PET PET

Age of Empires IV (RECENZE) – Návrat krále

Zobrazit katalog

• Autor: Ondřej Zeman

Na tuto chvíli čekali fanoušci Age of Empires II skutečně dlouho. Nakonec se ale přeci jen dočkali pokračování, které na první pohled ve všem navazuje na odkaz druhého dílu této série. Nač se zaměřují tažení Age of Empires IV, jakým způsobem se s nimi vývojáři vypořádali, co nového hra přináší a mnohem více najdete v naší recenzi.

RecenzeDojmy z hraní

Age of Empires IV; wallpaper: cover

zdroj: Relic Entertainment

Age of Empires IV (RECENZE PC) – Obsah článku

 1. Psaní historie má v Age of Empires IV grády
 2. Válka se tu vede na souši i na moři
 3. Každý národ je v Age of Empires IV unikátem
 4. Je to pááást!
 5. Age of Empires IV splnil všechna očekávání
 6. Recenze Age of Empires IV: závěrečné hodnocení
 7. HW nároky pro Age of Empires IV PC

Psaní historie má v Age of Empires IV grády


Dějiny lidstva byly formovány různě, velký vliv na chod světa však vždy měla válka. V Age of Empires IV se podíváme éry, kdy se po bitevních polích proháněli rytíři v zářivé zbroji, jejichž dobrodružství tu máme možnost absolvovat rovnou ve čtyřech taženích, která jistým způsobem určovala historii. Hned první kampaň je zaměřená na Normany, přesněji řečeno na příběh Viléma Dobyvatele a jeho krevní linie. Prostor je jeho rodu dán mezi léty 1066–1217, takže je vám umožněné shlédnout nejen první zásadní bitvu tohoto legendami opředeného vůdce, ale také následné boje jeho dětí o udržení anglické koruny a expanzi jejich vlivu mimo ostrovní říši.

Age of Empires IV; gameplay: volba

zdroj: vlastní

Čas od času vám hra umožní vybrat si, jaký postup zvolíte. V tomto případě však bylo mé rozhodnutí jasné. Zlato totiž nelze jen tak zahodit, ne?

Druhé tažení, jež tu máme, je zaměřeno na opačnou stranu barikády. Hlavní role totiž není dána nikomu jinému než Francii, jíž se ve stoleté válce při boji s Anglií moc nevedlo. Sledovat můžeme tentokrát události mezi léty 1351–1450, což je v podstatě druhá a třetí etapa tohoto vleklého konfliktu. Velká část této kampaně cílí na Johanku z Arku, která v podstatě pomohla zvrátit průběh tohoto střetu ve prospěch Francouzů, což je během misí znázorněno velmi pěkně. Osudy Panny Orleánské exkurze do historie v Age of Empires IV nekončí. Dalším příběhem, jenž máte možnost absolvovat, je kampaň, v jejímž rámci se mezi lety 1213–1273 pustíte do budování Mongolského impéria, jehož dějiny byly formovány krví poražených nepřátel.

Dosud prezentovaní už měli šanci se ukázat v Age of Empires II. Poslední kampaň Age of Empires IV však cílí na zásadního hráče, který v minulosti příliš prostoru nedostal. Rusové tu mají své vlastní velkolepé tažení, během něhož stavíte základy a bojujete bitvy, díky nimž jejich říše stojí dodnes. Každá z kampaní tu má dle mého názoru své kouzlo, nejednou před vás navíc v rámci jednotlivých misí staví různorodé úkoly umožňující vám vybrat si svou cestu, což je něco, zač je třeba autory pochválit. Doufám, že časem dojde k přidání více scénářů, protože už tyto jsou bezpochyby silnou stránkou této výborné RTS. Osobně jsem si každé z vyprávění skutečně užil, a aby toho nebylo málo, po každém z nich jsem navíc dostal slušnou porci informací obsažených v dokumentárních videích.

Age of Empires IV - Rebuilding Moscow

zdroj: vlastní

Východní státy u nás nejsou zrovna probíraným dějepisným tématem. Pro hráče, jež zajímají, je tu možnost se podívat na problémy Rusů.

Válka se tu vede na souši i na moři


Age of Empires nebyl nikdy hrou zaměřenou na diplomacii. Hlavním důvodem, proč jí debatování nikdy nešlo, byla skutečnost, že se nejednalo o nejkomplexnější prvek, kvůli čemuž s ní nedalo vyřešit mnoho problémů, přestože bylo možné s dalšími panovníky uzavírat dohody. Age of Empires IV se po této stránce příliš neliší od ostatních zástupců této kultovní značky. Na řeči tu nikoho moc neužije, takže všechny rozpory budete řešit za pomoci řádně nabroušeného meče. Válka je v podstatě jedním z hlavních prvků tohoto díla, v němž absolvujete desítky různě rozsáhlých bitev. Pokud však spoléháte na to, že se bude jednat o šarvátky menšího rozsahu, možná vás zklamu. Střetnutí armád jsou nyní daleko větší než kdy dříve. Samotný formát se však příliš nezměnil.

Počáteční spektrum armádních jednotek je složené z kontaktní pěchoty, lučištníků a jízdy. Jak už to tak v posledních letech u strategií bývá, každý z válečníků je od počátku cvičen za účelem likvidace jiných specialistů. Těžkou jízdu budete proto využívat primárně proti střelcům a válečné technice, protože při srážce s kopiníky vám moc platná nebude. Jedná se totiž o profesionály zaměřené právě na účinné eliminování jízdy snažící se přes ně dostat k podpůrným postavám krčícím se za nimi. Za podporu je možno považovat střelce, v pozdějších etapách je však nahradíte dobývacími stroji všeho druhu, jež disponují jak jistou mírou odolnosti, tak i slušným plošným poškozením. Jejích hlavním problémem ale je fakt, že nejsou příliš rychlé, takže dostat je k cíli není zrovna jednoduché.

Age of Empires IV; gameplay: armáda

zdroj: vlastní

Vojska tu mohou nabrat impozantní rozměry.

To, že mají všechny jednotky statistiky, není ve strategiích žádnou novinkou. Age of Empires IV však vedle unikátních atributů pro každého válečníka přichází také s jedinečnými schopnostmi. Ty lze v průběhu boje aktivovat, což je možné považovat za razantní inovaci, ke které se tvůrci tradičních RTS her příliš neodhodlávají. Jakožto velký milovník luků vám zde budu prezentovat jako jeden příklad za všechny anglické lučištníky. Tito specialisté si pod sebe mají možnost dát ohniště uzdravující jejich rány, to však není to nejlepší, co mohou v boji nabídnout. Kromě této dovednosti mohou do pole postavit také kůly proti jízdě, nebo se dočasně vyhecovat k rychlejší střelbě, díky čemuž dovedou během chvíle nepřátelům způsobit nemalé ztráty.

Jak už nastínil nadpis, v Age of Empires IV se nebojuje pouze na souši, přestože by to možná nebylo úplně špatné. Vedle bitev, v nichž se střetávají pěšáci, jízdy a válečná technika, jsou tu také střety na moři. Ty byly odnepaměti jednou z největších slabin této RTS série. I když to říkám nerad, v tomto ohledu se žádná velká revoluce nekoná. Námořní šarvátky jsou kvůli nedoladěnému ovládání lodí opět katastrofou a tím pádem něčím, co jakožto hráč budete chtít absolvovat co nejméně. Toporná kontrola korábů však ve výsledku není jediným problémem tohoto prvku. Dalším nedostatkem je fakt, že škála plavidel není oproti konceptu, s nímž pracoval třeba Age of Empires II nebo Age of Empires III nikterak rozsáhlá, což opět vyvolává otázku, proč tu vlastně tento aspekt je.

Age of Empires IV - The Siege of Rochester

zdroj: vlastní

Obléhání pevností vám dá zabrat především v momentu, kdy nemáte k dispozici prakticky žádnou armádu.

Každý národ je v Age of Empires IV unikátem


Škála národů, jež měly možnost ukázat svou sílu, není v sérii Age of Empires vůbec malá. Age of Empires IV startuje s trošku menším spektrem, než jsme zvyklí. Tvůrci totiž chtěli každého z velkých hráčů skutečně detailně zpracovat, a tak tu namísto rozsáhlé palety máme jen osm výrazných frakcí, které se krví zapsaly do historie. Přítomna je Anglie, Čína, Francie, Rusko, Svatá říše římská, Mongolsko, Abbásovci a Dillínský sultanát. Co národ, to v podstatě unikát, protože každá frakce má specificky namluvené služebníky, jedinečný vzhled struktur, technologie, benefity a řadu dalších prvků, jimiž se od svých konkurentů liší. Neříkám, že mi tu neschází někteří ze zavedených hráčů, musím ovšem uznat, že tento formát se mi možná líbí víc než hromada téměř totožných národů.

Už samotná odlišnost národů určitým způsobem v Age of Empires IV formuje podobu toho, jak za danou frakci budete hrát. Svatou říši římskou bych označil za hodně defenzivně orientovanou frakci, nebo minimálně já jsem při hraní pociťoval, že namísto ofenzívy sází na sílu svého obranného systému a na víru. Možná vás to překvapí, ale v této hře totiž najdete i party, pro něž je bůh velmi důležitý. Právě Němci z kostelů a věcí kolem nich hodně těží, takže jste schopni část ekonomiky postavit pouze na tom, že do chrámů božích nosíte relikvie a ty generují suroviny, o čemž si mohou Angličané či Rusové nechat pouze zdát.

Age of Empires IV; gameplay: mongolové

zdroj: vlastní

Mongolové netěží skrze vesničany kámen. Namísto toho na něm postaví budovu, v jejímž okolí mají budovy přístupné unikátní vylepšení a navíc zvýšené verbování jednotek.

Ne všichni tu ale sází na víru. Pro Mongoly je naopak zcela zásadní ofenziva a stabilní tlak na nepřítele. Je to totiž národ, který je značně postaven na agresi, jež tu sice byla odjakživa, ale v případě této party je ještě o něco intenzivnější díky jejich agilní jízdě a získávání surovin ze zničených budov. Za sebe musím říct, že se mi skutečně hodně líbil formát Číny. Ta je už od počátku silným ekonomickým hráčem díky stabilnímu přijmu zlata z daní produkovaných všemi jejími výrobními budovami, o jejichž výběr se starají svědomití výběrčí schopni nakopnout tempo výroby a především snížit náklady. Zajímavý je též koncept dynastií, formujících do jisté míry výslednou podobu směru, jímž se bude vaše civilizace ubírat.

Unikátní jsou jednotlivé národy také ve směru jednotek. Každý z nich má pár specialistů, kteří v podstatě nahrazují obyčejné vojáky bez unikátních schopností. U všech uskupení se však jedná o bojovníky, kteří jim pomohli zapsat se do historie. Dillíský sultanát kupříkladu do boje vrhá monumentální válečné slony, jež má jak ve vyloženě kontaktní variantě, tak ve střelci osazené formě schopné bojovat i proti mužům pálícím z hradeb, na něž obyčejný slon svými kly prostě nedosáhne. Čína sice nedisponuje obry s choboty, avšak namísto nich má ve své zbrojnici palácové stráže a nenápadně vyhlížející vozíček, který je ve skutečnosti smrtící zbraní napěchovanou šípy kosícími vše, na co ji při rozestavování zaměříte.

Age of Empires IV - Kulikovo

zdroj: vlastní

Age of Empires IV vám dá možnost prožít skutečně impozantní bitvy, které zaujmou všechny skupiny hráčů.

Je to pááást!


Terén minimálně dle mého v Age of Empires nikdy nehrál extrémně důležitou roli. Ano, pár prvků orientovaných na využití okolí v této sérii bylo, avšak nikdy se nejednalo o žádné zásadní faktory. V Age of Empires IV se vývojáři rozhodli, že z kopců, lesů a jiných taktických bodů udělají skutečně stěžejní místa, která bude muset hráč využívat. Ve hvozdech tak lze nyní pořádat přepadení, pahorky slouží jako výborné pozice pro střelce a brody se stanou smrtícímu hrdly lahve, v nichž se dá zadržet nejedna armáda. Jsem fascinován tím, jak moc se tvůrcům povedlo odladit tento aspekt, jedná se o reálný posun kupředu.

Další velkou inovací, s níž Age of Empires IV přichází, jsou hradby. Série Age of Empires už sice formát obrany měla, její zpracování však nikdy nebylo příliš důkladné. Nyní mohou kamenné zdi sundat k zemi pouze dobývací stroje a aby toho nebylo málo, obránci na nich mají bonusy snižující jim poškození, takže při útoku proti hradům budete hodně krvácet. Snížit ztráty lze za pomoci obléhacích strojů, na jejichž budování už nepotřebujete dílnu, ale stačí pouze pěšáci, pro něž je konstrukce beranidel, obléhacích věží a řady jiných strojů po naučení pár technologií relativně jednoduchá prácička. Samotné útoky proti městům mají díky těmto novinkám o hodně větší hodnotu než dříve.

Age of Empires IV; gameplay: Anglie

zdroj: vlastní

Těžká jízda to má proti anglickým lučištníkům náročné, protože mohou vztyčit kůly, o něž se jezdec prakticky zabije.

Age of Empires IV splnil všechna očekávání


Vytvořit úspěšné pokračování všemi milované značky je nebývale náročné, což ukázal Age of Empires III, na který s láskou vzpomíná jen určité procento fanoušků této série. Není proto příliš udivující, že se Microsoft rozhodl s Age of Empires IV vrátit ke konceptu Age of Empires II s několika zásadními inovacemi. Nabídnuta jsou vám tu propracovaná a především rozsáhlá tažení, pestrá škála jednotek, osm unikátních frakcí a impozantní bitvy, během nichž je třeba pracovat s terénem. Opomenout nelze ani značné vylepšení systému hradeb, jež jsou zpracovány konečně tak, aby je šlo reálně využívat při obraně měst a nikoliv jen na okrasu.

Jedním z hlavních problémů celku se bohužel opět staly námořní bitvy působící jako něco, co je zde navíc. Některým hráčům možná přijde, že hra neobsahuje dostatečné množství novinek, otázkou však je, jakým směrem mohli vývojáři komplet reálně posunout. Za sebe si myslím, že možností v tomto ohledu příliš mnoho nebylo, takže je případná kritika teoreticky zcela zbytečná. Age of Empires IV je tak podle mého názoru hrou, která díky svým kvalitám uspokojí tužby každého milovníka současných RTS nebažícího po střetech na vodě, a to je v podstatě něco, nač fanoušci čekali.

Age of Empires IV - Great Wall of China

zdroj: vlastní

Velká čínská zeď je oříškem, který budete muset v Age of Empires IV rozlousknout.

• Zdroje: Vlastní


Age of Empires IV (RECENZE)


Závěrečné hodnocení

Real-time strategii Age of Empires IV vyvíjí studio Relic Entertainment a vydává společnost Xbox Game Studios. Titul vychází 28. 10. 2021 na PC.

Tato recenze byla napsaná pro PC verzi hry. Klíč k recenzi poskytla česká pobočka Xbox.

        Hodnocení9/10 SKVĚLÁ
Verdikt:

Age of Empires IV je plnohodnotným nástupcem Age of Empires II. Hra přináší řadu zajímavých novinek, avšak v mnohém zůstává věrná svému kultovnímu předchůdci, takže si k ní najdou cestu jak nováčci, tak i herní veteráni toužící po návratu starého Age. Za sebe rozhodně doporučuji Age of Empires IV všem, kteří mají rádi mistrně odladěné strategie.

Age of Empires IV; recenze

Klady

 • Historické kampaně s propracovanými naučnými videi
 • Plynulé mise, které baví a nenudí
 • Úprava terénu
 • Hradby mají konečně smysl
 • Impozantní bitvy
 • Osm jedinečných národů s unikátními jednotkami

Zápory

 • Někomu nemusí přijít Age of Empires IV dostatečně inovativní
 • Souboje na moři jsou opět druhořadou záležitostí
Ondřej Zeman

Ondřej Zeman

Mé jméno je Ondřej Zeman. Herní žurnalistice se věnuji už více než sedm let, během nichž jsem měl možnost vypracovat se z herního blogera na plnohodnotného žurnalistu na serveru Zing.cz, ze kterého jsem po čase odešel na Alza Magazín. I když jsem hrdým vlastníkem konzole Nintendo Switch, mou největší vášní je hraní na PC, kde jsem měl možnost zrecenzovat už více než dvě stovky různě kvalitních titulů. Slabost mám primárně pro tahová RPG, indie projekty, propracované FPS a komplexní strategie.

HW nároky pro Age of Empires IV PCMinimální HW požadavky Doporučené HW požadavky
Operační systém Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit
Procesor Intel Core i5-6300U | AMD Ryzen 5 2400G Intel i5, 3.6 GHz 6-core | AMD Ryzen 5 1600
Grafická karta Intel HD 520 | AMD Radeon RX Vega 11 Nvidia GeForce 970 | AMD Radeon RX 570, 4GB
DirectX DirectX 12.0 DirectX 12.0
Operační paměť 8 GB 16 GB
Pevný disk 50 GB 50 GB

• Zdroj: Steam (20. 9. 2021)

S jakým herním PC na Age of Empires IV?

Chcete si ulehčit výběr? Níže pro vás máme tipy na vhodné herní počítače podle náročnosti.

AlzaPC GameBox Core - i5 / A380 / 16GB RAM / 1TB SSD

Základní sestava:

AlzaPC GameBox Core - i5 / A380 / 16GB RAM / 1TB SSD

AlzaPC GameBox Prime - i5 / RTX4060 / 32GB RAM / 1TB SSD

Optimální sestava:

AlzaPC GameBox Prime - i5 / RTX4060 / 32GB RAM / 1TB SSD

Alza BattleBox Raphael R5 RX7800XT

Sestava pro náročné:

Alza BattleBox Raphael R5 RX7800XT

i Mohlo by vás zajímat

Age of Empires IV (DOJMY Z HRANÍ) – Obsah článku

 1. Age of Empires IV už v betě prezentuje snahu o silné vykreslení historie
 2. Bez zlata to nejde
 3. Souboje v Age of Empires IV cílí na veterány
 4. Optimalizování jde Relic Entertainment od ruky
 5. Age of Empires IV nemá moc prostoru k selhání
 6. HW nároky pro Age of Empires IV PC

Age of Empires IV už v betě prezentuje snahu o silné vykreslení historie


Přestože jsem velkým fanouškem historie, nikdy jsem úplně neholdoval hrám zaměřeným na Boj za nezávislost, Napoleonské války, či jiné etapy doslova čpící střelným prachem. Při oznámení Age of Empires IV vracejícího se ke kořenům série jsem proto jásal, jelikož mi bylo jasné, že na rozdíl od třetího Age tu minimálně do finální éry nebudou hrát prim palné zbraně, nýbrž rytíři v zářivých zbrojích a staré dobré dlouhé luky. Sice jsem měl trošku obavy z toho, že se tvůrci odhodlají k nějaké té šílenosti, beta však ukázala, že není třeba se strachovat. Jak už to tak ale bývá, hraní v této sérii nezačíná válkou, ale výstavbou základních kamenů civilizace.

Age of Empires IV; gameplay: pole

zdroj: vlastní

Lány obdělávané pracovitými zemědělci vypadají opravdu dobře.

Už to ve své podstatě evokuje vzpomínky na Age of Empires II. Parta vesničanů tu čeká na rozkazy, načež vrhá všechny své síly do budování imperiálních základů. Ty nyní působí daleko věrohodněji než kdy předtím, protože namísto strohých chatek tu dostáváte reálně vypadající usedlosti disponující prvky, jimiž se navzájem odlišují. Ano, leckdo podotkne, že je to vlastně zbytečný prvek. Osobně jsem však z něj byl nadšen, jelikož zrovna tohle je něco, čím se strategie mohou posouvat kupředu a jistým způsobem navyšovat celkovou kvalitu prezentování historie, která nebyla pouze o velkých bitvách, ale též o výstavbě vesnic transformujících se ve velkolepá města.

Působivá je též skutečnost, že každý z národů má k dispozici svůj jazyk, takže za Čínu prostě dostanete vesničany hovořící čínštinou, zatímco Anglie vám nabídne anglickou angličtinu. Sice se podobně jako v případě usedlostí jedná o detail, osobně si však myslím, že je za něj autory třeba pochválit. Elementární suroviny mají ovšem stejně jako v minulosti všechny národy stejné. Za všechny je k úspěšnému rozjetí civilizace třeba mít po ruce dostatek jídla, dřeva, kamenní a samozřejmě zlata.

Age of Empires IV - Annihilation

zdroj: vlastní

Vítězství vede v Age of Empires IV vždy více cest.

Úloha samotných surovin je v Age of Empires IV obdobná jako v minulých dílech této série. Jídlo je primární komoditou, bez níž se daleko nedostanete, v betě je však jeho produkce možná až příliš jednoduchá, takže jsem ho většinou měl za chvíli tolik, že jsem nevěděl, co s ním. Dřevo je základním budovatelským materiálem. Když se tedy rozhodnete stavět, je třeba mít vesničany neustále připoutané k nedalekému lesíku. Na rozdíl od potravin totiž není kácení lesů až taková hračka, nebo minimálně pro ty z civilizací, jež jsem měl možnost během hraní otestovat. U kamene též tempo nebylo tak zběsilé, možná je to ale způsobeno snahou tvůrců trošku redukovat rychlost expanze, protože zlato mi skákalo do kapes rozhodně rychleji než kamenné bloky nebo rozsekané klády.

Bez zlata to nejde


Zlato je tu opět jednou z těch surovin, bez kterých se možná obejdete v prvních deseti minutách, avšak po jejich uplynutí už se jeho spotřeba bude jen zvyšovat. Jedná se totiž o komoditu nutnou nejen k verbování těžších forem pěchoty, ale také nutnou k vývoji nových technologií a především k postupu do nových ér. Ty v Age of Empires IV už nepřeskakujete jednoduše za pomoci určitého počtu surovin. Vždy před odstartováním nové etapy si musíte vybrat jeden z benefitů v podobě unikátní budovy, kterou je nutné pro přechod mezi érami vystavět.

Age of Empires IV; gameplay: ovce

zdroj: vlastní

Ovečky se tu opět stanou jedním z počátečních motorů vaší ekonomiky.

Při budování těchto specifických budov si vždy vybíráte mezi jistým typem výhod. Některé struktury jsou zaměřené spíše na ekonomiku, zatímco jiné cílí naopak na produkci jednotek, navyšují tempo produkce nebo razantně zdokonalují odolnost okolních struktur. Popravdě se mi tento formát asi líbí více než košatější koncept s několika variantami užitý Age of Empires III. Vyloženě by mi ale nevadilo, kdyby tvůrci vsadili na holost, s níž pracoval Age of Empires II a prostě hráče jen nechali přeskočit z jednoho historického období do druhého.

Souboje v Age of Empires IV cílí na veterány


Relic Entertainment je společností, která ve svých strategiích sice má jednotlivce, avšak většina jednotek je sloučena do oddílů, jež následně vysíláte do bitev. Osobně mám tento formát hodně rád, protože střety jsou následně přehlednější, než když se hráč musí starat o zástup válečníků vygenerovaných kus po kusu. Trošku jsem doufal, že se s tímto formátem setkám i v Age of Empires IV, přeci jen je třeba se adaptovat. Nu, bohužel se tak nestalo. V podstatě jsem dostal starou formu verbování, od níž se v modernějších titulech pomaličku ustupuje. Zde však zřejmě zůstává kvůli fanouškům této série, pro něž je vždy velmi těžké akceptovat změny, což ukázal jimi často zavrhovaný Age of Empires III.

Age of Empires IV - Lose

zdroj: vlastní

Když neudržíte se svými nepřáteli tempo, jste prakticky ztraceni.

Přestože mi zpočátku systém verbování a následné ovládání jednotlivců moc nesedl, postupem času jsem si na něj zvykl hlavně díky přítomnosti možnosti vytváření vlastních oddílů, která k této značce patří také odnepaměti. Vynechány tvůrci nebyly ani oblíbené formace, jež hráči dávají možnost postavit si jednotky tak, aby mělo jejich rozestavení v bitvě smysl. Formování se vám ale reálně osvědčí primárně proti AI, protože hráči sázející často na Anglii praktikují taktiku vystřel a uteč. Ta je při větším množství anglických lukostřelců smrtící pro většinu jednotek, takže si s vypouštěči šípů nakonec neporadí ani kavalerie proti nim určená. Teoreticky ještě v tomto ohledu může dojít k balanci, jelikož tato strategie by měla být hlavním tahounem Mongolů, nikoliv Angličanů.

Pokud jde o samotnou škálu jednotek, tak ta mi už u první čtveřice národů Age of Empires IV přišla dostatečně rozsáhlá. Každý totiž nabízí pár unikátů formujících vývoj bitev. Hodně zajímaví mi kupříkladu přišli lancknechti s gigantickými obouručními meči schopnými mezi nepřátelskými šiky způsobit maximální škody díky plošným útokům. Špatní nebyli ani angličtí lučištníci. U nich jsem byl fascinován především jejich dechberoucím dostřelem, který byl ještě navýšen poté, co jsem je nasadil do pevností a střílen chránících je před poškozením. Popravdě už se nemohu dočkat, až mi vývojáři do ruku dají francouzské paladiny či ruské bojové mnichy.

Age of Empires IV; gameplay: pevnost

zdroj: vlastní

Dobře vystavěná pevnost je pro nepřátele smrtící.

Samotné tempo bitev mi v Age of Empires IV přijde adekvátní, takže si lze nad bojujícími jednotkami udržet přehled za všech situací. Osobně se mi zamlouvá zpracování konceptu silných a slabých stránek jednotlivých válečníků, o nichž vás hra podrobně informuje. Kupříkladu taková pěchota s kopími je velmi efektivní proti jízdě, která s ní má skutečně velké obtíže. Jakmile se ale střetne s lučištníky nebo těžkooděnci s meči a štíty, dlouho jejich tlaku neodolá. Za sebe musím říct, že jsem si nejvíce oblíbil těžkou jízdu, a to ani ne tak kvůli její bojové zdatnosti, ale pro celkové zpracování. Jezdci totiž do bitev vyjíždějí s kopími, jež po prvním zásahu protivníka mění za meč a štít, což potěší nejednoho fandu historie, jimž byla stálá přítomnost dřevce trnem v oku.

Optimalizování jde Relic Entertainment od ruky


Dost už ale bylo o herních prvcích a hratelnosti samotné. Nastal čas podívat se na zoubek vizuálu a technické stránce. Pokud jde o grafiku, není v Age of Empires IV zpracována vůbec špatně, přestože nelze říci, že by vám z grafiky tohoto díla spadla čelist, tedy minimálně na střední a vyšší nastavení. Horší je to v případě, že si vyberete některou z nižších alternativ, protože za takových okolností vám tato hra poskytne zrůdné modely postav a také dosti pofidérně vypadající budovy.

Age of Empires IV - King of the Hill

zdroj: vlastní

Umělá inteligence je na vyšších obtížnostech slušným soupeřem. Jakmile však potkáte její slabší variaci, může se vám zdát trošku neefektivní.

Poslední zmíněnou možností však získáte nějaká ta fps navíc, i když zrovna optimalizace není zásadním problémem Age of Empires IV. Přestože by jeden čekal, že technická stránka bude u tohoto díla problematická, nakonec musím říct, že jsem při hraní žádné problémy nezaznamenal. Hra jela po celou dobu velmi pěkně, fps byla na vysokých hodnotách i při těch nejlítějších bitvách a stabilita byla též něco, nač jsem mohl sázet. Snad obdobný stav nabídne i finální verze.

Age of Empires IV nemá moc prostoru k selhání


Na Age of Empires IV je skutečně poznat fakt, že se na jeho vývoji podílela komunita složená primárně ze skalních fanoušků série. Už beta ukazuje, že se jedná o milostný dopis hráčům RTS nemohoucím zapomenout na Age of Empires II. Této skupině už aktuální verze hry nabídla propracovanou škálu jednotek, tradiční budování, slušnou optimalizaci a pár inovací, které mají sérii jako takovou posunout. No prostě, co víc si přát. Jediným prvkem, který by mohl úspěchu tohoto díla zabránit, může být zpracování kampaní, tak doufejme, že se povedou a už 28. října si zahrajeme RTS, na niž jen tak nezapomenou jak fanoušci multiplayeru, tak i slušných příběhových tažení.

• Zdroje: Vlastní

Ondřej Zeman

Ondřej Zeman

Mé jméno je Ondřej Zeman. Herní žurnalistice se věnuji už více než sedm let, během nichž jsem měl možnost vypracovat se z herního blogera na plnohodnotného žurnalistu na serveru Zing.cz, ze kterého jsem po čase odešel na Alza Magazín. I když jsem hrdým vlastníkem konzole Nintendo Switch, mou největší vášní je hraní na PC, kde jsem měl možnost zrecenzovat už více než dvě stovky různě kvalitních titulů. Slabost mám primárně pro tahová RPG, indie projekty, propracované FPS a komplexní strategie.


Age of Empires 4 – Novinky

 1. (1. 12. 2019) Relic Entertainment pomohli Age of Empires IV v přerodu
 2. (15. 11. 2019) V prvních záběrech z hraní Age of Empires IV se střetávají Mongolové s Angličany
 3. HW nároky pro Age of Empires 4 PC

Relic Entertainment pomohli Age of Empires IV v přerodu

• Novinka: 1. 12. 2019 • Autor: Ondřej Zeman

Poslední díl série Age of Empires nebyl tak úspěšný jako jeho předchůdci, úplně ve výsledku nesedl recenzentům ani komunitě, která svými penězi definuje to, zda se dílo povedlo na plné čáře, či nikoliv. Předtím, než byl vývoj nového AoE odstartován, se tvůrci hodně zabývali Age of Empires 2, jehož definitivní edice k nám dorazila před dvěma týdny. Během práce na ní jim došlo, že by jejich nový výtvor neměl, podobně jako třetí díl, šanci se ze stínu svého vydařeného příbuzného dostat. Vývojáři v čele s Adamem Isgreenem se proto rozhodli, že k jejich dalšímu projektu přistoupí tak, jako kdyby se jednalo víceméně o úplně nový titul, který však bude určitým způsobem patřit ke kultovní strategické značce. Bude ovšem mít novou krev v žilách.

Age of Empires 4; screenshot: katapulty
Určité formy techniky bude mít v Age of Empires IV očividně k dispozici většina frakcí.

Každá značka totiž musí v průběhu let projít určitou evolucí, což se týká i Age of Empires. Nový Age of Empires IV se proto bude od svých předchůdců hodně odlišovat, takže se podle Adama Isgreena můžeme těšit třeba na lépe zvládnutý systém kontroly jednotek, jenž bude v mnohém připomínat Total War. Osobně takovou změnu vítám, jelikož mi ovládání vojska občas dělalo trošku problémy. Upravena byla dle jeho slov také škála národů, jejichž spektrum prozatím nebylo zveřejněno, jisté je v tento moment snad jen to, že se v ní objeví Mongolové a Angličané, kteří byli představeni už v prvním traileru. Zajímavá je na nových informacích skutečnost, že už nadále nebude zachován koncept čtyř ér, co však bude použito na místo něj, je otázkou, na kterou nyní neznáme odpověď.

Stoprocentní je skutečnost, že každá frakce se tu bude určitým způsobem lišit, díky čemuž hraní za ni bude vyžadovat jinou taktiku. Anglie bude kupříkladu patřit k národům, jež vám svým designem připomenou staré dobré časy Age of Empires 2. Mongolové přijdou naopak s úplně novým schématem, kvůli němuž nesednou každému. Nabídnut nám má být bezpočet národů s různou úrovní přístupnosti, takže by si nakonec měl vybrat svou oblíbenou partu každý fanoušek strategií. Hra samotná je od začátku vyvíjena více studii, největší slovo v ní má však Relic Entertainment, které mají hráči spojeno především s Company of Heroes či Warhammer 40.000: Dawn of War. Právě jeho vliv na vývoj Age of Empires IV ho v mnohém pomohl posunout dál od jeho předchůdců.

Age of Empires 4; screenshot: mongolové
Mongolové aktuálně představují jednu ze dvou frakcí, jež mají své místo v Age of Empires IV jisté.

Díky vlivu Relic Entertainment se můžeme těšit třeba na komplexnější bitvy o města, protože Age of Empires IV nám tentokrát nabídne nejen rozsáhlé metropole, ale také inovativní systém hradeb, který nám v jeho předchůdcích chyběl. Na zdi bude konečně možné poslat jednotky, jež z nich budou střílet na nedaleko stojící nepřátele, čímž zefektivní celkovou obranu sídla. Přítomny budou také věže, s jakou četností, a jakým způsobem budou přesně fungovat, však z dosavadních záběrů bohužel nelze soudit. Celkově je však dobře, že se Relic Entertainment do vývoje zapojil, jelikož je to studio, které je schopné komplet někam posunout. Pokud vás více než návrh budování zajímá, zda bude mít Age of Empires IV příběhové tažení, máme pro vás dobrou zprávu.

Ano, Age of Empires IV bude disponovat totožně jako jeho předchůdci historickou kampaní. Její návrh však bude hodně odlišný od toho, co jsme měli možnost vidět třeba v Age of Empires 2. Celek ovšem má být věrný historii, takže nemáme podle Adama Isgreena očekávat žádné šílenosti. Teoreticky je možné počítat s tím, že se podíváme do Mongolska či Anglie, jisté v tento moment však není nic, vývoj je totiž teprve v rané fázi, kvůli čemuž se může ještě leccos změnit. V naší redakci se ale na Age of Empires IV začínáme těšit čím dál tím víc. Doufáme proto v to, že Microsoft brzy zběžně určí datum vydání.

• Zdroje: Gamesradar+V prvních záběrech z hraní Age of Empires IV se střetávají Mongolové s Angličany

• Novinka: 15. 11. 2019 • Autor: Ondřej Zeman

Po spatření prvních záběrů z Age of Empires IV jsem z nich nebyl popravdě moc nadšen, protože prostě jakožto fanoušek starších dílů této série jsem očekával něco jiného. Jakmile jsem si však sjel trailer znovu, došlo mi, že se na toto dílo musím dívat jako na samostatný projekt, bez ohledu na to, jak se jmenuje. Název totiž často evokuje přílišná očekávání, jež se nakonec promění ve zklamání. V momentu, kdy jsem se na Age of Empires IV podíval touto perspektivou, přede mnou najednou stálo krátké video, v němž jsem spatřil zajímavě vypadající strategii, kombinující to nejlepší z několika kultovních RTS značek, jež v minulé dekádě prakticky psaly historii tohoto žánru.

Age of Empires IV - X019 - Gameplay Reveal

Na Age of Empires IV je očividné, že se vývojáři z Relic Entertainment snaží značku posunout snad ve všech ohledech.

Na vypuštěném traileru k Age of Empires IV máme možnost vidět hru kombinující prvky série Age of Empires s aspekty, jež nabízela kultovní značka Stronghold. Nabídnuta by nám tím pádem mohla být tradiční RTS s nově upraveným konceptem hradeb, které půjde osadit válečníky, což v minulosti nebylo možné. Město v aktuálních záběrech vypadá také živěji a hlavně pestřeji než kdy dříve, zda ovšem bude takto vypadat i metropole v normálním zápase, je otázkou. Odehrávat se má toto dílo opět ve středověku, díky čemuž se podle všeho budeme moci setkat s řadou národů, jež této historické éře dominovaly. V aktuálních záběrech lze spatřit střet krvelačných Mongolů a Angličanů, kteří v něm vystupují v roli obránců stojících proti nekonečné hordě stepních válečníků.

Pokud budu pracovat s videem jako takovým, lze z něj dedukovat, že každá herní frakce, jež bude v Age of Empires IV dostupná, dostane přístup k osobité škále jednotek. Mongolové mají kupříkladu lehkou jízdu s luky, zatímco Anglie dostala k dispozici těžkou kavalerii a pěší lučištníky vybavené dlouhou variantou oblíbené dalekonosné zbraně. Celkově nemá válečníky jednotlivých uskupení odlišovat jen výstroj a statistiky. Obdařeni budou také osobitým vizuálním zpracováním.

Age of Empires IV Announce Trailer

Oznamovací trailer k Age of Empires IV byl laděn hodně temně, možná proto jsme byli tolik překvapeni tím, co jsme dostali.

Grafická stránka celku je trošku barevnější, než je u série Age of Empires obvyklé, nelze ovšem říct, že by hra vypadala špatně, to rozhodně ne. Komplet působí v chodu velmi hezky, přestože má dle mého názoru možná příliš blízko hravě laděnému The Settlers, od kterého se jistě odliší dynamičtějšími a hlavně rozsáhlejšími střety, v nichž se utkají desítky a možná i stovky jednotek. Datum vydání aktuálně nebylo stanoveno, teoreticky by mohl dorazit v průběhu příštího roku, jisté ovšem v tomto ohledu není nic. Snad se o Age of Empires IV brzy dozvíme víc.

• Zdroje: YouTube (Xbox, Windows)

Kam nás Age of Empires 4 zavede?

• Preview: 22. 8. 2017 • Autor: Ondřej Zeman

Na Gamescomu představený trailer toho neukazuje mnoho, prakticky z něj máte možnost vyčíst jen spektrum historických období, ve kterých by se měly dějové kampaně Age of Empires 4 teoreticky odehrávat. Se čtvrtým zástupcem ikonické značky s vysokou pravděpodobností zavítáme do antického Řecka, starověkého Říma, křižáky dobývaného Jeruzaléma a kolonizátory podrobeného města domorodých obyvatel Jižní Ameriky. Mimoto se zúčastníme Americké revoluce, a zřejmě také války Bošin, v níž proti sobě bojovali Japonci podporovaní zahraničními spojenci, kteří technologicky zaostalé zemi dodali nové zbraně a technologie, což značně narušilo původní rovnováhu sil.


Age of Empires IV; Wallpaper: frakce domorodni jizni ameriky Age of Empires IV; Wallpaper: japonské jednotky z války Bosin

Kdo pro nás Age of Empires 4 vytvoří?

Vývoje nového dílu Age of Empires by se mělo ujmout kanadské studio Relic Entertainment mající na kontě řadu výrazných strategických děl. Jeho vývojáři stáli kupříkladu za legendární RTS Warhammer 40 000: Dawn of War , Company of Heroes či nestárnoucím Homeworldem. Ten nedávno dostal plnohodnotného pokračovatele v podobě Homeworld: Deserts of Kharak. Datum vydání Age of Empires 4 prozatím není známo. Osobně doufám, že bude oznámeno nejpozději do konce příštího roku.
Abych byl upřímný, jsem hodně rád, že se slavné značky ujali právě vývojáři z Relic Entertainment. Mají totiž obrovské množství zkušeností, které se jim snad podaří do Age of Empires 4 plně přenést. Pokud vše dobře dopadne, možná nám na disku za rok či dva přistane titul, který se bude podobně jako Age of Empires 2 hrát ještě řadu let.


Age of Empires IV; Wallpaper: Conquistador

i Mrkněte na náš nový Herní magazín!

Co hrát, než Age of Empires 4 dorazí?

Prozatím si budete muset na PC vystačit s definitivní edicí prvního Age of Empires, kterou vývojáři z Forgotten Empires obohatili o moderní rozhraní, větší spektrum map, výrazně lepší vizuál, 4K rozlišení, značně vylepšené herní mechanizmy, hru pro více hráčů na Xbox Live, nově nahraný zvuk a čerstvě působící hratelnost. Ta by měla celek zařadit mezi současné strategické velikány, stejně jako se tomu v minulosti stalo u Age of Empires 2 HD. Zda se to skutečně povede, ukáží až nadcházející měsíce, protože k nám definitivní edice Age of Empires dorazí až 19. října. Pokud si ji budete chtít náhodou před vydáním finální verze otestovat, tvůrci otevřeli stavidla náboru do bety, jež zanedlouho započne.

Vedle definitivní edice prvního Age of Empires bychom se měli v následujících letech dočkat také dodatečného obsahu do Age of Empires 2 HD a pravděpodobně též i Age of Empires 3. To dostane podobně jako první a druhý díl čerstvě vypadající grafiku, nové mechanizmy a do dnešní doby lépe zapadající hratelnost.


Age of Empires IV: Wallpaper: Anticke Recko a jeho bojovnik Age of Empires IV; Wallpaper: Řím, císař

Vytisknout
P-DC1-WEB16
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací