PET PET

Formáty papíru: rozměry a řady přehledně

Zobrazit katalog

Článek

Aktualizováno

Každý si už asi všiml, že formáty A5 a A4, které všichni známe ze škol nebo kanceláří, budou mít stejné rozměry, ať jde o sešit, papír do tiskárny, nebo skicovací blok. Stejně je tomu i u dalších formátů, a to díky standardům, do kterých je rozdělujeme. Pro běžný papír máme formáty A, B a C, existují ale i další rozměry pro plakáty nebo fotografie. Všechny důležité formáty papíru si v tomto článku přehledně popíšeme a vysvětlíme.

Formáty papíru

Formáty papíru: rozměry a řady přehledně – OBSAH

  1. Jak dělíme formáty papíru a proč?
  2. Formáty A: nejen papír do tiskárny
  3. Formáty B: větší = lepší?
  4. Formáty C jsou pro obálky
  5. Další formáty: americké a fotografické

Jak dělíme formáty papíru a proč?

Stejně jako většina věcí v našem světě, i papír podléhá vzájemné dohodě lidí, kteří ho užívají. V tomto případě však nejde jen o dohodu, ale o normu. Dnes rozdělujeme formáty papíru do tří základních řad: A, B a C, přičemž všechny podléhají normě ČSN EN ISO 216. Díky tomu má konkrétní formát (A4 například) vždy stejné rozměry (pro A4 je to 210 × 297 mm). To nejen usnadňuje práci, ale také umožňuje existenci tiskáren a dalších strojů, které mohou být uzpůsobeny pro určitý typ papíru, a tedy menší a levnější.

Formáty papíru
Pokud chcete tisknout na formáty větší než A4, dejte si pozor, abyste vybrali odpovídající tiskárnu.

Formáty A4 a A5 zná každý, jde totiž o velikosti běžných papírů do tiskáren nebo školních sešitů.

  • Řada A je nejběžnější a nejrozšířenější, najdeme v ní nejpoužívanější formáty.
  • Řada B (B4, B5 apod.) má stejný poměr stran jako řada A, její formáty jsou ale větší, lze je proto ořezávat na rozměry řady A. 
  • Řada C obsahuje formáty obálek o takových rozměrech, aby se do nich vešel papír odpovídajícího formátu řady A.
i Gramáž a kvalita papíru
Kvalita papíru je určena řadou atributů (pojivy, plnidly, povrchovou úpravou), tím nejdůležitějším je však gramáž. Určujeme ji jako množství gramů na metr čtvereční. Obvykle platí, že čím je gramáž vyšší, tím je papír pevnější a celkově kvalitnější. Ne vždy je však silný papír zapotřebí: například při zakládání obsáhlých spisů může být vysoká gramáž spíše na obtíž. Běžný bílý papír má 40–150 g/m2, přičemž pro kancelářský papír je standardní hodnota 80 g/m2.

Formáty A: nejen papír do tiskárny

Nejznámější ze všech jsou formáty papíru řady A. Mezi nejpoužívanější zástupce patří formát A4 s formáty A5 a A3, základní řadu ale obvykle rozlišujeme od A0 do A8. Rozměr A4 zná každý – jde o nejpoužívanější papíry do tiskáren, ale i o formát velkých školních sešitů.

i Související produkty

Formát A3 je potom dvakrát větší než A4, formát A5 naopak dvakrát menší, přičemž oba se stále ještě běžně používají, a to i v domácím a kancelářském tisku.

Formáty papíru
Jak se škálují formáty řady A?

Rozměry stran formátů řady A nejsou náhodné, nýbrž přesně spočítané. Základem pro výpočet menších formátů je rozměr A0, kterým je určen papír o ploše 1 m² Nejde ale o čtverec, nýbrž o obdélník s poměrem stran 1 : √2 (1 : 1,4142). Tento poměr nazýváme „brána harmonie“ a díky němu mají rozměry papíru jednu klíčovou vlastnost: při přeložení delší strany si list vždy zachová původní poměr stran. Přeložením A3 získáme formát A4, jehož opětovným přeložením dostaneme list formátu A5 a tak dále.

Řada A Rozměr
Formát A0 841 × 1 189 mm
Formát A1 594 × 841 mm
Formát A2 420 × 594 mm
Formát A3 297 × 420 mm
Formát A4 210 × 297 mm
Formát A5 148 × 210 mm
Formát A6 105 × 148 mm
Formát A7 74 × 105 mm
Formát A8 52 × 74 mm

Formáty B: větší = lepší?

Kromě nejznámější a nejpoužívanější řady A máme také formáty B. Ty jsou stejně odstupňované jako řada A, mají ale větší rozměry. Již bylo řečeno, že jejich poměr stran je taktéž definován branou harmonie (1 : 1,4142), zůstává tedy stejný i po přeložení delší strany. A zatímco základní formát A0 je zvolen tak, aby byl jeho obsah 1 m², základem archu formátu B0 je kratší strana o délce 1 000 mm (1 metr). A protože jeho delší strana činí 1 414 mm, je zřejmé, že plocha archu B0 se rovná A0 × √2 (1,4142), je tedy zhruba 1,4142× větší.

i Co je brána harmonie?
Brána harmonie je poměr stran s jedinečnými vlastnostmi. Vychází z Pythagorovy věty, podle které lze určit délku přepony pravoúhlého trojúhelníku, pokud známe délky jeho odvěsen. Stejným způsobem se počítá i úhlopříčka čtverce. To je důležité, neboť papír formátu A4 je obdélník, jehož kratší strana je dlouhá jako strana čtverce a jehož delší strana je dlouhá jako úhlopříčka téhož čtverce.

Pokud do vzorce c² = a² + b² dosadíme za obě odvěsny (a, b) číslo 1, vyjde nám, že c² = 2, a tedy c = √2. A protože √2 = 1,4142, získáme pro formáty A požadovaný poměr stran 1 : 1,4142.
Formáty papíru
Jak vznikl poměr stran zvaný brána harmonie?

Formáty řady B se běžně používají pro tisk knih, novin a potom také při tisku takzvaně „na spad“, což je tisk grafiky až k okrajům papíru. Abychom předešli chybě při posouvání, jejímž výsledkem by mohl být nežádoucí bílý okraj, tiskne se grafika na větší papír, z něhož se požadovaný formát následně vyřízne. Při tisku stran A3 a A4 se používají formáty A3+ a A4+, ale také právě B3 a B4.

Řada A Rozměr
Formát B0 1 000 × 1 414 mm
Formát B1 707 × 1 000 mm
Formát B2 500 × 707 mm
Formát B3 353 × 500 mm
Formát B4 250 × 353 mm
Formát B5 176 × 250 mm
Formát B6 125 × 176 mm
Formát B7 88 × 125 mm
Formát B8 62 × 88 mm

Formáty C jsou pro obálky

V pořadí třetí řadou, která je však pravděpodobně používanější než řada B, je řada formátů C určená pro obálky. Stejně jako u předchozích dvou řad, i zde se poměr stran řídí branou harmonie a je vždy 1 : √2. Na rozdíl od archů A0 a B0 se ale arch C0 neřídí ani délkou strany, ani obsahem. Jeho rozměry jsou navrženy tak, aby se do teoretické obálky C0 vešel arch A0. Teoretické, protože obálka formátu C0 není v praxi příliš použitelná. Standardně používáme formáty C3, C4, C5, C5/C6 a C6.

i Co je formát letter? (letter vs. A4)
Pokud v nastavení své tiskárny narazíte na formát „letter“ (dopis), je třeba při tisku zbystřit. Letter je sice velmi podobný formátu A4, má ale jiné rozměry i poměr stran. Délka stran A4 činí 210 × 297 mm, u letter je to ale 215,9 × 279,4 mm. Tak je tomu, protože norma ISO 216 je přijímána na celém světě s výjimkou USA a Kanady. Tam používají vlastní formáty včetně tohoto. Pokud je v počítači text formátovaný pro A4 a papír v tiskárně je také A4, měli byste tímto způsobem nastavit i formát tisku.
Řada A Rozměr Co se do obálky vejde
Formát C3 458 × 324 mm formát A3
Formát C4 324 × 229 mm formát A4
Formát C5 229 × 162 mm formát A5 (jednou přehnutá A4)
Formát C5/C6 229 × 114 mm dvakrát přehnutá A4 (na třetiny)
Formát C6 162 × 114 mm formát A6 (dvakrát přehnutá A4)
Formát C6/C7 162 × 81 mm dvakrát přehnutá A5 (na třetiny)

Další formáty: americké a fotografické

Kromě řad A, B a C se můžeme v našem prostředí setkat i s dalšími formáty papíru, ať už jde o americké normy, nebo o rozměry fotografií. Navíc s výjimkou výše zmíněných řad je běžné pojmenovávat formáty podle jejich rozměrů v palcích či centimetrech. V severní Americe pak mají kancelářské formáty papíru ještě svá další označení (Letter, Legal, Ledger, Tabloid a podobně). Formát plakátů obvykle odpovídá řadě A, používají se ale i atypické rozměry.

i Převod jednotek palec / cm / pixel
V USA a v Kanadě není zaveden metrický systém, a mnoho rozměrů je proto udáváno v palcích (inch). Když ale editujeme fotografie v počítači, pracujeme zase s pixely. Jaký vztah mají tyto jednotky?

U palců je převodní vztah jednoduchý, 1" = 2,54 cm, když ale přijde na převod mezi centimetry a pixely, vše se mírně zkomplikuje. Roli v tom hraje totiž DPI (body na palec), což je jednotka tiskového rozlišení, kterou nastavujeme v počítači. Podle ní jsme schopni určit kvalitu a rozměry vytištěného snímku. Čím je DPI větší, tím je vyšší i kvalita tisku, zároveň se ale zmenšují maximální rozměry, v nichž lze fotografii vytisknout. Pro tisk fotografií je ideální 300 až 600 DPI. Abychom mohli tuto hodnotu převést na centimetry, je nutné ji dosadit do jednoduchého vzorce:

[délka strany fotografie v cm] = [délka odpovídající strany fotografie v px] × 2,54 / DPI

Příklad:
x = 2048 × 2,54 / 300
x = 17,33 cm
Fotografie o digitální šířce 2 048 px může mít při 300 DPI reálnou šířku 17,33 cm.
Formáty papíru
Rozdíl mezi A4 a americkým formátem letter.

Nejrozšířenější formáty fotografií

Název Velikost v cm Velikost v palcích Velikost v pixelech (300 DPI)
9 × 13 8,9 × 12,7 cm 3,5 × 5 in 1 051 × 1 500 px
10 × 15 10,2 × 15,2 cm 4 × 6 in 1 204 × 1 807 px
13 × 18 12,7 × 17,8 cm 5 × 7 in 1 500 × 2 102 px
15 × 21 15,2 × 20,3 cm 6 × 8 in 1 795 × 2 398 px
20 × 25 20,3 × 25,4 cm 8 × 10 in 2 398 × 3 000 px
20 × 30 20,3 × 30,5 cm 8 × 12 in 2 398 × 3 602 px
25 × 30 25,4 × 30,5 cm 10 × 12 in 3 000 × 3 602 px

Nejpoužívanější severoamerické formáty

Název Poměr stran Rozměry v milimetrech Rozměry v palcích
Letter 1 : 1,29 215,9 × 279,4 mm 8,5 × 11 in
Legal 1 : 1,65 215,9 × 355,6 mm 8,5 × 14 in
Tabloid (Ledger) 1 : 1,55 279,4 × 431,8 mm 11 × 17 in
Executive 1 : 1,45 184,15 × 266,7 mm 7¼ × 10½ in
i V AlzaMagazínu pro vás máme i další články:

Produktové tipy ze světa tiskáren XEROX

Digitální fólie XEROX

Fólie XEROX Plain Transparency for Mono jsou speciálně určené pro digitální tisk. Materiál, ze kterého jsou vyrobené, je odolný i vysokému teplu a zůstává tak rovný i po průchodu zapékacím zařízením.

Odpadní nádobky

Odpadní nádobky představují důležitou součást tiskárny, která napomáhá jejímu optimálnímu chodu. Zachycuje odpadní toner, který se vytváří při tisku.

Formáty řad A, B a C ukazují, jak unikátní číslo je √2. Díky tomu, že se jím řídí, si zachovávají poměr stran nezávisle na tom, kolikrát jsou přeloženy po delší straně. Nic takového ovšem nelze říci o amerických fotografických formátech. Jejich rozměry a poměry stran je nutné si buď zapamatovat, nebo vědět, kde je najít.

4,5 34×
Canon Red Label Prestige A4 80g
Kancelářský papír - 2500 listů, rozměr A4, určen pro laserové tiskárny a inkoustové tiskárny, gramáž 80 g/m2, bělost 170 CIE, neprůsvitnost 94% - 0,30 Kč/list
759,-
Skladem > 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: SK270c6
4,3 78×
Canon Black Label Premium A5 80g
Kancelářský papír - 500 listů, rozměr A5, určen pro laserové tiskárny a inkoustové tiskárny, gramáž 80 g/m2, bělost 164 CIE, neprůsvitnost 94% - 0,20 Kč/list
Na objednávku – termín upřesníme > 5 ks
Očekáváme 03.05.2024
Objednací kód: SK270c3
4,6 138×
HP Q2510A Everyday Photo Paper Gloss
Fotopapír 100 listů, rozměr 21 × 29,7 cm (A4), určen pro inkoustové tiskárny, lesklý, gramáž 200 g/m2 - od 4,74 Kč/ks
od  474,-
Skladem > 10 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: SK060
4,9 109×
Epson Premium Glossy Photo A4 15 list + druhé balení papíru zdarma
Fotopapír 30 listů, rozměr 21 × 29,7 cm (A4), určen pro inkoustové tiskárny, lesklý, gramáž 255 g/m2 - 13,63 Kč/ks
409,-
Skladem > 10 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: SK011b
4,9 18×
VICTORIA TC4 - balení 10 ks
Poštovní obálka bílá, samolepicí, formát C4, 90g/m², 10ks v balení, 229mm×324mm (Š×D) - od 8,81 Kč/ks
od  88,-
Skladem > 20 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: VCT021m
4,8 12×
FOMEI PRO Pearl 265 10x15/20
Fotopapír 20 listů, rozměr 10 × 15 cm, určen pro inkoustové tiskárny, gramáž 265 g/m2 - 4,45 Kč/ks
Skladem 5 ks
Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš.
Info
Objednací kód: FOM506b
Vytisknout
P-DC1-WEB09
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací