Bitcoin (VŠE, CO CHCETE VĚDĚT)

Zobrazit katalog

Článek

Aktualizováno

Bitcoin je tu s námi už více než patnáct let. Přesto je stále většinou lidí nepochopen. Mnozí jej vnímají jako pomíjivý, či snad dokonce podvodný projekt. Velice pravděpodobně bude ale širší adopce bitcoinu představovat jednu z nejzásadnějších změn v našem životě. Proč a jak bitcoin vlastně vznikl, jak se těží, jak a kde jej koupit, jak bitcoin bezpečně držet a kde s ním platit? Na tyto a mnohé další otázky odpovídá náš článek.

Co vše se v článku o bitcoinech dozvíte?

 1. Proč Bitcoin vznikl: Odluka peněz od státu
 2. Co je to Bitcoin?
 3. Bitcoin jako deflační peníze
 4. Bitcoin a monetární ekonomie
 5. Těžba a vytváření bitcoinů
 6. Jak funguje bitcoinová peněženka?
 7. Průběh bitcoinové transakce
 8. Co vlastně Bitcoin řeší po technické stránce
 9. Jak získat a jak koupit bitcoin?
 10. Jak a kde bitcoinem zaplatit?
 11. Doporučená četba a podcasty
 12. Bitcoin v reálném životě - akce, meetupy a komunita
 13. BTC a CZK – jaký je kurz a cena bitcoinu?

Proč Bitcoin vznikl: Odluka peněz od státu

Bitcoin má daleko větší přesah, než si většina lidí uvědomuje. Bitcoin nelze pochopit během chvíle, ani po přečtení jednoho článku a ani po účasti na jedné kvalitní přednášce. Nejtrefnější přirovnání je živý organismus, který žije svým vlastním životem. Vyvíjí se, přizpůsobuje, rozmnožuje a brání. Jiní ho popisují jako virus či trojského koně, který nezištně nabourává a opravuje to, co je na tomto světě špatně.

V minulosti vnímali mnozí bitcoin pouze jako platební prostředek – jakýsi lepší PayPal či Apple Pay. Skutečnost je nicméně taková, že bitcoin je daleko blíže plnohodnotným penězům, než pouhému platebnímu instrumentu. Jednou ze základních vlastností peněz je funkce uchovatele hodnoty; v penězích by mělo být možné si spořit. Současné státní peníze o tuto funkci přišly, jelikož všechny měny světa jsou více či méně inflační.

Zatímco státy mohou peněz vytvořit limitně neomezené množství, bitcoinu nikdo nevytvoří více než finálních 21 milionů jednotek. Bitcoin se tak v průběhu let ukazuje jako vhodná obrana proti státní měnové politice. V bitcoinu si lze opět spořit.

Peněžní zásoba bitcoinu
Celková nabídka bitcoinu (vlevo) vs. celková nabídka dolaru (vpravo). Vytváření nových peněžních jednotek snižuje hodnotu existujících jednotek - proto může být bitcoin dlouhodobě vhodnější pro úspory, než státní peníze. Zdroj: @anilsaidso.

Kromě navrácení funkce úspor má bitcoin potenciál zásadně proměnit i globální ekonomiku. Neomezeně inflační státní peníze motivují všechny bez výjimky - jedince, domácnosti, firmy i státy - zadlužovat se, jelikož dluh je postupem času odmazáván inflací. Společnost fungující na nestátních, neinflačních penězích by naopak byla postavena na zdravějších základech, kde lze utrácet pouze to, co jsme předtím vydělali a uspořili.

Historie lidstva je poznamenána neustálým zneužíváním peněžního monopolu ze strany vladařů a států - v případě bitcoinu takovým monopolem nikdo nedisponuje. Bitcoin jsou vskutku neutrální peníze.

Co je to bitcoin?
Pokud nevíte, kde začít, doporučujeme právě toutou knihou.

Bitcoin zkrátka není ničím menším, než odlukou peněz od státu. V oblasti peněz dnes funguje čistý monetární socialismus: celý finanční systém je řízený centrální bankou, funguje na speciálních privilegiích, a privilegované instituce jsou při problémech zachraňovány na úkor ostatních sektorů ekonomiky.

i

Bitcoin: Odluka peněz od státu

V rámci Bitcoin Alzy vznikla v létě 2020 série článků, která byla později přepracována do knižní formy a vydána jako ucelené dílo od Josefa Tětka s názvem Bitcoin: Odluka peněz od státu

Co je to bitcoin?

Bitcoin je první a nejpoužívanější kryptoměna. Spuštěna byla dne 3. 1. 2009 programátorem (nebo skupinou programátorů) vystupujícím pod pseudonymem Satoshi Nakamoto. Bitcoin umožnuje provádět platby komukoli na světě – není zapotřebí žádný bankovní účet či registrace; pouze stažení některé z mnoha bitcoinových peněženek. Globální platby jsou umožněny s pomocí peer-to-peer technologie, která funguje bez jakéhokoli ústředního správce. Zpracování transakcí a emise (těžba) jsou prováděny kolektivně, právo zapisovat nové transakce vyhrává v průměru každých deset minut ten, kdo poskytne adekvátní důkaz o vynaložení dostatečného počítačového výkonu (tzv. proof-of-work). Transakce jsou zapisovány do decentralizované databáze blockchainu.

i

Peer-to-Peer

Označení počítačové sítě, ve které spolu na rovnocenné úrovni komunikují přímo softwaroví klienti, bez nutnosti prostředníka. V případě bitcoinu je nejrozšířenějším softwarovým klientem Bitcoin Core.

Tvůrce bitcoinu Satoshi Nakamoto nevytvořil bitcoin jen tak „od stolu“. V bitcoinovém whitepaperu odkazuje Satoshi na některé dřívější projekty, na jejichž technologických poznatcích stavěl. Jednalo se zejména o projekty vzešlé ze skupiny tzv. cypherpunks – hackerských aktivistů, kteří usilují o posílení svobody s pomocí technologií zlepšujících soukromí v digitálním prostředí. Satoshi konkrétně zmiňuje projekty Hashcash a b-money. Bitcoin je elegantním propojením několika technologických poznatků. Jedná se zejména o:

 • Kryptografický hash: hash je výsledkem matematické funkce, která z libovolně dlouhého textu či čísla vytvoří řetězec o fixní délce. Jedná se o jednostrannou matematickou funkci – hash je z textu či čísla jednoduché vytvořit, je však nemožné z hashe zpětně odvodit původní text či číslo (jiným způsobem, než zkoušením všech možností). Hash je dále velmi jednoduché ověřit. Vyzkoušejte si sami: ze slova bitcoin vždy vzejde hash 6b88c087247aa2f07ee1c5956b8e1a9f4c7f892a70e324f1bb3d161e05ca107b. Zde jsme využili hashovací funkci SHA-256, kterou využívá bitcoin.
 • Proof-of-work: těžaři musí v rámci bitcoinu poskytovat tzv. důkaz prací (proof-of-work). Důkaz dodávají ve formě hashe, který splňuje požadavek definovaný bitcoinovým protokolem. Požadavkem je, aby byl hash co nejmenší, tj. v praxi, aby měl na počátku určitý počet nul. Čím více nul, tím těžší je takový hash najít. To zajišťuje, že transakce do blockchainu zapisují pouze ti, kdo vynaložili dostatečnou energii (pro odrazení od motivace podvádět), a že bitcoinové bloky vznikají v průměru každých deset minut (pro předvídatelné uvolňování nových bitcoinů do oběhu).
 • Řetězení hashů: jednotlivé bitcoinové bloky na sebe navazují skrze odkazování na hash předešlého bloku. Celý blockchain je tak řetězec na sebe navazujících bloků, od prvního Genesis bloku až do dnešního dne.
 • Páry kryptografických klíčů: základním identifikátorem v rámci bitcoinu je tzv. privátní klíč. Jedná se o alfanumerický řetězec vygenerovaný kryptografickou funkcí. Z privátního klíče je možné vygenerovat veřejné klíče, z nichž je pak možné vygenerovat bitcoinovou adresu pro přijímání plateb. Utrácet bitcoiny na takto vygenerované adrese pak může jen a pouze odpovídající privátní klíč. Pro generování privátních klíčů využívá bitcoin algoritmus ECDSA.
Co je to bitcoin?
Bitcoin je světově první kryptoměna, kterou vynalezl pseudonymní tvůrce Satoshi Nakamoto.

Bitcoin funguje již přes deset let bez jediné odstávky - naposledy došlo k zastavení bitcoinové sítě na několik hodin v roce 2013. Během této doby došlo k mnoha technologickým vylepšením, hackům bitcoinových burz a služeb, snahám o regulaci a zákaz. Bitcoin však stále běží a oslovuje další a další programátory, ekonomy, investory i běžné lidi, kteří hledají prostředek pro uchování kupní síly, jenž není možné jednoduše konfiskovat či devalvovat.

Bitcoin jako deflační peníze

Celkový počet bitcoinů nebude nikdy vyšší než 21 milionů. Nejedná se přitom o nějaký planý slib vývojářů, nýbrž o limit, který je zabudován přímo do bitcoinového protokolu – souboru pravidel, která definují, co vlastně bitcoin je. Na dodržování protokolu dohlíží decentralizovaná síť tzv. nodů – plnohodnotných uzlů sítě. Těch na světě běží v řádu desítek tisíc.

i

Co je bitcoinový uzel?

Zajímá vás, jak a proč provozovat svůj vlastní bitcoinový uzel? Čtěte v našem článku Co to je Bitcoin full node? (ZÁKLADY BITCOINU).

Ačkoli celkový počet bitcoinů nikdy nepřesáhne 21 milionů, počet bitcoinů v oběhu bude ve skutečnosti nižší a pravděpodobně bude klesat. Již nyní víme, že zhruba 6,1 milionu bitcoinů se nepohnulo déle než 5 let. Pravděpodobně se jedná o bitcoiny, k nimž majitelé ztratili privátní klíče. Toto číslo bude vlivem neopatrného zacházení s privátními klíči pravděpodobně růst. Bitcoin tak představuje deflační měnu – měnu, ve které počet jednotek v oběhu s časem klesá.

Výše uvedené v praxi znamená, že s pravděpodobným růstem hodnoty bitcoinů se bude potřebné množství mincí pro nákup zboží zmenšovat. Průměrná velikost transakce se sníží a čím dál tím více budeme namísto celých bitcoinů uvažovat v satoshi. Některé bitcoinové projekty – například platební nadstavba Lightning Network – s tímto již dopředu počítají a uvádí veškeré hodnoty právě v jednotkách satoshi.

i

Bitcoin a satoshi

Nejnižší jednotka bitcoinu je nazvaná podle tvůrce bitcoinu, Satoshiho Nakamota. Jeden bitcoin je dělitelný na 100 milionů satoshi. Satoshi se také často zkracuje jako „sat“.

1 BTC = 100 000 000 sat

1 sat = 0,00000001 BTC

Nezávislost bitcoinu na jakékoliv autoritě je základním pilířem jeho důvěryhodnosti. V rámci bitcoinové komunity se postupně zažilo heslo „nedůvěřuj, ověřuj“ (don't trust, verify) – veškerý zdrojový kód stejně jako různé softwarové implementace a infrastruktura okolo (např. peněženky) jsou otevřené a transparentní. Každý si tak může ověřit, že bitcoin skutečně funguje tak, jak ostatní tvrdí – a že kupříkladu uvolňování nových jednotek do oběhu nemůže nikdo změnit.

Bitcoin a monetární ekonomie

„Fiat lux“, aneb „budiž světlo“ – dle knihy Genesis první slova vyřčená Bohem. Stvořitel zde z prázdnoty stvořil světlo. Dnešní národní měny s tzv. nuceným oběhem se často nazývají „fiat peníze“ právě proto, že jejich hodnota i samotná existence plyne z příkazu; ne však Boha, nýbrž úředníka centrální banky.

Centrální banky mají jako svůj hlavní cíl péči o cenovou stabilitu. Cenovou stabilitu definuje většina významných centrálních bank jako nízký meziroční růst koše spotřebních cen (Consumer price index - CPI). Typicky cíl pro meziroční růst CPI – tzv. inflační cíl – činí 2 %. V případě inflačních tlaků (ceny rostou rychleji, než stanovuje inflační cíl) začne centrální banka restriktivní politikou snižovat nabídku peněz (například zvýšením úrokových sazeb), během deflačních tendencí měnovou politiku naopak uvolní. Centrální bankéři tak zdánlivě drží otěže národních měn pevně v rukou a s pomocí svých matematických modelů a statistických průzkumů přesně vědí, jak vést národ k zářné budoucnosti stability a prosperity. Ve skutečnosti však centrální plánování úrokových sazeb způsobuje nafukování cenových a investičních bublin, jelikož nové peníze (tvořené v rámci uvolněné měnové politiky) se v ekonomice nešíří rovnoměrným tempem. Nově vytvářené peníze tak nemají neutrální vliv na ekonomiku; tomuto poznatku se říká Cantillonův efekt.

Nick Szabo a stručné vysvětlení Cantillonova efektu. Nové peníze nejvíce obohacují ty, kteří se k nim dostanou jako první.

Bitcoin funguje na zcela odlišných principech. Zejména zde chybí centrální autorita, která by mohla ovlivňovat nabídku peněz. Satoshi Nakamoto zcela záměrně navrhl bitcoin tak, aby bylo tempo uvolňování nových jednotek do oběhu zcela transparentní a dlouhodobě předvídatelné. Bitcoinový protokol stanovuje, kolik nových bitcoinů se s každým vytěženým blokem dostává do oběhu. Těžaři i všichni ostatní uživatelé bitcoinu musí tento protokol následovat, chtějí-li zůstat součástí sítě. Tempo uvolňování bitcoinů do oběhu i jejich finální počet jsou tudíž dopředu známy a nikdo s tím nemůže nic udělat. Nové bitcoiny jsou navíc uvolňovány zcela férově – na základě vynaloženého úsilí k nalezení správného hashe.

i

Jak vidí fiat měny Satoshi Nakamoto?

Základním problémem dnešních měn je vysoká závislost na důvěře. Musíme věřit centrálním bankám, že neznehodnotí měnu, avšak historie fiat měn je plná porušení této důvěry. Musíme věřit bankám, že budou náležitě spravovat naše peníze, avšak banky je rozpůjčovávají ve vlnách úvěrových bublin a v rezervách drží pouhý zlomek našich vkladů.

-Satoshi Nakamoto na P2P foundation v roce 2009

Co to znamená v praxi? Jelikož bitcoin nemá centrálně řízenou nabídku, je jeho cena narozdíl od fiat měn skutečně tržní. Nabídka je dopředu daná a neměnná, cenu tudíž ovlivňuje především poptávka a celková tržní kapitalizace. Krátkodobá poptávka prochází cykly, pro jejichž dvě fáze se zažily termíny FOMO (fear of missing out) a FUD (fear, uncertainty, doubt). Dlouhodobý cenový trend je převážně rostoucí, což odpovídá tomu, že lidé po celém světě teprve objevují hodnotu unikátních vlastností bitcoinu, jako jsou necenzurovatelnost transakcí a přístupnost komukoli a kdekoli na světě. Vzhledem k fixní nabídce a nemožnosti projekt centrálně zastavit či regulovat je bitcoin čím dál větším počtem lidí vnímán jako dlouhodobý uchovatel hodnoty.

Bitcoin vs inflace

Míra uvolňování nových bitcoinů do oběhu je udávána protokolem. Každé 4 roky se počet nově vytvářených bitcoinů půlí.

Dotkněme se však kromě poptávky i zmíněné tržní kapitalizace a zobchodovaného objemu. Tržní kapitalizace (tj. počet jednotek v oběhu krát aktuální cena jednotky) dosahuje počátkem dubna 2024 hodnoty 1400 miliard dolarů. Pro srovnání, celková tržní kapitalizace zlata činí zhruba 14 000 miliard dolarů. Bitcoin je tudíž oproti veškerému světovému zlatu na zhruba desetinové hodnotě. Tržní kapitalizace má vliv mimo jiné na cenovou volatilitu – čím bude tržní kapitalizace bitcoinu vyšší, tím nižší výkyvy ceny lze očekávat. Již nyní je cenová volatilita bitcoinu oproti počátečním rokům velmi nízká - během roku 2011 cena bitcoinu vystoupala během pár měsíců z 0,3 dolarů na 30 dolarů, poté spadla na 2 dolary. Takové výkyvy bitcoin již v posledních letech nezažívá, a to právě kvůli vysoké tržní kapitalizaci, při které je zapotřebí čím dál větší objem peněz ke stejným procentuálním výkyvům v ceně.

i

Chcete se dozvědět více o tom, jak funguje tržní kapitalizace kryptoměn a jak se orientovat na stránkách CoinMarketCap.com? Přečtěte si náš článek zaměřený právě na tuto problematiku!

Přesto je bitcoin na poměry tradičních finančních trhů stále velmi volatilní (nemluvě pak o dalších kryptoměnách, které mají tržní kapitalizaci mnohem nižší). Obchodování bitcoinu je velmi stresovou záležitostí mimo jiné i proto, že kryptoměnové burzy jsou otevřeny 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Dlouhodobě nejbezpečnější strategií se jeví tzv. DCA, neboli dollar-cost averaging, česky spoření. Pravidelné odkládání menších částek do bitcoinu je psychologicky mnohem snesitelnější, než snaha časovat trh, a zpravidla vede k tomu, že si daný jedinec své bitcoiny dlouhodobě udrží a neprodá v panice na lokálním dně.

Jak fungovalo v uplynulých letech pravidelné ukládání 100 dolarů týdně do bitcoinu, zlata a fiatu?

Těžba a vytváření bitcoinů

Nové bitcoiny jsou generovány prostřednictvím procesu těžby. Těžbu lze popsat jako „matematickou loterii“ – právo na zařazení transakcí do bloku a připojení tohoto bloku na konec blockchainu vyhrává ten, kdo podá důkaz o vynaložení dostatečného množství výpočetního výkonu. Důkaz je podáván v podobě hashe začínajícího na určitý počet nul. Jak jsme si uvedli výše, takový hash je těžké nalézt, ale jednoduché ověřit. Proč vlastně musejí těžaři vynakládat vysoký výpočetní výkon, který zákonitě znamená i spotřebu velkého množství energie? Proto, aby systém mohl fungovat bez centrálního správce, a zároveň aby jeho účastníci byli odrazeni od podvodů. Zapisovat transakce tak mohou pouze ti, kdo si toto právo „koupí“, a cena za toto právo se dynamicky mění tak, aby bylo vždy výhodnější přijmout odměnu za vytěžený blok, než se snažit podvést ostatní.

Bíla čára 1px

Zajímá vás, proč se vlastně bitcoin těží a co těžaři při těžbě dělají? Kicom z Bitkojnovýho kanálu to dobře vysvětluje.

Odměna za vytěžení bloku je dvousložková: těžař získá nově vytvořené bitcoiny, a zároveň i transakční poplatky transakcí, které do bloku zařadil (a tím je potvrdil jako provedené). Nově vytvořené bitcoiny jsou dosud hlavní složkou těžařské odměny – více než 90 % celkové odměny pochází právě z titulu nově vytvořených bitcoinů. Zpočátku to bylo 50 bitcoinů každých 10 minut, přičemž každé 4 roky se tato tzv. block subsidy půlí. Emise bitcoinu tudíž vypadá takto:

 1. 2009-2012: 50 bitcoinů každých deset minut
 2. 2012-2016: 25 bitcoinů každých deset minut
 3. 2016-2020: 12,5 bitcoinu každých deset minut
 4. 2020-2024: 6,25 bitcoinu každých deset minut
 5. 2024-2028: 3,125 bitcoinu každých deset minut
 6. ...a tak dále, až do roku zhruba 2140, kdy bude vytěžen poslední zlomek nového bitcoinu.

Těžaři jsou tak v prvních letech existence systému motivováni především nově vzniklými bitcoiny, postupem času však musí začít převládat složka plynoucí z transakčních poplatků. Lze předpokládat, že okolo roku 2030 tak bude bezpečnost systému záviset především na transakčních poplatcích, nikoli nově vznikajících bitcoinech. Je proto mylné označovat bitcoin za systém s nízkými transakčními poplatky – ty v průběhu času budou spíše růst, a měla by tím pádem růst i ekonomická hodnota každé jednotlivé transakce.

i

Zajímá vás těžba bitcoinu ve větším detailu a z praktického hlediska? Čtěte náš speciál Jak funguje těžba bitcoinu a jak těžit profitabilně? (NÁVOD)

Jak funguje bitcoinová peněženka?

Než se dostaneme k průběhu bitcoinových transakcí, je zapotřebí se seznámit s klíčovým prvkem pro interakci s bitcoinem – bitcoinovou peněženkou. Ta umožňuje bitcoiny přijímat, ukládat a platit s nimi.

i

Doporučujeme: peněženka Samourai

Často opomíjenou vlastností bitcoinových peněženek je soukromí uživatelů a jejich transakcí. Doporučujeme seznámit se s peněženkou Samourai, která klade soukromí na první místo. Popisujeme do detailu v Samourai Wallet – Bitcoin peněženka se soukromím na steroidech.

Bitcoinová peněženka je software spravující uživatelovy privátní klíče. Peněženka se může nacházet v mobilním telefonu, notebooku, či ve specializovaném zařízení zvaném hardwarová peněženka. V peněžence má uživatel schován svůj privátní klíč, kterým kryptograficky podepisuje bitcoinové transakce. Je naprosto zásadní, aby měl uživatel privátní klíče vždy pod svou kontrolou. Tomu se blíže věnujeme ve článku Hardware peněženky – Jak bezpečně uchovávat bitcoin a další kryptoměny?

i

Privátní klíč v kontextu bitcoinu je tajné číslo, které vám umožnuje bitcoiny utratit. Každá peněženka obsahuje jeden nebo více takových klíčů, které jsou uloženy v souboru peněženky.

Z privátních klíčů se generují veřejné klíče, ze kterých se dále generují adresy pro příjem. Pro zálohování peněženky pro případ ztráty či poškození zařízení jsou zapotřebí pouze privátní klíče – typicky se zálohují ve formě tzv. seedu, což je lidským okem čitelná série jednoduchých anglických slov (typicky 12 či 24 slov).

Ke správě privátních klíčů slouží specializované programy zvané peněženky (wallets). Nejbezpečnější formou peněženek jsou tzv. hardwarové peněženky, ze kterých nelze privátní klíč nijak vyčíst (k podpisu transakce privátním klíčem dochází přímo v zařízení a privátní klíč není zvenčí čitelný).

Veřejná bitcoinová adresa je generována z privátního klíče a jedná se o řetězec čísel a písmen; adresu lze přirovnat k číslu bankovního účtu. Privátní klíč opravňuje k útratám bitcoinů, které leží na adresách, jež byly z privátního klíče generovány. Bitcoinovou adresu můžete zveřejňovat, nicméně vždy s vědomím, že v takovém případě se může každý, kdo adresu viděl, podívat na zůstatek (nemůže s ním však disponovat, jelikož nemá odpovídající privátní klíč).

Průběh bitcoinové transakce

Bitcoin umožnuje komukoli na světě zasílat finanční prostředky s jednoduchostí podobnou e-mailu. Nezáleží na tom kde na světě se člověk nachází, kolik je mu let, jakého je vyznání či národnosti, či zda je zrovna noc, víkend či svátek. Jediné, na čem záleží, je, zda má uživatel připojení k internetu a zda má ve své peněžence bitcoiny.

Kicom vysvětluje průběh bitcoinové transakce.

Chcete-li někomu poslat bitcoin, potřebujete k tomu jen dvě věci – bitcoinovou adresu příjemce a svůj privátní klíč.

Platba je realizována tak, že v peněžence zadáte požadovanou částku (v bitcoinu či státní měně) a bitcoinovou adresu příjemce. Po vašem potvrzení zadaných parametrů peněženka vygeneruje bitcoinovou transakci, podepíše ji vaším privátním klíčem a odešle podepsanou transakci dalším bitcoinovým uzlům. Podepsaná transakce neobsahuje privátní klíč – pouze jeho „otisk“ ve formě kryptografického podpisu, který je platný jen v rámci jedné konkrétní transakce (tj. tento podpis nelze zneužít ke zcizení bitcoinů). Z povahy blockchainu ví každý v bitcoinové síti o všech existujících transakcích. Každá validní (správně podepsaná) transakce se totiž šíří sítí distribuovaných uzlů, z nichž některé uzly jsou tzv. těžební – zde dochází k finálnímu potvrzení transakcí ve formě jejich zařazení do bloku transakcí a připojení tohoto bloku do blockchainu.

Za transakci je zapotřebí zaplatit poplatek, přičemž výši poplatku dopředu určuje uživatel. Průměrná výše poplatků v bitcoinové síti prochází značnými výkyvy – někdy procházejí transakce s minimálními poplatky (v řádu jednotek centů), jindy je poptávka po rychlém potvrzení transakcí vyšší a průměrné poplatky dosahují řádu jednotek či desítek dolarů. I vzhledem k tomu, že v budoucnosti budou transakční poplatky růst (jelikož se bude postupně snižovat block subsidy), je doporučeníhodné, aby se všichni uživatelé bitcoinu naučili pracovat s transakčními poplatky. K tomu slouží nástroje ukazující aktuální statistiku transakcí čekajících na potvrzení, jako je Mempool.Space.

Výše uvedené nicméně neznamená, že bitcoinové transakce budou za všech okolností drahé. K udržitelnosti menších transakcí (či dokonce mikrotransakcí) s nízkými či dokonce nulovými poplatky se postupně zavádí škálovací řešení v podobě mimoblockchainových transakcí, tzv. Lightning Network. Více o tomto řešení si můžete přečíst v našem článku Lightning Network (Vše co chcete vědět).

Blockchain - bitcoin cyklus
Životní cyklus bitcoinové transakce: podepsané transakce putují do mempoolu (databáze nepotvrzených transakcí), po zařazení těžařem do bloku a nalezení správného hashe získávají transakce první konfirmaci a jsou zařazeny do blockchainu.

Podepsaná bitcoinová transakce je z vaší bitcoinové peněženky rozeslána celé bitcoinové síti. A v této chvíli přicházejí ke slovu těžaři. Ti ověří platnost transakce, zahrnou ji do nového bloku spolu s dalšími transakcemi, a tento blok následně celý potvrdí (vytěží) a zařadí do blockchainu. Blockchain totiž není nic jiného, než řetězec na sebe navazujících bloků s transakcemi.

Při bitcoinové transakci vždy sledujete počet potvrzení (confirmations). Transakce bez potvrzení je pouze v paměti uzlů, nebyla však zatím vytěžena. První potvrzení podává informaci o tom, že byla transakce těžařem zařazena a vytěžena v posledním bloku. Další potvrzení pak znamenají, že na tento blok dále navazují další bloky a transakci již nelze zpětně změnit.

Při zasílání vyšších částek je vhodné čekat na vyšší počty potvrzení, ideálně 6 a více. Důvodem je, že transakce může i při jednom či dvou potvrzeních být součástí tzv. vyčpělého bloku – více v našem článku o kryptoměnových forcích.

i

Kdo je Satoshi Nakamoto a proč se před námi skrývá? V dalším článku pátráme po tvůrci bitcoinu!

Co vlastně bitcoin řeší po technické stránce?

Hlavním přínosem autora bitcoinu Satoshiho Nakamota je vyřešení problému double-spendu (dvojitého utracení) vynalezením blockchainu. Už dříve existovaly různé distribuované databáze, které by se daly použít jako úložiště toho, kdo má kolik peněz. Pokud chce někdo převést prostředky z účtu na účet, musí se nějak autorizovat, že jsou to jeho prostředky. Aby ta autorizace fungovala bez prostředníka, může se použít asymetrické šifrování, resp. podepisování asymetrickými klíči. Účet by byl definován veřejným klíčem, a jen ten, kdo má odpovídající soukromý klíč, může převést prostředky jinam. Všichni ostatní snadno ověří, že podpis je správný, takže prostředky opravdu posílá vlastník účtu. Různé metody silného šifrování jsou známy od 70. let 20. století vynálezem RSA, tedy také žádná novinka (bitcoin používá o něco novější kryptografii na bázi eliptických křivek).

Do vynálezu bitcoinu však jeden problém stále přetrvával: Pokud vlastník peněz může podepsat transakci posílající peníze na účet A, co mu brání v tom, aby v tu samou chvíli odeslal ty samé peníze i na účet B? Soukromý klíč mu tím prvním podpisem samozřejmě nikam nezmizí. A jak by se v takovém případě měla síť chovat? Typický případ je ten, že by si někdo za peníze něco koupil a pak by chtěl peníze vrátit: Kupec vytvoří transakci, která z jeho účtu A převede peníze na účet obchodníka B. Obchodník vidí, že má prostředky na účtu, a udělá odpovídající protiplnění (například kupci prodá cihlu zlata). Kupec vezme cihlu, odjede pryč, a vytvoří jinou transakci, která ty samé peníze z účtu A převádí na kupcův jiný účet C. Která z těch transakcí je správná? Ta první? Ta druhá? Žádná? Co když obě vytvoří ve stejný čas a každou z transakcí pošle do jiné části sítě? Samotné distribuované databáze na toto nemají odpověď, tento stav není definovaný. Nedefinovaný stav by ale pro obchodníka mohl znamenat ztrátu zlaté cihly i kryptoměny.

Bitcoin řeší problémy, kterými trpí dnešní peníze.

V tradičním světě se tento problém řeší tak, že u hotovosti není možné (resp. lehké) klonovat fyzické objekty. Tedy je těžké naklonovat bankovku. Obchodník (a ostatní držitelé měny) mají tedy jistotu, že jakmile kupec dá svoji bankovku někomu jinému, už ji sám nemá. U bankovních převodů je prostředníkem banka; banka také jako centrální bod ručí za to, že pokud peníze člověk odešle z účtu, nebude je moci poslat znovu. Centrální bod ale u bitcoinu z mnoha důvodů nechceme.

Satoshi Nakamoto vyřešil problém tzv. „blockchainem“, což je vlastně databáze transakcí. Idea je taková, že platí ta transakce, která se dostane do blockchainu. V blockchainu nemohou být dvě konfliktní transakce, jinak je celá část počínající konfliktní transakcí neplatná. V případě dvojího utracení blockchain nezaručuje, která z transakcí bude nakonec ta správná, ale zaručuje, že to bude vždy jen jedna z nich a všichni budou vědět, která to je. Takže pokud obchodník se zlatem uvidí, že v blockchainu je transakce vedoucí na jeho adresu, ví, že může kupci dát zlato. Pokud vidí, že je v blockchainu konfliktní transakce, zlato mu nevydá a k žádnému obchodu nedojde.

Z technického pohledu je blockchain poměrně triviální datová struktura. Je to doslova řetězec bloků, kde každý následující blok obsahuje hash bloku předcházejícího. Tak je zajištěno, že blok o hloubce X může vzniknout až poté, kdy je znám blok X minus jedna (protože do té doby není znám jeho hash). Blok je prostě kus dat, kde kromě odkazu na předcházející blok jsou zejména ty transakce, které se tímto potvrzují. Také je tam transakce, ve které jdou nové bitcoiny a poplatky z potvrzených transakcí na účet těžaře. Pokud je blok platný, těžař dostane odměnu. Pokud by blok obsahoval konfliktní transakce, těžař by si posílal větší odměnu než mu náleží, či by jakkoli jinak chtěl pozměnit síť, nikdo jiný jeho blok nepřijme, bude ignorován. Jiný těžař mezitím vytvoří paralelní blok, a odměnu tak získá on.

"Bitcoin je řešením "problému dvojího utrácení", dlouholetého problému informatiky, který spočívá ve vytvoření digitální jednotky, kterou nelze replikovat, protože celá nabídka je kontrolována tisíci nezávislými uzly každých ~10 minut."

Pokud se vrátíme zpět k obchodníkovi se zlatem, samozřejmě by kupec mohl zaplatit, nechat transakci zapsat do blockchainu, odjet se zlatem, a pak vygenerovat paralelní část blockchainu k té původní, která by zneplatňovala jeho původní transakci a potvrzovala jeho novou transakci. To je samozřejmě nežádoucí. Zde se uplatňuje tzv. „proof of work“ – důkaz práce.

Je to mechanismus, kdy tvorba bloku je záměrně složitá a musí se na ni vynaložit peníze. Myšlenka je taková, že pro to, aby mohl kupec zfalšovat tu vlastní transakci, by musel vytěžit paralelní bloky rychleji než zbytek sítě. Což nemůže, protože tolik výkonu nemá, protože ten by ho stál hodně peněz. Proof of work předpokládá, že většinu výkonu pro těžení budou držet ekonomicky motivovaní těžaři, kteří nebudou podvádět, jelikož se jim více vyplatí hrát podle pravidel.

Nakolik je tento předpoklad pravdivý je otázkou, nicméně v praxi by byl tento podvod natolik drahý, že by kupec musel nakoupit opravdu hodně zlata, aby se mu to vyplatilo. A pokud by kupoval hodně zlata, obchodník může čekat na více potvrzení, čímž by podvod byl ekonomicky neefektivní. Se vzrůstajícím počtem obchodníkem požadovaných potvrzení totiž stoupá i počet falešných bloků nutných pro realizaci podvodu; čím více potvrzení, tím víc by byl podvod nákladnější.

!

Podvádět v bitcoinu se prostě nevyplatí. Proč?

Kromě zmíněných nákladů na provedení doublespendu přijde útočník automaticky i o odměnu za vytěžený blok, pokud se mu doublespend nepodaří provést. Propálí tak zbytečně energii, za kterou nedostane žádnou odměnu. Pokud se mu doublespend povede, může se dostat do křížku se zákonem, jelikož hlavní obětí v případě doublespendu je vždy směnárna.

Obchodník tedy může čekat na tolik potvrzení, aby se podvod určitě nevyplatil. Pro cihlu zlata může chtít třeba 5 potvrzení, pro tunu zlata třeba 100 potvrzení a platbu za kávu může klidně nechat bez potvrzení, protože je to malá částka („potvrzení“ je počet bloků navázaných na blok s danou transakcí včetně tohoto bloku).

Jak získat a jak koupit bitcoin?

Bitcoin lze získat třemi způsoby. Lze jej vytěžit, koupit nebo vydělat. Těžba bitcoinu není nic jednoduchého, a tak většině lidí nezbývá nic jiného, než si jej koupit za fiat peníze nebo dostat jako odměnu za odvedenou práci.

Bílá čára
Kicom dává tipy pro nákup bitcoinu na centralizovaných burzách, kde se bez verifikace neobejdete.

Nákup bitcoinu?

Co se týče nákupu bitcoinu, existují dvě zásadně rozdílné varianty. Bitcoiny lze nakoupit anonymně, tedy bez verifikace a předání našich osobních údajů (jméno a příjmení, adresa bydliště, průkaz totožnosti) třetí straně, a nebo s tzv. KYC/AML, což jsou směrnice, které vyžadují identifikaci zákazníka.

Blíže k pravé podstatě bitcoinu má samozřejmě první varianta, protože bitcoin je především o základních lidských právech, jako je soukromí a svoboda.

Nákup bez verifikace

 1. přímo od lidí pomocí aplikace Vexl.
 2. přes peer-to-peer burzy (Bisq, Hodlhodl),
 3. v bitcoinovém bankomatu (mapa ATM v ČR zde),
 4. v Alza PayBoxu přes naši iOS/Android aplikaci (do 1000 € hotově i kartou),

S verifikací

 1. On-line směnárny přijímající fiat peníze (Bitstamp, Kraken, Coinmate),

KYC proces představuje velmi závažná rizika, která by běžný uživatel neměl brát na lehkou váhu. A než je dobrovolně podstoupí, měl by důsledně zvážit všechna pro a proti. Tomuto tématu se podrobněji věnujeme v 11. kapitole článku: Decentralizovaná P2P burza Bisq – Jak správně koupit a prodat bitcoin? (NÁVOD)

Výplata v bitcoinu

Nejlepší způsob, jak získat bitcoin, je si ho zasloužit neboli ho vyměnit za svůj čas, práci a dovednosti. Takových možností zatím není mnoho, ale pokud umíte něco, co umí málokdo, jste experty v oboru a lidé a firmy si bez vás neporadí, je velká pravděpodobnost, že jste v pozici, kdy zaplaceno v bitcoinu dostanete, pokud na tom budete trvat.

i

Výplata v bitcoinu v Alza.cz

Věděli jste, že u nás v Alze můžete dostávat výplatu přímo v bitcoinu? Pokud ne, určitě se nezapomeňte podívat na nabídky práce a volné pozice na stránkách Alza Kariéra.

Neustále hledáme schopné, talentované a odhodlané lidi k nám do týmu.

Výměnou odvedené práce přímo za bitcoiny se chytře vyhnete nepříjemnému a leckdy komplikovanému procesu nákupu bitcoinu. Bitcoin je navíc jednou z nejvzácnějších komodit na planetě Zemi, která v dlouhodobém horizontu roste na hodnotě nejen z finančního hlediska.

Bitcoin je narozdíl od tradičních peněz deflační. Díky tomu v dlouhodobém horizontu neztrácí odměna za vaši práci na hodnotě. Právě naopak.

Krom Alzy nabízí výplatu v bitcoinech i další firmy a společnosti. Jde především o ty progresivnější a nebo ty, jejichž business model je založen přímo na bitcoinu. Namátkou se můžete podívat na pracovní pozice u Topmonks, Satoshilabs, Braiins, a občas hledají nové kolegy i Paralelní Polis v Praze a Bratislavě, které fungují kompletně a pouze v kryptoměnách.

Příjímání bitcoinu

Hned vedle výplaty v bitcoinech lze bitcoin i přijímat. Můžete prodávat zboží a služby přímo za bitcoin. Způsobů, jak obchodovat či podnikat v bitcoinu, je spousta, a ačkoliv to není moc jednoduché, rozpoznáváme dva druhy přijímání plateb.

 1. Přijímáme doopravdy bitcoin, máme privátní klíče, čtěte: (BTCPay Server – Jak správně přijímat bitcoin (PODROBNÝ NÁVOD).
 2. Využíváme služeb třetí strany, s bitcoiny nikdy reálně nepřijdeme do styku (OpenNodeConfirmo)

Přijímání bitcoinu v prvním případě není lehká věc. Je potřeba zvážit, zda si můžete dovolit riziko kurzové volatility a někdy i velmi dlouhého bearmarketu. Velké firmy to mají samozřejmě složitější, jelikož musí platit dodavatelům a svým zaměstnancům, a proto prozatím raději volí cestu služeb třetích stran, které chrání příjemce bitoinu před volatilitou a zajišťují pevný směnný kurz.

Těžba bitcoinu

Bitcoin lze samozřejmě i těžit, ale doby, kdy se dal získat pomocí osobního počítače či laptopu, jsou už dávno a nenávratně pryč. Bitcoin se těží pomocí specializovaných ASIC zařízení, která jsou vyrobena pro jeden jediný účel, jímž je právě těžba bitcoinu. ASIC minery jsou drahé, neskutečné hlučné a jde o velmi riskantní investici.

Alternativně lze těžit altcoiny na tzv. GPU rigs, a vytěžené altcoiny pak směnit za bitcoin. Ale ani zde vůbec nejde o jednoduchou záležitost a pravděpodobnost návratnosti investice je jedna velká neznámá. V každém případě se ale vyhněte cloud miningu a všem službám, které prodávají nebo pronajímají těžební výkon. Téměř vždy jde o podvod, a pokud ne, s největší pravděpodobnosti jde o zaručeně ztrátovou záležitost.

Bitcoinové vekslování

Ideální příležitostí, jak vstoupit do paralelní bitcoinové ekonomiky, je tzv. vekslování. Nákup touto cestou provedete typicky se svolnou protistranou (např. s vaším známým, doporučeným profi vekslákem) po tom, co se přes šifrovaný messenger dohodnete na podmínkách, datu a místě směny. Při samotné transakci nejprve zaplatíte ve fiat měně smluvenou částku (ideálně v hotovosti) a následně protistrana převede odpovídající množství bitcoinu na adresu vaší peněženky. Jde o nejpřirozenější způsob peer-to-peer nákupu, který odpovídá tomu, jak byl bitcoin původně navržen.

i

Pokud se chcete nejen o vekslování jako dozvědět více, přečtěte si náš článek Bitcoinové vekslování.

Nejtěžším úkolem při vekslování bývá právě shánění vhodné protistrany. S tím může pomoci aplikace Vexl navržená vývojáři z české firmy SatoshiLabs, která vám umožní se spojit s dalšími veksláky z vašeho blízkého okolí anonymně a v soukromí naplánovat průběh obchodu.

Bílá čára: 850px
Vexl - navždy zdarma a navždy bez KYC.

A pakliže nemáte ještě nainstalovanou aplikaci Vexl, honem to napravte a dost možná budete mile překvapeni, kolik lidí z okruhu vašich známých chce nějaký ten bitcoin prodat či koupit. Již více ale v našem obsáhlém návodu Aplikace Vexl: P2P tržiště pro nákup a prodej bitcoinu ve vašem smartphonu (NÁVOD)

Jak a kde bitcoinem zaplatit?

Ačkoliv může zdání klamat, bitcoiny už zaplatíte na spoustě míst a pořídíte si za ně spoustu věcí. Obchody i jednotlivci přijímají bitcoin čím dál tím více, a to i přes Lightning Network.

Platba bitcoiny na Alze

Na Alze si můžete pořídit širokou škálu zboží od veškeré elektroniky přes trvanlivé jídlo, kosmetiku, literaturu, výbavu pro dům a zahradu až po hračky, věci na sport ale i cokoliv dalšího, co zrovna potřebujete. Za toto vše můžete zaplatit bitcoiny. Jinými slovy, již dnes můžete bitcoinem pokrýt značnou část svých nákupních potřeb.

Platba bitcoinem: platební brána Confirmo
Platba bitcoinem na Alze.

Druhým způsobem, jak u nás nakoupit za bitcoin, je rychlá a levná platba Lightningem. Ať už si kupujete počítačový hardware nebo drogerii, neváhejte ji vyzkoušet. Více o této platební metodě se dočtete v našem článku Na Alze teď zaplatíte bitcoinem také přes Lightning Network.

Platba bitcoinem: platební brána Confirmo.
Platba pomocí platební brány Confirmo.

Po zvolení platební metody Kryptoměnou (BTC / Lightning, ETH, USDT...) s logem bitcoinu budete přesměrováni na platební bránu Confirma, kde si krom BTC / LN můžete můžete zvolit i ze dvou stablecoinů USDT a USDC a také z několika vybraných altcoinů LTC, ETH, TRX a SOL.

Další skvělou možností, jak zaplatit za zboží na Alze včetně využití Lightning Network, je služba Cryptopay. I ta nabízí téměř nulové poplatky, a narozdíl od běžné platby bitcoinem zajišťuje o několik úrovní lepší transakční soukromí.

Bílá čára: 850px
Kicom ukazuje, jak zaplatit nákup na Alze přes Lightning Network.

Platba bitcoinem kdekoliv jinde

Bitcoinem se dá nepřímo zaplatit téměř kdekoliv a za cokoliv. Jen je potřeba hledat způsoby a cestičky, jak na to. V zahraničí existují služby podobné Cryptopay a používání kreditních karet je např. v USA a Kanadě běžná věc.

i

Víte, že pomocí Cryptopay můžete poslat CZK/EUR/USD na jakýkoliv běžný bankovní účet v ČR?

Pomocí této unikátní služby ale můžete uhradit i jakýkoliv nákup, účet za energie, nebo komukoliv poslat běžné peníze na bankovní účet, a přitom zaplatit bitcoinem.

Více se dočtete v našem článku Služba Cryptopay.cz – první služba v ČR propojující kryptoměny a bankovnictví.

Pokud máte finanční disciplínu a zvládnete zůstatek na kreditní kartě vyrovnat včas, můžete vesele nakupovat na kreditku vše, co potřebujete a ke konci měsíce vyrovnáte zůstatek přes Cryptopay pomocí platby v bitcoinu.

Platba bitcoinem skrze dárkové karty a kupóny

Jednou z nejpoužívanějších cest, jak zaplatit bitcoinem za zboží a služby, je nákup dárkových poukazů. Jednoduše koupíte dárkový poukaz, a ten pak uplatníte u daného obchodníka.

Bitrefill: nákup za bitcoiny
Bitrefill nabízí řadu dárkových kupónů, které můžete zaplatit bitcoinem klasicky, i přes Lightning Network.

Díky Bitrefillu můžete nakupovat bitcoinem hry a software, ale i ubytování v hotelech nebo letenky.

Bitcoin se neprodává?

Možná už tušíte a nebo vám teprve dojde, že bitcoin je vedle vašeho času tou nejvzácnější věcí na světě. Co když ale máte bitcoiny, nedostatek fiatu a potřebujete si něco koupit? Pokud své bitcoiny teď prodáte nebo je prostě utratíte, je dost možné, že vás to bude v budoucnu hodně mrzet. Pro tyto případy existují nástroje, jako je česká lendingová P2P platforma Firefish.io.

Firefish
Firefish - lendingová P2P platforma.

S pomocí Firefish si můžete půjčit fiat aniž byste své bitcoiny museli prodávat. Stačí zastavit nějaké satoshi pomocí smart contractu (vlastnictví bitcoinů se nevzdáváte) a jakmile půjčku splatíte, zastavené satoshi budete mít opět plně k dispozici. Jelikož jde o unikátní a velmi důmyslný nástroj, sepsali jsme pro vás kompletní návod jak na to - Platforma Firefish – půjčky zabezpečené bitcoinem

Doporučená četba a podcasty

Po více než patnácti letech existence bitcoinu již nelze tvrdit, že není lehké se o něm něco dozvědět. Byly vydány již celé řady knih, článků a podcastů – ale co je důležitější než kvantita, je ten správný, kvalitní obsah. Pojďme se tedy podívat na doporučenou literaturu a další digitální content, za jehož kvalitu dáme ruku do ohně.

Knihy od Braiins Publishing

Braiins Publishing je dceřiné nakladatelství společnosti Braiins, které se zabývá provozem nejstaršího miningového poolu na světě, vývojem těžebního softwaru a hardwaru. Ostřílení kurátoři z Braiins tak hledají výjimečná knižní díla, která stojí buď za překlad, nebo za publikaci.

A že nevíte, po které knize sáhnout jako první? Možná vám to přijde úsměvné, ale právě dětská kniha Bitcoinové peníze od Michaela Caracase objasňuje dle našich zkušeností bitcoin nejen dětem, ale především dospělým. Skvěle se čte i 21 lekcí: Co mě naučil pád do bitcoinové králičí nory, a jestliže chcete vědět více, na nic nečekejte a vrhnětě se na Odluka peněz od státu a pokračujte Návratem zdravých peněz od Josefa Tětka.

Podcasty

V našich končinách lze s čistým vědomím doporučit podcast a youtubový kanál STACKUJ.CZ od autora několika knih a řady našich článku – Josefa Tětka. V podcastu se setkáte s řadou zajímavých hostů a dozvíte se nejen stěžejní informace, ale vhlédnete i do denních životů známých osobností z bitcoinové komunity, se kterými Josef probírá pestrá témata z bitcoinového odvětví, ale i života samotného.

STACKUJ.CZ
Podcast s prvotřídním bitcoinovým obsahem – Stackuj.cz.

Na youtubovém kanálu STACKUJ.CZ se tak budete mít možnost potkat s předními bitcoinovými OGs, jako jsou Marek Palatinus aka Slush a Pavol Rusnák aka Stick ze SatoshiLabs, Janem Čapkem a Pavlem Moravcem z Braiins, ale i s řadou dalších zajímavých osobností z české a slovenské bitcoinové scény.

i

Bitcoinová univerzita

Bitcoin je fascinující svou multidisciplinaritou: můžeme jej analyzovat ze strany kryptografie, těžby, ekonomie či z hlediska praktických návodů. Na Alza pravidelně přinášíme texty, kterými posouváme naše i vaše poznání bitcoinu na novou úroveň. Z poslední doby doporučujeme zejména tyto články:

Sedm mýtů o bitcoinu, a proč jim nevěřit

Bitcoinová cirkulární ekonomika aneb proč s ním platit

KYC: poznej svého zákazníka, pravil regulátor

Schnorrovy podpisy a Taproot: dlouho očekávané upgrady bitcoinu se blíží!

Co je těžba bitcoinu a způsobuje opravdu ekologickou katastrofu?

10+1 kniha pro bitcoinery

Umbrel – bitcoin full node s Lightningem i pro úplné amatéry (NÁVOD)

Bitcoin v reálném životě – akce, meetupy a komunita

Jednou ze zdánlivě největších bariér při vstupu do bitcoinu je reálný kontakt s ostatními bitcoinery. Člověk má na samém začátku pocit, že je na to sám a nikoho jiného kolem něj bitcoin nezajímá, a přece by nemohl být dále od pravdy. V našich končinách už se dlouhé roky pořádají nejen lokální, ale i celosvětové akce unikátního charakteru.

Hackers Congress Paralelní Polis

Ač nejde o ryze bitcoinovou akci, zaslouží si HCPP v této kapitole první místo. Jde o snad nejstarší konferenci tohoto charakteru s ještě více unikátním duchem místa a atmosférou, kterou jinde nenajdete. HCPP se koná každý rok se speciálně vybraným tématem, které reaguje na poslední změny ve světě.

HCPP
Hackers Congress Paralelní Polis: Resistance.

Reportáže z HCPP již tradičně každoročně pokrývá Michal Rybka a rozhodně stojí za přečtení. Michalovy dojmy naleznete v našem Bitcoinového Rozcestníku, v sekci Reportáže.

ChainCamp a BTCPrague

Dvě zásadní akce, kterých se u nás každoročně můžete zúčastnit a potkat tisíce lidí se stejným zájmem, pocházejí z hlavy jednoho z našich autorů Matyáše Kuchaře a jeho bratra Martina. Ta první se odehrává každoročně v Ostravě a druhá měla v roce 2023 úspěšný debut v pražských Letňanech.

Bílá čára
ChainCamp 2023 After Movie.

ChainCamp je bezpochyby největší československou akcí, která se od roku 2020 odehrává v Ostravě, zpravidla v září. Na Chaincampu se máte možnost potkat s osobnostmi z bitcoinové komunity, poslechnout si přednášky, zúčastnit se workshopů, a hlavně poznat nové lidi a navázat nová přátelství.

Bílá čára
BTC PRAGUE 2023 After Movie.

BTCPrague má na rozdíl od ChainCampu za cíl být největší evropskou a nekompromisní Bitcoin-only konferencí, která přiláká bitcoinery z celého světa. V roce 2023 proběhl první ročník a zúčastnilo se okolo 10 000 lidí. Na akci jste měli možnost potkat se a vyslechnout si talky nejen osobností z československého rybníčku, ale i ze všech koutů světa. Naše dojmy z celé akce si můžete přečíst v článku: BTC Prague 2023 (REPORTÁŽ)

JEDNADVACET

A pakliže se vám nechce čekat na zmíněné akce, nebo se necítíte dobře v davu lidí, je tu komunitní projekt JEDNADVACET, který má za cíl vytvářet síť lokálních komunit a pořádání meetupů. Na webu Jednadvacítky naleznete mapu ČR s odkazy na Signální skupiny (šifrovaný messenger Signal.org) pro vaše město, kalendář pořádaných akcí a řadu dalších užitečných informací.

Jednadvacet
Logo české Jednadvacítky.

Pokud na mapě své město a Signální skupinu nevidíte, je možná ten pravý čas a příležitost ve vaší lokalitě rozjet pravidelné meetupy. Nevíte jak na to? Připojte se do mateřské skupiny, kde vám ostatní pomohou, poradí a dost možná vás i osobně podpoří. Po vzoru JEDNADVACET slovenská komunita založila web DVADSATJEDEN.

BTC a CZK – jaký je kurz a cena bitcoinu?

Cena bitcoinu po několika pádech a neustálém kolísání kurzu narostla až do takřka závratných výšin. Budoucí cenové úrovně nemůže nikdo s jistotou předvídat, ačkoli mnozí se o to snaží. Již nyní však víme, že se jedná o bezprecedentní pokus o decentralizované nestátní peníze a po deseti letech existence se bitcoinu daří velmi dobře. Aktuální kurz (CZK) a jeho vývoj za poslední měsíce můžete sledovat například na stránkách Coinmarketcap.

i Bitcoin: To nejdůležitější v bodech

Aktuální kurz bitcoinu


Každou chvíli se lze dočíst o kryptoměně, která aktuálně dosahuje vyššího zhodnocení než bitcoin. Byl to nicméně právě bitcoin, který těmto jiným měnám vydláždil cestu – a je svou komunitou, počtem uzlů, objemem transakcí a množstvím kvalitních vývojářů nepřekonaný, a pravděpodobně i nepřekonatelný. Pravý význam bitcoinu teprve svět objevuje – a nikdy není pozdě se do něj ponořit a naučit se s ním pracovat.

Bitcoin (VŠE, CO CHCETE VĚDĚT): Autoři článku

Josef Tětek

Josef Tětek

Josef je ekonom vycházející z rakouské školy ekonomie. Věnuje se Stackuj Podcastu a vede edukativní projekt Trezor Academy se zaměřením na posílení finanční a bitcoinové gramotnosti primárně v Africe. Autor knih Nepřátelé státu, přátelé svobody, Bitcoin: Odluka peněz od státu a Bitcoin: Návrat zdravých peněz. @JosefTetek na Twitteru.

Osobní stránky: Stackuj.cz

Bílá čára: 850px
Josef Tětek – autor kapitol: Co je to bitcoin?, Bitcoin jako deflační měna, Bitcoin a monetární ekonomie, Těžba a vytváření bitcoinů, Průběh bitcoinové transakce a Bitcoin jako odluka peněz od státu
Aleš Janda

Aleš Janda

Bitcoinovým nadšencem od roku 2010. Od roku 2011 se rád setkával s lidmi, se kterými obchodoval bitcoiny, až do roku 2014, kdy přes něj začali podvodníci prát špinavé peníze. V roce 2013 vyřešil krádež bitcoinů z tehdejšího tržiště Bitcash.cz. Na základě poznatků ze zkoumání pak vytvořil první stránku, která dokázala trasovat bitcoiny: WalletExplorer.com. Tím se zabývá dosud: od roku 2015 pracuje jako analytik a výzkumník pro firmu Chainalysis zabývající se trasováním kryptoměn, kde zkoumá, jak přesně transakce různých kryptoměn fungují a co se z nich dá vyčíst. Příležitostně pomáhá policii v odhalování kryptoměnových podvodů, i je častým členem centra „kryptoanarchie“ v Paralelní Polis.

Bílá čára: 850px
Aleš Janda – autor kapitoly: Co vlastně Bitcoin řeší po technické stránce?
Michal Mikle

Michal Mikle

Jsem overclocker a nadšený Bitcoiner. U počítačového hardwaru mne nevyužitý výkon nenechává chladným a pro své záliby leckdy sáhnu i po tekutém dusíku či po jiných extrémních metodách chlazení. Založil jsem službu pro optimalizaci Intel procesorů delid.cz, skládám PC na míru a baví mě téma soukromí a bezpečnosti. Mimo digitální svět se zajímám o permakulturu a další systémy nízké časové preference.

Bílá čára: 850px
Michal Mikle - autor kapitol: Jak získat a jak koupit bitcoin?, Jak a kde bitcoinem zaplatit?, Doporučená četba a podcasty a Bitcoin v reálném životě - akce, meetupy a komunita

4,8 99×
Trezor Model T
Hardware peněženka šifrovací, podporuje více než 500 měn, USB-C, microSD, Password Manager
Koupit s kódem ALZADNY30 2 589,-
Zlevněno -15 %
3 699,- 4 399,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: TREZBIT1d
4,8 487×
Trezor Model One - Black
Hardware peněženka - podpora 600 kryptoměn (Bitcoin, Litecoin, Ethereum…), Password manager, U2F a další funkce pro správu digitální identity, OLED displej 128x64, snadné použítí na Windows, OS X, Linux, USB
Koupit s kódem ALZADNY30 1 049,-
1 499,-
Skladem > 5 ks
Objednací kód: TREZBIT1
5,0
Bitcoin: Návrat zdravých peněz
Kniha - autor Josef Tětek, 184 stran, česky, brožovaná bez přebalu matná
335,-
Skladem 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: FKPBTC08
4,7
Bitcoinové peníze
Kniha - autor Michael Caras, 34 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá
209,-
Skladem 2 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: FKPBTC02
5,0
Vynález jménem Bitcoin
Kniha - 114 stran, česky, brožovaná bez přebalu matná
272,-
Skladem 3 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: FKPBTC01
5,0
21 lekcí: Co mě naučil pád do bitcoinové králičí nory
Kniha - autor Gigi, 150 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá
245,-
Momentálně nedostupné
Objednací kód: FKPBTC05
4,9
Bitcoinový standard
Kniha - autor Saifedean Ammous, 336 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá
359,-
Skladem 4 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: FKPBTC04
545,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: FKPBTC06
5,0
Začínáme na burze - rozšířené vydání
Elektronická kniha - Jak uspět při obchodování na finančních trzích. Akcie, komodity, forex i kryptoměny. - autor Ondřej Hartman, 272 stran
249,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK27937
4,9 15×
Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti
Kniha - autor Dominik Stroukal; Jan Skalický, 294 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá
Super cena
298,- Ušetříte 19,-
Skladem > 10 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: FKP0357527
4,9 15×
Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti
Elektronická kniha - Od začátku koronavirové krize vzniká rekordní množství peněz. Dolarů i korun. Lidé tak čím dál více zkoumají možné alternativy. Může se takovou alternativou stát Bitcoin? Třetí rozšířené vydání o historii, ekonomii a technologii kryptoměn. - autor Dominik Stroukal, 296 stran, česky
322,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK38007
4,8
Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti
Elektronická kniha - autor Dominik Stroukal, 200 stran
195,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK25934
4,7
Bitcoin: Peníze budoucnosti
Elektronická kniha - autor Dominik Stroukal a Jan Skalický, 170 stran
99,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK22762
Jak pochopit Bitcoin
Elektronická kniha - autor Ing. Michael Merta, 68 stran, česky
179,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK36772
4,8 487×
Trezor Model One - White
Hardware peněženka - podpora 600 kryptoměn (Bitcoin, Litecoin, Ethereum…), Password manager, U2F a další funkce pro správu digitální identity, OLED displej 128x64, snadné použítí na Windows, OS X, Linux, USB
Koupit s kódem ALZADNY30 1 049,-
1 499,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: TREZBIT
4,7 50×
Ledger Nano S Plus Matte Black Crypto Hardware Wallet
Hardware peněženka - šifrovací, snadné použití na Windows, OS X, Linux nebo smartphone (iOS, Android), certifikace CC EAL5+, možnost správy DeFi a NFT, podpora velkého množství měn, USB-C, jednoduché ovládání
2 099,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: TREZBIT8h
4,4 59×
Ledger Nano X Onyx Black Crypto Hardware Wallet
Hardware peněženka - šifrovací, snadné použítí na Windows, OS X, Linux nebo smartphone(iOS, Android), certifikace CC EAL5+, chipy: ST33J2M0 + STM32WB55, podpora velkého množství měn, možnost bezdrátového připojení pomocí bluetooth, jednoduché ovládání
3 999,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: TREZBIT7d
5,0
Lightning Network: Platby budoucnosti
Kniha - 212 stran, česky, pevná
545,-
Skladem 2 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: FKPBTC07
4,4 37×
FIXED Tiny Wallet for AirTag z pravé hovězí kůže černá
Peněženka - unisex, kožená, s kapsou na bankovky, bez zapínání, ručně šitá, každodenní využití, černá barva, rozměry 9,2 × 12 × 3,5 cm (V׊×D)
599,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: PP961a16
5,0
Cryptosteel Capsule Solo
Peněženka na hesla offline - zabezpečení z nerezové oceli. Nastavitelné oddělovače s kapacitou 133 znaků. Skořepina z AISI 303. Jádro, oddělovače, spojovací prvky a dlaždice postav z AISI 304. V balení: 1 x nádoba na kapsle, 1 x sada dlaždic (> 800).
2 299,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: CSTEEL001a1
4,5
Recovery Seed Standart
Peněženka na hesla - offline hardwarová peněženka, jedna destička s gravírovací tužkou slouží pro snadný, rychlý a trvalý záznam Vašeho seedu
1 099,-
Skladem 1 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: RCV004a
4,8 18×
YubiKey 5 NFC
Autentizační token - univerzální bezpečnostní token s USB-A rozhraním a NFC čipem, podporou protokolů FIDO2 (bezheslové ověřování), OTP, PIV (Smart Card) a OpenPGP, pomocí kterého maximálně zabezpečíte váš e-mail, sociální sítě, kryptoburzu, přístup do počítače, pouhým dotykem prstu zcela eliminujete hrozbu phishingu. Mechanická odolnost, voděodolnost a bezbateriový provoz, ideální na svazek klíčů.
Zlevněno -11 %
1 629,- 1 849,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: YUBIK002a1
4,8 18×
YubiKey 5C NFC
Autentizační token - univerzální bezpečnostní token s USB-C rozhraním a NFC čipem, podporou protokolů FIDO2 (bezheslové ověřování), OTP, PIV (Smart Card) a OpenPGP, pomocí kterého maximálně zabezpečíte váš e-mail, sociální sítě, kryptoburzu nebo přístup do počítače, pouhým dotykem prstu zcela eliminujete hrozbu phishingu.
1 929,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: YUBIK002a5
5,0
YubiKey 5Ci
Autentizační token - bezpečnostní token s USB-C a Lightning konektorem, podporou protokolů FIDO2 (bezheslové ověřování), OTP, PIV (Smart Card) a OpenPGP, pomocí kterého maximálně zabezpečíte váš e-mail, sociální sítě, kryptoburzu nebo přístup do počítače, pouhým dotykem prstu zcela eliminujete hrozbu phishingu. Mechanická odolnost, voděodolnost a bezbateriový provoz, ideální na svazek klíčů.
2 239,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: YUBIK002a6
YubiKey C Bio FIDO Edition
Autentizační token - biometrický bezpečnostní token s USB-C rozhraním a podporou passwordless protokolu FIDO2 (bezheslové ověřování), pomocí kterého maximálně zabezpečíte e-mail, sociální sítě či kryptoburzu podporující FIDO2, a to pouhým otiskem prstu. Mechanická odolnost, voděodolnost a bezbateriový provoz.
3 139,-
Skladem 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: YUBIK002a8
3,0
YubiKey 5 Nano
Autentizační token - miniaturní bezpečnostní token s USB-A rozhraním, podporou protokolů FIDO2 (bezheslové ověřování), OTP, PIV (Smart Card) a OpenPGP, pomocí kterého maximálně zabezpečíte váš e-mail, sociální sítě, kryptoburzu nebo přístup do počítače, pouhým dotykem prstu zcela eliminujete hrozbu phishingu. Lze trvale ponechat v USB portu počítače.
1 989,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: YUBIK002a2
5,0
Recovery Seed Double
Peněženka na hesla - offline hardwarová peněženka, dvě ocelové destičky s gravírovací tužkou slouží pro snadný, rychlý a trvalý záznam dvou Vašich seedu
1 699,-
Skladem 4 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: RCV003a
5,0
Recovery Seed Two
Peněženka na hesla - offline hardwarová peněženka, dvě ocelové destičky pro rožšíření shamir backupu
1 599,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: RCV002a
2,2
Cryptosteel Cassette Solo
Peněženka na hesla offline - AISI 304. Dodáváne s více než 250 dopisními dlaždicemi z nerezové oceli. V balení: 1 x kryptostelová kazetová jednotka, 1 x sada písmen (cca 800 dlaždic).
2 499,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: CSTEEL001a3
5,0
Cryptosteel Capsule Duo
Peněženka na hesla offline - zabezpečení z nerezové oceli. Nastavitelné oddělovače s kapacitou 133 znaků. Skořepina z AISI 303. Jádro, oddělovače, spojovací prvky a dlaždice postav z AISI 304. V balení: 2 x nádoba na kapsle, 1 x sada dlaždic (> 1400).
3 499,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: CSTEEL001a2
5,0
Recovery Seed Shamir Backup edice
Peněženka na hesla - offline hardwarová peněženka, 4x ocelové destičky s gravírovacím tužkou pro zápis shamir backupu od společnosti Trezor
2 799,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: RCV001a
1,0
YubiKey Bio FIDO Edition
Autentizační token - biometrický bezpečnostní token s USB-A rozhraním a podporou passwordless protokolu FIDO2 (bezheslové ověřování), pomocí kterého maximálně zabezpečíte e-mail, sociální sítě či kryptoburzu podporující FIDO2, a to pouhým otiskem prstu. Mechanická odolnost, voděodolnost a bezbateriový provoz.
3 059,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: YUBIK002a7
4,3
YubiKey 5C
Autentizační token - kompaktní bezpečnostní token s USB-C rozhraním, podporou protokolů FIDO2 (bezheslové ověřování), OTP, PIV (Smart Card) a OpenPGP, pomocí kterého maximálně zabezpečíte váš e-mail, sociální sítě, kryptoburzu nebo přístup do počítače, pouhým dotykem prstu zcela eliminujete hrozbu phishingu. Mechanická odolnost, voděodolnost a bezbateriový provoz, ideální na svazek klíčů.
1 999,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: YUBIK002a3
Recovery Seed One
Peněženka na hesla - offline hardwarová peněženka, jedna ocelovová destička pro rožšíření shamir backupu
999,-
Skladem 4 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: RCV005a
Cryptosteel Capsule Trio
Peněženka na hesla offline - zabezpečení z nerezové oceli. Nastavitelné oddělovače s kapacitou 133 znaků. Skořepina z AISI 303. Jádro, oddělovače, spojovací prvky a dlaždice postav z AISI 304. V balení: 3x nádoba na kapsle, 2 x sada dlaždic (> 2200).
4 799,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: BUNCSTEEL01a13
Cryptosteel Capsule Quintet
Peněženka na hesla offline - zabezpečení z nerezové oceli. Nastavitelné oddělovače s kapacitou 133 znaků. Skořepina z AISI 303. Jádro, oddělovače, spojovací prvky a dlaždice postav z AISI 304. V balení: 5x nádoba na kapsle, 3 x sada dlaždic (> 3600).
7 599,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: BUNCSTEEL01a15
4,7 14×
Dark Web: Sex, drogy a bitcoiny
Elektronická kniha - Dark Web je tajemné a mýty opředené místo na internetu, kde se za virtuální peníze dá koupit leccos ilegálního. Lidé si posílají poštou drogy a padělané dokumenty, nakupují ukradené kreditní karty a sledují pornografii za hranou zákona... - autor Dominik Stroukal, 208 stran, česky
237,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK35396
4,7 10×
Čísla nelžou
Elektronická kniha - Celosvětově uznávaný kanadský vědec českého původu Vaclav Smil nás ve své knize bere na faktografickou výpravu za poznáním, na níž pomocí překvapivých statistik a názorných grafů zpochybňuje naše mnohdy pohodlné myšlení a vyvrací novodobé mýty o tom, jak svět funguje. - autor Vaclav Smil, 400 stran, česky
279,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK39027
4,8 55×
Atomové návyky
Elektronická kniha - James Clear vydestiloval to nejlepší z biologie, psychologie a neurověd, aby vás naučil dosahovat svých cílů. Své návyky nezměníte velkým předsevzetím, ale pomocí drobných, vytrvalých krůčků. Zlepšete se jen o 1 % denně – a dokážete cokoli. - autor James Clear, 288 stran, česky
249,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK33788
4,9
Ekonomické bubliny
Elektronická kniha - autor Dominik Stroukal, 240 stran, česky
237,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK30229
4,7 19×
Inteligentní investor
Elektronická kniha - autor Benjamin Graham, 504 stran
637,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK25763
3,7
Naučte se investovat
Elektronická kniha - autor Daniel Gladiš, 176 stran
220,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK4070
4,8
Akciové investice
Elektronická kniha - autor Daniel Gladiš, 176 stran
195,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK15911
Akciové investice
Elektronická kniha - autor Daniel Gladiš, 216 stran, česky
254,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK38137
3,8
Stát se investorem
Elektronická kniha - autor Mikuláš Splítek, 320 stran, česky
279,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK34998
Vytisknout
P-DC1-WEB01
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací