AP+ slevy v app AP+ slevy

Jak vybrat digestoř

Zobrazit katalog

Digestoř v kuchyni hraje nezastupitelnou roli. Eliminuje nepříjemné výpary a pachy, předchází tvorbě plísní a pomáhá udržovat v kuchyni čistý vzduch. V našem průvodci získáte přehled, jaké druhy digestoří jsou na trhu, jaký výkon by digestoř měla mít a jakou digestoř zvolit do paneláku nebo do velké domácnosti. Poradíme vám, jak vybrat správnou digestoř do vaší kuchyně.

Jak vybrat digestoř

Tipy, jak vybrat digestoř

Proč si pořídit digestoř?

Zbavit se zápachu v kuchyni není ani zdaleka jediný důvod, proč instalovat digestoř. Odsavač par plní hned několik důležitých funkcí:

 • Odstraňování zápachu a výparů

  Digestoř odvádí z kuchyně výpary, kouř a zápach vznikající při vaření a pečení. Nejenže tak udržuje v místnosti příjemné ovzduší bez zápachu, ale zároveň eliminuje usazování tukových částic na stěnách a nábytku. Tato funkce je nezastupitelná zejména máte-li otevřený koncept kuchyně spojené s obývákem.

 • Zlepšení kvality vzduchu

  Pokud máte plynový sporák, digestoř zabraňuje zvýšené koncentraci oxidu uhelnatého a oxidu dusíku, které se tvoří při hoření plynu.

 • Eliminace vlhkosti a vzniku plísní

  Díky odvádění výparů při vaření nedochází ke kondenzaci par na stěnách a nábytku. Jedná se o efektivní způsob, jak snížit vlhkost a předejít tvorbě plísní v kuchyni.

 • Snížení rizika požáru

  Během vaření a pečení se do ovzduší uvolňují organické hořlavé látky (např. tuky, oleje, cukry, bílkoviny apod.) v podobě kouře, páry a aerosolu. V uzavřeném a nevětraném prostoru se hromadí, a především mastnoty zachycené v blízkosti plamene nebo jiného zdroje tepla mohou způsobit požár. Digestoř minimalizuje množství těchto látek a snižuje riziko vzniku požáru.

 • Snížení teploty v kuchyni

  Odtahová digestoř odvádí z kuchyně horký vzduch a páru, a především v létě zlepšuje klima v domácnosti. Částečně tak funguje jako klimatizace nebo ventilátor, čímž pomáhá snížit náklady za energie.

Jaké jsou výhody digestoře?

Digestoř v kuchyni má mnoho výhod a pomáhá udržovat kuchyň čistou, zdravou a bezpečnou.

 • Odstraňuje zápach
 • Snižuje horko kolem sporáku
 • Eliminuje vznik plísní v bytě
 • Zabraňuje usazování tukových částic na stěnách a nábytku
 • Snižuje riziko požáru
 • Poskytuje osvětlení nad sporákem
 • Doladí design kuchyně

Jaké jsou nevýhody digestoře a její alternativy?

Existuje několik nevýhod, potažmo povinností spojených s použitím digestoře, především má-li být účinná.

Náklady na instalaci

Instalace digestoře může být někdy nákladná, zejména pokud vyžaduje stavební úpravy. Nicméně většina novostaveb je již vybavena připravenou ventilační šachtou, což novým majitelům snižuje náklady na instalaci.

Hlučnost

Některé digestoře mohou být hlučné, a tudíž pro někoho obtěžující. Nicméně v nabídce jsou mnohé moderní a tiché digestoře, jejichž provoz je komfortní. Nutno podotknout, že na hlučnost digestoře mají vliv i různé rychlosti ventilátoru, čímž lze hlučnost do jisté míry regulovat a také pravidelné čištění digestoře, neboť zanesené filtry nebo ventilátor hlučný provoz zhoršují.

Nutnost pravidelné údržby

Pravidelná údržba digestoře je pro efektivní a účinné odsávání nevyhnutelná. Zároveň prodlužuje životnost digestoře.

Jaké jsou alternativy k odtahové digestoři?

Jistou alternativou k digestořím obecně mohou být filtry na vzduch instalované do vývodu z kuchyňské trouby. Tyto filtry zachytí tukové částice a kouř, než se dostanou do prostoru kuchyně. Nicméně nejsou tak účinné jako odsavač par a i v tomto případě je nutné počítat s náklady spojenými s výměnou filtrů.

Vhodnou možností, jak zajistit odsávání par v kuchyni s co nejnižšími náklady a bez stavebních úprav jsou recirkulační digestoře, které čistí vzduch pomocí pachových a tukových filtrů a poté ho vracejí zpět do kuchyně. Především jednoduchá instalace recirkulační digestoře a menší náklady na pořízení jsou jejími hlavními výhodami. Ovšem v porovnání s odtahovou digestoří může být její účinnost omezená a pravidelná výměna filtrů je rovněž žádoucí.

Jakou digestoř zvolit?

Při výběru digestoře se zaměřte především na rozlohu vaší kuchyně, umístění a velikost varné desky, míru hlučnosti a funkce. Důležitý je typ vývodu, proto je zásadní předem zjistit, zda vaše kuchyň umožňuje připojení na odtah nebo bude vhodnější recirkulace.

Důležité parametry digestoře

Výkon digestoře

Výkon digestoře závisí na velikosti prostoru, ze kterého má odvádět výpary. Pokud máte kuchyň spojenou s obývákem, musíte započítat obě místnosti. Čím větší prostor, tím výkonnější digestoř potřebujete. Běžné typy digestoří odsají za hodinu 300–700 m³ páry, ty nejvýkonnější až 1 500 m³. Správně zvolený odsavač par musí být schopný vyměnit vzduch v daném prostoru alespoň 5× za hodinu, nejlépe až 10×. Při výběru spočítejte objem celého prostoru (šířka × délka × výška celé plochy) k prvním uzavíratelným dveřím. Takto získané číslo je ekvivalentem výkonu motoru digestoře pro pročištění daného prostoru.

 • Příklad konkrétního výpočtu

* Rozměr místnosti: 7 × 5 m
* Výška stropu: 2,9 m
* Objem místnosti: 7 × 5 × 2,9 m = 101,5 m³
* Celkový objem, který je nutno za hodinu vyměnit: 5 × 101,5 m³ = 508 m³
* Požadovaný výkon digestoře: 508 m³/h


Pozn.: Výše vypočtená hodnota je minimální a doporučujeme zvolit digestoř s jistou výkonnostní rezervou.

Šířka digestoře

Šířka digestoře musí být stejná nebo větší než šířka varné desky.

Typ vývodu digestoře

Jsou dva základní typy digestoří podle druhu vývodu. Digestoře, které mají možnost napojení na odtah nebo recirkulační digestoře. Komínové a ostrůvkové digestoře primárně napojované na odtah mají ve většině případů i možnost recirkulace.

 • Samotná instalace digestoře bez odtahu je poměrně jednoduchá a šikovný kutil si s ní poradí. Dle návodu ji upevněte na zeď a připojte do elektrické zásuvky.
 • Digestoře s odtahem je ještě nutné napojit na odtahové potrubí. Komínové i ostrůvkové digestoře mají nastavitelnou výšku vývodu, přičemž odtahové potrubí vede přes zeď přímo ven nebo do odtahové šachty, případně je skryté v komínu.

  Důležité je, aby odtahové potrubí vedlo co nejkratší cestou ven bez zbytečných ohybů. Každý ohyb do pravého úhlu totiž až o třetinu sníží výkon digestoře a zároveň zvýší hlučnost. Vodorovné potrubí má požadovanou účinnost, pouze pokud je dlouhé maximálně 2–3 m. Další podmínkou je průměr odtahového potrubí, který musí být minimálně 120 mm, optimálně však 150 mm.

  Nesmíme rovněž opomenout výběr digestoře podle umístění odtahu. Předem musíte promyslet, zda je pro dispozice vaší kuchyně vhodný vrchní odtah, boční odtah nebo zadní odtah.


Tip: Z důvodu zvýšené hlučnosti si dejte pozor na to, aby se odtahové potrubí nedotýkalo skříňky.

Hlučnost

Hlučnost digestoří se uvádí v dB (decibelech) a liší se podle typu spotřebiče. Tento parametr zohledněte hlavně, pokud máte menší kuchyň. Nejtišší digestoře vydávají hluk okolo 40 dB, nejhlučnější okolo 70 dB.

Osvětlení

Digestoře mívají halogenové žárovky nebo modernější LED diody. Doporučujeme osvětlení pomocí LED technologie, protože vykazuje nižší spotřebu, delší životnost, minimální zahřívání a vyšší odolnost vůči častému rozsvěcování a zhasínání. LED diody samotné jsou také hezčí a světlo z nich je příjemnější.

Ovládání

Digestoře se ovládají buď běžnými tlačítky, nebo jsou vybavené elektronickým ovládáním  s displejem a dotykovými tlačítky. Moderní a velmi pohodlné je bezdotykové ovládání, které umožňuje regulaci digestoře pomocí gest, hlasových příkazů nebo prostřednictvím dálkového ovladače. Hodí se zejména do designových kuchyní. Odsávání má obvykle 2–4 výkonnostní stupně.

V dnešní době si můžete pořídit také odsavač par, který je přímo propojen s varnou deskou inovativním systémem Hob2Hood. Díky chytrému propojení je tento systém schopný sám rozeznat, kdy je nutné spustit odsávání. Využití konektivity mezi varnou deskou a digestoří za pomoci systému Hob2Hood umožňují spotřebiče AEG, Electrolux a Faber. A pokud toužíte po opravdu nadčasové záležitosti, pak je tu pro vás inteligentní varná deska s integrovanou digestoří vybavenou centrálním ventilátorem.

Moderní funkce digestoře

Odsávání par v kuchyni může být zajištěno základním modelem, ale digestoř může disponovat i nadstandardními a moderními funkcemi, které vám vaření a pobyt u sporáku zpříjemní.

 • Funkce odloženého vypnutí – po ukončení vaření ponechá digestoř v chodu a vypne ji až po určité době pro dokonalé odstranění všech zbytkových par.
 • Funkce Boost – funkce intenzivního odsávání, kdy se přechodně zvýší výkon na maximum a po několika minutách se vrátí na původně nastavený stupeň.
 • Funkce Hob2Hood – bezdrátová technologie, která umožňuje propojení varné desky s digestoří a zajišťuje automatickou regulaci provozu odsavače par. Během vaření upravuje intenzitu odsávání podle množství uvolňující se páry a kouře, nebo podle toho, kolik varných zón právě používáte. Funkce Hob2Hood se postará o svěží a příjemné klima v kuchyni a vy se můžete plně soustředit na přípravu pokrmů.
 • Funkce signalizace nasycení filtru – tato funkce vás včas upozorní, že jsou filtry v digestoři nasycené a je potřeba provést údržbu, nebo je vyměnit.
 • Časovač – umožňuje nastavit čas vypnutí digestoře.
 • Zpětná klapka – slouží hlavně v zimních měsících, kdy je třeba počítat s možností srážení par a odkapáváním vody dolů. Zpětná klapka umístěná v potrubí se otevírá pouze jedním směrem a zabraňuje nejen stékání vody, ale také průniku hmyzu a studeného vzduchu.
 • Funkce dvojité sání – část vzduchu je nasávána pomocnou sací zónou na spodní části digestoře. Tím je v této oblasti eliminováno nebezpečí kondenzace par.
 • Funkce recirkulace – odtahová digestoř je schopná fungovat i bez externího odvodu vzduchu.

Tvar a design digestoře

Především komínové a ostrůvkové digestoře nabízí pestrou nabídku modelů, tvarů, materiálů i barev. Záleží tak jen na vás, jaký typ digestoře si vyberete k designu vaší kuchyně. Nadčasovou klasikou jsou nerezové digestoře komínového tvaru. Na oblibě stoupají digestoře válcové, lustrové i retro digestoře.

Třída energetické náročnosti

Třídy energetické náročnosti udávají výkon a spotřebu digestoře, tedy kolik energie potřebuje digestoř pro dosažení svého maximálního výkonu. Je označována písmeny A až G, výjimečně A+ či A++. Tato informace je k dohledání na energetickém štítku.

Energetický štítek digestoře

Energetický štítek musí být podle zákona součástí každé digestoře. Výrobci na něm udávají údaje o produktu, které jsou měřené za předem stanovených podmínek.

Jaké údaje naleznete na energetickém štítku?

 • Energetická účinnost
 •  
 • Roční spotřeba
 •  
 • Účinnost odsávání
 •  
 • Účinnost osvětlení
 •  
 • Účinnost tukových filtrů
 •  
 • Hodnota hluku

Typy digestoří

Komínová digestoř 

Komínové digestoře

 • Hodí se do větších kuchyní
 • Mají vysoký výkon pro efektivní odsávání
 • Určeny pro odtah do komína

Komínové odsavače par jsou výkonné a představují výrazný designový prvek v každé kuchyni. Hodí se do velkých kuchyní, které mají možnost odtahu komínem. Upevňují se na zeď mezi závěsné skříňky. Vsadit můžete na klasický i moderní design ze skla.

Výhody a nevýhody
 • Vhodné do větších kuchyní
 • Odsají až 1 000 m³ vzduchu za hodinu
 • Výrazný kuchyňský prvek
 • Široký výběr modelů
 • Zabírají více prostoru
 • Složitější instalace
 • Vyšší spotřeba elektřiny
 • Vyšší cena
Ostrůvková digestoř 

Ostrůvkové digestoře 

 • Pro větší a moderní kuchyně
 • Umístění v prostoru nad varnými ostrůvky
 • Výrazný spotřebič uprostřed kuchyně
 • Vysoký sací výkon

Ostrůvkové digestoře se připevňují ke stropu kamkoli do prostoru nad varnými ostrůvky. Pokud nemáte sporák nebo varnou desku u zdi, jedná se o nejlepší řešení. Vyvinou vysoký výkon a jsou výrazným kuchyňským spotřebičem.

Výhody a nevýhody
 • Vhodné do velkých kuchyní
 • Odsaje až 1 495 m³ vzduchu za hodinu
 • Designově výrazný spotřebič
 • Montáž nad ostrůvky
 • Široký výběr modelů
 • Složitější instalace
 • Vyšší cena
Výsuvná digestoř 

Výsuvné digestoře 

 • Ideální do malých kuchyní
 • Malé rozměry díky možnosti teleskopického zasunutí
 • Nižší výkon oproti komínovým a ostrůvkovým digestořím

Máte-li menší kuchyň, výsuvné odsavače par budou pro vás vhodnou volbou. Jejich hlavní doménou je nenápadnost. Teleskopické digestoře mají výsuvný přední panel, který vyjede pouze při provozu. Při nečinnosti je vysouvací část schovaná a nenarušuje vzhled kuchyňské linky.

Výhody a nevýhody
 • Vhodné do menších a středně velkých kuchyní
 • Odsají až 799 m³ vzduchu za hodinu
 • Při nečinnosti jsou schované
 • Nenarušují design kuchyně
 • Nižší výkon
 • Někomu může vadit méně výrazný design
Podstavná digestoř 

Podstavné digestoře 

 • Vhodné do menších kuchyní
 • Cenově nejdostupnější
 • Umístění pod skříňku nebo volně nad sporák
 • Vývody z boku, zezadu i ze shora

Podstavné neboli podvěsné digestoře jsou podstatně menší než komínové nebo ostrůvkové. Patří mezi nejlevnější, a tudíž nejdostupnější. Díky malým rozměrům se hodí do menších kuchyní. Dobré uplatnění najde tato kompaktní digestoř v paneláku. Tzv. digestoře pod skříňku lze snadno namontovat pod závěsné skříňky nebo volně nad sporák.

Výhody a nevýhody
 • Vhodné pro menší kuchyně
 • Odsají až 399 m³ vzduchu za hodinu
 • Levnější než komínové nebo ostrůvkové digestoře
 • Prostorově nenáročné
 • Méně výkonné než komínové a ostrůvkové digestoře
 • Nedostatečný výkon pro velké kuchyně
Vestavná digestoř 

Vestavné digestoře 

 • Vhodné do středně velkých až velkých kuchyní
 • Zabudovávají se do skříní
 • Vzhledově nenápadné

Vestavná digestoř se při návrhu nových kuchyní zabudovává přímo do kuchyňské linky, tudíž plně splyne s celou kuchyní a nebude nijak narušovat její styl. Vestavné odsavače par, ač dokonale schované jsou velmi výkonné. Důležité je dbát na jejich přesné rozměry.

Výhody a nevýhody
 • Dokonale splynou s kuchyňskými skříněmi
 • Vhodné do středních či větších kuchyní
 • Odsají až 899 m³ páry za hodinu
 • Snadno se začlení při návrhu nových kuchyní
 • Složitější instalace
Recirkulační digestoř 

 Recirkulační digestoře 

 • Pro všechny typy kuchyní
 • Není zapotřebí odtah na komín
 • Široký výběr druhů a velikostí digestoří

Recirkulační neboli bezodtahové digestoře jsou vhodné všude tam, kde není možnost odtahu komínem, do odtahové šachty ani přímo ven. Recirkulační režim dnes umožňuje naprostá většina digestoří. Obsahují pachový uhlíkový filtr, který odsátý vzduch pročistí a vrátí zpět do místnosti.

Výhody a nevýhody
 • Vhodné do všech typů kuchyní
 • Jednoduchá instalace
 • Široký výběr modelů
 • Dobrý výkon
 • Nutná výměna uhlíkových filtrů
 • Dodatečné náklady spojené s nákupem filtrů
Chytré digestoře 

 Chytré digestoře 

 • Konektivita v rámci SmartHome
 • Bezdotykový a samostatný provoz digestoře
 • Bezdrátové propojení odsavače par s varnou deskou

Chytrou digestoř lze ovládat pomocí chytrého telefonu a navíc ji můžete přes Wi-Fi propojit i s varnou deskou. Díky tomu se chod a výkon digestoře upravuje automaticky podle aktuálního dění na varné desce. Podmínkou je mít oba spotřebiče od stejného výrobce. Jedná se například o systém Hob2Hood značek AEG, Electrolux nebo Faber, dále pak Con@ctivity od Miele nebo Home Connect od Bosch, Samsung či Siemens.

Výhody a nevýhody
 • Zajištěn efektivní provoz digestoře bez starostí
 • Automatické nastavení výkonu
 • Ovládání chytrým telefonem
 • Vysoký výkon
 • Velmi tichý provoz
 • Úspora energie
 • Vyšší pořizovací cena
Příslušenství pro digestoře 

 Příslušenství pro digestoře 

 • Zajišťuje údržbu a ochranu digestoří
 • Podporuje delší životnost digestoří
 • Designové prvky pro úpravu

V nabídce příslušenství pro digestoře nalezneme hlavně uhlíkové filtry, které je vhodné po určité době používání pravidelně měnit. Zajišťují totiž bezproblémový chod digestoře, jelikož právě ony eliminují výpary a pachy při přípravě pokrmů. Dalším příslušenstvím jsou dekorativní lišty, které slouží jako designový prvek pro úpravu vzhledu vaší digestoře.

Výhody a nevýhody
 • Široká nabídka příslušenství
 • Jednoduchá instalace
 • Finančně nenáročná záležitost
 • Pravidelná výměna uhlíkových filtrů

Časté otázky při výběru digestoře

Jaký je rozdíl mezi odtahem a recirkulací?

Při režimu odtahu pára vychází odtahovým potrubím, komínem či ventilační šachtou do venkovního prostředí. Nasávaný vzduch je odveden ven z místnosti a efektivně se tak eliminují nejen výpary, ale i teplo vznikající při vaření, což oceníte hlavně přes léto. Nevýhodou odtahové digestoře je nutnost stavebních úprav, kterou vyžaduje odtahové potrubí.

Naopak při recirkulaci digestoř není napojená na odtah a vzduch se filtruje přes uhlíkový filtr. Následně se čistý vzduch vrací zpět do místnosti. Instalace recirkulační digestoře je jednoduchá a rychlá.

Většina digestoří založených na odtahu je vybavená i možností přepnout na recirkulaci. Pokud to jde, doporučujeme z níže uvedených důvodů upřednostnit odtah před recirkulací.

 • Odtah má větší výkon, neboť u recirkulace snižuje výkon uhlíkový filtr až o 20 %
 • Odtah má tišší provoz, zatímco recirkulační odtah je hlučnější
 • Odtahový provoz nevyžaduje výměnu uhlíkových filtrů

Jaký výkon odsávání potřebuji pro svou kuchyň?

Čím větší kuchyň máte, tím výkonnější odsavač par potřebujete. Počítá se s prostorem k prvním uzavíratelným dveřím, takže v případě kuchyní spojených s obývacím prostorem musíte zahrnout obě místnosti. Odsavač par by měl být schopný vyměnit vzduch v daném prostoru alespoň 5× za hodinu, nejlépe až 10×. Kupříkladu kuchyň o rozměrech 5 × 5 × 2,9 m potřebuje digestoř o výkonu alespoň 363 m³/h. To je však minimální hodnota, doporučujeme ještě vyšší výkon, aby odsávání bylo co nejefektivnější.

K čemu slouží uhlíkové filtry?

Uhlíkové filtry jsou kazety s aktivním uhlím, které se vkládají do odsavačů par při režimu recirkulace, pokud není možnost přímého odtahu. Přes uhlíkový filtr proniká čistý vzduch zpátky do místnosti. Musí se zhruba po půl roce dle intenzity používání pravidelně měnit a na rozdíl od tukových filtrů nejsou omyvatelné.

Jak správně nainstalovat digestoř?

Aby účinnost digestoře byla optimální, měla by být ve výšce od 65 do 75 cm od varné desky. V případě plynové varné desky se přitom doporučuje 75 cm, u elektrické 65 cm. U modelů se šikmým sklonem je možné výšku snížit tak, aby spodní hrana digestoře byla nad elektrickou deskou minimálně 45 cm a nad plynovou minimálně 60 cm. Digestoř by měla být širší než varná plocha.

Montáž a zapojení digestoře bez odtahu

Recirkulační digestoře pověsíme buď pod horní skřínku, nebo do volného prostoru nad sporák. Zapojíme ji do zásuvky a pak jen nezapomínáme zhruba v půl ročních intervalech vyměňovat uhlíkové filtry v digestoři.

U odsavače par s odtahem musíme nejdříve vyřešit napojení do odtahové větrací šachty či komína. Digestoře mají většinou dva případně i více vývodů pro odtah, abyste si mohli vybrat ten, který vyhovuje dispozicím vaší kuchyňské linky. Nevyužitý otvor zaslepíte krytem, který se nachází v příslušenství spolu s digestoří.

Odtahové potrubí by mělo vést co nejkratší cestou a s minimem ohybů ven nebo do odtahové šachty/komína. Pro dostatečný výkon a nízkou hlučnost je třeba zachovat průměr odtahu minimálně stejně velký, jako průměr vývodu digestoře, ovšem podmínkou je alespoň 120 mm, optimálně 150 mm.

Pro zamezení průniku studeného vzduchu do místnosti, pro eliminaci kondenzace v potrubí a zabránění vniknutí hmyzu dovnitř je vhodná zpětná klapka digestoře v potrubí. Některé odsavače par ji mají jako součást vybavení, pokud tomu tak není, doporučujeme ji přikoupit.

Jak vyčistit digestoř a filtry?

Pro dobrý výkon a dlouhou životnost je třeba udržovat digestoř čistou, a to jak zvenku, tak uvnitř. Na první pohled se může zdát čištění digestoře složité, my vás ale v našem článku Jak vyčistit digestoř přesvědčíme, že vyčistit digestoř i filtr zvládnete díky našim tipům snadno a rychle. Dozvíte se také, jak často měnit tukový a uhlíkový filtr.

Slovník pojmů - digestoře

Odtah

Při režimu odtahu je pára vyváděna do venkovního prostředí odtahovým potrubím, komínem či ventilační šachtou. Pro optimální výkon a nízkou hlučnost by odtahové potrubí mělo být co nejkratší a s minimem ohybů. Jeho průměr by měl být minimálně stejný jako průměr vývodu odsavače.

Recirkulace

Režim recirkulace se používá v případě, že vaše stavební úpravy neumožňují odvod do komína, tedy typicky v bytových domech, panelácích apod. Při tomto režimu se používají uhlíkové filtry, přes které se vyfiltrovaný vzduch vrací čistý zpět do místnosti. Digestoř je při recirkulaci mírně hlučnější a má o něco menší výkon než při režimu odtahu.

Zpětná klapka

Zpětná klapka se používá při režimu odtahu. Vkládá se na výstupní hrdlo digestoře a při odvodu výparů přímo do komína zabraňuje pronikání studeného vzduchu zvenčí do místnosti.

Slovník pojmů

Vytisknout
P-DC1-WEB06
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací