AlzaPlus+ Velké zboží doručíme zdarma

Frostpunk (RECENZE) – Matné přežívání v ledové pustině

Zobrazit katalog

Recenze

Aktualizováno

Frostpunk je temná survival strategie od vývojářů z 11 bit studios, kteří stojí za veleúspěšným titulem This War of Mine. Budete se snažit přežít v ledem pokrytém světě, jenž neodpouští chyby. Co na zpracování tohoto kousku říkáme v redakci a zda stojí za to si jej zahrát, si můžete přečíst v naší recenzi.

Frostpunk; screenshot: DLC The Last Autumn


GEM

Frostpunk (hra)

Budovatelskou strategii Frostpunk vyvíjí a vydává 11 bit studios. Hra vychází 24. 4. 2018 na PC a 11. 10. 2019 na PS4 a Xbox One. Pro hru existuje neoficiální česká lokalizace a neobsahuje multiplayer . | Homepage


Články: | Recenze – PC | Recenze DLC The Last Autumn


Části článku:


Obsah recenze Frostpunk

 1. V Frostpunk se podíváte do světa plného nelehkých voleb
 2. Bez balonu a empatie se v Frostpunk neobejdete
 3. Společnost budou ve Frostpunk formovat vámi vybrané zákony
 4. Frostpunk mohl dopadnout lépe
 5. Recenze Frostpunk: závěrečné hodnocení
 6. HW nároky pro Frostpunk PC

Ve Frostpunk se podíváte do světa plného nelehkých voleb

• Recenze: 23. 4. 2018 • Autor: Ondřej Zeman

Lidstvo se v alternativní realitě, v níž se Frostpunk odehrává, vyvíjelo podobně jako naše společnost až do průmyslové revoluce, která minimálně u nás změnila životy většiny obyvatel planety k lepšímu. Ve světě vytvořeném 11 bit studios však tato epocha odstartovala dobu ledovou, jež zasáhla prakticky celý svět. Ušetřeny nebyly ani ty nejteplejší krajiny. Po určitou dobu lidé s touto změnou klimatu vcelku efektivně bojovali, nakonec ale byli přinuceni opustit své domovy a vydat se gigantickým transportérem na pouť do severních končin, kde se mělo dle pověstí nacházet bezpečné útočiště. Výpravy k bájnému úkrytu, v jehož středu stojí teplo vyzařující zařízení, se zúčastnilo několik tisíc dobrovolníků. K cíli však dorazila jen hrstka z nich, jež nyní doufá v to, že se bude mít už jen lépe.

Po přečtení předchozích řádků vás jistě moc nepřekvapí, že Frostpunk fakticky nemá jasně definovanou linku sledu událostí, jíž disponují konkurenční strategie. Na samém začátku se tu prostě za určitých okolností ujmete role starosty, a od toho momentu určujete příběh svůj i vámi kontrolované kolonie, která na vás spoléhá. Prožít díky tomu můžete pokaždé odlišný scénář, jehož průběh budete ovlivňovat od začátku až do konce skrze různá rozhodnutí, která před vás hra postaví. Novinka z dílen 11 bit studios se zpracováním tohoto prvku hodně liší od jiných podobně laděných budovatelských děl, nesnažících se hráče výrazněji zapojovat do formování děje. Já sám to považuji za velké plus, protože celek díky zpracování tohoto aspektu získává určitý nádech osobitosti.

Frostpunk; Wallpaper: obří kamna

Obrovské tepelné generátory zajišťují kolonii v Frostpunk životadárný žár, bez kterého lidé nemají šanci dlouho přežít.

Touhu tvůrců zapojovat hráče stabilně do dění v jím spravované kolonii budete pociťovat prakticky neustále. Obyvatelé osady se na vás totiž obracejí vždy, když si neví rady, takže řešením jejich životních starostí strávíte nemálo času. Diskutovat s nimi budete o víře, lékařství a mezilidských vztazích ovlivňujících veřejný pořádek. Přestože mají všichni stálou potřebu se vám svěřovat, není dobré nikoho přehlížet nebo dokonce ignorovat, protože problémisté na sebe časem navážou další nespokojence a začnou dělat výtržnosti, jež mohou dlouhodobě narušit chod celého stanoviště. Když jim však vyhovíte a pokusíte se situaci vyřešit, budete mít klid až do momentu, než se objeví důsledky vašeho rozhodnutí, jež mohou být ve Frostpunk pozitivního i negativního rázu. 

Abych vám ukázal, jak mechanizmy zmíněné v minulých odstavcích fungují v praxi, mírně se zde rozepíšu o jednom z mnoha možných scénářů vývoje vaší kolonie. Proto, aby mí lidé přežili, jsem byl v daném scénáři ochoten udělat leccos, a tak jsem občas sáhl i po neoblíbených řešeních, která by většina humanistů odmítla. Nakonec se mi podařilo vytvořit fungující osadu schopnou odolávat vrtochům podnebí. Bohužel pro mou maličkost jsem si při jejím budování znepřátelil řadu lidí, takže po čase začali proti mé krutovládě pořádat protestní akce, které jsem jako správný vůdce nechal rozehnat. Jednoho slunného dne se však protestující rozohnili natolik, že mě vyhnali z mnou vybudované říše. Kdybych se choval jinak, možná bych byl společností Frostpunk odměněn odlišně.

Bez balonu a empatie se ve Frostpunk neobejdete

Alternativní realita Frostpunk rozhodně není místem, kde by mohli lidé po delší dobu lenošit. Ihned potém co dorazíte k bájnému útočišti, jste nuceni pustit se do sběru různě roztroušených surovin určených k vybudování základů vaší kolonie. Shromažďovat budete dřevěné krabice, železný šrot a všude rozházené uhlí, jež následně použijete k nastartování tepelného generátoru stojícího ve středu vašeho tábora. Pokud budete chtít přežít v tomto nemilosrdném světě déle než pár dní, stane se skladování paliva a krmení těchto gigantických kamen vaší hlavní prioritou. Bez žáru, který vydávají, totiž obyvatelé kolonie dlouho nevydrží, a když už, nebudou moc nadšeni z toho, že musí kvůli neschopnosti svého vůdce mrznout. 

Poté, co se postaráte o nastartování a stabilní zásobování generátoru, vám bude umožněno pustit se do výstavby základních obytných struktur, jednoduchých kuchyní, loveckých přístřešků, lékařských stanů, sběrných stanovišť a dílen sloužících k znovuobjevování dávno zapomenutých technologií. Skrze výzkum se budete ve Frostpunk dostávat k novým typům budov a zefektivňovat fungování vaší společnosti jako celku. Ve finálních fázích hry budete schopni vystavět pily, průzkumné balony, obstojné domy, rekonvalescenční centra, malá kamna a různé typy dolů. Přístup vám bude dokonce dán i k moderním továrnám na roboty vyrábějícím gigantické ocelové obry, kteří po uvedení do chodu značně zvýší produkci a usnadní život všem manuálně pracujícím obyvatelům kolonie.

Frostpunk; Gameplay: vývoj Frostpunk; Gameplay: roboti

Obrázek 1: Vývojový strom je v Frostpunk možná až příliš rozsáhlý, kdyby tvůrci takto zpracovali raději knihu zákonů, zřejmě by udělali lépe. Obrázek 2: Monumentální roboti budou vašim lidem hodně ulehčovat život.

Na určitou dobu bude vaše společnost ve Frostpunk schopná bez větších obtíží fungovat v prostoru, který jí byl z počátku dán. Ne všechny suroviny však budete mít k dispozici, a tak vám po několika dnech nezbude nic jiného než vyslat do nebes průzkumný balón, s jehož pomocí budete odhalovat tajemství bodů vyznačených na mapě. Na některých pozicích při podrobném průzkumu naleznete zapomenutou techniku, materiál, polorozpadlé budovy nebo přeživší, kteří se oddělili v minulosti od vašeho hlavního voje a zázrakem se jim podařilo přežít v jednom z mnoha bývalých lidských sídel zavátých sněhem. Ve skutečně výjimečných případech natrefíte na těžební zóny, které lze obsadit a znovu uvést do chodu, takže začnou zásobovat kolonii stabilními dodávkami surovin.

Z výprav přivezení přeživší toho k životu nepotřebují mnoho, stejně jako vaši vlastní lidé požadují jen bezpečné útočiště, stabilní přísun jídla, teplo a chápavého vůdce starajícího se o jejich každodenní potřeby. Dokud budete plnit všechny jejich požadavky, nebudou s nimi žádné problémy. Když však začnou strádat, velmi rychle se to projeví na jejich náladě, pracovním výkonu a zdravotním stavu. Jejich problémy lze z části řešit rozsáhlou infrastrukturou nemocnic a pečovatelských center, jež si lze otevřít přes již zmíněný výzkum dávno ztracených technologií.

Frostpunk; Gameplay: balon Frostpunk; Gameplay: přeživší Frostpunk; Gameplay: vánice

Obrázek 1: S průzkumným balónem budete odkrývat tajemství vzdálených míst. Obrázek 2: Některé scénáře vás budou ve Frostpunk stabilně zásobovat přeživšími, o které se musíte postarat. Obrázek 3: Ledové bouře vám tu budou způsobovat nemalé potíže.

Společnost budou ve Frostpunk formovat vámi vybrané zákony

Nové budovy si ve Frostpunk nebudete otevírat jen přes technologický strom. Máte též možnost formovat vlastní knihu zákonů, pomocí níž budete zpřístupňovat unikátní typy struktur. Když se například rozhodnete vaší společnost opět uvést do stavu, ve kterém byla před pádem civilizace, můžete využít domky pro nemocné, hřbitovy či školky, v nichž děti setrvávají v momentech, kdy jsou jejich rodiče v práci. Ne každý je samozřejmě lidumil, pro odlišně smýšlející skupinu mají 11 bit studios prosté jámy na mrtvoly, krví pokryté arény, špinavé bordely a nemocnice plné různě poházených pacientů bez údů, které ostatní už dávno odepsali. 

Frostpunk; Gameplay: uhelný důl Frostpunk; Gameplay: klesající teplota Frostpunk; Gameplay: výzkumné centrum

Obrázek 1: Uhlí je primární surovinou, bez níž se tu dlouho neobejdete. Obrázek 2: Teplota může v Frostpunk klesnout až na -150 °C. Obrázek 3: V dílnách se vaši lidé zaměří na výzkum nových technologií.

Primárním účelem formování základních zákonů samozřejmě není otevírání nových budov, nýbrž určování podoby společnosti, kterou povedete ke světlejším zítřkům. Směřovat ji můžete k milosrdenství, krutosti, strojové poslušnosti nebo k fanatizmu, který po čase změní obyčejné lidi v zaslepené sektáře, jimž kněží vtloukli do hlav, že jste bohem, jehož je nutné bez odmlouvání poslouchat. Všichni členové jednotlivých myšlenkových směrů mají své silné a slabé stránky. Zástupci dělnické třídy jsou kupříkladu neskutečně výkonní, jejich naděje v lepší budoucnost však není tak silná jako u věřících, takže často podléhají negativním vlivům nutícím je občas ke spáchání sebevraždy či vyvolávání nepokojů.

Z informací prezentovaných před vydáním jsem popravdě čekal, že tvůrci do svého díla zakomponují desítky alternativ vedení společnosti. Nakonec se tak však bohužel nestalo. Na výběr máte jen dosti chudou paletu, která nenabízí moc prostoru k experimentování. Odepřena je vám dokonce i možnost kombinovat jednotlivé myšlenkové směry a tvořit nové formy systému. Vývojáři z 11 bit studios dle mého názoru naprosto promarnili potenciál, který tento aspekt nabízel. Upřímně doufám, že k nám v rámci bezplatných obsahových balíčků dorazí DLC expandující základní škálu o nové zákony a typy vlády.

Frostpunk mohl dopadnout lépe

Když nezávislé polské studio 11 bit studios vypustilo do světa This War of Mine, byl jsem jím naprosto uchvácen. Jejich nový, pomalu vznikající projekt jsem proto vyhlížel s neskrývaným očekáváním. Nyní jsem kvůli tomu trošku zklamán, protože namísto velkolepého díla jsem do rukou dostal dobrý, leč nikterak výrazný kousek, k němuž se s vysokou pravděpodobností v brzké době jen tak nevrátím. Primárním kladem tohoto titulu je velmi ohebná příběhová linka spolu s náročnými volbami, jež musíte učinit, aby vaše kolonie přežila v nehostinném prostředí. Jeho ostatní mechanizmy na tom jsou bohužel o něco hůře. Hlavním nedostatkem je dle mého stereotyp, jehož intenzitu značně zvyšuje absence hlubšího zpracování budovatelského aspektu a některých vývojových prvků.

Frostpunk je mírně nadprůměrný strategický survival, jenž v žádném z žánrových prvků vyloženě nevyniká. O jeho pořízení by měli uvažovat hlavně lidé, kteří mají rádi hry s definovatelným příběhem a náročnými volbami. Zainvestovat by do něj své finance naopak neměli fandové kvalitních budovatelských survival strategií, jež disponují dlouhou životností. Za sebe bych nákup doporučil až poté, co tvůrci vylepší většinu aktuálně nedotažených herních mechanik.

Frostpunk; Wallpaper: uctívání

S vaší postavou se v Frostpunk ujmete vedení kolonie a bude jen na vás, zda jí povedete milosrdně, či tvrdě.

Recenze Frostpunk: závěrečné hodnocení

Hodnocení 65% GEM
Hlavní parametry: Hratelnost
70%
Audiovizuální zpracování
80%
Znovuhratelnost
50%
Frostpunk; recenze

Klady

 • Ohebná příběhová linka
 • Náročné volby, které vám dají zabrat

Zápory

 • Přítomnost stereotypu
 • Absence širšího spektra zákonů
 • Možná až příliš jednoduchý návrh budování základny
Ondřej Zeman

Ondřej Zeman

Mé jméno je Ondřej Zeman. Herní žurnalistice se věnuji už více než sedm let, během nichž jsem měl možnost vypracovat se z herního blogera na plnohodnotného žurnalistu na serveru Zing.cz, ze kterého jsem po čase odešel na Alza Magazín. I když jsem hrdým vlastníkem konzole Nintendo Switch, mou největší vášní je hraní na PC, kde jsem měl možnost zrecenzovat už více než dvě stovky různě kvalitních titulů. Slabost mám primárně pro tahová RPG, indie projekty, propracované FPS a komplexní strategie.

Frostpunk – Novinky

 1. (19. 12. 2019) The Last Autumn nám ukáže svět před počátkem éry chladu
 2. (30. 8. 2019) První DLC The Rifts přináší do Frostpunk mosty
 3. (5. 6. 2019) Na konzolích dostane Frostpunk veškerý obsah dostupný na PC
 4. (31. 5. 2018) 11 bit studios obohatí Frostpunk o nové režimy, kampaně a úpravu postav

The Last Autumn nám ukáže svět před počátkem éry chladu

• Novinka: 19. 12. 2019 • Autor: Ondřej Zeman

Univerzum Frostpunku nebývalo vždy sněhem zavátým místem, v němž jeho obyvatelé bojují permanentně s vrtochy počasí. Před řadou let se jednalo o svět, který se svým podnebím příliš nelišil od naší Země. Jeho klima se však začalo rapidně měnit, což přimělo vrcholné představitele vědecké obce k tomu, aby odstartovali práce na vytvoření prototypu gigantického tepelného generátoru, majícího ochránit lidstvo před důsledky stabilního úbytku teploty. V rámci The Last Autumn se budeme moci podívat do oblasti 113, kde se ujmete vedení nad zmíněným týmem specialistů, kteří nemají za úkol nic jiného, než sestavit již zmíněný stroj, schopný bez větších obtíží dodávat stabilně teplo desetitisícům lidí v jeho okolí.

Frospunk – The Last Autumn (Trailer)

Hlavní protagonistkou Frostpunk: The Last Autumn se má stát Euphemie MacLachlan, jejímž cílem je připravit svět na éru, ve které bude vládnout zima.

Dosáhnout svého cíle musíte během pouhých pětačtyřiceti dní. Je totiž konec podzimu a zima se neúprosně blíží. Podobně jako primární příběh Frostpunk, nám děj The Last Autumn podle všeho nabídne vyprávění plné náročných voleb a bezpočtu nečekaných zvratů, jež hráče vyloženě přinutí k tomu, aby obětoval pro dobro kolonie a ve snaze uchránit před smrtí většinu svou lidskost. Kromě těžkých rozhodnutí nám má expanze The Last Autumn nabídnout také bezpočet nových budov a herních mechanizmů. Upřímně doufám, že na tom bude po stránce inovací lépe, než Frostpunk: The Rifts, který není u hráčské obce kvůli absenci citelných novinek moc oblíben.

V případě, že vás The Last Autumn zaujalo, vyhlížejte 21. leden, kdy by mělo dorazit na PC. Zaplatit byste za něj měli 17 euro, což není úplně malá částka, tak snad bude stát za to. Vedle něj by se měla v průběhu příštího roku objevit také finální část season passu, expanze Project TVADGYCGJR, která však aktuálně ještě nemá datum vydání.

• Zdroje: Tisková zpráva, YouTube (11 bit studios)První DLC The Rifts přináší do Frostpunk mosty

• Novinka: 30. 8. 2019 • Autor: Ondřej Zeman

Placený obsah se ihned po vydání odváží představit jen velcí vývojáři, kteří s ním občas přijdou ještě předtím, než samotná hra vyjde. Menší tvůrci se snaží komunitu nějak zvlášť nedráždit, takže DLC většinou prezentují světu až poté, co si jí získají plně na svou stranu. 11 bit studios se řadí mezi nevelká studia, nezbylo jim tím pádem nic jiného než se vydat stezkou, jíž kráčejí všichni indie autoři. K oznámení prvních placených expanzí došlo tudíž až v těchto dnech a podle všeho se máme nač těšit. Season Pass k Frostpunk má totiž obsahovat tři datadisky, které nám umožní vydat se na nové výpravy do ledem pokrytého světa.

Frostpunk – Season Pass Trailer

Season Pass k Frostpunk by měl celek rozšířit o slušnou dávku nového obsahu, který se snad povede více než první DLC The Rifts, z něhož komunita do vzduchu blahem rozhodně neskáče.

Skrze první expanzi s názvem The Rifts se podíváme do rozlehlejší lokace, pro jejíž plné osídlení bude potřeba budovat ocelové mosty, nepatřící mezi nejlevnější záležitost. Primárním tahounem tohoto DLC mají být mosty a nová mapa, jež se citelně liší od míst, do kterých jsme mohli zavítat v základní hře. Komunita je ovšem z celku trošku rozpačitá, protože čekala více, než nakonec dostala. Nespokojence teoreticky uspokojí následující obsahové rozšíření The Last Autumn přinášející do hry čerstvý scénář a struktury, jež ovlivní celkovou hratelnost.

Finálním datadiskem má být Frostpunk: Project TVADGYCGJR, který prozatím nebyl detailně představen, podrobnosti nám budou podle vývojářů odhaleny až poté co bude vypuštěno DLC The Last Autumn. Osobně si ale myslím, že by tato expanze mohla hráči nabídnout možnost cestovat po světě za pomoci mašiny, jež by putovala světem a znovu osidlovala zamrzlé univerzum. Do 11. října, kdy Frostpunk zamíří na PS4 a Xbox One snad budeme znát detaily, které jsou nám zatím skryty.

• Zdroje: YouTube (11 bit studios), Tisková zprávaNa konzolích dostane Frostpunk veškerý obsah dostupný na PC

• Novinka: 5. 6. 2019 • Autor: Ondřej Zeman

Jen malému procentu herních tvůrců se podaří jejich RTS přenést z obrazovek PC na konzole, protože to není vůbec nic jednoduchého. Častým problémem bývá špatně zpracované ovládání spolu s vysokou komplexností, jež není pro gamepad úplně ideální. Frostpunk naštěstí nepatří mezi nejnáročnější tituly, takže s jeho transformací pro PS4 a Xbox One nebyl pro vývojáře z 11 bit studios až takovou výzvou, jak by se to na první pohled mohlo zdát. Celkově však byly herní mechanizmy upraveny tak, aby se tento survival konzolistům ovládal co nejlépe, lze tedy počítat s pomalejší kamerou či zjednodušeným uživatelským rozhraním.

Frostpunk: Console Edition | Official Announcement Trailer

Boj o přežití odstartují uživatelé na konzolích už v létě, kdy má podle slov vývojářů Frostpunk dorazit.

Obsahově by měl být Frostpunk na konzolích stejný jako jeho PC verze. Počítat tím pádem mohou se všemi vypuštěnými balančními updaty, rozšířeným nastavením, definicí obtížnosti a veškerými bezplatnými DLC, jimž má dominovat expanze Fall of Winterhome spolu s nekonečným režimem, který si vlastníci PC verze zahráli až několik měsíců po vydání.

Zimě budeme na konzolích čelit už v průběhu léta, kdy by mělo vedle nové verze Frostpunk podle všeho taktéž dorazit placené DLC, které obohatí hru o nový obsah a dějovou kampaň. Ta by měla rozsahově nabídnout hráči podobně dlouhý příběh jako scénář ze základní verze Frostpunk, jež nebyla z nejdelších. Snad bude alespoň přidaná expanze kvalitativně na výši. Přesné datum vydání na Xbox One a PS4 v současnosti není znám. Teoreticky lze počítat, že k nám dorazí v srpnu.

• Zdroje: YouTube11 bit studios obohatí Frostpunk o nové režimy, kampaně a úpravu postav

• Novinka: 31. 5. 2018 • Autor: Ondřej Zeman

První bezplatné rozšíření do Frostpunku dorazí už tento měsíc. Režim Survivor bude určen především pro hráče, kteří nepociťovali, že by pro ně základní verze hry byla výzvou. Dány k dispozici vám v něm budou speciální modifikátory, s jejichž pomocí si navýšíte obtížnost tak, že scénář dokončíte jen s vypětím všech svých sil.

Druhá expanze People and Automatons, která prozatím nemá určené datum vypuštění, by měla správci kolonie ve Frostpunku umožnit definovat všem obyvatelům své kolonie jména. Vývojáři z 11 bit studios chtějí tímto způsobem nabídnout hráči cestu, jak si vytvoři své vlastní hrdiny, k nimž následně budou mít určitý vztah. Osobně nevím, zda to celku pomůže. Nápad to však není špatný.

Frostpunk, roadmap dlc 2018

Většina bezplatných balíčků do Frostpunk nevypadá na první pohled vůbec zle. Snad posunou celek o kousek kupředu.

Třetí obsahový balíček The Builders patří dle slov tvůrců mezi primární aktualizace Frostpunk. Dorazí v průběhu tohoto roku a měl by expandovat základní hru o novou příběhovou linku, která by teoreticky mohla být zaměřena na znovuvybudování některé ze zapomenutých osad. Zda bude tato predikce nakonec správná, uvidíme až v následujících měsících. Hráči Frostpunku dlouho žádali vývojáře o přidání nekonečného režimu, jenž by jim dovolil přežívat v zamrzlém světě déle, než umožňuje časově omezená kampaň. V průběhu tohoto roku tvůrci splní jejich prosby skrze mód Endurance, který vám dá příležitost aktivovat scénář končící až v momentu, kdy vaše kolonie padne kvůli nepřízni počasí a vašim vlastním chybám.

Aktualizace budou do Frostpunku proudit i v roce 2019

Posledním DLC, jež dorazí ještě v tomto roce, bude Winter Snapshots. Jednat by se mělo o klasický fotografie vytvářející nástroj, jímž v současnosti disponuje většina velkých her. Zda jej potřebuje Frostpunk, je otázkou. Naštěstí pro tvůrce update nebude obsahovat jen tento prvek, ale i výraznější obsah, jehož podoba nám dosud nebyla přiblížena.

V průběhu příštího roku by měla Frostpunk obohatit další rozšíření. Zda však budou zadarmo jako aktuálně prezentovaný balíček, prozatím není jisté. Informovat vás o nich i o detailním obsahu v současnosti vypouštěných DLC budeme v našich aktualizacích.

Frostpunk, Centrum propagandy Frostpunk, Důlní věže

Obrázek 1: Po vystavění propagandistického centra začnou vaši lidé ve Frostpunk vyrábět naději zvyšující letáky. Obrázek 2: Bez důlních věží se v titulu z dílen 11 bit studios moc dlouho neobejdete.

HW nároky pro Frostpunk PCMinimální HW požadavky Doporučené HW požadavky
Operační systém Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit
Procesor Intel Core i5-3330 / AMD FX-8300 Intel Core i7-3770 / AMD Ryzen R5 1500X
Grafická karta NVIDIA GeForce GTX 960 / Radeon R9 380 NVIDIA GeForce GTX 1060 / Radeon RX 480
DirectX DirectX 11.0 DirectX 11.0
Operační paměť 8 GB RAM 16 GB RAM
HDD 8 GB 8 GB

S jakým herním PC na Frostpunk?

Chcete si ulehčit výběr? Níže pro vás máme tipy na vhodné herní počítače podle náročnosti.

Alza GameBox GTX1660

Minimální požadavky:

Alza GameBox GTX1660

Alza GameBox RTX2060

Doporučené požadavky:

Alza GameBox RTX2060

Alza BattleBox RTX2080S+ Cougar

Pro náročné:

Alza BattleBox RTX2080S+ Cougar

i Mohlo by vás zajímat

Frostpunk Preview

Obsah preview Frostpunk

 1. U Frostpunku mějte po ruce teplou deku
 2. Volby na hranici únosnosti
 3. Frostpunk vám zaleze pod kůži
 4. HW nároky pro Frostpunk PC

Ve Frostpunk bojujete o přežití v posledním městě světa

• Novinka: 18. 4. 2018 • Autor: Jakub Němec

Od tvůrců This War of Mine jsme nemohli čekat žádnou přeslazenou tématiku, a tak ve svém nejnovějším počinu Frostpunk představují depresivní svět, kde společnost přežívá v nehostinném mrazu. Stáváte se velitelem posledního lidského sídla nesoucí jméno Nový Londýn, jehož osud je odkázán na generátor chrlící nezbytné teplo. Přeživší na vás spoléhají v každém ohledu. Z počátku budete zabezpečovat základní lidské potřeby, s rostoucí populací bude na vaše bedra postupně přibývat tvorba zákonů, nelehké morální volby a plánování rozvoje zástavby.

Frostpunk zpočátku vypadal jako klasická hra na přežití bez hlubšího příběhového pozadí. Dnes nás ovšem tvůrci vyvedli z omylu příslibem kampaně, jež se bude dynamicky vyvíjet na základě vašich rozhodnutí, a dlouhodobou podporou titulu postupně vydávanými scénáři. Průběh jednotlivých misí by se měl vždy odlišovat, protože každá volba přináší různá úskalí a chování obyvatel. Občas před vás důvěřivý lid položí klíčové otázky, jejichž různá řešení zcela pozmění vývoj vaší verze Nového Londýna. Tvůrci kladou velký důraz nejen na sociální sféru, ale také na strom technologických vynálezů, bez nichž nemají přeživší šanci uspět.

Přestože vás bude starost o vaši metropoli zaměstnávat po většinu času, nesmíte zanevřít ani na průzkum okolní krajiny. Vývojáři vás budou tlačit do riskantních expedicí, díky kterým můžete získat nové pracanty, suroviny nebo důležité informace nutné k přežití. Bude zajímavé sledovat, jak noví příchozí pozmění náladu ve společnosti. Podpoří váš způsob vlády, nebo se vás pokusí svrhnout? Vše je ve Frostpunku možné.

Nejnovější záběry také potvrdily naši domněnku, že audiovizuální zpracování bude působit úchvatně. Díky prostřihům na již rozvinutou infrastrukturu můžeme říci, že rozpouštějící se ledová krusta pod přívalem neustále generované páry vypadá skvěle. Proto doufejme, že si titul budeme moci zahrát také na slabších strojích. Naštěstí můžeme předpokládat, že výkon Frostpunku nebude brzděn náročným ochranným softwarem. Do kalendáře si tak zaznačte datum 24. dubna, kdy se vichry kruté zimy mohou přiřítit na vaše PC.

Následuje původní článek, preview Frostpunk...

U Frostpunku mějte po ruce teplou deku

• Novinka: 9. 4. 2018 • Autor: Jakub Němec

Už od pradávna se lidé baví přemítáním o směřování a vývoji společnosti za předpokladu, že by se v historii udály věci jinak a vychýlily tak kolo dějin odlišným směrem. Polští vývojáři z 11 bit studios nám ve Frostpunku nabízejí svůj pohled na 19. století, v němž celý svět začaly sužovat sněhové bouře narušující klimatickou rovnováhu planety. Zatímco většina Evropanů v panice utíkána jih, kde je místo vřelého objetí čeká pouze chaos a smrt, vyspělé britské impérium se rozhodlo svá útočiště zbudovat v severních končinách bohatých na přírodní zdroje. Zde postavilo vyspělé generátory tepla, jež mají obyvatelům zajistit alespoň jiskřičku naděje.

Frostpunk; Wallpaper: rozvité město

Základna se bude rozrůstat v kruzích, občas vystřelí paprsky k důležitým surovinám. Čím dále od generátoru, tím větší zima.

Po apokalyptickém ochlazení, majícím za následek vyhynutí téměř celého lidstva, se hrstka důvěřivých zoufalců vydala hledat stroje zajišťující ohřev okolí. Právě ve chvíli, kdy jej skupina přeživších nalézá na zasněženém dně kráteru v zapadlé pustině, přichází řada na hráče. Automaticky se stáváte velitelem skupiny a snažíte se zorganizovat zuboženou kolonii tak, aby se dožila dalšího dne. Úkol číslo jedna zní, zprovoznit spalovací mechanizmus, takže vyšlete první pracanty do sněhových závějí hledat cokoliv hořlavého. Rozbité dřevěné krabice a povrchové doly s uhlím se přímo nabízejí.

Jakmile zajistíte alespoň základní ochranu před dvacetistupňovým mrazem, rozjedete klasickou budovatelskou úvahu, do níž promlouvá aspekt nehostinných přírodních podmínek. Je důležitější postavit přístřešky pro vaše svěřence, zajistit jídlo nebo raději nemocnici pro nemocné? Při každém rozhodnutí budete tápat v nejistotě, zda se právě nedopouštíte chyby, protože ty se ve Frostpunku neodpouštějí. Po celou dobu hraní na vás vnější prostředí a požadavky rozrůstající se obce kladou vyšší nároky. Docela se těšíme na neustálý příval problémů, které budeme muset překonávat až do konce hry (ať už bude závěr jakýkoli).

Frostpunk; Wallpaper: stavění budov Frostpunk; Wallpaper: stavění budov

Obrázek 1: O tělesný stav svých pracantů se budete muset starat opravdu pečlivě, jinak začnou ve velkém umírat. Obrázek 2: Lidé budou požadovat kvalitní bydlení, zábavu a v neposlední řadě hřbitov (pokud se nerozhodnete jinak).

Volby na hranici únosnosti

Z našeho pohledu není lákavá ani tak budovatelská část, vypadající velmi na úrovni, ale především postupné vytváření komunity a jejích zákonů. Jako správný vůdce totiž musíte činit nepopulární kroky, jež sice sníží vaši oblíbenost a rozzlobí pracující dělníky, ale zároveň o kousek přiblíží vidinu přežití v mrazivé pustině. Pod heslem „účel světí prostředky“ můžete poslat pracovat děti na méně rizikové posty, prodloužit svým pohůnkům pracovní dobu nebo nepohřbívat své mrtvé. Morálka totiž musí ustoupit přežití, takže se humanita musí občas odsunout na druhou kolej.

Frostpunk; Wallpaper: událost Frostpunk; Wallpaper: přizpůsobení Frostpunk; Wallpeper: událost

Obrázek 1: Pracující děti jsou problémem samy o sobě, ale jak se na vás bude dívat komunita po jejich zranění? Obrázek 2: Některá rozhodnutí opravdu zamávají s vaší lidskostí – necháte na smrt nemocné dožít v pohodlí, nebo se pustíte do riskantních operací? Obrázek 3: Nedostatek potravin potrápí přeživší především v raných fázích hry.

Neustále budete muset hlídat křehkou rovnováhu mezi diktaturou a empatií. Nevlídné zacházení dokáží lidé chvíli trpět, ale s klesajícími vyhlídkami světlých zítřků roste rozzlobený dav, čímž upadá vaše naděje na úspěch. Z náznaků vypuštěných vývojáři můžeme dokonce usuzovat, že se proti vám může komunita vzbouřit, svrhnout vás a popravou dokonat společenský převrat. Bude jistě zajímavé sledovat, kam bude směřovat premisa sociálního vývoje Frostpunku v mezních situacích.

S mírnou obavou ovšem hledíme na jeden z méně povedených aspektů krizového managementu, jenž se objevil v předchozím titulu 11 bit studios This War of Mine. Závěrečné dny se zde pro většinu hráčů staly až rutinní záležitostí, z níž vás občas vytrhla nečekaná událost. Naštěstí u Frostpunku by s nastupujícím stereotypem měly zatočit především výpravy do okolí, umožňující prohledávat zamrzlé lokace a vedené touhou získat životně důležité zásoby. Expedice budou zřejmě podmíněny řádným vybudováním sídla, v čemž bude podle dostupných materiálů hrát významnou roli široká řada možností vylepšování základny.

Frostpunk; Wallpaper: expedice – místo nehody Frostpunk; Wallpaper: hlavní budova

Obrázek 1: V blízkém okolí se vyskytují zajímavé destinace s ukrytými zásobami, ale také možným nebezpečím. Obrázek 2: Přeživší na vás budou mít neustále požadavky a je jen na vás, zda se jimi budete zabývat.

Frostpunk vám zaleze pod kůži

Největší radost ovšem dělá audiovizuální zpracování. V kruzích se úspěšně rozrůstající základna hýří životem. Ve sporadických chvílích klidu můžete pozorovat unikátní osoby (mají své vlastní jméno) na stanovištích, sledovat párou poháněné stroje či se pouze kochat efekty počasí. Frostpunk nás totiž posadil na zadek svým smyslem pro detail. S rostoucí teplotou generátoru vidíte postupně odtávat sníh v okolí základny, zatímco nosiči brodící se sněhem vytváří cestičky, které během vánice postupně zapadávají. A to je jen zlomek toho, co můžete očekávat.

Frostpunk; Wallpaper: uhelný důl Frostpunk; Wallpaper: začátek Frostpunk; Wallpeper: workshop

Obrázek 1: U každé struktury existuje možnost vyvolat přehlednou tabulku. Obrázek 2: Vizuální stránka Frostpunku uchvátí každého milovníka sněhových závějí. Obrázek 3: Po přiblížení se pokocháte detailním zpracováním základny a okolí.

Vizuální orgie doprovází neméně povedený zvuk. Skučící vítr střídá syčení páry, vzniká tak okouzlující mix zvuků industriální metropole uprostřed nicoty, z čehož vám bude běhat mráz po zádech. Myslím, že hrnek horkého čaje tak přijde vhod i na konci dubna, kdy má Frostpunk spatřit světlo světa ve své konečné verzi. Musíme přiznat, že se na přežívání v nehostinné zimě opravdu těšíme. Pokud 11 bit studios dotáhnou do úspěšného konce všechny naznačené mechanismy, může se jednat o další z úspěšných titulů polských vývojářů.

Frostpunk; Wallpaper: detail

Datum vydání Frostpunku bylo stanoveno na 24. dubna 2018.


4,7
Frostpunk (PC) DIGITAL
Hra na PC - elektronická licence, klíč pro Steam, žánr: strategie,

699,-
Ihned ke stažení
Objednací kód: MVE003022
Vytisknout
P-DC1-WEB09
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací