Dvouletá záruka pro firmy AP+ plus nový vizuál

Jak prodloužit životnost autobaterie (TIPY A RADY)

Zobrazit katalog

Článek

Aktualizováno

S teplotami mířícími lehce pod nulu přichází období, kdy motoristé nejčastěji mění autobaterii ve svém vozidle. Příčinou vybitého akumulátoru nejsou ani tak první mrazy, jako letní teploty, které daly autobaterii, jak se říká, „pořádně zabrat“. Mrazy jsou pak spouštěčem, jenž vede k tomu, že automobil nerozjedete. Životnost autobaterie můžete poměrně jednoduše ovlivnit tak, aby vám v nabitém stavu vydržela co nejdéle. Jak poznat vybitou autobaterii, jak se o akumulátor starat, co mu škodí a na co si dávat pozor, uvedeme v následujícím článku.

Jak vybrat autobaterii přímo do svého auta – snadno a rychle
V kategorii autobaterie si můžete přímo naklikat značku a model svého vozu. Následně se vám zobrazí baterie, které jsou přímo pro něj určené. Rozhodování, jakou autobaterii vybrat, je tak mnohem jednodušší.

Jak prodloužit životnost autobaterie – OBSAH

 1. Co je to autobaterie
 2. Údržba autobaterií
 3. Nabíjení autobaterie pomocí nabíječky
 4. Jak vybrat autobaterii
 5. Výměna autobaterie (NÁVOD)

Co je to autobaterie

Autobaterie má za úkol zajistit elektrickou energii ve vozidle se spalovacím motorem v situacích, kdy je motor v klidu. Jejím hlavním úkolem je nastartovat motor. Jakmile motor běží, energii ve vozidle zajišťuje alternátor nebo dynamo, a akumulátor se dobíjí. Každá baterie se skládá ze článků o napětí asi 2,1 V, a pokud napětí autobaterie v některém článku klesne pod 1,75, autobaterie je baterie nenávratně poškozena. Dalším prvkem, který akumulátor ke své správné funkci potřebuje, je elektrolyt a elektrody na bázi olova, přičemž jedna je kladná, druhá záporná. Mezi elektrodami je nevodivá deska.

Autobaterie
Jak vypadá autobaterie, ví asi každý. Pokud náhodou ne, zde si ji můžete prohlédnout.

Druhy autobaterií

 • Olověné autobaterie – skládají se ze šesti článků po 2,2 V se střídavě řazenými kladnými a zápornými elektrodami. Jako elektrolyt slouží kyselina sírová v 65 % destilované vody, která se spotřebovává a musí se doplňovat. Kvůli komplikované údržbě se už tyto baterie v současnosti nepoužívají a v běžném prodeji je nekoupíte. Můžete se s nimi setkat ve veteránech.
 • Klasické zaplavené baterie – fungují na stejném principu jako olověné akumulátory, s tím rozdílem, že odpadá starost o dolévání destilované vody. Obsahují pouze indikátor stavu elektrolytu. Své uplatnění najdou ve všech starších automobilech bez inteligentního nabíjení a stop-startu. Do moderních vozů nepatří, jelikož nesnesou časté starty, nedostatečné dobíjení a trpí samovybíjením.
 • Autobaterie typu EFB – vylepšené baterie uzavřené konstrukce, jež mají robustnější desky potažené tkaninou, aby při vysokém namáhání nedocházelo k vypadávání aktivní vrstvy. Díky svému dobrému užitnému poměru k ceně se instalují do většiny současných levnějších vozů se systémem stop-start. Životnost autobaterie EFB ovšem nedosahuje podobných hodnot jako u dražšího typu AGM.
 • Autobaterie typu AGM – mezi deskami mají vatu ze skelného vlákna, díky němuž se nemůžou se zátěží kroutit a aktivní hmota z desek nemůže vypadávat. AGM akumulátory nabízejí mezi autobateriemi nejlepší životnost, která se ale odráží v ceně, proto se používají u dražších vozů se stop-startem.

Údržba autobaterií

Životnost baterie ovlivňuje mnoho faktorů. Běžná výdrž autobaterie se udává kolem pěti let, ale špatným zacházením můžeme o akumulátor přijít mnohem dříve. Naopak správná údržba autobaterie může prodloužit život akumulátoru i o několik let, a to platí jak pro klasické, tak pro bezúdržbové baterie, kdy je v tomto případě název mírně zavádějící.

Údržba autobaterie
Úplně vybitá autobaterie? Jedním ze způsobů, jak životnost baterie prodloužit a předejít kritickým situacím, je její pravidelné dobíjení v případech, kdy s autem příliš nevyjíždíte.

Pravidelné dobíjení autobaterií

U starších aut, zhruba do mohutného rozmachu systému stop-start, platí, že se autobaterie po celou dobu jízdy dobíjí alternátorem napětím 14,3 V. Pokud tedy jezdíte denně, autobaterie dostává náležitou péči. Nesmí to být ale krátké trasy (do asi 10–15 km), kdy se motor sotva stihne zahřát. Tím baterii naopak škodíte. Pokud vůz používáte málo, hrozí takzvaná sulfatace, což je proces, který vede k zatvrdnutí síranu olovnatého na elektrodách a k následnému poškození článků.

Výrobci automobilů ale kvůli snižování množství emisí přišli se systémem stop-start a inteligentním dobíjením baterií, u kterého už neplatí, že se akumulátor dobíjí alternátorem trvale, ale jen při brzdění motorem špičkovým napětím 15,9 V. Pouze pokud napětí na autobaterii překročí dolní mez, začne alternátor sám dobíjet, ale nenabije ji zcela. Auto tudíž po ukončení jízdy může mít v baterii klidně nižší napětí než na začátku jízdy.

Proto je fakticky nutné pravidelně kontrolovat stav napětí autobaterie (více v bodě Jak změřit autobaterii) a využívat externího dobíjení pro maximalizaci životnosti akumulátoru. Ideální je baterii nabíjet jednou měsíčně nebo si pořídit udržovací nabíječku, která je v provozu trvale. Pokud nejezdíte vůbec, nabijte baterii alespoň jednou za čtvrt roku. Tím ji udržíte při životě. Bez nabíjení by došlo dříve nebo později k tzv. „hlubokému vybití“ – napětí v článcích by kleslo pod kritickou mez 1,75 V.

i S námi se bez problémů postaráte o celé auto. Podívejte se na velké množství autodoplňků, které máme v nabídce.

Péče o autobaterii přes léto

Vysoké venkovní teploty jsou pro autobaterie nejnáročnějším obdobím. Horko není dobré pro klasické baterie ani pro moderní bezúdržbové akumulátory. Ty sice extrémní teploty snášejí lépe, ale i pro ně platí, že ideální venkovní teplota je do 25 °C. Toho lze však zejména v létě těžko docílit, a tak je potřeba rizika alespoň minimalizovat. V létě dodržujte následující pravidla:

 • Při delším stání zkuste zvolit místo, které není celý den vystaveno přímému slunečnímu svitu.
 • Vyrážíte-li k moři na dovolenou, nenechávejte auto celou dobu odpočívat, ale alespoň jednou za tři dny se v něm projeďte a parkujte pokud možno ve stínu.
 • Nepřehánějte to s klimatizací nebo jinými spotřebiči, které berou energii z autobaterie. 
Údržba autobaterie přes léto
Pokud je venku horko, vaší autobaterii pomůže, když budete parkovat ve stínu.

Horko podporuje samovolné vybíjení autobaterie a následnou sulfataci. Baterie na první pohled vypadá nepoškozeně, ale dochází ke snižování její kapacity a problém se nejčastěji projeví až s příchodem teplot lehce pod nulou, kdy akumulátor potřebuje více energie pro nastartování vozidla. Té ale nemá dostatek, a auto se proto nenastartuje.

Péče o autobaterii v zimě

Zima je pro autobaterii paradoxně vhodnějším obdobím než horké léto, a to i přes to, že potřebuje více energie ke startování než v jiných částech roku. Pokud má akumulátor energie dostatek, nemá problém s hlubokými mrazy a teplotou až −50 °C. Jestliže akumulátor nabíjíte pravidelným cestováním nebo dobíjením v garáži, neměli byste pocítit problém. Říká se, že za vybitou baterií v zimě stojí vždycky léto nebo nezodpovědný majitel. 

Autobaterie v zimě
Nebudete-li k nabíjení baterie přistupovat zodpovědně, hrozí, že budete v zimě nuceni prosit o startovací kabely.

Kontrola hladiny elektrolytu u klasických autobaterií

Starší řidiči jsou zvyklí kontrolovat hladinu elektrolytu v autobaterii. To dnes platí již pouze pro olověné autobaterie v historických vozech. Pokud jste vlastníkem tohoto akumulátoru, udržujte hladinu elektrolytu centimetr nad deskami, a to pravidelným doplňováním destilované vody.

Novodobé bezúdržbové autobaterie mají zatavené pouzdro s ventilkem pro odvod par, přičemž není možné zkontrolovat stav elektrolytu, natož jej pak doplnit. Stav autobaterie ale můžete poznat dle hustoty elektrolytu. Ačkoli je pouzdro zatavené, u levnějších baterií najdete zátku stále, u těch dražších bude schovaná pod lištou či krytem. Hustotu změříte vhodným hustoměrem, přičemž u plně nabitého článku se rovná 1,28 g/cm3, u vybitého je podobná hustotě vody čili 1 g/cm3.

Kontrola stavu napětí

Nejlepším a nejrychlejším způsobem, jak zjistit stav autobaterie, je změřit její napětí. To můžete provést jednoduše testerem bateriímultimetrem nebo měřičem napětí, který umístíte do 12V zásuvky v autě. Tester autobaterií a měřič napětí okamžitě zobrazují aktuální stav napětí. Měření autobaterie multimetrem není vůbec složité. Stačí nastavit na multimetru volty a jednotky, desítky, následně uvidíte aktuální hodnotu, kterou můžete porovnat s tabulkou napětí autobaterií. Správné napětí akumulátoru by se mělo pohybovat mezi 12,6–12,8 V. Pokud je nižší, baterii dobijte.

Napětí Procentní stav Akce
11,9 V 0 % Baterie je mrtvá, nemá cenu ji nabíjet, je třeba ji vyměnit.
12,1 V 25 % Jestliže nebyla v tomhle stavu déle než 10 hodin, možná půjde dobít.
12,3 V 50 % Je třeba ji dobít.
12,5 V 75 % Je třeba ji dobít.
12,8 V 100 % Nevyžaduje žádnou akci.

Pravidelný servis a autobaterie

Pokud jezdíte na pravidelné servisní prohlídky, technici také zkontrolují stav akumulátoru. Za sníženou kapacitou autobaterie mohou stát i závady na elektroinstalaci, které diagnostika vozu odhalí.

Výměna autobaterie - jak poznat špatnou autobaterii
O dobrém stavu autobaterie vás ujistí pravidelné servisní prohlídky vozu. Odpovědí na otázku „Jak poznat špatnou autobaterii?“ v domácích podmínkách jsou testery autobaterií.

Nabíjení autobaterie pomocí nabíječky

Dobíjení autobaterie je nutné v případech, které jsme uvedli. Aby vozidlo dobilo energii, která byla vynaložena na jeho nastartování, je potřeba, aby se se zahřátým motorem ujelo alespoň 50 kilometrů. To může být problém pro mnoho řidičů. U systému start-stop je to prakticky nemyslitelné, a proto pro tyto vozy vždy kupujte baterie typu AGM.

Automobil nabíjejte vždy podle návodu u nabíječky. Nabíječky jsou buď klasické, nebo automatické. Klasické nabíječky jsou vhodné spíše pro starší vozy s autobateriemi, do nichž je nutné doplňovat destilovanou vodu. Při nabíjení nemanipulujte s otevřeným ohněm a místnost větrejte. Po dobití nechte vůz dvě hodiny „odpočinout“ a nikam nejezděte. Pro bezúdržbové akumulátory jsou vhodné automatické nabíječky. U nich dodržujte stejné bezpečností zásady.

i

Jak poznat stáří autobaterie?

Na to existuje jednoduchá odpověď, nepoznáte to. Jen u prvomontážních baterií je rok výroby vyražen na záporném pólu, u ostatních je zakódován ve výrobním čísle, které není snadné rozluštit. Nicméně vám můžeme říct, že na tom nesejde. Baterie nabitá ve výrobě a následně naplněná elektrolytem stárne jen pomalu, protože se v ní ještě nerozeběhly chemické procesy.

Jak vybrat autobaterii

Když už je potřeba baterii vyměnit, je nutné nejdříve přistoupit k nákupu nové autobaterie. Jak ji vybrat? V prvé řadě dávejte pozor na několik důležitých parametrů – typ, rozměr, pólování, kapacitu autobaterie, napětí autobaterie a startovací proud.

Základním kamenem výběru autobaterie je její typ. Do starších vozů patří klasické zaplavené typu VRLA, ovšem do těch současných se systémem stop-start a inteligentním nabíjením vybírejte jedině EFB nebo AGM. Vzájemně neexperimentujte a dodržujte vhodný typ pro svůj vůz, abyste maximalizovali životnost své baterie.

Rozměr musíte vždy podřídit tomu, do jakého vozu baterii umisťujete. Většina automobilů vyžaduje totožné rozměry, ale některé asijské nebo exotické vozy nemusí této velikosti odpovídat. U asijských vozů dejte pozor na opačné pólování. Značky jako Hyundai nebo Kia mohou mít levé pólování a otočení není kvůli krátkým kabelům možné.

Kapacita autobaterie by měla být volena podle toho, zda vlastníte vůz s benzínovým, nebo naftovým motorem. U nafty volte kapacitu autobaterie minimálně 70 Ah, pro benzínové motory stačí 60 Ah.

napětí není moc na výběr, protože převážná většina vozů vyžaduje napětí autobaterie 12 V. Startovací proud je opět závislý na typu motoru. Pro diesely a víceválcové zážehové motory je vhodný proud větší než 640 A, u benzínových motorů stačí 400 A. Pokud však máte v autě více elektroniky, kupte raději autobaterii s vyšším proudem.

Výměna autobaterie
U nových automobilů doporučujeme zvolit pro výměnu autobaterie odborné služby servisu.

Výměna autobaterie (NÁVOD)

Při výměně autobaterie lze využít služeb autoservisu nebo se do její výměny můžete pustit sami. U nových automobilů plných elektroniky doporučujeme servis, protože při odpojení autobaterie dojde ke ztrátě paměti některých elektronických funkcí a vše budete muset nastavovat znovu. Navíc vozidlu s inteligentním nabíjením musíte skrz diagnostiku říct, že dostalo novou baterii. Pokud tak neučiníte, nebude se akumulátor nabíjet maximálním napětím a brzy se s ním rozloučíte.

Pokud se do výměny autobaterie pustíte sami, dodržujte zásady bezpečné práce – mějte rukavice, ochranné brýle, používejte nevodivé nářadí a baterii držte vždy ve vodorovné poloze, aby nedošlo k úniku chemického obsahu.

Jak vyměnit autobaterii?

Správný postup výměny autobaterie, resp. odpojení autobaterie a následujícího zapojení, najdete v návodu níže. Než k samotné výměně autobaterie přistoupíte, je potřeba vypnout motor a veškeré elektronické spotřebiče (klimatizace, rádio, světla).

 1. U staré baterie nejprve odpojte MINUSOVÝ vývod a až poté PLUSOVÝ.
 2. Autobaterii opatrně vyjměte a prostor pro akumulátor vyčistěte. Před připojením nové autobaterie nezapomeňte vyčistit také svorky. Ideálně svorky a póly baterie namažte elektrovodivou vazelínou.
 3. Novou baterii také vkládejte čistou.
 4. Při zapojení autobaterie začněte připojením PLUSOVÉHO vývodu a až potom zapojte MINUSOVÝ.
 5. Po připojení autobaterie nezapomeňte pořádně dotáhnout připojovací svorky.

Na co si dát při výměně autobaterie pozor?

 • Při výměně autobaterie doporučujeme využívat izolované nářadí, aby nedošlo ke zkratu.
 • U starších vozů doporučujeme bateriové svorky rovnou vyměnit. Zejména pokud jsou zoxidované, což snižuje jejich vodivost.
 • Při výměně autobaterie doporučujeme využít ochranné rukavice a brýle. Důvodem je elektrolyt v bateriích.

Recyklace autobaterie

K přírodě je nutné se chovat zodpovědně, a tak starou autobaterii určitě nevyhazujte do běžného odpadu. Existuje plno míst, která zajišťují jejich zpětný odběr nebo výkup. Akumulátor také můžete nechat ve sběrném dvoře nebo v servisu, kde vám instalují novou baterii.

i V AlzaMagazínu pro vás máme i další články:

Každá autobaterie má svoji životnost. Její délka závisí především na tom, jak je o baterii pečováno. Aby byl akumulátor co nejdéle ve formě, je nutné jeho pravidelné dobíjení – jízdou nebo pomocí nabíječky. Následně je potřeba dodržovat i další pravidla, která mohou životnost autobaterie výrazně prodloužit.

Vytisknout
P-DC1-WEB07
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací