Home office – práce z domova a vše kolem ní

Zobrazit katalog

Článek

Aktualizováno

Práce z domova se v důsledku aktuálních událostí stala velmi rozšířenou. A řekne-li se home office, téměř všem se nám vybaví neoficiální synonymum „být pánem svého času“. Ovšem pod tíhou potřeby větší sebekázně, vhodného pracovního prostředí i schopnosti umět si rozvrhnout čas a odvést kvalitní práci se vše začne jevit v jiném světle. A ze splněného snu se tak rázem může stát noční můra. Jak tomu zabránit, jak pracovat z domova efektivně a zároveň si užívat výhod, které home office poskytuje? Pojďme se podrobně podívat na všechny důležité aspekty týkající se práce z domu, ať už jste si podnikání z domova zvolili dobrovolně, nebo máte home office poskytnutý zaměstnavatelem.

i

Vše pro efektivní práci z domova najdete v naši kategorii Home-Office.

Home office – práce z domova a vše kolem ní

Práce z domova – OBSAH

 1. Co je home office a jaké skýtá výhody a nevýhody
 2. Práce z domova – co o ní říká zákoník práce
 3. Home office pravidla 
 4. Sezení u počítače aneb jak se vyhnout bolestem zad a syndromu karpálního tunelu
 5. Sebekázeň aneb jak se bránit prokrastinaci
 6. Plánování aneb jak zvládnout time management
 7. Pracovní prostředí aneb jak zařídit home office
 8. Na home office ze dne na den aneb kde sehnat vybavení 
 9. Zdravé tělo i mysl aneb jak se při práci z domova nezbláznit
 10. Jak najít práci z domova 

Co je home office a jaké skýtá výhody a nevýhody

Home office je z angličtiny převzatý výraz pro flexibilní formu výkonu práce, kdy člověk pracuje ze svého bydliště zcela (homeworking) nebo zčásti (home office).

Hlavním rysem práce z domova je možnost sám si rozvrhnout čas a určit si pracovní dobu podle svých individuálních potřeb. Práce z domu je určena nejen pro ty, kdo se sami rozhodli podnikat z domova (OSVČ), ale je vhodným řešením i pro zaměstnance v rekonvalescenci, po úrazu či pečující o děti. Aktuálně je práce z domova častým řešením v rámci krizových opatření souvisejících se šířením koronaviru.

Práce z domu – Home Office práce
Práce z domu s sebou nese velké výhody, ale je potřeba zvládnout i potenciální nástrahy této flexibilní formy zaměstnání.

Home office v Čechách a ve světě

Práce na dálku nebo externí práce z domova je v České republice čím dál běžnější. Přestože lidí využívajících homeworking nebo home office u nás stále přibývá, jsme v tomto ohledu pořád pod průměrem Evropské unie a pouze v důsledku nebezpečí nákazy koronavirem se tato forma práce dočasně rozšířila.

Podle zjištění analytického projektu Evropa v datech u nás běžně využívají home office pouze 4 % českých pracujících, což je něco přes 200 tisíc lidí. Česká republika se tak nachází těsně pod průměrem Evropské unie, který činí 5 %. Pro srovnání, v Nizozemsku, kde je práce z domova nejběžnější, tuto formu práce využívá 14 % lidí.

home office výhody a nevýhody
Průzkumy v západních evropských zemích naznačují, že lidé pracující z domova jsou šťastnější a výkonnější.

Práce z domova – výhody a nevýhody

Práce z domova nabízí nesporné výhody, které přispívají k rozšíření tohoto fenoménu dnešní doby. Nicméně nese s sebou i jisté nevýhody, s nimiž je potřeba se naučit pracovat.

Home office práce – výhody

 • Svoboda volně nakládat s časem
 • Volba místa, odkud budu pracovat
 • Uspořený čas za cestu do zaměstnání
 • Uspořené náklady za dojíždění
 • Individuálně uzpůsobené pracovní prostředí
 • Možnost uplatnění pro ženy na mateřské/rodičovské dovolené, studenty, seniory
 • Úspora nákladů za provoz kanceláře na straně zaměstnavatele

Home office práce – nevýhody

 • Vyšší nároky na sebekázeň a organizaci času
 • Nutná vstupní investice pro vhodné pracovní prostředí
 • Nedostatek osobního kontaktu s ostatními kolegy
 • Ztráta přímé kontroly nad výkonem práce zaměstnance

Práce z domova – co o ní říká zákoník práce

Práce z domova je v současnosti definována v § 317 zákoníku práce, který je ale strohý a neupravuje všechny pracovní podmínky tohoto specifického režimu. To vede k mnoha otázkám, jež pak vystávají především v době, kdy k práci z domova přešlo mnoho zaměstnanců ze dne na den. V přípravné fázi je naštěstí vládní návrh, který by měl být obšírnější a měl by jít více do detailu. A tedy i mnoho pracovních podmínek týkajících se home office, pro které teď platí obecná pravidla, bude snad v dohledné době jasněji specifikováno.

Home office – právní podmínky

Lze home office nařídit?

Ne. Ať už se to týká práce z domova na PC, nebo třeba i práce z domova manuální, zaměstnavatel se musí se zaměstnancem bez výjimky dohodnout. Jednostranné nařízení práce z domova zákoník práce nepřipouští. Ovšem vzhledem k nedostatečné právní úpravě je stěžejní vzájemná dohoda zaměstnavatele a zaměstnance o pravidlech práce z domova. Tato dohoda může být ústní, formou e-mailu, písemná nebo formou dodatku k pracovní smlouvě. Především v případech, kdy je home office záležitostí jednorázovou či výjimečnou, měla by postačovat neformální dohoda.

Pokud by zaměstnanec s prací z domova nesouhlasil, zaměstnavatel mu i bez jeho souhlasu může z důvodu překážek na straně zaměstnavatele nařídit odchod domů a v takovém případě náleží zaměstnanci náhrada mzdy.

Kde mohu vykonávat home office?

Ačkoliv název zní jednoznačně, práce z domova na PC, případně manuální práce z domova nemusí být vykonávaná pouze v domácích prostorách. Home office můžete vykonávat kdekoliv mimo pracoviště, kde k tomu máte zajištěny vhodné podmínky, tj. možnost komunikace na dálku, přenos dat, připojení k internetu. V úvahu tak připadá například chalupa, případně za běžné situace i veřejné prostory jako kavárna (pozor ale na ochranu dat při sdílení).

Home office a pracovní doba

Zaměstnavatel nemá právo ani povinnost rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu a stanovit mu počátek či konec pracovní doby. Zaměstnanec si může pracovní dobu rozvrhnout libovolně sám. Nicméně měl by si rozvrhnout čas při home office tak, aby zadanou práci stihl. Zároveň zaměstnavatel musí zadávat takové množství práce, které je zvládnutelné ve stanovené týdenní pracovní době (40 hodin týdně).

Musí zaměstnavatel proplatit náklady na vybavení home office?

Pokud zaměstnanec vykonává práci doma po nařízení zaměstnavatelem, má zaměstnavatel povinnost zajistit mu technické vybavení (např. notebook), nebo mu musí poskytnout náhradu výdajů za nákup vybavení pro home office, které budou ovšem sloužit výhradně pro vykonávání práce pro zaměstnavatele. Tento nárok pak musí být samozřejmě v dostatečné míře prokázán. Při použití vlastního vybavení k výkonu práce z domova je možné domluvit se na paušální náhradě za opotřebení či údržbu. Případná refundace nákladů vzniklých zaměstnanci by měla být ideálně předem dohodnuta. Stejně tak i refundace zvýšených nákladů na domácnost z důvodu práce vykonávané pro zaměstnavatele (energie, internetového připojení, služby za telefon apod.) je lepší si se zaměstnavatelem domluvit, protože tuto povinnost mu zákon vyloženě neukládá.

Pracuji i v případě pracovní neschopnosti či karantény. Mám nárok na mzdu?

Pokud to povaha zaměstnání dovoluje a zaměstnanec vykonává práci z domova během pracovní neschopnosti (úraz, dlouhodobá nemoc) nebo z důvodu nařízené karantény, přísluší mu plná mzda, nikoliv její náhrada. V tom případě ale samozřejmě nečerpá nemocenskou.

Pakliže vám byla nařízena karanténa státním orgánem, resp. příslušnou krajskou hygienickou stanicí, máte nárok na nemocenskou za stejných podmínek, jako kdybyste byli v pracovní neschopnosti.

Jedná-li se o nařízenou karanténu ze strany zaměstnavatele, která je pouze individuálním opatřením zaměstnavatele, jedná se o překážku v práci a zaměstnanci náleží náhrada mzdy. Ale její výše může být rozdílná, ne vždy činí 100 %.

Mám práci z domova po dohodě se zaměstnavatelem a onemocněl jsem. Mám nárok na náhradu mzdy?

Po dobu dočasné pracovní neschopnosti, během které zaměstnanec práci na home office nevykonává, mu náleží náhrada mzdy v zákonné výši (nemocenská).

Příplatek za přesčas či práci ve svátek

Zaměstnanci nepřísluší příplatek ani náhradní volno za práci přesčas nebo ve svátek, ani náhrada mzdy při některých důležitých osobních překážkách v práci (návštěva lékaře), neboť zaměstnanec sám si může pracovní dobu rozvrhnout tak, aby mu do práce nezasáhla. Výjimku tvoří například svatba a pohřeb, které jsou proplacené i při home office.

Zaměstnanec má ale nárok na příplatek za práci vykonávanou v noci či v sobotu a v neděli. Pokud by bylo pravděpodobné či žádoucí, aby k práci v noci či o víkendu došlo, výši příplatků je vhodné stanovit vzájemnou dohodou, která předem způsob odměňování při home office upraví (mělo by se jednat minimálně o 10 % ze mzdy).

Kontrola zaměstnance na home office

Jelikož zaměstnavatel nemá právo provádět kontroly zaměstnance v jeho domově ani ho kontrolovat prostřednictvím různých sledovacích zařízení, měla by být práce z domova postavena na vzájemné důvěře mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a na základě několika elementárních pravidel.

Před zahájením práce z domu je především důležité definovat způsob zadávání a odevzdání práce, případně způsob vedení odpracované doby. Zaměstnavatel si také může se zaměstnancem dohodnout určitou dobu, kdy mu bude zaměstnanec k dispozici, ať už na telefonu, u počítače, nebo pro přijetí e-mailových zpráv. Samozřejmě, pokud by měl zaměstnavatel pochyby, zda práce z domova plní svůj účel, může od této dohody odstoupit, protože na práci z domova nemá zaměstnanec automatický právní nárok.

Práce z domova a BOZP

Přestože lze předpokládat, že přidělená práce v režimu home office nebude riziková, nezbavuje to zaměstnavatele povinností v souvislosti s BOZP. Samozřejmě zajištění bezpečnosti se kvůli ochraně soukromí nesmí provádět přímo doma u zaměstnance, a proto je vhodné tuto situaci řešit proškolením (klidně online) nebo vydaným předpisem, ve kterém budou zahrnuty závazné postupy a upozornění na možná rizika spojená s prací z domova.

Souhrn – co je dobré ujasnit si před nástupem na home office

 • Specifikace místa výkonu práce s ohledem na možnost telefonního a online spojení;

 • podmínky upravující některé aspekty pracovní doby (práce v noci, práce v sobotu a v neděli);

 • pravidla odměňování a způsob vykazování práce (mzda hodinová, úkolová, paušální);

 • způsob zadávání a odevzdávání práce, případně sjednané množství práce za určitou dobu;

 • refundace případných nákladů vzniklých zaměstnanci při zajištění výkonu práce z domova (energie, internet, nákup notebooku nebo PC nebo použití vlastních pracovních nástrojů a s tím související opotřebení a údržba;

 • pravidla pro zacházení s majetkem zaměstnavatele a možnosti jeho využití pro soukromé účely (mobilní telefon, počítač, počítačové programy);

 • pravidla BOZP.

Home office pravidla

Práce v režimu home office je práce jako každá jiná. Musí přinést viditelné výsledky, za něž jste pak ohodnoceni. Lidé, kteří pracují na vlastní pěst (OSVČ) pocítí velmi rychle a snadno, kolik a jak efektivně toho odpracovali. Zaměstnanci s paušálním platem mají více možností, jak svoje pracovní povinnosti obejít nebo jak home office změnit na péči o rodinu a domácnost.

Práce z domu – pravidla
Aby vaše práce z domu byla efektivní, vyžaduje to jistá pravidla.

Práce z domova vyžaduje takový přístup, aby výsledky vaší práce byly kvalitní a abyste se sami v tomto pracovním režimu cítili dobře a mohli využít jeho výhod. Ať už máte homeworking, nebo home office, jsou jistá pravidla, která vám pomůžou toho dosáhnout. Jaká home office pravidla jsou nejdůležitější pro efektivní práci z domova?

 • Sebekázeň,

 • jasný řád,

 • plánování,

 • vhodné pracovní prostředí,

 • odpovídající vybavení,

 • zdravé sezení u počítače,

 • komunikace s lidmi,

 • udržení příjemného vzhledu,

 • dostatek pohybu a zdravá strava.

Sezení u počítače aneb jak se vyhnout bolestem zad a syndromu karpálního tunelu

Po pár hodinách práce u počítače už nevíte, jak si sednout a bolesti páteře, svalů nebo kloubů vám už nedovolí ani přemýšlet. Tělesná nervozita stoupá a vy máte pocit, že vyletíte z kůže. Tomu je třeba předejít, abyste se mohli plně a co nejdéle soustředit na svoji práci. Základem je mít vhodně vybavené pracovní místo, které vám umožní správně a pohodlně sedět.

i

Rozhovor: Proč je ergonomie při práci důležitá?

Odpovídá Ivana Koldová, odborná fyzioterapeutka, Connect IT

V souvislosti s počítačovým pracovištěm je často skloňovaný výraz „ergonomický“. Proč je ergonomie při práci s počítačem tak důležitá?

Ergonomie při práci s počítačem je důležitá jako preventivní opatření v oblasti ochrany zdraví při práci. Zajišťuje korekci sedu a správné nastavení pracovní plochy, tzn. nastavení úhlů horních a dolních končetin, vzdálenost a výšku počítače, výšku pracovního stolu.

Jaké prvky židle jsou zcela nepostradatelné, aby se předešlo bolesti zad a krční páteře při sezení?

U pracovní židle je důležitá nastavitelnost její výšky. Opora pro záda může být doplněna ergonomickými pomůckami jako je bederní polštář nebo podpora v oblasti hrudní. Pokud je pracovní křeslo vyšší, může být i podpora krční páteře v podobě ergonomického polštářku.

Proč se používání běžné myši při dlouhodobé práci na PC nedoporučuje a jaká myš je tedy vhodná?

Klasická horizontální myš může způsobovat přetížení zápěstí nebo předloktí. Zjistilo se, že mnohem ergonomičtější jsou myši vertikální, které nastavují ruku do anatomické polohy, kdy se kosti předloktí nekříží a zápěstí je tak v přirozené pozici.

Jak nejlépe předejít syndromu karpálního tunelu?

Prevencí vzniku karpálního tunelu je ergonomická vertikální myš a pravidelné procvičování zápěstí, prstů a horních končetin několikrát během dne.

Jak upravit pracovní prostředí, když pracuji na notebooku?

U notebooku si dejte monitor tak daleko, aby vás to nenutilo předklánět se hlavou dolů nebo se hrbit. Předloktí by mělo být položené na stole. Při dlouhodobé práci s notebookem je lepší PC vypodložit tak, aby byla jeho horní hrana ve výši vašich očí.

Jak často doporučujete dělat protahovací přestávky, aby nedocházelo ke sníženému průtoku krve v cévách a nedostatečnému prokrvování končetin a svalů?

Pravidelné protahovací přestávky se doporučují každých 30 minut, kdy se během chvilky můžete protáhnout, uvolnit krční páteř, ramena, ruce, nohy. Vhodné je například dát si tiskárnu na druhou stranu místnosti, aby byl pracující nucen pravidelně vstát od stolu a využít dynamické změny pozice.

Jak předejít bolestem zad – polohovací stoly
„Vaše zápěstí vám poděkuje.“ říká odborná fyzioterapeutka Ivana Koldová o ergonomických myších CONNECT IT.  

Zdravé sezení

Základní pravidlo pro zdravé sezení zní: Seďte tak, aby celé tělo mělo zajištěnu anatomicky vhodnou oporu a abyste na rukách i nohách měli v ohnutí úhel 90° nebo o něco více.

Záda by měla být opřená v celé své délce a hlava by měla být vzpřímená. Ruce by měly područky podpírat tak, aby rameno mohlo být uvolněné a ruka ohnutá v úhlu 90° pohodlně přecházela až na stůl ke klávesnici. Při sezení s rovnými zády je třeba se dívat na monitor přímo, nikoliv z úhlu. Monitor by měl být umístěn na vzdálenost minimálně délky vaší paže a jeho výšku si nastavte tak, aby horní okraj obrazovky byl ve výšce vašich očí. Pokud monitor neumožňuje nastavení výšky, je vhodný podstavec pod monitor.

i Pokud již doma máte svoji židli k počítači nebo nechcete investovat do drahé kancelářské židle, je vhodné dokoupit doplňky, které vašemu tělu zajistí kvalitní a ergonomické prostředí. Doporučujeme především produkty Connect IT z řady For Health, které jsou vytvořeny a důkladně testovány odborníky. Anatomický polštář, bederní opěrka a polohovatelná podložka pod nohy budou levnější a kvalitní variantou pro zajištění pohodlného sezení při práci. 

Pokud vaše židle není vybavena důležitými ergonomickými prvky, je vhodné dokoupit bederní opěrku, která poskytne maximální pohodlí a podporu bederní části zad tak, aby vás záda nebolela a byla podpořena ve správné pozici i při dlouhodobém sezení. Stejně tak není potřeba zoufat ani v případě, že vaše stávající kancelářská židle má tvrdý nebo nevyhovující podsedák. Anatomický polštář z paměťové pěny, který má ergonomicky upravené tvary, se vám dokonale přizpůsobí, umožní zdravé držení těla a zabrání nepříjemnému tlaku na stehna.

Jak správně sedět – ForHealth pomůcky
Pomůcky For Health vám umožní pohodlnější a zdravější práci na počítači.

Aktivní sezení

Pokud ovšem budete dlouhé hodiny sedět ve strnulé pozici a vaše tělo bude fixováno pouze v jedné poloze, dojde postupem času k ochabování svalů, k poruchám držení těla, k bolestem a v neposlední řadě ke snižování vašeho pracovního výkonu. Proto pouhé statické sezení není ideální a vyžaduje pohyb. Pravidelné přestávky jsou proto nevyhnutelné. Pohyb vám ale umožní i židle s prvky aktivního sezení, které vám dovolí houpání, naklánění a v některých případech i posilování středu těla.

Zdravotní židle s prvky aktivního sezení tak udržuje vaši páteř ve správné poloze, ale posiluje i zádové a břišní svalstvo, ulevuje ploténkám. Má rovněž pozitivní vliv na koncentraci.

i Při stavu, kdy už nevíte, jak si sednout, ale od práce prostě odejít nemůžete, může být skvělým řešením fitness kancelářská židle, která je určena k sezení, relaxaci i sportu. Tato židle využívá výhod sezení na gymnastickém míči, uleví zádům i hýždím, procvičí břišní svaly a dodá potřebnou vzpruhu.

Práce u počítače vestoje neboli standing office

U nás to je teprve nový trend a možná to někomu zní divně, ale práce u počítače vestoje má něco do sebe. Tato praxe je v zahraniční již poměrně běžná, a to i při práci z domova. Pokud během své pracovní doby střídáte sezení a stání podle toho, jak to vaše tělo potřebuje, nezatěžujete tolik zádové svalstvo, nekroutíte se, nehrbíte se, a předcházíte tak mnoha potížím. Navíc je to vskutku velmi pohodlné a osvěžující. Stačí si vybrat správný polohovací stůl a zjistíte, že standing office je skvělá alternativa, jak zvládnout celý den u počítače.

Jak předejít bolestem zad – polohovací stoly
Postavte se k práci čelem, i když už nevíte, jak si sednout. Ergonomický pracovní stůl AlzaErgo Table vám umožní střídání sezení a stání, což vám při několikahodinové práci velmi prospěje.

Jak předejít karpálním tunelům

Ať už trávíte hodiny u počítače kvůli práci, nebo pro zábavu, z důvodu přetěžování šlach v zápěstí vám dříve nebo později hrozí syndrom karpálního tunelu. Jedná se o nejčastější a velmi nepříjemné onemocnění ruky, jež se projeví sníženou citlivostí ruky a brněním prstů. Týká se hlavně lidí, kteří dlouhodobě a intenzivně klikají myší a píší na klávesnici.

Syndrom karpálního tunelu – jak mu předejít
Vertikální ergonomická myš umožní pohodlný úchop a ovládání ve fyziologicky přirozené poloze, kdy nedochází ke křížení šlach a kostí ani k útlaku středního nervu v zápěstí.

Většina z nás již naštěstí důležitost kvalitní kancelářské židle nebo herní židle uznává. Ovšem i zdánlivě druhotná věc, jako je používání klávesnice a myši, vám může způsobit nepříjemné zdravotní potíže, a i zde je třeba dbát na správné používání z hlediska ergonomie.

Zápěstní opěrky pod ruce

Syndromu karpálního tunelu se vyhnete používáním vhodných opěrek pod ruku, kterou ovládáte počítač. Jedná se o podložku pod klávesnici, podložku pod myš se zápěstní opěrkou nebo podložku pod zápěstí ruky, která ovládá myš. Důležité přitom je, aby opěrka byla měkká a byla příjemná pro použití. Vhodná je paměťová pěna, která se přizpůsobí vašemu zápěstí, takže ani delší používání počítače nezpůsobí bolest v zápěstí a rukou.

Vertikální ergo myš Connect IT Vertikální ergo myš Connect IT Vertikální ergo myš Connect IT
Ergonomie je při dlouhé práci u počítače důležitá. Dejte vale bolestem zápěstí z používání obyčejné myši a poznejte ten rozdíl s ergo myší Connect IT!

Vertikální ergonomická myš

Při práci s běžnou počítačovou myší jsou kosti předloktí v nepřirozeně zkřížené poloze a po poměrně krátké době se dostaví nepříjemný pocit, který u někoho může přerůst až v bolest. Používáním ergonomické vertikální myši tomu můžete předcházet a bude to úleva nejen pro vaše zápěstí, ale i prsty. Díky ní totiž ruka i předloktí zůstanou v přirozené poloze a nedochází ke křížení šlach a kostí ani k útlaku středního nervu v zápěstí. Ergonomická myš tak výrazně eliminuje i syndrom karpálního tunelu.

Vertikální ergonomická myš Connect IT ForHealth Vertikální ergonomická myš Connect IT ForHealth Vertikální ergonomická myš Connect IT ForHealth
Pokud pracujete denně dlouhé hodiny s počítačem a už vás začíná bolet zápěstí z používání obyčejné myši, doporučujeme vyzkoušet vertikálně tvarovanou bezdrátovou myš CONNECT IT Vertical Ergonomic, jejíž přínos spočívá ve výrazně menší námaze nejen pro celé zápěstí, ale i pro samotné prsty.
Odborník radí, jak správně sedět u počítače

Sebekázeň aneb jak se bránit prokrastinaci

Pracovat, kdy se mi zachce, mít na sebe spoustu času, pracovat třeba i z lehátka u bazénu – kdo by po tom netoužil? Ovšem není všechno zlato, co se třpytí, a i tento splněný sen je vykoupen disciplínou a dodržováním pravidel.

Home Office práce – jak se vyhnout prokrastinaci
Práce z domu je příležitost, jak vydělávat a být pánem svého času. Pozor ale na nenápadně se plížícího narušitele plánů v podobě prokrastinace.  

Práce z domova proto vyžaduje především sebekázeň. Ačkoliv v pohodlí domova máte mnoho lákadel, která vás budou odvádět od práce a soustředění, musíte v sobě najít dostatek disciplíny, aby vaše prvotní odhodlání a plány neskončily fiaskem. Jak tento každodenní boj sám se sebou zvládnout? Máme pár tipů, jak se ubránit prokrastinaci.

Jak se bránit prokrastinaci

 • Dělejte vše, jako byste byli v práci. Den dopředu si rozplánujte svůj následující pracovní den. Stanovte si úkoly, které musíte splnit a přibližný časový rozvrh, který k tomu budete potřebovat.

 • Vstávejte ve stejnou dobu, v jakou byste vstávali do práce mimo domov a udělejte si svoji běžnou ranní rutinu.

 • Na svůj pracovní stůl nebo do své pracovny si připravte něco, co vás příjemně naladí a na co se budete každé ráno těšit. Například čerstvě uvařenou kávu, čaj, oblíbené sušenky, misku s oříšky, čerstvé květiny, pusťte si příjemnou hudbu.

 • Udržujte svůj stůl v pořádku a vše, co potřebujete k práci, si dejte poblíž pracovního stolu, abyste nemuseli nikam odbíhat.

 • Dostatečně si v pracovně vyvětrejte, abyste tam měli čerstvý vzduch.

 • Gauč, televize či kontrola pamlsků v ledničce ať zůstanou po vaši „pracovní dobu“ tabu.

 • Snídani, svačinu i oběd si naplánujte v obvyklou dobu, jako byste byli v zaměstnání.

 • Na dobu pauzy si naplánujte příjemné činnosti (přečtěte si zprávy, zavolejte kamarádce, protáhněte se, zacvičte si).

Jak pracovat z domova s dětmi

Pokud jste sami doma, lze ještě poměrně snadno dodržovat stanovenou kázeň a pravidla. Vše záleží jen na vás. Bohužel pokud je to práce z domova s dětmi, váš do detailu vypracovaný plán může být velmi rychle nabourán. Jak to tedy udělat, abyste zvládli home office s dětmi a zároveň jste měli čas se jim věnovat?

 • Vyhrazený prostor pro vaši práci je nevyhnutelný. Ať už pracovní koutek v ložnici nebo v obývacím pokoji, či ideálně přímo pracovna, musíte mít místo, kde se budete moci soustředit.

 • Ráno dodržujte své běžné denní návyky – vstaňte v běžnou dobu, nasnídejte se, převlékněte a upravte.

 • Práci si rozložte do menších časových bloků. Například hodina, kdy se budete plně věnovat práci, další hodina, ve které se budete věnovat dítěti nebo nutné domácí práci (vaření).

 • Pokud chcete pracovat z domova s dětmi „za zády“, musíte je nejdříve zabavit. Vymyslete pro ně program, který časově odpovídá době, po kterou chcete pracovat. Připravte jim jasný seznam učení a úkolů, zadejte jim téma ke kreslení, pusťte jim pohádku nebo edukativní videa, zabavte je čtením knížky.

 • Udělejte si podrobný seznam prací, které musíte v daný den zvládnout. Úkoly postupně odškrtávejte.

 • Uvařte vždy den předem a ideálně na dva dny dopředu.

Plánování aneb jak zvládnout time management

Práce z domu vyžaduje i pečlivé plánování. Jedna z nejhorších věcí, které vedou k poklesu vaší pracovní kázně, je vzbudit se ráno s tím, že nevíte, co budete vlastně dělat. Soustřeďte se přitom pečlivě nejen na plánování pracovních úkolů, ale i svého volného času a času s rodinou.

Práce z domu – plánování
Pokud chcete pracovat z domova, bude to vyžadovat plánování.

Jak zvládnout time management – pravidla

 • Používejte kalendář nebo diář, kde lze dny rozvrhnout po jednotlivých hodinách, případně půlhodinách. Můžete si stáhnout i aplikaci, která vám pomůže sledovat a přehledně rozvrhnout váš čas. Online kalendáře jsou zdarma dostupné jak pro Android, tak i pro iOS.

 • Pracovní úkoly si naplánujte zprvu na větší časové úseky (například po týdnu) a poté si dílčí úkoly rozložte do jednotlivých dnů.

 • Na konci vaší práce (na konci pracovní doby) si vždy zrekapitulujte, co jste udělali, co jste případně nestihli a připravte si ještě „začerstva“ plán na následující pracovní den. Pro každou úlohu si stanovte reálný časový limit.

 • Když pracujete, věnujte se pouze daným pracovním úkolům. Vše ostatní řešte až po dokončení úkolu.

 • Určete si dobu, kdy vyřídíte e-maily, kdy vyřídíte nutné telefonické hovory, kdy chcete mít čas na práci bez vyrušování.

 • Do denního rozvrhu zařaďte čas na větší (polední) přestávku, kdy se protáhnete, vyvětráte, uděláte si kafe, najíte se.

 • Do celodenního časového rozvrhu zařaďte i dostatek času pro svoji rodinu či domácí práce.

 • Svůj pracovní prostor udržujte organizovaný a přehledný.

Pracovní prostředí aneb jak zařídit home office

Při práci z domova nestačí pouze rozložit notebook na kuchyňském stole nebo se natáhnout s notebookem na gauč v obýváku. Zařídit si pracovní kout či v ideálním případě pracovnu je pro práci z domu zásadní. Ať už vám to přijde v první chvíli jakkoliv pohodlné či báječné, v žádném případě byste se neměli uchýlit k tomu, že budete pracovat z postele, z gauče nebo u kuchyňského stolu a prolínat práci s vařením. Potřebujete místo, kde budete mít klid na práci, kde se budete moci soustředit a které bude uzpůsobeno k několikahodinovému sezení.

Práce z domova – Jak si zařídit Home Office
Pracovna nebo pracovní kout by neměly být provizorní prostory, ale místo, kde budete mít klid na práci a pohodlí.

Vhodná židle

Základem je kvalitní ergonomická židle, která se vám přizpůsobí a poskytne vám oporu podle anatomie vašeho těla. Improvizace v podobě kuchyňské židle je zcela nevyhovující, což ostatně sami velmi brzy poznáte. Dostatečné pohodlí, prevenci bolesti zad a možnost lépe se soustředit na práci vám poskytne pouze kvalitní kancelářská židle, na které se rozhodně nevyplatí šetřit. Jako dostatečná motivace pro pořízení kvalitní židle by mělo stačit, když si uvědomíte, kolik času v ní strávíte.

Pracovní stůl

Pracovní stůl by měl být pevný, aby se neviklal, když se o něj opřete, a jeho výška by měla být dostatečná natolik, aby se vám pod něj pohodlně vešly nohy a zároveň aby ruce položené na stole nebyly v zápěstí ohnuté nahoru. Váš pracovní stůl by měl být dostatečně velký na to, aby se vám na něj s přehledem vešlo vybavení a zůstalo na něm dost místa pro ruce a hrneček s kávou.

Doplňky pro pohodlné a zdravé sezení

Abyste si vytvořili pohodlné a zdravé sezení u počítače, můžete využít i produkty, které vám pomohou vytvořit kvalitní a ergonomické prostředí. Polohovatelná podložka pod nohy, anatomicky tvarovaný podsedák nebo bederní opěrka z paměťové pěny pomáhají snížit zátěž na tělo, zvyšují pohodlí a předcházejí zdravotním problémům pramenícím z dlouhodobého sezení u počítače.

Dobré osvětlení

Tady platí jednoduchá rada. K umístění svého stolu využijte místo, které je co nejblíže u okna, abyste na maximum využili denní světlo. Nedostatek přirozeného světla má totiž velký vliv na lidský organismus a ovlivňuje duševní i tělesné zdraví. Pro večerní práci je důležité dostatečné stropní osvětlení a především kvalitní stolní či stojanová lampa.

Dekorace a příjemné pracovní prostředí

Upravte si své pracovní místo doma, aby bylo útulné a příjemné přesně podle vaší osobnosti. U pracoven sice platí, že méně je opravdu více, abyste minimalizovali rušivé elementy, které budou odvádět vaši pozornost, ale doplnění osobními detaily je žádoucí. Jedná se především o předměty, které na vás působí pozitivně – kytky a rostliny vhodné do kanceláře, rodinná fotka v rámečku nebo také barevně i stylově sladěné organizéry, šanony a stojánky na tužky.

Práce z domova – Jak si zařídit Home Office
I práce z domova vyžaduje vhodné pracovní prostředí. Rozložit se na gauči nebo na podlaze je zcela nevhodné pro vaše zdraví i možnost plně se soustředit.

Čisté a zdravé pracovní prostředí

Chaos a nepořádek působí na člověka neblaze, a to i když se považujete za jedince, kterému to nevadí. Kolečko od hrnečku na stole, zaprášený monitor, povalující se zbytky sušenek či obaly, špinavá klávesnice plná drobků – takové prostředí negativně ovlivňuje duševní pohodu. Pak je tu i druhá stránka věci, a to hygiena, která je v současnosti více než aktuální a její význam snad pochopil už každý. Bez pravidelného čištění se vaše klávesnice stává útočištěm nejen pro drobky, ale i pro viry a bakterie. V rámci pravidelné pauzy tak zařaďte do plánu i vyčištění klávesnice, monitoru a dalšího PC příslušenství, které používáte. Pozor ale, na čištění monitorů použijte vždy jen speciální čisticí prostředky k tomu určené, neboť plochy monitorů jsou náchylné k poškození zásahem nevhodného čisticího přípravku.

Práce z domova – Jak si zařídit Home Office
Čisté pracovní prostředí má pozitivní vliv na vaši duševní pohodu a pracovní výkon.

Aby bylo vaše pracovní prostředí zdravé a podporovalo váš pracovní výkon, je třeba dopřát si dostatek čerstvého vzduchu a optimální teplotu, která by se měla pohybovat okolo 22 °C. Nezapomínejte proto pravidelně větrat, samozřejmě s ohledem na počasí, ale i v chladném období lze větrat krátce a intenzivně (3–4 minuty).

i Jak vyčistit klávesnici bez rizika jejího poškození a jaké čisticí prostředky jsou na to vhodné, se dočtete v našem článku.

Pokud bydlíte ve městě a bojujete se smogem, čistý vzduch vám pomůže udržet čistička vzduchu, která slouží nejen k odstranění nečistot z ovzduší v místnostech, ale díky ionizátoru dokáže eliminovat i elektrosmog v domácnosti. Čistička vzduchu s ionizátorem tak bude mít významný vliv na snížení vaší únavy a podpoří lepší koncentraci. Navíc čistička s odpovídajícím filtrem dokáže zachytit i nebezpečné viry a bakterie, a přispěje tak k udržení vašeho zdraví. Pokud se vaše domácnost vyznačuje sušším vzduchem, v době respiračních onemocnění pomáhá zmírnit symptomy čistička vzduchu se zvlhčovačem.

i Viry v ovzduší dnes v souvislosti s pandemií koronaviru bohužel děsí mnoho lidí. Jak se můžeme bránit doma? Pomůže nějak čistička vzduchu? Na tuto otázku vám odpoví náš článek Čističky vzduchu: prevence vůči koronaviru?

Na home office ze dne na den aneb kde sehnat vybavení

Spolehlivý a rychlý internet, počítač či notebook vhodný pro každodenní práci, monitor s dostatečnou uhlopříčkou, tiskárna a kvalitní PC příslušenství jsou naprostým základem, pokud vás čeká práce z domova na PC. Tady se opět nevyplatí šetřit, protože málo výkonný a pomalý počítač nebo nevyhovující klávesnice vás brzy přivedou k šílenství. Pokud si tedy zařizujete svoji domácí kancelář trvale, určitě si vybavení pro práci z domova vyberte velmi pečlivě s ohledem na své dlouhodobé pracovní potřeby a nároky.

i Sestavte si vlastní kancelář – vše pro home office seženete na jednom místě.

Nicméně nepříznivý vývoj šíření koronaviru přinutil k dočasnému zavedení home office i firmy a lidi, kteří to neplánovali. Mnoho zaměstnavatelů a zaměstnanců se tak ze dne na den ocitlo v situaci, s níž nemají příliš zkušeností a mnohdy na ni ani nejsou dostatečně vybaveni. Právě pro tyto situace je tu možnost okamžitě a levně získat vybavení na práci z domova. Alza tak umožní pracovat z domova i těm, kteří nemají potřebné vybavení. Nabízí krátkodobé pronájmy notebooků, monitorů a dalších produktů, stejně jako výhodné způsoby financování. Díky nim budete mít vše důležité k dispozici.

i Donutila vás výjimečná situace vzít si home office, ale nemáte potřebné vybavení na to, abyste mohli plnohodnotně pracovat z domova? Máme pro vás řešení, jak okamžitě a levně získat vybavení na práci z domova

Zdravé tělo i mysl aneb jak se při práci z domova nezbláznit

Prvních pár dnů na home office se zdá většině lidí jako báječný způsob práce. Nemusíte nikam dojíždět, vše si v klídku řešíte z pohodlí domova, nikdo se nepozastavuje nad tím, co máte na sobě, a přestávky si děláte, kdy chcete. Ovšem po nějaké době vám to začne takříkajíc lézt na mozek a to, v čem jste zpočátku viděli výhodu, se může otočit proti vám a vašemu pocitu štěstí. Lze tomu zabránit? Jak zůstat doma v pohodě, i když se vám život scvrknul mezi pár betonových zdí? 

Jak zvládnout home office
Při práci z domova je někdy těžké zůstat v pohodě.

Zůstaňte v kontaktu s lidmi

Komunikace s lidmi je důležitá a obzvlášť u dlouhotrvající práce z domova je tím hlavním, co vás udrží „on track”. Volný čas proto věnujte i přátelům a udržujte sociální vazby. Ideálním způsobem především v době omezeného pohybu kvůli nebezpečí šíření koronaviru je videohovor, kdy se můžete propojit i s více lidmi najednou. Navíc vás vizuální kontakt s ostatními donutí udržet i svůj vzhled v dobré kondici.

Udržujte si příjemný vzhled

Tam, kde není motivace, není ani snaha. Proto mnoho lidí pracujících z domova začne časem zanedbávat svůj vzhled. Přijde jim zbytečné nalíčit se, upravit si vlasy, oholit se, plýtvat svojí oblíbenou vůní. V horším případě dojde i k poklesu péče o osobní hygienu. Je to ale velká chyba! Ne že byste museli u notebooku sedět v nažehlených kalhotách nebo v halence, ale váš upravený vzhled má přímý vliv i na vaši psychiku. Určitě každý z nás zažil situaci, kdy se necítil ve své kůži, vše viděl černější, než je, a nechtělo se mu ani zvednout z postele. Ale po osvěžující sprše, úpravě svého zevnějšku a nahození čistého a voňavého oblečení se rázem cítil líp, s novou energií a chutí se do něčeho pustit.

Jak najít práci z domova
Váš vzhled má vliv na to, jak se cítíte. Proto i když neodcházíte z domu, upravte se tak, abyste se cítili dobře.

Hýbejte se ve volném čase

Každé sedavé zaměstnání vyžaduje kompenzaci v podobě dostatečného pohybu. Je proto důležité mít koníček, který ho zahrnuje. Ať už běhání, fitness, cyklistika, nebo procházky v přírodě, vaše svaly potřebují protáhnout, posílit a okysličit. Podobnou vzpruhu a relaxaci potřebuje i vaše mysl. Nedostatečný pohyb při sedavém zaměstnání se projeví různými tělesnými i psychickými potížemi, od bolesti zad a bolesti hlavy přes ochablé svaly a špatné držení těla až po nadváhu, deprese a ztrátu motivace.

Když nemáte možnost sportovat venku, skvělou volbou je cvičení z domu. Online fitness je výbornou alternativou, jak nahradit zavřená fitness centra a veřejná sportoviště. Tuto formu cvičení ocení také maminky, které se nemohou vzdálit od svých dětí, ale zároveň se chtějí udržet ve formě. Dnes máte tolik možností pořídit si různé cvičební pomůcky, že žádné výmluvy už nebudou mít šanci.

Jak zůstat fit při práci z domova
Protáhnout se, dopřát tělu pohyb, vyčistit si hlavu – rutina, která vám prospěje.

Jezte zdravě

Sedavé zaměstnání klade vyšší nároky na zdravou stravu než jakékoliv jiné. Spotřebujete méně kalorií, přitom vaše tělo musí být zásobováno živinami, vitamíny a minerály. Proto je potřeba dát přednost plnohodnotné stravě a vyhnout se prázdným kaloriím. V našem článku pro vás máme několik tipů, jak nepřibrat a udržet si zdraví v sedavém zaměstnání.

i Mohlo by vás zajímat

Je dobré nezapomínat ani na doplnění nejdůležitějších vitamínů a minerálů pro naše zdraví, protože ač se můžeme mezi svými čtyřmi zdmi cítit neohroženě, dlouhodobé sezení, nedostatek čerstvého vzduchu, málo pohybu a elektrosmog mohou oslabit naši imunitu a když vyjdeme ze svého „bezpečného prostoru“, může se to na nás neblaze podepsat. Proto především v zimním období nebo aktuálně v době pandemie koronaviru je vhodné posílit imunitu.

i Přečtěte si další rady a tipy, jak zůstat na home office ve formě.

Jak najít práci z domova

Pracovat z domova je rozhodně lákavá představa. A v dnešní době poměrně snadno realizovatelná. Je mnoho firem a e-shopů, které nabízí práci na dálku. Jedná se o profese jako správce e-shopu či internetového magazínu, administrátor, copywriter, copyeditor, kodér, SEO specialista, správce sociální sítě, grafik apod. Práce na dálku se ale nemusí týkat jen IT, může jít i o administrativní výpomoc ve firmě, překlady, korektury, účetnictví, on-line lektorská činnost. Samozřejmě se nabízí i externí manuální práce z domova, ale buďte obezřetní u inzerátů typu lepení obálek, skládání krabic a podobně, výdělek bude jen sotva odpovídat námaze a času, které vynaložíte. Především pak buďte zdrženliví u inzerátů, kde je požadována vstupní investice. Ve většině případů se jedná o podvody.

Jak najít práci z domova
Pracovat odkudkoliv můžete i vy. Stačí sledovat nabídky práce a pak už jen mít sám sebe pod kontrolou.

Při hledání práce z domu se pohybujte pouze na ověřených a solidních portálech, kde by měly být pouze seriózní nabídky. Většinou se jedná o pracovní agentury s dlouholetou tradicí nebo o portály, které se přímo věnují zprostředkování práce z domu, kterou mnohdy i předem prověří. Určitě si projděte nabídku volných míst různých e-shopů, mediálních, technologických nebo IT firem, zcela jistě časem narazíte na zajímavou nabídku externí práce z domova.

Práce z domova – tipy na webové portály

i Mohlo by vás zajímat:

Home office je velmi výhodný způsob práce, při kterém může být spokojený zaměstnanec, zaměstnavatel i OSVČ podnikatel. My zařídíme veškeré vybavení vaší domácí kanceláře, na vás už pak bude, zda budete v tomto režimu práce úspěšní. 

4,4 223×
CONNECT IT CI-185 Multimedia - CZ/SK
Set klávesnice a myši - bezdrátový, česká a slovenská kancelářská klávesnice, nízkoprofilové klávesy + optická myš, 1600DPI, 5 tlačítek
629,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: JD766j
4,3 68×
CONNECT IT LeMans Pro CGC-0700-BL, blue
Herní židle – materiály potahu: syntetická kůže, houpací mechanika s aretací, bederní a hlavová opěrka, otočná a kovová konstrukce, výplň sedáku molitan (PUR pěna), plastová kolečka, černá a modrá barva, nosnost 150 kg
3 889,-
Na objednávku – termín upřesníme
Objednací kód: CTchGc2
4,4 311×
CONNECT IT CI-58 - CZ/SK
Klávesnice kancelářská, membránová, drátová, klasické (vysokoprofilové) klávesy, česká a slovenská lokalizace kláves, USB - A, černá
199,-
Skladem > 10 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: JD765m
4,6 220×
CONNECT IT CMO-1300-BR Bronze
Myš - bezdrátová, laserová, pro praváky, připojení skrze USB a bezdrátový USB přijímač, na 2 AAA baterie, citlivost 1600 DPI, 6 tlačítek, klasické kolečko, maximální dosah 10 m, rozměry 4,2 × 7,8 × 11,8 cm (V׊×H), hmotnost 142 g
199,-
Skladem > 10 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: JD750m86
4,4 154×
CONNECT IT CKM-7500-CS Black - CZ/SK
Set klávesnice a myši - bezdrátový, česká a slovenská kancelářská klávesnice, nízkoprofilové klávesy + optická myš, 1000DPI, 3 tlačítka
459,-
Skladem > 10 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: JD766j8
4,3 68×
CONNECT IT LeMans Pro CGC-0700-GR, green
Herní židle – materiály potahu: syntetická kůže, houpací mechanika s aretací, bederní a hlavová opěrka, otočná a kovová konstrukce, výplň sedáku molitan (PUR pěna), plastová kolečka, černá a zelená barva, nosnost 150 kg
3 269,-
Skladem 2 ks
Objednací kód: CTchGc3
4,7 99×
CLEAN IT antistatická čistící pěna na obrazovky 400ml
Čistič na obrazovku - proti usazenému prachu, čistí LCD, LED i plasmové obrazovky, antistatická úprava brání opětovnému usazování prachu a nečistot
149,-
Skladem > 10 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: JD790a4
4,5 249×
CONNECT IT DOODLE 2 Wireless
Herní myš - bezdrátová, pro praváky, optická, připojení skrze USB a bezdrátový USB přijímač, citlivost 2400 DPI, možná změna DPI, odezva 2 ms, 6 tlačítek, klasické kolečko, vícebarevné podsvícení, maximální dosah 10 m, délka kabelu 1,5 m, rozměry 4,1 × 6,9 × 12,3 cm (V׊×H), hmotnost 111 g
609,-
Skladem > 5 ks
Objednací kód: JD754u5
4,1 158×
CONNECT IT CI-1139 WiFi adaptér
WiFi USB adaptér - WiFi 4, Wi-Fi standard 802.11n, 802.11g a 802.11b, přenosová rychlost v pásmu 2,4 GHz 2400 Mb/s, odnímatelná anténa
339,-
Skladem > 10 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: JD735c3
4,7 329×
CONNECT IT CableFit WINDER černá 2.5m
Organizér kabelů - trubice, 1 ks v balení, materiál: plast
209,-
Skladem > 10 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: JD652d
Vytisknout
P-DC1-WEB13
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací