AlzaBoxy CZ, SK AlzaBoxy CZ, SK
Zobrazit katalog

Obchodní podmínky

 1. Základní informace
 2. Jak můžete nakupovat na Alze
 3. Odchylky při předobjednávkách, objednávkách nad 100 000 Kč a při nákupu některého typu zboží
 4. Možnosti doručení zboží
 5. Reklamace aneb co dělat při vadě zboží
 6. Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu
 7. Stížnosti aneb jak řešit spory s Alzou
 8. Placení, vrácení peněz, fakturační údaje
 9. Ceny (vč. toho jak postupovat při chybné ceně) a poukazy
 10. Bezpečnost a ochrana informací (GDPR)
 11. Závěrečná ustanovení (účinnost, archivace podmínek apod.)

1. Základní informace

Kdo jsme?

 • Obchodní firma: Alza.cz a.s.
 • Hlavní provozovna: Alza.cz showroom, Jateční 33a, Praha 7 – Holešovice
 • Právní sídlo: Jankovcova 1522/53, Praha 7 – Holešovice
 • IČO: 27082440
 • DIČ: CZ27082440
 • Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8573
 • Kontakt: +420 225 340 111, nebo tento kontaktní formulář
 • Fakturační údaje zde

K čemu jsou obchodní podmínky?

1.1. Nákupem na Alze uzavíráte s Alzou smlouvu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) nám stanoví obsah této smlouvy.

1.2. Další informace o Alze naleznete v sekci O nás.

Souhlas s obchodními podmínkami

1.3. Vytvořením objednávky (např. kliknutím na tlačítko, kterým objednávku dokončujete) se pro vás tyto VOP stávají závazné. Součástí jsou zejména Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů, Způsoby dopravy a další dokumenty, na které se odkazujeme.

Jaké části VOP jsou závazné a jaké ilustrativní?

1.4. Na začátku vybraných kapitol či jiných komplikovanějších částí VOP jsme pro vás vždy shrnuli podstatu a nejdůležitější informace. Shrnutí kapitoly je psané kurzivou (v infoboxech) a slouží pouze pro základní orientaci a není právně závazné.

1.5. Naopak číslované odstavce právně závazné jsou.


2. Jak můžete nakupovat na Alze

Nákup prostřednictvím e-shopu

2.1. Nakoupit lze na adrese www.alza.cz.

2.2. Objednávka je vytvořena v okamžiku kliknutí na tlačítko určené k dokončení objednávky. Do té doby můžete svoji objednávku v košíku libovolně upravovat, včetně způsobu dopravy a platby.

2.3. Smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy vám objednávku potvrdíme. Potvrzení objednávky obdržíte na vámi zvolenou e-mailovou adresu, proto vás žádáme o překontrolování správnosti vámi zadaných údajů. Přílohou potvrzení objednávky jsou rovněž tyto VOP a Reklamační řád.

2.4. Následná změna objednávky je možná pouze po vzájemné dohodě, popřípadě za podmínek stanovených zákonem nebo těmito VOP.

2.5. Objednávky přes e-shop www.alza.cz lze vytvářet nonstop.

2.6. Děláme vše pro to, aby k výpadkům e-shopu nedocházelo, ale výjimečným výpadkům není možné zcela předejít. Proto v případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci (např. výpadek elektřiny) neodpovídáme za nedodržení provozní doby e-shopu.

Nákup na pobočce, prostřednictvím e-mailu či faxu

2.7. Objednávat můžete i prostřednictvím pracovníka Alzy na kterékoli z našich poboček, popřípadě po telefonu nebo e-mailu, které naleznete v sekci O nás.

2.8. V případě objednání přes e-mail je smlouva uzavřena v momentě doručení potvrzení objednávky na váš e-mail. Při objednávce přes telefon je smlouva uzavřena v momentě Vašeho potvrzení. V případě objednání prostřednictvím pracovníka Alzy je smlouva uzavřena okamžikem (i částečné) úhrady. 

2.9. Kamenné pobočky jsou otevřeny v jejich provozní době, kterou naleznete zde.

2.10. Alza si vyhrazuje v případě nákupu jakýmkoli způsobem vlastnické právo k věci až do okamžiku, kdy dojde z vaší strany k zaplacení celé kupní ceny.


3. Odchylky při předobjednávkách, objednávkách nad 100 000 Kč a při nákupu některého typu zboží

3.1. V případě:

 • předobjednávek,
 • objednávek nad 100 000 Kč a
 • nákupu některého typu zboží (např. obuv, alkoholické nápoje, motorová vozidla, poukazy a elektronický obsah),

platí následující odchylky od těchto VOP a jejich součástí, které se použijí podpůrně (není-li níže stanoveno jinak).

Předobjednávky

3.2. Při předobjednávce zboží se jedná pouze o rezervaci místa na čekací listině, nikoli o uzavření (budoucí) kupní smlouvy. Bohužel nejsme schopni ovlivnit termíny dodání jednotlivého zboží nabízeného v předobjednávce. Z toho důvodu je kupní smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy budete informováni, že se na vás dostala řada a zboží je pro vás připraveno. Informace o ceně u předobjednávek naleznete níže.

Objednávky nad 100 000 Kč

3.3. Jakmile přesáhne částka vaší objednávky 100 000 Kč vč. DPH, budete při vytváření objednávky vyzváni, abyste se přihlásili ke svému uživatelskému účtu, ze kterého jste již v minulosti s Alzou uzavřeli Kupní smlouvu a tato smlouva nebyla předčasně ukončena (např. vaším odstoupením od kupní smlouvy). Pokud tyto podmínky nesplníte, může Alza vaši objednávku bez dalšího zrušit a odmítnout uzavření kupní smlouvy.

3.4. Pro předcházení vzniku a minimalizaci vzniku škod po vás Alza bude v tomto případě také požadovat zaplacení kupní ceny dříve, než dojde k odeslání vybraného zboží. Dokud z vaší strany nebude kupní cena zaplacena, nemusí vám Alza zboží dodat.

Nákup obuvi

3.5. Před koupí obuvi doporučujeme důkladné změření velikosti své nohy. Jakmile boty převezmete, doporučujeme jejich bezprostřední vyzkoušení v čisté ponožce, aby nedošlo k zásahu do zdravotní nezávadnosti obuvi.

3.6. V případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů musíte nám vrátit obuv čistou, bez známek nošení a v originální krabici, jako kdyby zkouška probíhala v kamenné prodejně.

3.7. Pokud obuv ponese jakékoli známky opotřebení a nošení, můžeme vám kupní cenu ponížit o náhradu škody. Náhrada škody je v tomto případě částka, o kterou se hodnota zboží snížila (obvykle budeme nuceni prodat obuv jako použitou, tedy za nižší cenu). Dále můžeme vracenou kupní cenu ponížit i např. o náklad na vyčištění bot nebo jejich opravu. Upozorňujeme vás, že v některých případech se může náhrada škody v součtu vyšplhat až do částky samotné kupní ceny.

Nákup poukazů třetích stran (netýká se dárkových poukazů Alza.cz)

3.8. Při koupi poukazu (voucheru) třetích stran je Alza pouze jejich prodejcem. S uplatněním plnění z takových poukazů se musíte obrátit na poskytovatele uvedeného na poukazu nebo v popisku produktu na našem e-shopu.

3.9. Po zakoupení poukazu obdržíte na vaši e-mailovou adresu, uvedenou buďto ve vašem zákaznickém účtu nebo v rámci objednávky, unikátní kód k uplatnění poukazu. S tímto kódem se poté obraťte na příslušného poskytovatele, který vám na jeho základě poskytne předmětnou službu či zboží. Poukaz je uplatněn v okamžiku, kdy poskytovatel ověří jeho platnost v našem informačním systému.

3.10. Od smlouvy na poukaz (voucher) můžete odstoupit v případě, že poukaz ještě nebyl uplatněn. V případě reklamace zboží nebo služby doporučujeme obrátit se na příslušného poskytovatele, který s vámi reklamaci vyřídí rychleji a efektivněji.

Nákup alkoholických nápojů

3.11. Nákup a návštěvu stránek, kde se alkoholické nápoje nabízejí, může uskutečnit pouze osoba starší 18-let. Mladším osobám jsou nákup a návštěva stránek zakázány.

3.12. V okamžiku převzetí alkoholických nápojů může Alza nebo jiní dopravci požadovat předložení občanského průkazu nebo pasu za účelem ověření, že osoba přebírající alkohol je starší 18-let. Pokud nebude ověření věku umožněno nebo se ukáže, že přebírající osoba je mladší 18-let, má Alza právo od smlouvy odstoupit (v souladu s čl. 6 těchto VOP).

Užívání elektronického obsahu, SW apod.

3.13. Při užívání veškerého elektronického obsahu (tj. veškerý software, PC hry, hry pro herní konzole apod.) zakoupeného u Alzy musíte dodržovat povinnosti stanovené nejen těmito VOP a právními předpisy upravujícími autorská díla, ale i konkrétními licenčními podmínkami daného produktu (např. EULA). Pokud tyto povinnosti porušíte, pak musíte nahradit případnou újmu, přičemž takové jednání může být v některých případech i trestněprávního charakteru.

3.14. Veškerá elektronická díla smíte užívat výhradně pro svou osobní potřebu, a nikoliv za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného.

3.15. Nemůžete kopírovat zakoupený elektronický obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu. Přístup k elektronickému obsahu může být odepřen či licence deaktivována v případě, že elektronický obsah byl získán v důsledku vaší protiprávní činnosti.

3.16. Toto ustanovení VOP se užijí taktéž na elektronický obsah, který Vám Alza poskytne jako dar.

Nákup motorového vozidla (automobily a motorky)

3.17. V případě nákupu motorového vozidla může být kupní smlouva uzavřena pouze za vaší fyzické přítomnosti v kamenné provozovně Alzy, kde dojde k předvedení vozidla a obeznámení zejména s jeho obsluhou a technickými parametry.

3.18. Pokud budete chtít vozidlo rezervovat, může Alza požadovat uhrazení vratné zálohy, která je splatná potvrzením rezervace a bude započtena oproti kupní ceně. Pokud se rozhodnete vozidlo nekoupit, bude vám záloha vrácena do 7 dnů (záloha není úročena).

3.19. Vlastníkem vozidla se stanete v momentě, kdy zaplatíte kupní cenu v plné výši a podepíšete předávací protokol, ve kterém potvrdíte převzetí vozidla.

3.20. Je-li objednávka motorového vozidla vytvořena přes e-shop a odstoupíte-li od kupní smlouvy motorového vozidla, které jste zároveň v mezičase již přihlásili do evidence motorových vozidel (nebo vám byl vystaven technický list), můžeme vám před navrácením ponížit kupní cenu. Takové ponížení je nejméně 30 % kupní ceny a odpovídá snížení hodnoty vozidla v důsledku jeho přihlášení do příslušné evidence. 


4. Možnosti doručení zboží

4.1. Způsoby, podmínky a ceny jednotlivých doručení naleznete zde.

4.2. Jakmile dojde k uzavření smlouvy, doručí vám Alza vybrané zboží zvoleným způsobem a musíte takové doručení umožnit a zboží převzít. Společně se zbožím vám Alza dodá i další doklady, které se k věci vztahují. Pokud jste zvolili dodání na adresu či výdejní místo některého z našich přepravních partnerů, předá Alza zboží dopravci, který zajistí jeho doručení vámi zvoleným způsobem v uvedeném čase. Až do okamžiku, kdy vám bude zboží doručeno a předáno, popřípadě do okamžiku, kdy odmítnete zboží převzít, nese nebezpečí škody na věci Alza.

4.3. O předpokládaném čase a dalších informacích ohledně vámi zvoleného způsobu doručení budete informování skrze vaši uvedenou e-mailovou adresu. Předpokládaný čas doručení se může změnit v závislosti na logistických možnostech Alzy a/nebo jejích dopravců, o čemž budete neprodleně informováni. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Alza nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží.

4.4. Během přebírání zboží byste si měli zkontrolovat, zda vám byl opravdu doručen takový počet zboží, jaký jste si objednali. Dále byste měli zkontrolovat, zda balík není již na pohled poničený, promáčklý nebo jinak deformovaný. Pokud bude balík poškozen, máte právo na to zboží nepřevzít, popřípadě zboží převzít a do předávacího protokolu společně s přepravcem zaznamenat jeho stav. Takový protokol poté společně s popisem závady zásilky zboží odešlete e-mailem na adresu [email protected], popřípadě tak můžete učinit prostřednictvím faxu nebo poštou na adresu, kterou naleznete v sekci o nás.

Specifické podmínky dodání při platbě předem nebo nákupem právnickou osobou

4.5. Pokud jste za své zboží zaplatili předem prostřednictvím internetu, musíte se během jeho předání prokázat PIN kódem. Tento PIN kód vám bude doručen na telefonní číslo, které jste uvedli v objednávce. V takovém případě má zároveň Alza nebo přepravce právo požadovat od vás předložení občanského průkazu či pasu. Pokud se Alze neprokážete, může dojít k tomu, že vám zboží nebude vydáno.

4.6. Nakupujete-li jako právnická osoba, bude zboží předáno pouze

 1. statutárnímu orgánu právnické osoby,
 2. osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí, nebo
 3. osobě, která je vedena jako „správce“ v profilu na stránce www.alza.cz, a zároveň se prokáže průkazem totožnosti.

4.7. Zboží zakoupené podnikající fyzickou osobou bude předáno pouze po předložení platného průkazu totožnosti.

4.8. Pokud jste v okamžiku koupě plátcem DPH, nevyzvedáváte si zboží osobním odběrem na pobočce a zboží je fakturováno s 0 % sazbou DPH, musí být v takovém případě místem dodání adresa sídla nebo provozovny uvedeného v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku.

4.9. V případě, že odmítnete zboží při doručování převzít, máte náhradní lhůtu na jeho vyzvednutí. Pokud ani v takové dodatečné lhůtě zboží nevyzvednete, dochází automaticky k odstoupení od smlouvy.

4.10. V případě koupě digitálního obsahu dochází k jeho dodání v okamžiku doručení e-mailu od Alzy, ve kterém vám zpřístupní odkaz na jeho stažení nebo v okamžiku zpřístupnění odkazu ke stažení v uživatelském účtu na www.alza.cz. Takový odkaz ke stažení je platný pouze po dobu 60 dnů.

4.11. Pokud vám bude dodáno větší množství, než jste si objednali, máte možnost takový přebytek odmítnout. Jestliže tak neučiníte, je kupní smlouva uzavřena v souvislosti i s tímto zbožím a musíte doplatit cenu přebytkového zboží.

4.12. Vyzvedávat zboží z AlzaBoxů je možné nonstop, s výjimkou AlzaBoxů umístěných v objektu se stanovenou otevírací dobou (např. obchodní centrum) a výjimečných výpadků.


5. Reklamace aneb co dělat při vadě zboží

5.1. Veškeré podmínky a postupy v případě reklamace zboží se řídí Reklamačním řádem, který tvoří nedílnou součást těchto VOP.

5.2. Pokud zakoupené zboží prodáte nebo darujete (případně jinak k tomuto zboží převedete vlastnictví), musíte nás o tom vy i nový vlastník informovat. Pokud tak neučiníte, budeme k vám, jako k původnímu kupujícímu, přistupovat jako k vlastníku věci (např. při reklamaci budeme jednat s vámi a při případném vrácení peněz budeme peníze vracet vám).


6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Při odstoupení od smlouvy ohledně přístroje, na kterém máte svá osobní data, doporučujeme abyste si svá data zálohovali a z přístroje je poté smazali (pokud je to možné).

6.2. O způsobu vrácení peněz při odstoupení od smlouvy naleznete informace níže.

Jsem spotřebitel

i

Jako spotřebitel máte právo vrátit zboží ve lhůtě 14 dnů, pokud jste jej zakoupili distančně, tzn. například přes e-shop www.alza.cz. Zboží musíte v takovém případě vrátit neponičené, nepoškozené a bez známek používání. Zboží byste si měli vyzkoušet a prohlédnout stejně, jako kdybyste tak činili v běžné kamenné prodejně. Pokud budou na zboží známky opotřebení nebo jiného užívání, můžeme ještě před navrácením kupní cenu ponížit o náhradu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení.

Odstoupit od smlouvy nemůžete např. u hygienického zboží, které vám bylo dodáno v uzavřeném obalu a Vy jste jej z takového obalu vyňali, u novin, periodik nebo časopisů a dále také u zboží, které bylo upraveno na základě vašeho přání. Další případy, ve kterých nelze odstoupit od smlouvy, naleznete níže.

Jak postupovat při odstoupení od smlouvy včetně podrobnějších podmínek naleznete níže.

Podrobnější informace pro spotřebitele

6.3. Jste-li spotřebitelem (tj. nejde o objednávku „na firmu“, resp. objednávku, ve které jste uvedli své IČO), máte právo odstoupit od smlouvy a žádat vrácení ceny ve lhůtě čtrnácti dnů.

 1. V případě kupní smlouvy běží lhůta 14 dnů ode dne převzetí zboží.
 2. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 3. Při opakované dodávce zboží běží lhůta 14 dnů ode dne převzetí první dodávky zboží.

Jakým způsobem můžete od smlouvy odstoupit?

6.4. Způsoby odstoupení jsou pro vás seřazeny podle rychlosti odbavení a vašeho pohodlí při jejich zadávání:

 1. Doporučenou možností, jak od smlouvy odstoupit, je ze svého zákaznického účtu v sekci Reklamace a vrácení (funguje i z mobilní aplikace), případně prostřednictvím kiosku na pobočce. Takto zadaná odstoupení jsme díky přímému napojení na naše systémy schopni odbavovat nejrychleji.
 2. Odstoupit lze také pohodlně prostřednictvím AlzaBoxů. Aktuální podmínky vrácení zboží prostřednictvím AlzaBoxu po odstoupení od smlouvy nebo při vyřizování reklamací naleznete zde. Před vrácením zboží vložením do AlzaBoxu si prosím tyto podmínky přečtěte.
 3. Odstoupit od smlouvy můžete dále vyplněním a odesláním vzorového formuláře na našem webu.
 4. V neposlední řadě lze odstoupit prostřednictvím konzultanta prodeje na pobočce.
 5. Od smlouvy můžete odstoupit i korespondenčně odesláním vzorového formuláře na adresu:

i

Alza.cz – reklamace
Prologis Park - Gate 70
Severní 255,
252 19 Chrášťany

Jak a kdy musíte vrátit zboží

6.5. Jakmile odstoupíte od smlouvy, musíte nám zboží vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od samotného odstoupení od smlouvy. Zboží vracíte na své náklady, které vám nebudou proplaceny. Zboží by mělo být nepoškozené, nepoužívané a čisté, včetně veškerého příslušenství, které jste k němu obdrželi. Pokud je to možné, zboží by mělo být vráceno v originálním obalu.

Kdy od smlouvy odstoupit nemůžete

6.6. Pokud se jedná o spotřební či hygienické zboží, lze odstoupit od smlouvy pouze v případě, pokud není porušen originální obal balení, popřípadě jiný hygienický obal chránící samotné zboží. To se týká např. drogistických výrobků, kosmetiky apod.

6.7. Nelze také odstoupit v případě poskytnutí služeb za úplatu, pokud jsme vám je poskytli ve lhůtě 14 dnů od objednání takové služby. Typicky v případě, pokud vám provádíme např. montáž spotřebiče s vaším výslovným souhlasem. Dalším případem, kdy nemůžete odstoupit od smlouvy je zboží, které jsme jakkoli upravili na základě vaší osobní žádosti.

Další případy, ve kterých nelze odstoupit od smlouvy

6.8. Pokud zboží podléhá rychle zkáze nebo má krátkodobou spotřebu, popř. bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

6.9. V případě opravy nebo údržby ve vámi určeném místě na vaši žádost. Zde se jedná zejména o případy oprav domácích spotřebičů apod.

6.10. V případě zvukové nebo obrazové nahrávky či počítačového programu, které vám byly dodány v zapečetěném obalu a vy jste tento obal porušili.

6.11. V případě dodání novin, periodik nebo časopisů, kromě předplatného.

6.12. Nelze odstoupit ve vztahu k samotné přepravě zboží, jelikož je zajišťována s ohledem na určité období.

6.13. V případě dodání digitálního obsahu za úplatu. Při objednávce berete na vědomí, že od takové smlouvy vzhledem k její povaze nelze odstoupit, pokud začnete produkt užívat ihned během prvních 14 dnů od koupě. Klasickým případem jsou licence k počítačovým softwarům (Windows apod.) nebo e-booky.

Co když vrátíte zboží poškozené, poškrábané či jinak opotřebené?

6.14. V případě, že vrátíte zboží poškozené, poškrábané, či s jinými známkami opotřebení, můžeme vám vracenou kupní cenu zboží ponížit o částku, která odpovídá takovému opotřebení. Takovým případem bude např. vrácení poškrábaného telefonu, promáčklý displej monitoru nebo zanesený reproduktor nečistotami. V takových případech dojde k vyčíslení škody, o kterou bude vaše vrácená kupní cena ponížena.

Jak vám vrátíme peníze?

6.15. Peníze vám budou vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým probíhala platba. Nemusíme vám však peníze vrátit dříve, než vrátíte zboží, popřípadě, než prokážete, že jste zboží odeslali nebo vložili do AlzaBoxu. Rovněž máte právo na vrácení peněz vynaložených na dodání zboží při jeho objednávce, pouze však do výše rovnající se nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží na Alza.cz.

6.16. V případě převzetí v hotovosti po vás může Alza požadovat předložení identifikačního průkazu, jako je občanský průkaz nebo cestovní pas, za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Pokud takový průkaz nepředložíte, můžeme odmítnout vám peněžní prostředky proplatit.

Co když byly součástí zboží dárky?

6.17. Pokud jste zároveň v souvislosti s nákupem zboží obdrželi od Alzy dárky, a využili jste možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, musíte nám rovněž se zbožím vrátit i poskytnuté dárky.

6.18. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb a bylo-li již s takovým plněním započato, musíte nám přesto poměrnou část ceny zaplatit.

Další informace k odstoupení od smlouvy naleznete zde.

Jsem podnikatel

i

Při nákupu jako podnikatel (tedy na IČO) nemáte u nákupu učiněného distančně, na rozdíl od spotřebitele, ze zákona právo vrátit zboží ve lhůtě 14 dnů. Zákon v tomto ohledu zvýhodňuje pouze spotřebitele.

Podnikatelům ale umožňujeme odstoupit od smlouvy za stejných podmínek jako spotřebiteli. Pokud jste tedy nakoupil jako podnikatel, můžete od nákupu odstoupit do 14 dnů podle pravidel uvedených výše.

6.19. V případě odstoupení od smlouvy se na vás jako podnikatele užijí shodná pravidla jako v případě spotřebitele. Tato pravidla jsou uvedena výše v tomto čl. 6 "Odstoupení od smlouvy".

6.20. Z důvodu ochrany vašich práv a předcházení trestné činnosti, pokud jste nakupovali jako právnická osoba a přejete si proplatit vystavený dobropis v hotovosti přímo na pobočce Alzy, bude částka proplacena pouze těm osobám, které mohou jednat za příslušnou právnickou osobu. Takovými osobami jsou osoby ve smyslu odst. 4.6.

  V jakých případech může odstoupit od smlouvy Alza?

  i

  V některých případech máme i my právo od smlouvy odstoupit. Tomu je zejména v případě chybného nacenění zboží, kdy je cena zjevně nepřiměřená. Dalším případem může být skutečnost, že došlo k objednání nebo prodeji alkoholického nápoje osobou mladší 18 let. Můžeme také odstoupit v případě, kdy si objednáte zboží, které je však určeno pouze pro určitý okruh zákazníků, např. pouze pro školy.

  Odstoupení Alzou v případě chyby v ceně zboží

  6.22. V případě chybného nacenění zboží, blíže popsaného v kapitole 9. těchto VOP, má Alza právo odstoupit od smlouvy. V takovém případě dojde ze strany Alzy ke stornování objednávky, popřípadě k jinému vyrozumění, ze kterého bude patrné, že Alza od smlouvy odstupuje.

  6.23. Pokud jste již zaplatili část kupní ceny zboží, bude vám tato částka vrácena zpět stejným způsobem nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po odstoupení od smlouvy Alzou.

  Odstoupení Alzou v případě prodeje alkoholických nápojů

  6.24. Při nákupu a následném přebírání alkoholických nápojů může Alza, případně jiný dopravce, požadovat předložení občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti za účelem ověření, že jste starší 18 let. Pokud takový doklad odmítnete předložit nebo budete mladší 18 let, dojde k automatickému odstoupení od smlouvy ze strany Alzy. Případné peněžní prostředky vám budou vráceny stejným způsobem, jakým probíhala platba.

  Odstoupení Alzou v případě koupě zboží určeného konkrétnímu okruhu zákazníků

  6.25. Upozorňujeme, že některé zboží může být dostupné pouze určitému okruhu zákazníků. V takovém případě je informace jasně a srozumitelně uvedena na samotném produktu či jeho popisu. Pokud si objednáte zboží a nespadáte pod takový okruh zákazníků, má Alza právo od smlouvy odstoupit. To se týká zejména produktů určených pouze podnikatelům či zdravotnických prostředků, které jsou určené pouze pro koncové uživatele a jejich další distribuce není možná.


  7. Stížnosti aneb jak řešit spory s Alzou

  7.1. Záleží nám na tom, abyste byli s Alzou spokojeni. A pokud se nám něco nepovede, tak se k situaci postavíme čelem. I když je pro nás zákazník na prvním místě, nemůžeme bohužel ani při sebelepším fungování vyloučit, že dojde k výjimečnému pochybení našeho zaměstnance. Pro co nejrychlejší vyřešení vaší stížnosti máme nastavený interní proces, v rámci kterého rychle přezkoumáváme stížnosti našich zákazníků.

  7.2. První krok

  Zákaznická linka nonstop: +420 225 340 111 nebo elektronicky přes náš kontaktní formulář.

  7.3. Druhý krok

  Tým pro stížnosti, kterému můžete napsat přes tento kontaktní formulář.

  Pro řešení v rámci druhého kroku se prosím vždy nejprve odkažte na původně řešený případ, označený v rámci komunikace jako „CCT“ + číslo případu.

  7.4. Třetí krok

  Pokud stížnost nevyřešíme k vaší spokojenosti, pak lze tyto spory řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě můžete jako spotřebitel (nesmí jít o nákup „na IČO“) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.


  8. Placení, vrácení peněz, fakturační údaje

  8.1. Na našem e-shopu lze platit těmito způsoby. Jako způsob platby můžete zvolit též platbu kryptoměnou (např. Bitcoin), pokud ji Alza umožňuje. Pokud budete z jakéhokoli důvodu následně požadovat vrácení kupní ceny tohoto zboží, může být tato cena vrácena pouze v měně, která je uvedena na faktuře za toto zboží (zpravidla v českých korunách) a ve výši uvedené na faktuře. Případné pohyby v kurzu kryptoměn nebudou při vrácení kupní ceny zohledněny, s čímž vyslovujete souhlas.

  8.2. Do doby úplného zaplacení kupní ceny je zboží stále ve vlastnictví Alzy (tzv. výhrada vlastnického práva).

  8.3. Údaje na faktuře nelze bohužel po odeslání objednávky měnit.

  8.4. K vrácení daně osobám ze třetích zemí při vývozu zboží za splnění podmínek zákona o DPH dochází bezhotovostně na účet zákazníka, pokud Alza nerozhodne o výplatě jiným způsobem. Důvodem preference bezhotovostní platby je nejen legislativa omezující platby v hotovosti, ale i omezení rizika praní špinavých peněz.

  Vrácení peněz při odstoupení od smlouvy

  8.5. Pokud odstoupíte od smlouvy nebo vám budou peněžní prostředky vraceny z jiného důvodu, vrátíme vám peníze stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali. Pokud však peníze nelze vrátit stejným způsobem, například jste platili hotově na pobočce, kurýrovi nebo došlo k expiraci vaší platební karty, odpovídáte za správnost údajů, které nám k vrácení poskytnete. Za správnost údajů odpovídáte i v případě, kdy jsme vám vyhověli a peníze vracíme jiným způsobem.


  9. Ceny

  i

  Veškeré naše ceny jsou konečné, v české měně (Kč) a včetně DPH. V ceně zboží není zahrnuta cena dopravy a případně dobírky, která se zobrazí až v poslední fázi tzv. košíku podle vašeho výběru. Ceny jsou zaokrouhlovány na celé koruny. Může nastat situace, kdy při objednání většího počtu zboží bude konečná cena nepatrně odlišná od původně uvedené. To může být způsobeno právě zaokrouhlováním cen.

  Pokud dojde během objednávky ke zneužití údajů (osobních nebo firemních), popřípadě platební karty, můžeme prohlásit takovou objednávku za neplatnou.

  Zdá se vám cena podezřele nízká? Aneb chyby v ceně zboží

  i

  Veškeré námi uváděné ceny jsou konečné a zaokrouhlené na celé koruny. V ojedinělých případech však může dojít k chybě v ceně zboží nebo služby (ač činíme maximum pro prevenci, tak tomuto nejsme bohužel schopni zcela zabránit, i naši zaměstnanci jsou jenom lidé). Podrobnosti o chybách v nacenění, včetně informace, kdy může Alza odstoupit od takové smlouvy, naleznete níže.

  Podrobnější informace o chybném nacenění zboží

  9.1. Mohou nastat případy, kdy dojde k chybnému uvedení ceny zboží. Takovými případy jsou zejména

  1. cena zboží je na první pohled zjevně nesprávná (např. se výrazně odchyluje od obvyklé ceny zboží),
  2. cena souvisejících služeb jako doprava, pojištění prodloužené záruky apod., je zjevně nesprávná,
  3. v ceně zboží chybí nebo přebývá jedna či více cifer, nebo
  4. sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by takové zboží bylo součástí zvláštní marketingové či výprodejové akce.


  9.2.V těchto případech si Alza vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, popřípadě od takové smlouvy odstoupit i poté, pokud jste již obdrželi e-mail potvrzující objednávku. O takovém kroku vás musíme neprodleně informovat.

  9.3. V případě, kdy sleva na zboží bude 80 % a více, žádáme vás o ověření, zda nedošlo k chybě v nacenění. Takovým krokem nám pomůžete předejít případným sporům a nesrovnalostem.

  9.4. Pokud si nejste jisti, zda je cena chybná, kontaktujte nás prosím před nákupem.

  Použití poukazů v rozporu s podmínkami

  i

  Dojde-li z vaší strany k použití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami, můžeme takovou smlouvu na základě dále popsaných podmínek prohlásit za neplatnou.

  Neoprávněné použití poukazu

  9.5. Za neplatně uzavřenou může být prohlášena smlouva, pokud došlo k neoprávněnému užití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami. Takovým neoprávněným užitím může být

  1. použití poukazu na zboží, na které není určen,
  2. poukaz byl použit na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny nebo
  3. Alza zjistí, že slevový poukaz byl již použit.

  9.6. Nestanovíme-li jinak, není možné kombinovat jednotlivé poukazy.

  Cenu a termín dodání u předobjednávek berte prosím s rezervou!

  i

  V případě předobjednávek se jedná pouze o předběžnou cenu, která se může od koncové lišit. Bohužel nemůžeme vždy zaručit konkrétní termín dodání, proto vás o všech nových skutečnostech budeme vždy předem informovat. Bližší informace naleznete níže.

  Další informace o předobjednávkách

  9.7. V případě vámi uskutečněné předobjednávky zboží je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se tak může lišit. O změně ceny vás bude Alza informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží Alzou. Případný rozdíl mezi uhrazenou předběžnou objednávkou a kupní cenou Vám Alza vrátí, nebo jej doplatíte před dodáním zboží. Pokud Vám konečná cena nevyhovuje, můžeme předobjednávku zrušit. 

  9.8. Alza si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání, a to i opakovaně. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. o více než 14 dní) máte právo od smlouvy odstoupit. Změní-li se okolnosti, z nichž Alza vycházela v okamžiku vámi uskutečněné předobjednávky zboží do té míry, že na Alze nebude možné rozumně požadovat, aby byla předobjednávkou vázána, má Alza právo předobjednávku zrušit bez dalšího a následně vás o tom informovat.

  Jak počítáme slevy?

  9.9. Původní cena (na webu typicky vyobrazena v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá) znamená nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním, za niž předmětné zboží/službu/licenci Alza nabízela na svém e-shopu. Do výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění a cenová zvýhodnění, která nejsou zahrnuta přímo v aktuální prodejní ceně daného zboží (tj. nejsou poskytována automaticky a plošně). Takto vypočtená původní cena zůstává v platnosti i v případě, kdy je zboží zlevňováno postupně několikrát v kratším časovém horizontu, maximálně však po dobu 90 dní.

  Akční ceny a výkup od neplátce DPH

  9.10. Akční ceny platí do vyprodání zásob Alzy. Při uvedení zbývajícího počtu kusů u zboží do vyprodání takového počtu, popřípadě do skončení akce podle toho, co nastane dříve.

  9.11. Pokud bylo zboží vykoupeno od neplátce DPH (typicky spotřebitele), a toto zboží následně vystavujeme v kategorii „rozbaleno“, „použito“ nebo „zánovní“, uvádíme v souladu se zákony cenu bez DPH. Tato skutečnost může být promítnuta až v koncové faktuře.

  9.12. Pokud dosáhnete určitého nákupního obratu, může vám být na našem e-shopu u určitého zboží zobrazena nižší kupní cena než nepřihlášenému uživateli.

  Studentský program Alzy

  i

  Alza nabízí svým registrovaným uživatelům, kteří jsou zároveň studenty a držiteli průkazu ISIC/ITIC (dále jen „student“), registraci do studentského programu Alzy a možnost čerpání výhod popsaných níže. Bližší informace naleznete zde.

  Bližší podmínky studentského programu

  9.13.Podmínkou pro vznik členství je registrace studenta. Ta probíhá zadáním čísla průkazu buďto v uživatelském profilu Moje Alza v nastavení účtu nebo v posledním kroku objednávky v sekci Dodací údaje. Každý průkaz ISIC/ITIC může být zaregistrován pouze k jednomu uživatelskému účtu na e-shopu Alzy. Pro registraci je nutné, aby se jméno a příjmení na průkazu shodovalo s účtem, pod který je registrován.

  9.14. Platnost průkazu ISIC je ověřována při každém nákupu uskutečňovaném studentem. V případě, že průkaz pozbude platnosti, vyhrazujeme si právo na jeho automatické vymazání z účtu registrovaného uživatele – studenta. Tímto automatickým výmazem zaniká členství studenta ve studentském programu, přičemž o této skutečnosti nebudete Alzou informováni.

  9.15. V rámci studentského programu získává student výhodnější, tzv. studentský, ceník na vybrané zboží na e-shopu Alzy. Studentské ceny se ukazují na webových stránkách Alzy u každého produktu, na nějž se studentská cena vztahuje. Tyto produkty nejsou na webových stránkách nijak graficky odlišeny či odděleny od zboží, na něž se studentská cena nevztahuje. Nabídku zboží zvýhodněného dle studentského ceníku Alza průběžně obměňuje.

  9.16. Další výhodou registrace ve studentském programu jsou i nárazové akce (poskytované slevy) na vybrané značky, kategorie nebo skupiny zboží. Přehled těchto slev je dostupný v sekci Alza pro studenty na této adrese. Tyto slevy platí pouze po stanovenou omezenou dobu, která je u zboží zobrazena.

  9.17. Výhodnější ceny a slevy se u zboží zobrazí pouze přihlášeným uživatelům s registrovaným platným ISIC průkazem (studentům) a jsou automaticky odečteny při vložení zboží do košíku.


  10. Bezpečnost a ochrana informací

  10.1. Ve věci ochrany a zpracování vašich údajů jako kupujícího ze strany Alzy se použijí tyto Podmínky ochrany osobních údajů.

  10.2. Na druhou strany vy jako kupující musíte chránit své přístupové údaje k zákaznickému účtu (zejm. hesla) a nikomu jinému je nesdělovat. Za zneužití vašeho přihlašovacího jména nebo hesla někým jiným nenese Alza odpovědnost. Dále nesmíte používat účet, jméno nebo heslo žádného jiného zákazníka.


  11. Závěrečná ustanovení

  11.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

  11.2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

  11.3. Uzavřená smlouva je Alzou archivována v interním systému po dobu nejméně tří let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Zákazníkovi poskytne Alza přístup ke smlouvě v odůvodněných případech. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

  11.4. Pokud v některých kapitolách uvádíme nejdříve krátké shrnutí pro základní orientaci a až poté podrobnější text, má v případě nesrovnalostí přednost podrobnější text, který ve většině případů začíná nadpisem „více informací“, „bližší podmínky“ apod.

  11.5. Podmínky marketingových kampaní se řídí jejich konkrétními podmínkami dané akce. Probíhající kampaně lze nalézt na úvodní stránce www.alza.cz. Pokud takové konkrétní podmínky neexistují, řídí se kampaň obecnými podmínkami uvedenými na www.alza.cz/reklama.

  11.6. Kopii těchto VOP, včetně Reklamačního řádu a daňového dokladu obdržíte zároveň po dokončení vašeho nákupu na e-mail, který jste uvedli v objednávce. Daňové doklady máte dále k dispozici ve svém uživatelském účtu v sekci Moje nákupy, podsekci Zakoupené zboží.

  11.7. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 8. 8 .2023 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Alzy nebo elektronicky na www.alza.cz.

  Vytisknout
  P-DC1-WEB03
  Zavoláme Vám a odborně poradíme
  +420 225 340 111
  Dotaz na objednávku
  Dotaz na zboží
  Prosím zadejte svůj telefon:
  Zavolejte mi
  Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
  Více informací Méně informací