Dvouletá záruka pro firmy AP+ plus nový vizuál

SPOTŘEBITELSKá soutěž ASUS - 7 DNŮ - 7 TABLETŮ

 SPOTŘEBITELSKá soutěž ASUS - 7 DNŮ - 7 TABLETŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Obchodní společnost Alza.cz a.s., IČ 27082440, DIČ CZ27082440, sídlem Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573, (dále jen „Alza“) organizuje v termínu od 00:01 hodin dne 1. 5. 2013 do 23:59 dne 7. 5. 2013 spotřebitelskou soutěž zvanou „ASUS – 7 DNŮ – 7 TABLETŮ“ (dále jen „Soutěž“) v České republice s losováním první pracovní den po konání Soutěže (dále jen „Doba losování“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou k dispozici na internetové stránce www.alza.cz

2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI 

2.1. Každá fyzická osoba starší 18-ti let (tedy ne právnická osoba), (dále jen „Účastník“) s adresou pro doručování na území České republiky, která splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech, se může účastnit Soutěže, zejména nikoliv však výlučně:

  1. Je plně způsobilá k právním úkonům;
  2. Zakoupí v termínu od 00:01 hodin dne 1. 5. 2013 do 23:59 dne 7. 5. 2013 (dále jen „Doba konání“) u Alzy na jí provozovaných e-shopech v České republice jakýkoliv produkt společnosti ASUS (mj. notebook, tablet, All-in-One) s operačním systémem Windows 8 (dále jen „Plnění“);
  3. Prokáže řádnou úhradu a nabytí Plnění dle shora uvedeného, mj. převzetí Plnění nejpozději ke dni předání výhry;
  4. Může se účastnit každého losování pouze jedenkrát, přičemž pro účast v Soutěži je rozhodující jeho první objednávka Plnění v Době konání, jeho ostatní objednávky nebudou brány v potaz;
  5. Sdělí Alze své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, adresu a kontaktní telefon;
  6. Není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Alze, jakož i k osobám s Alzou personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.

2.2. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, ti, kteří:

  1. Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
  2. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží;
  3. Uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace.

2.3 V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

2.4. Alza si vyhrazuje s odkazem na ust. § 1 odst. 8 zákona č. 202/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů učinit taková opatření, aby se Soutěže nemohli zúčastnit ti, kterým to zákon a tyto pravidla neumožňují, mj. je Alza oprávněna požadovat předložení průkazu totožnosti při předání výhry.
 
 
 

 3. PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI 


3.1. Každý Účastník, který si objedná Plnění, v Době konání Soutěže bude mít nárok zúčastnit se Soutěže, tj. být zařazen do slosování o nepeněžitou výhru, tablet ASUS specifikovaný níže.

3.1. V případě, že bude z jakéhokoliv důvodu zrušena smlouva týkající se Plnění, (byť částečně), nebo dobropisována, jehož fakturace byla využita k účasti a výhře v Soutěži, bude výherce povinen neprodleně výhru vrátit Alze, případně mu nebude umožněno výhru si převzít. 

4. CENY V SOUTĚŽI 


4.1. Účastníci Soutěže mohou při splnění podmínek v těchto pravidlech vyhrát následující:1. – 7. cena – ASUS VivoTab ME400C 64GB bílý v hodnotě 10.990,- Kč vč. DPH (dále jen „Tablet“).

4.2. Alza v Době losování ve svém sídle provede losování celkem sedmi (7) výherců Tabletů ze všech zákazníků, kteří si v Době konání Soutěže objednali Plnění, a tedy bude rozdáno celkově sedm (7) Tabletů. Losování bude provádět pověřený zaměstnanec Alzy, přičemž vyhraje ten Účastník, jehož číslo objednávky bude vylosováno.

4.3. Při losování se bude vycházet z údajů informačního systému Alza, tj. budou slosovány pouze objednávky Plnění Účastníků přijaté informačním systémem Alza.

4.4. Výherci Soutěže se stávají Účastníci Soutěže, kteří splnili podmínky v těchto pravidlech.

4.5. Pokud by se měla stát výhercem ceny stejná osoba podruhé, získá výhru ten Účastník, jehož objednávka Plnění byla doručena jako následující v pořadí.

4.6. Alza bude výherce kontaktovat telefonicky na kontaktní telefon výherce, který uvedl Účastník při objednávce Plnění, a to nejpozději ve lhůtě jednoho (1) pracovního dne po vyhodnocení Soutěže.

4.7. Nepřevzaté výhry, které se nepodaří doručit výherci, propadají po uplynutí lhůty třiceti (30) dnů od vyhlášení výsledků Soutěže Alze.

4.8. Cena bude výherci předána Alzou v termínu do 7. 6. 2013 v sídle Alzy, příp. bude ve stejné lhůtě po dohodě s výhercem doručena na jeho adresu. 

5. OSOBNÍ ÚDAJE 


5.1. Objednáním Plnění v Době konání dává Účastník Alze ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v Soutěži a předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Alze a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.

5.2.Převzetím výhry v Soutěži a podpisem předávacího protokolu dává Účastník souhlas tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Alzy a Alza může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to na období pěti (5) let od počátku Soutěže. 

6.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  


6.1. Ve smyslu ust. § 845 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů nelze výhru ze Soutěže vymáhat.

6.2. Alza prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

6.3. Alza si vyhrazuje právo změnit podmínky Soutěže a nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě.

6.4. Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník Soutěže objednáním Plnění v Době konání vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.

6.5. Veškeré případné spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně Alza dle svého uvážení a rozhodnutí Alzy jsou konečná. 
 

V Praze, dne 30. 4. 2013

Vytisknout

P-DC1-WEB16
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací