LEGO boost duben P&G MS v hokeji_CZ

podmínky soutěže Asus

Veřejná soutěž: ASUS ZENBOOK UX31A-R4003X

1.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1.Obchodní společnost Alza.cz a.s., IČ 27082440, DIČ CZ27082440, sídlem Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 17000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573, (dále jen „Vyhlašovatel“) organizuje v termínu od 00:00 hodin dne 1. 7. 2012 do 23:59 hodin dne 31. 10. 2012 (dále jen „Lhůta trvání“) v České republice veřejnou soutěž zvanou „ASUS ZENBOOK UX31A-R4003X“ (dále jen „Soutěž“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou k dispozici na internetové stránce https://www.alza.cz/akce/asus-soutez akce  provozované Vyhlašovatelem a jsou platné a účinné na území České republiky.

2.      PŘEDMĚT SOUTĚŽE

2.1.       Předmětem Soutěže je navrhnout design poboček Vyhlašovatele a vizualizaci jednotlivých poboček Vyhlašovatele, jedná se o grafický návrh interiéru nakreslený v jakémkoliv grafickém programu, nebo nakreslený ručně převedený do elektronické podoby, a zaslaný elektronicky ve formátu PDF, jpeg, apod. (dále jen „Dílo“).
2.2.       Smyslem Soutěže je reagovat na potřeby zákazníků Vyhlašovatele a zlepšovat standard služeb poskytovaných Vyhlašovatelem na pobočkách.
2.3.       Dílo by mělo umožnit reagovat na neustálý vývoj trhu a standardy nakupování u Vyhlašovatele. Dílo s ohledem na jeho případnou aplikaci musí být jedinečné, nezaměnitelné a jednoznačně rozlišitelné od jiných děl, která jsou zejména nikoliv však výlučně využívána soutěžiteli Vyhlašovatele.
 

3.      ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI 

3.1.       Každá fyzická osoba starší 18-ti let (dále jen „Soutěžící“), která splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech, se může účastnit Soutěže, předně:
a.         Má plnou způsobilost k právním úkonům;
b.         Není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Vyhlašovateli, jakož i k osobám s Vyhlašovatelem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.
3.2.       Ze Soutěže budou vyloučeni ti, kteří:
a.         Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
b.         Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy;
c.         Uvedou nepravdivé nebo neúplné informace.
3.3.       Soutěžící na základě účasti v Soutěži poskytuje Vyhlašovateli oprávnění k užití Díla (dále jen „Licence“), a to na dobu neomezenou a bez územního omezení. Soutěžící Licenci poskytuje jako výhradní a není oprávněn Dílo užívat a poskytnout licenci jiné osobě kromě Vyhlašovatele. Soutěžící tak poskytuje Vyhlašovateli oprávnění k užití Díla všemi zákonem povolenými způsoby, včetně veškerých úprav Díla. Vyhlašovatel je oprávněn poskytnout Dílo nebo jeho libovolnou část třetí osobě. Soutěžící se zavazuje zajistit Vyhlašovateli nerušený výkon práv vyplývajících z poskytnuté Licence a bez zbytečného odkladu učinit veškeré právní kroky k odstranění omezení ve výkonu těchto práv. Vyhlašovatel není povinen Licenci k Dílu využít. Na poskytnutí Licence nemá vliv případné rozhodnutí Soutěžícího, že Soutěž nedokončí.
 
 

4.      PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI 

4.1.       Každý Soutěžící spolu s uvedením svého jména, příjmení, data narození a trvalého bydliště zašle Dílo v elektronické podobě ve standardním formátu (grafický návrh interiéru nakreslený v jakémkoliv grafickém programu, nebo nakreslený ručně převedený do elektronické podoby, a zaslaný elektronicky ve formátu PDF, jpeg, apod., který umožní Vyhlašovateli řádně vyhodnotit Dílo bez zadávání případných hesel apod., ve Lhůtě trvání Soutěže emailem na adresu [email protected], přičemž v předmětu tohoto emailu uvede název Soutěže „ASUS ZENBOOK UX31A-R4003X“.
4.2.       Na pozdě zaslaná Díla, tedy po uplynutí Lhůty trvání, nebude brán zřetel.
4.3.       Soutěžící nemají právo na náhradu vynaložených nákladů na účast v Soutěži.
 

5.      CENA V SOUTĚŽI A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE 

5.1.       Nejúspěšnějšímu soutěžícímu bude udělen ASUS ZENBOOK UX31A-R4003X.
5.2.       Vyhlašovatel Soutěže vyhodnotí dne 30. 11. 2012 ve svém sídle předložená Díla a prověří, že příslušný Účastník splnil podmínky v těchto pravidlech, a v tomto termínu se zavazuje Vyhlašovatel výherce Soutěže vyhlásit a to minimálně na svých webových stránkách https://www.alza.cz.
5.3.       Výhercem Soutěže se stává Soutěžící, který splnil podmínky v těchto pravidlech a který je tvůrcem nejlepšího Díla dle vyhodnocení provedeného Vyhlašovatelem Soutěže.
5.4.       Vyhlašovatel bude výherce kontaktovat emailem na email výherce, z něhož zasílal Soutěžící Dílo, a to nejpozději ve lhůtě tří (3) pracovních dnů po vyhodnocení Soutěže.
5.5.       Nepřevzatá výhra, či výhra Soutěžícího, který nereaguje na zprávu Vyhlašovatele o výhře, propadají Vyhlašovateli po uplynutí lhůty třiceti (30) dnů od vyhlášení výsledků Soutěže.
5.6.       Cena bude výherci Soutěže předána v sídle Vyhlašovatele Soutěže, nebude-li dohodnuto jinak.
5.7.       Proti rozhodnutí Vyhlašovateli se nelze odvolat a jeho rozhodnutí o výherci Soutěže je tak konečné, nepřezkoumatelné a nelze jej ani podrobit soudnímu přezkumu.
 

6.      OSOBNÍ ÚDAJE 

6.1.       Zasláním Díla na adresu [email protected] dává Soutěžící Vyhlašovateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa, tel. číslo za účelem prověření jeho účasti v Soutěži, předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Vyhlašovateli a má za následek vyloučení Soutěžícího z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Soutěžící má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.
6.2.       Účastí v Soutěži dává Soutěžící souhlas tím, že jeho jméno, příjmení, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Vyhlašovatele a Vyhlašovatele může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Soutěžícího, které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to na období pěti (5) let od počátku Soutěže.
 

7.      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1.       Tato soutěž je vyhlášena ve smyslu ust. § 847 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
7.2.       Vyhlašovatel si vyhrazuje Soutěž odvolat ze závažných důvodů. Dojde-li však k odvolání Soutěže, Vyhlašovatel je povinen poskytnout přiměřené odškodnění Soutěžícím, kteří před odvoláním Soutěže její podmínky převážně nebo zčásti již splnili.
7.3.       Vyhlašovatel prohlašuje, že není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
7.4.       Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit podmínky Soutěže v nepodstatných bodech a nahradit cenu v Soutěži za cenu podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě.
7.5.       Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Soutěžící zasláním Díla na email Vyhlašovatele  [email protected] vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.
7.6.       Veškeré případné spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně Vyhlašovatel dle svého uvážení.
 
V Praze dne 30. 6. 2012

Vytisknout

P-DC1-WEB17
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací