Osvěžte se letní slevou na vše! 😎💥 Nakupte nad 2000 Kč, v košíku zadejte kód LETNIDVOUSTOVKA a objednávku vám zlevníme o 200 Kč. Akce platí jen do neděle!

Rychlé dárky do obálky - Sport Ferino ucho

Pravidla fotbalu

Zobrazit katalog

Článek

• Autor: Redakce

Chcete-li hrát fotbal, pravidla zkrátka musíte znát. Pokud chcete hrát co nejlépe podle pravidel, ale nepotřebujete zrovna složit zkoušku pro licenci rozhodčího, tento článek je právě pro vás. Vysvětlíme si zde totiž základní pravidla fotbalu – stručně a přehledně.

Pravidla fotbalu

Pravidla fotbalu – OBSAH

 1. Rozměry fotbalového hřiště a jeho povrch
 2. Značení fotbalového hřiště
 3. Rozměry fotbalové branky
 4. Hráči, družstva
 5. Vlastnosti a rozměry fotbalového míče
 6. Fotbal – pravidla hry
 7. Fotbalové tresty
 8. Osobní tresty

Rozměry fotbalového hřiště a jeho povrch

Alfou a omegou při hraní fotbalu je hrací plocha. Pravidla fotbalu jsou v tomto ohledu poměrně benevolentní a spoustu parametrů nechávají na rozhodnutí organizátorovi dané soutěže. Například povrch může být jak přírodní, tak umělý – záleží na pravidlech daného zápasu nebo turnaje.

V případě rozměrů hřiště jsou pravidla jasnější, ale stále do značné míry volná. Hřiště musí být obdélníkové, přičemž pomezní strany jsou vždy delší než brankové. Regule nařizují, že hrací plocha má měřit 90 až 120 metrů na délku (pomezní strana) a 45 až 90 metrů na šířku (branková strana).

Pravidla fotbalu - Hrací plocha
Způsob provedení značení není nikde stanoven. Zatímco na umělých plochách je většinou značení provedeno přímo barvou nebo typem materiálu povrchu, na přírodních hřištích se často značí vápnem.

Značení fotbalového hřiště

Když už máme hřiště, je na něm třeba vyznačit vše podstatné. Kromě čar kolem celé hrací plochy (tj. vyznačení brankové a pomezní čáry) je třeba nakreslit i další území důležitá pro hru.

i Tloušťka žádné čáry nesmí přesáhnout 12 cm.

Středový kruh, středová čára

Hrací plocha je rozdělena na poloviny středovou čárou. Ta spojuje středy obou pomezních čar. Uprostřed středové čáry je dále vyznačena středová značka, kterou obklopuje středový kruh o poloměru 9,15 metru.

Brankové území

Brankové území je oblast bezprostředně kolem branek (rozměry fotbalové branky najdete níže). Dle oficiálních pravidel fotbalu se vyznačuje následovně:

 1. Počátek čáry je ve vzdálenosti 5,5 metru od vnitřní strany brankových tyčí po brankové straně.
 2. Z tohoto místa vyznačte kolmo směrem do hrací plochy 5,5 m dlouhou čáru.
 3. Stejný postup zopakujte na druhé straně branky.
 4. Konce čar spojte čarou rovnoběžnou s brankovou stranou/čárou.

Pokutové území

Na brankové území navazuje pokutové území. Značí se podobně jako to brankové, ale je větší a má několik prvků navíc.

 1. Počátek čáry se nachází ve vzdálenosti 16,5 metru od vnitřní strany brankových tyčí po brankové straně.
 2. Z tohoto místa vyznačte kolmo směrem do hrací plochy 16,5 m dlouhou čáru.
 3. Stejný postup zopakujte na druhé straně branky.
 4. Konce čar spojte čarou rovnoběžnou s brankovou stranou/čárou.
 5. Ve vzdálenosti 11 metrů od středu brankové čáry vyznačte malý kruh – pokutovou značku.
 6. Od středu pokutové značky vyznačte pokutový oblouk mimo pokutové území, a to o poloměru 9,15 metru.

Rohové území

Oblast okolo rohů hrací plochy je třeba vyznačit čtvrtkruhem o poloměru 1 metr a také praporkem vysokým alespoň 1,5 metru.

Pravidla fotbalu - Rozměry
Fotbalové hřiště má jasně vytyčené nároky. Zdroj: FAČR

Rozměry fotbalové branky

Rozměry fotbalové branky jsou jasně dané. Kromě toho, že branky musí být samozřejmě umístěny uprostřed každé brankové čáry (tyče jsou stejně daleko od rohů), dané jsou hlavně rozměry. Vzdálenost mezi tyčemi musí být 7,32 metru a výška fotbalové branky, tj. vzdálenost břevna od země pak 2,44 metru. Obě tyče i břevno jsou bílé a jejich šířka a hloubka nesmí přesáhnout 12 cm. Průřez by měl být čtvercový nebo obdélníkový, dále ale může být i kruhový nebo eliptický. V rámci bezpečnosti jsou branky k zemi pevně ukotveny, a to i v případě přenosných branek.

Hráči, družstva

Fotbal hrají dvě družstva, kde každé družstvo má nanejvýš 11 hráčů a jeden z nich je brankář. Nejnižší přípustný počet je pak 6 + 1 hráč – u obou družstev ovšem musí být počet stejný. V případě, že je hráčů méně, mluvíme o tzv. fotbalu malých forem neboli o malé kopané. Pravidla fotbalu malých forem si ve většině případů určují přímo organizátoři zápasu a hraje se podle nich zejména v zápasech dětí a mladistvých.

i Hráči musí mít mimo jiné také povinnou výbavu, kam patří: Nevíte si rady s výběrem kopaček? Mrkněte na článek Jak vybrat kopačky. Brankáři dále ocení třeba rukavice, ačkoliv nejsou povinné.

Každý tým může mít až 6 náhradníků, není-li stanoveno jinak. Střídání se musí oznamovat rozhodčímu. Jména hráčů i náhradníků se oznamují dopředu rozhodčímu. Hráč, jehož jméno nebylo dopředu oznámeno, nemůže nastoupit do hry ani jako náhradník. Tým může vyměnit také brankáře, a to za jakéhokoliv člena týmu – střídání ovšem musí proběhnout v době, kdy je hra přerušena.

Pravidla fotbalu - Výstroj
Nemáte-li při hře povinnou výstroj, rozhodčí je povinen vyzvat hráče k opuštění hřiště, a to dokud nedá výstroj do pořádku. Výstroj si pak musí nechat zkontrolovat rozhodčím.

Vlastnosti a rozměry fotbalového míče

V zápase by měl být jeden hlavní míč a několik náhradních pro případ poškození nebo zakopnutí míče daleko od hrací plochy. Požadavky na míče jsou poměrně přímočaré:

 • Míč je kulatý a z vhodného materiálu.
 • Obvod je stanoven na 68 až 72 cm.
 • Na začátku utkání musí mít míč hmotnost 410 až 450 g.
 • Tlak nahuštění je v rozmezí 0,6 – 1,1 atmosfér.

Pokud si chcete být stoprocentně jistí, že je míč podle všech oficiálních regulí, hledejte míče s označením FIFA Quality, FIFA Quality PRO nebo IMS.

Fotbal – pravidla hry

Když už je vše připraveno, je čas zahájit hru.

Hrací doba – jak dlouho trvá fotbal?

Pokud se družstva a rozhodčí nedohodnou jinak, hra se hraje na dva poločasy po 45 minutách. Veškeré případné úpravy hrací doby se provádí před zápasem a musí být v souladu s pravidly soutěže. Mezi jednotlivými poločasy mají hráči nárok na maximálně 15minutovou přestávku.

Zahájení hry

Před utkáním si týmy hází mincí. Vítězné družstvo má právo zvolit si branku pro první poločas, druhé pak zahajuje poločas výkopem. Po přestávce se poloviny hrací plochy mění.

Ofsajd (postavení mimo hru)

Útočící hráč se nachází v ofsajdové pozici, nachází-li se v případě nahrávky směřující k němu blíže k protivníkově brance než spoluhráč s míčem. Samotná ofsajdová pozice není trestná. Hráč, který se v ofsajdové pozici nachází, je trestán jen tehdy, když se některý z jeho spoluhráčů dotkne míče, přičemž hráč v ofsajdové pozici nějak ovlivňuje hru nebo soupeře. Zdali došlo k ofsajdu, nebo ne, záleží na rozsudku rozhodčího.

Fotbalové tresty

Pokud se některý z hráčů proviní proti pravidlům, mohou být nařízeny následující tresty.

Pravidla fotbalu - Pokutový kop
Pokutový kop (penalta) je pro provinilce velkým trestem. Jedná se o souboj střelce a brankáře jeden na jednoho a šance na skórování je velká.

Přímý volný kop

Z přímého volného kopu může být přímo vstřelena branka. Nařizuje se v případě nedbalosti, bezohlednosti s použitím nepřiměřené síly. Například když hráč vrazí do soupeře, skočí na něj, jinak jej udeří, kopne nebo třeba podrazí. Přímý volný kop se nařizuje i při úmyslném hraní rukou, držení soupeře nebo při nesportovním chování vůči soupeři.

Nepřímý volný kop

Pro vstřelení platné branky z nepřímého volného kopu musí být míč po výkopu ještě alespoň jednou tečován. Nařizuje se při menších přestupcích, např. při nebezpečné hře nebo bránění brankáři v rozehře. Nepřímý volný kop je odpískán také, když brankář úmyslně zdržuje hru nebo se brankář dotkne míče rukou po nahrávce od spoluhráče.

Pokutový kop

Pokud k některému ze zmíněných přestupků dojde v pokutovém území, může být nařízen pokutový kop. Jeden hráč se s míčem postaví na pokutovou značku a střílí přímo na branku, přičemž se z rozběhu nesmí zastavit ani jinak klamat brankáře. Ostatní hráči musí stát mimo pokutové území. K provedení pokutového kopu musí dát pokyn rozhodčí.

Vhazování

Ke vhazování dochází, kopne-li některý hráč míč přes pomezní čáru pryč z hrací plochy. Z místa, kde k přestupku došlo, rozehrává hodem přes hlavu protihráč. Ze vhazování není možné dát branku.

Kop od branky

Ke kopu od branky dochází, kopne-li útočící hráč míč přes brankovou čáru bránícího týmu. Brankář, případně jiný bránící hráč míč odkopne z libovolného místa uvnitř brankového území. Z kopu od branky je možné dát branku.

Kop z rohu

Ke kopu z rohu dochází, když bránící hráč kopne nebo vyrazí míč za svou vlastní brankovou čáru. Útočící hráč vykopne míč z libovolného místa v rámci rohového čtvrtkruhu, který je nejblíže k místu přestupku.

Osobní tresty

Kromě trestů v podobě kopů nebo vhazování může rozhodčí rozhodnout o osobním trestu. Mluvíme zde o známých žlutých a červených kartách.

i V nabídce máme i spoustu příslušenství:

Napomenutí (žlutá karta)

Hráč obvykle dostává žlutou kartu v případě závažnějších faulů, ale může být i napomenut rozhodčím, zdržuje-li hru, protestuje-li proti rozsudku, porušuje pravidla nebo se proviňuje nesportovním chováním.

Vyloučení (červená karta)

Hráč může být vyloučen, zabrání-li dosažení branky hrou rukou nebo přestupkem, za který se nařizuje přímý kop, hraje-li surově, chová-li se velmi nesportovně nebo je podruhé napomenut žlutou kartou.

 Pravidla fotbalu - Osobní tresty
Proviní-li se hráč více, může dostat napomenutí žlutou kartou. Při výjimečně hrubém jednání může být hráč přímo vyloučen červenou kartou. K vyloučení může dojít také při druhém napomenutí, což rozhodčí signalizuje vytažením žluté karty hned následované červenou.
i Mohlo by vás zajímat

Fotbalových pravidel je celá řada a spolehlivě pokryjí celou knihu. V našem článku jsme ovšem shrnuli ta nejpodstatnější, která by měl každý fotbalista nebo fanoušek znát. 

Fotbalové vybavení Alza Sport
Gala Mexico BF 5053 S
Fotbalový míč velikost 5, šitý, materiál: syntetika

529,- bez DPH 437,-
Koupit
Akční cena
Na cestě > 5 ks
Očekáváme 24.06.2021
Objednací kód: SPT2137
Adidas Finale Official Match Ball vel. 5
Fotbalový míč velikost 5, lepený, materiál: syntetika, certifikace: FIFA Quality Pro

2 299,- bez DPH 1 900,-
Koupit
Akční cena
Můžete mít dnes od 13:30
Skladem 1 ks
Objednací kód: SPTvodo0437
Stiga Match
Fotbalová branka pro děti a pro dospělé, rozměry: 200cm×100cm, hmotnost: 1,9kg, materiál: laminát, přenosná, s zajišťovacími kolíky, skládací, s taškou pro přenos

999,- bez DPH 826,-
Koupit
Můžete mít dnes od 13:30
Skladem > 5 ks
Objednací kód: SPTjech2
Stiga Goal Pro 79x54 cm
Fotbalová branka pro děti a pro dospělé, rozměry: 79cm×54cm, materiál: ocel, skládací

899,- bez DPH 743,-
Koupit
Můžete mít ihned na 4 prodejnách
Skladem > 5 ks
Objednací kód: SPTsc635
Adidas Adishock 18 černá/bílá
Štulpny - materiál: elastan, nylon a polyester, černá a bílá barva, odvádí pot od pokožky, prodyšný materiál, prodyšné zóny, anatomicky tvarované

299,- bez DPH 247,-
Detail
Skladem dle varianty
Objednací kód: SPTadi72nad
Nike Mercurial Vapor 12 žlutá - Kopačky
-20%
Nike Mercurial Vapor 12 žlutá
Kopačky lisovky, na pevný přírodní (FG) povrch, nízké provedení, žlutá barva

-20% 1 379,-
1 109,- bez DPH 917,-
Detail
Skladem dle varianty
Objednací kód: SPTnik052nad
Nike Mercurial Vapor 13 Academy FG/MG bílá/červená - Kopačky
-14%
Nike Mercurial Vapor 13 Academy FG/MG bílá/červená
Kopačky lisovky, na pevný přírodní (FG) povrch, nízké provedení, bílá a červená barva

-14% 1 699,-
1 469,- bez DPH 1 214,-
Detail
Skladem dle varianty
Objednací kód: SPTnik289nad
SKLZ Agility Cones, tréninkové kužely set 20
Kužel plastový nízký kužel ve 4 barvách, celkem sada 20ks, pružný, jednoduché skladování

649,- bez DPH 536,-
Koupit
Můžete mít ihned na prodejně Praha - Holešovice
Skladem > 5 ks
Objednací kód: SPTsklz0023
Isostar láhev, 1000ml černá
Láhev na pití plast, objem 1 l, bez obsahu BPA a do myčky

109,- bez DPH 90,-
Koupit
Můžete mít ihned na 5 prodejnách
Skladem > 20 ks
Objednací kód: SPTisos028
0
Vytisknout
Zkuste nové Alza Premium Moje Alza Přihlásit Pro organizace Jak nakoupit
P-DC1-WEB17
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi