Ujíždíme na zimních sportech Stormred

Bitcoin a časové preference

Zobrazit katalog

Článek

Aktualizováno

Proč mají někteří lidé krátký horizont rozhodování? Jaký vliv na rozhodování v čase mají inflační peníze; a jaký naopak deflační peníze? Časové preference jsou jednou z nejzajímavějších oblastí při zkoumání lidského jednání. A jsou i velmi užitečné na cestě k pochopení hodnoty Bitcoinu.

Bitcoin a časové preference – OBSAH

 1. Co jsou časové preference?
 2. Vysoké časové preference, jejich příčiny a důsledky
 3. Nízké časové preference, jejich příčiny a důsledky
 4. Časové preference, zlato a Bitcoin
 5. Časové preference v bitcoinové praxi
 6. Závěrem aneb Bitcoin jako záchrana před degenerací

Co jsou časové preference?

Člověk žije ve světě vzácnosti a každý akt jednání se musí se vzácností potýkat. To platí i v případě jedince s neomezenými penězi a materiálním bohatstvím – i boháč se musí potýkat se vzácností místa (nemůže být na více místech najednou) a času (má k dispozici pouze 24 hodin denně a je smrtelný). V tomto textu si rozebereme poslední zmíněný faktor vzácnosti: čas a jeho vliv na lidské jednání.

i

“Uspokojení potřeby v bližší budoucnosti je, za jinak stejných okolností, dána přednost před uspokojením ve vzdálenější budoucnosti. Současné statky jsou hodnotnější než budoucí statky.”

Ludwig Von Mises

Ludwig Von Mises

Ludwig von Mises (1881-1973) byl ekonom, politický filozof, historik. Autor vlivného pojednání o ekonomii Lidské jednání (Human action). Společně s F.A.Hayekem rozpracoval rakouskou teorii hospodářského cyklu. Mezi další vlivná díla patří knihy Liberalismus, Socialismus či Byrokracie.

Základní aspekt rozhodování v čase je tento: člověk zpravidla preferuje uspokojovat své potřeby spíše dříve, než později. To platí zejména za předpokladu “ceteris paribus”, za jinak nezměněných okolností. Mám-li na výběr dát si pivo dnes či zítra – a nic dalšího s tím související se nemění – pak budu chtít vypít si pivo dnes. Tento výrok platí univerzálně, tj. o veškeré možné spotřebě. Jak je to možné? Inu, každý člověk je smrtelný a čelí stejně neúprosnému plynutí času. K uspokojování preferencí dochází v prostředí nejistoty a limitovaného času – a proto musí nutně platit, že ceteris paribus je vždy pro člověka lepší uspokojit svou potřebu dříve, nežli později.

Pravá zábava nicméně začíná ve chvíli, kdy ceteris paribus přestane platit – jakmile se mění okolnosti při rozhodování v čase, začínají se projevovat časové preference. Jednoduchý příklad: dostanete na výběr, zda chcete 100 korun dnes, či 100 korun za rok. Za stejných okolností budete vždy preferovat 100 korun dnes. Je-li však nabídka 100 korun dnes či 105 korun za rok, možná už budete preferovat čekání. S některými jedinci odměna 5 % za rok nehne; 20 % ale už ano. Míra, v jaké preferujeme současné statky vůči budoucím, jsou právě ony časové preference.

Vysoké časové preference znamenají, že chci uspokojovat spíše dnešní potřeby a budoucnost výrazně diskontuji (nepovažuji ji za příliš důležitou).

Nízké časové preference znamenají, že současná spotřeba nemá v mém jednání tak vysokou váhu a budoucnost diskontuji jen mírně.

Vývoj časových preferencí v životě produktivního jedince. Slouží jen pro představu, není založen na exaktních datech.

Časové preference se v průběhu života vyvíjejí. Malé děti ještě nechápou plynutí času a nemají příliš trpělivosti – nejvyšší hodnotu pro ně představuje spotřeba v současnosti. S přibývajícím věkem a moudrostí člověk již chápe nutnost úspor a plánování do budoucna – časové preference klesají. A v posledních dekádách života zase chytá “druhou mízu”, kupuje si kabriolet a ztrapňuje své děti (na druhou stranu jim chce něco odkázat, časové preference se tudíž již nevracejí na úroveň dětských let).

Vysoké časové preference, jejich příčiny a důsledky

Plazíte se po poušti a umíráte žízní. Narazíte na stánek s limonádou, kde se prodává sklenice orosené oranžády za 10 milionů satoshi. Koupíte? Ano, protože v daný moment máte velmi vysokou preferenci uspokojit svou žízeň v co nejkratším čase. Sklenice limonády pro vás má vyšší hodnotu, než obří částka, kterou za ni vynaložíte.

Vysoké časové preference se vyznačují právě takovým upřednostňováním aktuální potřeby před náklady, které uspokojení oné potřeby obnáší. Kromě akutní tělesné potřeby může být příčinou i mentální slabost vůči pokušení: alkoholismus, braní drog, či nevěra jsou typickým příkladem vysokých časových preferencí – vyjmenované aktivity mohou přinášet intenzivní krátkodobé potěšení, avšak za cenu vysokých dlouhodobých nákladů (zničené zdraví či rozpadlá rodina).

Zatímco mentální slabost může zavařit konkrétním jedincům, na celospolečenské úrovni se nejedná o hlavní příčinu vyšších časových preferencí. Na úrovni společnosti může za vyšší časové preference nejistota ohledně budoucnosti, zejména co se týče vlastnických práv, pevnosti měny a právního prostředí. Jak zmiňuje Hoppe v Democracy: the God that failed, soukromý zločin (zloději, mafie) paradoxně není hlavním ohrožením vlastnických práv – tím je spíše systematické narušování vlastnictví ze strany státu. Zdanění, inflace a proměnlivá legislativa jsou tak dle Hoppeho hlavní příčinou celospolečenského zvyšování časových preferencí.

Jelikož tento text nemá ambici být politicko-filosofickou rozpravou, věnujme se z vyjmenovaných pouze problému inflace. Čtenář možná tuší, že většina centrálních bank světa má stanovené tzv. inflační cíle – které, nepřekvapivě, představují cíl ohledně toho, jaká má být inflace spotřebních cen (tj. meziroční zdražení typického spotřebního koše). Rozšířený je inflační cíl ve výši 2 % ročně. Co taková inflace udělá s kupní silou peněz?

Dvě procenta ročně nezní jako příliš. Dlouhodobě však způsobuje silnou erozi kupní síly.

Taková inflace sníží během 15 let kupní sílu o čtvrtinu, a během 35 let o polovinu. V dnešním světě, kde na běžných ani spořících účtech nedosahuje úročení zpravidla ani jednoho procenta, způsobuje tato míra inflace změnu časových preferencí – úspory ve státní měně nemají dlouhodobě smysl, jelikož tím člověk připravuje sebe a svou rodinu o kupní sílu. Musí buďto rizikově investovat, či utrácet v současnosti.

i

Časové preference v ekonomické literatuře

Při psaní tohoto textu posloužily jako zdroje následující texty:

Nízké časové preference, jejich příčiny a důsledky

Nízké časové preference označuje Hoppe za civilizující proces: nižší časové preference a s nimi spojené úspory vedou k investicím do výrobních procesů, k dlouhodobému plánování, spolupráci a k míru. Konflikt totiž zvyšuje míru nejistoty v budoucnosti – a tuto nejistotu se snaží lidé s nižšími časovými preferencemi snížit, jelikož kladou na prosperitu v budoucnosti vysoký důraz.

Nízké časové preference v praxi znamenají, že si rádi počkáme na budoucí uspokojení našich potřeb, pokud jako odměnu za čekání obdržíme v budoucnu buďto více statků, anebo statky o vyšší kvalitě. Tím, že rostou výrobní kapacity a investuje se do kvalitnější produkce, rostou i reálné mzdy a reálné bohatství – lidé mají k dispozici lepší zdravotní péči, kvalitnější potraviny, lepší životní prostředí (a naopak komunistické země se Sovětským svazem v čele měly notorické problémy se znečištěním.

Pro pozorného čtenáře nebude překvapením, z čeho nízké časové preference vyplývají:

 • Jistota vlastnických práv – možnost efektivní ochrany před soukromými zločinci a minimální úroveň zdanění ze strany státu
 • Vláda práva – země s vyšší úrovní smluvní jistoty a decentralizovaným zvykovým právem, tak jako byla po staletí Anglie a její kolonie (vč. Spojených států)
 • Neinflační povaha peněz – v minulosti zejména peníze sestávající ze zlata a stříbra (kupříkladu Švýcarsko opustilo zlaté krytí franku až v roce 1999).

Země, ve které se tyto tři aspekty spojí, zažívaly v minulosti zlatou éru prosperity – americký Gilded Age je dobrým příkladem.

Povaha peněz je dost možná tím nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím celospolečenskou výši časových preferencí. Inflační daň je jedna z nejméně spravedlivých daní, jelikož největší měrou dopadá na ty nejchudší, kteří se nedokáží vůči inflaci chránit na finančních trzích. Inflační peníze rovněž umožňují rekordní úroveň státního zadlužení, jelikož centrální banky patří mezi největší držitele státních dluhopisů.

Jinými slovy: chceme-li žít ve společnosti nízkých časových preferencí, odeberme peníze z rukou státu.

Časové preference, zlato a Bitcoin

Ekonomové rakouské školy vybízejí k návratu ke zvučným penězům (sound money) již desítky let. Rothbardovy Peníze v rukou státu z 60. let či novější de Sotovy Peníze, banky a hospodářské krize volají po návratu ke zlatu coby historií ověřeným penězům, na které mají státy jen minimální vliv.

V textech rakouských ekonomů je myšlenka zlata coby jediných skutečných peněz patrná: například Rothbard ve své učebnici Zásady ekonomie uvádí veškeré příklady v gramech a uncích zlata, nikoli v dolarech (ačkoli kniha vyšla ve Spojených státech v roce 1962 – tedy v době, kdy měli Američané již třicet let zakázané soukromé vlastnictví zlata.

Hlavním argumentem pro nestátní peníze je zamezení zničujícímu cyklu úvěrových expanzí a následných recesí, které jsou důsledkem státní monetární politiky (do podrobna tento vztah vysvětluje Rakouská teorie hospodářského cyklu. Tyto cykly způsobují masivní plýtvání kapitálem a motivují společnost zaujímat krátkodobější horizonty rozhodování – zvyšují časové preference. Naopak monetární politika mimo státní dosah je pak v souladu s nižšími časovými preferencemi.

Jinými slovy, potřebujeme peníze s predikovatelnou měnovou politikou. Po tisíce let jimi bylo zlato. I zlato nicméně procházelo v průběhu historie nabídkovými šoky (objevem nových velkých nalezišť, které způsobily erozi kupní síly). Bitcoin, na druhou stranu, má svou měnovou politiku dopředu danou a prakticky nezměnitelnou.

Kromě rigidnější měnové politiky má Bitcoin oproti zlatu i další zásadní výhody:

 • Převoditelnost: bitcoin je nehmotný a je tak možné s jeho pomocí přesouvat libovolnou hodnotu napříč zeměmi
 • Ověřitelnost: falešné zlato běžný člověk snadno neodhalí; falešný bitcoin (např. bitcoin cash) odhalí každý během pár sekund; při provozu plného uzlu má navíc účastník plnou možnost účastnit se dohledu nad pravidly v síti
 • Škálovatelná suverenita: zlatou minci je snadné držet si ve vlastní úschově – tunu zlatých cihel už těžko; vzhledem k nehmotné povaze bitcoinu je možné uchovat si suverenitu i ve škále – ať už člověk drží drobné či miliardy
 • Nekonfiskovatelnost: při útěku z nacistických a komunistických zemí představovalo zlato zašité v kabátě často jedinou možnost, jak zachránit rodinné úspory – taková metoda je samozřejmě velmi náchylná ke konfiskaci; bitcoin je při využití adekvátních postupů nekonfiskovatelný (multisig schémata, Shamir backupy, timelock transakce atd.)
 • Antifragilita: Bitcoin jako ekosystém je příklad pozoruhodného fenoménu “antifragility“ – jedná se o věc, kterou posilují neustálé útoky, hacky a vnitřní spory; zlato na druhou stranu bylo ”pouze“ robustní – plnilo svou roli uspokojivě po tisíce let, ale nakonec bylo státy ovládnuto (více o bitcoinové antifragilitě si přečtěte v článku Parkera Lewise.
 • Ekologie: moderní těžba a zpracování zlata představuje plnohodnotnou ekologickou katastrofu (doporučuji přednášku na toto téma z loňského Baltic Honeybadger), zatímco bitcoinová těžba pouze spotřebovává elektřinu – a to čím dál více z obnovitelných zdrojů.

Abychom byli féroví, je zapotřebí zmínit i jednu zásadní nevýhodu bitcoinu: nemá za sebou tisíce let historie. Nemá talebovský Lindy effect, který spočívá ve faktu, že dlouhodobě přeživší koncepty a technologie tu s námi budou ještě dlouhou dobu – protože zkrátka a dobře fungují. Nikdo nemůže s jistotou tvrdit, že bitcoin bude uspokojivě fungovat jako globální peníze – problematika suverénní správy privátních klíčů či udržitelnost security budgetu jsou aspekty, které odhalí až delší období a širší adopce. Zlatou minci v peněžence pojme mentálně každý; satoshis v Trezoru zatím málokdo.

Nyní k zásadní otázce: jaký má bitcoin vliv na časové preference, a to teď a tady?

Bitcoin je dlouhodobě deflační: množství jednotek v oběhu nebude od určitého momentu stoupat a nebude ani stagnovat – bude klesat. Vlivem všemožných ztrát privátních klíčů, spálených bitcoinů a transakčních bugů je již nyní odhadem 1,5 milionu bitcoinů nadobro ztracených. Ačkoli tempo ztrát bitcoinů se s růstem jeho ceny snižuje (lidé si dávají větší pozor a mají k dispozici řešení jako Trezor, Coldcard a Shamir backupy), dlouhodobě může celkové množství bitcoinů v oběhu jen klesat.

Takto predikovatelná dynamika v celkové zásobě bitcoinů má pochopitelně svůj vliv na snížení časových preferencí těch, kdo bitcoin akumulují. Záměrně píši v průběhovém čase – “OG hodlery”, kterým se poštěstilo koupit bitcoin před lety za 5 dolarů a od té doby pouze drží a zvolna odprodávají, nelze považovat za jedince s nízkými časovými preferencemi v pravém významu termínu. Časové preference totiž v kontextu úspor určují, jak velké procento příjmu si člověk spoří – a pokud daný hodler nadále průběžně nespoří v bitcoinu, ale pouze pozoruje rostoucí hodnotu již dříve nakoupených bitcoinů, pak vlastně nízké časové preference nevykazuje.

Čistým hodlerům možná vyšla brzká sázka na bitcoin, ale o tom časové preference nejsou. Nízké ČP se projevují dlouhodobou úpravou jednání – například ve formě dlouhodobého "štosování satů".

Naopak ti, kdo v bitcoinu dlouhodobě spoří a přemýšlejí nad tím, jak akumulovat více bitcoinů (například přímou prací za satoshis), lze označit za jedince s nižšími časovými preferencemi, jelikož konsistentně činí volbu odložit svou spotřebu do budoucna.

Vzhledem k tomu, že v delším horizontu lze očekávat růst hodnoty bitcoinu, má tento velice pozitivní vliv na úroveň časových preferencí těch, kdo se do bitcoinové králičí nory ponoří: existující držitel bitcoinu přemýšlí nad tím, jak uspokojit své krátkodobé preference bez nutnosti odprodávat své satoshis; a ti, kdo bitcoin teprve objevují či jej nevlastní uspokojivé množství (existuje však něco takového?) řeší, jak navýšit svou produktivitu a snížit svou spotřebu v zájmu co nejvyšší akumulace bitcoinu v době, kdy ještě není masově rozšířený.

Zdroj: brg444.

Časové preference v bitcoinové praxi

Bitcoin je optikou časových preferencí zajímavý i v dalších dvou ohledech.

Předně je to snad poprvé v historii, kdy máme možnost pozorovat časové preference v širokém měřítku a reálném čase. Řeč je samozřejmě o stáří neutracených transakčních výstupů (UTXO):

Statistické rozdělení stáří neutracených transakčních výstupů (UTXO). Barevné vrstvy odpovídají různému stáří UTXO – na pravé straně grafu jsou vyneseny popisky s jednotlivými údaji, k březnu 2020. Zdroj: https://chart-studio.plotly.com/~unchained/37.embed

S pomocí statistiky stáří UTXO vidíme, že krátkodobě (UTXO není starší než 3 měsíce) se hýbe zhruba 20 % všech bitcoinů (cca 3,75 milionu bitcoinů) – a zbytek, okolo 80 % bitcoinů, leží na adresách po delší dobu, než jsou 3 měsíce. To je zajímavé samo o sobě – tato skutečnost nám napovídá, že bitcoiny se skutečně drží u lidí s nízkými časovými preferencemi.

Ještě zajímavější je sledovat vývoj stáří UTXO v čase, a to zejména okolo cenových pump: v květnu 2017 bylo v UTXO se stářím 2-3 let okolo 10 % všech bitcoinů, v prosinci toho samého roku to bylo již jen 5 %. A na jaře 2020 to bylo už 15 %. Co nám to napovídá? Že poslední rally na 20 tisíc dolarů přiměla prodat staré hodlery (s vysokými časovými preferencemi), a přesunula jejich bitcoiny do rukou novým hodlerům (s nižšími časovými preferencemi), kteří během následného dvouletého medvědího trhu dále notně akumulovali. Při další cenové rally bude zajímavé sledovat, zda dojde k podobnému efektu.

Druhá zajímavá oblast je fenomén času nutného ke konfirmaci (confirmation time). S rostoucí zaplněností bloků a transakčních poplatků začíná uživatelům bitcoinu docházet, že není vždy nutné soupeřit o umístění transakce ihned v příštím bloku. Obří pokrok s potvrzováním transakcí v čase je patrný, srovnáme-li si denní velikost všech transakcí s poplatky, které uživatelé za tyto transakce zaplatili:

Červená linie zobrazuje denní velikost (MB) bitcoinových transakcí, růžová plocha denní transakční poplatky (USD). Zdroj: coinmetrics.io, vlastní úprava autora.

Co nám tento graf napovídá? Že poptávka po umístění transakce v bloku je nyní zhruba stejná (ve skutečnosti o drobek vyšší), jako v lednu 2018; uživatelé však již dokáží pracovat s rozložením transakcí v čase – jak také dokládá statistika výše transakčních poplatků v sats/vB v čase. A samozřejmě k tomu mají i adekvátní prostředky – adresy s nativním SegWitem, peněženky s lepším odhadem poplatků apod. Tyto prostředky jsou nicméně pouze odpovědí na změněné preference uživatelů. Lze předpokládat, že v budoucnosti bude možné s umístěním transakce v čase pracovat ještě lépe, například formou blockspace futures - nákupu kontraktů opravňujících umístění transakce v konkrétním rozsahu budoucích bloků.

i

Permakultura jako systém nízkých časových preferencí

Hledisko časových preferencí lze aplikovat na všechny oblasti života – nízké časové preference jsou jednoduše kladení vyššího důrazu na budoucnost. Klasické ctnosti jako střídmost, šetrnost a pracovitost jsou projevem nízkých časových preferencí.

V průběhu historie úrokové míry převážně klesaly, což odpovídá rostoucí prosperitě lidstva a klesajícím časovým preferencím. V posledních letech je nicméně úroková míra tlačena níže aktivitami centrálních bank – z logiky časových preferencích jsou nulové či záporné úrokové sazby neudržitelné (o negativních úrokových sazbách pojednávám v článcích na FinMagu.

V posledních letech se začíná prosazovat i šetrnější přístup k půdě. Permakultura je přístup v zahradničení a zemědělství, jenž zohledňuje dlouhodobé dopady lidských aktivit, například na úrodnost půdy. Zatímco klasické zemědělství a zahradničení stojí a padá na chemických hnojivech (jelikož z půdy byly přirozené živiny dávno vysáty), permakultura udržuje půdu dlouhodobě plodnou. Kde si standardní majitel zahrady nasadí mrtvý anglický trávník, tam si permakulturista vysází stromy a keře, které budou po letech plodit a tvořit živý ekosystém.

Zajímá-li vás permakultura z pohledu bitcoinera, doporučujeme článek Bitcoin and Permaculture:

“Using and mastering Bitcoin takes patience, low time preference is key. By playing the long game, we avoid getting rekt. Practicing permaculture is not much different. We patiently work on improving the soil. We plant trees that take years to finally bear fruit. But the payoff will be worth it.”

Závěrem aneb Bitcoin jako záchrana před degenerací

Časové preference se mohou zdát jen jako hezká teorie, která nemá přílišný dopad na skutečný život. Takový dojem by však byl daleko od pravdy. V životě občas pomáhá poodstoupit od všedních záležitostí a učinit sebereflexi: proč vlastně jednám tak, jak jednám? A je to v mém nejlepším zájmu – dnes i za rok?

Lidé a komunity s delším rozhodovacím horizontem často dosahují mnohem vyšší prosperity, než ti s krátkodobým výhledem. Vzdělání, péče o zdraví, finanční gramotnost: to vše vyžaduje dnešní střídmost v zájmu zítřejší prosperity. A my teď a tady máme obrovské štěstí, že můžeme sledovat a podílet se na rozvoji ekosystému, který se vzpírá obecnému trendu života na dluh a diskontování budoucnosti. Bitcoin jsou peníze budoucnosti, ve kterých můžeme spořit již dnes.

Časové preference jsou jedním z nejdůležitějších ekonomických konceptů, který je navíc velice praktický do života. To, jakým způsobem přistupujete ke svému zdraví, financím, rodině a přátelům, je často přímým důsledkem vašich časových preferencí. Úroveň časových preferencí a civilizovanost jsou dvěma stranami téže mince. Inflační státní peníze je nutné touto optikou považovat za nástroj civilizační degenerace. Bitcoin, na druhou stranu, má potenciál nastolit nový zlatý věk, s vysokou mírou orientace společnosti na budoucnost.

Josef Tětek

Josef Tětek

Josef je ekonom a analytik, vycházející z rakouské školy ekonomie. Pracuje jako brand ambassador v SatoshiLabs a je spolupracovníkem Liberálního institutu. Autor knih Bitcoin: Odluka peněz od státu a Nepřátelé státu, přátelé svobody. @SatsJoseph na Twitteru.

Osobní stránky: Stackuj.cz


TREZOR One Black
Hardware peněženka - podpora 600 kryptoměn (Bitcoin, Litecoin, Ethereum…), Password manager, U2F a další funkce pro správu digitální identity, OLED displej 128x64, snadné použítí na Windows, OS X, Linux, USB

1 649,-
Koupit
Na cestě > 5 ks
Očekáváme 31.01.2022
Objednací kód: TREZBIT1
Ledger Nano X
Hardware peněženka - šifrovací, snadné použítí na Windows, OS X, Linux nebo smartphone(iOS, Android), certifikace CC EAL5+, chipy: ST33J2M0 + STM32WB55, podpora velkého množství měn, možnost bezdrátového připojení pomocí bluetooth, jednoduché ovládání

3 890,-
Koupit
Můžete mít ihned na 19 prodejnách
Skladem > 5 ks
Objednací kód: TREZBIT7d
TREZOR Model T
Hardware peněženka šifrovací, podporuje více než 500 měn, USB-C, microSD, Password Manager

4 990,-
Koupit
Na cestě > 5 ks
Očekáváme 31.01.2022
Objednací kód: TREZBIT1d
TREZOR One White
Hardware peněženka - podpora 600 kryptoměn (Bitcoin, Litecoin, Ethereum…), Password manager, U2F a další funkce pro správu digitální identity, OLED displej 128x64, snadné použítí na Windows, OS X, Linux, USB

1 649,-
Koupit
Na cestě > 5 ks
Očekáváme 31.01.2022
Objednací kód: TREZBIT
Ledger Nano S
Hardware peněženka šifrovací, snadné použítí na Windows, OS X, Linux, BIP39/ BIP44, micro USB

1 590,-
Koupit
Můžete mít ihned na 26 prodejnách
Skladem > 5 ks
Objednací kód: TREZBIT6
Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti
Elektronická kniha - autor Dominik Stroukal, 200 stran

195,-
Koupit
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK25934
Bitcoin: Peníze budoucnosti
Elektronická kniha - autor Dominik Stroukal a Jan Skalický, 170 stran

99,-
Koupit
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK22762
Kryptomeny: Bitcoin, Ethereum, Blockchain, ICO&Co. jednoducho a zrozumiteľne
Kniha - autor Julian Hosp, 172 stran, slovensky, Brožovaná bez přebalu lesklá

-26% 418,-
310,-
Koupit
Můžete mít zítra od 8:15
Skladem 1 ks
Objednací kód: FKP0274319
Elektronický poukaz na nákup Bitcoinu a dalších kryptoměn v hodnotě 25 000 Kč
Voucher na nákup kryptoměn podporovaných HD Crypto s.r.o.

25 000,-
Koupit
Ihned ke stažení
Objednací kód: XXhdc103c
Elektronický poukaz na nákup Bitcoinu a dalších kryptoměn v hodnotě 1000 Kč
Voucher na nákup kryptoměn podporovaných HD Crypto s.r.o.

1 000,-
Koupit
Ihned ke stažení
Objednací kód: XXhdc101c
Elektronický poukaz na nákup Bitcoinu a dalších kryptoměn v hodnotě 5000 Kč
Voucher na nákup kryptoměn podporovaných HD Crypto s.r.o.

5 000,-
Koupit
Ihned ke stažení
Objednací kód: XXhdc102c
Dárkový poukaz na nákup Bitcoinu a dalších kryptoměn v hodnotě 5000 Kč
Voucher (přenositelný) k výběru kryptoměny, uplatnit lze na více měn podporovaných HD Crypto s.r.o.

5 000,-
Koupit
Můžete mít ihned na 3 prodejnách
Skladem > 5 ks
Objednací kód: XXhdc002
Dárkový poukaz na nákup Bitcoinu a dalších kryptoměn v hodnotě 1000 Kč
Voucher (přenositelný) k výběru kryptoměny, uplatnit lze na více měn podporovaných HD Crypto s.r.o.

1 000,-
Koupit
Můžete mít ihned na 5 prodejnách
Skladem > 5 ks
Objednací kód: XXhdc001
Kdo chce naše peníze?
Elektronická kniha - autor Hana Lipovská, 208 stran

229,-
Koupit
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK28047
0
Vytisknout
P-DC1-WEB13
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací