskytnutým kolaterálem. Zájemce o Dai zašle ether (jiný kolaterál prozatím není podporován) do specializovaného smart contractu, a tím vytvoří tzv. CDP – kolateralizovanou dluhovou pozici. Ether je samozřejmě velmi volatilní, a krytí 1 : 1 by tím pádem bylo velmi rizikové. Dluhové pozice proto mají požadavek na minimální krytí ve výši 150 %. To znamená, že pokud si při ceně 100 USD/ETH chcete půjčit Dai v hodnotě 100 dolarů, musíte uzamknout ether v aktuální hodnotě 150 dolarů. Pokud cena etheru roste, je vše v pořádku – úroveň krytí se zvyšuje a zájemce si případně může půjčovat další stable coiny. Pokud cena etheru klesá, je dlužník vyzván k doplnění kolaterálu či vrácení stable coinů. V případě, že cena nadále klesá a dlužník nekoná, je pozice automaticky zlikvidována.

Dai credit system meme
Dai a CDPs je jednoduše řečeno taková kryptozastavárna.

Systém dluhových pozic Dai působí na první pohled velmi komplikovaně. V principu ale CDP není ničím jiným než kryptoměnovou zastavárnou. Co se však stane, když cena etheru (či v budoucnu jiného kolaterálu) zkolabuje během krátké doby, takže se pozice nestihne zlikvidovat? Pak je poslední možností záchrany stability prodej „akcií“ organizace MakerDAO neboli tokenů Maker. Výnos z prodeje je pak využíván na sanování rizikových dluhových pozic.

Pokud vám tento model nápadně připomíná NuBits/NuShares, nejste v tom sami. Až čas prokáže, zda bude decentralizovaná organizace MakerDAO stanovovat adekvátní požadavky na kolateralizaci a zda budou její blockchainové akcie v dostatečné míře poptávány. Se stable coinem Dai se prozatím můžete setkat na decentralizovaných burzách, jako je OasisDex či Ethfinex.

i Nákup kryptoměn na Alza.cz! Ve spolupráci s HD Crypto začínáme prodávat kryptoměny Bitcoin (BTC) a Litecoin (LTC) na všech našich pobočkách.

Projekty v přípravě: Havven a Basis

Kromě uvedených projektů jsou momentálně v přípravě minimálně dva další projekty, které usilují o spuštění stable coinu. Jedná se o Havven financovaný s pomocí ICO ve výši 30 milionů dolarů (3/2018) a Basis financovaný investory ze Sillicon Valley, kteří projektu svěřili 133 milionů dolarů (4/2018). Jelikož tyto projekty nejsou spuštěny, projdeme si je pouze ve stručnosti – následný vývoj v ostrém provozu pak sám ukáže, zda teorie popsané v projektových white paperech fungují i v reálném světě.

Nomin Havven meme
Projekt Havven svou povahou připomíná perpetuum mobile

Projekt Havven je variací na Dai: existuje zde stable coin (nomin), který je krytý kolaterálem, jenž spravuje decentralizovaná organizace držitelů volatilního tokenu Havven. Celý projekt nicméně působí na papíře jako jedno velké perpetuum mobile – kolaterál totiž není nic jiného než tokeny Havven, jejichž hodnota se má odvíjet od odvedených transakčních poplatků za platby v nominech. Jinými slovy, projekt bude fungovat pouze tehdy, když bude fungovat.

Projekt Basis má ambiciózní motto „stabilní kryptoměna s algoritmickou centrální bankou". Stručně řečeno, stable coin zde má být kryt variabilním košem kolaterálu, jehož složení je řízeno algoritmem, jenž se snaží napodobit jednání skutečných centrálních bank. Je-li cena stable coinu vyšší než 1 dolar, jsou (pochopitelně) vydávány nové coiny; je-li cena nižší, jsou vydávány „dluhopisy“, které jsou v podstatě sázkou na to, že cena půjde opět nahoru. Což, jak podotýká velký kritik projektu Preston Byrne, opět připomíná perpetuum mobile.

Je svatý grál kryptoměn k nalezení?

Stable coin je dle některých „svatým grálem“ kryptoměn, bez něhož se nikdy nepodaří naplnit vize decentralizovaných nestátních peněz. Dle kritiků, jako u výše uvedeného Prestona Byrneho, se jedná o utopii – buďto bude mít stable coin podobu centralizovaného IOU, a tím pádem nemá s kryptoměnami mnoho společného, anebo bude možné vysát kolateralizaci skrze spekulantský útok, jakým se proslavil George Soros při svém shortu britské libry v roce 1992.

i Užitečné odkazy
1. Bitperia. Mějte přehled o světě kryptoměn. Aplikace je dostupná pro zařízení Android a iOS.
3. BTCtip.cz – nejen pravidelné analýzy trhu bitcoinu.
2. Stablecoin. Článek na Wikipedia o Stablecoin.

Tak či tak, bude zajímavé uvedené a nově vznikající projekty pozorovat – kryptoměny jsou zajímavé již jen z důvodu četných experimentů s ekonomickými modely. Mnohé z těchto experimentů nikam nepovedou, některé však mohou otevřít vrátka velkým objevům. Koneckonců i samotný Bitcoin je jedním velkým experimentem.

Josef Tětek

Josef Tětek

Josef je ekonom a analytik, vycházející z rakouské školy ekonomie. Pracuje jako brand ambassador v SatoshiLabs a je spolupracovníkem Liberálního institutu. Autor knih Bitcoin: Odluka peněz od státu a Nepřátelé státu, přátelé svobody. @SatsJoseph na Twitteru.

Osobní stránky: Stackuj.cz

4,5
Seasonic Prime GX-1300 Gold
Počítačový zdroj 1300W, ATX, 80 PLUS Gold, 8 ks PCIe (8-pin / 6+2-pin), 14 × SATA, odpojitelné kabely, aktivní PFC, tepelná regulace otáček a síťový vypínač, 135 mm ventilátor, plně modulární, hloubka 170 mm
Super cena
5 699,- Ušetříte 358,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: UE313o6
4,8 58×
EVGA 750 GQ Power Supply
Počítačový zdroj 750W, ATX, 80 PLUS Gold, účinnost 92%, 6 ks PCIe (8-pin / 6+2-pin), 9 × SATA, odpojitelné kabely, aktivní PFC, tepelná regulace otáček a síťový vypínač, 135 mm ventilátor, Semi modulární, hloubka 165 mm
2 569,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: EV300bb
5,0 52×
EVGA 650 GQ Power Supply
Počítačový zdroj 650W, ATX, 80 PLUS Gold, účinnost 92%, 4 ks PCIe (8-pin / 6+2-pin), 9 × SATA, odpojitelné kabely, aktivní PFC, tepelná regulace otáček a síťový vypínač, 135 mm ventilátor, Semi modulární, hloubka 165 mm
2 379,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: EV300ba
Vytisknout
P-DC1-WEB14
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací