Sony week

Alkohol tester: Jediná jistota při odbourávání alkoholu

Zobrazit katalog

Článek

Aktualizováno

Každý zákona dbalý řidič ví, že pod vlivem alkoholu se za volant nesedá. Za jak dlouho ale pozůstatky lihovin z krve vyprchají? To vám s jistotou řeknou jen alkohol testery. Jak fungují a jak mezi nimi správně vybírat? Proč se nevyplácí spoléhat na alkoholové kalkulačky? Jak se vyjadřuje zákon k alkoholu na pracovišti? Těmito všemi a dalšími otázkami se zabývá následující článek.

Alkohol tester

Alkohol testery – OBSAH

 1. Jak funguje alkohol tester
 2. Kalibrace alkohol testeru
 3. Odbourávání alkoholu: Alkoholová kalkulačka není jistota
 4. Alkohol za volantem: Odmítnutí dechové zkoušky přijde draho
 5. Opilý cyklista je opilý řidič
 6. Vodáci nechť přibalí alkohol tester nebo nealko
 7. S alkoholem na sjezdovce pojištění neplatí
 8. Alkohol testerem vás může ozkoušet i zaměstnavatel

Jak funguje alkohol tester

Alkohol tester je zařízení schopné, většinou na základě dechové zkoušky, určit množství alkoholu v krvi testované osoby. Pracuje na několika různých principech, přičemž obecně platí, že některé jsou lepší než jiné. Alkohol testery mohou být „obyčejné“, bez jakékoliv záruky přesnosti měření, nebo certifikované Českým metrologickým institutem. Na základě výsledků měření takových alkohol testerů je možné podnikat právní kroky.

i Profesionální alkohol testery schválené Českým metrologickým institutem měří při správné kalibraci velmi přesně a zmíněná státní instituce ručí za jejich maximální odchylku 0,2 promile. Takové alkohol testery používá i Policie ČR.

Rozšířené principy funkčnosti alkohol testerů jsou v základu dva: technologie polovodičového senzoru a technologie palivového článku. Od těchto principů se odvíjí rozsah, přesnost a spolehlivost měření i výdrž, odolnost a cena samotného přístroje. V nabídce máte možnost často vídat i jednorázové detekční trubičky, jejich používání ale nedoporučujeme. Protože není jejich výstup příliš přesný a má jen orientační charakter, mohou se na pokutách velmi prodražit.

Alkohol testery - odběr krve
Kromě dechového alkohol testeru lze získat přesné výsledky už jen lékařským rozborem krve.

První zmíněnou technologii – polovodičový senzor – využívají výhradně levnější alkohol testery, jejichž výsledky legislativa obecně za směrodatné nepovažuje, a to z důvodu možnosti velkých odchylek i ovlivnění výsledků aktuálními podmínkami. Polovodičovým senzorem prochází elektrický proud, při měření se senzor rozehřeje a v reakci na těkavé látky obsažené v dechu začne měnit úroveň napětí. Z této změny napětí lze již odečíst množství alkoholu v krvi.

× Alkohol testery s polovodičovým senzorem ČMI obecně neschvaluje. Kromě toho, že reagují i na jiné látky než alkohol, výsledek jejich měření závisí i na síle vdechování. Výsledky měření těchto alkohol testerů tedy mohou být velmi nepřesné.

Problémy s nepřesností řeší alkohol testery na bázi palivového článku (fuel cell). Kromě toho, že reagují výhradně na alkohol, mají zabudovaný dávkovač, který k samotnému palivovému článku vpustí jen přesně vyměřené množství vzduchu. Ovlivnění silnějším vdechováním tak není možné. Palivový článek (když k němu dávka vzduchu doputuje) začne obsažený alkohol „spalovat“, čímž začne zároveň generovat elektrické napětí. A to už je opět převoditelné na obsažené promile.

i Alkohol testery s palivovým článkem používá i Policie ČR, konkrétně model Dräger Alcotest 7510.

Kalibrace alkohol testeru

Pokud nepočítáme indikační trubičky na jedno použití, levnější alkohol testery s polovodičovým senzorem, které měří jen orientačně, zpravidla nelze kalibrovat. Některým můžete nechat po několika stovkách měření vyměnit senzor, jiné, zpravidla ty úplně nejlevnější, musíte po nějaké době nahradit úplně.

Kalibrace alkohol testeru
Aby alkohol tester správně fungoval, musí být náležitě zkalibrován.

Alkohol testery profesionálního standardu s palivovým článkem kalibraci umožňují. Obecně se ji doporučuje provádět po maximálně 500 měřeních nebo po 6 až 12 měsících v závislosti na intenzitě používání a specifikacích výrobce.

i Alkohol testery obsahují citlivé senzory, které po určité době mění své vlastnosti – rozkalibrují se. Kalibrace alkohol testeru je důležitá pro zachování přesnosti měření.

Kalibrace alkohol testeru ale není něčím, co byste zvládli sami. Musíte k tomu využít služeb specializované firmy, která má k dispozici proškolené odborníky i vhodné laboratorní podmínky a nástroje. Za takovou kalibraci většinou nezaplatíte více než 500 Kč a budete mít jistotu, že váš alkohol tester měří přesně.

Odbourávání alkoholu: Alkoholová kalkulačka není jistota

Každý řidič, zejména ten, který se občas napije, musí vědět, že alkohol v krvi se odbourává postupně. Existuje velké množství alkoholových kalkulaček a tabulek odbourávání alkoholu. Přinášíme vám je i v tomto článku. Upozorňujeme vás však, že doba, za jakou alkohol z krve vyprchá, se mění v závislosti na mnoha faktorech. Jedinou jistotou při určování hladiny alkoholu v krvi je kalibrovaný alkohol tester schválený ČMI, případně lékařský rozbor krve.

Alkohol tester - odbourávání alkoholu
Pokud potřebujete brzy usednout za volant, raději si alkohol odepřete, odbourávání alkoholu není na chvíli.

Jak dlouho odbourávání alkoholu trvá?

Délku doby odbourávání alkoholu nelze jednoznačně určit, protože závisí na řadě okolností, orientačně se ale můžeme řídit alkoholovými kalkulačkami a tabulkami. Základním předpokladem jejich úspěšného užití je udržování přehledu o množství a druhu vypitého alkoholu, protože právě to je nejzásadnější vstupní hodnotou.

Vliv na rychlost odbourávání alkoholu má například:

 • Tělesná konstituce – osoby s větším množstvím tělesné hmoty potřebují k vytvoření určité hladiny alkoholu větší množství alkoholických nápojů než osoby menší a lehčí.
 • Pohlaví – ženy zpravidla odbourávají alkohol pomaleji než muži.
 • Pití „nalačno“ – při pití s prázdným žaludkem se alkohol vstřebává rychleji a působí silněji.
 • Množství nealkoholických nápojů – zvýšenou míru působení alkoholu můžete pozorovat i ve chvíli, kdy ho zapomínáte prokládat vodou či jinými nealkoholickými nápoji.

Co je zbytkový alkohol?

Obecně se jako „zbytkový alkohol“ označuje ten alkohol, který máte v krvi ráno po večeru či noci strávené konzumací alkoholických nápojů. Mezi řidiči koluje fáma, že zbytkový alkohol už nemá takové negativní účinky jako alkohol právě zkonzumovaný, a tedy že řízení pod jeho vlivem je bezpečné. To ale není pravda.

Alkohol testery - zbytkový alkohol
Účinky „zbytkového“ alkoholu mohou být ještě posíleny únavou způsobenou nekvalitním spánkem.

Když ráno nadýcháte Policii ČR do alkohol testeru určitou hodnotu, je to stejné, jako byste ji nadýchali večer. Žádný „zbytkový alkohol“ český právní řád nezná. Hladina alkoholu naměřená po spánku má na tělo stejné efekty jako stejně vysoká hladina naměřená večer. Navíc může být podpořena rozespalostí či únavou po nekvalitním spánku, a tedy v některých případech představuje ještě vyšší nebezpečí. Pokud chcete ráno někam vyrazit autem, raději zkontrolujte hladinu alkoholu v krvi vlastním alkohol testerem.

Tabulka odbourávání alkoholu: Pivo, víno a lihoviny

I my vám přinášíme krátkou tabulku odbourávání alkoholu, nezapomeňte ale, že je, stejně jako každá jiná, jen orientační. Jedinou jistotu nulové hladiny alkoholu poskytuje jen kvalitní alkohol tester. Za jak dlouho vyprchá víno, pivo, nebo třeba 40% lihovina, se můžete podívat níže.

Muži/Ženy
0,5 l
1 l
1,5 l
2 l
2,5 l
3 l
3,5 l
4 l
4,5 l 5 l
Pivo 10° (M)
2:15 h
4:30 h
6:45 h
9:00 h
11:15 h
13:30 h
15:45 h
18:00 h
20:15 h
22:30 h
Pivo 10° (Ž)
3:42 h
7:24 h
11:07 h
14:49 h
18:31 h
22:15 h
25:57 h
29:38 h
33:20 h
37:02 h
Pivo 12° (M)
2:45 h
5:30 h
8:15 h
11:00 h
13:45 h
16:30 h
19:15 h
22:00 h
24:45 h
27:30 h
Pivo 12° (Ž)
4:31 h
9:12 h
13:33 h
18:04 h
22:35 h
27:06 h
31:37 h
36:06 h
40:37 h
45:08 h
Muži/Ženy
0,5 l
1 l
1,5 l
2 l
2,5 l
3 l
3,5 l
4 l
4,5 l 5 l
Víno (M)
2:28 h
4:56 h
7:24 h
9:52 h
12:20 h
14:48 h
17:16 h
19:44 h
22:12 h
24:40 h
Víno (Ž)
4:04 h
8:08 h
12:13 h
16:18 h
20:22 h
24:26 h
28:30 h
32:24 h
36:38 h
30:42 h
Muži/Ženy
0,05 dcl
0,1 dcl
0,015 dcl
0,2 dcl
0,25 dcl
0,3 dcl
0, 35 dcl
0,4 dcl
0,45 dcl 0,5 dcl
Lihovina 40% (M)
3:15 h
4:30 h
6:45 h
9:00 h
11:15 h
13:30 h
15:45 h
18:00 h
20:15 h
22:30 h
Lihovina 40% (Ž)
3:42 h
7:24 h
11:07 h
14:49 h
18:31 h
22:15 h
25:57 h
29:38 h
33:20 h
37:02 h

Modelová žena v tabulce váží 60 kg, modelový muž 80 kg. Zdroj: BESIP.

Alkohol za volantem: Odmítnutí dechové zkoušky přijde draho

Nejčastější z obav o množství alkoholu v krvi je ta při silniční kontrole. Každý ví, že pod vlivem se za volant nesedá, a i když se určitě najdou jedinci, kteří si toto pravidlo k srdci příliš neberou, měli by. A to nejen kvůli pokutám a jiným postihům při silniční kontrole, ale zejména z důvodu vysokého rizika újmy na zdraví či majetku.

Alkohol tester - dechová zkouška
I ráno se před vyjetím otestujte alkohol testerem.

Pro udělování trestů za jízdu se zvýšenou hladinou alkoholu v krvi jsou zásadní dělicí hodnoty 0,3 a 1 ‰ (promile). Když při silniční kontrole „nadýcháte“ do alkohol testeru méně než 0,3 ‰, nemusíte se bát postihu v rámci bodového systému, pokud nad, obdržíte penalizaci ve výši 7 bodů. Tyto dva případy jsou klasifikovány jako přestupek a hrozí vám při jejich spáchání také finanční pokuta a zákaz řízení. Možné tresty blíže specifikuje tabulka níže.

Množství alkoholu
Klasifikace
Bodová penalizace
Sankce ve správním řízení
Zákaz řízení/činnosti
Trest odnětí svobody
do 0,2 ‰
neklasifikuje se
0 bodů
0 Kč ×
×
0,2–0,3 ‰
přestupek
0 bodů
2 500–20 000 Kč
6–12 měsíců
×
0,3–1 ‰
přestupek
7 bodů
2 500–20 000 Kč
6–12 měsíců
×
nad 1 ‰
trestný čin
7 bodů
25 000–50 000 Kč
1–10 let
až 3 roky

Pozitivní dechovou zkoušku nelze řešit blokovou pokutou, a to ani v případě, že nadýcháte 0,2–0,3 ‰. Ve všech takovýchto případech spáchání přestupku či trestného činu vám bude na místě odebrán řidičský průkaz a zahájeno správní řízení. Při spáchání trestného činu byste byli navíc policejní hlídkou vzati do vazby.

i Hranice 0,2 (přesněji 0,24 ‰) je definována jako hodnota, která počítá s možností „nadýchat“ i bez požití alkoholu a odchylkami/tolerancemi alkohol testerů. V případě, že je na policejním měřiči stejná nebo menší hodnota a silniční kontrola neshledala jiný problém, odjedete od ní bez jakékoliv penalizace.

Jak si můžete všimnout v tabulce, tresty za jízdu pod vlivem alkoholu nejsou vůbec nízké. Po finanční stránce představují maxima 20 000 Kč pro hladinu do 1 ‰ a 50 000 Kč pro hladinu nad touto hodnotou. V případě přestupku vám též hrozí zákaz řízení až na 1 rok a při spáchání trestného činu až na 10 let navíc rozšířený o trest odnětí svobody až na 3 léta.

Alkohol testery - odmítnutí dechové zkoušky
Nulová tolerance alkoholu za volantem se v ČR promítá i do výše trestů.
! Odmítnutí dechové zkoušky alkohol testerem při silniční kontrole se v ČR trestá jako přestupek. Hrozí ztráta 7 bodů, pokuta 25 000–50 000 Kč a zákaz řízení až na dva roky.

Tvrzení, že cena kvalitního alkohol testeru může být nižší než jediná pokuta za řízení pod vlivem, je zcela pravdivé. Navíc koupě alkohol testeru se nepojí s bodovou penalizací, zákazem řízení ani odnětím svobody.

Opilý cyklista je opilý řidič

Cyklisté, kteří se většinou pohybují na cestách a silnicích, jsou stejně jako řidiči automobilů řidiči nemotorových vozidel a policie má právo jim udělit trest velmi podobný tomu, který za své pochybení obdrží řidiči vozidel motorových. I tresty za alkohol pro cyklisty se řeší výhradně formou správního řízení, ve kterém může být dotyčnému udělena pokuta až ve výši 20 000 Kč do 1 ‰ a 50 000 Kč nad 1 ‰.

i Tolerance 0,24 promile se od výsledku měření zpravidla odečítá, pokud tedy nadýcháte 1,1 promile, spáchali jste přestupek, pokud však 1,3, už se jedná o trestný čin.
Alkohol testery - alkohol na kole
Ani cyklisté nesmí jezdit pod vlivem alkoholu, i jejich reakce jsou zpožděné a mohou způsobit nehodu.

Výhodu mají cyklisté v tom, že k řízení kola nepotřebují řidičský průkaz, o který by mohli přijít, a tudíž jim ani nemůže být udělen zákaz řízení. Stejně tak nemohou cyklisté přijít o body. Samotná hodnota 1 promile není v případě cyklistů dělicí pro trestný čin, jedná se pouze o přestupek. Pokud ale opilý cyklista někoho ohrozí na zdraví či životě, může být jeho skutek jako trestný čin klasifikován.

i Cyklistům a vodákům, kteří se při svém oblíbeném sportu rádi napijí, svitla v polovině roku 2019 naděje v podobě návrhu zákona o zvýšení tolerance na 0,5 promile alkoholu v krvi. Návrh byl však zamítnut a nulová tolerance platí dál.

Vodáci nechť přibalí alkohol tester nebo nealko

Zákaz konzumace alkoholu a sjezd pod jeho vlivem platí i na řekách. Policejní kontroly navíc nejsou nijak raritní, a tak se může stát i vám, že budete nuceni do alkohol testeru na řece dýchat.

Alkohol testery - alkohol na vodě
Sjíždění řek pod vlivem alkoholu, zejména těch náročnějších, je hazard se životem.

Tresty pro podnapilé vodáky představují pokutu až 5 000 Kč, kterou uděluje Policie ČR nebo Státní plavební správa, a zákaz plavby. Pokud osoba vedoucí plavidlo způsobí újmu na zdraví či majetku, kromě pokuty zaplatí také odpovídající finanční náhradu poškozenému. Rozhodování o přestupku je nyní definováno jen jedinou hranicí, a to je tolerance 0,24 ‰. Nad ni je skutek vedení plavidla jednotně považován za přestupek a trestán dle výše uvedených parametrů.

S alkoholem na sjezdovce pojištění neplatí

Dovolenou na horách si bez grogu či svařáku řada vyznavačů zimních sportů určitě ani nedokáže představit, pod vlivem alkoholu vás ale ohrožení ostatních účastníků provozu na sjezdovce může přijít draho. Stejné efekty alkoholu, kvůli nimž se nesmí pod vlivem za volant, jsou nežádoucí i na sjezdovce, a navíc se k nim přidává i zhoršená schopnost udržet rovnováhu.

i V AlzaMagazínu pro vás máme i další články:

Pokud v podnapilosti způsobíte zranění či škodu jinému lyžaři, můžete zapomenout na jakékoliv pojištění, které máte sjednané. Pojišťovna za škodu sice zaplatí, bude ji od vás ale následně vymáhat. Pamatujte, že pokud způsobíte zranění, musíte kromě škody poškozenému uhradit také bolestné. Navíc pokud přijdete pod vlivem alkoholu k úrazu vy sami, pojišťovna to při vyplácení zohlední a finanční náhradu sníží nebo zcela zamítne.

Alkohol testery - alkohol na lyžích
Pokud se v opilosti zúčastníte nehody na lyžích, vina nejspíš spadne na vaše bedra a pojišťovna se za vás nepostaví.

Zajištění střízlivosti lyžařů a snowboardistů je v kompetenci provozovatelů areálu. V případě, že se někdo chová nepřijatelně a jeví známky opilosti, může být z aktivit na sjezdovce vyloučen a může přijít o skipas. Pracovníci areálu mohou přivolat i policii, která dotyčného podrobí dechové zkoušce alkohol testerem. V případě, že „nadýchá“, může být pokutován až částkou 50 000 Kč, a to výhradně formou správního řízení.

Alkohol testerem vás může ozkoušet i zaměstnavatel

Ze zákona platí zákaz užívání alkoholu a jiných návykových na pracovištích všech zaměstnavatelů. V případě, že zaměstnavatel dodržování tohoto zákazu nezajistí, vystavuje se riziku vysoké pokuty. I proto byste neměli na pracovišti alkohol užívat, při zjišťování jeho hladiny má zaměstnavatel všechny zákonné nástroje, které k vymáhání těchto pravidel potřebuje, včetně okamžité výpovědi.

i Zákaz konzumace alkoholu se nevztahuje na zaměstnance, kteří ji mají jako součást pracovní náplně. V přiměřeném množství se toleruje například při některých jednáních.

Jak se ale zákon staví k zaměstnancům se zvýšenou hladinou alkoholu v krvi, kteří alkohol nepožili na pracovišti? Úplně stejně. Tak jako má zaměstnavatel povinnost zajistit dodržování zákazu konzumace alkoholu, má i povinnost hlídat, zda jsou zaměstnanci střízliví.

Alkohol tester v zaměstnání
Tolerance alkoholu v zaměstnání je často na zaměstnavateli, tomu ale zákon ukládá zajistit pracoviště bez alkoholu.

To samozřejmě není tak snadno zjistitelné jako sklenice alkoholického nápoje na stole a když přijdete se zbytkovou hladinou z minulého večera, nikdo většinou nic řešit nebude, a to zejména, pokud si toho ani nevšimne. Nejeví-li zaměstnanec známky opilosti, toleruje se na kancelářských pozicích nízká hladina alkoholu i později při případném soudním řízení. Pozor byste si však měli dávat, pokud na vaší motorice závisí stav zdraví či majetku.

i Zajímavostí je, že zákon zakazuje konzumaci alkoholu na pracovišti i po pracovní době. Pokud jste zaměstnavatelem, dávejte si v těchto prostorech pozor na organizaci např. firemních večírků. Stejně tak nesmí zaměstnanci požívat alkohol v pracovní době mimo pracoviště.

Zaměstnavatel má ze zákona právo podrobit své zaměstnance dechové zkoušce. Tu provádí písemně určený vedoucí, případně jiný specializovaný pracovník. Aby byla platná, musí být dechová zkouška provedena schváleným a zkalibrovaným alkohol testerem, ideálně za přítomnosti svědka. Pokud zaměstnanec dechovou zkoušku odmítne a nemá k tomu vážný důvod, dále se s ním jedná jako se zaměstnancem pod vlivem návykové látky a může být seznámen s možností okamžité výpovědi. Při odmítnutí testu může být zaměstnanci udělena též pokuta až do výše 50 000 Kč.

O alkoholu na pracovišti pojednává § 106 zákoníku práce a zákon č. 65/2017 Sb.

Alkohol testery BACtrack s palivovým článkem

Existuje mnoho situací, v nichž je hladina alkoholu v krvi nežádoucí. Ať je to řízení, lyžování, nebo vykonávání pracovní činnosti, opilost vás může přijít draho. V takových situacích vás před pokutami spolehlivě ochrání jedině státem schválený alkohol tester, všechny ostatní rychlé testy jsou přinejlepším orientační.

Alkohol tester BLACK/WHITE, digitální
Alkohol tester s polovodičovým senzorem, rozsah měření 0-1,9‰, pro osobní použití, měření bez náustku, podsvícený LCD displej, baterie AAA

359,-
Můžete mít dnes od 8:00
Skladem > 10 ks
Objednací kód: AUPR00472
Alkohol tester BLACK, digitální
Alkohol tester s polovodičovým senzorem, rozsah měření 0-1,9‰, pro osobní použití, měření náustkem, baterie AAA

-14% 490,-
419,-
Můžete mít dnes od 8:00
Skladem > 10 ks
Objednací kód: AUPR00473
LAMPA Alkoholtester digitální
Alkohol tester s polovodičovým senzorem, rozsah měření 0-1,9‰, přesnost 0,1‰, pro osobní použití, měření bez náustku, podsvícený LCD displej, baterie AAA

-13% 449,-
389,-
Na cestě > 5 ks
Očekáváme 09.06.2022
Objednací kód: AUPR03400
Alkohol tester AlcoZero
Alkohol tester s elektrochemickým senzorem, rozsah měření 0-4‰, pro osobní použití, měření náustkem, kalibrovatelný senzor, samodiagnostický systém, baterie AAA

1 799,-
Můžete mít dnes od 8:00
Skladem > 5 ks
Objednací kód: AUPR07842
Alkohol tester AlcoZero2 - elektrochemický senzor
Alkohol tester s elektrochemickým senzorem, rozsah měření 0-4‰, pro osobní použití, měření náustkem, kalibrovatelný senzor, samodiagnostický systém, baterie 9 V

2 099,-
Můžete mít dnes od 8:00
Skladem > 5 ks
Objednací kód: AUPR07842b
BACtrack C8
Alkohol tester s elektrochemickým senzorem, rozsah měření 0-4‰, přesnost 0,05‰, pro osobní a firemní použití, měření náustkem, kalibrovatelný senzor, počítadlo měření, paměť měření, Bluetooth, eliminace falešných poplachů, mobilní aplikace, odhad střízlivosti, baterie AAA

2 490,-
Můžete mít dnes od 8:15
Skladem > 5 ks
Objednací kód: AUPR15625a
BACtrack C6 Keychain
Alkohol tester s elektrochemickým senzorem, rozsah měření 0-4‰, přesnost 0,05‰, pro osobní a firemní použití, měření náustkem, kalibrovatelný senzor, počítadlo měření, paměť měření, Bluetooth, eliminace falešných poplachů, mobilní aplikace, odhad střízlivosti, baterie AAA

1 990,-
Můžete mít dnes od 8:15
Skladem > 5 ks
Objednací kód: AUPR15625b
BACtrack S80 Pro
Alkohol tester s elektrochemickým senzorem, rozsah měření 0-4‰, přesnost 0,05‰, pro osobní a firemní použití, měření náustkem, kalibrovatelný senzor, eliminace falešných poplachů, baterie AA

3 389,-
Můžete mít dnes od 8:00
Skladem > 5 ks
Objednací kód: AUPR16472
BACtrack Trace Pro
Alkohol tester s elektrochemickým senzorem, rozsah měření 0-4‰, přesnost 0,05‰, pro osobní a firemní použití, měření náustkem, kalibrovatelný senzor, počítadlo měření, paměť měření, eliminace falešných poplachů, baterie AAA

2 389,-
Můžete mít dnes do 6:15
Skladem > 5 ks
Objednací kód: AUPR16473
BACtrack Keychain
Alkohol tester s polovodičovým senzorem, rozsah měření 0-4‰, přesnost 0,1‰, pro osobní použití, měření náustkem, kalibrovatelný senzor, počítadlo měření, baterie AAA

1 190,-
Můžete mít dnes od 8:00
Skladem > 5 ks
Objednací kód: AUPR16476
Draeger Alcotest 5000, V3
Alkohol tester s elektrochemickým senzorem, rozsah měření 0-5‰, pro firemní použití, měření náustkem, kalibrovatelný senzor, vyměnitelný senzor, počítadlo měření, paměť měření, český firmware, baterie AA

14 939,-
Můžete mít dnes od 8:20
Skladem 1 ks
Objednací kód: AUPR17272
COYOTE Jednorázový alkohol test
Alkohol tester jednorázový, pro osobní použití, měření bez náustku

49,-
Můžete mít dnes do 6:15
Skladem > 50 ks
Objednací kód: AUPR293660
AlcoForce Professional
Alkohol tester s elektrochemickým senzorem, rozsah měření 0-4‰, přesnost 0,07‰, pro osobní a firemní použití, měření náustkem, kalibrovatelný senzor a vyměnitelný senzor, baterie AAA, první rok kalibrace zdarma

2 199,-
Můžete mít dnes do 6:15
Skladem > 5 ks
Objednací kód: AUPR306813
AlcoForce PRIME
Alkohol tester s elektrochemickým senzorem, rozsah měření 0-3‰, přesnost 0,06‰, pro osobní a firemní použití, měření náustkem, kalibrovatelný senzor a vyměnitelný senzor, baterie AAA, první rok kalibrace zdarma

2 099,-
Můžete mít dnes do 6:15
Skladem > 5 ks
Objednací kód: AUPR306814
EEK Alkohol tester EK918
Alkohol tester s elektrochemickým senzorem, rozsah měření 0-5‰, přesnost 0,1‰, pro osobní použití, měření náustkem, paměť měření, podsvícený LCD displej, vestavěný akumulátor

2 199,-
Můžete mít dnes od 8:00
Skladem > 5 ks
Objednací kód: AUPR316793
EEK Alkohol tester EK912
Alkohol tester s elektrochemickým senzorem, rozsah měření 0-5‰, přesnost 0,1‰, pro osobní použití, měření náustkem, paměť měření, podsvícený LCD displej, vestavěný akumulátor

2 499,-
Můžete mít dnes do 6:15
Skladem > 5 ks
Objednací kód: AUPR316794
EEK Alkohol tester EK911
Alkohol tester s elektrochemickým senzorem, rozsah měření 0-4‰, přesnost 0,1‰, pro osobní použití, měření náustkem, kalibrovatelný senzor, paměť měření, podsvícený LCD displej, vestavěný akumulátor

2 999,-
Můžete mít dnes od 8:00
Skladem > 5 ks
Objednací kód: AUPR316795
V-NET AF-20
Alkohol tester s elektrochemickým senzorem, rozsah měření 0-4‰, pro osobní a firemní použití, měření náustkem, kalibrovatelný senzor, vyměnitelný senzor, počítadlo měření, baterie AAA

2 579,-
Na objednávku do 4 pracovních dnů
Objednací kód: auprv00002
V-NET iBlow 10
Alkohol tester s elektrochemickým senzorem, rozsah měření 0-5‰, pro firemní použití, měření bez náustku, kalibrovatelný senzor, vyměnitelný senzor, počítadlo měření, USB připojení k PC, baterie AAA

10 490,-
Můžete mít dnes od 8:00
Skladem 2 ks
Objednací kód: auprv00013
AlcoForce - jednorázový alkoholtester
Alkohol tester , rozsah měření 0-2‰, pro osobní použití

100,-
Můžete mít dnes do 6:15
Skladem > 20 ks
Objednací kód: auprv00014
GTX Smart
Alkohol tester s polovodičovým senzorem, rozsah měření 0-2‰, přesnost 0,1‰, pro osobní použití, měření náustkem, kalibrovatelný senzor a podsvícený LCD displej, baterie AA, první rok kalibrace zdarma

999,-
Můžete mít dnes do 6:15
Skladem > 5 ks
Objednací kód: auprv00018
GTX Original
Alkohol tester s elektrochemickým senzorem, rozsah měření 0-4‰, přesnost 0,07‰, pro osobní použití, měření náustkem, kalibrovatelný senzor a podsvícený LCD displej, baterie AAA, první rok kalibrace zdarma

1 899,-
Můžete mít dnes od 8:00
Skladem > 5 ks
Objednací kód: auprv00019
GTX Spectrum
Alkohol tester s elektrochemickým senzorem, rozsah měření 0-4‰, přesnost 0,06‰, pro osobní použití, měření náustkem, kalibrovatelný senzor, první rok kalibrace zdarma

1 999,-
Můžete mít dnes od 8:15
Skladem > 5 ks
Objednací kód: auprv00020
AlcoForce Galaxy
Alkohol tester s elektrochemickým senzorem, rozsah měření 0-4‰, přesnost 0,06‰, pro osobní použití, měření náustkem, kalibrovatelný senzor a podsvícený LCD displej, první rok kalibrace zdarma

2 589,-
Můžete mít dnes od 8:15
Skladem > 5 ks
Objednací kód: auprv00023
0
Vytisknout
P-DC1-WEB30
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací